Overleg:Marres

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Nederlandse geslacht Marres is in Maastricht beschreven vanaf het jaar 1408. De eerste vermelding betreft de gevolgen voor stamvader Johan Marres door schade geleden bij de Luikse oorlog van 1407-1408.

Deze familie was in de middeleeuwen werkzaam in de lakenproductie en handel. Er is een charter van de Maastrichtse schepenbank De Vroenhof bewaard gebleven uit het jaar 1523 waarin om vrijstelling van tol en accijns voor de handel in Brabant gevraagd wordt voor drie gebroeders Marres. Eén van deze drie is een stamvader van dit geslacht, Reyner Marres, generatie IV.

Vanaf 1641 zijn de leden van dit geslacht ononderbroken werkzaam in het Maastrichtse brouwersgilde in veertien verschillende brouwerijen tot het jaar 1959. In de twintigste eeuw breidden de werkzaamheden zich uit in andere industrieën zoals de zoutraffinaderij en de steenfabricage. Van alle tijden zijn deelname aan bestuurlijke activiteiten als schepen, schout en burgemeester, vroedschaps- en statenlid, als ambassadeur en in de vrije beroepen en voorts als docenten op academisch niveau als rectores van gymnasia en als hoogleraren op medisch of philosofisch gebied.

Mijn voorstel is om het de hiervoor geplaatste bewerking in de kop van het artikel te plaatsen in plaats van wat er nu staat: Marres is een Maastrichtse patriciaatsfamilie, die als landeigenaar eind 1600 het brouwersvak ging uitoefenen. -- Dat lijkt me een goed idee!

Ga je gang--Eugene Dubois 29 jan 2009 08:33 (CET)