Boermans

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Boermans is een patriciaatsfamilie uit Venlo, die nog steeds voortleeft. Ze zijn vooral bekend als zilversmeden en juweliers. De winkel, momenteel gevestigd aan de Klaasstraat 11 te Venlo, bestaat sinds 1795 en is opgericht door Mathias Boermans. De oudst bekende gegevens stammen, met een niet volle zekerheid, van 1378. Dit betreft de vernoeming van Theodoric Burman in de schatcedulen van Venlo. Franciscus Antonius Hubert Boermans (1815- 1900) was als bisschop van Roermond een prominent geestelijk lid uit deze familie. De "Monseigneur Boermansstraat" in Venlo is naar hem vernoemd.

Wapen

Een wapen van de familie Boermans in het stadhuis

Van zilver met drie kardinaalshoeden geplaatst 2-1, sinds 1684. Johan Boermans (zie III) voerde een eigen wapen met in het schild twee gekruiste ijzers met alle hoeken hiervan scherp gebogen; naast de kruising ter weerszijden de initialen I en B.

Genealogie

Ze kwamen oorspronkelijk uit Maaseik, maar leven al sinds begin 1500 en nog steeds in Venlo en zijn daarmee -voor zover bekend- de oudste nog aanwezige familie.

Het betreft hier een fragment-genealogie.

De naam kent de volgende andere schrijfwijzen: Boomers, Bommers, Bo(i)rman(s), Bourmans en Burmans.

Generatie 1

I. Joannes Boermans (of Egidius) uit Maaseijck, schepen van Venlo 1543, trouwde Anna Mareels.

Kind van Joannes en Anna:

 1. Joannes Boermans, volgt II.

Noot: in de schatcedulle van Venlo wordt Anna Bourmans in 1576 genoemd als wonende op het eerste huis aan de Vleesstraat aan de oostzijde; dit is naast het hoekhuis. Nagenoeg zeker is dit de weduwe van Joannes Boermans.

Generatie 2

II. Joannes Boermans (roepnaam Jan) schout te Well en Bergen, gildemeester Kremersgilde 1586, overleden Venlo 5 juni 1602. Hij trouwde 1. Sibilla (roepnaam Billeken) Ingenraey dochter van Goert Ingenraey en Enneken; en 2. Magdalena Staels, begraven Venlo 24 januari 1626, dochter van Matheus Staels en Maria van Solingen.

Kinderen van Joannes en Sibilla:

 1. Joannes Boermans, volgt III.
 2. Enneken Boermans trouwde Henrick van Tiegelen.

Generatie 3

III. Joannes Boermans (roepnaam Jan) bijgenaamd de Oude, geboren circa 1578, lakenkoopman, tingieter, gildemeester Kremersgilde 1614, provisor St. Jacobsgasthuis en van de Huisarmen 1607-1637, rentmeester 1614 en 1635, lid van het Schippersgilde vanaf 1622, lid van het Huurvaardersgilde 1627, payburgemeester 1636, schepen m.i.v. 9 juli 1636 - 28 augustus 1637, overleden Venlo 16 oktober 1639, trouwde (waarschijnlijk Venlo) 9 november 1597 met Margaretha (roepnaam Grietgen) Craenen, dochter van Engelbertus Craenen en Maria van Engelbergh.

Kinderen van Joannes en Margaretha:

 1. Sibilla Boermans geboren Venlo 2 augustus 1599, overleden Venlo 17 juli 1601.
 2. Arnoldus Boermans geboren Venlo 17 oktober 1601, pater Dominicaan te Keulen, overleden Keulen 17 juli 1622.
 3. Sibilla Boermans geboren Venlo 1 maart 1604, overleden Venlo 21 april 1636.
 4. Joannes Boermans, volgt IVa.
 5. Caspar Boermans gedoopt Venlo 4 november 1609, woonde te Venetie bij een apotheker op het Sint Marcusplein "in den Patriarch", overleden Venetië 4 oktober 1630.
 6. Aegidius Boermans (roepnaam Gielis/Jelis) volgt IVb.
 7. Magdalena Boermans gedoopt Venlo 25 januari 1616, overleden Venlo 7 augustus 1632.

