Wijnand(t)s

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE WIJNAND(T)S

Inleiding


Inleiding

De familie Wijnands komt uit Maastricht en omgeving. Andere veel voorkomende varianten van de schrijfwijze van de geslachtnaam zijn Wijnandts, Wijnants, Wijnen, Wijnans, Winants en Wynands. Waarschijnlijk was de oorspronkelijke familienaam Moors (Moers) en is in de zestiende eeuw al snel Wijnants als patroniem de familienaam geworden. Zoals gebruikelijk in Limburg werden familienamen in de zestiende en zeventiende eeuw wisselend gebruikt en schreef de dorpspastoor de dopeling afwisselend in met de familienaam, het patroniem van de vader of grootvader of andere naam. Dit verschijnsel is beschreven voor de doopregisters in Noord-Limburg.[1] [2] Vanaf het midden van de zeventiende eeuw is de meest voorkomende schrijfwijze van de familienaam Wijnandts of Wijnands, terwijl een klein deel van de familie vanaf het begin van de twintigste eeuw de naam als Wynands schrijft. Veel nazaten van de stamvader Henricus Wijnants zijn nog steeds woonachtig in Zuid-Limburg.
Bekende naamdragers zijn Anna Cornelia Wijnandts-Louis (1882-1957), het eerste vrouwelijke raadslid in Maastricht en eerste volgens actief kiesrecht gekozen vrouwelijke raadslid in Nederland (1920), en Hubertus Jacobus Gerardus Wijnands (1922-2002), naamgever van de 'Secretaris Wijnandsstraat' in Maastricht (Heer) en ‘Burgemeester Wijnandsstraat’ in Eijsden.

Wapen


Familiewapen Wijnand(t)s


In zilver een smalle rode dwarsbalk ondersteund door drie rode palen, vergezeld boven van drie zwarte schijfjes, naast elkaar. Helm: half aanziend. Helmteken: een uitkomend, klimmend rood hert. Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.[3]

generatie I


I. Henricus Wijnan(t)s (Wijnen), geb. ca 1550 (geschat), woonde te Maastricht,

tr. Margaretha Clercx, geb. ca 1550 (geschat).

Uit dit huwelijk:

1. Winand Wijnants (Wijnen) Moors, volgt IIa.
2. Margarita Wijnens, ged. Maastricht 12 dec. 1582 (get.: Servaes Kerebs),
tr. Petrus Philippens.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Philippens, ged. Maastricht 26 okt. 1609 (get.: Caspar Nagel, Margarita Philippens).
b. Margarita Philippens, ged. Maastricht 30 nov. 1610 (get.: Johan Verheien, Elisabeth Witmekers).
c. Catharina Philippens, ged. Maastricht 31 aug. 1612 (get.: Conrard Krickelman, Maria Konen).
d. Petrus Philippens, ged. Maastricht 10 nov. 1614 (get.: Matthias Lensen, Maria Winandts).
e. Maria Philippens, ged. Maastricht 28 dec. 1616 (get.: Frambach van Walhaer, Maria Wijnen).
f. Anna Philippens, ged. Maastricht 2 juni 1619 (get.: Martin Van Berge, Joanna Verheidens).
g. Dijmna Philips, ged. Maastricht 30 sept. 1621 (get.: Nicolaes Engels, Dijmna Houben).


3. Henricus Wijnants, ged. Maastricht 25 maart 1586 (get.: Jan Boonen, Maijken Gibeelers),
tr. Heijlken Olislegers.
Uit dit huwelijk een vermoedelijk jong overleden zoon Adam Winandts, ged. Maastricht 6 juli 1609 (get.: Winand Emons, Maria Canen).
4. Maria Wijnans, ged. Maastricht 2 dec. 1587 (get.: Jan Schuts, Joanna Schoteldrups),
tr. Johan Spiegels.
5. Catharina Wijnen (Wijnants), ged. Maastricht 1 aug. 1589 (get.: Jan Resen, Maijken Gestingen),
tr. Nicolaas Engels.
Uit dit huwelijk:
a. Henricus Engels, ged. Maastricht 31 jan. 1621 (get: Jan Canen, Catharina op den Camp).
b. Petrus Engels, ged. Maastricht 8 juni 1622 (get.: Henricus Bocken, Anna Bombaix).
c. Mathias Engels, ged. Maastricht 23 nov. 1623 (get.: Petrus van Hees, Anna Ubachs).
6. Joannes Wijnan(d)ts, volgt IIb.
7. Cornelis Wijnan(d)ts (Wijnen), ged. Maastricht 27 sept. 1592 (get.: Claes van Geleen, Maijken op de Hoef).
8. Elisabeth Wijnan(dt)s, ged. Maastricht 9 juni 1594 (get.: Peter Adams, Elisabeth Clerckx),
tr. Valkenburg 23 febr. 1626 Theodorus Lingens (Linghens, Linckens, Luigens) (get.: Nicolaus Meijwich, Joannes Winandts).
Uit dit huwelijk:
a. Judith Luigens, ged. Valkenburg 7 dec. 1626 (get.: Gerardus Nicolai, Catharina Wijnants, tante van moederszijde).
b. Lambertus Linghens, ged. Valkenburg 26 april 1629 (get.: Melchior Lemmens, Joanna Knubben).
c. Anna Lingens, ged. Valkenburg 3 sept. 1632 (get.: Melchior Lemmens, Helena Alarts).
d. Joannes Linckens, ged. Valkenburg 12 maart 1636 (get.: Martinus Wijdershoven, Anna van den Stas).
9. Anna Winans, ged. Maastricht 4 dec. 1596 (get.: Ann Renes, Petrus Massis).
10. Barbara Wijnen, ged. Maastricht 22 aug. 1599 (get.: Godefridus Ploumen, Barbara Nemimgen).
11. Gertrud Wijnen, ged. Maastricht 11 maart 1601 (get.: Merten Sneps, Catharina Vrancx).

generatie II


IIa. Winand Wijnants (Wijnen, Moors), geb. ca 1570 (geschat), houtkoopman te Maastricht,

tr. Elisabeth Coenen, ged. Maastricht 28 aug. 1583 (get.: Caris Notermans, Met. Telen, Meth. van Thoer), dr. van Petrus Coenen en Maria N.N.

Uit dit huwelijk:
1. Carolus Wijnandts, volgt IIIa.
2. Michael Wijnan(d)ts Moors, ged. Maastricht 1 okt. 1603 (get.: Thijs Grommen, Heijlke Mangelen).
3. Ida Winan(d)ts Moors, ged. Maastricht 6 juni 1606 (get.: Claes Winandts, Oda van de Wijer),

tr. Johan Verheijden (Verheijen), ged. Maastricht 15 jan. 1609, (get.: .. de Buel, Jenniken Olisleegers).
Uit dit huwelijk:
a. Johan Verheijen, ged. Maastricht 1 juni 1636 (get.: Lambert Natalis, Barbara van Ophoeven).

4. Maria Wijnants Moors, ged. Maastricht 3 juli 1609 (get.: Anton Cloot, Maria Spigels alias Winants),

tr. Maastricht 4 juni 1639 Henricus van Cauwenbergh (Cauwenberch, Cauwemberg).

5. Johan Wijnandij, ged. Maastricht 11 april 1616 (get.: Walrand Meiers, Maria Conen).
6. Guilielmus Wijnen, geb. Maastricht 27 nov. 1619 (get. Theodorus van Waldvust, Maria Moors).
7. Elisabeth Wijnants, geb. omstr. 1623 (geschat), overl. na 1669,

tr. Maastricht 5 nov. 1650 Joannes Martin Kannegieter(s) (Cannegiters, Kannegieters, Kanneghieter), ged. Roermond 19 juni 1614 (get.: Peter Schietling, Beel van den Smitzen), zn. van Christophorus Kannegieters en Catharina van Bracht.
Uit dit huwelijk:
a. Susanna Cannegieters, ged. Maastricht 27 juni 1652 (get.: Henr Halders, Maria Monarts).
b. Maria Kannegieters, ged. Maastricht 21 jan. 1656 (get: Barbara Wouters, Petrus Caenen).
c. Michiel Kannegieters ged. Maastricht 26 jan. 1659 (get.: Maria Winants, Johan Spiegels).
d. Matthias Kannegieters, ged. Maastricht 14 maart 1662 (get.: Henricus Wijnants, Elisabeth Laboer).
e. Catharina Kanneghieter, ged. Maastricht 26 mei 1665 (get.: Elisabeth Muerer, Gerard Grandjean).
f. Maria Catharina Kannegieter, ged. Maastricht 3 febr. 1669 (get.: Maria Winandts Moors, Nicolaus van de Haven).

