1703

Uit Genealogie Limburg Wiki

Mei

29 mei 1703
NUTH - De pastoor van Nuth vermeldde in zijn memorabiliaboek:
In het jaar 1703 op dinsdag in de Pinksterweek maakten we een geweldige hagelbui mee, zodat de wintervruchten kapotgeslagen en verscheurd werden,en tegelijkertijd viel er drie kwartier lang zo'n geweldige regen dat mijn huis en de stal in het water kwam te staan terwijl de weg van de pastorie naar de kerk drie voet hoog onder water stond.
Jos Habets, de voormalige Heerlijkheid Nuth, facsimile-uitgave gemeente Nuth, 57

ECHT - Stadsbrand beginnende bij Jhr. Groenen op de Wijnstraat, legt 34 huizen in de as.