Generatie 4

IVa. Joannes Boermans geboren Venlo 25 januari 1607, provisor der Armenwezen 1633-1640, raadsverwant Venlo vanaf 28 juni 1640, payburgemeester Venlo 1641, overleden Venlo in september 1644; trouwde Venlo 6 februari 1628 met Margaretha van Lom, geboren Venlo 30 april 1603, overleden aldaar 19 augustus 1642, dochter van Hubertus van Lom, rentmeester der stad Venlo 1612, payburgemeester 1617, raadsverwant 1617-1620, schepen 1620-1622, burgemeester 1622, en Elisabeth van Vogelsanck.

Kinderen van Joannes en Margaretha:

 1. Magdalena Boermans geboren Venlo 10 juli 1629, overleden Venlo 4 mei 1636 aan de pest.
 2. Henrica Elisabeth Boermans geboren Venlo 2 oktober 1632, overleden Venlo 13 april 1659. Ze trouwde 22 augustus 1656 met Andreas Hock, leen- en gerichtsschrijver van Brüggen (BRD).
 3. Apollonia Boermans geboren Venlo 11 september 1634, overleden Venlo 4 september 1635.
 4. Joannes Hubertus Boermans, volgt V.
 5. Magdalena Boermans geboren Venlo 23 november 1638, non in Transcedron te Venlo.
 6. Sibilla Boermans geboren Venlo 4 november 1640.
 7. Theresia Boermans non in Transcedron te Venlo.

IVb. Aegidius Boermans (roepnaam Gielis/Jelis) gedoopt Venlo 26 februari 1613, kaarsenmaker/wijnkoopman, wijnkoopman 1640, woonde in de Gasthuisstraat, overleden Venlo voor 24 december 1657; trouwde (1) Venlo 19 september 1634 met Margaretha in de Betouw, overleden voor 1644, dochter van Johan in de Betouw; trouwde (2) circa 1654 Anna Schenck van Nydeggen, overleden na 20 juli 1676 (circa 1680), begraven in de kerk van Sevenum. Uit het eerste huwelijk 3 kinderen gedoopt te Venlo en uit hem stamt de huidige familie.

Generatie 5

V. Joannes Hubertus Boermans (roepnaam Jan) geboren Venlo 4 september 1636, jurist, schout in Well en Blitterswijck, in 1674 benoemd tot rentmeester en ambtman te Crudenberg, in 1683 benoemd tot drost te Arcen. Hij trouwde 1. Venlo 11 januari 1665 met Amelia van Darth, overleden Venlo 11 mei 1667, dochter raadsverwant Wilhelmus van Darth en Maria van Vogelsanck; trouwde 2. met Agnes Maria van Hölling, overleden Duisburg 15 mei 1668. Hij had volgens een akte van 28 april 1664 twee huizen aan de oostzijde van de Vleesstraat te Venlo, gelegen aan weerszijden van dat van Michiel van Broeckhuysen.

Kinderen van Joannes Hubertus en Amelia:

 1. Maria Margaretha Boermans geboren Venlo 24 januari 1666.
 2. Hendrika Elisabeth Boermans geboren Venlo 8 mei 1667.

Kinderen van Joannes Hubertus en Agnes Maria:

 1. Amalia Catharina Boermans geboren Well 10 maart 1669, overleden Alpen (BRD) 5 mei 1709, trouwde Münster (BRD) 6 maart 1701 met Graaf Maximilian Henry de Pas de Feuquieres.
 2. Maria Magdalena Boermans geboren Well 11 november 1671, overleden Venlo 3 februari 1736, ongehuwd.
 3. Maria Ursula Boermans geboren 10 maart 1674, begraven Venlo 25 november 1725.
 4. Sibilla Elisabeth Boermans geboren 4 september 1673, ongehuwd.
 5. Sophia Margaretha Boermans geboren 20 september 1674.

