Slangen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE SLANGEN


Generatie I

I.1 Petrus SLANGEN, geboren ca. 1630.
RAL-LvO 1725: wordt op 18 juni 1666 als getuige gehoord en is dan ca. 36 jaar oud.
RAL-LvO 1756, 63r: Op 2 mei 1688 verkocht Peter Slangen, samen met zijn zonen Jan en Steven Slangen, mede voor zijn broer Nelis en zijn zus Meijcken Slangen, aan Wilhelmus Canisius, gehuwd met Lijsbeth Gossens, 18 kleine roeden moestuin nabij de dorpskern van Nuth, grenzend aan Maximiliaen Schepers, de weg van Nuth naar de Sijpen, de Nieuwenhof en de mestuin van Peter Plumeckers, voor 45 stuivers per kleine roede.
Ondertrouwd op 15 september 1658 te Valkenburg met Christina ROEX, geboren ca. 1630, overleden op 16 december 1684 te Nuth, dochter van Johannes ROEX en Aleidis TIMMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Stephanus (zie II.1).
 • 2. Catharina, gedoopt op 19 juli 1672 te Nuth (getuige(n): Theodorus Slangen, Catharina Keijsers), overleden op 30 september 1730 te Grijzegrubben-Nuth op 58-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1757, 213r: Op 18 februari 1728 regelde Catharina Slangen, in tweede huwelijk met Paulus Meijs, haar nalatenschap. Zij schonk aan Leonardus Slangen, zoon van haar broer, al haar erfgoederen. Voorwaarde was wel dat hij een schuld van 150 gulden over zou nemen en zijn tante in ziekte en nood zou bijstaan. Aan Joannes Slangen [achternaam doorgehaald en gewijzigd in Bruls!], zoon van haar broer, verwekt bij Encken Peters, schonk zij 60 kleine roeden in het Grijzegrubberveld "achter de broonsbergh", grenzend aan Joannes Horstmans en de erfgenamen Matthijs Hautvast.
Gehuwd voor de kerk (1) febr. 1693 te Nuth (getuige(n): de koster) met Nicolaus TIETZ, overleden op 14 december 1722 te Grijzegrubben-Nuth.
Gehuwd voor de kerk (2) op 51-jarige leeftijd op 29 oktober 1723 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Joannes Pricken en vele anderen!), viduus et vidua met Paulus MEIJS.

 • 3. Joannes (zie II.6).

Generatie II


II.1 Stephanus SLANGEN, gedoopt op 1 juni 1666 te Nuth (getuige(n): [niet vermeld]), overleden op 24 juli 1743 te Nuth op 77-jarige leeftijd, senex.
RAL-LvO 1756, 216r: Op 14 januari 1708 verkocht Steven Slangen, gehuwd met Anneke Coumans, aan Coen Roex 741/2 roede land op het Molenveld tussen Coen Roex, de weduwe Jan Slangen, de molenweide en de weg van Nuth naar Tervoorst, voor 25 stuivers per roede en zes dagen werken.
RAL-LvO 1757, 75r: Op 12 november 1714 verkocht Steven Slangen, gehuwd met Anna Coumans, aan Joannes Goessens, gehuwd met Maria Bollen, 44 roeden beemd "ter geijt" tussen Lenart Hermans, erven Jan Slangen en de Nieuwenhof, alsmede 66 roeden beemd aan de Platsmolen tussen de molenbeemd en Paulus Goossens, voor dertig pattacons.
RAL-LvO 1759, 202v: Op 10 december 1729 verklaarde Steven Slangen, gehuwd met Anna Coumans, dat hij ten behoeve van zijn zoon Christiaan, 108 roeden land tussen Joannes Slangen en de erven Jan Slangen voor twee jaar had beleend. Mocht hij dan de beleende 100 gulden niet kunnen terugbetalen, dan verviel het land aan Christiaan.
RAL-LvO 1758, 16r: Op 17 november 1733 lieten Steven Slangen en zijn echtgenote Anna Coumans het volgende vastleggen t.b.v. hun kinderen Christiaan, Joannes, Peter en Maria Slangen: Peter Slangen zou alle roerende en onroerende goederen erven op voorwaarde dat hij zijn ouders en zijn hulpbehoevende zuster hun leven lang kost en inwoning zou verschaffen en hun begrafenis zou regelen. Zijn twee broers zou hij elk eenmalig 100 gulden uitkeren. Indien hij zonder erfgenamen zou overlijden zouden alle rechten en plichten overgaan op zijn broer Christiaan, die op zijn beurt Peter tot zijn erfgenaam benoemde.
RAL-LvO 1758, 198r: Deze bepalingen werden op 8 juli 1743 nietig verklaard door Steven Slangen, inwonende bij zijn zoon Joannes, enerzijds omdat zoon Peter inmiddels overleden was en zijn weduwe Catharina Ackermans niet vermeld was, anderzijds om zijn andere kinderen genoegdoening te geven. Allen zouden nu gelijkelijk delen in de erfenis.
Zoon van Petrus SLANGEN (zie I.1) en Christina ROEX.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16 oktober 1691 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers, Maria Coijmans) met Anna COUMANS, geboren 1670/1671, (geschat), overleden op 14 maart 1736 te Nuth, informatie over ouders van Piet Coumans (Roermond), dochter van Joannes COUMANS en Maria NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus, gedoopt op 15 oktober 1692 te Nuth (getuige(n): Cornelius Slangen, Joanna Daemen).
 • 2. Joannes (zie III.2).
 • 3. Petrus, gedoopt op 4 november 1696 te Nuth (getuige(n): Petrus Coumans, Veronica Maes).
 • 4. Maria SCHLANGEN, gedoopt op 16 september 1698 te Nuth (getuige(n): Marten Cobben, Elisabeth Nuchelmans).
 • 5. Bavo Christianus, gedoopt op 11 april 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Mathias Rentgens, Anna Joris).
 • 6. Maria, gedoopt op 3 september 1704 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Petrus Willems, Agnes Maes).
 • 7. Petrus SCHLANGEN (zie III.8).


II.6 Joannes SLANGEN, overleden op 20 oktober 1702 te Nuth, had een zus Catharina, in tweede huwelijk met Paulus Meijs (RAL-LvO 1757, 213r), zoon van Petrus SLANGEN (zie I.1) en Christina ROEX.
Gehuwd voor de kerk voor 1686 met Anna PETERS, geboren ca. 1665, overleden op 11 december 1749 te Nuth, dochter van Leonardus PETERS en Maria COENEN.
Anna Peters hertrouwde op 1 februari 1707 te Nuth met Thomas Bruls, koster. Haar vader en zwager Joannes Limpens werden vermeld in huwelijkse voorwaarden van 15 januari 1707 (RAL-LvO 1756, 207v).
Bij haar overlijden was zij volgens volgens de pastoor 100 jaar oud, terwijl haar jongste zoon, uit haar tweede huwelijk, net 40 was! M.I. is een leeftijd van ca. 85 jaar waarschijnlijker.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christina, gedoopt op 16 januari 1686 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Coumens, Odilia Roex namens Catharina Keijsers), overleden op 21 juli 1746 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 1 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Christianus Schutgens, Henricus Wustenraet) met Wilhelmus SCHUTTIENS, 28 jaar oud, gedoopt op 12 oktober 1687 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crins namens Gerardus Schuttiens, Catharina Peeters), overleden op 11 juni 1773 te Hellebroek-Nuth op 85-jarige leeftijd, begraven op 12 juni 1773 te Nuth, zoon van Wilhelmus SCHUTJENS en Elisabeth CRIJNS.

 • 2. Maria, gedoopt op 27 februari 1689 te Nuth (getuige(n): Paulus Goossens, Maria Coenen). mogelijk degene die op 4 november 1717 te Nuth huwde met Christianus [Schutjens|SCHUTTIENS].
 • 3. Aldegunda, gedoopt op 3 augustus 1692 te Nuth (getuige(n): Leonardus Peters, Catharina Hamers).
 • 4. Leonardus (zie III.14).
 • 5. Petrus SCHLANGEN, gedoopt op 2 augustus 1697 te Nuth (getuige(n): Henricus Goris, Maria Peters).
 • 6. Joannes SCHLANGEN, gedoopt op 20 augustus 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Anna Coomans).

RAL-LvO 1757, 213r: Op 18 februari 1728 regelde Catharina Slangen, in tweede huwelijk met Paulus Meijs, haar nalatenschap. Zij schonk aan Leonardus Slangen, zoon van haar broer, al haar erfgoederen. Voorwaarde was wel dat hij een schuld van 150 gulden over zou nemen en zijn tante in ziekte en nood zou bijstaan. Aan Joannes Slangen [achternaam doorgehaald en gewijzigd in Bruls!], zoon van haar broer, verwekt bij Encken Peters, schonk zij 60 kleine roeden in het Grijzegrubberveld "achter de broonsbergh", grenzend aan Joannes Horstmans en de erfgenamen Matthijs Hautvast.