IIb. Joannes Wijnants, ged. Maastricht 10 maart 1591 (get.: Jacob der Roeijbode, Griet Loopts), begr. Bilzen 28 okt. 1679,

tr. Maria Lantmeters, geb. omstr. 1592 (geschat), begr. Bilzen 27 aug. 1671, dr. van Hermanus Lantmeters en Elisabeth Tartmans.
Uit dit huwelijk:

1. Elisabetha Wijnants, ged. Bilzen 8 maart 1615 (get.: Laurentius Honinx, Elisabetha Lantmeters,

tr. Bilzen 15 febr. 1637 Ludovicus Loijen.

2. Barbara Wijnants, ged. Bilzen 10 maart 1617 (get.: Winandus Wijnants, Catharina Tartmans),[4] begr. ald. 11 juli 1646,

tr. Bilzen 13 febr. 1639 Henricus Delno(e), geb. omstr. 1615 (geschat),begr. Bilzen 11 juli 1646.
Uit dit huwelijk:
a. Winandus Delno, ged. Bilzen 1 jan. 1641 (get.: Wilhelmus Peelarts, Herman Wijnandts).
b. Maria Delno, ged. Bilzen 1 dec. 1643 (get.: Egidius Somers, Winandus Peelarts).

3. Anna Winandts, ged. Bilzen 18 juli 1619 (get.: Leo Tartmans, Catharina Lantmeters), begr. ald. 6 sept. 1661,

tr. 1e Bilzen 13 nov. 1645 Daniel Stocken, geb. omstr. 1625 (geschat), begr. Bilzen 10 dec. 1659,
tr. 2e Bilzen 18 juni 1660 Egidius Maurissen (get.: Paulus Maurissen, Joannes Boelen, Gerardus Maurissen, Maria Salmon), geb. Bilzen omstr. 1618 (geschat), molenaar, begr. Bilzen 2 maart 1673, zn. van Joannes Maurissen en Maria Castermans, wedr. van Gertrudis Jacobs.
Uit het eerste huwelijk:
a. Mauritius Stocken, ged. Bilzen 16 sept. 1646 (get.: Egidius van Ham, Catharina Tartmans).
b. Winandus Stocken, ged. Bilzen 31 maart 1648 (get.: Wilhelmus Peelarts, Elisabetha Mouwens,Wilhelmus Loijen).
c. Elisabetha Stocken, ged. Bilzen 25 juni 1658 (ged.: Joannes Stocken, Catharina Wijnandts).

4. Gertrudis Wijnen, ged. Bilzen 1 juni 1625 (get.: Jacobus van Aken, Catharina van Hommelen),overl. na 1661,

tr. Bilzen 20 jan. 1655 Joannes Plucken, geb. omstr. 1631 (geschat), zn. van Michiel Plucken.

5. Hermanus Winandts, volgt IIIb. 6. Wijnandus Wijnants, volgt IIIc.

Generatie III


IIIa. Carolus Wijnandts, ged. Maastricht 25 okt. 1601 (get.: Matthias Spiegels, Barbara Hanssen),

tr. Anna ….
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Johan Wijnandts, volgt IVa.

IIIb. Hermanus Winandts, ged. Bilzen 13 okt. 1627 (get.: Leo Lantmeters, Maria Copis), begr. ald. 15 april 1684,

tr. Maria Merode geb. omstr. 1632, begr. Bilzen 10 maart 1708 (zij tr. 2e Bilzen 26 juli 1686 Martinus Moffaerts (get.: Wilhelmus Tripels, Laurentius Honinx).
Uit dit huwelijk:
1. Joannes Wijnants, volgt IVb.
2. Godfridus Wijnants, ged. Bilzen 26 jan. 1664 (get.: Leonis Lammeters, Margareta Mewis,namens Digna Merode),
tr. Maria van Hesdael.
Uit dit huwelijk een vermoedelijk jong overleden zoon Joannes Wijnants, ged. Bilzen 29 sept. 1689 (get.: Dionijsius de Gutscoven, Ida van Hesdael).
3. Hermannus Wijnants, ged. Bilzen 16 aug. 1666 (get.: Hermannus Merode, Catharina Wijnants), begr. ald. 8 febr. 1667.
4. Lambertus Wijnants, tweeling met voorgaande, ged. Bilzen 16 aug. 1666 (get.: Tilmannus Beckers, Maria Merode), begr. ald. 8 sept. 1666.

IIIc. Wijnandus Wijnants, ged. Bilzen 29 maart 1623 (get.: Lambertus van Vall, Anna Lantmeters), begr. Bilzen 17 juli 1674,

tr. Bilzen 4 febr. 1657 Lucia van Nutt, ged. Bilzen 12 nov. 1617, begr. ald. 16 febr. 1664, dr. van Wolterus van Nutt en Johanna Boijaerts.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Stephanus Wijnants, volgt IVc.


generatie IV


IVa. Johan Wijnandts, ged. Maastricht 29 okt. 1628 (get.: Hubert Ghijsen, Maria Beckers), lakenkoopman te Maastricht (1660), begr. Heer 10 maart 1707,

tr. Heer (Maastricht) 22 dec. 1654 Gertrudis Jacobs (Jacops) (get.: Matthias Jacops, Helwijgis Heunen), ged. Maastricht 13 mei 1632 :(get.: Paschas Pachen, Margarita Compers), dr. van Arnold Jacops en Anna N.N.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Petrus Wijnands, volgt Va.
2. Gerardus Wi(j)nants, volgt Vb.
3. Maria Winants, ged. Heer 21 sept. 1678 (get.: Petrus Knaeps, Catharina Berchems), overl. ald. 13 sept. 1751,
tr. Heer 28 april 1707 Joannes Vanderweijden, ged. Heer 8 nov. 1671, begr. ald. 13 mei 1726, zn. van Joannes Vanderweijden en Anna Beckers.

IVb. Joannes Wijnants, ged. Bilzen 6 dec. 1661 (get.: Joannes Merode, Gertrudis Wijnants), schepen te Bilzen (1678), begr. ald. 16 maart 1707,

tr. Maria Abhinsdael (Hinnesdael), begr. Bilzen 12 maart 1738.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Margaretha Wijnants, ged. Bilzen 9 okt. 1678 (get.: Andreas Merode, Margareta Merode).
2. Hermanus Wijnants, ged. Bilzen 20 april 1685 (get.: Godefridus Wijnants, namens Joannes Abhinsdael, Margaret de Merode).
3. Oda Margaretha Wijnants, ged. Bilzen 23 dec. 1686 (get.: Joannes de Merode, Margareta Abhinsdael), begr. ald. aug. 1688.
4. Andreas Wijnants, ged. Bilzen 25 jan. 1693 (get.: Andreas de Merode, Ida Margareta van Gutschoven), begr. ald. 6 dec. 1696.IVc. Stephanus Wijnants (Wijnans), geb. ca 1657 (geschat), begr. Bilzen 3 okt. 1697,

tr. Bilzen 19 febr. 1678 Joanna Maurissen (get.: Godefridus Maurissen, Paulus Maurissen), ged. Bilzen 1652, begr. ald. 4 maart 1718, dr. van Paulus Maurissen en Wendelina Wolters.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Wijnandus Wijnants, ged. Bilzen 7 juli 1679 (get.: Godefridus Maurissen, Joanna Nijs), begr. ald. 17 juni 1729,
tr. Bilzen 4 mei 1710 Petronella Crijns (get.: Egidius Maurissen, Gertrudis Moris), geb. omstr. 1680, overl. Bilzen 3 april 1736.
2. Paulus Wijnan(d)s, volgt Vc.
3. Lucia Wijnants, ged. Bilzen 22 nov. 1691 (get.: Egidius van Dorne, Helena van Ham), begr. ald. 27 juli 1750,
tr. Bilzen 17 mei 1723 Joannes Colis, ged. Bilzen 28 jan. 1695, begr. ald. 6 juni. 1759, zn. van Egidius Cools en Mechildis Wijnants.