recentere generaties in opbouw

IVb. Aegidius Boermans (roepnaam Gielis/Jelis) gedoopt Venlo 26 februari 1613, kaarsenmaker/wijnkoopman, woonde in de Gasthuisstraat, overleden Venlo voor 24 december 1657; trouwde (1) Venlo 19 september 1634 met Margaretha in de Betouw, overleden voor 1644, dochter van Johan in de Betouw; trouwde (2) circa 1654 Anna Schenck van Nydeggen, overleden na 20 juli 1676 (circa 1680), begraven in de kerk van Sevenum.

Uit het eerste huwelijk:

V. Willem Boermans trouwde 1. Venlo 28 november 1637 met Catharina Henricial aengen Boom en trouwde 2. Venlo 27 oktober 1651 met Anna Janssen.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Georgius Boermans volgt VIa.
 2. Petrus Boermans volgt VIb.
 3. Henricus Boermans gedoopt Venlo 6 maart 1646.
 4. Eva Boermans gedoopt Venlo 17 nobvember 1648, begraven Venlo 3 april 1719, trouwde Venlo 28 oktober 1671 met Antonius Dormans, gedoopt Venlo 29 december 1643, begraven Venlo 24 januari 1709.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Joannes Boermans gedoopt Venlo 15 juni 1652, begraven Venlo 16 april 1682, trouwde met Aldegondis Willemsen.

VIa. Georgius Boermans gedoopt Venlo 28 februari 1639, begraven Venlo 19 juli 1717, trouwde 1. Venlo 23 oktober 1663 met Gertruda Michaels en trouwde 2. Venlo 29 november 1686 met Anna Louvendaels.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Catharina Boermans gedoopt Venlo 23 september 1664, begraven Venlo 9 juli 1733, trouwde Venlo 13 november 1686 met Henricus Hendrix.
 2. Michaël Boermans gedoopt Venlo 20 april 1673.
 3. Margaretha Boermans gedoopt Venlo 7 december 1680, begraven Venlo 12 november 1745, trouwde 1. Venlo 24 april 1702 met Joannes Wolfers en trouwde 2. Luik (België) 13 april 1708 met Arnoldus van Schoenwinckel, begraven Venlo 10 december 1753.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Wilhelmus Boermans volgt VIIa.

VIb. Petrus Boermans gedoopt Venlo 23 februari 1642, begraven Venlo 4 oktober 1712, trouwde Venlo 21 oktober 1666 met Sophia Loijen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Boermans gedoopt Venlo 14 augustus 1667.
 2. Catharina Boermans gedoopt Venlo 15 oktober 1668.
 3. Henricus Boermans gedoopt Venlo 4 maart 1670.
 4. Wilhelmus Boermans gedoopt Venlo 31 mei 1672.
 5. Catharina Boermans gedoopt Venlo 24 oktober 1675, begraven Venlo 16 oktober 1740, trouwde Venlo 1 oktober 1695 met Engelbert Gelissen.
 6. Henricus Boermans volgt VIIb.
 7. Gerardus Boermans volgt VIIc.

VIIa. Wilhelmus Boermans gedoopt Venlo 3 november 1687, trouwde Venlo 8 september 1715 met Maria Delfosse (ook Delvos).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Boermans gedoopt Venlo 28 september 1716, begraven Venlo 5 juni 1756, trouwde Venlo 6 juni 1737 met Wilhelmus Schippers.
 2. Georgius Boermans volgt IX.
 3. Tilmannus Boermans gedoopt Venlo 9 februari 1722
 4. Joannes Gerardus Boermans gedoopt Venlo 27 juli 1724.

