Vleesstraat (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het einde van de Vleesstraat gezien vanuit de weg naar de Maasbruggen met links de (Marechaussee)kazerne uit 1752. Nagenoeg de gehele hier zichtbare bebouwing is in de Tweede Wereldoorlog verwoest met uitzondering van het hoge gebouw in het midden uit de jaren twintig.
Vleesstraat circa 1900 gezien naar het noorden met links de zuilen van Hotel Poort van Cleve. Sinds 1938 staat daar de V&D
Vleesstraat circa 1900 naar het zuiden gezien met aan het eind de witte kazerne aan de westzijde.
Vleesstraat circa 1925 vanaf de hoek met de Klaasstraat gezien naar het noorden.

De Vleesstraat (oude namen Fleyssstraet, Vleisstraet, Vleeschstraat) is een oude straat in Venlo, gelegen op een zandrug evenwijdig aan de rivier de Maas. De slingerende vorm van deze handelsweg, gebaseerd op deze zandrug, is bewaard gebleven en dateert al van voor 1200. Aan de Vleesstraat stond al -vermeld vanaf 1299- een Sint-Jacobsgasthuis op de noordelijke hoek met de latere Heilige Geeststraat. Dit oudste Venlose gasthuis werd in 1532 verplaatst naar het Helschriksel. Het oude gasthuis werd toen verkocht. Toen Venlo een grote bloei doormaakte ontstonden aan weerszijden vanaf circa 1300 huizen van kooplieden en ambachtslieden met diepe en dus langgerekte percelen. De straat omvat(te) grote huizen, mede omdat deze kooplieden opslagruimte nodig hadden. Een verder kenmerk van dit soort huizen is de hoge en brede zolder met onderkeldering over de gehele diepte voor extra opslagcapaciteit. De straat is grotendeels relatief breed, vermoedelijk omdat er in een ver verleden ook (vlees)markten werden gehouden en/of de toegangen tot de kelders én de karren die elkaar moesten passeren danwel geladen of uitgeladen werden en men die breedte nodig had. Nagenoeg alle panden hebben tegenwoordig een winkelfunctie, waarbij de bovenverdiepingen leeg staan. De grotere panden hebben veelal allemaal nog de oude opslagkelder, die oorspronkelijk ook vanaf de straatzijde toegankelijk was, maar nu dichtgezet is.

Overigens stond het vleeshuis zelf al vermeld in 1374 als in het huidige stadhuis en vanaf in ieder geval 1404 bij de andere kant van de Markt, met de ingang aan de Steenstraat; in latere tijd werd het herbouwd in 1612 en daarna 1845; dus het is niet waarschijnlijk dat de straat naar dit vleeshuis genoemd is. De eerste vermelding van de naam Vleesstraat is in 1358.

De oudste lijsten van de woningeigenaren zijn bewaard gebleven over de jaren 1474, 1475, 1476, 1510/1520, 1533, 1535, 1550, 1560, 1572, 1574, 1576, ca. 1580, ca. 1612, 1651, 1653, 1654, 1655, 1659, 1681, ca. 1685, 1693, 1694, 1695 en 1727. Bij de invoering van het kadaster is een plattegrond met woningeigenaren in 1842 gemaakt. Op basis hiervan worden geleidelijk de bewoners uit 1535-1700 gereconstrueerd; hierbij moet bedacht worden dat verervingen meestal niet vastgelegd zijn in de registers, wel de verkopen.

De gemeente Venlo heeft naar vele panden in deze straat een onderzoek laten doen i.v.m. hun laat-middeleeuwse oorsprong en huidige staat; dit is in te zien op http://cultuurhistorie.venlo.nl/assets/docs/Bouwhistorie%20Vleesstraat.pdf

Bekende panden waren de Hotels "De Gouden Arend", de "Port van Cleve" en "De Landskroon". In 1907 opende de "Eerste Venlosche Kinematograph" in het Hotel Port van Cleve in de Vleesstraat, de bioscoop werd vanaf 1928 City genoemd. Vanaf 1752 tot in de Tweede Wereldoorlog bevond zich aan de zuidwestzijde een van de Venlose kazernes op de straathoek bij de Roermondse Poort. Vanaf 1877 tot 1944 had ook de Venlose brigade van de Marechaussee haar intrek in dit zogeheten Klein Blok. Ook een van de vele brouwerijen in Venlo bevond zich tot in de 20e eeuw in deze straat.

Kadaster 1842 in opbouw

Oostzijde (huisnummer/kadastraal nummer/eigenaar/beroep eigenaar:

 • 1-641-Andries van Kaldenkerken
 • 3-643-Hendrik Mathijs Sax-Koopman
 • 5-644-Hendrik Mathijs Harmes-Boekbinder
 • 7-645-Lodewijk Theo Sax-Tingieter
 • 9-647-Lodewijk Theo Sax-Tingieter
 • 11-649-Jan Mathijs Gatzen-Bakker
 • 13 -650-Jozef Frans van Boom-winkelier
 • 15 -653-Michiel Brinckmann-Bakker
 • 17-654-Jan Hendrik Leurs-Koopman
 • 19-655-Jan Anton Bouwdewijns-Kledingverkoper
 • 19-1195-Hendrik Schiekx-Zilversmid
 • 21-656-Weduwe J. Leurs
 • 23-657-Hendrik Lampe-Koopman
 • 25-658-R.K. Kerk
 • 27-624-R.K. Kerk (zij-toegang Nicolaaskerk)
 • 29-659-R.K. Kerk (hoekhuis met Klaasstraat)

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1576

In de schatcedul staat alleen aangegeven "die anderen ziede" als splitsing tussen twee groepen huiseigenaren. De bepaling oostzijde en westzijde is gebaseerd op de hoeveelheid kavels volgens de kadastrale kaart van 1842 (aan de oostzijde zijn meer kavels). Naast het verschuldigde bedrag, worden enige gevonden aanvullingen gegeven.