generatie V


Va. Petrus Wijnands, ged. Heer (Maastricht) 13 sept. 1656 (get.: Leonardus Wijnand, Anna Lenssens), rijproost te Heer (1703-1704 en 1707-1710), begr. al. 16 dec. 1710,

tr. Heer juni 1681 Maria Kicken (get.: Joannes Dirix, Joannes Wijnandus Walpots, N.N. Kikken), ged. Heer 23 febr. 1659 (get.: Joannes Stevens, Ida Hensen), begr. ald. 15 april 1714, dr. van Joannes en Maria N.N.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Joannes Wijnants, volgt VIa.
2. Barbara Wijnants, ged. Heer 13 maart 1696 (get.: Henricus Leunissen, Gertrudis Jacobs, Agnes Honts), begr. ald. 24 sept. 1749,
tr. Heer 8 april 1725 Joannes Michels (get.: Hermanus Lousbergh, Barbara Hamers), ged. Arcen 24 juni 1689 (get.: Joannes van Riel, Sijbilla Corvers), zn. van Petrus Michels en Harmanna N.N.
3. Christianus Wi(j)nan(d)ts, volgt VIb.Vb. Gerardus Wi(j)nants, ged. Heer 13 febr. 1669 (get.: Henricus Walpots, Catharina Wijnants), koopman te Maastricht,

tr. Heer 18 febr. 1694 Agnes Honts (Hons) (get.: Egidius Lousbergh, Mathias Petrus Wijnants, .. Peters), ged. Heer 4 maart 1668 (get.: Fredericus Wijngarts, Anna van Weersch, Maria Leufkens), overl. Meerssen 20 maart 1747, dr. van Martinus Honts en Maria Wijngarts.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Mathias Wijnandts, volgt VIc.

Vc. Paulus Wijnan(d)s, ged. Bilzen 22 maart 1682 (get.: Paulus Maurissen, Lutgardis van Vet), begr. Sint Pieter 13 maart 1751,

tr. Sint Pieter 20 sept. 1711 Maria Meesen (get.: Anthonius Beckers, Ida Meesen), geb. omstr. 1685 (geschat), begr. Sint Pieter 22 sept. 1769.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Wilhelmus Wijnands (Wijnants), ged. Sint Pieter 28 sept. 1713 (get.: Guilielmus Eelen, Ida Meesen),
tr. Sint Pieter 6 okt. 1737 Helena Brouns (get: Joannes Blanckaerts, Joannes Wijnants, Maria Caenen, Maria Brouns), ged. Heel 4 april 1714 (get.: Matthaeus Brouns, alias Meeuwis, Joanna Vaese), begr. Sint Pieter 26 dec. 1775, dr. van Jacobus Brouns en Gertrudis Vaese.
2. Paulus Wi(j)nands, volgt VId.

generatie VI


VIa. Joannes Wijnants, ged. Heer (Maastricht) 14 dec. 1690 (get.: Maria Kicken, Joannes Diricx, Gertrudis Jacobs), rijproost te Heer (1716-1718), begr. ald. 27 dec. 1731,

tr. Heer 15 sept. 1715 Sophia Coninckx (get.: Franciscus Wouters, Petrus Beckers), ged. Heer 8 febr. 1695, begr. ald. 6 sept. 1764, dr. van Michiel Coninckx en Maria van Scharn; zij tr. 2e Heer 30 nov. 1742 Joannes Meijers (get.: Godefridus Conincx, Barbara Loverix).
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Michael Wijnants, volgt VIIa.
2. Sophia Wijnants, geb. Heer 2 jan. 1722, begr. ald. 19 dec. 1749,
tr. Heer 3 dec. 1746 Martinus Meijers (get.: Joannes Wijnants, Maria Wijnants), ged. Heer 27 sept. 1723 (get.: Hermanus Lousbergh junior, Ida Waelpots, Petrus Peters), zn. van Joannes Meijers en Helena Tripels.
3. Joannes Wijnants, geb. Heer 27 april 1723,
tr. Heer 21 okt. 1764 Anna Catharina Honé (Honeij)(get.: Guilielmus Wijnants, Joannes Hermeijers, Anna Maria Honeij), ged. Heer 12 jan. 1738 (get.: Engelbertus Vanderboren, Anna Vanderboren, Maria Edij), begr. ald. 23 juni 1795, dr. van Simon Honé en Joanna Vanderboren.
4. Maria Barbara Wijnants, geb. Heer 5 maart 1725, begr. ald. 24 sept. 1749,
tr. 1e Heer 11 juli 1743 Petrus Sporck (get.: Leonardus Sporck, Joanna Sporck), ged. Heer 8 juli 1708 (get.: Christianus Kicken, Helena Vruls, Joannes Kicken, Elisabetha Sleijpen), zn. van Wilhelmus Sporck en Catharina Valckenborgh.

VIb. Christianus Wi(j)nan(d)ts, ged. Heer 30 april 1703 (get.: Simon Duijckaerts, Aleijdis Wouters),

tr. Heer 5 nov. 1724 Catharina Peters (get. Hermanus Lousbergh, Barbara Hamers, Elisabet Haemers), geb. ca 1700 (geschat), begr. Heer 21 april 1747.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Servatius Wijnandts, volgt VIIb.

VIc. Matthias Wijnandts, ged. Heer 7 febr. 1700 (get.: Matthias Honts, Maria Honts, Agnes Rutten, Hermannus Lousbergh), overl. Meerssen-Rothem 11 jan. 1772,

tr. 1723 Joanna Maria Peerbooms (Perebooms), ged. Meerssen 4 mei 1702, overl. Meerssen-Rothem 28 dec. 1771, dr. van Leonardus Peerbooms en Joanna Overmaes.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Gerardus Wijnands, volgt VIIc.
2. Leonardus Wijnand(t)s, ged. Meerssen 9 jan. 1726 (get.: Christianus Crijns, Maria Gadet),
tr. Broeksittard 21 april 1776 Anna Mechtildis Bergs (get.: Leonardus Emandts, Wijnandus Breijdenrath, Agnes Hendricks), ged. Broeksittard 29 jan. 1743, dr. van Joannes Bergs en Maria Niven.
3. Martinus Wijnand(t)s, ged. Meerssen 30 sept. 1730 (get.: Waltherus Fijd, Maria Wijnants), woonde Kleine Kruysmolen te Rothem-Meerssen (1792), overl. ald. 25 maart 1792, begr. ald. 26 maart 1792,
tr. Meerssen 9 jan. 1764 Maria Anna Romeijnen.
4. Joanna Wijnand(t)s, ged. Meerssen 31 jan. 1736 (get.: Joannes Wijnants, Anna Doesenbergh), begr. ald. 23 jan. 1780,
tr. Meerssen 26 juni 1756 Tilmannus Pluijs (Pluis, Pluus), ged. Geulle 15 febr. 1731 (get.: Petrus Notten, Barbara van Aubel), zn. van Hubertus Pluis en Anna van Aubel (hij tr. 2e Meerssen 10 okt. 1786 Maria Maria Elisabeth Severen).
5. Mathias Wijnands, ged. Meerssen 3 maart 1738 (get.: Gerardus Coninghs, Ida Wijnants), hovenier, wonende Klinkenberg huisnummer 52, overl. ald. 15 aug. 1798,
tr. 1e Meerssen 6 mei 1764 Anna Catharina Nijsten (Niesten), ged. Voerendaal 11 jan. 1729 (get.: Joannes Eussen, Anna Catharina ..), overl. Meerssen 27 juli 1783, dr. van Mathias Nijsten en Maria Eussen.
6. Maria Gertrudis Wijnand(t)s, ged. Meerssen 26 aug. 1743 (get. Joannes Scheyren, Gertrudis Wijnandts), huiseigenaar te Rothem (1808), overl. ald. 14 juli 1821,
tr. Meerssen 2 okt. 1768 Joannes Petrus (Pierre) Jessen (Jets, Jetsch, Jetten, Jeits), geb. omstr. 1734 (geschat), overl. Meerssen-Rothem 16 okt. 1804, zn. van Mathieu Jets, huiseigenaar in Rotthem (1808), en Maria Anna N.N.