Generatie III


III.2 Joannes SLANGEN, gedoopt op 24 januari 1694 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Elisabeth Hennen), overleden op 30 maart 1766 te Nuth op 72-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 178r: Op 1 mei 1726 verkocht Joannes Slangen aan zijn broer Christiaan, gehuwd met Cornelia Stipers, 85 kleine roeden akkerland aan de Kinkevoerdersweg, grenzend aan Erken Bemelmans en de weduwe Maes Maessen. Dit land had hij zelf op 25 april 1726 voor 97 gulden en vijftien stuivers gekocht van Johan Nuchelmans. Het land was belast met anderhalve malder haver in de cijnskaart van de Nieuwenhof.
RAL-AHW 170, 101: Op 27 december 1726 kocht Joannes Slangen van Conraad Schaepkens, gehuwd met Maria Hermens, 112 kleine roeden land op de Raderweg te Wijnandsrade, oostwaarts Wolter Limpens, westwaarts Nicolaas Hermens, alsmede 80 roeden land aan Oppenerhage, oostwaarts Merten Cobben, westwaarts Geerd Vleeshouwers, elke kleine roede aan 24 stuivers en twee oort.
RAL-AHW 170, 113: Op 12 maart 1727 kocht Joannes Slangen van Nicolaas Hermens 112 kleine roeden land op de Raderweg te Wijnandsrade, oostwaarts Jacobus Ramaekers, westwaarts hijzelf, Wolter Limpens en Willem Cobben, elke kleine roede aan 24 stuivers en twee oort.
RAL-AHW 170, 143: Op 22 februari 1732 verkocht Joannes Slangen aan Mathijs Frissen, gehuwd met Maria Peters, 80 kleine roeden land "int achtervelt" te Wijnandsrade aan de Kinkevoerdersweg, oostwaarts Merten Cobben, westwaarts Geert Vleeshouwers, voor 24 stuivers en twee oort per kleine roede.
Zoon van Stephanus SLANGEN (zie II.1) en Anna COUMANS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 15 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Joannes Adriaens), met dispensatie in de drie roepen; Ida Adriaens was van de parochie Spaubeek met Ida ADRIANS, overleden op 7 oktober 1748 te Nuth, dochter van Wilhelmus ADRIANS en Catharina van den ESSCHEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina, gedoopt op 30 november 1724 te Nuth (getuige(n): Stephanus Slangen (grootvader), Catharina van den Essen (grootmoeder)).
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 18 maart 1726 te Nuth (getuige(n): Petrus Slangen (oom), Catharina van Esschen namens Anna Adrians (tante)).

Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 13 februari 1748 te Wijnandsrade met Joannes FRISSEN, 44 jaar oud, gedoopt op 8 november 1703 te Wijnandsrade, zoon van Leonardus FRISSEN en Anna SCHULS.
RAL-LvO 1760, 203r: Op 9 juni 1751 verkocht Joannes Frissen, gehuwd met Elisabeth Slangen, aan zijn zwager Jacobus Raemeckers, gehuwd met Marie Catharina Frissen, 76 kleine roeden akkerland in het Achterveld onder Nuth, grenzend aan Goris Gorissen, de beek en de Kinkevoerdersweg, voor 29 stuivers per kleine roede. Verder had de koper nog 100 latten geleverd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 28 juni 1767 te Klimmen met Mathias BALTUSSEN, 43 jaar oud, gedoopt op 31 mei 1724 te Wijnandsrade, overleden op 18 januari 1790 te Hulsberg op 65-jarige leeftijd, zoon van Mathijs BALTUS(SEN) en Helena RAVEN.

 • 3. Joannes (zie IV.5).
 • 4. Maria, gedoopt op 21 februari 1730 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Judith Frissen), overleden op 6 februari 1799 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 10 november 1766 te Nuth met Petrus BRULS, overleden op 2 november 1795 te Hellebroek-Nuth.
RAL-LvO 1764, 373: (testament).

 • 5. Mathias (zie IV.9).
 • 6. (Joannes) Wilhelmus (zie IV.11).
 • 7. Joannes Petrus, gedoopt op 10 februari 1736 te Nuth (getuige(n): Joannes Tribels, Anna Leunis).
 • 8. Joannes Petrus, gedoopt op 19 maart 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Adriaens, Maria Crins).
 • 9. Ida, gedoopt op 13 oktober 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Christianus Slangen, Anna Cremers namens Maria Adrians).


III.8 Petrus SCHLANGEN, gedoopt op 13 september 1707 te Nuth (getuige(n): Thomas Bruls, Elisabeth Goosens), overleden op 18 maart 1743 te Nuth op 35-jarige leeftijd, zoon van Stephanus SLANGEN (zie II.1) en Anna COUMANS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 31 oktober 1738 te Nuth (getuige(n): Hermanus Comans, Henricus Gorissen), met dispensatie in de roepen en bloedverwantschap in de 3e en 4e graad met Catharina ACKERMANS, 22 jaar oud, gedoopt op 28 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Aegidius Roocx (oom), Catharina, dochter van Nicolaus Knooren), genoemd samen met broer Hermanus in testament van oom Lambertus Ackermans (RAL-LvO 1758, 150r), dochter van Theodorus ACKERMANS, smid, en Catharina ROEX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus SLANGEN, gedoopt op 30 augustus 1739 te Nuth (getuige(n): Christianus Slangen (oom), Helena Voncken).
 • 2. Lambertus SLANGEN, gedoopt op 12 december 1740 te Nuth (getuige(n): Lambertus Ackermans, Elisabeth Roox).
 • 3. Hermanus SLANGEN, gedoopt op 8 maart 1742 te Nuth (getuige(n): Hermanus Comans, Anna Schutjens).
 • 4. Maria Catharina SLANGEN, gedoopt op 12 mei 1743 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Stephanus Roox, Catharina Moberts namens Ida Adriaens).

Gehuwd met Wilhelmus BLONDEN, woonde te Maastricht.


III.14 Leonardus SLANGEN, gedoopt op 19 november 1693 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Agnes Maessen), overleden op 14 juni 1762 te Grijzegrubben-Nuth op 68-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 213r: Op 18 februari 1728 regelde Catharina Slangen, in tweede huwelijk met Paulus Meijs, haar nalatenschap. Zij schonk aan Leonardus Slangen, zoon van haar broer, al haar erfgoederen. Voorwaarde was wel dat hij een schuld van 150 gulden over zou nemen en zijn tante in ziekte en nood zou bijstaan. Aan Joannes Slangen [achternaam doorgehaald en gewijzigd in Bruls!], zoon van haar broer, verwekt bij Encken Peters, schonk zij 60 kleine roeden in het Grijzegrubberveld "achter de broonsbergh", grenzend aan Joannes Horstmans en de erfgenamen Matthijs Hautvast.
Zoon van Joannes SLANGEN (zie II.6) en Anna PETERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 37-jarige leeftijd op 31 augustus 1731 te Spaubeek met Cornelia STIPERS, overleden op 14 maart 1738 te Grijzegrubben-Nuth.
RAL-LvO 1758, 99v: Op 3 maart 1738 maakte Cornelia Sijpers, gehuwd met Leonaerd Slangen, ziek te bed liggend in haar woonhuis te Grijzegrubben, haar testament. Erfgenaam was haar zoon Joannes Slangen [andere kinderen worden niet genoemd en zijn dan ook waarschijnlijk zeer jong overleden] maar tegelijkertijd werd vastgelegd dat haar man alle rechten op de goederen behield.
Gehuwd voor de kerk (2) ca. 1741 met Maria ROOX, gedoopt op 8 september 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Henricus Jongen, Ida Kerckraij), overleden op 13 september 1759 te Grijzegrubben-Nuth op 59-jarige leeftijd, dochter van Mattheus ROECX en Elisabeth BRANTS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes (zie IV.21).
 • 2. Wilhelmus, gedoopt op 25 mei 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Wilhelmus Hautvast, Caecilia Hautvast namens vrouwe Florentina de Negri).
 • 3. Petrus, gedoopt op 18 maart 1735 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen namens Wilhelmus Lenardts, Maria Slangen).

Uit het tweede huwelijk:

 • 4. Matthias, gedoopt op 2 februari 1742 te Nuth (getuige(n): Joannes Bruls, Elisabeth Brandts).

