Verleende aarde

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Soms werd een akte opgemaakt op verleende aarde. Hierbij kreeg iemand toestemming om buiten de 'juiste' jurisdictie een rechtsgeldige verklaring af te leggen of bijvoorbeeld een wettelijke overdracht te regelen. Voor zover bekend moest dit wel gebeuren ten overstaan van tenminste twee schepenen uit het betreffende rechtsgebied. Gezondsheidsredenen konden een reden zijn voor deze constructie.
De gastgemeente moest toestemming geven, zoals blijkt uit een akte uit 1703 over een overdracht tot Ruremunde op verleender aerde, gelijck ons is gebleecken bij de permissie van den heere scholtis der stadt Ruremunde. Wellicht moest de scholtis van deze gastgemeente bij de handeling aanwezig zijn, zo suggereert een akte uit 1704 tot Ruremunde op verleender aerde, als blijckt bij het mondelingh consent van den heere scholtis deser stadt Ruremunde alhier mede present geweest sijnde. De akte waarbij "de aarde werd verleend" is zelden bewaard gebleven. Zo is er een akte uit 1752 waarbij de adjunct-scholtis van Roermond verklaart dat hij de versogte aerde heeft verleend aan scholtis en schepenen van het dorp Beesel.

Het aantal vermeldingen op Google is beperkt en betreft voorbeelden uit de periode 1560-1760 voor de regio Venlo-Roermond.