Driessen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familienamen Driessen is in een groot deel van Nederland en ook in Limburg vrij algemeen.

Spreiding en varianten

De naam kent in Limburg veel varianten: bijvoorbeeld Dreessen, Dreezens, Dreesens, Dresen, Drissen, Driesen. In de negentiende eeuw had grofweg twee derde van de varianten een i en een derde geen i. De varianten zonder i, dus met een ee-klank, kwamen toen alleen in Zuid- en Midden-Limburg voor. Daarnaast is deze ee-klank net over de grens in België en Duitsland te vinden. De varianten met een eind-s zijn thans in Belgisch-Limburg veel zeldzamer dan in Nederlands-Limburg.

Tot ver in de negentiende eeuw waren veel van deze varianten uitwisselbaar.

Herkomst

De herkomst ervan door twee mogelijkheden, patroniem of toponiem:

a. Het is een patroniem afgeleid van Dries - de naam Andreas - en dat komt van St. Andreas.

b. Het is afkomstig als toponiem als naam in de betekenis van een uitgeputte akker, die weer op krachten moest komen en daartoe een aantal jaren braak bleef liggen. Men liet er gras, onkruid en kreupelhout opschieten om de bodem te verrijken. Na verloop van tijd werd het struikgewas gerooid, gras en onkruid werden ondergeploegd als groenbemesting, en men ging er weer gewassen zaaien. Tijdens de braakperiode kon de boerengemeenschap recht hebben om het "driesen" hout te hakken (b.v. om afrasteringen te maken), te sprokkelen en er hun vee te laten weiden. Zo is er in Helden een Dries in deze betekenis. Daarnaast betekent het dorpsplein, waar men het vee verzamelde. Bij de meeste boerderijen lag ook een met gras of klaver begroeide (huis)dries.

 
Wapen van Driessen op ten Bulten

c. Ook is bekend de zg. Andreas-kruis zoals te zien in de familie wapen van Andreas W.D. Driessen op ten Bulten, oprichter van GenBronnen etc. etc.

Externe link