Jos. Schrijnen

Uit Genealogie Limburg Wiki
(Doorverwezen vanaf Jos Schrijnen)
Jos. Schrijnen.

Mgr. Prof. dr. Jos. Schrijnen (1869-1938)

Joseph Charles François Hubert (Jos.) Schrijnen (Venlo 3-5-1869 - Nijmegen 26-1-1938) was priester, classicus, linguïst en volkskundige. Hij was mede-oprichter en eerste rector van de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1923).
Jos. Schrijnen stamde uit een oud Limburgs geslacht van medici en apothekers. Zoon van Adriaan Martinus Hendrik Hubert Schrijnen, apotheker, en Maria Anna Scholastica Hubertina Canoy. Broer van bisschop Laurent Schrijnen. --> Zie genealogie Schrijnen.

Na zijn middelbare opleiding te Roermond en een voorbereidende filosofie-Rolduc studeerde Jos. Schrijnen in de klassieke letteren aan de Universiteit te Leuven, waar hij in 1891 summa cum laude promoveerde op een proefschrift getiteld: Etude sur le phénomène de l's mobile. Na zijn theologische studiën aan het Groot Seminarie te Roermond, werd hij in 1894 priester gewijd, en was daarna van 1894 tot 1912 als leraar aan het bisschoppelijk college te Roermond werkzaam.

In 1910 werd hij vanwege de St. Radboudstichting benoemd tot lector aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in de klassieke taalkunde en de cultuurgeschiedenis der Christelijke oudheid. In 1912 volgde zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar vanwege de St. Radboudstichting, en sinds 1921 was hij tevens buitengewoon hoogleraar in de Algemene Taalwetenschap.
Bij de opening van de R.K. Universiteit te Nijmegen in 1923 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de Algemene Taalwetenschap, de Griekse en Latijnse taalkunde en de Volkskunde, alsmede tot eerste rector magnificus.

Kerkelijke titel

Als (honorair) lid van de pauselijke huishouding, in zijn hoedanigheid van 'Huisprelaat van Zijne Heiligheid de Paus', droeg Jos. Schrijnen de kerkelijke titel van monseigneur.

Bron

Mevr. Prof. dr. Chr.A.E.M. Mohrmann, 'Schrijnen, Joseph Charles François Hubert (1869-1938)', in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1, Den Haag 1979.

Literatuur

Genealogie van de familie Schrijnen door M.H.H. Michels (1918) in het gemeente-archief Venlo.

Externe links

  • Korte levensschets [1]