VId. Paulus Wi(j)nands, ged. Sint Pieter 11 febr. 1720 (get.: Wilhelmus Schrijnemeekers, Agnes Meuleneers), hovenier, poorter van Maastricht 15 jan. 1753, begr. Sint-Pieter 10 aug. 1781,

tr. Sint-Pieter 23 sept. 1742 Maria Gertrudis Catharina Nelissen (get.: Petrus Matthijs, Joannes Brouns, Maria Elisabeth Feijt, Joanna Matthijs), ged. Sint-Pieter 18 april 1719, overl. ald. 28 okt. 1805, dr. van Johannes Nelissen en Maria Pauli.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Lambertus Wijnands, volgt VIId.
2. Gerardus Wijnands, ged. Sint-Pieter 12 juli 1765, landbouwer, overl. ald. 30 juni 1834,
tr. Sint-Pieter 13 nov. 1791 Maria Catharina Isermans, ged. Sint-Pieter 1 mei 1766 (get.: Wilhelmus Isermans, Catharina Crets), overl. ald. 30 juli 1811, dr. van Henricus Isermans en Joanna Matthijs.
3. Johannes Wijnands, ged. Sint Pieter 18 jan. 1767, overl. Maastricht 28 jan. 1816,
tr. Sint-Pieter 19 april 1803 Maria Elisabeth Hameleers, ged. Sint-Pieter 2 jan. 1774, overl. ald. 17 aug. 1842, dr. van Mathias Hameleers en Anna Servaes.
4. Paulus Winants, ged. Sint Pieter 22 jan. 1770, hovenier (1808), overl. ald. 30 jan. 1814,
tr. Sint-Pieter 26 febr. 1808 Maria Gertrudis Gorren, ged. Sint-Pieter 19 okt. 1779, overl. ald. 7 dec. 1852, dr. van Wilhelmus Gorren en Mechtildis Thijssen. Uit dit huwelijk nageslacht.

generatie VII


VIIa. Michael Wijnants, geb. Heer 12 jan. 1718, overl. ald. 8 sept. 1794,

tr. 1e Heer 8 april 1742 Maria Elisabetha Sporck (Sporckx, Sporken) (get.: Petrus Wijnants, Christaen Petrus Wijnants, N.N.

Sprockx), ged. Klimmen 29 sept. 1716 (get.: Martinus Schoenmaeckers, Elisabeth Pasque), begr. Heer 7 nov. 1758, dr. van Wilhelmus Sporcken en Catharina Valkenborgh;

tr. 2e Heer 4 juni 1761 (Maria) Sophia Kicken (get.: Godefridus Conincx, Barbara Loverix), ged. Heer 12 okt. 1736 (get.: Mathias

Dortant, Anna Vanderboren), begr. ald. 23 okt. 1763, dr. van Gulielmus Kicken en Sophia Koninckx.

Uit het eerste huwelijk o.a.:
1. Wilhelmus) Wijnants, volgt VIIIa.
2. Franciscus Wijnants (Wijnands), volgt VIIIb.
3. Marie Catherine Wijnands, geb. Heer 1758, overl. Oost (Eijsden) 24 febr. 1823,
tr. Gerard Claessen(s), geb. omstr. 1745 (geschat), overl. Oost (Eijsden) 28 mei 1808.

VIIb. Servatius Wijnandts, ged. Heer 26 april 1736 (get.: Maria Wijnants, Servatius Peters, Anna Peters), werkman (1817), overl. Maastricht 15 aug. 1837,

tr. Margaretha Catharina Wagener (Waegeneer), geb. Maastricht omstr. 1757 (geschat), overl. ald. 4 maart 1838.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Wijnandts, ged. Maastricht 8 nov. 1783 (get.: Franciscus Wijnandts, Maria Ann Lemmens), werkman ( 1817), overl. Veenhuizen (Norg) 2 maart 1846,
tr. Maastricht 26 juni 1817 Anna Mechtildis Tits, geb. Maastricht 12 maart 1794, overl. ald. 28 aug. 1862, dr. van Henricus Tits en Agnes Defay.
2. Maria Anna Wijnandts, ged. Maastricht 15 sept. 1784, overl. ald. 24 mei 1870,
tr. Maastricht 31 okt. 1816 Servatius Leonardus Tellin(g)s, ged. Maastricht 17 mei 1787, schoenmaker (1816), overl. ald. 29 dec. 1864, zn. van Joannes Tellings en Maria Catharina Booms.
3. Joannes Wijnandts, volgt VIIIc.
4. Maria Catharina Wynandts, geb. Maastricht 1790, overl. ald. 26 nov. 1841,
tr. Maastricht 29 sept. 1825 Egidius (Gilles) Heijnen, geb. Sint Geertruid 10 mei 1792, overl. ald. 23 nov. 1858, zn. van Gilles Heijnen en Maria Catharina Martinus.
5. Lodewijk Wijnandts, geb. Maastricht 6 jan. 1795, kleermaker (1857), overl. ald. 24 maart 1874,
tr. Maastricht 11 juni 1818 Maria Lambriex, geb. Maastricht 8 juni 1792, overl. ald. 23 maart 1865, dr. van Joannes Lambriex, meester metselaar, en Gertrudis op den Camp.
6. Ida (Yde) Wynandts, geb. Maastricht 5 nov. 1797, overl. ald. 23 mei 1867,
tr. Maastricht 22 jan. 1825 Jacobus Schefer, geb. Maastricht 6 juni 1802, flankeur 15e afdeling infanterie, dagloner, overl. ald. 22 juli 1838, zn. van Jan Schefer en Maria Catharina Oorband.
7. Johannes Hendricus Wynandts, geb. Maastricht 19 jan. 1798, schoenmaker, overl. ald. 15 dec. 1848,
tr. Maastricht 2 jan. 1824 Maria Catharina Rompelberg, geb. Maastricht 14 febr. 1802,overl. ald. 14 jan. 1867, dr. van Michiel Rompelberg en Mechtildis Goyen.
8. Wilhelmus Winands (Wynandts), geb. Maastricht 6 juli 1800, werkman, overl. ald. 24 okt. 1862,
tr. Maastricht 13 nov. 1828 Maria Johanna Josepha Bomme, geb. Fleur le Romain 1803, overl. Maastricht 26 april 1874, dr. van Michiel Bomme en Joanna van Deursel.
9. Maria Elisabeth Wynands, geb. Maastricht 22 maart 1801, overl. ald. 29 maart 1865,
tr. Maastricht 2 nov. 1826 Petrus Laurentius Godding, geb. Maastricht 15 mei 1797, spoorwegbeambte (1860), overl. Maastricht 27 maart 1865.
10. Maria Wynandts, geb. Maastricht 1 juli sept. 1803, overl. ald. 26 sept. 1807.
11. Petrus Wijnants, geb. Maastricht 23 sept. 1804, kleermaker, overl. 24 aug. 1875,
tr. Maastricht 18 mei 1827 Maria Josepha T(e)ijsens, geb. Maastricht 24 nov. 1799, overl. ald. 9 maart 1879, dr. van ..VIIc. Gerardus Wijnands, ged. Meerssen 13 aug. 1724 (get.: Jacobus Peerbooms, Maria Wijnants),

