De Ivorra

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg
Familiewapen d'Ivorra volgens het Brussels wapenboek (1661).

Het geslacht De Ivorra (ook op talloze andere manieren geschreven) ontleent haar naam aan het plaatsje Ivorra in Catalonië (Spanje). De Tachtigjarige Oorlog bracht een Spaanse edelman naar Limburg, waar hij zijn genealogische sporen achterliet.


Generatie 1

De Spaanse militair Don Gabriel d'Yvora, volgens eigen opgave zoon van Juan de Ivorra en Francesca de San Clemente, werd in 1632 door infante Elisabeth Clara Eugenia benoemd tot hopman van een vendel Duitsers in dienst van de koning van Spanje. Don Gabriel De Ivorra werd in 1641 door infant Ferdinand, als gouverneur van de Zuidelijke Nederlanden, benoemd tot ritmeester van een vaandel kurassiers. Hij trouwde voor 1644 met Elisabeth Van Dursdael, dochter van Johan van Dursdael en Gabriella Roest van Ensenbroeck. Door dit huwelijk werd de ritmeester o.a. eigenaar van hoeve De Zang te Reuver, naar hem ook wel Yvoragoed genoemd en eerder eigendom van Johan van Dursdael en Elisabeth van Cruchten.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gabriel Ivora, ged. Roermond 23-6-1644 (get. Franciscus van Hafften en Maria van Deursdall genaamd Steijnen), na haar huwelijk ook Ferdinanda genoemd. Tr. ... vóór 1667 met Joannes Theodorus Roest van Ensenbroeck.
 2. Anna Catharina Ivora, ged. Roermond 25-1-1646 (get. Christophorus van der Vorden, door Joannes van Waest, en Catharina van Asselt, door Josine Prent).
 3. Maria Anna d'Ivora, ged. Roermond 5-9-1647 (get. Tilmannus Beer van Lar, door Albertus van der Vort, en Maria Anna de Equilux).
 4. Gabriel Antonius de Yvora, ged. Roermond 3-8-1650 (get. Antonius d'Arz, gouverneur van Weert, en Elizabetha van der Vordt). Mogelijk op 15-7-1701 vermeld te Thorn als Albertus Antonius Ivora.
 5. Raijnerus d'Ivora, ged. Roermond 28-8-1651 (get. Joannes Hillen en Anna Elizabeth Beer van Laer).
 6. Reijnaldus de Yvora, ged. Roermond 20-12-1653 (get. Reinerus Hillen, door diens broer Joannes Hillen, en Sophia Margarita van Stein).
 7. Franciscus Raijmundus de Juora, ged. Roermond 6-8-1655 (get. Franciscus Everardi Rovelli, kolonel, en Ida de Hoen, door Elisabetha Voert). Tr. … vóór 1676 met Catharina Nies, waarvan kind te Grathem.
 8. Margarita Agnes de IJvora, ged. Roermond 24-4-1658 (get. Henricus Leo de Haften en Agnes de Voort, door Elisabetha de Voort).
 9. Maria Eugenia de Yvora, ged. Roermond 20-8-1659 (get. Eugenius Albertus, bisschop van Roermond, en Maria Theresia de Gante).
 10. Catharina Elisabeta de Juora, ged. Roermond 4-4-1661 (get. Joannes Theodorus van Steijnen en Maria Catharina Eijster - Heysters).
 11. Anna Barbara de IJvora, ged. Roermond 6-9-1662 (get. Wilhelmus de Hulhoven, door Joannes van Steijnen, en Anna de Boeckholt, weduwe Van der Boije).
 12. NN de Yvora, ged. Roermond 8-8-1664 (get. Henricus Leo de Haften en Yosina van Prent).

Aan Gabriel d'Yvorra herinnerde nog lange tijd de legende van De Vloek van Ensenbroeck:
"De wrede en hardvochtig Spaanse ridder van kasteel Ensenbroeck smeet geld van zichzelf en zijn vrouw over de balk, gaf niets om God en gebod en deinsde er niet voor terug zijn jagerskunsten uit te oefenen op passerende werklieden als er even geen wilde dieren waren. Tevens behandelde hij zijn vrome vrouw bruut, die eenzaam wegkwijnde in haar vertrekken terwijl haar man beneden feestte met licht vrouwvolk. Op een dag trok er door Oilder een oude, arme speelman, die probeerde wat te verdienen bij een feest van de Spaanse ridder. De ridder negeerde hem, maar zijn vrouw wierp hem een zilverstuk toe. Uit woede sloot de ridder de speelman op in de kerker, waar hij een poos later stierf van kou en uitputting, de ridder en zijn slot vervloekend. Korte tijd later stierf ook de vrouw van de jonker. De man was door zijn geld heen en het slot was een ruîne geworden. Hij moest de kerker betrekken. Maar hij kon nog steeds feesten met zijn oude makkers en toen hij na een heftig feest terugkeerde, was hij zo dronken dat hij vervloekingen en godslasteringen uitsloeg. De duivel kwam en wurgde hem, de honden verscheurden zijn lijk. De resten van het slot donderden in elkaar. Zo was de vervloeking van de oude speelman uitgekomen."

