Gasthuisstraat (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Gasthuisstraat met links het pand aan de Markt, waarin heel lang café De Graanbeurs zat en rechts het huis Stad Frankfort op de splitsing met de Vleesstraat.

De Gasthuisstraat is een oude straat in de binnenstad van Venlo. De straat loopt van de Markt naar de hoek Kerkstraat/Parade/Begijnengang.

De straat is vernoemd naar het - intussen verdwenen - Sint-Jorisgasthuis, dat dateerde uit de veertiende eeuw. Alleen de Sint-Joriskerk herinnert nog aan de voormalige bestemming van nagenoeg de gehele noordzijde van de straat. In de Stadsrekeningen wordt vermeld, dat een stratenmaker in 1385 heeft gewerkt aan de straat vóór het gasthuis. Wellicht werd de straat als verlengstuk van de Steenstraat ook aangeduid met dezelfde naam, immers volgens Henri Uyttenbroeck werd de straat in 1438 nog niet Gasthuisstraat genoemd. De eerste vermelding van deze laatste naam is pas in 1572.

De straat heeft de Tweede Wereldoorlog goed doorstaan, waarbij alleen het pand Gasthuisstraat/Markt (waar heel lang het café de Graanbeurs in gevestigd was) getroffen werd en nog hersteld kon worden; maar men heeft kort na de oorlog toch besloten om te slopen en later te herbouwen in historiserende stijl. De straat is wel kleiner geworden, doordat na de Tweede Wereldoorlog aan de noordkant de gevelwand doorbroken werd voor de aanleg van de Sint-Jorisstraat, waardoor deze Sint-Joriskerk grotendeels vrij kwam te staan.

De Sint-Joriskerk is iets naar het westen uitgebreid, waarvoor rond 1710 drie huizen gesloopt zijn; hun kelders zijn nog aanwezig.

Op de hoek met de Begijnengang lag een ingang van het Kruisherenklooster, dat zich over de hele westzijde van deze Begijnengang uitstrekte tot aan de Klaasstraat. De toegangspoort uit 1777 van dit verdwenen klooster heeft daarna heel lang aan de Vleesstraat gestaan en heeft tenslotte in de jaren '60 of '70 een definitieve plek gekregen ten noorden van de Martinuskerk.

De hele straat is beschermt gemeentelijk monument, nadat onderzoek duidelijk maakte dat dit de meest middeleeuwse straat van Nederland is. Het onderzoeksrapport is te vinden op deze link Bouwhistorisch Onderzoek Gasthuisstraat].

Gasthuisstraat 2

Op de hoek van de Gasthuisstraat en de Vleesstraat ligt het meest in het oog springende pand dat de naam draagt "Stad Frankfort", een laat-Middeleeuws pand dat destijds een zogenaamd handelshuis was. Het heeft blijkens onderzoek altijd de ingang op de Gasthuisstraat gehad en niet op de Vleesstraat. Inmiddels is vastgesteld, dat dit uit 1344 stammende huis het oudst bewaarde pand van Venlo is.