Hatenboer

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Het buurtschap Hatenboer rond 1790. [1]


Hatenboer, ook wel Hate(n)bour, is een gehucht aan de Maas, dat deel uitmaakt van Roermond. Oorspronkelijk bestond het gehucht uit de hoeve Bovenste Hatenboer (of Winkelshof) en Onderste Hatenboer (Stadshof). Tijdens het Ancien Regime vindt men de pachters van dit gehucht vooral in de kerkregisters van Roermond en Beegden, maar ook in Horn werden vaak inwoners begraven. De pastoor vermeldde dan bijvoorbeeld: Obijt in Hastenbour ... hic sepulta. Net als het gehucht de Weerd ligt Hatenboer aan de westzijde van de Maas in een lager gelegen gebied. Hierdoor heeft het vaak te maken gehad met overstroming bij hoog water. Ook tegenwoordig staan nog grote delen van dit gebied onder water wanneer de Maas buiten zijn oevers treedt.

Later behoorde een gedeelte van Hatenboer tot de gemeente Beegden; in 1796 werd alleen de Bovenste Hatenboer (Winkelshatenboer) vermeld op de Franse bevolkingslijst van Beegden. De rest van het gehucht behoorde tot de gemeente Roermond. Intussen is door ontgrinding het gehucht vrijwel verdwenen, de plaats heeft tegenwoordig een recreatieve functie met o.a. een camping en een jachthaven.


De volgende familienamen komen in de achttiende en negentiende eeuw vaak in het Hatenboer voor:

Deze families woonde overigens ook in het gehucht de Weerd.


Bronnen

  1. Caerte figurative van de jurisdictie der stad Ruremonde 1790 door landmeter J.F. Schomers, copie 1891, blad 3 van 6.