tr. 1e Meerssen 13 aug. 1747 Mechtilde Quax (Quakx), ged. Meerssen 25 sept. 1715, overl. ald. 15 sept. 1781,
tr. 2e Meerssen 29 jan. 1786 Johanna (Jeanne) Geertruijd Severens (Severus), ged. Schinnen 21 okt. 1753 (Matthias Severens, Joanna Gertrudis Broun), huiseigenaar te Rothem (1808), overl. Meerssen 1 dec. 1831, dr. van Leonardus Severens en Catharina Schurgers.
Uit het eerste huwelijk o.a.:
1. Joannes Leonardus Wijnands, ged. Meerssen-Rothem 10 mei 1749 (get.: Leonardus Reymerdael, Maria Quax), huiseigenaar te Rothem (1808), overl. ald. 17 maart 1812,
tr. Maria Cornelia Severens, ged. Schinnen 7 dec. 1750 (get.: Joannes Craheij, Cornelia Martens), overl. Meerssen 26 juli 1826, dr. van Leonardus Severens en Catharina Schurgers.
2. Maria Catharina Wijnands, ged. Meerssen 29 aug. 1752 (get. Leonardus Winands, … van Reymersdael), overl. ald. 16 sept. 1815,
tr. Meerssen 19 nov. 1781 Joannes Eggen, geb. Heer 9jan. 1756, overl. Maastricht 26 febr. 1822, zn. van Joannes Eggen en Joanna Essenbach.
3. Maria Agnes Wijnands, ged. Meerssen 8 juli 1758 (get.: Hermanus Crijns, Maria Agnes Wynands), overl. ald. 29 aug. 1781,
tr. Meerssen 21 juli 1781 Laurentius Kleinen, geb. Poffendorf (Duitsland).
Uit het tweede huwelijk o.a.:
4. Mathias Wijnands, volgt VIIId.
5. Pieter Wijnands, volgt VIIIe.

VIId. Lambertus Wijnands, geb. Maastricht 29 aug. 1751, landbouwer, rentenier (1836), overl. ald. 27 jan. 1842,

tr. 1e Maastricht 8 okt. 1786 Anna Catharina Francisca Hermans, ged. Maastricht 15 juni 1767, overl. overl. ald. 24 dec. 1798, dr. van Andreas Hermans, bakker te Maastricht, en Anna Petronella Gremmen,
tr. 2e Maastricht 7 juni 1801 Maria Barbara Nelissen, geb. Maastricht 7 dec. 1774, overl. Venlo 21 mei 1854, dr. van Lambert Nelissen en Maria Elisabeth Theelen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Margaretha Catharina Wijnands, geb. Maastricht 10 maart 1790,
tr. Maastricht 23 febr. 1819 Johannes Adolphus Andreas Muller, geb. Düsseldorf (Duitsland) 10 febr. 1793, schoenmaker, zn. van Johan Marcus Muller, kuiper, en Anna Christina Margaretha Frantzenius.
2. Johannes Josephus Wijnants, geb. Maastricht 22 sept. 1791, landbouwer, overl. ald. 29 nov. 1875,
tr. 1e Maastricht 25 jan. 1816 Maria Catharina Nelissen, geb. Maastricht 13 febr. 1777, overl. ald. 20 juni 1860, dr. van Lambertus Nelissen en Maria Elisabeth Theelen,
tr. 2e Waltwilder (Bilzen, België) 3 oktober 1860 Maria Catharina Meesen, geb. Waltwilder 16 juli 1823, overl. Maastricht 19 dec. 1902, dr. van Arnoldus Meessen en Catharina Meeuwissen.
Uit het eerste huwelijk nageslacht.
3. Godefridus Wijnands, volgt VIIIf.
4. Anna Catharina Wijnands, geb. Maastricht 20 april 1795,
tr. Maastricht 9 febr. 1836 Johannes Leonardus Gerckens, geb. Wahlwiller (Wittem, Gulpen-Wittem) 10 aug. 1802, winkelier, bakker, zn. van Henricus Gerckens en Joanna Elisabeth Dellnoije, wedr. van Anne Sibille van Aubel.
5. Barbara Catharina Wijnands, geb. Maastricht 26 nov. 1796, overl. ald. 10 juni 1867,
tr. 1e Maastricht 28 mei 1818 Joannes Kremer, geb. Busbaets (Hertogdom Neder-Rijn) 31 okt. 1783, koetsier (1818), overl. Maastricht 11 dec. 1826, zn. van Hermanus Kremer en Anna Catharina Braumanns,
tr. 2e Maastricht 1 maart 1833 Jan Hendrik Christoffel Stille, geb. Grove (Hessen, Duitsland) 10 nov. 1805, broodbakker, overl. Maastricht 16 juli 1892, zn. van Jan Hendrik Stille en Catharina Louisa Sachtleben.
Uit het tweede huwelijk:
6. Lambertus Christoffel Wijnands, geb. Maastricht 1 april 1800, landbouwer, overl. ald. 20 mei 1855,
tr. Maastricht 29 sept. 1825 Maria Johanna Mies(s)en (Niesen), geb. Maastricht 29 aug. 1807, overl. ald. 30 juli 1882, dr. van Joannes Miesen en Maria Joanna Gorren.
Uit dit huwelijk nageslacht.
7. Maria Catharina Wijnands, geb. Maastricht 23 juni 1801, rentenierster, overl. Zichen-ZussenBolder (België), 15 jan. 1852,
tr. 1e Maastricht 23 aug. 1820 Johannes Egidius Peters (Piters), geb. Eijsden 25 okt. 1783, notaris te Eijsden, overl. ald. 27 juli 1841, zn. van Petrus Peters en Margaretha Lagasze,
tr. 2e Eijsden 1 aug. 1846 Walterus Heijtenis, geb. Maastricht 12 aug. 1789, notaris te Eijsden, vermoedelijk in België overleden, zn. van Joannes Heijtenis en Maria Agnes Roborgh, wedr. van Christina Slangen.
8. Wilhelmus Petrus Wijnands, geb. Maastricht 9 jan. 1804, landbouwer, overl. 24 sept. 1839,
tr. Maastricht 22 november 1836 Maria Beatrix Willems, geb. Maastricht 2 juli 1809, overl. ald. 13 sept. 1892, dr. van Mathijs Willems en Maria Thuijs.
Uit dit huwelijk nageslacht.
9. Anna Catharina Wijnands, geb. Maastricht 12 dec. 1813, overl. Parijs 20 aug. 1876,
tr. Maastricht 12 mei 1853 Carolus Felix, geb. Brussel 2 juni 1823, pasteibakker, overl. Parijs 2 maart 1867, zn. van Felix Felix, rentenier, en Catharina Vasseaux.
10. Maria Theresia Wijnands, geb. Maastricht 19 okt. 1816, rentenierster, overl. ald. 8 okt. 1891,
tr. Maastricht 7 juni 1853 Hendricus Vreijdenberger, geb. Maastricht 22 sept. 1813, belastingambtenaar, overl. ald. 25 jan. 1890, zn. van Martinus Vreijdenberger en Maria Theresia Slousen.

generatie VIII


VIIIa. Wilhelmus Wijnants, ged. Heer 5 okt. 1748 (get.: Joannes Wijnants, Mechtildis Conincx, Christianus Wijnants), overl. ald. 21 jan. 1808,

tr. 1e Heer 7 mei 1775 Anna Maria Rademaeckers (Rademakers) (get.: Franciscus Wijnants, Joanna Maria Rademaekers), ged. Heerlen 14 nov. 1749 (get.: Leonardus Aelmans, Petrus Casparus Schepers namens Anna Halfkan), begr. Heer 20 febr. 1782, dr. van Joannes Rademaeckers en Elisabeth Coolen, r
tr. 2e Heer 10 okt. 1784 Maria Warnier (Warne(e)r) (get.: Franciscus Wijnants, Joannes Wijnants, Anna Barbara Warneer), ged. Schimmert 31 mei 1749 (get.: Joannes Warnier, Maria Timmermans), overl. Heer 11 juli 1823, dr. van Nicolaus Warnier en Catharina Habets).
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Wijnants, ged. Heer 4 aug. 1778 (get.: Joannes Wijnants, Joanna Bongers, Anna Rademakers), begr. ald. 14 maart 1782.
2. Elisabetha Wijnants, ged. Heer 2 febr. 1781 (get.: Godefridus Coninx, Maria Wijnants), begr. ald. 5 maart 1782.
Uit het tweede huwelijk:
3. Maria Catharina Wijnants, ged. Heer 16 febr. 1785 (get.: Theodorus Dirix, Catharina Habets, Joannes Wijnants).
4. Maria Elisabetha Wijnants, ged. Heer 28 okt. 1787 (get.: Petrus Switsviegel, Maria Wijnants), overl. ald. 11 april 1857,
tr. Heer 25 okt. 1818 Pierre Leonard Bastings, geb. Limmel 28 nov. 1784, landbouwer, overl. Maastricht 28 okt. 1864, zn. van Pierre Leonard Bastings en Anne Catherine Dirix.

