De Verwer

Uit Genealogie Limburg Wiki

De Verwer (ook Die Verwer of Ferwer) was een regentenfamilie in Venlo.

Wapen

 
Wapen De Verwer

Schildhouder: Een links achter het schild staande Engel, met gescheiden haar,gekleed in een geplooid gewaad met kraag en pofmouwen.Hij houdt met zijn rechterhand het schild vast aan een dubbelen band, die van boven samengeknoopt is, terwijl zijn linkerop het schild steunt. Tusschen de vleugels van den engel een Jerusalemkruisje.

Genealogie in opbouw

  • Goert de Verwer peijburgemeester Venlo 1499.
  • Johan de Verwer provisor O.L.V. Broederschap te Venlo in 1502, peijburgemeester Venlo 1507. Vermoedelijk overleden eind 1528.
  • Johan de Verwer (Jan) zegelt: Een hellend Duitsch schild, beladen met een driehoekige egge,den balkenhoek naar beneden. geboren 1495, overleden Venlo in 1577. Hij was rentmeester van Venlo 1532, peijburgemeester 1526, 1537, schepen 1540-77 en uiteindelijk regerend burgemeester in 1542, 1553, 1557, 1566 en 1570. Trouwde circa 1560 met Anna Ingenhuys, dochter van Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys en Bertken. Eigenaar van de hof De Swenhof sinds 1529 via erfenis, gelegen in het Sassenveld onder Lobberich, met 6 morgen land in het kerspel Leuth, die werd geschonken aan het weeshuis in 1577. Zijn weduwe Anna vermaakte op 25 juli 1588 in haar testament, opgesteld voor haar biechtvader Balthasar Fabricius, licentiaat in de theologie, 1000 gulden aan de arme wezen en een zelfde bedrag aan de huisarmen van Venlo, tevens aan de Sint Martinuskerk de 100 daalder, welke zij daarop had staan, voor de bouw van het weeshuis. Van hun geld werd te Venlo dus een weeshuis gesticht, het gebouw volgde in 1611 en bestaat nog (het Ald Weishoês). Het echtpaar overleed kinderloos.