Generatie IV


IV.5 Joannes SLANGEN, gedoopt op 1 december 1727 te Nuth (getuige(n): Stephanus Slangen namens Hubertus Coemans en namens Elisabeth Crins), overleden op 15 januari 1790 te Hunnecum-Nuth op 62-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1760, 40r: Op 3 april 1765 verkocht Christiaen Crijns, gehuwd met Maria Cobben, aan Joannes Slangen, gehuwd met Cornelia Douven, 80 kleine roeden akkerland "aen den camp" onder Nuth, grenzend aan Willem Hautvast, Baltus a Campo en de Ludderweg, voor 41 stuivers per kleine roede. Het land was belast met een kop rogge aan de Armen van Wijnandsrade.
RAL-LvO 1760, 163r: Op 20 februari 1770 verkocht Jacobus Paes, gehuwd met Anna Tulleners, aan Joannes Slangen, gehuwd met Cornelia Douven, 97 1/2 kleine roeden akkerland "achter den soo genoemden Roeck" onder Nuth, grenzend aan Jacobus Raemeckers, Peter Cobben, de Kinckevoerdersweg en Baltus a Campo. Het land was laatgoed en belast met een kop rogge aan de pastoor van Nuth. Iedere kleine roede kostte twee gulden en vijf stuivers. De verkoper behield het op het land wassende tarwe.
Op 5 juni 1770 werd het land genaast door Peter Paes, maar zes dagen later, op 11 juni 1770, werd de naasting weer ongedaan gemaakt.
Zoon van Joannes SLANGEN (zie III.2) en Ida ADRIANS.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 1 april 1761 te Nuth met Cornelia DOUVEN, 34 jaar oud, gedoopt op 28 oktober 1726 te Nuth (getuige(n): Godefridus Eeckermans, Maria Douven), dochter van Joannes DOUVEN en Maria Helena ECKERMANS.
RAL-LvO 1764, 171: Op 21 september 1791 verkocht Thomas Anthoen de Lahaije, inwoner van Hellebroek-Nuth en gehuwd met Maria Helena Vreuls, aan Cornelia Douven, weduwe Joannes Slangen en wonend te Hunnecum-Nuth, 148 kleine roeden weiland met mestvaalt en bouwplaats en daaropstaande bebouwing, grenzend aan Adamus de Lahaije, Henricus Drummen, de gats en het voetpad. Verder verkocht hij haar 103 1/2 kleine roeden akkerland "het stuckxken" in het Hunnecumerveld onder Wijnandsrade gelegen, grenzend aan Adamus de Lahaije, Cornelia Douven zelf, Joannes Gorissen en de weg. Dit land was belast met drie koppen en drie malder rogge aan het Huis Wijnandsrade. Iedere kleine roede kostte een Franse kroon.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 9 oktober 1762 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Helena Eckermans).
 • 2. Maria Helena, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 19 augustus 1766 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Christianus Lahaije, Elisabeth Slangen), overleden op 27 juli 1840 te Terstraten-Nuth op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 18 oktober 1786 te Nuth met Joannes Godefridus SPIJCKERS, 20 jaar oud, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 7 november 1765 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Gertrudis Eggen), overleden op 4 maart 1850 te Nuth op 84-jarige leeftijd, zoon van Petrus SPIJCKERS en Helena HERMENS.
RAL-LvO 1763, 147v: Op 1 mei 1787 verkochten de kinderen van Nicolaus Snackers en Barbara Hennen aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 100 kleine roeden akkerland achter de Stratenderweide onder Nuth, grenzend aan Geurt Hermens, Mathijs Hermens en Joannes Spijckers, voor vier gulden en vijf stuivers per kleine roede. Op 14 december 1786 had Joannes Spijckers tijdens een veiling het hoogste bod op dit stuk land uitgebracht.
RAL-LvO 1764, 18: Op 26 november 1689 verkocht Petrus Curfs, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Helena Hermens, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 115 1/2 kleine roeden weiland (met de drift van 4 1/2 kleine roeden) in het Horen onder Nuth, grenzend aan Petrus Mennens, Joannes Diederen, Franciscus Waltmans, Theodorus Houben, Gerardus Bisschops, Petrus Antonius Houben en de Horenweg, voor vier gulden en achttien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 24: Op 14 december 1789 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij de St.-Bavokapel onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Spijckers, erfgenamen Mathijs Jongen, de Kempkensweg en Gabriel LImpens, voor vier gulden en tien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 45: Op 12 maart 1790 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij "den ouden bosch" onder Nuth en Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, weduwe Joannes Slangen, Joannes Spijckers zelf en deweg, voor drie gulden en tien stuivers per kleine roede. Het land was belast met 2 1/2 kop rogge aan het Huis Wijnandsrade.
RAL-LvO 1764, 114: Op 14 januari 1791 verkocht Thomas Anthoen Lahaije, gehuwd met Maria Helena Vreuls, aan Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Helena Slangen, 84 3/4 kleine roeden akkerland nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Dirck Meulenbergh, Joannes Adamus Lahaije, Leonard Coumans en de Bergerhof, voor vier gulden en vijf stuivers per kleine roede. Het land was nog tot 15 maart verpacht aan Joannes Adamus Lahaije, naar wie ook de helft van de gewassen zou gaan. De andere helft en het kaf en stro waren voor de koper.
RAL-LvO 1764, 174: Op 23 september 1791 leende Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Maria Helena Slangen, 900 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Lenaerts, ongehuwde burgeres van Maastricht. Hij borgde daartoe met goederen onder Nuth gelegen, die hem als enig kind uit de nalatenschap van zijn oom Mathevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, op 15 april 1769 waren toebedeeld, te weten:
a) 102 1/2 kleine roeden akkerland in het Helleveld, grenzend aan Joannes Hermens, de erfgenamen Hermen Snackers en Nicolaes a Campo;
b) 125 kleine roeden akkerland "op het lanckvelt", grenzend aan Simon Hermens, Joannes Diederen en de erfgenamen Jan Hermens
c) 150 kleine roeden akkerland op de GRachtweg, grenzend aan de weduwe Mathijs Eggen, Simon Hermens en de weg;
d) 90 3/4 kleine roeden akkerland "op Sijpensbergh", grenzend aan de weduwe Jan Hermens, weduwe Jan Raeven, de weg en de vloedgraaf;
e) 31 1/4 kleine roeden akkerland "op den Dirck", grenzend aan Peter Mulckens en de erfgenamen Mathevis Hermens.
Verder borgde hij nog met 100 kleine roeden akkerland die hij op 1 mei 1787 gekocht had.
Deze lening werd op 27 februari 1794 afgelost.
RAL-LvO 1764, 410: Op 18 september 1794 verkocht Leonard Onnou, gehuwd met Joanna Brouns, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 150 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg onder Nuth, grenzend aan Bartel Bemelmans, erfgenamen Joannes Tummers, Lambertus Raeven en de Maastrichterweg, voor vijf gulden en twee stuivers per kleine roede, zijnde het bedrag dat op de veiling van 27 september 1793 geboden was. Het land was belast met een kop rogge aan de kerk van Nuth.

 • 3. Joannes Wilhelmus (zie V.4).


IV.9 Mathias SLANGEN, gedoopt op 26 januari 1732 te Nuth (getuige(n): Mathias Adrians (oom), Elisabeth Brandts), overleden op 3 februari 1808 te Nuth op 76-jarige leeftijd.
SAH-Archief Nuth 1, 115: Mathijs Slangen van Nuth stond in het schatboek geregistreerd voor de volgende goederen:
a) 53 roeden land, noord Joannes Gorissen, zuid de Nieuwhof, west en oost secretaris Meijs
b) 50 roeden land onder de Kamp, noord hof den Dael, zuid de weg, west Willem Slangen, oost de Nieuwhof
c) 15 roeden hof, noord Joannes Jongen, zuid de weg, oost hijzelf, west het Meulenveld
d) 80 roeden weide d'overweide, noord Peter Houben, zuid de gemene weg, oost Leonard Onnou, west de Dorpstraat
e) 115 roeden weide te Tervoorst, noord de gemene straat, zuid de weg, oost Joannes Slangen, west Jacobus Ramaekers
f) 35 roeden huisweide, noord Joannes Jongen, zuid het Meulenveld, oost de weg, west Christiaan Crijns
g) 10 roeden huis, noord Joannes Jongen, zuid en oost de weg, west hijzelf
De totale belastingwaarde bedroeg 31 gulden en zeven stuivers.
Zoon van Joannes SLANGEN (zie III.2) en Ida ADRIANS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 24 oktober 1764 te Nuth met Johanna Maria BIESJANS, 24 jaar oud, gedoopt op 16 mei 1740 te Nuth (getuige(n): Hubertus Biesjans (grootvader), Anna Windthagen), overleden op 24 juli 1815 te Nuth op 75-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus BIESJANS en Maria WINTHAGEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Ida, geboren te Nuth, gedoopt op 16 augustus 1765 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen (grootvader), Maria Winthagen (grootmoeder)).
 • 2. Wilhelmus (zie V.7).
 • 3. Joannes, geboren te Nuth, gedoopt op 26 september 1769 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Slangen, Maria Windthagen).

Anna Maria, geboren te Nuth, gedoopt op 1 december 1772 te Nuth (getuige(n): Hubertus Biesjans, Anna Maria Houben).

 • 4. Jacobus, geboren te Nuth, gedoopt op 3 oktober 1774 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bisjans, Anna Maria Houben).

Joannes Petrus, geboren te Nuth, gedoopt op 1 juli 1777 te Nuth (getuige(n): Petrus Bruls, Maria Winthagen), overleden op 2 juli 1846 te Nuth op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 9 februari 1809 te Nuth met Maria Elisabeth BECKERS, 43 jaar oud, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 24 december 1765 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers, Elisabetha Crijns), dochter van Leonardus BECKERS en Maria Elisabeth FRISSEN.

