Overleg gebruiker:Jbiezen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Genealogie Van den Biesen Van der Biezen

Sint Pieterse tak I Joannes van den Biesen, geb. rond 1570, tr. rond 1590, Anna Jampsen of In de Clerst, dr. van NN Clerx en NN NN Uit dit huwelijk: 1. Elisabeth van den Biesen, ged. Maastricht 16 april 1591 get Lambertus Hamelers en Petrus van Aust, tr (1) 29 juni 1623 te Sint Pieter met Guilielmus Hameleers (Willem den alden) get Lambertus Hamelers en Petrus van Aust, ged (rk) op 22-03-1590 te St.Pieter, zn van Guilielmus Hamelers (Hamelarts), raad van Magistraten ,geb. ca 1553 † 22-02-1633 (aan de pest) te St.Pieter en Maria van Homborch, geb. ca 1555. tr (2) Frederick Paulis (Zie JMB, page 115, re 1654 erfenis van 100 gulden Brabants). 2. Leonhardus, ged. Sint Pieter 20 feb 1592 get Franciscus Lichtenborch en Barbara NN, volgt 3. Oda van den Bies(s)en, ged. 10 aug 1593, † Sint Pieter 12 feb 1668, tr. Sint Pieter 19 mei 1615 (*)Thomae Thues (Thuijs) get Joannes Smeets Junior + Guilielmus Bovens, cortspoelder (**) † Sint Pieter 30 mei 1683, zn van Nicolas Thuijs en Johanna Freijns

 • 19 mei 1615 tr Thomas Thues en Odam van den Biessen vigore rubri sigilli (krachtens het rode zegel, tegen betaling kon officiële vrijstelling van de huwelijksafkondigingen, niet in de kerk afgeroepen, worden verkregen)

Bron: rk DTO Sint Pieter 1700-1737

  • Thomas Theus heft sich vclaert te wesen inde het cortspoelder ambacht ende is gesworen meester der selver ambacht voor het loepende jaer 1662

Bron: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter 4. Maria van den Biesen, geb rond 1595, tr. Joannes Notten 5. Arnoldus, geb 1595, volgt IIa 6. Anna van den Biesen, ged. Sint Pieter 15 april 1604, get Jacobus Petri en Maria Vorchen 7. Joannes, volgt IIb

IIa Arnoldus (Aert) van den Bijssen, ged Sint Pieter 1595, tr (1) Catharina van Eckelraij † 30 okt 1616 , tr (2) 7 jan 1623 Elisabeth Kaka(e)rts, get Godefridus van Eckelmijet + Petrus Kakarts Uit het 1e huwelijk: 1. Gertrudis van den Bijssen, ged Sint Pieter 21 juni 1617 2. Aert van de(n) Beessen, † Sint Pieter 30 okt 1616

Uit het 2e huwelijk: 1. Arnoldus van de Beessen, ged. Sint Pieter 01 jan 1623 get Joannes Loeverix + Cecilia Gelen volgt

IIb Joannes van den Biesen(Beessen), ged Sint Pieter 5 okt 1606 get Hans Saellen, Theodorus Rosmeer, Margareta Meijers), burgemeester van Sint Pieter, tr Sint Pieter 2 mei 1623 Catharina Hamele(e)rs get Thomas Theus + Laurentius van Willre (e.v. Maria Hameleers), geb 1598, dr van Guilielmus Hamelers (Hamelarts) en Maria van Homborch, geboren ca 1555 Op den 15 junij 1666 compareerden Michael Mets backer der stadt Maestricht ende heeft dat backer ambacht gegolden, aen Jan van den Biessen ende Jacob Duijckars doen der tijt wesende borguemrs, die welcke in qualiteijt als voor hebben hem vgunt salvo. Jan van den Biessen oudt borguemr ende gesworen heeft sich vclaert te wesen poeter geboeren onder het gardinaers (=tuinders) ambacht ende sulx van ouders tóuders.(=van geslacht) Bron: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter Willem Hameleers, geboren ca 1610 te St.Pieter, zoon van Lambertus Hameleers en Catharina Hameleers Gehuwd voor de kerk (1) op 07-03-1639 te St.Pieter met Catharina Aerts Gehuwd voor de kerk (2) ca 1661 te St.Pieter met Maria Pauli, geboren ca 1640. Uit het eerste huwelijk:

 1. 	Lambertus, gedoopt (rk) op 05-12-1639 te St.Pieter, overleden < 1643.
 2. 	Arnoldus, gedoopt (rk) op 23-11-1640 te St.Pieter.
 3. 	Lambertus, gedoopt (rk) op 09-06-1643 te St.Pieter.
 4. 	Catharina 
 5. 	Anna, gedoopt (rk) op 03-09-1648 te St.Pieter, begraven op 11-03-1737 te St.Pieter.

Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 15-01-1685 te St.Pieter met Leonardus Thuijs, geboren ca 1630 te St.Pieter, begraven op 21-10-1689 te St.Pieter, zoon van Thomas Thuijs en Oda van den BIESSEN. Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 24-08-1691 te St.Pieter met Willem van den BIESSEN, 49 jaar oud, gedoopt (rk) op 27-04-1642 te St.Pieter, zoon van Joannes van den BIESSEN, burgemeester van St.Pieter, en Catharina Hameleers.

 6. 	Willem, gedoopt (rk) op 08-10-1651 te St.Pieter.
 7. 	Arnoldus, tuinier, gedoopt (rk) op 24-04-1654 te St.Pieter
 8. 	Joannes, gedoopt (rk) op 14-12-1657 te St.Pieter.

Bron:genealogie Hamelers Uit dit huwelijk: 1. Anna van den Biesen (Bieschen), ged. Sint Pieter 8 jan 1624 , † ald 8 apr 1711, tr. (1) Sint Pieter 29 jan 1659 Petrus Pauli, zn van Fredericus en Maria Lansmans, tr. (2) Sint Pieter 15 nov 1676 Hubertus Isermans 2. Guilielmus, volgt III 3. Maria van den Biessen

