Picardie (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Westelijk deel van de Picardie in 1842

De Picardie is een straat in Venlo. Het straatje is een zijstraat van de Parade, die tot in de 18e eeuw Grote Beick of Groote Beek heette, en loopt in oostelijke richting tot toen de stadsmuur/vanaf 1739 de Enveloppe Van der Duyn. In het verleden lagen daar de Picardiemolen en de Picardietoren in de vestingmuur. Door de straat liep de grote beek die overkluisd is. Tegenwoordig komt het uit op de Parade en Nassaustraat.

De benaming Picardie is niet uniek in Nederland. In het verleden werd de naam in meer steden gebruikt, meestal voor achterbuurten. De naam is afgeleid van de Picardiërs, die vaak als huurlingen met hun specialistisch wapen in het leger dienden en bekend stonden om hun woeste gedrag. Het is onduidelijk of de straat naar deze huurlingen is genoemd of dat de toren al zo heette (en als hun wapenopslagplaats werd gebruikt), waarna de straat hiernaar werd genoemd. De straat wordt in ieder geval met die naam vermeld vanaf 1604.

Ook ligt aan de tegenwoordige Nassaustraat een steeg, die in vroeger tijden schuin van de Picardie naar naar de stadsmuur liep, de Vildersgats. Een gats betekent steeg en een vilder was vroeger iemand die de dieren vilde voor de huid en het vlees en dat gaf veel (stinkend) afval; dat is de reden waarom deze bezigheid vaak achteraf lag. Ook werd om deze redenen deze beroepsgroep vaak in één straat geconcentreerd. Daarnaast was er vroeger een doodlopend straatje halverweg de noordzijde naar de achterliggende huizen.

Op de hoek met de Parade stond een van de openbare waterpompen. Rond 1900 werden deze pompen verwijderd, toen de waterleding was aangelegd.

Oostelijk deel aan stadsmuur van de Picardie in 1842 met de (overkluisde) beek aangegeven

De helft van de noordelijke bebouwing is weggebombardeerd en is tegenwoordig parkeerterrein; het resterende westelijke deel is nog van voor de tweede wereldoorlog. De zuidelijke rij is nog bewaard gebleven en kent enige oude huizen.