 • 5. Joannes Mathias (zie V.14).
 • 6. Christianus Paulus, geboren op 29 juni 1782 te Nuth, gedoopt op 29 juni 1782 te Nuth (getuige(n): Joannes Mathias Slangen (Nuth), Anna Roox (Nuth)), overleden op 4 juli 1782 te Nuth, 5 dagen oud.


IV.11 (Joannes) Wilhelmus SLANGEN, gedoopt op 13 november 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Cobben, Barbara Halmans), overleden op 12 juni 1805 te Nuth op 71-jarige leeftijd. De grafsteen van het echtpaar Slangen-Houben is bewaard gebleven. De steen staat bij de parochiekerk van Nuth en heeft als inscriptie: Hier ligt begraven den eersaemen Wilhelmus Slangen is gestorven den 12 juny 1805 en syne eerbaere huysvrouw Anna Maria Houben den [uitgesleten] RQP
RAL-LvO 1760, 61r: Op 20 december 1765 kocht Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, van Anna Roex, weduwe van Christiaan Crijns, en haar kinderen het huis aan het Klein Meulenveld te Nuth met alle toebehoren en de huiswei, groot 178 kleine roeden, grenzend aan oostwaarts het Groot Molenveld, westwaarts Leonard Slangen. Verder kocht hij nog 50 kleine roeden akkerland aldaar, oostwaarts Leonard Slangen, westwaarts Gerardus Goossens. Het huis kostte 160 gulden, de weide 80 stuivers per kleine roede, het land 50 stuivers per kleine roede, totaal dus 997 gulden.
RAL-LvO 1760, 116v: Op 13 april 1767 verkocht Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, aan Joannes Gorissen, gehuwd met Maria Catharina Consten, 116 kleine roeden weiland achter de Drinckensweide voor 284 gulden.
RAL-LvO 1760, 234r: Op 23 juni 1772 verkocht Thomas Bruls, gehuwd met Maria Catharina Kempeners, aan Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, en Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, elk de helft in twee stukken land, te weten 62 1/2 kleine roeden akkerland op de Ludderweg tussen de erven Helena Ramaekers en de erven Jongen, alsmede 40 kleine roeden akkerland aan de Valkenburgerweg tussen de erven Gorissen en de Bergerhof. Elke kleine roede kostte 45 stuivers. De koopsom werd gekort met 150 gulden die de kopers beloofden te betalen aan de weduwe of erven van der Meer. W.J. van der Meer verklaarde op 18 augustus 1775 dat Willem Slangen dit bedrag aan hem betaald had.
RAL-LvO 1761, 38r: Op 15 oktober 1776 verklaarde Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, dat, indien Maria Vaes, weduwe Wouter Dormans, het op 30 september 1776 ten faveure van hem en ten nadele van haar uitgesproken vonnis van de Leenhof Valkenburg wenste aan te vechten, hij de volgende goederen tot cautie zou stellen:
a) 340 kleine roeden huis en huisweide te Molenveld
b) 146 kleine roeden beemd aan de Platsmolen
c) 65, 95 en 113 kleine roeden land aan Drinckensweide
d) 128 kleine roeden weiland te Tervoorst.
RAL-LvO 1761, 98v: Op 15 juni 1778 verkocht de vrijgezel Joannes Slangen aan Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 72 kleine roeden land "aen het peulken" in het Grijzegrubberveld tussen Nicolaes van Kan, Matheus Bemelmans en de erven W. Habets, belast in een keur bij het sterven van de bezitter, alsmede 87 kleine roeden "het Palsmanneken" tussen de erven Cornelis Cremers, Nicolaes van Kan en de erven Cornelis Lemmens. Tegelijkertijd werd aan Willem Kleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermans, 158+ kleine roeden land "aen het weijtgen", grenzend aan Peter Spijckers, Nicolaes van Kan en Paulus Leunissen verkocht. De totale koopsom bedroeg 650 gulden.
RAL-LvO 1761, 99v: Op 30 juni 1778 verkochten Joannes Slangen, Nicolaas van Kan, gehuwd met Maria Gorissen, en Baltus a Campo, gehuwd met Maria Gertrudis Janssen, hun helft in de belendende percelen van de hiervoor genoemde stukken land, te weten 72 kleine roeden "aen het peulken" en 57 kleine roeden "het Palsmanneken" voor 40 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 166r: Op 28 december 1779 kocht Hermen Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, van Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 174 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld "het Pelsmanneken" tussen Herman Meijs, Joannes Wilhelmus Wolters en Joannes Slangen, voor 55 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 208r: Op 11 oktober 1780 verkocht Christiaan Hautvast, gehuwd met Johanna Maria Lortye, aan Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 70 kleine roeden land "in de sijpen" tussen de weduwe Jaspar Cloots, de weduwe Crijns en de pastorie, belast met vijf koppen rogge aan de pastorie van Nuth. Verder verkocht hij 75 kleine roeden aldaar tussen Joannes Slangen en de koper. Elke kleine roede gold 58 stuivers.
RAL-LvO 1761, 209r: Op 12 oktober 1780 verkochten Joannes Hennen, gehuwd met Maria Josepha Gielen, en Gerardus Hennen, gehuwd met Maria Helena Kreuwen, aan Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 160 kleine roeden land aan de Wijenweg tussen schepen Gorissen, Mevis Deumens en de Dael, voor drie gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 210r: Op 4 januari 1781 verkocht Leonaerd Frissen, gehuwd met Maria Helena Baltissen, aan Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 120 kleine roeden land aan de Geitenweg nabij de Nieuwenhof, westwaarts de erven Gorissen, voor 60 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 125r: Op 8 april 1782 verkochten de erven Martinus Cobben aan Willem Slangen 215 kleine roeden akkerland aan de Kinkevoerdersweg tussen a Campo en Joannes Slangen voor 67 stuivers per kleine roede.
In de volgende jaren was Willem Slangen een welvarend man, getuige de leningen die hij aan verschillende dorpsbewoners verstrekte:
a) RAL-LvO 1762, 242v: 3 mei 1784 leende hij 600 gulden aan Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maes.
b) RAL-LvO 1763, 93r: 24 juli 1787 leende hij 106 gulden, zeven stuivers en twee oort aan Jacob Paes, gehuwd met Maria Tulleners. Dit bedrag werd geteld bij 453 gulden, twaalf stuivers en twee oort die hij voor Jacob Paes en diens moeder Joanna Meijers op 17 juli 1786 aan de pastoor van Gulpen had betaald.
c) RAL-LvO 1763, 271v: 11 juli 1789 leende hij 900 gulden aan Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens.
d) RAL-LvO 1764, 76: 7 september 1790 leende hij 550 gulden aan de kinderen van Joannes Spijckers en Maria Goossens.
e) RAL-LvO 1764, 233: 27 maart 1792 leende hij 100 gulden aan Ludovicus Moenen, gehuwd met Maria Catharina Willems.
f) RAL-LvO 1764, 338: 29 oktober 1793 leende hij 50 gulden aan Joannes van Loo, gehuwd met Catharina Visschers. Deze lening werd op 26 maart 1795 afgelost.
RAL-LvO 1766, akte 6: Op 11 juni 1795 verkocht voornoemde Ludovicus Moenen aan Wilhelmus Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 116 kleine roeden akkerland aan de Grachtweg, grenzend aan Joannes Raven, de erven Leendert Eggen en de erven Willem Rietrae voor 353 gulden en zestien stuivers.
RAL-LvO 1766, akte 7: Op 9 september 1795 kocht Willem Slangen van Jacobus Stijfs, gehuwd met Johanna Catharina Willen, Joannes Kleijntjens, gehuwd met Maria Josepha Stijfs en Nicolaas Boumans, gehuwd met Maria Catharina Stijfs voor 90 stuivers per kleine roede de volgende goederen:
a) 40 kleine roeden land aan de weg van Hunnecum naar Nuth, tussen hemzelf en de hof Berg
b) 99 kleine roeden achter "jongensbosch" tussen Caspar Crijns en de erven Crijns
c) 60 kleine roeden land aan het voetpad naar Hunnecum tussen Godefridus Reijners en de erven Crijns
d) 150 kleine roeden land aan de Ludderweg tussen Wijnand Wilderjans en de kinderen van Jacob Ramaekers
Het geheel was belast voor zijn deel in negen vaten, een kop en twee molster rogge aan het huis Wijnandsrade, zijnde een vat, 2 1/3 molster, alsmede drie molster haver en 1/33 in een tiende voor het eerstgenoemde stuk land.
Zoon van Joannes SLANGEN (zie III.2) en Ida ADRIANS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 5 februari 1760 te Nuth met Anna Maria HOUBEN, 24 jaar oud, gedoopt op 8 november 1735 te Amstenrade (getuige(n): Dionisius Beumers uit Brunssum, Maria Houben), overleden op 25 juni 1819 te Nuth op 83-jarige leeftijd, dochter van Henricus HOUBEN en Elisabeth WIJNEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth, gedoopt op 26 november 1760 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Maria Boesten namens Elisabeth Wijnen), overleden op 8 november 1802 te Nuth op 41-jarige leeftijd.
 • 2. Joannes Henricus, gedoopt op 1 juli 1762 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Slangen, Gertruid Houben).
 • 3. Joannes Mathias, gedoopt op 19 augustus 1764 te Nuth (getuige(n): Mathias Slangen, Anna Catharina Houben), overleden op 9 augustus 1804 te Nuth op 39-jarige leeftijd.
 • 4. Joannes Wilhelmus, geboren te Nuth, gedoopt op 16 april 1766 te Nuth (getuige(n): Henricus Houben, Maria Slangen), overleden op 30 mei 1785 te Molenveld-Nuth op 19-jarige leeftijd.
 • 5. Maria Ida, geboren te Nuth, gedoopt op 26 april 1768 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Joanna Maria Biesjans namens Margaretha Houben).
 • 6. Joanna Maria, geboren te Nuth, gedoopt op 30 augustus 1769 te Nuth (getuige(n): Petrus Casparus Goossens namens Petrus Orbons, Joanna Maria Biesjans), overleden op 18 maart 1825 te Nuth op 55-jarige leeftijd.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 23 april 1807 te Nuth met Christianus CRIJNS, 29 jaar oud, geboren te Molenveld-Nuth, gedoopt op 22 juni 1777 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Wilhelmus Scherpenseel, Anna Roekx), overleden op 11 juni 1848 te Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Casparus CRIJNS en Mechtild SCHERPENSEEL.