III Guilielmus van den Biesen(Beesen), ged. Sint Pieter 27 april 1642, † ald 2 nov 1704, tr. rond 1664 (1e), Gertrudis Walraffs (Walraven/Raven), tante van Catharina Walraven getr met Joannis Biesmans (geen relatie met Van den Biesen) geb Sint Pieter 8 dec 1638, † ald 20 juli 1689, dr. van Hubertus en Catharina Vesthens, tr. 24 aug 1691 (2e) te Sint Pieter met Anna Hameleers, ged. Sint Pieter 3 sep 1648 dr van Willem en Catharina Aerts, weduwe van Leonardus Thuijs, zn van Thomas Thuijs en Oda van den Biessen. Guilielmus Biesmans (Beesmans), ged Zussen (BE) 6 jun 1675, tr Maastricht 2 feb 1709 Catherina Walraffs (Walraven), ged. Sint Pieter 3 sep 1678, dr van Joannes Walraffs (broer van Gertrudis Walraven) en Mechtildus van Gangelt Uit het 1e huwelijk: 1. Catharina van den Biesen, ged. Sint Pieter 11 nov 1664 get Engelbertus Maes en Maria Walraefs uxor Guihelmi Villeers, † ald 14 jan 1678 2. Hubertus van den Biesen, ged. Sint Pieter 27 april 1666, † ald (armkind) 3. Maria van den Biesen, ged. Sint Pieter 23 okt 1667 4. Joannes, volgt IVa 5. Hubertus, volgt IVb 10 februari 1727 baptizatus est Christianus filius Judoci Franssen et Annae Mariae Maes coniugum susceperunt Wilhelmus van den Biessen filius Huberti et Maria Gertrudis Maes 6. Guilielmus, ged. Sint Pieter 3 juli 1676 getuigen Agnes Pauli en Judocus Kerst, † ald. juli 1676 7. Guilielmus, volgt IVc 8. Christianus , volgt 9. Petrus, ged. Sint Pieter 16 april 1681, volgt

Uit het 2e huwelijk: 1. Maria Gertrudis van de Biesen, ged. Sint Pieter 13 aug 1692

PETRUS MUESENS EN ISABELLA VAN DER BIESEN SYNE HUYSVR. ANDRIES VAN DER BIESEN EN BARBARA VAN MEER SYN HUYSVROUWE. Dopen Datum 28/05/1712 Bron DTB-019 Vindplaats GAHt Kerk Jan Kerkelijke Gezindte RK Bijzonderheden 1 get.1: R.D. (eerwaarde heer), pbr (presbyter)*, pastor

m Lambertus van Helder Wettig Ja Man Franciscus van Helder Vrouw Anna van der Bisen Onbekend Bisen, Lambertus van der Onbekend Pilet, Catharina

 • Presbyter verwijst naar een leider in de plaatselijke christelijke congregaties, dan een synoniem van episkopos (die is nu gekomen verstaan bisschop)

Isabella VAN DER BIESEN was de zuster van Laurentius (Lambert) VAN DER BIESEN (VAN DEN BIESSEN), pastoor te Berg en Terblijt sinds 19 april 1694, geboren te Maastricht, † 13 december 1712 te Maastricht, St. Nicolaasparochie. Hij schonk een verguld zilveren miskelk met inscriptie aan de kerk van Berg. Lambert had theologie gestudeerd aan de Leuvense Universiteit Bron: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter IVa Joannes van den Biesen, ged. Sint Pieter 15 juni 1670, tr Anna Hamelers, † 11 mrt 1737 te Sint Pieter IVb Hubertus van den Biesen, ged. Sint Pieter 7 nov 1672, tr Catharina Jacobs en Maria Gertrudis Maes? Uit dit huwelijk: 1. Guilielmus, ged Sint Pieter 30 mrt 1700, get Guilielmus Jacobs en Helena Walravens 2. Leonardus, ged Sint Pieter 13 mrt 1703, get Joanes Bovens + Leonardus Rutten + Anna Hamelers 3. Joannes, ged Sint Pieter 8 jun 1704, † ald 13 jun 1704 (5 dgn oud) 4. Maria Gertrudis van den Biesen, ged Sint Pieter13 jun 1705, get Eustagius Monaer en Catharina Jacobs 5. Hubertus, ged Sint Pieter 3 aug 1707, get Hubertus Michiels + Maria Cnoevels 6. Martinus, ged Sint Pieter 10 nov 1709, get Joannes van den Biesen en Elizabeth Jacobs 7. Petrus, ged Sint Pieter 17 okt 1711, get Petrus Walraefs en Joanna Maria Jacobs 8. Anna Catharina van den Biessen, ged. Sint Pieter 24 jul 1713, get Guilielmus van den Biessen en Anna Jansen 9. Anna Maria van den Biessen, ged Sint Pieter 28 sep 1715, get Leonardus Jansen en Jacobus Thuijs 10. Maria Margarita van den Byssen, ged Maastricht (St Jan) 21 feb 1717, get Petrus Gijsen en Marg. Brenau IVc Guilielmus van den Biesen, ged. 27 dec 1677 getuigen Joannes NN en Catharina Walraven, † Sint Pieter 30 sep 1743, tr (1) Sint Pieter 5 feb 1698 Joanna Dassen? get Joanna Maria de Rosier en Hubertus van den Biesen tr (2) Sint Pieter 2 sep 1704 Isabella Pelsers, get Maria Rutten, Gerardus du Rosier , Catharina Ronde, ged. Sint Pieter 17 juli 1685 get Wilhelmus Huijnen en Catharina NN, † Maastricht 12 dec 1749, dr. van Lambertus (Paulus) en Sophia Rutten, zij tr (2e) Sint Pieter 9 apr 1698 Reinerus Mares 1704 ‘’2 septembris matrimonium contraxerunt/premissistubus proclamationibus/ Gulielmus van den Biesen ecsues legionis generalis maioris Tevijnagel/de consensu in scriptis exhibito sui capitanei Wolhaeck/ et Isabella Pelsers parochiani/testes fuerunt/Gerardus de Rosier/Maria Nuitten/ et Catharina Ronde Joannes van Valckenborgh’ Uit 2e huwelijk: 1. Gertrudis van den Bie(s)sen, ged. ~1704, † Sint Pieter 27 feb 1769, tr. Sint Pieter 7 mei 1722 Thomas Thuijs, hovenier † Sint Pieter 17 juni 1772, zn van T. Thuijs en Anna Aussems 2 Lambertus, volgt Va (Bossche tak) 3. Gertrudis van den Biesen, ged. Sint Pieter 31 jan 1707, † ald 4 juli 1720 (13 jr) 4. Sophia van den Biesen, ged. Sint Pieter 2 nov 1708, tr Sint Pieter 15 mei 1735 Rudolphus Hendricks 5. Guilielmus, volgt Vb (Maastrichtse tak) 6. Petrus, volgt Vc (Delftse tak) 7. Maria Anna van den Biesen, ged. Sint Pieter 3 maart 1714, † ald 18 maart 1714 8. Johannes van den Biezen, ged. Sint Pieter 9 jan 1717 9. Maria van den Biesen, ged. Sint Pieter 25 okt 1718, tr. Jean Georg Schols 10. Isabella van den Biesen, ged. Sint Pieter 28 mei 1720, † ald 17 juni 1720 11. Wijnandius, ged Sint Pieter 24 mei 1721, † 3 mrt 1723 12. Gertrudis van der Biesen, ged. Sint Pieter 1 dec 1722 13. Henricus, ged. Sint Pieter 6 okt 1724, † < 1772 14. Servatius, ged Sint Pieter 25 juli 1726, † < 1772 15. Isabella van den Biesen, ged Sint Pieter 3 okt 1728, † 26 juli 1733 (4 jr)


