Klaasstraat (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Kadastrale Kaart 1842

De Klaasstraat te Venlo is een oude straat in haar binnenstad. Ze loop van oost naar west tussen de Vleesstraat en de Parade. Een andere en oudere naam is die van "Jaarmarktstraat", ontleend aan het terrein dat in het zuidoosten van de stad lag, waar jaarmarkten werden gehouden. Die straatnaam wordt vermeld in 1376. De naam Klaasstraat voor dezelfde straat wordt pas vermeld sinds 1476.

Klaasstraat gezien vanaf de Parade circa 1900
Klaastraat gezien naar de Parade circa 1915; rechts de hoek met de Nieuwstraat

De straat is vernoemd naar de 14e eeuwse kapel die gesticht is door het schippersgilde, waarvan St. Nicolaas de beschermheilige is. In 1399 namen de Kruisheren deze kapel over en maakten er een nieuwe kerk met klooster van. Aan de achterzijde van deze kapel werd rond 1400 het Kruisherenklooster gesticht, dat doorliep tot aan de Gasthuisstraat. In 1797 vertrokken de Kruisheren gedwongen uit Venlo, waarna de gebouwen als pakhuis of magazijn werd gebruikt. In 1859 werd het complex afgebroken. Op de plek van het afgebroken klooster werden daarna woonhuizen gebouwd. De authentieke toegangspoort uit 1777 is bewaard gebleven en stond eerst aan de Gasthuisstraat en daarna langdurig aan de Vleesstraat en is tegenwoordig geplaatst als toeganspoort tot een erf dat behoort bij een wooncomplex (het voormalige Sint-Martinusklooster) naast de Martinuskerk. De kerk is verwoest in 1944/1945 en niet meer opgebouwd. Ze lag aan de noordkant van deze straat. Een aantal huizen in deze straat is eveneens verwoest of zwaar beschadigd in de oorlog.

De straat wordt doorsneden door de Nieuwstraat en Begijnengang.

De Klaasstraat is tegenwoordig bekend als winkelstraat. De oudste familie van Venlo (Boermans) heeft hier op nummer 11 de oudste juweliersonderneming (sinds 1795) van Nederland.