 • 7. Maria Ida, geboren te Nuth, gedoopt op 10 juli 1771 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Wilms, Elisabeth Slangen).

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 13 oktober 1806 te Nuth met Leonardus FRISSEN, 51 jaar oud, geboren te Driessen-Nuth, gedoopt op 25 april 1755 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Jacobus Ramaeckers jr., Anna Hermens), overleden op 16 juni 1836 te Driessen-Nuth op 81-jarige leeftijd, zoon van Joannes FRISSEN en Elisabeth CRIJNS.

 • 8. Johanna Catharina, geboren te Nuth, gedoopt op 8 juli 1773 te Nuth (getuige(n): Martinus Cobben, Joanna Retro), overleden op 26 juni 1851 te Nuth op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26 november 1800 te Nuth met Joannes Leonardus EIJMAEL, 27 jaar oud, hoefsmid, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 12 augustus 1773 te Nuth (getuige(n): Gerard Goossens namens Joannes Spijkers, Alegonda Janssens), overleden op 11 april 1855 te Nuth op 81-jarige leeftijd, zoon van Gerardus EIJMAEL en Maria Barbara SPIJCKERS.
SAH-Archief Nuth 1057: Leonard Eijmael was verschillende malen lid van de gemeenteraad van Nuth. Zijn eerste ambtsperiode liep van 29 oktober 1820 tot 1825. Op 11 juli 1825 werd hij voorgedragen voor een nieuwe periode, maar niet herbenoemd. Hij was op dat moment landbouwer, woonachtig te Voorst onder Nuth. Hij betaalde 16 gulden en 58 centen directe belastingen.
Op 30 augustus 1831 legde Leonard Eijmael als gemeenteraadslid de eed af op de Belgische koning. Hij bleef in functie tot 1836.
Zijn derde en laatste ambtsperiode begon in 1844. Op 9 augustus 1844 werd hij benoemd en op 16 september 1844 be.digd. Hij wordt aangeduid als inwoner van Hunnecum, vader van vier kinderen, voormalig lid van het kerkbestuur. Aan directe belastingen betaalde hij 33 gulden en 16 centen.
In 1848 nam hij, samen met G. Schiffelers, ontslag als raadslid omdat hun eis om het gemeentearchief over te brengen naar het huis van de gemeentesecretaris niet werd aanvaard.
SAH-Archief St.-Bavo Nuth inv. 278, nr. 1: Jan Leonard Eijmael was lid van het kerkbestuur. Hij wordt als bestuurslid vermeld vanaf 1833. Tevens was hij meerdere malen kerkmeester-secretaris en vanaf 23 februari 1853 tot aan zijn dood president-kerkmeester.
RAL-NA Kerckhoffs Schinnen 3804, 652: Pieter Curfs, akkerman te Nuth en gehuwd met Anna Catharina Alers, verkocht op 29 februari 1820 aan de akkerman Jan Leonard Eijmael, gehuwd met Joanna Katharina Slangen, 16 Nederlandse roeden en 14 ellen of 78 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth. Het land grensde aan de koper, Hendrik Jongen, de straat en de beek. De koopsom bedroeg 200 franken of 94 gulden en vijftig centen.
RAL-NA Kerckhoffs Schinnen 3804, 780 (afrekening op 16 oktober 1821): Op 30 oktober 1820 liet de hoefsmid Jan Leonard Eijmael 57 opgaande bomen, voornamelijk eiken, veilen. Het geheel bracht 248 gulden en 63 centen op.
RAL-NA Kerckhoffs Schinnen 3804, 1051: Op 22 december 1821 ondertekende Jan Leonard Eijmael als gemeentebestuurder een besluit waarin de verkoop van 35 percelen gemeentegrond werd vastgelegd.
RAL-NA Kerckhoffs Schinnen 3811, 2246: Tijdens een openbare verkoop te Nuth op 7 mei 1831 kocht Jan Leonard Eijmael, hoefsmid te Nuth, gehuwd met Maria Catharijn Slangen, 12 roeden en een el beemd, genaamd Peterbeemd, grenzend aan hemzelf en Jan Willem Mulkens, voor 116 gulden. De verkopers waren de erfgenamen van Jan Willem Cobben en Maria Catharina Drummen.
SAH-gemeentearchief Wijnandsrade, inv. 1978, 62: In de kadastrale legger van Wijnandsrade, opgemaakt in 1840, staan voor de hoefsmid Jan Leonard Eijmael uit Voorst-Nuth genoteerd:
a) 27 roeden 30 ellen bouwland op het Stoksken, kadastraal A 11
b) 13 roeden 80 ellen bouwland aan de Jongenbosch, kadastraal A 83
c) 14 roeden 40 ellen bouwland op de knippert, kadastraal C 502.
SAH-NA A. Cremers Hoensbroek 1847, 54: Op 11 juni 1847 liet Leonardus Eijmael, voormalig hoefsmid, wonende te Tervoorst onder Nuth, zijn testament vastleggen.
Aan zijn dochter Maria Barbara Eijmael, gehuwd met Christiaan Hautvast, wees hij toe:
a) Het woonhuis met stallen en de tuin, alsmede een deel van de boomgaard, groot 47 roeden 45 ellen, gelegen te Tervoorst, kadastraal A 632 en 634 en deels A 631 en 633.
b) 18 roeden 63 ellen hooiland achter de boomgaard, kadastraal A 635, 636 en deels 637.
c) 14 roeden 23 ellen bouwland boven de graaf, kadastraal C 640 en 641.
d) de helft in een bouwland achter gen Hooren, groot 23 roeden, kadastraal D 210.
e) 30 roeden en anderhalve el bouwland achter de Curfsweide, kadastraal D 190.
f) 14 roeden 22 ellen bouwland op de knippert te Wijnandsrade, kadastraal C 502.
Aan zijn zoon Jan Leonard Eijmael wees hij toe:
a) De karpoort, smidse, stal, schuur en mestplaats, de bakoven en een deel van de boomgaard, groot 47 roeden en 65 ellen, gelegen te Tervoorst, kadastraal A 631 en 633.
b) 18 roeden 63 ellen hooiland achter de boomgaard, kadastraal A 637.
c) 18 roeden 63 ellen bouwland op de Graaf, kadastraal C 635.
d) de helft in een bouwland achter gen Hooren, groot 23 roeden, kadastraal D 210.
e) 33 roeden 20 ellen bouwland achter de Curfsweide, kadastraal D 191 en deels D 190.
f) 14 roeden 18 ellen bouwland op Jagersbosch te Wijnandsrade, kadastraal A 33.
Aan zijn zoon Peter Joseph Eijmael wees hij toe:
a) 46 roeden 16 ellen boomgaard aan de hei te Tervoorst, kadastraal C 596.
b) 15 roeden 31 ellen hooiland achter de boomgaard, kadastraal A 639 en deels A 637.
c) 18 roeden 63 ellen bouwland op de lat, kadastraal C 698 en 699.
d) 22 roeden 47 ellen bouwland op de sijpen, kadastraal C 522.
e) 38 roeden 50 ellen bouwland aan Voorstercleef, kadastraal C 527.
f) 27 roeden 82 ellen bouwland op het Stoksken te Wijnandsrade, kadastraal A 11.
Aan zijn dochter Anna Maria Eijmael, in tweede huwelijk met Pieter Rutten, wees hij toe:
a) 42 roeden 44 ellen boomgaard aan de hei te Tervoorst, kadastraal C 596.
b) 26 roeden 73 ellen bouwland op de sijpen, kadastraal C 781.
c) 36 roeden 72 ellen bouwland aan Voorstercleef, kadastraal C 527.
d) 20 roeden 80 ellen bouwland op het Hellebroekerpaadje, kadastraal C 661.
e) een bedrag van 194 gulden en 75 centen dat zij aan haar vader verschuldigd was.
Elk erfdeel werd gewaardeerd op 2135 gulden.
RAL-MvS: Op 26 mei 1855 werd aangifte gedaan van de nalatenschap van Leonard Eijmael door Jan Leonard Eijmael, hoefsmid te Tervoorst-Nuth, Pieter Joseph Eijmael, zonder beroep, woonachtig te Aken, Maria Barbara Eijmael, huishoudster, gehuwd met Christiaan Hautvast, landbouwer te Tervoorst-Nuth, Anna Maria Nijsten, gehuwd met Jan Leonard Meijs, arbeider te Grijzegrubben, als dochter van Anna Maria Eijmael uit haar huwelijk met wijlen Andries Nijsten, en de minderjarige Angelina Rutten, als dochter van Anna Maria Eijmael uit haar huwelijk met Pieter Jan Rutten, paardensnijder te Nuth. De nalatenschap bestond uit de volgende onroerende goederen:
a) 67 are 80 centiare boomgaard te Tervoorst, kadastraal A 633
b) drie are 10 centiare hooiland in de Grijzegrubberbeemd, kadastraal A 639
c) 18 are 60 centiare bouwland te Tervoorst, kadastraal A 635
d) zeven are 30 centiare bouwland te Tervoorst, kadastraal A 640
e) zes are 55 centiare bouwland te Tervoorst, kadastraal A 641
f) 20 are 80 centiare bouwland op de Nutherweg, kadastraal A 661
g) 55 centiare bouwland op de Nutherweg, kadastraal A 698
h) 17 are 60 centiare bouwland op de Nutherweg, kadastraal A 699
i) 45 are 60 centiare bouwland op het Horenveld, kadastraal D 210
j) een are 50 centiare tuin te Tervoorst, kadastraal A 957
k) drie are 40 centiare huis en drie are 20 centiare te Tervoorst, kadastraal A 958 en 959
l) 27 roeden 30 ellen bouwland op het Stoksken te Wijnandsrade, kadastraal A 11
m) 13 roeden 80 ellen bouwland aan de Jongenbosch te Wijnandsrade, kadastraal A 83
n) 14 roeden 40 ellen bouwland op de knippert te Wijnandsrade, kadastraal C 502.

