Genealogie Limburg Wiki:Grispen, links van de Maas.

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Grispen, links van de Maas.

Deze pagina sluit aan bij de bij de pagina Grispen. Zoals daar beschreven stamt de familie Grispen uit de regio Thorn/Kessenich. Van de drie stamvaders, Mathijs, Fransiscus en Bartholomeus, woonden en wonen de meeste nakomelingen van Mathijs in Nederlands Limburg. De meeste nakomelingen van Bartholomeus in Belgisch Limburg. De beide provincies worden gescheiden door de Maas. De Limburgers zeggen wel eens Mooder Maos en dat is ze misschien al eeuwen. De eerste bewoners van onze contreien woonden vooral aan de oevers van deze rivier. De rivier was niet enkel een constante watervoorraad maar zorgde ook voor een makkelijke manier van reizen. Op een landkaart ligt rechts van de maas de Nederlandse provincie en links ervan de Belgische provincie. Op deze pagina probeer ik de nakomelingen te benoemen van Bartholomeus die dus vooral links van de Maas woonden. Er wonen nog steeds leden van de familie Grispen in de Regio Kinrooi/Kessenich.

Bartholomeus Grispen en zijn vrouw Theodora kregen een zoon Theodorus. Deze Theodorus werd gedoopt in abdij kerk van Thorn op 8 juni 1628. Volgens het katholieke gebruik werden kinderen op hun geboortedag of zeer kort daarna gedoopt. Bartholomeus is waarschijnlijk rond de eeuw-wisseling geboren. Van de ouders van Theodorus ontbreekt verder ieder spoor. Waarschijnlijk stamt Andreas Grispen, vermeld in de archieven van Kessenich op 08-02-1659, ook af van Bartholomeus en Theodora. Theodorus wordt vermeld in de schepenbankregisters van Ophoven. Vanaf 1663 was hij burgemeester van Ophoven. Burgemeesters werden in die tijd aangewezen en moesten "eerlijk, eerbaar en gelovig" zijn. Ze moesten het vertrouwen genieten van de overige bevolking van een plaats.

Hij was waarschijnlijk de vader van de volgende kinderen. Onderzoek loopt. Ik zal op deze pagina de telling gebruiken zoals de telling op de pagina Grispen. Theodorus heeft daar nummer 2.1. Hij is de eerste zoon van de tweede bekende Grispen. Het gebruik van de naam Theodorus, het getuige zijn over en weer bij belangrijke gebeurtenissen, door en bij deze kinderen en het feit dat de naam Grispen verder niet voorkomt geeft enige zekerheid betreffende de familierelatie.