Generatie 2

Wilhelmus Albertus (ook: Wilhelmus Gabrielis, Wilhelmus Albertus Hyacinthus) de Ivora, ged. ..., begr. Grathem 13-4-1745. Tr. Buggenum 14-4-1701 met Johanna Catharina van den Borgh.

Uit dit huwelijk:

 1. Isabella Catharina de Ivora, ged. Grathem 8-4-1702 (get. Ludowicus Pitti en Anna Christina Savellandt), gevormd aldaar 29-8-1720. Tr. Grathem 30-9-1738 (get. Wilhelmus Henderikx en Catharina Elisabetha IJvora) met Joannes Patritius MacMahon.
 2. Maria Gabrielis Ivora, ged. Grathem 25-10-1704 (get. Franciscus Bordels en Isabella Ferdinant de Ivora), begr. Heel 10-5-1798. Tr. 1) Grathem 27-11-1745 (get. Joannes Vogels en Dorothea IJvora) met Petrus Renerus Pijlmans (Pilmans). Tr. ... met Henricus Philips.
 3. Catharina Elisabeta Gabriel de Ivora (get. Joannes Baptista Kruxanker en Elisabetha Roost), ged. Grathem 24-10-1706, gevormd aldaar 29-8-1720, begr. aldaar 29-6-1745.
 4. Dorothea Barbara Ivora. Tr. ... voor 1756 met Joannes Keucken, waarvan kinderen te Roermond.
 5. Maria Gabrielis d'Ivora, ged. Grathem 24-8-1708 (get. Anthonius Clos vervangen door Theijss van gen Hoeff en Maria Agnes Roost).
 6. Catharina Francisca d'Ivora (ook: Ivoren), ged. Grathem 22-3-1711 (get. Gerardus Pollaerts en Maria Elisabetha Cruxancker), doopgetuige te Weert 6-7-1754, begr. Grathem 27-12-1763. Tr. Grathem 30-7-1754 met Gerardus Philips, begr. Grathem 5-4-1789, waarvan kindern te Grathem (hij hertr. met Maria Deckers).
 7. Gabriel Carolus Hendericus de Ivora, ged. Grathem 31-3-1713 (get. Petrus Carolus Thomae en Anna Maria de Baexen / Anna Maria Petit).
 8. Maria Barbara de Ivora, ged. Grathem 25-2-1716 (get. Joannes Philippus NN en Joanna Maria de Pollaerdt).

Generatie 3

Gabriel de Ivora. Tr. ... met Joanna Koolen.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Ivora, ged. Grathem 4-5-1733 (get. Renerus Coolen en Catharina Peters).


Gabrielis de Ivora, begr. Grathem 13-10-1763. Tr. ... met Caecilia van Vlodrop (Flodrop), begr. Grathem 24-1-1789 (zij hertr. Grathem 19-1-1766 met Nicolaus Halfers, bij zijn overlijden vermeld als echtgenoot van Caecilia van Ivooren).

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina de IJvora, ged. Grathem 15-7-1755 (get. Henricus Phlipsen en Catharina Verstraelen), overl. aldaar 5-9-1829 (oud 76 jaar). Tr. ... met Joannes Smeets.
 2. Gertrudis IJvora, ged. Grathem 30-8-1758 (get. Gerardus Philips en Maria Gabrielis IJvora vervangen door Maria Ketelaers).
 3. Catharina Isabella Ivora, ged. Grathem 5-6-1760 (get. Patricius Mackmahon vervangen door Petrus Huben en Catharina Francisca Ivora). Tr. 1) Thorn 11-8-1789 met Joannes Bernardus Bormans, waarvan kinderen te Thorn. Tr. 2) Thorn 13-11-1810 met Gerard Linssen.
 4. Wilhelmus Albertus Ivora, ged. Grathem 25-3-1762 (get. Gerardus Campen en Maria Theunissen), begr. aldaar 8-11-1784.


Nog te plaatsen

 • Maria Elisabetha Ivora. Tr. Heel 1-7-1750 (get. Joannes Klerx en Maria Vogels) met Henricus Lups.
 • Joanna Catharina Ivora, begr. Grathem 6-11-1753.
 • Catharina Elisabeth Ivora, begr. Grathem 3-12-1793. Tr. Heel 28-4-1778 (get. Wilhelmus Ivora en Maria Frinsen) met Wilhelmus Frinsen (Vrinssen), waarvan kinderen te Thorn en Grathem.