Overleg:Guliks Overkwartier

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Aparte pagina's

Ik stel voor om de hier genoemde plaatsen ieder afzonderlijk uit dit artikel te lichten en hiervoor aparte pagina's te maken.

Om uniformiteit te krijgen in de benamingen van de verschillende delen van het Overkwartier, stel ik voor om deze steeds vergelijkbaar te noemen, namelijk Guliks/Oostenrijks/Pruisisch/Staats Overkwartier van Gelre. De minder gebruikelijke maar niettemin vrij gangbare benaming Opper-Gelre kan wel gebruikt worden, doorlinken echter naar Overkwartier van Gelre etc. --Loe Giesen 16 sep 2008 22:19 (CEST)

Geen bezwaar, wanneer het samenvattend artikel blijft bestaan en wanneer van daaruit verwezen wordt naar vier deelpagina's. AJW 17 sep 2008 14:33 (CEST)