Bossche tak Va. Lambertus van der Bies(s)en, ged Sint Pieter 15 okt 1705, get Elisabeth Walravens, Petrus Rutten, tr (1e ?)Cornelia Blom (tr 2e ? Cecilia Celis (Zelis, Zelissen)) Uit dit huwelijk: 1. Guilielmus , volgt VIa 2. Antonius , volgt VIb 3. Helena van der Biesen, ged ‘s Hertogenbosch 20 mei 1738, get Wilhelmus Backers (Bron: DTB-023, Kerk: Jan-Pieter-Cathrien, RK) 4. Maria Anna van der Biesen ged. ‘s Hertogenbosch 18 sep 1744, get Petrus van der Biesen en Anna Maria Elisabetha Blom (Bron: DTB-023, Kerk: Jan-Pieter-Cathrien, RK) VI a Guilielmus van der Biesen, ged ‘s Hertogenbosch 14 feb 1734, get Isabella Pelsers en Henricus Couwenberg (Bron: DTB-021, Kerk: Jan, RK) VI b Antonius (Antonie) van der Biesen, ged ‘s Hertogenbosch 20 jan 1736, † ald 22 jan 1812 get Wilhelmus Blom en Roelanda Blom, (Bron: DTB-023, Kerk: Jan-Pieter-Cathrien, RK) tr (1e)? Maria Catharina Bax, ged ‘s Hertogenbosch 14 sep 1738, dr van Cornelius Bax en Adriana v Ham tr (2e)? Hendrina (Henriette) Verharen, † Vught 17 dec 1817, (Bron: doodextract gemeente Vught, aangifte door Adriaan Poulus v Hal, kennis (landbouwer) en Joseph Bartholet, buurman (veldwagter) dr van Jan en Jacoba NN. (bron: overlijdensakte) Uit 1e huwelijk: 1. Lambertus, volgt ged ‘s Hertogenbosch 6 juni 1760 get Cornelis Bax en Cornelia Blom (Bron: DTB-024)

Vb Guilielmus van den Biesen, ged. Sint Pieter 27 okt 1710, † voor 1775, tr Sint Pieter 14 feb 1734 get Gerardus Rosier, Henricus Krets, Sophia vd Biesen en Petrus vd Biesen, Beatrix Hamelers, ged Sint Pieter 31 dec 1702, † ald 18 jan 1775, dr. van Wilhelmus en Elisabeth Claessens. Tr (1) 12 jan 1734 Mathias Geraerts Uit dit huwelijk: 1. Wilhelmus, volgt Vic (Maastrichtse tak) 2. Maria Elizabeth van den Biesen, ged. Sint Pieter 7 mei 1736, † Sint Pieter 20 sep 1736 3. Joannes, volgt VId ged Sint Pieter ca 15 maart 1738 4. Wilhelmus, volgt VIe ged Sint Pieter 27-10-1740 5. Maria van den Biesen, ged Sint Pieter 24 nov 1741, † 27 nov 1741 6. Maria Agnes van den Biesen, ged Sint Pieter 11 sep 1745


Maastrichtse tak VIc Wilhelmus (Guillaume) van den Biesen, ged Sint Pieter 13 mei 1735, nwe poorter van Maastricht 26 jul 1766 (31 jr) hovenier ald, † ald 27 sep 1804 (69 jr) tr. Sint Pieter 2 sep 1759 Maria Beatrix Rosier, ged. 01-12-1733 te St. Pieter, † Maastricht 19 sep 1804 (71 jr), dr.van Johannes(Jean) Rosier, koster en Cornelia (Corneille) Hendricx.

1. Wilhelmus van den Biesen, volgt VIIa ged. Sint Pieter 7 okt 1764 get Anna Catharina Rosier en Wilhelmus van den Biessen, nwe poorter van Maastricht 26 jul 1766 (2 jr) 2. Marie Corneille van den Biesen, geb ca 1759, overl Maastricht 3 nov 1809 (50 jr), tr Maastricht 14 aug 1796 Hubert Marié, geb Maastricht ca 1768 , † ald 15 jan 1818 (50 jr) zn van Jean en Marie Catherine Vonderwerk (Bron: BS Maastricht huwelijksakte Invnr 13 Toegangsnr. 12.059). 3. Maria Cornelia van den Biesen, ged. Sint Pieter 30 jan 1766, nwe poorter van Maastricht 26 jul 1766 4. Anna (Maria) Elisabeth van den Biesen, ged. Maastricht 9 sep 1767, † Maastricht 2 sep 1822 (56 jr), tr Jean Buchel 5. Maria Anna van den Biesen, ged. Maastricht 10 feb 1770 6. Wilhelmus van den Biesen, volgt VIIb ged. Maastricht 10 feb 1772 get Maria Swelsen + Wilhelmus Jacobs 7. Maria Beatrix van den Biesen, ged. Maastricht 28 dec 1773, † Maastricht 3 feb 1859 (85 jr), gehuwd met Ferdinand Gilissen, geb 2 nov 1763 † < 1859, zn van Ferdinand en Anne Marie Hendricken 8. Jacobus Gerardus (Gerard) volgt VIIc