VIIb. Henricus Boermans gedoopt Venlo 28 januari 1678, begraven Venlo 23 februari 1728, trouwde Venlo 9 januari 1701 met Petronella Reniers/Rijners, begraven Venlo 3 november 1741.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Boermans gedoopt Venlo 19 oktober 1701, begraven Venlo 21 augustus 1702.
 2. Petrus Boermans gedoopt Venlo 4 juli 1703, begraven Venlo 9 oktober 1704.
 3. Reinerus Boermans gedoopt Venlo 14 april 1705.
 4. Anna Sophia Boermans gedoopt Venlo 1 september 1707, begraven Venlo 17 januari 1781, trouwde Venlo 19 april 1737 met Johannes Rauen.
 5. Johanna Gertrudis Boermans gedoopt Venlo 7 maart 1710, begraven Venlo 9 december 1734.
 6. Maria Gertrudis Boermans gedoopt Venlo 1 augustus 1711, begraven Venlo 6 juli 1734.
 7. Catharina Boermans gedoopt Venlo 20 juni 1713.
 8. Reinerus Josef Boermans gedoopt Venlo 25 april 1719.
 9. Petronella Boermans gedoopt Venlo 23 april 1722, begraven Venlo 25 september 1786, trouwde Venlo 29 september 1743 met Caspar Daelder, gedoopt Venlo 20 januari 172, begraven Venlo 2 september 1793.
 10. Johanna Judith Boermans gedoopt Venlo 14 maart 1725.

VIIc. Gerardus Boermans gedoopt Venlo 29 juli 1681, begraven Venlo 13 mei 1747, trouwde Venlo 20 mei 1703 met Christina Gertrudis Geeraertsen alias van Doesborgh, gedoopt Venlo 30 januari 1683, begraven Venlo 7 november 1741, dochter van Gerardus Geraerts en Aldegonde Monen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Sophia Boermans gedoopt Venlo 5 oktober 1704, begraven Venlo 27 januari 1780, trouwde Venlo 20 januari 1732 met Jan Willem Scherckens.
 2. Petrus Gerardus Boermans gedoopt Venlo 4 april 1706, begraven Venlo 16 mei 1710.
 3. Joannes Gerardus Boermans gedoopt Venlo 25 juni 1708, begraven Venlo 23 juni 1710.
 4. Cornelia Boermans gedoopt Venlo 8 oktober 1711, trouwde Venlo 20 januari 1732 met Franciscus Geurts.
 5. Petronella Boermans gedoopt Venlo 8 november 1713, begraven Venlo 22 februari 1716.
 6. Petronella Boermans gedoopt Venlo 15 maart 1716, begraven Venlo 6 april 1717.
 7. Petrus Boermans gedoopt Venlo 5 maart 1718.
 8. Joannes Joseph Boermans gedoopt Venlo 9 augustus 1720.
 9. Gerardus Boermans gedoopt Venlo 31 mei 1723, begraven Venlo 23 juni 1723.
 10. Aldegondis Boermans gedoopt Venlo 6 juli 1724, begraven Venlo 31 juli 1724.
 11. Aldegondis Boermans gedoopt Venlo 3 augustus 1725, begraven Venlo 28 decemeber 1730.