Oostzijde:

 • Anna Boermans - 7 stuiver (huidig nummer 1; vermoedelijk de weduwe van Joannes Boermans met als meisjesnaam Mareels)
 • Leyhuysen - 8 stuiver (huidig nummer 3-5, huis genaamd Het Gouden Kruis)
 • Wihelm Coppenoll - 10 stuiver (huidig nummer 3-5)
 • Jan Verrytz ende filio - 1 gulden 5 stuiver (huidig nummer 7/helft dubbel huis nu genaamd "Ottenheym")
 • Lambert Spiegell - 3 gulden (huidig nummer 9/helft dubbel huis nu genaamd "Ottenheym"; peyburgemeester Venlo 1578)
 • Goetschalck Kersten - 10 stuiver (huidig nummer 11)
 • Henrick Kyspenning - 6 gulden (huidig nummer 13; trouwde met Elisabeth van Vogelsanck)
 • Jan Wijnen - 2 gulden (huidig nummer 15; ook Johan, vermeld 1562-1577 en trouwde met Griet/Margaretha, zwager van ondergenoemde Peter van Broeckhuysen)
 • Jillis Tryppemecker ind - 8 gulden (huidig nummer 17)
 • Jacob Goris - 3 gulden (ook Goeris, der alden), huidig nummer 19/ helft dubbelhuis; hij vermeld circa 1536-1623; raadsverwant Venlo 1579-1580, schepen 1580-1586 tijdens protestante periode, protestants burgemeester van Venlo 1584 en ondertekenaar van de Unie van Utrecht in 1579, sloot 1584 overeenkomst met zijn (nieuwe) buurman Peter van Broeckhuysen over regenwaterafvoer en diens steeg; verkocht zijn 200 jaar (stuk ingebracht in proces van Broeckhuysen-Puteanus) oude huis circa 1586 aan Thijs Puteanus, nadat hij de stad moest verlaten. Pand had (deels) strodak.
 • Jan van Lom - 15 stuiver (huidig nummer 19/helft dubbelhuis; kasteelheer Westeringh, trouwde 1562 met Margaretha Pollart)
 • Metgen die Coe - 3 gulden 15 stuiver (huidig nummer 21; pand dateert uit 1467)
 • Leen van Belfelt - 3 gulden 4 stuiver (huidig nummer 23, nu genaamd Den Gouden Appel))
 • Werner Litghens - 10 stuiver (huidig nummer 25/helft dubbelhuis)
 • Jacob Boener - 1 gulden 8 stuiver (huidig nummer 27/helft dubbelhuis; goudsmit)
 • Hubert Cupers - 3 gulden 8 stuiver (huidig nummer 29 en op hoek Klaasstraat gelegen; trouwde met Trijn, vermeld 1576; dit pand of nummer 27 heette De Moriaen)
 • Tylman Ketell - 5 stuiver
 • Trynken van Gien.usen - 10 stuiver
 • Henrick Cuper - 12 stuiver
 • Errike Daemen
 • Jan ingen Oenen - 1 gulden
 • Peth (en Conrard) Slaeven - 4 gulden 16 stuiver
 • Friderick van Lith - 2 gulden 7 stuiver
 • Herman Potgieter - 16 stuiver (indien het de Oude is, is deze in 1582 overleden; indien het de Jonge is, dan is deze de maker van het nog bestaande doopvont in de St.Martinuskerk in 1619/1621)
 • This Rofferts - 17 stuiver (ook Thijs van Kessel genaamd Roffaert, rentmeester van Venlo 1553, gehuwd met Agnes Boener)
 • Jan Wolters - 5 stuiver
 • Maes Cupers
 • Gerrith van Hensbeck
 • Jacop Driesen - 4 stuiver
 • Jacop Cloeth den Jong - 1 gulden /der jong regent/mesteecke 2 stuiver
 • Elas der Huernee.. - 4 stuiver
 • Marcelis van Merse - 10 stuiver
 • Ruth ingen Ruispoth - 2 gulden
 • Sybbe Swertgens - 10 stuiver
 • Henrick P.ddels - 5 stuiver
 • Jan van Poll - 2 gulden
 • Jan ingen Mans
 • This der Brouwer
 • Peth van Boessems kynderen - 5 stuiver
 • Lenart ingen Mulen - 5 stuiver
 • Jacob Boener - 1 gulden 5 stuiver (zie boven, goudsmit)
 • Lenart Pannecker - 10 stuiver
 • Henrick Vinck - 1 gulden (beleend 1583 met Oude Schei of Vynkkenhoff te Beesel)
 • Peth Coppenoll - 10 stuiver

NB. Gezien het feit dat de duurste en dus grootste huizen in het begin genoemd worden, is de belastingheffer begonnen aan de Marktzijde. Indien de lijst van panden boven de één gulden wordt gelegd naast de grootste (nog aanwezige) panden dan klopt het dat Anna Boermans woonde op de huidige Vleesstraat nummer 1 en dat het monument Huis Ottenheym, huisnummers 7 en 9 al gesplitst werd bewoond (door Jan Verrytz en Lambert Spiegell). In de twee nog aanwezig grootste huizen woonden op no. 13 Henrick Kyspenning en op no. 15 Jan Wijnen. Hierbij klopt dat het hoekpand van de Vleestraat en Gasthuisstraat (genaamd Stad Frankfort) altijd bij de Gasthuisstraat heeft gehoord (ook de oorspronkelijke toegang zat daar blijkens bouwkundig onderzoek van de gemeente).