VIIc Jacobus Gerardus (Gerard) van den Beesen, ged. Maastricht 19 sep 1775 get Maria Rosier, Gerardus Rosier, † ald 10 apr 1860 (84 jr) (Bron: Toegangnr: 12.059 Inventarisnr: 267 Maastricht Overlijdensakte Aktenr: 196) tr Anna Elisabeth (Joanna, Jeanne) Bran(d)t(s) † Maastricht 2 nov 1860 (84 jr) dr van Antonius Brants en Johanna Honee Uit dit huwelijk: 1. Joanna van der Biesen, geb Maastricht rond 1800, † ald 25 jan 1882 (82 jr) tr ald 6 feb 1823 Joannes Machiёl Gildemeester, ged Venlo 25 sep 1793, † Maastricht 4 jul 1862 (68 jr), zn van Werner en Maria Monica Damen 2. Beatrix van der Beesen, geb Maastricht 21 feb 1803, † ald 13 dec 1803 (9 mnd) 3. Marie Elisabeth van der Beesen, geb Maastricht 13 aug 1805, † ald 15 mei 1884 (78 jr), partner Paulus Smeets? 4. Leonard van der Beesen, geb Maastricht 29 mrt 1808 5. Hubertus, volgt VIIIa 6. Anne Marie van der Beesen, geb Maastricht 14 aug 1813, † ald 27 okt 1866 (53 jr) tr ald 23 jul 1835 Hendrik Botti, geb ald 1 jun 1800, † ald 29 okt 1866 (66 jr) zn van Leonard en Agatha Smits 7. Maria Theresia van der Biessen, geb Maastricht jan 1816, † ald 18 aug 1817 (19 mnd) 8. Nicola(u)as van der Biessen, volgt VIIIb 9. NN van der Biesen, geb Maastricht 22 mei 1821, levenloos geboren. VIIIa Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 16 feb 1811, † ald 17 mei 1868 (57 jr), tr ald 29 jan 1835 Margaretha Klyn, geb Maastricht 10 mei 1807, † ald 22 jan 1877 (69 jr) dr van Joannes Henricus en Marie Helena Roberst Uit dit huwelijk: 1. Gerardus Hubertus, volgt IXa 2. Anna van der Beesen, geb Maastricht ca 1836, tr 10 apr 1861, † ald 13 mrt 1915 (79 jr), Pieter (Petrus) Dear, geb Maastricht 1835, † ald 15 mei 1915 (80 jr), zn van Hubertus en Agatha Janssen 3. Hubertus, volgt IXb 4. Josephina van der Beesen, geb Maastricht 1844, † ald 11 dec 1903 (59 jr), tr ald 9 jan 1867 Gabriel Roberst, geb Maastricht 1841 † ald 13 sep 1920 (79 jr), zn van N.N. en Gertrudis Roberst 5. Hendrik, volgt IXc VIIIb Nicola(u)as van der Biessen, geb Maastricht 20 dec 1818, † ald 21 dec 1854 (36 jr), tr ald 17 dec 1848 Johanna Hubertina Loos, geb Maastricht ca 1818, † ald 22 feb 1866 (48 jr) dr van Jan en Anna Francisca Josepha Nicolas Uit dit huwelijk: 1. Odilia Josephina van der Biessen, geb Maastricht 31 mei1845, † ald 2 nov 1892 (47 jr), tr 11 jan 1865, Nicolaas Quaden, geb Maastricht ca 1840, † ald 16 nov 1916 (76 jr), zn van NN NN en Joanna Quaden (tr 2e Maria Margaretha Pluijmers)

IXa Gerardus Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 1832, † ald 24 apr 1903, tr ald 2 jun 1858 Alegonda Hubertina van der Pol, geb ald 1834, † ald 30 mei 1902 (68 jr), dr van Gerrit Jan en Maria Catharina Hubertina Foutel (Toutel) Uit dit huwelijk: 1. Maria Catharina van der Beesen, geb Maastricht 6 jun 1858, † ald 7 jul 1858 (1 mnd) 2. Margaretha van der Beesen, geb Maastricht 9 aug 1859, † ald 3 apr 1914 (54 jr), tr Maastricht 23 aug 1882 Joannes Andreas Hermanus van der Booren, geb Maastricht 1858, † ald 31 nov 1911 (53 jr) zn van Joannes Jacobus en Maria Hubertina Sophia Nobelen 3. Anna van der Beesen, geb Maastricht 13 jun 1861, † ald 7 nov 1863 (2 jr) 4. Pieter van der Beesen, geb Maastricht 28 sep 1863, † ald 24 okt 1866 (3 jr) 5. Ludovicus van der Beesen, geb Maastricht 15 mei 1865, † ald 8 okt 1866 (1 jr) 6. Johanna van der Beesen, geb Maastricht 16 feb 1867 † ald 21 nov 1941 (74 jr), tr Maastricht 18 jul 1888 Willem Johannes Leenhouts, geb Maastricht † > 1941, zn van Joannes Kornelis en Elisabeth Leonarda Francisca Honé 7. Maria van der Beesen, geb Maastricht 14 okt 1868, † ald 21 sep 1929 (60 jr), tr ald 17 mei 1893 Walthere Meijers, geb Maastricht, † > 1929, zn v Pieter Lodewijk en Maria Joanna Cimmerman 8. Leonardus, volgt Xf 9. Hendrikus van der Beesen, geb Maastricht 3 jan 1872, † ald 11 sep 1872 (8 mnd) 10. Maria Catharina van der Beesen, geb Maastricht 5 okt 1873, tr ald 18 jun 1902 Mathijs Bruls, geb Maastricht, zn van Wilhelmus en Anna Maria Huberina Goessens 11. Franciscus, volgt Xg 12. Wilhelmus, volgt Xh IXb Hubertus van der Beesen, geb Maastricht, tr Maastricht 10 jan 1866 Elisabeth (Elie) Cabie, geb Maastricht, dr van Franciscus en Maria Sophia Hubertina Michon Uit dit huwelijk: 1. Maria Anna van der Beesen, geb Maastricht 1864, † ald 30 mei 1935 (71 jr) , tr ald 4 dec 1889 Leonardus Hubertus Habets, geb Maastricht, zn v Gabriel Hubert en Maria Joanna Beckers 2. Hubertus, volgt Xe 3. Margaretha van der Beesen, geb Maastricht 13 jul 1868 † > 1940, tr ald 25 nov 1891 Joannes Andreas Hubertus, geb Maastricht 1869, † ald 27 mrt 1940 (73 jr), zn v Servatius Dominicus Hubertus en Maria Hubertina Raimon 4. Johanna van der Beesen, geb Maastricht 11 sep 1870 5. Maria Johanna van der Beesen, geb Maastricht 20 dec 1872, † ald 24 feb 1881 (8 jr) 6. Helena van der Beesen, geb Maastricht 1 jun 1875, tr ald 3 jun 1893 Reinier Laheij, geb Maastricht, zn v Joannes Hubertus en Maria Elisabeth Orvan 7. Joseph van der Beesen, geb Maastricht 9 aug 1877, † ald 23 jul 1877 (11 mnd) 8. Petrus Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 10 mei 1879, † ald 29 aug 1879 (3 mnd) 9. Theodorus van der Beesen, geb Maastricht 1880, † ald 13 mrt 1881 (7 mnd) 10. Trinette van der Beesen, geb Maastricht 2 mrt 1882, † ald 19 aug 1882 (5 mnd) 11. Hendrikus van der Beesen, geb Maastricht 15 feb 1883 12. Gabriel van der Beesen, geb Maastricht 16 jun 1884, † ald 18 aug 1884 (2 mnd) 13. Andreas van der Beesen, geb Maastricht 25 nov 1885 IXc Hendrik van der Beesen, geb Maastricht 1851, Grenadiers en jagers beroep: aardewerker † ald 31 okt 1904 (53 jr), tr ald 17 okt 1877 Catharina Maessen, geb 1853 Maastricht † ald 6 mei 1922 (69 jr), dr van Joannes en Anna Maria Geurts Uit dit huwelijk: 1. Maria van der Beesen, geb Maastricht 19 apr 1878 † ald 13 okt 1941 (63 jr), tr ald 13 mei 1908 Ferdinand Ravesteyn, geb Maastricht † > 1941, zn van Laurens en Anna Catharina Schellings 2. Louise van der Beesen, geb Maastricht feb 1880, † ald 9 sep 1880 (7 mnd) 3. Michael van der Beesen, geb Maastricht 7 jul 1881, † ald 21 jul 1920 (39 jr) 4. Petrus van der Beesen, geb Maastricht 15 okt 1883, † 3 jun 1946, tr ald 16 aug 1916 Maria Helena van Bun, geb Maastricht, dr van Michiel Joannes en Martia Anna Philomena van Deurse 5. Hubertina van der Beesen, geb Maastricht 23 aug 1886, † ald 2 nov 1892 (6 jr) 6. Anna Catharina van der Beesen, geb Maastricht 1 jun 1889, tr ald 27 okt 1920 Phillipus Laurentius van Drongelen, zn van Christiaan en Johanna Maria Josepha Bruner 7. Johannes van der Beesen, geb Maastricht 18 aug 1891 8. Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 11 jan 1893, † ald 21 nov 1893 (10 mnd) 9. Maria Catharina van der Beesen, geb Maastricht 14 feb 1895, tr ald 15 feb 1928 Pierre Dresens, geb Maastricht 2 jan 1880, † ald 2 okt 1934, tr 1e Maria Paulina Smeets † ald 7 feb 1927, beroep glasbewerker, zn van Bartholomeus en Maria Cornelia van der Vhee 10. Maria Trinetta van der Beesen, geb Maastricht 29 apr 1898

