Hoen door Jo Hoen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Genealogie Hoen (van de Wijer) uit Spaubeek

samengesteld door Jo Hoen

Inleiding

Mijn onderzoek naar “mijn” familie Hoen - er zijn nog minstens 4 andere - heeft met onderbrekingen 60 jaar in beslag genomen.
Het resulteerde in 3 deeltjes “Hoen. Een reusachtige familie”, deel I uit 1997, deel 2A uit 2000 en 2B uit 2001. Inmiddels heeft archiefonderzoek nog meer materiaal opgeleverd en ook geleid tot andere conclusies. Vooral de vierde generatie levert veel hoofdbrekens op.
Omdat een herdruk financieel niet aantrekkelijk is, heb ik besloten de genealogie op een website te plaatsen.
Ik beperk me daarbij tot tekst en ga ook niet verder dan vóór 1800. De gegevens daarna uit de Burgerlijke Stand zijn toegankelijk genoeg, wat van secundaire bronnen als Gichtregisters niet gezegd kan worden. Door middel van voetnoten verwijs ik naar vind- c.q. bewijsplaatsen. Voor gegevens uit de DTB-boeken laat ik dat achterwege. Die komen uit de oorspronkelijke registers of uit algemene bronnen als Gendalim, AlleLimburgers[1] en Familysearch.
Om de genealogie overzichtelijk te houden heb ik ze opgesplitst in Takken.
Voor de rest volg ik de algemeen gebruikelijke indeling zoals ik die in mijn publicaties gebruikte. Hierdoor hoop ik mijn mede-genealogen een degelijk en betrouwbaar bestand te bezorgen, waaruit vrijelijk geput mag worden, mits men ook de bron vermeldt.

Begin Genealogie Hoen

Generatie I - VI (stam en eerste linie)

Tak Beek

Generatie III - VIII (tak Beek)

Medewerkers

Jo Hoen (+)
Wil Brassé