Westzijde:

 • Peter Cuper - 15 stuiver
 • Gerrith Dunckels - 5 stuiver
 • Trijn Adams - 1 gulden 5 stuiver
 • Henrik van Golt - 1 gulden 5 stuiver
 • Meerten Pelgrums - 15 stuiver (huidige nummer 12; pand pas aangekocht, ook Pelgrom, geboren circa 1550, overleden 19 juli 1628, zoon van Jacob)
 • Herman de Laet - 1 gulden 5 stuiver (burgemeester Venlo 1591 en 1611)
 • Herman Golt - 1 gulden 5 stuiver
 • Peth Nonnen - 4 gulden
 • Henrick van Bruggen - 5 stuiver
 • Gerardt Wags - 12 stuiver
 • Gortgen Schens - 12 stuiver
 • Frank Litghens - 19 stuiver
 • Merricken Breemans
 • Jacop Classen - 12 stuiver
 • Thonis van Lith - 3 gulden (rentmeester Venlo 1573)
 • Peth vangen Hatfort - 10 stuiver
 • Jan Ingenhuys den Jonge - 25 stuiver (circa 1540-1623; wijnkoopman, schepen en burgemeester 1593, 1601, 1608 en 1612, was toen getrouwd met Catharina Puteanus)
 • Jan ......chs - 15 stuiver
 • Anna Jorrisen
 • Sebastiany van Loen - 3 gulden (1586 afgevaardige naar Parma, ondertekenaar overgave Venlo, werd in 1618 weer afgevaardigde)
 • Anna ....the - 2 gulden
 • Metghe Krynen
 • Walburge Wegge
 • Pouwels ingen Beeken - 15 stuiver
 • Hans in den Morijan - 19 stuiver
 • Peth Gielen
 • Aert vangen Erck - 2 gulden 4 stuiver (peyburgemeester Venlo 1570)
 • Gorris die Vriesen - 4 stuiver
 • Jacop ingen Floets
 • Henrick van Hasselt
 • Wilhelm den Dreger
 • Heyn den Brouwer
 • Thonis Michils - 3 stuiver
 • Jan Heen
 • Jacob den Dreger
 • Goerte Hamstertghens dochter hefft Lynsken van Kaldenkercken

NB. Gezien het feit dat de laatste personen aan de westzijde geen belasting hoefden te betalen, zullen deze onvermogend zijn geweest en woonachtig in kleine huisjes en is het zeker dat de belastingheffer begonnen is aan de Marktzijde.

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1574

Oostzijde vanaf huidig nummer 1:

 • Anna Bourmans
 • Leyhuysen
 • Wilhem Coppenoel
 • Jan Verrytz
 • Ruremunds huis
 • Goetschalck
 • Henrick Kyspenning
 • Jan ingen ....
 • Jan Mercator
 • Metghen die Coey
 • Leen van Belfelt
 • Werner Lithgens
 • Jacop Boenen ........
 • Hubert Cupers
 • Herman Willemkens
 • Tryncken van Sienessen
 • Merten Pelgrums
 • Emncke Daemen
 • Jan ingen Aenen
 • Peter Sjaeren
 • Herman Potgieter
 • This Roffertz
 • Johan Wolters
 • Gerithge van Hensbeck
 • Jacob Driessen
 • Jacop Cloeth der Jong(e)
 • Die jong Eegerst
 • Mestecken
 • Gerardt van Loen
 • Ruth ingen Ruspoth
 • Henrick Piddels
 • Lybgen Swergtgens
 • Jan ingen Maent
 • Mr. Jan der Oliwercker
 • Peter Moller
 • This Spee Brouwer
 • Lenart ingen Mullen
 • Geradt Kremer
 • Peter Coppenol
 • Lenart Raemecker
 • Henrick Vinck
 • Henrick van Kessel
 • Berntgen Buetgens

Westzijde:

 • Art Tryppemecker Aelertssoen
 • Lenart Sweyns
 • Tryn Adams
 • Franck van Holt
 • Agnes Diesen
 • Herman die Laet Lenartssoen
 • Herman Golt
 • Peter Nouwen
 • Der Schroers
 • Tryn Goeris
 • ...........
 • Franck Lithgens
 • Merricken Bremans
 • Jacop Clas
 • Thonis van Lith
 • Peter van der Hatert
 • Jan Ingenhuys junior
 • Jan Froeligs
 • Die dochter Ingen Aenen
 • Jannes Ingenhus
 • Frederick van Lith
 • Sebastian van Loen
 • Methge Keegen
 • Michil ingen Eegerst weduwe
 • Daen van Beeck
 • Lysbeth Jilles van der Lynden
 • Symen Kaelen .....
 • Gerith der Sweyn
 • Goeris der Vriese
 • Jacop ingen Floeth
 • Heyn der Brouwer
 • Merricken Laeten
 • Thonis ..els
 • Jan van Hoyt
 • ........
 • Lenart Kreyen
 • Jan mitten Tyt
 • Lynske van Kaldenkercken
 • This Koep
 • Peter van Arssen der jonge

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1572

Oostzijde vanaf huidig nummer 1:

 • Anna Bourmans
 • Leyhuysen
 • Wilhelm Coppenol
 • Jan Verrytz
 • Trynn van Ruremunde
 • Goetschalck Kersten
 • Henrick Kyspenning
 • Jan Ruytenen
 • Jacop Raeie
 • Tilmann die Roey
 • Leen van Belffelt
 • Wernert Lietgens
 • Swert Coenraetz
 • Hubert Cuiper
 • Herman Willemkens
 • Aert van Sinnechem
 • Jacop die Raer
 • Anicken Daemen
 • Ingen Aenen
 • Peter Sjaeren
 • Hans Gordtmeckers
 • Jacop ingen Aenen
 • Herman Potgieter
 • Jan van Hinsbeck
 • Tis Roffertz
 • Jacop .......
 • Jacob Cloeth der Jonge
 • ........
 • Mesterkann
 • Geradt van Loen
 • Ruth ingen Ruispoth
 • Jacop ingen Slooth
 • Lysgen Swertgens
 • Jan ingen Rour
 • G.........
 • Jan ingen R....
 • Hansken to ...
 • Tilam Sloegh

Westzijde:

 • Die vroiw van Tiel
 • Lenart Sweyers
 • Tryn Adams
 • Franck van Holt
 • Agnes Duysen
 • Hermann die Laet
 • Hermann Golt
 • Peter Nouwen
 • Johan Loeien
 • Trin Goeris
 • ..........
 • Franck Litgens
 • ..mann Halden
 • Reyner van der Donck
 • Mr. Tonis Huys knecht
 • Tonis van Lith
 • Peter van Haettert
 • Johan ingen Huys der Jonge
 • Johan Froelich
 • Die dochter .....
 • Frederick van Lith
 • Jan Daemen
 • Methgen Konynen
 • Michel ingen Groyt
 • Symen Kaelen ......
 • Dan van Beck
 • Lysbeth van Lenth
 • Peter van Arssenn der Lange
 • Der Srey...
 • Goerth der Vriese
 • Jacop ingen Floegh
 • Merry Beckers
 • Heyn den Brouwer
 • Merricken Laeten
 • Tonis Michils
 • Jan van Twist dochter
 • Hamstraetgens dochter
 • Lenart Keeg
 • Johan mitter Tyt
 • Lynsken van Kaldenkercken
 • Tis Koeperborst

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1535

 • Dirck ingen Betouwe
 • Getruytgn Duysen kijnderen
 • Jan Michels
 • Jan Wegge
 • Peter Boenen ind meer
 • Frederick Saeren Sear ind .....
 • Peter Keypers
 • Jan die Coeij
 • Kerstgen Buntwercker
 • Henrich van Ratingen
 • Henrich Boener
 • Peter Boener
 • ind Henrick Kyespennick dochter
 • Gaert Roeffert end meer
 • Trijn van Ruremunde
 • Henrich die Schroeder
 • Aernt uit K....sen
 • Herman Knijp
 • Thehsken Wirmans
 • Jacop Goltsmijt
 • Henrick Nabben
 • Adam ingen Haege
 • Aernt van Golt
 • Heer Jan filius
 • Jan Barbier
 • Gijsbert Duysen
 • Heer Frans Duysen
 • Heer Gaert Duysen
 • Wilhelm Tesschers
 • Bart Cluyskens
 • Jan ........
 • Jacop Pelgroms
 • Hilken Goeris
 • Henrich die Scherer
 • Gaertgen Scheres
 • Jan Bremes
 • Lysbeth van Lyth
 • Peter Balden
 • Bernart van Cruchten
 • Jan Biermans
 • Nie..aelden
 • Walea....
 • Tilman Saelmecker
 • Henrich van Aenen
 • Lysbeth Zaeren
 • Tijs Wijmers
 • Marcelis Bouten
 • Gerit ingen Cuyp
 • Peter Tekens
 • Thijs tho Puth
 • Knoep
 • Peterke Cuypers
 • Frank Kouten
 • Gertruytgen Mens
 • Ruth der Meuller end meer
 • D.... Bisters
 • Heijnn ingen Moelen
 • Reyner Tryppemecker
 • Fincken ingen Ploich
 • Jenken van Leut
 • Trijnken Wijmers
 • Reyner Vinck
 • Wilhelm Milten junior (doorgehaald)
 • Wilhelmken Vinck
 • Wilhelm Milten senior
 • Engel van Brick
 • Juth Kouten
 • Tewis Tymmermans
 • Reynken Steuffen
 • Metghen Oemen
 • Tilman Narijen
 • Derick Tymmermans
 • Thys ingen Hee..gen
 • Symen van Welle
 • Derick Wouters
 • Dirck ingen Aenraey
 • Dirck van Neer (doorgehaald)
 • Marten Knijp
 • Schoen Jan Hollender
 • Jochem van Deventer
 • Claiss ingen Duren
 • Jan mitter Tijt
 • Henrich Gulichers
 • Peter ...schel.....
 • Doeff Derick
 • Henrich Kijespenninx