VIIIb. Franciscus Wijnants (Wijnands), ged. Heer 22 febr. 1756 (get.: Joannes Goessens, Barbara Kicken, Franciscus Wijnants), overl. ald. 14 febr. 1830,

tr. 1e Maria Ruijters, geb. ca 1755 (geschat), begr. Heer 9 okt. 1783,
tr. 2e Heer 17 april 1785 Maria Sophia Jorissen, ged. Merkelbeek 14 febr. 1735, overl. Heer 2 sept. 1815, dr. van Henricus Jorissen en Elisabeta Penris.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Wijnands, geb. Heer 13 nov. 1774, landbouwer (1801), overl. ald. 13 nov. 1858,
tr. 1e Heer 8 mei 1801 Anna Maria Rousch, geb. Gulpen 23 nov. 1780 (get.: Winandus Vliegen, Catharina Lenaerts, Fredericus Schreurs), overl. Heer 26 aug. 1803, dr. van Egidius Rousch en Anna Catharina Schreurs,
tr. 2e Heer 12 okt. 1805 Maria Catharina Reijnders (Rijnders), geb. Eben-Emael (Luik) 1772 (geschat), overl. Heer 19 febr. 1845.
2. Michael Wijnands, geb. Wolder (Oud-Vroenhoven, Maastricht) 23 nov. 1777, begr. Heer 28 juni 1791.
3. Wilhelmus Wijnants (Wijnands), ged. Heer 1 okt. 1783 (get.: Godefridus Coninx, Maria Maesen, Wilhelmus Wijnants, Maria Burchs), voerman (1809), overl. ald. 6 april 1830,
tr. Heer 8 april 1809 Maria Kerssemaekers, ged. Breust (Eijsden) 5 jan. 1772, overl. Heer 26 aug. 1847, dr. van Johannes (Jean) Kerssemaekers en Elisabeth Huls.

VIIIc. Joannes Wijnandts, ged. Maastricht 23 sept. 1792 (get.: Johan Wijnandts, Johanna van Roij), overl. Maastricht 6 febr. 1901,

tr. Maastricht 29 aug. 1822 Anne Marie Delille (Delillo), geb.Maastricht 22 okt. 1797, dr. van Nicolaas Delillo en Elisabeth Stober (Slober).
Uit dit huwelijk:
1. Servatius Hubertus Wijnandts, geb. Maastricht 19 okt. 1822, overl. ald. 14 sept. 1866.
2. Maria Hubertina Wijnandts, geb. Maastricht 28 sept. 1824, overl. ald. 1 okt. 1824.
3. Maria Carolina Wijnandts, geb. Maastricht 8 april 1826, overl. ald. 6 juni 1884,
tr. Maastricht 18 juni 1850 Josephus Hubertus L’Espoir, geb. Maastricht 26 aug. 1828, dagloner (1850), zn. van Maria Joanna Louisa L'Espoir.
4. Willem Wijnandts, geb. Maastricht 27 okt. 1828, overl. Delft 18 nov. 1909,
tr. Delft 30 okt. 1861 Francisca de Neuve, geb. Tilburg 30 jan. 1839, dr. van Bernardus Johannes de Neuve, kuiper, en Elisabeth van Ierland.
5. Joannes Wijnandts, volgt IXa.
6. Catharina Wijnandts, geb. Maastricht 31 jan. 1833,
tr. Maastricht 28 mei 1862 Lambertus Robeerts, geb. Maastricht 24 jan. 1838, dagloner (1862), zn. van Mathijs Robeerts en Maria Janssen.
7. Mechtildis Wijnandts, geb. Maastricht 14 febr. 1835, overl. ald. 7 nov. 1835.
8. Ida Wijnandts, geb. Maastricht 23 jan. 1837, overl. Maastricht 11 aug. 1839.
9. Agatha Wijnandts, geb. Maastricht 20 nov. 1840, overl. ald. 13 febr. 1931,
tr. Maastricht 28 okt. 1868 Mathijs Mochas, geb. Maastricht 23 juli 1833, dagloner (1868), overl. Maastricht 20 jan. 1918, zn. van Petrus Mochas en Lucia van der Reijd.

VIIId. Mathias Wijnands, ged. Meerssen-Rothem 6 april 1787 (get.: Mathias Wijnandts, Maria Elisabeth Severens), dagloner, overl. Meerssen 15 juni 1849,

tr. 1e Meerssen 3 april 1811 Marie Anne Bougie, geb. Munstergeleen ca. 1784, overl. Meerssen 1 juni 1813, dr. van François Lambert Bougie en Maria Helena Weebers (Wevers);
tr. 2e Meerssen 8 okt. 1815 Margaretha Ummels, geb. Bunde 24 sept. 1787, overl. Meerssen 31 okt. 1853, dr. van Johannes Ummels en Elisabeth Janssen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marie Helene Wijnands, geb. Meerssen 24 nov. 1811, overl. ald. 20 dec. 1811.
2. Jeanne Gertrude Wijnands, geb. Meersen 17 mei 1813, overl. ald. 4 april 1886,
tr. 1e Jo(h)annes Neven, geb. omstr. 1813 (geschat), ontvanger der accijns, overl. Oud-Vroenhoven 26 jan. 1846,
tr. 2e Frederic (Frederik) Wings, geb. Duren (Duitsland) omstr. 1808, overl. Rothem 15 maart 1883.
Uit het tweede huwelijk:
3. Marie Elisabeth Wijnands, geb. Meerssen 1 dec. 1816.
4. Anna Maria Catharina Wijnands, geb. Meerssen 26 okt. 1818, overl. ald. 1 okt. 1878,
tr. 1e Meerssen 3 mei 1851 Caspar Habets, geb. Houthem 29 jan. 1811, dienstknecht, overl. Luik (België) 1856, zn. van Mathias Habets en Martina Stassen,
tr. 2e Meerssen 2 dec. 1858 Arnoldus Gulikers, geb. Meerssen 5 jan 1809, zn. van Arnoldus Gulikers, huiseigenaar te Meerssen (1808), en Catharina Honée.
5. Maria Cornelia Wijnands, geb. Meerssen 11 sept. 1823, overl. ald. 21 dec. 1829.
6. Mechtild Wijnands, geb. Meerssen 24 nov. 1830, overl. ald. 16 febr. 1857,
tr. Meerssen 25 juni 1856 Johannes Bartholomeus Stephanus van Hulst, geb. Limmel-Meerssen 26 nov. 1831, dagloner, overl. Maastricht 9 april 1917, zn. van Hendrik van Hulst en Anna Maria Crolla (hij tr. 2e Maastricht 21 juli 1858 Hendrika Maria Plusje).

VIIIe. Pieter Wijnands, ged. Meerssen-Rothem 17 maart 1793 (get.: Petrus Jets, A.M. Celissen), houtzager, overl. Meerssen 30 dec. 1857, :tr. Meerssen 21 aug. 1818 (Maria) Cornelia Moors (Moers), geb. Beek/Meerssen 25 juli 1794, overl. Meerssen 7 sept. 1872, dr. van Hubertus Moors en Anna Maria Pijls (Piels).

