Patent

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Register der patenten van de heerlijkheden Swalmen en Asselt, 18e eeuw

Met een akte van patent bedoelen we een schriftelijk bewijs of registratie dat iemand bevoegd was voor een beroep of het bekleden van een ambt. Sommige stadsbesturen of plaatselijke heren registreerden de aanstelling van ambtenaren en bedienden in een apart register, ook wel patentboek genoemd. Waar zo'n register ontbreekt, bevinden deze akten zich vaak als afschrift in de overdrachtsregisters. Komt u in uw genealogie bijvoorbeeld een schepen, scholtis of gerechtsbode tegen, ga dan eens in het betreffende schepenbankarchief op zoek naar deze patenten.