Buggenum

Uit Genealogie Limburg Wiki

Wapen

 
Wapen van Buggenum

Het oudere zegel van de schepenbank vertoonde St. Aldegondis met voor zich het wapen Horn. Het zegel werd pas in 1703 vervaardigd en het geslacht Horn was toen al meer dan 160 jaar uit het gebied verdwenen. In het latere wapen werden de hoorns omschreven als jachthoorns, terwijl het gewone hoorns dienden te zijn (zie Horn). Het wapen aan de andere zijde van het schild is ontleend aan de familie De Keverberg maar verkeerd weergegeven; de leeuw is namelijk getongd van keel en dubbelstaartig. De familie de Keverberg had de heerlijke rechten van Buggenum in de jaren 1768-1769 en 1782-1795.

Geschiedenis

 
Huize Malmborgh te Buggenum

Buggenum is een dorp in midden-Limburg, dat sinds 2007 deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
Sinds de middeleeuwen was Buggenum gelegen in de heerlijkheid (vanaf 1450 graafschap) Horn [1], die naast Buggenum de dorpen Horn, Heythuysen, Roggel, Neer, Nunhem, Beegden, Haelen, Geistingen en Ophoven omvatte. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden de meeste van deze dorpen door de prinsbisschop van Luik als afzonderlijke heerlijkheden verpand. In 1679 werden de heerlijke rechten van Buggenum gekocht door Hieronima Catharina von Staur, gravin van den Bergh. Deze werden later overgedragen aan het klooster Sint-Elisabethsdal in Nunhem en ten slotte aan de familie van Keverbergh. Het voornaamste leengoed in Buggenum was de hof Malborgh, niet ver van het dorp aan de Maas gelegen.
In 1795 werd het graafschap Horn, samen met de andere gebieden die de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg vormen, door de Franse republiek geannexeerd. In de Franse tijd werd Buggenum een zelfstandige gemeente, die weer werd opgeheven in 1942.

Bevolking

In het begin negentiende eeuw had Buggenum ongeveer 600 inwoners. Dat aantal groeide in de loop van de tijd slechts in bescheiden mate, zoals blijkt uit de resultaten van de sinds 1830 periodiek gehouden volkstellingen [2].

Volkstellingen Buggenum
Jaar 1830 1840 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 1930
Inwoners 607 641 675 673 688 702 686 663 671 747 755

In 2006 bedroeg het inwonertal 950.

Buggenumse families

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe vaak een bepaalde familienaam in de kerkregisters van Buggenum werd geregistreerd als dopeling of als bruidegom c.q. bruid in de periode 1637-1826. (Gegevens ontleend aan GenDaLim5 [3].)

Familienaam Aantal dopen Aantal huwelijken
Pijls, Piels 118 57
Joosten 95 50
Verheggen 78 39
Crompvoets 54 20
Vogels 47 21
Tosquiné 42 23
Eggels 36 13
Geradts 35 21
van Baexen 26 13
Pollaert 19 8

Bronnen

De archieven van de heerlijkheid en schepenbank Buggenum en de kerkregisters van de parochie H. Aldegonda bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht. Het archief van de gemeente Buggenum (1795-1942) bevindt zich in het Gemeentearchief Roermond (GAR).

Doop- huwelijks- en overlijdensregisters van de parochie H. Aldegonda te Buggenum

  • Dopen 3 september 1637 – 28 november 1826
  • Huwelijk 8 juni 1637 – 4 augustus 1826
  • Overlijden 29 december 1647 – 29 december 1826

Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand Buggenum.

Literatuur

Externe Links