Genealogie

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De genealogie houdt zich bezig met onderzoek naar de afstamming van een bepaalde persoon of familie. De meeste genealogen kiezen voor een bepaald soort onderzoek. We onderscheiden vier hoofdvormen:

  • Stamreeks: de rechtstreekse voorouders in mannelijke lijn
  • Kwartierstaat: alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn
  • Genealogie: nakomelingen in mannelijke lijn (vrouwen worden genoteerd, maar hun kinderen niet)
  • Parenteel: alle nakomelingen in mannelijke en vrouwelijke lijn

Deze vier vormen worden niet altijd zuiver gehanteerd.

Bij het beoefenen van genealogie in Limburg dient men er rekening mee te houden dat de situatie in deze provincie vaak net iets anders is dan in de rest van Nederland. Zo was deze provincie overwegend katholiek, zodat zaken als lidmatenregisters nauwelijks bestaan.

Verder was het grondgebied van de huidige provincie een echte lappendeken. Er waren delen Staats, Gelders, Guliks, Luiks, Spaans, Oostenrijks, Belgisch, etc... Indien je onderzoek doet in een bepaalde streek, dien je dus de historie te kennen om te kunnen bepalen waar de archieven te achterhalen zijn.

Een goede hulp hierbij is het boek:

Limbvoorouders.JPG

Limburgse Voorouders
Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg
door Régis de la Haye
3e herziene druk
ISBN: 9052910790


Externe links

Genealogie op Wikipedia