Steenstraat (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Steenstraat (oude spelling Steynstrait) is een oude straat in het centrum van Venlo, die loopt van de Oude Markt aan de rivier de Maas naar de Markt.

Steenstraat gezien vanaf de Markt circa 1900. De Steenstraat begint links met het huis/café Amicitia met de tympaan (driehoek op geveltop)

.

De straatnaam is ontleend aan het feit dat ze al vroeg bestraat is (voor 1362, toen ze al zo genoemd werd). Los van het feit dat ze bestraat werd vanwege het veelvuldig gebruik van deze korte straat, zal ook het wegspoelen van haar voorheen zanderige wegdek, door de hogere ligging van de Markt, een praktische rol hebben gespeeld. Vanuit deze straat werden de goederen aan- en afgevoerd naar het achterland. In de middeleeuwen stonden relatief dure huizen aan deze straat.

De straat is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog deels verwoest aan haar zuidkant, terwijl de noordkant redelijk overleeefde. Een groot gedeelte van deze gevelrij aan de noordwestzijde is later alsnog gesloopt voor een theater, waarbij de knik in de straat werd rechtgetrokken. Ook de resterende zuidwestkant met enkele middeleeuwse huizen werd gesloopt. De paar resterende panden hebben nog een middeleeuwse kern en zijn beschermd stadsgezicht.

De achteringang van het vleeshuis aan de Markt liep vanaf de middeleeuwen tot aan haar sloop via een steeg (Op de Miste) aan de noordzijde van deze straat.

Steenstraat 1

Het pand dateert uit de late middeleeuwen en dit voormalige handelshuis werd rond 1800 verbouwd. De in 1828 opgerichte besloten herensociëteit Amicitia, kreeg vanaf 1841 een eigen lokaal aan de Steenstraat nr. 1. Het pand was eigendom van Jozef Bloemen. Amicitia was jarenlang het punt van samenkomst van welgestelde burgers. De sociëteit organiseerde voor haar leden onder meer bals, concerten en toneelvoorstellingen. In de jaren zeventig van de negentiende eeuw verminderde de interesse voor het lidmaatschap en in 1891 werd Amicitia opgeheven. In 1912 werd in dit café-restaurant Amicitia de tweede Venlose bioscoop Scala geopend, die de Tweede Wereldoorlog overleeefde en in 2006 werd gesloten. In 1920 werd de huidge gevel geplaatst. Tegenwoordig zit de ANWB er.

Steenstraat 2 (tegenwoordig nummer 4)

Lodewijk Theodoor Adriaan van der Grinten (7 april 1831-11 april 1894) werd apotheker en begon in 1857 apotheek De Leeuw aan de Steenstraat 2. De fabrieksmatige produktie van het door hem uitgevonden boterkleursel is circa 1874 gestart. Rond 1900 werd er een nieuw pand op middeleeuwse kelders gebouwd. Voortdurende aanpassing van de bedrijfsruimten aan de Steenstraat bood echter geen soelaas meer, zodat in 1902 werd verhuisd naar de Hogeweg 2. Na de oorlog kreeg het een nieuwe gevel en zat er een textielhandel in; rond 1990 kreeg het een horecabestemming en tegenwoordig heet het De Roeëje Lieuw.

De Steenstraat omstreeks 1935 met onderin links de Oude Markt en bovenin rechts de Markt.

Steenstraat 4 (tegenwoordig nummer 6)

Dit is een laatmiddeleeuws pand met een topgevel uit 1883 aangebracht door Van der Grinten en het heeft tegenwoordig een horeca-functie.