IX. Georgius Boermans (ook George) gedoopt Venlo 28 juli 1718, overleden 5 december 1786 (begraven 8 december), koopman in wijnen en koloniale waren, trouwde 15 april 1749 met Beatrix Canoy (ook Kennoij), overleden Venlo 24 april 1793 (begraven 26 april).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Boermans gedoopt Venlo 12 januari 1750.
 2. Ida Boermans gedoopt Venlo 3 oktober 1751.
 3. Joannes Jacobus Boermans (ook Jean) gedoopt Venlo 15 december 1754, overleden Venlo 28 december 1799, ongehuwd.
 4. Windelina Boermans gedoopt Venlo 18 juli 1757, vermoedelijk jong overleden.
 5. Petrus Servatius Boermans gedoopt Venlo 10 november 1759.
 6. Maria Gertrudis Boermans gedoopt Venlo 13 september 1761.
 7. Anne Gertrude Boermans geboren circa 1762, overleden Venlo 29 augustus 1810, trouwde Venlo 7 januari 1794 met Gerard Gubbels, geboren circa 1769, overleden Venlo 25 april 1825, zoon van Gerard Gubbels en Christina Hanen. Hij hertrouwde met Wilhelmina Canters.
 8. Mathias Joseph Boermans volgt X.
 9. Wendelina Boermans geboren circa 1763, overleden Venlo 5 augutus 1812, trouwde Venlo 12 oktober 1785 met Jan Venhorst, geboren circa 1738, overleden Venlo 19 mei 1819, zoon van Arnoldus Venhorst en Adeleida te Vehne.
 10. Ide Boermans geboren circa 1765, overleden Venlo 3 januari 1814, trouwde Venlo 23 november 1784 met Pierre Francois Canters, gedoopt Venlo 4 oktober 1732, overleden Venlo 15 december 1814, zoon van Willem Canters en Maria de Croix.
 11. Thomas Johannes Boermans gedoopt Venlo 12 augustus 1766, overleden Venlo 1 januari 1840, ongehuwd.
 12. Maria Catharina Boermans geboren circa 1769, overleden Venlo 20 december 1819, ongehuwd.
 13. Wilhelmus Boermans begraven Venlo 21 januari 1780.

X. Mathias Joseph Boermans (ook Mathieu Joseph/Mathias Wilhelmus) gedoopt Venlo 20 oktober 1763, overleden Venlo 26 maart 1841, goud- en zilversmid, werd 18 oktober 1795 lid van het St. Lucasgilde, tekenaar en graveur, trouwde Venlo 4 augustus 1793 met Anna Barbara Canters (ook Anne Barbe), gedoopt Venlo 22 mei 1777, overleden Roermond 21 juli 1864, dochter van Petrus Franciscus Canters en Ida Boermans.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Franciscus Boermans geboren Venlo 30 maart 1796, overleden Venlo 19 oktober 1820, sergeant bij het 2e Battaillon, 14e Afd. der Nationale Infanterie, ongehuwd.
 2. Marie Antoinette Boermans geboren Venlo 19 mei 1798, overleden Venlo 30 oktober 1842, trouwde Venlo 17 mei 1824 met Jacob Everard Hendrik van Meijel, geboren Venlo 11 oktober 1791, overleden Venlo 4 juni 1858 zoon van Theodor Francis van Meijel en Maria Josepha Funckers.
 3. Jan Antoon Boermans (ook Jean Antoine) volgt XIa.
 4. George Thomas Boermans geboren Venlo 10 juni 1802, overleden Venlo 7 april 1870, goud- en zilversmid, ongehuwd.
 5. Willem Boermans (ook Guillaume) volgt XIb.
 6. Marie Catherine Boermans geboren Venlo 20 september 1807.
 7. Henriette Ide Boermans (ook Hendrika Ida) geboren Venlo 27 mei 1811, overleden Venlo 7 augustus 1829, ongehuwd.
 8. Francis Antoon Hubert Boermans geboren Venlo 15 december 1815, overleden Roermond 3 februari 1900, bisschop van Roermond.