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1533

 • Getruyt Duysen kinderen
 • Jan van Wanckum
 • Jan Wegge
 • Peter Boener ind ....
 • Fredrick Saeren
 • Peter Vysers
 • Jan die Roeij tezamen
 • .erstghe B.....
 • Henrich van Ratingen
 • Henrich Boener
 • Mr. Herman Kiespenninx
 • Peter Boener
 • Garit Roeffert ind mit filio
 • Tryn van Rut ind tot Moelen
 • Heer Jan van Rut
 • Henrich der Schroeder
 • Aernt uit Beinicken
 • Harman Vuijp
 • ....... Boerman
 • Jacop Goltsmit
 • Henrich Nabben
 • Adam ingen Haest
 • Aernt van Golt
 • Heer Jan van Golt
 • Jan Barbier
 • Giestken Duysen
 • Heer Frans Duysen
 • Heer Gerben Duysen
 • Wilhelm Vissers
 • Baetz Cluijskens
 • Jan Vraemen
 • Jacop Pelgroms
 • Hilken Goeris
 • Henrich Schinen
 • Gaerten Schurs
 • Jan Vermis
 • Lijsbeth van Lith
 • Peter van Valden
 • Lenart van Cruchten
 • Jan Leermans
 • Nye....s
 • Gerit Walraem
 • Griet Vincken ....
 • Tilman Saelmecker
 • Henrich ingen Aenen
 • Lijsbet Saeren
 • Thijs Wijmers
 • Marcelis Vouten s...
 • Gert ingen Kamp ind ...
 • Peter Teckens
 • Thijs tho Put
 • Peterken Cuijpers
 • Conrat der Neecker
 • Frans Kouten
 • Gertruytge Mens
 • Rutger der Meerle
 • Knoep
 • Hans Biesters
 • Heyn ingen Moelen
 • Reyner Trijppemecker
 • Fieken ingen Ploech
 • Jenken van Dent
 • Trynken Wymers
 • Jan van Helden
 • Met Zaeren
 • Reyner Vinck
 • Grietgen van Heringen
 • Wilhelm Mylners der Alde
 • Engel van Beeck
 • Ruth Couten
 • Jan Vouven
 • ...es Tymerman
 • Jan .ypertz
 • Metgen Oenen
 • ...... den Senger
 • Floet den Smyt
 • Gertgen Bussemeckers
 • ....... Hoeff..... ind ..... Hilleken
 • Gerit Tymerman
 • ..................
 • Thijs ingen Hoelig
 • Symon van Voeller
 • Derick Wouyters
 • Gesinck ingen Aenraij
 • Gerit van Neer
 • Merten Knijp
 • Schoeman Hollender
 • Jan ingen Stelt
 • Jan van Elderen
 • Claess ingen Duen
 • Jan mitter Tijt
 • Henrich Guylickers
 • Peter Hinderschellinx soen
 • Gerit Koep
 • Henrich Kiespenninx

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) circa 1510/1520

Oostzijde vanaf huidig nummer 1:

 • Jacop Buyrmans
 • Gerit Schwert
 • Herman Keypken
 • Berth Hoedenmeckers
 • Thys van Roemudde
 • Henrick Swagermans
 • Henrick Kiespenningen
 • Willem ther Schwa...
 • Ymmelken Leystmeckers
 • Jan van Holtmoelen cum ....
 • Lysbeth E....sen
 • Styntken van Arssen
 • Gert van Schelberg
 • Tilman Beringen
 • Kersten Raemecker
 • Jacop Marcell
 • Daemken
 • Gert van Well
 • ...empt Zaeren
 • Gert Bruckeman
 • Bastian upder Tapken
 • ....... vangen Knyp
 • Conrat Bister
 • Meister Me...
 • Mertyn van Roemudde
 • Styn vanden Mok
 • Peter Saeren
 • Wilhelm Schrynmecker
 • Con van Bent
 • Beel ingen S...
 • Gaertke Mostort
 • Ruth Tymerman
 • Bert Emont
 • Jan Tymerman
 • Jannes Vriessen
 • Jan Meer
 • Bae. van Aecken
 • Grietken Mostartz
 • Ytken C.......
 • Heynrich van Nymegen
 • Hynrich Koeffmecker
 • ....... Voist
 • Jansske
 • Willemken De....
 • .... van Münten
 • Metken Koenen
 • Jan Remboltz
 • Joepken van Arsthen
 • Goert Botz
 • ...... Panes
 • H....ken
 • Goertken Mous
 • Goertken Hennen
 • Wilhelm van Besell
 • Kustken
 • Goert Jan
 • Lennen Beyer
 • Onna Bart...
 • Powels ......
 • Goert Moe... dochter
 • ....... Kemer
 • Pape Janssen Huijs
 • Jentken van Besell
 • Tilman van Enk
 • Der soen dair benessen
 • Henrijc ...man
 • Byns ter Eylpen
 • Metken Greuters
 • Goert Koep
 • Jacop Driessen
 • Tryn van Heppen
 • Thys van Belfelt

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1476

Gezien de hoeveelheid eigenaren, zit hier zeker ook een andere straat bij.

Oostzijde vanaf huidig nummer 1:

 • Jan Bourmans
 • Peter Smit
 • Jan Vinck syn broer
 • Wilhelm Clas
 • Lysbeth van Ruremunde
 • Ytke Borstmans
 • Gerit Kyspenning
 • Jan Saelmecker
 • Tilman Barbyr
 • Lysken Clasen
 • Henrich Weijer
 • Conrart inden Segell
 • Gerit Offertz
 • Jacop van Zuchtelen
 • Joes die St..... ind filio
 • Gert Pouwels
 • Jan van Oyen
 • Jennecke Geutzen
 • Jan van Arssen
 • Gerit van Schelberg den Kremer
 • Kersthen vande Wymand
 • Kersthen Raymecker
 • Kersthen Schoemecker
 • Tyn Wynten
 • Jacob den Boese sin kynderen
 • Geyl Kistkens end filio
 • Henrick Putten
 • Gart vanden Kymenadt
 • Gaert Wymkens ...
 • Herman vande Kymenaede
 • Wernerke van Lommme
 • Griet van Lyt ind filio
 • Cathryn van Lyt
 • Jan van Lyt
 • Tilman Marcell
 • Der alde Duysen
 • Geurt den Groit
 • Gobell Oyckens
 • Trijn Beschaeens
 • Jan vanden....
 • Tys van Leut
 • Tys van Daenen
 • Tilmn Boenertz
 • Siept Visschers
 • Tilman Goldtsmytz der Alde
 • Tryn Abels
 • Jennecken Luefs
 • Heyn Tzaeren
 • Gaert van Sassenfelt
 • Gert Baerlemans
 • Reyner in die Cupe
 • Conrat Vysten
 • Tilman Goldtsmytz die Jonge
 • Bachinsgat
 • Claess van Lit
 • Peter die Schroder
 • Jan inden Sobert
 • Lynscken van Nyt..
 • Ruth Tymerman
 • Herman opte Moelen
 • Hen. die weduwe Panis
 • Jan Vuysth
 • Jan van Gelene
 • Derick van Wesell
 • Wolter vn Brede
 • T... Boden
 • Bielcken Tymerman
 • Johan Visscher
 • Merten van Vytman
 • Zeuken
 • Emont die Drege
 • Zeger Mosterz wyff
 • Der Jongh Tys van Belfelt
 • Tys vn Aicken der Jonghe
 • Jacop van Brede die weduwe
 • Grietke Sanders
 • Tys van Belfelt der Alde
 • Gaert Vermytz
 • Jenken Cuppebymen
 • Jenken die Golleman
 • Joris die Dreghe
 • Beell Gevysskens
 • Kruyff
 • Henrich Lueffs
 • Janske van Geppen
 • Heyn Koessmaker
 • Claiss van Wel
 • .....yze
 • Hans Vuyst
 • Aelbert van Arssen
 • Gaert van Vesel
 • Jennecken Mostaertz
 • Wijenhorst
 • Heyn van Methelen der Goltsmid
 • Robb van Zeller
 • Jacop Noemen
 • Jenken Pang
 • Hans
 • Pet Keppelman
 • Tilman Elias
 • Wilhelm van Vorst
 • Gaert van Aefferden
 • Leukenssoen
 • Jan van Meer
 • Gaert Hemmen
 • Wilhelm van Gelre
 • Sybe van Au.tgelr
 • Jaepken van Arssen
 • Lenart van der Schine
 • Rut Ronden Kastenkenss
 • Coertjans Huysken
 • Jenken van Besell
 • Lenart van Eycken
 • Wilhelm Pang
 • Lyns ten Eyssen
 • Jan die Greuters
 • Lysken Alartz

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1475

Hier is de schatheffer eerst aan de westzijde begonnen en daarna overgestoken naar Bouwman/Boermans aan de oostzijde. Gezien de hoeveelheid eigenaren, zit hier zeker ook een andere straat bij.

 • Jan Sadelmecker
 • Tilman Barbyr
 • Lijncken Cluysen
 • Henrick Weijer den Jonge
 • Conrart ingen Engell
 • Gerit Roffartz
 • Heil Kerstkens end filio
 • Derick Smyt den Jonge
 • Henrick Pullert
 • Johan Bouwman
 • Gerart van Schelberg van Swolgen
 • Willem van Meer
 • Lysbeth van Rudmude
 • Johan Cortlanss
 • Henrick Kuppenick
 • .... van Zuchtalen
 • Derick Mil.weide
 • Gertken Pouwels
 • Jan van Oyen
 • Hennicken Gortsen
 • Jan van Arssen
 • Gort Stoemecker
 • Meth Wijnckens
 • Tilman Wijnckens
 • Wernerke van Lome
 • Griet van Lyt end 7 filus
 • Trijn van Lyt
 • Jan den Saen
 • Tilman Marcell
 • Gerit die Groit
 • Gobbel Onsiens
 • Trijn Beschaens end filia
 • Gerit van Schelberg de kremer
 • Halbbert Claissen
 • Kerstken Raymaker
 • Kerstken Schoemecker
 • Thys Wynter
 • Segher van Arssen
 • Trijn Abels
 • Jennecken Linssen
 • Gerit Baerlemans
 • Heyn Tsaeren
 • Gaert van Sassesselt
 • Derick Copperss
 • Reyner meth Cupe
 • Conraet Vyster
 • Herman Holthuysen den Jonge
 • Heyn M.........
 • ........
 • Peter der Stroder
 • Jan Sobert
 • Thys van Leut
 • Thys van Duenen
 • Herman Holthuysen der Alde
 • Tilman Vermertz
 • Luit Visschers der Alde
 • Jan Vuysten
 • Jan van Geloyne
 • Derick van Wesell
 • Wolter van Brede
 • ..llem Tymerman
 • Hencke van Wyck
 • Ruth Tymerman
 • Jan die Gyms...
 • Styn ind Moelen
 • Jennicke die weduwe Pomp...
 • Jan Vyssthen
 • Jan Wykens die Tymerman
 • Thys Boden
 • Janken de Hinsbergh
 • Emont de Dreghen
 • Tryn Rutten
 • Gerit Heynm..p
 • This van Aicken
 • Jan der Hollander
 • Joryss die Lipp
 • Jennecken Cruijff
 • Janken van Heppen
 • Heyn Koussmecker
 • Geijze
 • Gaedt Buyt end .....
 • Sibbrecht van Arssen
 • Barb van Nyetten
 • Van Wyenhorst
 • Cortlans Huyssen
 • Jacop Peters Coemenschen
 • Hans
 • Peter Keppelman
 • Jan Panis
 • Gaert van Aefferden
 • Gaert Herman
 • Willem Tefus
 • Sybe van Outegelen
 • Jacop van Brede
 • Tys van Belfelt den Jonge
 • Herman Elias
 • Beel G.offkens
 • Jenke die Kupenbyndt
 • Lyske Alarts
 • Wyncke die Beer
 • Lys Vius
 • Willem Paemyssen
 • Lysken van de Spek ind .....
 • R... van Vesel
 • P.... S.albe
 • Rut Ronden
 • Tys van Bellefelt den Alden
 • Gaey van Brude ....
 • Gaert van Vesel