Oude akten

 • 28 februari 1362: Vrancke IJsebot en zijn echtgenote Mareye en "oer" broer Gherart verkopen aan Jacob Spaerwater en zijn echtgenote Yrmgaerde alle rechten op een half huis waarin Jacob en Yrmgaerde wonen, gelegen op de Steynstraeten tussen het huis van Gheraert van Bonne en het halve huis van Heinric Borchgreven.
 • 23 april 1404: Geraert opten Graeve en zijn echtgenote Ummel verkopen aan Heynen Lederman en zijn echtgenote Belen een half huis en erf gelegen op de Steynstraeten tussen het huis en erf van Johan van Berynghen en het huis en erf van Katherinen weduwe van Johan in ghenen Venne.
 • 10 november 1404: Heinrick Borchgreve en zijn echtgenote Marie verkopen aan Johan Mereylken en zijn echtgenote Elizabet van Ryckel een kamer en erf achter uitschietende aan het Vleischehuuyss [Vleeshuis], en gelegen op de Steynstraeten tussen enerzijds voor de kamer en erf van Dirick Hoppenbruwer en achter het huis van de kinderen van Katherine Beykens, en anderzijds de gemene gatzen (steeg) waardoor men in het Vleisshuuyss gaat.
Kadastrale kaart Steenstraat uit 1842
 • 24 november 1438: Willem Woest en zijn echtgenote Merrie geven een erftijns van twee Gelderse gulden (of per gulden: negen alde boddreger of tien Vlaamse placken of dertien alde Vleems) jaarlijks ten laste van een deel van het huis dat wijlen Andries Geltken geerfd had van zijn ouders en dat Andries voornoemd en zijn echtgenote Baetze verkregen hadden van Johan van Roggel en Metten Geldofs, gelegen op de Steynstraten tussen enerzijds erf van Willem Woest voornoemd en anderzijds Johan (Ingenhuys genaamd) van Ruweel.
 • 1445: ter heiligen Jansdach heeft Tilman Mereel der jonge verkocht aan zijn oom Tilman Mereel (de oude) en zijn echtgenote Jutten van Kuyck een Overlandse Rijnse gulden erftijns, jaarlijks te betalen op Sint Antoniusdag, ten laste van zijn huis en erf en zijn erachter gelegen toebehoren op de Steenstraten tussen enerzijds erf van de kinderen van Johan van Ruwele geheiten In ghen Huys en anderzijds erf van de "statwege die in dat Vleyshuys dienende is".
 • 5 december 1449: Jutte van Kuyck en haar moeder Katherijne van Kuyck, als vruchtgebruikster, verkopen aan Jacop Vinckremer en zijn echtgenote Tuelenn een half huis gelegen op de Steynstraten bij het erf van Peter van Menss. Dit huis wordt later gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van de Markt.
 • 1474: Goerdt van Ruweel genaamd Ingenhuys overleden na 1490, paijburgemeester in 1468 en 1476, woonde hier in het tweede huis van de hoek met de Markt.
 • 1476: Johan van Ruweel genaamd Ingenhuys paijburgemeester in 1495 en 1503, woonde toen hier; overleed in 1505 en trouwde Maria Putten.
 • 28 augustus 1500: Conrat Gruyter en zijn echtgenote Jutte, Gerhart van Lom en zijn echtgenote Heynrich, Goert Roffert en zijn echtgenote Cathryne en Engelken Vynck, hebben verkocht aan Keltken van Tyenraye en zijn echtgenote Henneken een huis en erf gelegen op de hoek van het "Cruyß" naast enerzijds het "Cruyß" en anderzijds erf van wijlen Gerart van Ruwele (Ingenhuys) en achter schietende aan "der stathuyserken".
 • 13 februari 1571: Hendrik van Stalbergen, gerichtsbode verkoopt aan Dirk Mertz een huis gelegen op de Steenstraat, naast het huis van Gort van Loen. Hij woonde hier ook in 1576.
 • 2 juni 1595: Henrick Putten en zijn echtgenote Christina verkoopt aan zijn zwager Reyner van der Dunck en zijn echtgenote Johanna van Lith, een jaarrente van 21 gulden Brabants, ieder jaar te betalen op 1 oktober, ten laste van hun huis op de Steynstraten naast het huis en erf van hun zuster Alienora Putten enerzijds en anderzijds naast het huis van Lenart to Wyler.
 • 17 januari 1597: Gordt Ingenhuys en Methgen, echtgenote, verkopen aan de echtelieden Jacob Mertz en Marie, een huis gelegen op de Steenstraat.
 • voor 1617: in de straat ligt het huis Merrienborgh, dat eigendom is van Wilhelm van Huisshaeven en zijn echtgenote Marie.
 • 26 januari 1785: hypotheek ten laste van: een huis en erf gelegen op de Steenstraat naast het erf van Peter Mans en het erf van Arnoldus Graven.
 • 5 oktober 1791: de voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Nicolaes Markwitz en zijn echtgenote Catharina van Tongeren hebben verkocht aan J. de Groot en zijn echtgenote Alida Kloeck een huis en erf gelegen op de Steenstraat naast enerzijds erf van Michiel Vielen en Joannes Damen en anderzijds erf van N. van Meijel.