 • 9. Joannes Petrus, geboren te Molenveld-Nuth, gedoopt op 15 juli 1775 te Nuth (getuige(n): Petrus Bruls, Joanna Maria Biesjans namens Maria Margaretha Houben), overleden op 24 september 1781 te Molenveld-Nuth op 6-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 24 september 1781 te Nuth.
 • 10. Joannes, geboren te Nuth, gedoopt op 21 juli 1777 te Nuth (getuige(n): Caspar Goossens namens Henricus Adriaens, Maria Cornelia Douven), overleden op 23 augustus 1779 te Nuth op 2-jarige leeftijd, begraven op 24 augustus 1779 te Nuth.
 • 11. Joannes Leonardus, geboren op 27 februari 1779 te Nuth, gedoopt op 27 februari 1779 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen (Nuth), Mechtild Scherpenzeel (Nuth)).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 5 februari 1807 te Nuth met Maria Elisabeth CREIJTEN, geboren te Schinveld.


IV.21 Joannes SLANGEN, schatheffer, gedoopt op 25 augustus 1731 te Spaubeek.
RAL-LvO 1759, 105v: Op 7 juli 1753 verkocht Peter Herts, gehuwd met Ida Maes aan Joannes Slangen, voor wie zijn vader Leonard Slangen als acceptant optrad, 92 kleine roeden akkerland "achter den houwenats" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan het voetpad, Jacobus Drummen, weduwe Matthijs Hautvast en Peter Grootjans, voor 30 stuivers per kleine roede.
De akte werd op 20 augustus 1753 gerealiseerd door Christiaen Bruls, schoonvader van Joannes Slangen.
RAL-LvO 1759, 139r: Op 5 november 1755 deed Leonaerd Slangen afstand van het vruchtgebruik op zijn onroerende goederen ten behoeve van zoon Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, opdat hij deze goederen tot borg kon stellen voor zijn collecteurschap.
RAL-LvO 1760, 12v: Op 2 april 1764 leende Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, 600 gulden tegen 4% van de Eerwaarde Heer Werden, priester en rentmeester op het huis Hoensbroek, en stelde tot onderpand:
a) zes morgen akkerland "op den cop" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Keuten, Wijnand Habets, Arnold Bemelmans en de erfgenamen Pauls Goessens;
b) 250 kleine roeden akkerland "in de baersgrubbe" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Dirck Leunissen, erfgenamen Keuten, Joannes Bemelmans en heer a Blisia.
RAL-LvO 1760, 107r: Op 27 juni 1767 leende Joannes Slangen, wonend te GRijzegrubben en gehuwd met Joanna Maria Bruls, 3000 gulden tegen 4 1/4% van Petrus Nivar, burger van Maastricht en gehuwd met Elisabeth Bauduin, en borde daartoe met de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) drie morgen en 42 kleine roeden huis "den Houk" met weide en moestuin, grenzend aan schepen Habets en Joannes Slangen zelf;
b) twee bunder en 64 kleine roeden akkerland "op den kop" achter de huiswei, grenzend aan Matthijs Bemelmans en schepen Habets;
c) een halve bunder weiland "de heuvelscroon", grenzend aan de Narregats, Leonard Smeets en schepen Habets;
d) een halve bunder weide "den bergh", grenzend aan schepen Habets en Joseph Helders;
e) 107 kleine roeden akkerland "in de haelcuijl", grenzend aan Peter Houben en Geurt Nicolai;
f) een morgen akkerland achter de Narregats, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en Lambert Cremers;
g) een halve bunder en 50 kleine roeden akkerland "op den distelendriesch", grenzend aan Joannes Hautvast en de weduwe Caspar Brants;
h) 326 kleine roeden akkerland "in de baersgrubbe", grenzend aan Dirck Leunissen en de weduwe Matthijs;
i) een halve bunder akkerland "aen de pertscuijl", grenzend aan Matthijs Bemelmans en Peter Vaessen;
j) een morgen en tien kleine roeden beemd "aen den trip", grenzend aan de weduwe van de Meer en de weduwe Caspar Brants;
k) 95 kleine roeden beemd "de horsele", grenzend aan heer Joppen en Joannes Bruls;
l) 110 kleine roeden akkerland "aen de watercuijl", grenzend aan Corneils Lemmens, de weduwe Caspar Brants en schepen Habets;
m) een morgen en zeven kleine roeden akkerland "aen het cruijs", grenzend aan Paulus Leunissen en Willem Kessels.
Het geheel was belast met 250 gulden aan de weduwe Matthijs, welk bedrag hij voor aanstaande 1 november zou aflossen.
RAL-LvO 1760, 178v: Op 19 april 1768 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horstmans, aan Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, 150 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Christiaen Frijns, weduwe van der Meer, weduwe Claes Nicolaij en de Wijenweg, voor 30 stuivers per kleine roede.
Volgens bijgeschreven verklaring van 30 september 1786 was dit perceel weer teruggekocht door Matthias Frijns.
RAL-LvO 1760, 179v: Op 3 februari 1770 verkocht Gertruijdis Meex, ongehuwd, aan Joannes Slangen, gehuwd met Johanna Maria Bruls, 100 kleine roeden akkerland "op den getsbergh" onder Nuth, grenzend aan Geurt Nicolai, Peter Ruijters en de Wijenweg, voor twee gulden per kleine roede.
De verkoopster verklaarde dat het verkochte perceel op 12 juli 1757 door haar beleend was voor 20 pattacons aan haar zwager Peter Ruijters. Hij werd nu betaald uit de koopsom.
RAL-LvO 1760, 186v: Op 20 juni 1770 leende Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, 1000 gulden tegen 4 1/4% van Petrus Nivar, gehuwd met Elisabeth Bauduin. Dit bedrag werd gevoegd bij de 3000 gulden die hij reeds in 1767 van Petrus Nivar geleend had. Hij borgde met de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) drie morgen en 42 kleine roeden huis "den Houk" met weide en moestuin, grenzend aan schepen Habets en Joannes Slangen zelf, gewaardeerd 2026 gulden;
b) twee bunder en 64 kleine roeden akkerland "op den kop" achter de huiswei, grenzend aan Matthijs Bemelmans en schepen Habets, gewaardeerd 1728 gulden;
c) een halve bunder weiland "aen den vroeghop", grenzend aan de Narregats, Leonard Smeets en de weg, gewaardeerd 600 gulden;
d) een halve bunder weide "den bergh", grenzend aan schepen Habets en Joseph Helders [geen waarde opgegeven];
e) 107 kleine roeden akkerland "in de haelcuijl", grenzend aan Peter Houben en Geurt Nicolai, gewaardeerd 214 gulden;
f) een morgen akkerland achter de Narregats, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en Laurens Cremers [geen waarde opgegeven];
g) een halve bunder en 50 kleine roeden akkerland "op den distelendriesch", grenzend aan Joannes Hautvast en de weduwe Caspar Brants, gewaardeerd 465 gulden 15 stuivers;
h) 326 kleine roeden akkerland "in de baersgrubbe", grenzend aan Dirck Leunissen en de weduwe Matthijs, gewaardeerd 152 gulden;
i) een halve bunder akkerland "aen de pertscuijl", grenzend aan Matthijs Bemelmans en Peter Vaessen [geen waarde opgegeven];
j) een morgen en tien kleine roeden beemd "aen den trip", grenzend aan de weduwe van de Meer en de weduwe Caspar Brants [geen waarde opgegeven];
k) 95 kleine roeden beemd "de horsel", grenzend aan heer Joppen en Joannes Bruls [geen waarde opgegeven];
l) 110 kleine roeden akkerland "aen de watercuijl", grenzend aan Corneils Lemmens, de weduwe Caspar Brants en schepen Habets [geen waarde opgegeven];
m) een morgen en zeven kleine roeden akkerland "aen het cruijs", grenzend aan Paulus Leunissen en Willem Kessels [geen waarde opgegeven]
Daarenboven borgde hij nog met de volgende, onder Nuth gelegen, aangekochte onroerende goederen:
n) twee morgen akkerland "aen de distelendriesch", grenzend aan Joannes Hautvast en de weduwe Caspar Brants;
o) een morgen en 28 kleine roeden akkerland "in de withegge", grenzend aan de erfgenamen Joannes Beckers en Joannes Meijs;
p) 70 kleine roeden akkerland achter Grijzegrubben, grenzend aan Joannes Houben en Leonardus Slangen;
q) een morgen akkerland "op den geijsbergh", grenzend aan Geurt Nicolai en Willem Ackermans;
r) een morgen en 18 kleine roeden beemd aan de Platsmolen, grenzend aan de Platsmolen en Joseph Helders;
s) een morgen akkerland "in de withegge", grenzend aan Nicolaes a Campo en de weduwe Joannes Frissen;
t) een morgen en acht kleine roeden akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Arnold Bemelmans en Jacob Bemelmans;
u) vijf grote roeden weiland binnen Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Paulus Leunissen en Joannes Hermens;
v) twee morgen en 32 kleine roeden akkerland "op den geisbergh", grenzend aan Willem Ackermans en Joannes Houben;
w) een morgen en 30 kleine roeden huis met weiland te Grijzegrubben, grenzend aan Leonardus Vroemen en Hermen Meijs, vallend onder de laathof Nuinhof.
RAL-LvO 1760, 218v: Op 23 april 1771 verkocht Joannes Slangen, gehuwd met Johanna Maria Bruls, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, twee percelen akkerland "in de witte hegge" onder Nuth, het eerste 104 kleine roeden, grenzend aan a Campo zelf, de weduwe Joannes Frissen en Joseph Meijs, het ander, 128 kleine roeden, grenzend aan Helena Eggen, Joannes Meijs en heer Habets. Iedere kleine roede kostte 38 stuivers.
RAL-LvO 1760, 207r: Op 13 juni 1771 leende Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, 1500 gulden tegen 4 1/4% van Petrus Nivar, gehuwd met Elisabeth Bauduin. Tot onderpand dienden alle onroerende goederen zoals gepecificeerd bij de voorgaande lening, met een totaal oppervlak van tien bunder, veertien grote en elf kleine roeden, alsmede circa twee bunders die hier niet beschreven waren, alsmede zijn onder Schinnen en elders gelegen goederen.