Schatcedul (register onroerend zaakbelasting) 1474

 • Jan Sadelmecker
 • Tilman Barbyr
 • Lijncken Clussen
 • Henrick Weijnen der Jonge
 • Conrart inde E...gel
 • Ger Zigel
 • Heil Kerstkens end filio
 • Peter de Pom
 • Art Smit der Jonge
 • Henrick Poll
 • Johan aende Put
 • Gerart van Schelberg Hillen man
 • Wilhem van Mer
 • Lijsbeth van Ruremunde
 • Ytken Coutjans
 • Henrick Kespewijck
 • Went van Zuchtelen
 • Art ingen Weren
 • Gertruyt Pouwels
 • Jan van Oyen
 • Gerit vander Kymenade
 • Jan van Arssen
 • Gerit Schoemecker
 • Aet Wijnekens
 • Tilman Wijnekens
 • Wijneken
 • Gerit van Lith
 • Jan op Poen
 • Gaert van Lith
 • Tilman Merel
 • Grit die Groit
 • Gobbel Oykens
 • Kathrijn Vesth..
 • Gerit van Schelberg de kremer
 • Hadewich Cluysken
 • Kerstken Raymecker
 • Kerstken Schoemecker
 • Thijs Wynter
 • Zeger van Vierssen
 • Jenneke Luefss
 • Styn Zaeren
 • Gaert van Zasse....
 • Gaert Barlmans
 • Dirk Coppen soin upte Bendhoff
 • Reyner in die Cuppe
 • Conraet Bist
 • Herman Goltsmyt der Jonge
 • Heyn Megpeerdt ....
 • Alvaert inden Tiendhoff
 • Jan inden Sobert
 • Aert Gijskens ....
 • Thijs van Lent
 • Thijs van Duck
 • Herman Goltsmyt der alde
 • Herman Bomertz
 • Luyt Visschers
 • Jan Kuyst
 • Jan van Gelene
 • Wycken Bomertz
 • Wolter van Bree der weduwe
 • Hilken Tymermans
 • Peter der Schre(uder)
 • Heyncken van Neyste
 • Rut Tymermans
 • Jen die Gruetz
 • Stijn t'Meulen
 • Jenken die wed(uwe) Pauwel Eydom
 • Jan Visscher
 • Jan van Nydeggen timmerman
 • Zenken die Huirvarder
 • R...t Sty...mas ........
 • Trijn Ruten
 • Griet Hoyme...icken
 • Thys van Haken
 • Jan der Hollender
 • Joris Leppen
 • Jennecken Kruys
 • Japken van Heppen
 • Heyn Koussmecker
 • Heyse
 • Hardtvuyst mit sijne .... moe
 • Aelbrecht van Huppen
 • Jan Ingelborchs pan.
 • ..rs van Nyeten
 • Jan Wyenhorst
 • Cortjan
 • Jacop Pet(ers) .......
 • Hans
 • Peter Duydten Keppelman
 • Jenken Panis
 • ..........
 • .aercken Hennen
 • Wilhelm ....
 • Sib van ..tegels
 • Trijn Gyssen pa..
 • Jacop van Breden
 • Thijsken van Belfelt den Alden
 • Herma Class
 • ...... Gedosskens
 • Hilken van Drijpt pan.
 • Jenken den Cupenbynen
 • Lijsken Aleatkens
 • Wyncken die Veer
 • Lyncken Vaes
 • Wilh(elm) Panis
 • Letken van Eycken
 • Jenken van Besell
 • Goessen mitt Enen
 • Rut Ronden
 • Symon Koemers
 • Thijsken van Belfelt der Jonge

Uit de oude overdrachtsregisters van de Vleesstraat

De lokatie van een pand werd vóór de invoering van het kadaster in 1832, bepaald door de straatnaam, soms de naam (met gevelsteen) van het gebouw, maar vooral door de namen van de twee buren te noteren.