Uit dit huwelijk:
1. Maria Geertruijd Wijnands, geb. Meerssen 27 juli 1820, dagloner, overl. Heer 5 maart 1906,
tr. Meerssen 6 mei 1865 Wilhelmus Boosten, geb. Borgharen 28 nov. 1822, overl. Limmel 16 juni 1903, zn. van Jan Booster, schoenmaker, en Elisabeth Urlings, wedr. van Maria Genders.
2. Anna Maria Wijnands, geb. Meerssen 2 nov. 1822, overl. ald. 11 jan. 1851,
tr. Meerssen 29 okt. 1853 Christiaan Herben, geb. Bunde 21 maart 1826, overl. Maastricht 24 juni 1902, zn. van Jan Pieter Herben en Maria Catharina Koemans.
3. Gerardus Wijnands, geb. Meerssen 1 nov. 1825, overl. ald. 6 nov. 1825.
4. Leonardus Wijnands, geb. Meerssen 28 nov. 1826, houtzager, overl. Houthem 12 jan. 1908,
tr. Meerssen 9 april 1853 Anna Elisabeth Frijns, geb. Houthem 7 juni 1832, overl. ald. 26 jan. 1905, dr. van Joannes Lambertus Frijns en Joanna Elisabeth Penders.
5. Hermanus Wijnands, geb. Meerssen 27 juli 1829, dagloner,
tr. 1e Meerssen 31 maart 1853 Maria Elisabeth Stor(c)ken, geb. Limbricht 6 febr. 1828, overl. Limbricht (Guttecoven) 30 nov. 1870, dr. van Leonard en Ida Solberg;
tr. 2e Urmond 31 aug. 1875 Maria Christina Schreijen (Schroijen), geb. Sittard 3 aug. 1831, overl. Urmond 27 nov. 1901, dr. van Jan Pieter Gerard Schreijen en Maria Elisabeth Wenmekers, wed. van Wilhelmus Bouts.
6. Mathijs Wijnands, geb. Meerssen 4 mei 1832, houtzager.
7. Joseph Wijnands, geb. Meerssen 31 mei 1836, overl. ald. 20 jan. 1837.
8. Gerardus Josephus Wijnands, volgt IXb.

VIIIf. Godefridus Wijnands, geb. Maastricht 16 okt. 1792, overl. ald. 27 april 1868,

tr. 1e Maastricht 8 mei 1817 Anna Catharina Roscamps, geb. Vlijtingen, Riemst (België) 25 nov. 1791, overl. Maastricht 8 nov. 1863, dr. van Barbara Roscamps,
tr. 2e Maastricht 26 juli 1865 Johanna Elisabeth Curfs, geb. Nuth 6 nov. 1801, koopvrouw, overl. Maastricht 3 dec. 1883, dr. van Leonard Curfs en Anna Curfs, wed. van Joannes Franciscus Daemen).
Uit het eerste huwelijk o.a.:
1. Anna Barbara Wijnands, geb. Maastricht 26 mei 1816, overl. ald. 11 febr. 1892,
tr. Maastricht 14 sept. 1837 Johannes Wilhelmus Nicolaus van Glabbeeck, geb. Maastricht 6 dec. 1815, koopman (1864), overl. ald. 2 mei 1888, zn. van Franciscus Josephus van Glabbeeck, bleker, en Petronella van Horen.
2. Lambertus Wijnands, volgt IXc.
3. Anna Catharina Barbara Wijnands, geb. Maastricht 30 dec. 1819, overl. ald. 25 dec. 1890,
tr. Maastricht 5 okt. 1842 Cornelis Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 14 sept. 1819, overl. ald. 14 aug. 1885, zn. van Dominicus van Hooren en Joanna Houben.
4. Anna Catharina Wijnands, geb. Maastricht 8 jan. 1822, overl. ald. 14 nov. 1902,
tr. Maastricht 15 april 1847 Franciscus Crijns, geb. Maastricht 21 aug. 1824, landbouwer, zn. van Jan Pieter Crijns en Maria Garnier.
5. Catharina Wijnands, geb. Maastricht 14 april 1824, overl. Oud-Vroenhoven 11 mei 1906,
tr. Maastricht 17 mei 1848 Gillis Hubertus Bastiaens, geb. Maastricht 3 juni 1824, landbouwer, overl. ald. 11 jan. 1890, zn. van Joannes Bastiaens en Maria Mechtildis Nelissen.
6. Maria Agnes Wijnands, geb. Maastricht 13 juli 1826, overl. ald. 6 mei 1876,
tr. Maastricht 30 jan. 1856 Johannes Lambertus Vaessen, geb. Amby 25 sept. 1830, overl. Maastricht 17 juli 1895, zn. van Dominicus Vaessen en Elisabeth Quakx.
7. Maria Anna Hubertina Wijnands, geb. Maastricht 5 juli 1830, overl. ald. 25 mei 1907,
tr. Maastricht 5 okt. 1858 Christianus Hubertus Veugen, geb. Oud-Vroenhoven 31 aug. 1832, overl. Maastricht 31 aug. 1904, zn. van Thomas Christianus Hubertus Veugen en Anna Elisabeth Offermans.

generatie IX


IXa. Joannes Wijnandts, geb. Maastricht 5 juni 1831, glasslijper, overl. ald. 6 febr. 1901,

tr. Maastricht 1 febr. 1855 Maria Anna Judith Tange, geb. Maastricht 11 april 1836, overl. ald. 3 jan. 1889, dr. van Fredericus Tange en Maria Anna Labrousse.
Uit dit huwelijk:
1. Servaas Wijnandts, geb. Maastricht omstr. 1856 (geschat), overl. ald. 13 nov. 1863.
2. Jan Frederik Wijnandts, geb. Maastricht 24 okt. 1858, overl. ald. 22 nov. 1863.
3. Josephus Matheus Wijnandts, geb. Maastricht 9 maart 1861, verm. jong overleden.
4. Carolina Wijnandts, geb. Maastricht 9 nov. 1862, overl. ald. 13 nov. 1862.
5. Margaretha Josephina Elisabeth Wijnandts, geb. Maastricht 13 nov. 1866, overl. ald. 29 nov. 1906,
tr. Maastricht 17 juli 1889 Lambertus Cobben, geb. Maastricht .. 1867, glasslijper (1889), overl. ald. 21 april 1939, zn. van Wilhelmus Cobben en Christina Knooren.
6. Henricus Antonius Michael Wijnandts, geb. Maastricht 6 aug. 1869..
7. Maria Anna Wijnandts, geb. Maastricht 10 sept. 1874.
8. Pierre Nicolas Wijnandts, geb. Maastricht mei 1877, overl. ald. 20 juli 1877.
9. Johannes Baptist Wijnandts, volgt Xa.

IXb. Gerardus Josephus Wijnands, geb. Meerssen 3 april 1840, dagloner te Rothem-Meerssen, houtzager (1876), overl. Maastricht 30 juni 1904,

tr. Meerssen 27 sept. 1869 (Maria) Gertrudis Beusen, geb. Meerssen 8 maart 1839, overl. Rothem-Meerssen 30 sept. 1908, dr. van Jan Joseph Beusen, kleermaker, en Maria Theresia Peusen.
Uit dit huwelijk:
1. Louis Wijnands, geb. Meerssen 18 april 1871, kantonnier, overl. ald. 11 aug. 1926,
tr. Meerssen 7 sept. 1895 Petronella Agnes Franssen, geb. Meerssen 27 maart 1874, overl. ald. 1 dec. 1943, dr. Johannes Stephanus Franssen en Philomena Elisabeth Beenkens. Uit dit huwelijk nageslacht.
2. Wilhelmus Hubertus Wijnands, geb. Meerssen 21 mei 1873, fabrieksarbeider (1909), overl. Amby 19 febr. 1930,
tr. Amby 14 aug. 1909 Johanna Boers, geb. Meerssen 3 nov. 1882, porceleinmaakster (1904), overl. Maastricht 18 febr. 1967, dr. van Jan Boers en Maria Catharina Speetjens, wed. van Pieter Hubertus Mulkens.
3. Gerard Jozef Wijnands, geb. Meerssen 6 jan. 1876, verm. jong overleden.
4. Genovina Wijnands, tweeling met voorgaande, geb. Meerssen 6 jan. 1876, overl. Rotthem-Meerssen 6 april 1958,
tr. Amby 7 mei 1900 Joannes Andreas Fraats, geb. Amby 1 juni 1875, fabrieksarbeider (1900), overl. Rotthem-Meerssen 21 aug. 1945, zn. van Jan Willem Fraats, fabrieksarbeider, en Maria Elisabeth Gijselaers.
5. Barbara Wijnands, geb, Meerssen 15 maart 1878,
tr. Amby 18 okt. 1909 Joannes Petrus Fraats, geb. Amby 21 jan. 1866, fabrieksarbeider (1909), overl. ald. 1 maart 1923, zn. van Jan Willem Fraats, fabrieksarbeider, en Maria Elisabeth Gijselaers.
6. Maria Theresia Agnes Wijnands, geb. Meerssen 8 mei 1881, overl. Maastricht 11 jan. 1918,
tr. Meerssen 10 nov. 1906 Petrus Hubertus Hendriks, geb. Meerssen 29 sept. 1884, mijnwerker, winkelier te Rothem-Meerssen, overl. Maastricht 13 maart 1977, zn. van Louis Franciscus Hubertus Hendriks en Maria Elisabeth Colleij (hij tr. 2e Meerssen 24 jan. 1920 Anna Maria Philomena Timmers).