XIa. Jan Antoon Boermans (ook Jean Antoine) geboren Venlo 7 oktober 1799, overleden Venlo 29 december 1888, goud- en zilversmid, trouwde 1. Venlo 5 juli 1830 met Johanna Catharina van Well, geboren Venlo circa 1807, overleden Venlo 22 september 1834, dochter van Jan van Well en Petronella Coppus en trouwde 2. Venlo 31 januari 1838 Dorothea van Well, geboren Venlo 14 februari 1813, overleden Venlo 9 september 1871, dochter van Jan van Well en Petronella Coppus.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Karel Mathijs Hubert Boermans geboren Venlo 12 oktober 1831, overleden Venlo 7 december 1833.
 2. Johan Bernard Hubert Boermans volgt XIIa.
 3. Georg Theodor Hubert Boermans volgt XIIb.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Hendrika Wilhelmina Hubertina Boermans geboren Venlo 12 november 1838, overleden Venlo 11 februari 1924, ongehuwd.
 2. Maria Albertina Hubertina Boermans geboren Venlo 21 augustus 1840, overleden Venlo 7 april 1909, ongehuwd.
 3. Francis Antoon Hubert Boermans geboren Venlo 26 december 1842, overleden Venlo 9 januari 1935, ongehuwd.
 4. Wilhelmus Carolus Hubertus Boermans geboren Venlo 1 november 1844, overleden Venlo 28 januari 1847.
 5. Christina Jacoba Hubertina Boermans geboren Venlo 20 februari 1847, overleden Venlo 13 maart 1932, ongehuwd.
 6. Josephus Carolus Hubertus Boermans geboren Venlo 3 januari 1849, overleden Venlo 24 april 1876, ongehuwd.
 7. Maria Charlotta Hubertina Boermans geboren Venlo 8 oktober 1850, overleden Venlo 9 oktober 1868, onghuwd.
 8. Theodoor Johan Hubert Boermans geboren Venlo 4 april 1852, overleden Venlo 20 oktober 1882, ongehuwd.
 9. Hendrik George Hubert Boermans geboren Venlo 4 juli 1854, overleden Venlo 18 september 1855.
 10. Dorothea Henrietta Hubertina Boermans geboren Venlo 27 september 1856, overleden Venlo 14 maart 1919, ongehuwd.
 11. Josephina Maria Hubertina Boermans geboren Venlo 9 juni 1858, overleden Venlo 15 februari 1934, ongehuwd.

XIb. Willem Boermans (ook Guillaume) geboren Venlo 6 april 1804, overleden Venlo 26 september 1867, goud- en zilversmid, trouwde Venlo 28 juni 1841 met Margaretha Catharina Gerritsen, geboren Venlo circa 1813, overleden Venlo 19 juli 1889, dochter van Peter Gerritsen en Maria Antoinette Boell.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Antoinetta Hubertina Boermans geboren Venlo 28 mei 1842, overleden Venlo 8 januari 1920, trouwde Venlo 28 april 1874 met Hendrik Lambert Hendrikx, geboren Venlo 14 juli 1841, overleden Venlo 4 maart 1914, zoon van Leonard Hendrikx en Hendrina van Kaldekerken.
 2. Margaretha Francina Hubertina Boermans geboren Venlo 5 december 1843, overleden Venlo 1 juni 1905, ongehuwd.
 3. Catharina Maria Hubertina Boermans geboren Venlo 11 maart 1845, overleden Venlo 3 september 1845.
 4. Augustinus George Thomas Boermans volgt XIIc.
 5. Catharina Hubertina Petronella Boermans geboren Venlo 17 maart 1849, overleden Venlo 12 oktober 1932, ongehuwd.
 6. Anna Barbara Hubertina Boermans geboren Venlo 18 april 1851, trouwde Venlo 21 november 1882 met Michiel Hubertus Parren, geboren Rhoon 17 april 1859, zoon van Laurens Parren en Maria Sophia Kuijpers.
 7. Dorothea Carolina Hubertina Boermans geboren Venlo 6 september 1853, overleden Venlo 30 januari 1938, ongehuwd.
 8. Johannes Bernard Hubert Boermans geboren Venlo 20 februari 1856, overleden Venlo 22 september 1880, ongehuwd.

