Heuskens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemene informatie

De familienaam Heuskens (Heeskens, Heeskes, Heskens, Heskes, Hoeskes, soms ook Henskens) treffen we voor Swalmen voor het eerst aan in 1636, als Johan Heuskens wordt vermeld als schepen van Swalmen en Asselt. Rond 1643 kopen Jan Hesken van Bruggen en zijn vrouw Gertgen Beijttels een stukje gemeentegrond. Rond 1650 kopen Jan Heuskens en Gertruijdt Beijdttels opnieuw land in Swalmen. De achternaam Beitels wordt overigens in 1687 nog gebruikt voor een van de dochters van het echtpaar.

In de DTB-registers ontmoeten we de haammaker Jan Heskens of Heuskens opnieuw, waarbij zijn vrouw Gertrudis van Cruchten wordt genoemd, kennelijk een aliasnaam. Van de twee zoontjes die in Swalmen worden gedoopt, horen we verder niets. Dat geldt wel voor Hermanus Heuskens, mogelijk gedoopt in het Gulikse Brüggen (D), enkele kilometers van Swalmen. Hij trouwt op 17 november 1655 met Maria Cuijpers, met wie hij drie kinderen heeft. Op 24 april 1664 hertrouwt hij met Elisabetha Janssen, die hem nog eens vier kinderen baart. In 1666 moet hij zich (onder de aliasnaam Haemmaekers) verantwoorden voor het officialaat van het bisdom Roermond, nadat hij in Maasniel de meid van de koster de stuipen op het lijf had gejaagd. Een schadelijst uit 1674 vermeldt hem opnieuw als Herman Haemmaekers. Tijdens een wolvenjacht in 1685 wordt Herman door een geweerschot levensgevaarlijk gewond aan het hoofd; hij overleeft het echter en sterft in 1693 alsnog een natuurlijke dood.

In de tientallen jaren daarna breidt de familie zich uit, maar in de eerste helft van de 19e eeuw komt de naam in de regio Swalmen nauwelijks meer voor. Bij de volkstelling van 1947 wordt de naam niet meer vermeld. Ook in de telefoongids van 1993 ontbreekt de naam [1].

Beesel

In 1651 kopen Heyn en Stinken Heuskens, broer en zus, een huis te Beesel. Heyn wordt ook vermeld in de beestenschat van 1653 en in het oudste schat- en meetboek van 1654. Korte tijd later moet de familie Heuskens alweer uit Beesel zijn vertrokken. Vermeldingen na 1662 ontbreken.