 • 1 juli 1438: Akte van overdracht aan de Kruisheren door Gerat van Kessel genaamd Roffaert en Katherine van een grondrente van een mark ten laste van een huis op de Vleesstraat ten behoeve van het Onze Lieve Vrouwe altaar.
 • 13 november 1449: Akte van overdracht voor de schepenbank Venlo door Sibe Tsaeren aan Goedert Roffart van een huis in de Vleesstraat dat Sibe Tsaeren had uitgewonnen van Dirk Roffart.
 • 10 november 1455: Akte van ruiling door de Kruisheren met Johan Houfft en Koenegont waarbij deze kruisheren een huis op de Vleesstraat verwerven.
 • 13 maart 1465: Akte van ruiling voor de schepenbank Venlo met Heynrick Kyespenninck en Baetsse waarbij de kruisheren een perceeltje akkerland op de Vleesstraat naast de boomgaard van het klooster verwerven.
 • 6 januari 1466: erfdeling van de goederen van de ouders van Arnt Vinck -getrouwd met Margriet- waarbij deze verkrijgt de "husingen, kameren, invart, schueren ende coelgarde" gelegen op de Vleisstraten naast het erf dat van Nezen van Raede placht te zijn.
 • 5 februari 1541: Tryn Kiespenninck als voogd van haar man Henrick ten eenre, en Sieger Goris aan de andere zijde, zijn overeengekomen, dat wanneer Tryn haar huis en erf gelegen in de Vleesstraat aan de zijde van Siegers huis wilt optimmeren, dat zij die steeg tussen hun beider huizen lijnrecht dient te houden en onbevuild.
 • 1583: wijlen Agnes Duysen had een huis gelegen op de Fleysstraten [Vleesstraat] op de hoek van de Holtstraten [Houtstraat] of Commerstraten en dat was al eerder via openbare verkoop naar Merten Pelgrums gegaan (staat immers al in 1576 op de schatcedul).
 • 1622 verkoop pand van Peter Wernerts aan Jan Biesmans en echtgenote Mariken Lenussen, gelegen tussen Goert Raets en Derich Weijers.
 • 1622 Peter van Broeckhuysen woont naast Thijs de Puts (Mathias Puteanus) en Goeris Versaegen; zijn erfgenaam en enige zoon Michiel van Broeckhuysen woont in 1642 (verkocht dit 1664) naast deze Gorijs Versaeggen en Thijs dochter Anna de Puts was inmiddels als eigenaar getrouwd met Seger van Lom.
 • 20 september 1623: Jan van Schundelen en zijn echtgenote Maria lenen geld ten laste van hun huis en erf gelegen op de Vleisstraet [Vleesstraat] naast enerzijds Lommen huis en anderzijds het huis van Cornelis Joris.
 • 5 maart 1624: Willem Clockegieter en zijn vrouw Margaretha kopen een huis in de Vleesstraat.
 • 12 februari 1639: verkoop huisje door Maria Engelen, weduwe van Gregorius Schissler en nu echtgenote van Herman Ingenhuys, aan Mattheus Kels en echtgenote Anna Brants.
 • 4 september 1660: Godefroid van Gostorff en Anna Raets hebben een (hoek)huijs, ende erve inde Vleeschstraet, neven des convents St.Nicolaij cruysheeren eenes, ende Derick Engelen huijs ander sydts liggende.
 • 28 april 1664: Het huis van Michiel van Broeckhuysen en zijn echtgenote Margriet Wyhers ligt aan beide zijden tussen die van Jan Bommers (Boermans).
 • 9 mei 1696: Balthasar van Broeckhuysen koopt van Maria van Cronenbergh een huis gelegen tussen Matthys Bucken en Arnoldus Ruijs/ 19 december 1714: verkoop van dit huis gelegen tussen de erfgenamen van Matthys Bucken en Hendrik Torssen (NB. is schoonzoon van Arnoldus Ruijs).
 • 1700: de helft van een huis genaamd de Gauden Lew op de Vleesstrate gelegen tussen Joes Beugels en de erfgenamen van wijlen mr. Nicolaus van Breugel.
 • 8 juli 1744: ten laste van Gerardus Hillen is openbaar op 13 mei jl. verkocht een huis en erf gelegen op de Vleesstraat op de hoek van de Claesstraete [Klaasstraat] naast de kerkplaats van de paters Kruisheren (huidig huisnummer 29), aan Peter de Leeff, die optreedt namens zijn zwager Hermanus Franciscus Pulchers.
 • 14 april 1755: Wilhelmina Meuwen eigenaar van een pand op de Vleesstraat gelegen tussen Matthys Peeters en anderzijds erf van de weduwe Peter van Dousborgh.
 • 14 juli 1756: ten laste van Hermanus Franciscus Pulchers is openbaar verkocht op 17 maart jl. een huis en erf gelegen op de Vleesstraat op de hoek van de Claesstraete [Klaasstraat] naast enerzijds de kerkplaats van de Kruisheren alhier, en overgedragen aan Henricus Corstenoogsels en voornoemd klooster behoudt haar rechten op de muur van voornoemd huis aan de zijde van de kerkplaats.
 • 15 september 1756: Akte van overdracht in gebruikspand aan de Kruisheren door Henricus Korsten en Margaretha Schicks van een huis in de Vleesstraat.
 • 5 maart 1762: Alida van Tholl, enige meerderjarige ongehuwde dochter van wijlen Joannes van Tholl, verder van Cornelis van Tholl, Arnoldus van Tholl en Wilhelmus van Tholl, nagelaten meerderjarige kinderen van wijlen Arnoldus van Tholl verkocht hebben aan kapitein Maximilianus Guichenon de Chastillon en zijn echtgenote Gerarda Verheijen de helft van een huis en erf c.a. gelegen op de Vleesstraat naast enerzijds erf van de weduwe en erfgenamen van Joost Verheijen en anderzijds erf van Leonardus Mons.
 • 15 april 1762: Hermanus Keerres en zijn echtgenote Elisabeth Boss geven in pand een huis en erf gelegen op de Vleesstraat op de hoek van de Holtstraete [Houtstraat] naast enerzijds erf van J.N. Sleurs en anderzijds erf van de weduwe Sijben.
 • 27 septembris 1763: Wilhelmina Meeuwen, geassisteerd met haar momber Joannes de Groot, heeft verkocht aan Engelbertus Faessen haar huis en erf c.a. gelegen op de Vleesstraat naast enerzijds erf van de weduwe Doesborgh genaamd de Goude Clocke en anderzijds erf van Matthijs Peters.
 • 10 februari 1792: Akte van verhuur door de kruisheren als eigenaar, aan Christianus Nabben en Agatha Titselaars, van een huis op de Vleesstraat genaamd de Moriaan.