Van der Maesen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het geslacht Van der Maesen (Van der Masen alias de Mosa alias Van Beesel) speelt vooral in de late 14e en gehele 15e eeuw een belangrijke rol in Beesel en omgeving. Helaas zijn gegevens over dit geslacht erg fragmentarisch, waardoor verwantschappen slechts ten dele kunnen worden geduid.

Inhoud

Generatie 1

 • Sybrecht van der Masen, schepen van Venlo 1354, zegelt met een antiek schild, beladen met drie leeuwen, geplaatst 2 en 1
 • Peter van der Masen, overl. vóór 1381

Generatie 2

 • Eva van der Masen, dochter van Peter van der Masen (generatie 1), tante van Peter van der Masen de Oude (generatie 3). Maakt in 1374 haar testament op te Swalmen, vermoedelijk op de latere Baxhof.
 • Duderych van der Maesen, vermeld als schepen van Beesel 1381 en 1385; mogelijk vermeld in de pondschatting van Beesel 1369

Generatie 3

Van onbekende ouders:

 • Peter van der Maesen genaamd de Oude, pastoor te Beesel 1374, pastoor te Nyel 1412, draagt in 1425 goederen te Rijkel over aan het klooster Maria Weide te Venlo, waar hij broeder wordt
 • Gobbel van der Masen, broer van Peter van der Maesen de Oude, overl. vóór 1425. Volgt IV
 • Katrijne van der Maesen, gehuwd met Willem Bruykers of Bruker (aangeslagen in de Beeselse pondschatting 1369, overl. vóór 1427); zus van Peter en Gobbel; een dochter van Willem Bruykers en Katrijne van der Maesen (haar voornaam is niet bekend) is gehuwd met Seger van Schelberg; hun kinderen Matthijs, Johannes en Peter van Schelberg ontvangen een legaat van honderd Arnhemse guldens van Peter van der Maesen de Oude

Generatie 4

Gobbel van der Maessen, mogelijk aangeslagen in de Beeselse pondschatting 1369. Tr. met NN, waarvan:

 • Peter van der Masen, pastoor van Beesel 1428
 • Gobbel van der Masen
 • Tys van der Masen
 • Jenniken van der Masen
 • Lenard van der Masen

Losse eindjes

 • vrouwe Van der Maesen, vermeld rond 1410, als ze verklaart dat ze 13 jaar tollenaarster is geweest te Venlo namens de vrouwe Van den Berghe
 • Abel van der Masen, laat te Beesel 1425
 • Peter van der Masen, pastoor te Beesel 1425
 • Dederick op der Maesen van Biesel, 1433
 • 'Item Roffertsgoedt dat Dirck van der Maesen en sijn soon Ludolff hebben gelegen opter Maesen (z.d.)
 • Johan van der Maesen, leenman van Engelbrecht van Holtmeulen 1444; vermoedelijk dezelfde als Johan van der Maezen, schepen te Beesel 1449
 • Gadert van der Masen van Besel genaamd Gobbelinus, verkoopt een erfcijns gevestigd op de Baxhof te Swalmen 1461
 • Heyne van der Mazen, schepen van Beesel 1482
 • Gadert van der Maesen, secretaris van Willem van Vlodrop 1492
 • Peter van der Maezen, vermeld in rekening van Beesel 1533
 • Grietken van der Maess, vermeld in rekening van Beesel 1533
 • 'Luyff Jeynnis sonn van der Mayssen', eind 16e eeuw z.d.
Persoonlijke instellingen