Begijnengang (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Kadastrale kaart van 1842 met aan de linkerkant het kloostercomplex

De Begijnengang (oude namen Begynenstraet in 1419 of Groote Begijnen Ganck in 1650) is een straat in Venlo die loopt van de Klaasstraat naar de Gasthuisstraat. Sinds de aanleg van de Sint-Jorisstraat komt het uit op een vijfsprong met de Parade en Grote Kerkstraat.

In een stadsrekening uit 1396 wordt een uitgave vermeld van ene Koenen Boumart vander hoefstaet aan der Beghinen huus. In 1400 vermeld een stadsrekening een uitgave van een tuin in de Beghinestrate. Dit toont aan dat er in de 14e eeuw al begijnen woonden in een pand aan deze straat in de binnenstad. Volgens pastoor Knippenberg zijn deze begijnen in 1413 vertrokken naar een nieuw onderkomen aan de Weide, wat vermoedelijk Dominicanenklooster Mariaweide moet zijn geweest. Een andere stadsrekening uit 1413 vermeldt, dat een schenking heeft plaatsgevonden aan de beghinen in sint ter Claes. Door de verhuizing naar Mariaweide voegden de begijnen zich bij de orde van de Augustinessen.

Aan de gehele westzijde heeft heel lang een klooster gelegen, dat in de Tweede Wereldoorlog is verwoest. Tegenwoordig staat er het bibliotheekgebouw, waar de Kruisherenstraat rondom heen loopt en die dus op de Begijnengang begint en uitkomt. De rechterkant is goed door de oorlog heen gekomen en grotendeels oorspronkelijk.

Het klooster dat daar stond was van de kruisheren, die in 1399 de Sint-Nicolaaskapel hadden overgenomen aan de Klaasstraat en tot hun kloosterkerk omvormden. Het kloostercomplex grensde aan de Begijnengang. Nadat de kruisheren de Latijnse school van de stad hadden overgenomen in 1619 werd het ondergebracht in hun complex. In 1797 verlieten de Kruisheren gewongen door de Franse machthebbers Venlo, waarna het kloostercomplex heel lang leeg bleef staan. In 1820 werd door de gemeenteraad besloten er een Rijks Lagere School in te vestigen, maar dit duurde slechts tot het begin van de Belgische Tijd in 1830. In 1831 werd besloten een Hogere Stadsschool in het complex te vestigen, die in 1852 werd verplaatst naar een pand aan de Markt. In 1852/53 werd een grondige verbouwing van het complex gegund aan de uit Roermond afkomstige architect Pierre Cuypers, en in 1862 kreeg het complex de nieuwe bestemming van Sint-Jozefgasthuis. Dit ziekenhuis werd in 1933 verplaatst naar de Hoge Weg en daarmee kwam het weer complex weer vrij. Het werd toen jeugdhuis en later in 1939 een tehuis voor ouden van dagen onder de naam 't Groenewold.