Lomstraat (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Lomstraat vanuit de Markt gezien in 1739.
Kadastrale kaart 1842

De Lomstraat (oude naam ook Lommestraet) is een oude straat in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo, gelegen op een zandrug evenwijdig aan de rivier de Maas. Al voor de verlening van stadsrechten door de hertog van Gelre in 1343 was dit een doorgaande weg door het toenmalige dorp, in het verlengde van de Vleesstraat. De eerste schriftelijke vermelding is in 1355. Het beginpunt ligt aan de noordzijde van de Markt en loopt tot aan de Geldersepoort. Vroeger stond hier als stadstoegang de Helpoort, vermoedelijk vernoemd naar het lager gelegen buitengebied (zoals in het nog gebruikte woord helling). Deze werd in 1804 vervangen door de Gelderse Poort.

Het is mogelijk dat de benaming van de straat afkomstig is van het gegeven, dat er al voor de 13e eeuw vele Lombarden in Venlo woonden. Anderzijds is het ook goed mogelijk dat de weg naar het gehucht Lomm leidde en daar naar vernoemd is.

De oudste lijsten van de woningeigenaren zijn bewaard gebleven over de jaren 1535, 1550, 1560, 1572, 1576, ca. 1580, ca. 1612, 1651, 1653, 1654, 1655, 1659, 1681, ca. 1685, 1693, 1694, 1695 en 1727. Op basis hiervan worden geleidelijk de bewoners uit 1535-1700 gereconstrueerd; hierbij moet bedacht worden dat verervingen meestal niet vastgelegd zijn in de registers, wel de verkopen.

De gemeente Venlo heeft naar vele panden in deze straat een onderzoek laten doen i.v.m. hun laat-middeleeuwse oorsprong en huidige staat; dit is in te zien op: Lomstraat Bouwhistorisch onderzoek.

Op de hoek met de Gasthuisstraat stond in de 19e eeuw een van de openbare pompen, die door de inwoners die geen eigen pomp konden slaan werden gebruikt voor vers water. Aan deze straat lagen tussen 1843 en 1944 onder meer vier bierbrouwerijen, waarvan La Belle Alliance de laatste was die verdween door oorlogsgeweld. Ook ligt hier het oudste café van Venlo -sinds 1833- op Lomstraat 5 met een rijke historie, (eerst A la Cour de Belgique) en later Café De Gouden Tijger, waar Venloosch Alt bier werd getapt.

Aan deze straat stond het grote Gildehuis van het belangrijke Kremersgilde (kooplieden) uit 1536 met ernaast een poort voor koetsen. Het droeg de naam van St. Nicolaus naar hun beschermheilige. Bij de opheffing van de gilden werd het in 1794 geveild voor 3.500 gulden en verkocht aan particulieren. Burgemeester De Lom de Berg woonde daarna hier en ontving hier koning Willem II tijdens diens officiële bezoek aan Venlo. Daarna kwam het in bezit van Peter Huenges die er in 1866 een Brouwerij begon en tevens een hotel/herberg had. Daarna werd het in 1890 gekocht voor kleuteropvang door de Zusters van de Liefde om in 1934 tenslotte omgebouwd te worden tot winkelpand.

In augstus 2011 besloot de gemeente om onder andere de Lomstraat nagenoeg in zijn geheel aan te merken als gemeentelijk monument, met als achterliggende gedachte om de gehele binnenstad als zodanig te beschermen. De straat is al vele jaren bekend als een winkelstraat voor onze Duitse buren, vanwege de vele goedkopere Hollandse producten die hier verkrijgbaar zijn of waren (b.v. sigaretten, boter, kaas en eieren).