Cijnsregister

Uit Genealogie Limburg Wiki

In een cijnsregister of cijnsboek werd door de cijnsheffer bijgehouden of alle cijnsplichtigen hun cijns hadden voldaan. Doordat deze verplichtingen overgingen van generatie op generatie, bevatten cijnsboeken veel genealogische gegevens. De oudste cijnsboeken gaan terug tot de 14e eeuw en ze lopen meestal door tot in de 17e eeuw, soms zelfs nog wat later.

Lijst van cijns- en tijnsregisters

  • BEESEL: Buerense laathof[1][2]
  • BEESEL: A.J.A. Flament, Het cijnsboek van het huis Nieuwenbroeck, grafelijk Bentheims leen onder Beesel
  • GREVENBICHT
  • WANSSUM: tijnsboek Wanssum[3]