Xe Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 2 jul 1866 † > 1924, tr ald 24 feb 1892 Gertrudis Michon, geb Maastricht 1868, † ald 27 dec 1924 (56 jr) , dr van Nicolaas en Anna Elisabeth Dresen Uit dit huwelijk: 1. Elisabeth van der Beesen, geb Maastricht 28 jul 1889, tr ald 21 okt 1916 Lambertus Krans, geb Maastricht 3 okt 1888, zn van Wilhelmus en Maria Helena Marguet. 2. Leonardus van der Beesen, geb Maastricht 11 mei 1892, † ald 12 mei 1892 (1 dag) 3. Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 20 apr 1893, † ald 23 apr 1893 (3 dgn) 4. Leonardus van der Beesen, volgt XIj geb Maastricht 15 jun 1895, tr ald 15 jun 1916 Elisa Maria Courtens, geb Maastricht, dr van Gerardus en Gertrudis Jongen 5. Ludovicus van der Beesen, volgt XIk 6. Johannes van den Beesen, geb Maastricht 27 dec 1900, tr ald 16 dec 1920 Josephina Leenders, geb Maastricht, dr van Joannes Leonardus en Agnes de Merler 7. Lambertus van der Beesen, geb Maastricht 26 jan 1902, † ald 29 jan 1941 (39 jr) 8. Josephine van der Beesen, geb Maastricht 1905, † ald 23 mei 1910 (5 jr) 9. Theodorus van der Beesen, geb Maastricht 1910, † ald 28 feb 1913 (3 jr)

Xf Leonardus van der Beesen, geb Maastricht 11 apr 1870, tr ald Anna Weijsters, geb Maastricht, dr van Christiaan en Maria DeBeefe Uit dit huwelijk: 1. Gerardus Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 1892, † ald 22 jun 1893 (1 jr) 2. Aldegonda Hubertina van der Beesen, geb Maastricht 17 jul 1893, tr 11 jun 1913 Renerus Leenders, geb Maastricht 13 okt 1892 , zn van Theodorus en Catharina Felix 3. Jacobus van der Beesen, geb Maastricht 23 dec 1894, tr ald 23 dec 1916 Maria Catharina Hubertina Huskens, geb Maastricht, dr van Ferdinand Constantinus Hubertus en Ida Kortenraij 4. Maria Catharina (Annet) van der Beesen, geb Maastricht 13 mrt 1897, † ald 17 aug 1993 5. Johanna van der Beesen, geb Maastricht 19 sep 1899, † ald 9 feb 1903 (3 jr) 6. Catharina van der Beesen, geb Maastricht 7 sep 1901, † 1986 7. Maria van der Beesen, geb Maastricht 18 dec 1902 Xg Franciscus van der Beesen, geb Maastricht 20 sep 1875, † > 1915, tr ald 11 nov 1896 Anna Kerpentier, geb Maastricht 1877, † ald 10 feb 1915 (38 jr) dr van Karel en Anna Judith Hubertina Becker Uit dit huwelijk: 1. Gerardus Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 1896, † ald 6 nov 1897 (1 jr) 2. Karel van der Beesen, geb Maastricht 3 nov 1897, † ald 1 mei 1898 (6 mnd) 3. Leonardus van der Beesen. geb Maastricht nov 1899, † ald 15 jul 1900 (9 mnd) 4. Hubertus van der Beesen, geb Maastricht 11 jun1901, † ald 5 jul 1902 (1 jr) 5. Gertrudis van der Beesen, geb Maastricht 15 aug 1902 6. Franciscus van der Beesen, geb Maastricht okt 1904, , † ald 1 jul 1905 (bijna 9 mnd) 7. Marie van der Beesen, geb Maastricht dec 1905, † ald 14 aug 1906 (9 mnd) 8. Franciscus Gerardus van der Beesen, geb Maastricht 1907, † ald 4 feb 1912 (5 jr) 9. Johannes Mathias van der Beesen, geb Maastricht mrt 1908, , † ald 29 jun 1908 (3 mnd) 10. Elisabeth van der Beesen, geb Maastricht juni 1909, † ald 7 okt 1909 (4 mnd) 11. Maria Anna van der Beesen, geb Maastricht juni 1910, † ald 20 jul 1910 (5 wkn) 12. Elisabeth Maria van der Beesen, geb Maastricht 1914, † ald 9 feb 1915 (1 jr)

Xh Wilhelmus van der Beesen, geb Maastricht 2 mrt 1877, tr ald 24 jul 1901 Elisabeth Garnier, geb Maastricht, dr van Joannes en Maria Agnes Leenders Uit dit huwelijk: 1. Maria Agnes van der Beesen, geb Maastricht 10 aug 1901 2. Petrus Johannes van der Beesen, geb Maastricht 17 jun 1902, † ald 1 mrt 1985, tr NN Broeck 3. Leonardus Wilhelmus van der Beesen, geb Maastricht 1904, † ald 9 jan 1906 (2 jr) 4. Fredericus van der Beesen, geb Maastricht 1905, † ald 30 jan 1906 (1 jr)

XIk Ludovicus van der Beesen, geb Maastricht 8 feb 1898, † 23 mei 1984, tr ald 23 apr 1919 Maria Op den Oordt, geb Maastricht 18 nov 1894, † 12 jan 1964, dr van Josephus Antonius Joannes Henricus en Helena Weijsters Uit dit huwelijk: 1. Helena van der Beesen, Maastricht sep 1919, † ald 31 mrt 1920 (7 mnd) 2. Lieske (Elisabeth?) van der Beesen, tr Nicolas Bronckers, geb Maastricht 26 mei 1913, † ald 7 feb 1978, zn van


