Beesel-Leeuwen

Uit Genealogie Limburg Wiki
In 1899 werd ongeveer op de plaats van de oude kapel in Leeuwen een nieuwe gebouwd

De buurtschap Leeuwen onder Beesel bestond uit enkele tientallen huizen en pachtboerderijen, met een eigen kapel die teruggaat tot voor 1100. Na de Tweede Wereldoorlog is Leeuwen helemaal opgegaan in het kerkdorp Reuver, dat vanaf het einde van de 19e eeuw een stormachtige ontwikkeling meemaakte. Net als Offenbeek is Leeuwen echter eeuwen ouder dan Reuver, dat pas in de vroege 16e eeuw wordt genoemd en op het einde van de 18e eeuw nog steeds bestond uit slechts enkele huizen.

In de 15e eeuw is er ook een geslacht Van Leeuwen dat zijn naam vrijwel zeker ontleende aan het gehucht. Middelpunt van Leeuwen was in de late middeleeuwen de Hof tot Leeuwen, een laathof met als administratief centrum de verdwenen hoeve de Schei. De cijnsgoederen van deze laathof vinden we terug van Beesel in het zuiden tot Belfeld in het noorden. Naar latere eigenaren werd deze laathof ook wel Buerense Laathof genoemd. In het begin van de 17e eeuw werd de laathof aangekocht door de familie Van Merwijck, waarna de oude cijnsregisters in het huisarchief van het kasteel van Kessel belandden. Deze registers vormen een belangrijke genealogische bron voor de 15e tot 17e eeuw.

Bronnen