Vormsel

Uit Genealogie Limburg Wiki
De printervriendelijke versie wordt niet langer ondersteund en kan weergavefouten bevatten. Werk uw browserbladwijzers bij en gebruik de gewone afdrukfunctie van de browser.

Het vormsel is, samen met doop en eucharistie, een van de drie initiatiesacramenten waarmee een katholiek volledig lid wordt van de kerk. Sacramenten zijn voor de kerk heilige handelingen. De oorsprong van het vormsel is de handoplegging door de apostelen. Door het vormsel krijgt de dopeling de kracht van de Heilige Geest om standvastig te zijn in het geloof. Net zoals het doopsel kan men het vormsel slechts eenmaal ontvangen.

Lijsten van vormelingen kunnen ons interessante genealogische informatie geven, net als de registers van dopen, trouwen en begraven. De leeftijd waarop het vormsel wordt bediend is tegenwoordig per bisdom verschillend. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft als algemene norm aangegeven dat de bediening zou moeten liggen rond het twaalfde levensjaar. In België wordt een leeftijd van 12 tot 14 jaar gehanteerd.
Van diverse parochies waarvan de doopregisters verloren zijn gegaan, bestaan wel nog lijsten met vormelingen. Deze lijsten kunnen bij het ontbreken van andere bronnen een belangrijke aanwijzing zijn voor iemands vermoedelijke leeftijd. Ook kunnen de vormsellijsten bijvoorbeeld een indicatie zijn over de periode waarin een gezin verhuisde, omdat bepaalde kinderen juist wel of niet in een bepaalde parochie gevormd zijn.

In de protestantse kerk wordt het vormsel niet erkend als een sacrament. De openbare belijdenis van het geloof is daar enigszins vergelijkbaar.

Voorbeeld van een lijst van vormelingen, Belfeld 1710

30 juni 1710

BELFELD - Vormsel jongens: Anno 1710 30 junij ab illustrissimo ac reverendissimo episcopo Ruremundensi Angelo de Ognijes confirmati sunt sequentes et korum omnium patrinus est Arnoldus Leenkes in confirmatione.
Jacobus Leenkes, Willem Michels, Jan Lenarts, Jan Leenkes, Peter Derix, Hendrik Gerets, Seijb Willems, Peter Keijsers, Jan Peters, Paulus Connerts, Jan Lenarts, Geret Bonslaer, Philip Bonslaer, Lenardt Simes, Jan Heinckes, Jan Goerdts, Peter Goerdts, Hendrick Heinckes, Peter Heckers, Merten Foissen, Willem Janssen, Jan Spronskes, Willem Schmits, Peter Heijes, Jan Heijes, Peter Haimes, Willem Gerets, Willem Gerets (2x!), Thijs Leenkes, Peter Bisschops, Jan Stroucken, Hermanus Erkens, Peter Schmits, Peter Derix, Peter Nijssen, Jacob Jacobs, Jan Jacobs, Seijb Hendrix, Thijs Weggen, Jacobus Knippenberg, Andreas Knippenberg.
Jacobi Leenkes et Matthia Leenkes in confirmatione patrinus fuit Joannes Steegen custos meus.

BELFELD - Vormsel meisjes: Anno 1710 30 junij ab illustrissimo ac reverendissimo domine episcopo Ruremundensi Angelo de Ognijes confirmatae sunt sequentes personae muliebris sexus et haru... omnium patrina seu matrina est in confirmatione Petronella Wolffers.
Lenaerdtsen Toenessen, Peterken Toenessen, Enken Coerstgens, Leen Leenkes, Trincken Derix, Juth Peters, Peterken Wolffers, Merri Wolffers, Jan Wolffers, Wendel Erkens, Girdru Eikens, Aletgen Gerets, Trincken Willems, Steincken Peters, Trein Hendrix, Enken Peters, Cathrin Keijsers, Gebel Gerets, Jenneken Peters, Jacob Goerts, Girdgen Janssen, Girdru Simes, Lenardtgen Peters, Feicken Janssen, Merri Peters, Greit Keijsers, Coerstgen Peters, Jenneken Reuvers, Anna Janssen, Hennersken Keijsers, Anna Derix, Tonessken Wolffers, Gridtgen Coerstgens, Mariken Treines, Gridtgen Gerets, Anna Seijben, Girdrudgen Steegen.

Bronnen

Externe links