Haagse/delftse tak Vc. Petrus (Pieter) van den Biesen, ged. Sint Pieter 27 maart 1712, † Delft begr. 22 aug 1788 (Oude Kerk) militair, ruiter, koetsier, tr. ‘sGravenhage 1 dec 1746 in de Hoogduitse kerk (Jo)anna Margaretha (Grietje) Lintelo(e), geb. ca 1704 Solingen (Duitsland), † Delft begr. 26 nov 1794 (Oude Kerk), dr. van…

Uit dit huwelijk: 1. Maria Elisabeth van der Biezen, ged. ‘sGravenhage 20 april 1747, ondertrouw Delft 8 okt 1774, tr. Delft 12 feb 1775 Coenraad Fridlich Ox (Ocks), geb. Frankfurt am Main, soldaat onder de compagnie van de heer Collonel van Persijn, garnizoen houdende in ‘sGravenhage. 2. Anna Maria van der Biezen, ged. Elburg 18 sep 1749, † Delft 2 maart 1796 (overl 27 feb 1796), tr. Delft 26 april 1781 Pieter du Pon, ged. Delft 1 juli 1755, tegelbakkersknecht ald, † ald 25 feb 1797, zn. van Pieter en (Jo)Anna Marlé

3. Johanna van der Biezen 4. Joannes Lambertus, volgt VIf 5. Petrus, ged Vollenhove 12 juni 1756, volgt VIg 6. Antonius, volgt VIh

VIf Joannes Lambertus van der Biezen, geb. ‘sGravenhage 29 aug 1752, peetouders Lambertus van den Biesen (broer van Petrus vd B) en Cecilia Celes, droogscheerder, lakenwever, † Delft 7 mei 1820, tr. ald 25 mei 1783 Catharina Boltman, geb. Delft 3 jan 1757, ged Delft 12 jan 1757, † ald. 23 nov 1831, dr. van Hermannus Bernardusz Bolckman, kuiper, (15 jan 1721-24 jan 1794) en Johanna Vetteverie (Vettewarij) (1720-1813) Catharina vd B (Boltman) Johanna Vettewarij, geb Delft 2 nov 1720, dr † Delft 28 jun 1813, dr van Johannes Vettewarij en Maria Vermeer Uit dit huwelijk: 1. Anthonius van der Biezen, ged. Delft 24 feb 1784, † ald 23 maart 1784 , getuige Anna Margarita Linteloo (Bron: Josephkerk nr 112, fol 97) 2. Petrus van der Biezen, ged. Delft 24 feb 1784, † ald. 28 feb 1784 3. Catharina van der Biezen, ged. Delft 24 april 1787, getuige Joanna Margarita Lintelo 4. Maria van der Biezen, ged. Delft 13 april 1789, † ald. 28 mrt 1824, tr. ald. 27 april 1814 Johannes Scholtes (Solduijs), ged. Delft 4 mrt 1785, † Delft 13 sep 1859, schoenmaker, spekslager zn. van Johannes Philipphus en Catharina (Katrijn) C(K)oppens. 5. Petronella van der Biezen, geb. Delft 11 maart 1792, ged Delft 12 maart 1792 ,getuige Petrus vd Biesen, † ald. 28 sep 1871, tr ald 11 sep 1816 Reijnier van Vuuren, geb. Culenborg 6 jan 1794, geweermaker, † Delft 26 juni 1867, zn van Willem en Ida Koedam.

In 1866 werd hun Gouden Bruiloftsfeest gevierd. In de Delftsche Courant stond: ‘Op aanstaanden dinsdag hopen twee oudjes, Reinier van Vuuren, oud 75 jaren en Pieternella v.d. Biezen, oud 77 jaren, hun Gouden Bruiloftsfeest te vieren, althans stellen zij zich voor met een gevoel van warme erkentelijkheid jegens Hem, die hen zoo lang voor elkander spaarde, dien dag door te brengen en zich daarbij te herinneren al het goede, dat hun in dat tijdsverloop mogt te beurt vallen. Of echter in de gewone beteekenis van het woord, wel veel feest zal worden gevierd, is twijfelachtig. Daar zij te oud zijn om met handenarbeid veel te verdienen en maar sober in hun dagelijksch onderhoud kunnen voorzien. Zij zijn woonachtig op den Geerweg, wijk 6 no: 425.’ 6. Johannes, volgt VIId


VIh Antonius van der Biesen, ged. Vollenhove 10 nov 1760, † ‘sHertogenbosch 16 aug 1811, tr (1) Delft 6 feb 1785 (stadhuis) Catharina Schreu(d)er, † Delft 8 aug 1797. Tr (2) Delft 3 aug 1799 Josina Janssen, geb Zierikzee, arbeidster, dr van Nn Janssen en Goverdina Bastiaens Uit het 1e huwelijk: 1. Margaretha( Grietje) van der Biezen, ged. Delft 15 april 1785 , † Rotterdam 20 feb 1861 (getuige Margarita (Grietje) Lintelo) tr Johannes Overliest (Bron R’dam 1861 a146v) 2. Elisabeth van der Biezen, ged. Delft 21 dec 1786 (DTB Delft inv. 112 , folio 113) 3. Elisabeth van der Biesen, geb Delft 16 sep 1788, ged 22 sep 1788, † Delft 29 juni 1864, tr Delft 31 mei 1815 Franciscus van der Meijden, ged Delft 26 nov 1784, † Delft 1 dec 1877, zn van Henricus en Anna Wolfers. 4. Petronella van der Biezen, ged. Delft 21 okt 1790 5. Carolus van den Biesen, ged Delft 28 okt 1792 6. Petrus van der Biezen, ged Delft 24 feb 1796 (doopgetuige Clasina Ficon)

Weeskamerarchief na 1618 deel 29 fol. 37: Op 11 nov 1797 wordt de voogdij van de kinderen van Anthonij vd B overgedragen aan Jan van Drest (?) (oom en meter)en Johannes vd B (oom en peter) Op 16 nov 1810 vertrekt Anthonij vd B naar Tilburg met 3 kinderen (Carel, Joanna Maria, Anthonius)


Uit het 2e huwelijk:

1. Joanna van der Biezen, ged Delft 4 juli 1800, † Delft 11 dec 1800 (bron DTB oude & Nwe kerk invnr 53/arm kind)

2. Johanna Maria van der Biezen, kraamster, ged Delft 6 juli 1803, tr ’s Hertogenbosch 29 april 1826 Henricus van Rijswijk, dienstbode, ged 16 maart 1799 te Tilburg, zn van Jan Baptiste en Adriana van Riel