RAL-LvO 1760, 231v: Op 24 juni 1772 leende Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, 1000 gulden tegen 4 1/4% van Petrus Nivar, gehuwd met Elisabeth Bauduin. Hij borgde hiertoe met al zijn goederen.
RAL-LvO 1760, 246v: Op 18 augustus 1772 verkocht Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, aan Petrus Raemackers, inwoner van Nagelbeek-Schinnen en gehuwd met Gertruijd Peusens, 326 kleine roeden akkerland "in de baersgrubbe" onder Nuth, grenzend aan Dirck Leunisse en de weduwe Mathijs, voor 400 gulden.
RAL-LvO 1739, genachting 22 maart 1775: Joannes Slangen, gesommeerd door Petrus Nivar vanwege achterstallige betaling gaat akkoord met een schuldregeling.
RAL-LvO 1739, genachting van 17 mei 1775: Petrus Nivar verzoekt een ieder die iets te melden heeft aangaande de openbare verkoop van goederen van Joannes Slangen leggen hun eisen en opmerkingen voor het schepengerecht van Nuth vast te laten leggen.
Nicolaes a Campo verklaarde dat hij twee stukken land gekocht had die eertijds door Joannes Slangen bezwaard waren, welke stukken uiteraard buiten de verkoop dienden te blijven.
De schout eiste 69 gulden vanwege het verkoopboek van de erfgenamen Wijnand Habets.
Leonaert Lahaije, eiste nog 27 gulden en 14 stuivers loon, door hem in 1774 als paardenknecht verdiend, die hij ondanks verschillende verzoeken nog niet mocht ontvangen.
Joannes Curffs, als inwonend knecht bij Slangen gewoond hebbend, had ook nog een half jaarloon over 1774 te goed, zijnde negen gulden en vijftien stuivers.
Joannes Meijs, Jacobus Drummen en andere eigenaren van moestuinen achter de huiswei van Joannes Slangen, verklaarden dat zij elk jaar vanwege bemesting door voornoemde huiswei mochten trekken.
De kerkmeester van Nuth vorderde drie koppen en twee malder rogge, volgens Joannes Slangen staande op huis en weide, maar dat kon de kerkmeester niet bevestigen.
De erfgenamen Cornelis Lemmens hadden jaarlijks recht op een kop en een malder rogge, staande op de goederen van Joannes Slangen onder Schinnen.
Willem Slangen toonde een akte van 14 april 1771 waauit bleek dat hij de verpande beemd bij de Pletsmolen gekocht had.
Drossard Sterns pretendeerde namen prins de Ligne 97 gulden zeven stuivers en twee oort pachtgeld op twee bunders 173 3/4 kleine roeden land, Bergergoed.
De stadhouder van de Nuinhof pretendeerde een half vat rogge op land inde Eertgrubbe en 3 1/2 malder haver op het woonhuis.
Joannes Houben, Peter Curfs en andere eigenaren van land achter "boone" hadden het recht van overpad door de weide van Joannes Slangen.
Lambert Ackermans verwees naar zijn melding van 3 mei dat de gewassen op de percelen "op den cop" aan hem waren toebedeeld.
De erfgenamen Caspar Hermens verklaarden dat Lendert, vader van Joannes Slangen in 1742 land had geruild en dat in 1765 bekend geworden was dat het door Lendert geruilde land belast was met een half vat rogge, waarvoor zij, zoals was afgesproken, genoegdoening dienden te ontvangen, te weten een gulden per roede.
RAL-LvO 1739: Op 17 mei 1775 werd overgegaan tot openbare verkoop met de nadrukkelijke bepaling dat Petrus Nivar de verkoop ongedaan kon maken bij een opbrengst lager dan 7891 gulden en vijf stuivers.
1. Het woonhuis met schuur, stallen en weide "de hoek" te Grijzegrubben, grenzend aan schepen Habets en Joannes Slangen, groot 314 1/2 kleine roeden (met bijbehorende moestuin 345 1/2 kleine roeden), belast met drie koppen en twee malder rogge aan de kerk van Nuth en een een kop en een malder rogge aan de erfgenamen Cornelis Lemmens, werd verkocht aan heer Horstmans voor 630 gulden.
2. twee bunders en 64 kleine roeden akkerland "op de cop", grenzend aan Mathijs Bemelmans en schepen Habets, belast in de kaart Berg, werd verkocht aan advocaat Limpens namens de proclamant voor 45 stuivers per kleine roede.
3. de halve bunder weiland aan de Narregats werd voor 58 stuivers per kleine roede verkocht aan Joannes Bemelmans.
4. 159 kleine roeden weiland "den bergh" werden voor 41 stuivers per kleine roede verkocht aan Paulus Horsmans.
5. een morgen akkerland "in de haelcuijle" werd voor 49 stuivers per kleine roede verkocht aan Joannes Bemelmans.
6. een morgen akkerland achter de Narregats werd verkocht voor 45 stuivers per kleine roede aan advocaat Limpens namens de proclamant.
7. een halve bunder en drie kleine roeden akkerland "op en distelendriesch" werd verkocht voor 52 stuivers per kleine roede aan Lambert Ackermans.
8. 195 kleine roeden akkerland "aen de pertscoule" werden verkocht voor 47 stuivers per kleine roede aan Niclaes Cordeweners
9. 110 kleine roeden beemd "aen de trip" werden verkocht voor 25 stuivers per kleine roede aan advocaat Limpens namens de proclamant.
10. 92 kleine roeden beemd "de horsel" werden verkocht voor 55 stuivers per kleine roede aan de heer Drossard.
11. 110 kleine roeden akkerland "op den nagel" aan het Kruis, grenzend aan Paulus Leunissen en Willem Kessels werden verkocht voor 48 stuivers per kleine roede aan Joannes Limpens.
12. 46 kleine roeden akkerland "op de geijsbergh", grenzend aan Joannes Hermens en Lucia Helders, werden verkocht voor 52 stuivers per kleine roede aan Leonaerd Smeets.
13. 108 kleine roeden akkerland op de Karrestraat werden verkocht voor 56 stuivers per kleine roede aan Leonaerd Smeets.
14. ca. 100 kleine roeden (bij meting 88 1/4) weiland binnen Grijzegrubben werden verkocht voor 79 stuivers per kleine roede aan Servaes Bemelmans.
15. 110 kleine roeden akkerland "aen de watercoul", grenzend aan Cornelis Lemmens en de weduwe Caspar Brants, werden verkocht voor 50 stuivers per kleine roede aan Hermen Meijs.
16. 27 kleine roeden moestuin "aen den hoek" werden verkocht voor 55 stuivers per kleine roede aan heer Horstmans.
17. 78 (bij meting 79) kleine roeden akkerland "in de eertgrubbe, met zijn lasten, werden verkocht voor 42 stuivers per kleine roede aan Peter Spijckers.
18. 100 1/2 kleine roeden akkerland "in de haelcoule", grenzend aan Willem Ackermans en Peter Ruijters, werden verkocht voor 47 stuivers per kleine roede aan Claes Cordeweners.
19. 142 kleine roeden huis met weide "de boon" te Grijzegrubben, grenzend aan Leonardus Vroemen en Christiaen Jaegs, met zijn lasten in de kaart Nuinhof, is verbleven aan de proclament voor 500 gulden.
Vervolgens bleek bij de generale verkoop dat behalve voor de "boon", "de horsel" en de 100 roeden weiland, meer geboden werd. Derhalve werd de rest aan Joannes Petrus Frissen verkocht voor vijf schillingen per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 123v: Op 1 augustus 1782 leende Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, 100 gulden tegen 4% van J.W. Frissen, secretaris van Nuth, en stelde daaroe tot ondrpand zijn huis met tuin en weide te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Leunissen en Servaes Bemelmans, groot 48 kleine roeden.
De lening werd op 28 mei 1794 afgelost door Paulus Nicolai.
RAL-LvO 1763, 24r: Op 25 april 1785 verkocht Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, aan schepen Ackermans, gehuwd met Maria Margaretha Loijens, 10 kleine roeden akkerland "op de Geijsbergh" onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast, schepen Ackermans en Arnold Bemelmans, voor een Franse kroon per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 307: Op 22 augustus 1793 verkocht Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, aan Paulus Nicolai, gehuwd met Elisabeth Willems, zijn huis met moestuin, groot 42 1/2 kleine roeden, gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Leonard Curfs, Servaes Bemelmans en de koper, voor 325 gulden. Voor dit bedrag was het huis met tuin als hoogstbiedende verworven op 18 juni 1793. 100 gulden ging naar secretaris J.W. Frissen. Zoon van Leonardus SLANGEN (zie III.14) en Cornelia STIPERS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 4 februari 1753 te Amstenrade met Joanna Maria BRULS, 19 jaar oud, gedoopt op 24 september 1733 te Amstenrade, dochter van Christianus BRULS en Anna Maria WILLEMS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Cornelia, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 20 februari 1757 te Nuth (getuige(n): Christianus Bruls (grootvader), Maria Roox).
 • 2. Joanna Elisabeth, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 december 1758 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Maria Catharina Sijstermans namens Elisabeth Limpens).
 • 3. Maria Gertrudis, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 9 augustus 1761 te Nuth (getuige(n): Petrus Bruls (oom), Gertrudis Mercken).
 • 4. Maria Margaretha, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 20 mei 1766 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Wilhelmus Bundjens, Margaretha Bruls).
 • 5. Anna Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1770 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen, Maria Catharina Sijstermans namens Anna Catharina Slangen).
 • 6. Joannes Christianus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 16 december 1774 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Limpens, Catharina Hermens).Generatie V