XIIa. Johan Bernard Hubert Boermans geboren Venlo 13 maart 1833, overleden Venlo 10 april 1889, trouwde Venlo 21 april 1866 met Hubertina Anna Bloemen, geboren Venlo 25 april 1831, overleden Venlo 2 juni 1903, dochter van Herman Francis Bloemen en Maria Margaretha Biddeloo.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean Marie Hubert Boermans geboren Venlo 10 februari 1867, trouwde Venlo 9 augustus 1904 met Maria Elisabeth Hubertina Linskens, geboren Susteren 26 januari 1873, dochter van Hermanus Hubertus Linskens en Maria Antonetta Schepens.
 2. Dorothea Francisca Hubertina Boermans geboren Venlo 3 februari 1868, overleden Venray 9 maart 1942, ongehuwd.
 3. George Carolus Josephus Boermans geboren Venlo 12 juli 1869, overleden Venlo 31 maart 1897, ongehuwd.
 4. Maria Francisca Anna Boermans geboren Venlo 12 juli 1869, overleden Venlo 25 december 1936, trouwde Venlo 25 januari 1904 met Theodor Hubert Derkx, geboren Venlo 8 april 1862, overleden Venlo 25 oktober 1927, zoon van Peter Hendrik Hubert Derkx en Maria Elisabeth van Elswijck.
 5. Franciscus Louis Johannes Boermans geboren Venlo 12 juli 1869, overleden Maasbree 3 augustus 1870.
 6. Franciscus Cornelius Augustinus Boermans geboren Venlo 13 november 1870, overleden Tilburg 8 februari 1960, trouwde 1. Venlo 20 februari 1900 met Maria Hubertina Haeijen, geboren Eijsden circa 1870, overleden Venlo 1 april 1914, dochter van Ferdinand Constant Hubert Haeijen en Anna Maria Borghans en trouwde 2. Amersfoort 5 oktober 1915 met Cornelia Maria Thien, geboren Amersfoort 21 oktober 1878, dochter van Johannes Thien en Margaretha Agatha van Wageningen.
 7. Matheus Antonius Josephus Boermans geboren Venlo 13 november 1870, trouwde Venlo 9 juni 1913 met Maria Christina Hubertina Gubbels, geboren Venlo 5 augustus 1884, overleden Venlo 26 september 1933, dochter van Gerard Hubert Gubbels en Johanna Jacoba Hubertina Dings.
 8. Louis Hubert Joseph Boermans geboren Venlo 14 maart 1873, overleden Venlo 29 juli 1873.
 9. Antonius Henricus Josephus Boermans geboren Venlo 6 oktober 1874, overleden Venlo 2 mei 1876.

XIIb. Georg Theodor Hubert Boermans geboren Venlo 29 juli 1834, overleden Venlo 20 mei 1922, trouwde Venlo 5 september 1866 met Wilhelmina Johanna Munnikhuizen, geboren Delft, dochter van Thomas Munnikhuizen en Elisabeth van Dijk. Ze was eerder weduwe van Johannes Franciscus Thijrion.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Hubertina Boermans geboren Venlo 25 augustus 1867, overleden Venlo 18 januari 1945, ongehuwd.

XIIc. Augustinus George Thomas Boermans geboren Venlo 13 augustus 1847, overleden Venlo 12 oktober 1902, trouwde Venlo 12 juli 1892 met Helena Elisabeth Hubertina Linskens, geboren Echt 23 november 1854, overleden Venlo 27 juli 1932, dochter van Paulus Jacobus Linskens en Anna Maria Catharina van Krooij (van Creij).

Uit dit huwelijk:

 1. Michel Hermanus Marie Hubert Boermans geboren Venlo 12 oktober 1893, overleden Venlo 10 september 1974, trouwde Venlo 3 januari 1922 met Jacoba Maria Augustina Gitmans, geboren Venlo 25 april 1896, dochter van Peter Willem Gitmans en Johanna Margaretha Brune.
 2. Henricus Johannes Franciscus Boermans geboren Venlo 8 februari 1896, overleden Venlo 13 maart 1983, trouwde met E. Bloemen.

Externe link

Literatuur

 • H.J.F. Boermans, J.J.M.H. Verzijl, Th. Boermans, Genealogie der familie Boermans, benevens eenige aanteekeningen omtrent andere aanverwante families. Herziene uitgave, Venlo 1978 (Oorspronkelijke uitgave Venlo 1925).
 • J.H. Hanssen. De gereformeerdgezinde magistraat van Venlo 1634-1637, in: De Nederlandsche Leeuw 110 (1993), blz. 432-436.