3. Goverdina van der Biezen, ged Delft 13 juli 1806,( get: Arnoldus Ha(ee)sius en zijn vrouw Goverdina (Dijna) Bastiaens ) 4. Antonius van der Biezen, ged 18 april 1809, † Delft 9 okt 1811 (Bron: inv.nr 176)

VIId Joannes van der Biesen, geb. Delft 3 jan 1795, ged. Delft 4 jan 1795, sjouwer, wagenmaker 1e klasse bij de Artillerie Stapel en constructiemagazijnen te Delft, particulier, † Breda 27 mei 1874, tr Delft 24 sep 1817 Cornelia Hendrika van Halderen, ‘sGravenhage 18 sep 1798, overl. Delft 21 maart 1868, † 24 maart 1868, dr. van Joannes en Geertruij Wijnties (Wijntjes)

                                 Joannes vd B              Cornelia Hendrika v Halderen          
 

overlijdensakte Johannes vd B (Breda)

Kop & schotel tgv 50 jr echtvereniging J vd B en C v Halderen (24 sep 1867)

Uit dit huwelijk: 1. Johannes Lambertus van der Biezen, geb Delft 22 nov 1831, † ald 30 nov 1831 2. Joanna Christina van der Biezen, geb Delft 29 juni 1834, religieuze in de ‘’Withof’’ te Etten, in juni 1851 naar Alkmaar vertrokken. † Etten-Leur 16-04-1906. 3. Johanna Geertruida van der Biezen, geb Delft 24 nov (mrt) 1836, † 4 sep 1852 4. Adriana Johanna van der Biezen, geb Delft 1 dec 1837, winkelierster te Breda, † Best 16 juni 1919, tr Budel 11 juli 1876 Arnoldus Nicolaas Brants, geb te Nijmegen ca 1817, geneesheer en verloskundige, † Best 30 maart 1885, zoon van Nicolaas en Maria Isabella Hermans (BS Budel Toegangsnr: 50.028 aktenr:12 Invnr:1439), weduwnaar van Joanna Catharina Baerken. 5. Johanna Maria van der Biezen, geb Delft 9 maart 1840, winkelierster te Breda, † Delft 3 feb 1918, begraven Delft 6 feb 1918, tr Rotterdam 9 mei 1893 Adriaan Loymans, geb ca.1842 te Gilze en Rijen, weduwnaar van Ludovica Maria van den Oetelaar (Rotterdam aktenr 4468), † Rotterdam 11 sep 1899 (57 jr) zoon van Johannes en Adriana Elisabeth Verhoeven (Rotterdam 1893 c065 akte nr. 505 en 1899 f056) 6. Cornelia Henrica Agnes van der Biezen, geb Delft 15 nov 1842, op 27 aug 1866 vertrokken naar Ronse 7. Joannes Lambertus, volgt VIIIc

  Adriana Johanna vd B (ad4)  Arnoldus N. Brants

VIIIc Joannes Lambertus van der Biezen, geb. Delft 11 april 1845, instrumentmaker, smid ald., † ald. 25 feb 1923, tr. ald 10 feb 1869 Bernardina Regina de Neuve, geb. Delft 8 april 1847, † ald. 14 maart 1941, dr. van Bernardus Johannes en Elisabeth van Ierland. Woonadres; Vlamingstraat 10 te Delft


                          Bernardina Regina de Neuve         Joannes Lambertus vd B

 

Vlamingstraat 10 te Delft

Uit dit huwelijk: 1. Cornelia Henrica Maria van der Biezen, geb. Delft 10 okt 1869, † 20 jan 1960 Lutjebroek Huize St Nicolaas, begraven 23 jan 1960 Lutjebroek, tr. 2 okt 1895 Isaac le Grand, geb. Biervliet.15 mrt 1869, commies bij de posterijen, † Amsterdam 2 juni 1928, zn. van Pieter en Maria Faro, naar Amsterdam vertrokken 8 okt 1895, 21 nov 1901 Tilburg overlijden Pieter le Grand, 7 mnd oud, geb Tilburg 18 april 1901


aangifte geboorte Cornelia HM bd B Cornelia en Isaac le Grand


 geboorte akte Pieter le Grand
 Persoonskaart Isaac le Grand

2. Johannes Lambertus, volgt IXd 3. Maria Berdina Regina van der Biezen, geb. Delft 5 juli 1873, † Rotterdam 9 aug 1954, begraven Rotterdam 12 aug 1954, tr.Delft 6 okt 1897 Marinus Alexander Cornelis van der Zwaan, geb Rotterdam 2 sep 1874, † Rotterdam 12 mei 1955, zn. van Cornelis en Petronella Johanna Bekenbroek.


 MBR vd B en MAC vd Zwaan


Mimi vd Zwaan, dochter † Diemen20064. Josephina Maria Francisca van der Biezen, geb. Delft 13 april 1875, † na 15 feb 1944, tr. Petrus Franciscus de Klerk, geb ca 1867 † Delft 26 feb 1952 (BS Delft Akte Jaar 1875 Nummer 267), zn van Jacobus en Elisabeth Maria de Vries . 5. Elisabeth Maria van der Biezen, geb. Delft 14 dec 1876, tr. Rotterdam 1 mei 1901 Egbertus Fredericus Pauw, geb. Grave ca 1878, zn van Johannes Jacobus Pauw en Hendrika Regina Opsteegh. (Bron: Rotterdam 1901 c82) 6. Anthonia Maria Theresia van der Biezen, geb. Delft 24 april 1878, † ald. 1 okt 1878 (armkind) (BS Delft Akte Jaar 1878 Nr 323 en Nr 637) 7. Agnes Maria van der Biezen, geb Delft 31 okt 1879, † ald 14 okt 1965, onderwijzeres huishoudschool, ongehuwd. 8. Johanna Maria van der Biezen, geb. Delft 29 april 1881, † ald. 3 juli 1881 9. Geertruida Martina Maria van der Biezen, geb. Delft 24 nov 1882, † ald 12 juli 1883 10. Aloysius Franciscus, volgt IXe 11. Gregorius Leonardus Jacobus van der Biezen, geb. Delft 27 nov 1885, † ald 1 april 1886 12. Bernardus Johannes van der Biezen, geb. Delft 27 nov 1885, † ald 1 april 1886 13. Regina Berdina Maria van der Biezen, geb. Delft 28 juni 1887, † ald 26 juli 1887 14. Franciscus Jacobus Johannes, volgt IXf 15. Alphonsus Johannes van der Biezen, geb. Delft 24 mei 1890, † ald 19 juli 1891 (armkind) 16. Alphonsus Franciscus, volgt IXg

Agnes Maria vd B (7) Maria B. R. vd B (3) Cornelia H. M. vd B (1) Alphons F. vd B (16)


