Vinck(en): verschil tussen versies

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
 
(geen verschil)

Huidige versie van 4 mrt 2015 om 07:46

'VINCKEN' (VENLO)

Vincken is een familie uit Venlo. De naam wordt ook geschreven als Vinck en Vincke.


GENERATIE 1

I. Joannes Vinck, ovl. na 23-09-1748; Huwt 17-04-1703 te Venlo Margareta Osterman (ook: Oostermans, Oestermans), Huw. get. Wilhelmo Willemse, Judoco Copeij en Henrico van Darth.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Vincken doop 09-01-1704 te Venlo baptiz e fil legit Ioannis Vincken et Margaretae Oestermans Doopget. Walterus Dullis loco Wilhelmi Vincken et Sijbilla Oestermans.
 2. Franciscus Vincken begraven 27-08-1705 te Venlo, fil Io(ann)is Vincken; mogelijk is dit het kind dat gedoopt is op 09-01-1704.
 3. Thomas Francis Vinck doop 21-12-1705 te Venlo fil legit Joannis Vinck et Margaretae Oestermans Doopget. Fredericus Jannens cuius loco Walterus Dullarts et Maria Sijbilla Oestermans; volgt II.
 4. Anna Maria Vinck doop 08-03-1708 te Venlo – begr. 28-08-1709 baptizata est filia legitima Joannis Vinck et Margaretae Oestermans Doopget. Walterus in ge Sandt eius loco Petrus Gerden et Catharina van Essen begraven 28-08-1709 aldaar, het kindt van io(annes) Vinck.
 5. Guielmus Vincken doop 19-05-1710 te Venlo baptizatus est filius legitimus Ioannis Vincken et Margaritae Ostermans, Doopget. Hendricus van D'ardt et Ioanna Gurtrudis van Leuwen.


GENERATIE 2

II. Thomas Francis Vinck doop 21-12-1705 te Venlo – begr. 31-10-1777 aldaar; echtgenoot van Maria Joanna Lijber; huwt 25-11-1731 te Venlo Huw.get. Wilhelmo Houx et Bartholomeo Wolters. Mariae Francisca Libeer (ook: Lijber / Libert / Liebergen / Liber / Lubeer), begr. 22-01-1772 te Venlo; Maria Johanna Liber de huijsvrouw van Francis Vincken den 22 dito op den kerckhof begraven.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Antonius Lambertus Vincken, doop Venlo 17-09-1732 - ovl. 25-05-1809 Rheine, Duitsland; minderbroeder/priester; Bapt: e fil: Legit. Francisci Vincken et Mariae Joannae Franciscae Libeer Doopget. Joannes Vincken et Anna Nauwen; Begeleidde de beruchte bendeleider Hulster Heinke en zijn bendeleden bij hun executie op de Galgeberg te Venlo. Vluchtte in 1798 voor de Fransen naar het Minderbroedersklooster te Reckheim na een deportatiebeve. Hij overleed in Rheine (Noordrijn-Westfalen) op de terugweg van een reis naar Rome.
 2. Antonius Vincken, doop Venlo 07-11-1734 – ovl. 10-07-1744 aldaar; Bapt: e filius Legit Thomae Francisci Vincken et Mariae Joannae Libert; Doopget. Gerardus Hoex et Margareta Oosterman.
 3. Thomas Vincken, doop Venlo 09-04-1736 bapt(isatus) e(st) fil(ius) legit. Francisci Vincken et Mariae Joannae Liber, Doopget.Thomas Bontenaken en Sijbilla Oostermans.
 4. Anna Margarita Vincken doop x-07-1738 Doopget. Joannes Vinck et Maria Jannens cuius loco Walterus Dullarts et Maria Sijbilla Oestermans; huwt 01-07-1766 te Venlo, met dispensatie 2 en 3e graad, met neef Franciscus Vincken. Het huwelijk wordt voltrokken door de broer van de bruid, Joanne(s) Antonio Vincken. Huwelijksgetuigen waren de ouders van de bruid, Francisco Vincken en Maria Liebergen.
 5. Maria Sybilla Vincken, doop 23-01-1740 te Venlo – ovl. 31-10-1801 aldaar, 61 jaar; baptizata est filia legitima Francisci Vinken et Mariae Annae Libert. D. Leonardus Faessen et Maria Sibilla Oostermans. huwt 03-05-1763 te Venlo met Petrus Bongers doop 23-12-1735 te Venlo – ovl. 18-04-1820 aldaar, 85 jr., zoon van Pieter Bongaerts en Agatha Driessen; Zie verder genealogie Bongaers Venlo.
 6. Wilhelmina Vincken doop 10-09-1741 te Venlo - begr. 0-04-1745 aldaar; baptizata est filia legitima Franscisci Vincken et Mariae Joannae Libert. Doopget. Joannes Vincken et Maria Elizabeth Nauwel.
 7. Maria Antonetta Vincken, doop 10-09-1744 te Venlo- ovl 15-05-1827 aldaar, kruidenierse; Antoneta baptizata filia legit: Francisci Vincken et Mariae Joannae Libert. Doopget. Joannes Vincken en Cornelia van Lakevelt huwt 2.11.1773 te Venlo Wilhelmus Dinckels, ovl. Venlo 06-05-1799, mandenmaker; zoon van Jacobus Dinckels en Wilhelmina Verbockhorst; Huw.get. Henricus Rivers en Maria Gertrudis Rivers; Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen. Zie genealogie Dinckels.
 8. Antonius Vincken doop 23-09-1748 te Venlo -begr. 27-01-1749 te Venlo; zoon van Franciscus Vincken, baptizatus est filius legitimus Francisci Vinken et Maria Joannae Lubeer, doopget. Joannes Vincken, et Jacoba Laekevelt.


'Overig' De familie Vincken is verbonden met de familie van Laeckevelt (Lakevelt). • Joannes Vincken is gehuwd met Margareta Osterman en Lambertus van Lackevelt met Catharina Sijbilla Oostermans / Oestermans. Mogelijk zijn dit zusters. Mogelijk is ook Maria Sijbilla Oestermans een zuster. Zij treedt meerdere keren op als doopgetuige van kinderen van Vincken..

 Joannes Vinck(en) treedt in 1724, 1726 en 1728 op als doopgetuige bij de doop van kinderen van Lambertus van Lakevelt (Laeckevelt) en Catharina Oostermans (Oestermans).

• Francisco Vincke treedt in 1721 op als getuige bij het huwelijk van Lambertus van Laekevelt en Catharina Oostermans.

 Thomas Francis Vinck(en) treedt in 1723 op als getuige bij doop van een kind van Lackevelt. Ook is Thomas Francis Vincken momboir (voogd) bij de aanvraag op 29 november 1752 voor het huwelijk tussen Michael Beckers en Helena van Laeckevelt. Zijn echtgenote J. v: Libergen ondertekent als ’naaste vrinde’.