V.4 Joannes Wilhelmus SLANGEN, landbouwer, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 12 juni 1771 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Slangen, Elisabeth Douven), zoon van Joannes SLANGEN (zie IV.5) en Cornelia DOUVEN.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 14 april 1793 te Nuth met Maria Elisabeth PAES, 24 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 25 maart 1769 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Elisabeth Cobben), overleden op 24 maart 1843 te Nuth op 73-jarige leeftijd, dochter van Petrus PAES en Maria Catharina GROOTJANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus, geboren op 19 augustus 1793 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 19 augustus 1793 te Nuth (getuige(n): Petrus Paes (grootvader), Cornelia Douven (grootmoeder)).
 • 2. Joannes, geboren op 11 februari 1795 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 11 februari 1795 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijkers (Nuth), Anna Maria Paes (Nuth)), overleden op 27 maart 1803 te Nuth op 8-jarige leeftijd.
 • 3. Joannes Henricus, gedoopt op 13 september 1797 te Nuth.
 • 4. Joannes Matthias (zie VI.4).


V.7 Wilhelmus SLANGEN, geboren te Nuth, gedoopt op 23 augustus 1767 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Biesjans, Elisabetha Slangen), overleden op 9 oktober 1841 te Nuth op 74-jarige leeftijd, zoon van Mathias SLANGEN (zie IV.9) en Johanna Maria BIESJANS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 28 augustus 1806 te Nuth met Anna Maria GRUIJLS, geboren ca. 1771 te Beek, overleden op 23 november 1847 te Nuth, dochter van Hermanus GRUIJLS en Sibilla KERCKHOFFS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Maria, geboren op 21 november 1808 te Nuth, overleden op 20 april 1871 te Nuth op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28 juli 1830 te Nuth met Joannes Caspar GORISSEN, 25 jaar oud, geboren op 6 juni 1805 te Nuth, zoon van Joannes Nicolaus GORISSEN en Maria Josepha a CAMPO.


V.14 Joannes Mathias SLANGEN, landbouwer, geboren op 5 augustus 1779 te Nuth, gedoopt op 5 augustus 1779 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen (Nuth), Maria Elisabeth Biesjans (Nuth)), overleden op 28 januari 1836 te Nuth op 56-jarige leeftijd, zoon van Mathias SLANGEN (zie IV.9) en Johanna Maria BIESJANS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 1 mei 1811 te Nuth met Maria Barbara HEUTS, 30 jaar oud, gedoopt op 1 januari 1781 te Voerendaal (getuige(n): Joannes Heuts, Maria Catharina Bouwens), overleden op 7 augustus 1844 te Nuth op 63-jarige leeftijd, dochter van Franciscus Theodorus HEUTS en Joanna Maria VERNAUS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Jan Pieter, geboren op 3 maart 1812 te Nuth, overleden op 24 april 1862 te Vaesrade-Nuth op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 29 november 1848 te Nuth met Maria Francisca RITZEN, 49 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 9 december 1798 te Nuth, dochter van Joannes Matthias RITZEN en Maria Catharina CREUWEN.

 • 2. Joanna Maria, geboren op 13 januari 1816 te Nuth.

Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 30 november 1855 te Nuth met Hermanus HABETS, 43 jaar oud, geboren op 6 december 1811 te Wijnandsrade, zoon van Joannes HABETS en Maria Helena SNACKERS.

 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren op 12 oktober 1818 te Nuth, overleden op 30 juni 1854 te Nuth op 35-jarige leeftijd.
 • 4. Anna Elisabeth, geboren op 15 juni 1823 te Nuth, overleden op 20 november 1835 te Nuth op 12-jarige leeftijd.
 • 5. Maria Catharina, geboren op 18 augustus 1826 te Nuth, overleden op 7 januari 1895 te Nuth op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 16 november 1853 te Nuth met Joannes Jacobus SOUREN, 25 jaar oud, geboren op 12 november 1828 te Hulsberg, overleden op 16 juli 1865 te Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Mathijs SOUREN en Joanna Catharina RAVEN.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 19 oktober 1868 te Nuth met Gerardus LIEDEKERKEN, 47 jaar oud, landbouwer, geboren op 27 april 1821 te Hulsberg, overleden op 24 december 1905 te Nuth op 84-jarige leeftijd, zoon van Andreas LIEDEKERKEN, landbouwer, en Anna Catharina PLUIJMAEKERS.

Generatie VI

VI.4 Joannes Matthias SLANGEN, gedoopt op 12 februari 1800 te Nuth, zoon van Joannes Wilhelmus SLANGEN (zie V.4) en Maria Elisabeth PAES.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 20 november 1843 te Wijnandsrade met Anna Catharina DREMMEN, 27 jaar oud, geboren op 17 december 1815 te Voerendaal, dochter van Jan Hendrik DREMMEN en Anna Maria HABETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Theresia, geboren op 22 september 1844 te Nuth, overleden op 23 april 1886 te Nuth op 41-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes Jacobus SPIJKERS, geboren op 18 mei 1846 te Nuth, overleden op 22 november 1886 te Nuth op 40-jarige leeftijd, zoon van Joannes Leonardus SPIJCKERS en Maria Josepha a CAMPO.

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 14 december 2006