IXd Johannes Lambertus van der Biezen, geb. Delft 20 april 1871, schoenenhandelaar, † Amsterdam 30 aug 1941, tr (1e )Delft 8 aug 1894 Wilhelmina Schoevers, geb. Leiden 1 nov 1875, † Amsterdam 28 jan 1899, dr. van Johannes Laurens en Clementia Zwart, tr. (2e ) ‘sGravenhage 30 juni 1915 Frederika Beckers, geb. ‘sGravenhage 12 okt 1877, † Amsterdam 28 maart 1959, dr. van Wilhelmus Marinus Augustinus en Johanna Wilhelmina Martijn. (BS Den-Haag Aktenr 452, Fiche 1664 Afb 35, getuige A.F. vd B, broer 23 jr) Uit het 1e huwelijk: 1. Regina Bernardina van der Biezen, geb Delft 3 sep 1897, tr > 1929 Adrianus Klaver, geb 4 mrt 1897 te Oudorp,† Uitgeest 6 mei 1979. 2. Johannes Lambertus, volgt XIa 3. Aloysius Johannes Wilhelmus, volgt XIb

Uit het 2e huwelijk: 1. Johanna Francisca van der Biezen, geb. Amsterdam 20 feb 1916, tr. 6 aug 1947 A.J.H. de Greef. 2. Theodora Apolonia Elisabeth van der Biezen, geb. Amsterdam 20 feb 1916, tr. 9 maart 1949 L.A. Heuvers

IXe Aloysius Franciscus (Louis) van der Biezen, geb. Delft 13 juli 1884, loswerkman, † Rotterdam 7 juni 1969, tr Rotterdam 2 nov 1910 Catharina Elizabeth Kleijn, geb Rotterdam 26 juli 1892, † ald. 2 dec 1963, dr. van Otto Martinus en Elizabeth Catharina Henkelman (Bron: Rotterdam 1910 n88v) Uit dit huwelijk: 1. Maria Regina Berdina van der Biezen, geb. Rotterdam 10 april 1911, † ald. 2 juni 1911. 2. Otto Martinus, volgt XIc 3. Johannes Lambertus, volgt XId 4. Aloijsius Franciscus, volgt XIe 5. Anthonius Hendrikus, volgt XIf

IXf Franciscus Jacobus Johannes Anthonius (Frans) van der Biezen, geb. Delft 16 jan 1889, controleur nachtveiligheidsdienst, technisch controleur GGB, † 20 sep 1972, tr. ‘sGravenhage 26 mei 1915 Jacoba Cornelia van der Endt, geb. ‘sGravenhage 17 mei 1891, † 11 maart 1959, dr. van Jacob Andries Lodewijk en Jacoba Cornelia de Ridder. (BS Den-Haag Aktenr 634, Fiche 1679 Afb 31) Uit dit huwelijk: 1. Franciscus Jacobus Johannes Anthonius, geb 1916 volgt XIg 2. Jacoba Cornelia van der Biezen, geb. Rotterdam 21 mei 1923, tr. 9 sep 1942 A.J. Vuijk. 3. Elisabeth van der Biezen, geb. Rotterdam 25 feb 1926, tr. 21 dec 1949 H. van Beugen.

IXg Alphonsus Franciscus van der Biezen, geb. Delft 6 jan 1892, boekhouder fa Swarttouw Molslaan 18 en te Delft, † ald. 17 nov 1970, tr. ald. 3 nov 1921 Maria Elisabeth Buzing, geb. Delft 9 maart 1901, † ald. 8 maart 1984, dr. van Dorus en Catharina Maria Jansen. Woonadres; Molslaan 20 te Delft


Maria Louisa Francisca Gomez Serrao en Johannes Buzing, grootouders Maria E. Buzing

Dorus Buzing en Catharina Maria Jansen

           Alphonsus Franciscus vd B                             Maria.Elisabeth Buzing 

Uit dit huwelijk: 1. Regina Bernardina (Gien) van der Biezen, geb. Delft 6 okt 1922, † ald tr. Meurs 2. Catharina Maria (Katrien) van der Biezen, geb. Delft 24 dec 1923, tr. C.C. Möller 3. Johannes Lambertus (Jan) van der Biezen, geb. Delft 15 mei 1925, † Amsterdam 4 juli 2008, begr Delft 9 juli 2008, ongehuwd, kinderloos 4. Theodorus, volgt XIi 5. Maria Elisabeth (Riet) van der Biezen, geb. Delft 22 feb 1928,† ald 4 mrt 2000 , tr. Leonardus Petrus. Bruys, geb. Bergen op Zoom 5 juni 1929 † Delft 13 feb 2010. 6. Rosa Maria (Roos) van der Biezen, geb. Delft 26 jan 1931, tr. Friedrich Aäron (Fred) van der Ham † Leidschendam 11 mei 1991. 7. Alphonse Francisca (Fonsa) van der Biezen, geb. Delft 22 feb 1935, † Delft 8 okt 2009, tr. Carlheinz Leo Kraus, geb. ca 1922 te Dusseldorf, † ca 1988 te Delft 8. Agnes Maria (Agnes) van der Biezen, geb. Delft 6 dec 1937, tr. Piet Bom (Poeldijk) 9. Gemma Maria Irene (Gemma) van der Biezen, geb. Delft 4 nov 1940, tr. J.A.A.(Koos) Helderman (Wateringen)


Gien vd B (1) Katrien vd B (2) Jan vd B(3)


Theo vd B (4) Riet vd B (5) Rosa vd B (6)

Fonsa vd B (7)       Agnes vd B (8)       Gemma vd B (9)

XIa Johannes Lambertus (Jan) van der Biezen, geb. Delft 29 april 1896, wegwerker RET, † Rotterdam 1 juli 1986, tr. Rotterdam 28 aug 1918 , Gerharda Hendrika Wisdom, geb. Rotterdam 7 aug 1898, † ald 26 maart 1992, dr. van Pieter Gerardus Johannes en Gerharda Hendrika de Vries. (Bron:Rotterdam 1918 p2)

Jan vd B en Gerharda Wisdom (links 65 jarig huwelijksfeest , 26 aug 1983 te Rotterdam) Uit dit huwelijk: 1. Johannes Lambertus, volgt XIIc 2. Maria Bernardina Regina van der Biezen, geb Rotterdam 9 juli 1921, tr. 20 maart 1946 P.F. van Kuijk 3. Gerharda Hendrika van der Biezen, geb Rotterdam 22 feb 1924, † Alkmaar 8 okt 2006, tr Wim Vader 4. Pieter Gerardus Johannes, volgt XIId 5. Wilhelmina van der Biezen, geb. Rotterdam 11 mei 1928, tr. 5 sep 1951 W.H.F. Hendriks 6. Fredericus, volgt XIIe 7. Anthonius Johannes Lambertus, volgt XIIf