Beegden

Uit Genealogie Limburg Wiki
De St. Martinuskerk te Beegden.

Algemene informatie

Beegden is een dorp in midden-Limburg, dat sinds 2007 deel uitmaakt van de gemeente Maasgouw.
Beegden is een van de tien dorpen, naast Horn, Heythuysen, Roggel, Neer, Nunhem, Buggenum, Haelen, Geistingen en Ophoven, die ooit samen het graafschap Horn vormden [1]. In de 15de eeuw was Beegden een onderbank van het gerecht van Wessem; vanaf ca. 1636 had het dorp een eigen schepenbank. In 1676 werd Beegden door de prinsbisschop van Luik als afzonderlijke heerlijkheid voor tweeduizend kronen verpand aan Karel Croll, drossaard van het graafschap. In 1680 werd Hendrik Fostier, een neef van Croll, pandheer van Beegden. Deze werd in 1757 opgevolgd door Gerard Assuerius graaf de Horion, heer van Heythuysen. De heren van Beegden woonden oorspronkelijk op het kasteel Beegden, dat rond 1700 is afgebroken. De huidige hoeve Huis Beegden staat op de plaats van de voormalige voorburcht.
In 1795, na de annexatie van de Limburgse gebieden door Frankrijk en de opheffing van het graafschap Horn, werd Beegden een zelfstandige gemeente. In 1991 werd Beegden met Heel, Panheel en Wessem samengevoegd tot de nieuwe gemeente Heel.

Bevolking

Volgens de Franse bevolkingslijst van 1795 had Beegden in dat jaar 471 inwoners (344 ouder dan 12 jaar en 127 kinderen). In de negentiende eeuw groeide het aantal inwoners van ongeveer 500 naar 700. De vanaf 1830 periodiek gehouden volkstellingen [2] laten het verloop zien.

Volkstellingen Beegden
Jaar 1830 1840 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 1930
Inwoners 535 575 628 642 658 658 672 680 714 802 760

In 2006 had Beegden ongeveer 1800 inwoners.

Beegdense families

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe vaak een bepaalde familienaam in de kerkregisters van Beegden werd geregistreerd als dopeling of als bruidegom c.q. bruid in de periode 1713 -1798. (Gegevens ontleend aan GenDaLim5 [3].)

Familienaam Aantal dopen Aantal huwelijken
Schreurs 127 22
op ‘t Broek 86 17
Loven, Looven, Louven 74 19
Linssen 72 26
Vossen 57 20
Franssen 53 9
Klerckx, Clerckx 40 12
Peters, Peeters 32 10
Snijders 28 11
Hoeckx 27 12
Wassenberg 26 8
Wolfhagen 23 9

Personen

Archieven

De archieven van de heerlijkheid en schepenbank Beegden en de kerkregisters van de parochie H. Martinus bevinden zich in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) te Maastricht. Zie ook deze link DTB-registers en Burgerlijke Stand Beegden.

Doop- huwelijks- en overlijdensregisters van de parochie H. Martinus te Beegden

  • Dopen 14 januari 1713 – 3 maart 1826
  • Huwelijk 24 februari 1713 – 12 juli 1825
  • Overlijden 22 januari 1714 – 31 maart 1797; 6 december 1803 – 6 maart 1826

Literatuur

Externe Links

  1. Inventaris van de archieven van het Graafschap Horn (RHCL 01.063)
  2. Wikipedia Graafschap Horn
  3. Wikipedia Maasgouw
  4. Wikipedia Beegden
  5. Gemeenteatlas Beegden 1868