IXc. Lambertus Wijnands, geb. Maastricht 1 febr. 1818, landbouwer (1848), overl. ald. 21 nov. 1884,

tr. Maastricht 27 sept. 1848 Maria Antonia Helena Heijtenis, geb. Maastricht 12 juni 1816, overl. ald. 8 maart 1881, dr. van Johannes Antonius Heijtenis en Maria Aleida Bonnemaijers.
Uit dit huwelijk o.a.:
1. Godefridus Wynands, geb. Maastricht 29 juli 1849, overl. ald. 7 april 1926,
tr. Oud-Vroenhoven 15 nov. 1883 Maria Lucia Engelbert, geb. Maastricht 7 juni 1854, overl. ald. 26 nov. 1931, dr. van Johannes Engelbert en Anna Catharina Hubertina Willems. Uit dit huwelijk nageslacht.
2. Wilhelmus Wijnands, geb. Maastricht 16 okt. 1852, overl. ald. 13 mei 1922,
tr. Maastricht 27 jan. 1885 Helena Schefman, geb. Maastricht 27 sept. 1857, overl. ald. 18 dec. 1939, dr. van Josephus Schefman en Petronella Josephina Koster.
3. Johannes Jacobus Hubertus Wynands, volgt Xb.

generatie X


Plaquette met beeltenis van Anna Cornelia Wijnandts-Louis, gemaakt door Jos van Keulen en in 2007 onthuld in het trappenhuis van het Raadhuis van Maastricht.

Xa. Johannes Baptist Wijnandts, geb. Maastricht 11 nov. 1878, glasslijper, overl. 19 maart 1941,

tr. Leerdam 6 sept. 1906 Anna Cornelia Louis, geb. Maastricht 15 sept. 1882, eerste vrouwelijke raadslid van de gemeente Maastricht (1920-1949) in welke periode zij permanent lid van drie raadscommissies (voor volkshygiëne, marktwezen en armwezen) was, lid van de gemeentelijke Commissie tot wering van schoolverzuim (1934-1937), het eerste volgens actief kiesrecht gekozen vrouwelijke raadslid in Nederland (1920), overl. Maastricht, 23 dec. 1957, dr. van Nicolaas Louis en Helena Godding. [5] [6] [7]
Uit dit huwelijk nageslacht.Xb. Johannes Jacobus Hubertus Wynands, geb. Maastricht 3 mei 1855, landbouwer, overl. Oud-Vroenhoven 10 aug. 1913,

tr. Maastricht 1 aug. 1882 Elisabeth Engelbert, geb. Maastricht 27 okt. 1859, overl. ald. 23 okt. 1943, dr. van Servaas Engelbert en Maria Hubertina Willems.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Hubertina Wijnands, geb. Maastricht 18 sept. 1883, religieuze (Zuster Theresia), overl. ald. 12 okt. 1973.
2. Servatius Hubertus Wijnands, geb. Maastricht 26 sept. 1884, overl. ald. 27 sept. 1917.
3. Catharina Hubertina Wijnands, geb. Maastricht 12 nov. 1885, overl. ald. 16 aug. 1887.
4. Wilhelmus Hubertus Wijnands, geb. Maastricht 30 dec. 1886, overl. ald. 19 okt. 1887.
5. Maria Helena Wijnands, geb. Maastricht 22 jan. 1888, overl. Heer 16 jan. 1969.
6. Maria Hubertina Wijnands, geb. Maastricht 18 febr. 1889, overl. ald. 30 juli 1889.
7. Maria Hubertina Wijnands, geb. Oud-Vroenhoven 22 juli 1890, overl. Maastricht 25 april 1964.
8. Josephina Maria Agnes Wijnands, geb. Oud-Vroenhoven 9 sept. 1891, overl. ald. 25 nov. 1908.
9. Nicolaas Hubertus Wijnands, geb. Oud-Vroenhoven 14 nov. 1892, landbouwer (1921), overl. ald. 7 mei 1976,
tr. Maastricht 23 juni 1921 Elisabeth Maria Anna Haesen, geb. Oud-Vroenhoven 18 juni 1895, overl. Maastricht 5 nov. 1966, dr. van Hubertus Henricus Haesen en Isabella Maria Neven.
Uit dit huwelijk nageslacht, w.o. Hubertus Jacobus Gerardus Wijnands,[8] geb. Maastricht 19 april 1922, gemeentesecretaris Heer 1961-1970, burgemeester van Eijsden 1971-1982, naamgever van de 'Secretaris Wijnandsstraat' in Maastricht (Heer) en de ‘Burgemeester Wijnandsstraat’ in Eijsden, overl. Maastricht 7 aug. 2002, tr. Maastricht 31 okt. 1945 Anny Leonie Gerardine Rosa Crijns, geb. Maastricht 12 juli 1927, overl. ald. 11 okt. 2010, dr. van Petrus Johannes Crijns en Maria Margaretha Weltens.
10. Anna Catharina Hubertina Wijnands, geb. Maastricht 1 dec. 1894, overl. ald. 23 dec. 1975.
11. Henrietta Hubertina Elisabeth Wijnands, geb. Oud-Vroenhoven 20 nov. 1895, overl. Maastricht 27 april 1986.
12. Maria Lucia Elisabeth Wijnands, geb. Maastricht 1 febr. 1898, religieuze (Zuster Lidwine), overl. Grubbenvorst, Horst aan de Maas 26 maart 1996.
13. Johannes Marie Andreas Wijnands, geb. Oud-Vroenhoven 13 juni 1899, overl. Maastricht 27 mei 1967,
tr. Maastricht 16 juni 1954 Maria Agnes Alice Crijns, geb. Maastricht 12 april 1913, overl. ald. 27 mei 1967, dr. van Lambertus Henricus Crijns en Maria Catharina Bollen.

Medewerkers


Jan Borleffs, eerste versie op 25 maart 2021
Bewerkt door Eugene Dubois


  1. P.J.M. van Enckevoort. Vernoemingen in het Land van Kessel, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 22 (1994), 75-78.
  2. P.R.M. Teeuwen en J.H. Hansen. Het geslacht Teeuwen uit Tegelen en zijn oorsprong in Maasbree. De Nederlandsche Leeuw 131 (2014), 137-151.
  3. J.M. van der Venne. Limburgsche wapens, Maastricht 1925, 56.
  4. In de doopakte van Barbara Wijnants wordt bij de doopgetuige Winandus Wijnants vermeld dat hij een broer van haar vader Joannes Wijnants is (http://www.allelimburgers.nl. DTB Bilzen (B), toegangsnr. B2158).
  5. J. Louis, T. Bezemer. Een Maastrichts glasslijpersgezin in de negentiende eeuw. Gens Nostra 75 (2020), 212- 222.
  6. J.J.F. Luijten. Anna Cornelia Wijnandts-Louis, eerste [actief gekozen] vrouwelijk raadslid van Maastricht en Nederland. In: I.M.H. Evers, Th.J. van Rensch en P.J.H. Ubachs (red.), Bonne et Servante, uit de geschiedenis van de Maastrichtse vrouw, Maastricht, Gemeentearchief, 1986, 100-109.
  7. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Anna_Cornelia_Wijnandts-Louis
  8. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ber_Wijnands