Nuchelmans

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE NUCHELMANS


Generatie I

I.1 Petrus NUCHELMANS, overleden op 3 mei 1656 te Nuth.
Gehuwd met Mella WIJNGAERTS, gedoopt op 29 november 1611 te Nuth, dochter van Christiaen WIJNGAERTS, schepen, en Mella BELTGENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 8 december 1637 te Valkenburg, overleden op 30 december 1673 te Nuth op 36-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk voor 1664 met Joannes COUMANS, overleden op 7 mei 1698 te Wijnandsrade.

 • 2. Christianus, gedoopt 7 januari 1641 te Nuth.
 • 3. Joannes (zie II.3).
 • 4. Mella, gedoopt sept. 1642 te Nuth.

Gehuwd met Petrus WILLEMS, had een broer Willem.

 • 5. Margaretha, gedoopt op 19 september 1644 te Nuth, overleden 1723/1724.

RAL-LvO 1735, genachting 22 mei 1724: melding van het feit dat zij "enige maanden eerder" overleden is.
Ondertrouwd op 1 februari 1670 te Klimmen. Hervormde Gemeente, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 14 februari 1670 te Nuth met Matthias RENTGENS, 26 jaar oud, gedoopt op 6 mei 1643 te Hulsberg, overleden op 30 juli 1712 te Broeksittard op 69-jarige leeftijd, zoon van Franciscus RENTGENS en Cornelia SPEE.
RAL-LvO 1756, 215v: Op 7 januari 1708 [maand niet ingevuld in akte; afgeleid uit chronologische volgorde] verklaarde Matthijs Renckens, wonende op een pachthoeve in het land van Gulik, gehuwd met Margaretha Nuchelmans, dat hij voor zijn zoon Christianus een beneficie wilde stichten opdat hij in de geestelijke stand zou kunnen treden. Hij deed daartoe afstand van zijn onroerende goederen onder Grijzegrubben-Nuth, bestaande in huis, hof, weilanden, beemden en akkerlanden, circa zes bunders groot en 700 rijksdaalders waard, waarvan jaarlijks 35 pattacons rente getrokken kon worden. Zijn zoon zou voortaan uit deze goederen zijn onderhoud kunnen betalen.

 • 6. Catharina, gedoopt op 8 september 1646 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]), NB er wordt geen naam vermeld! Het is derhalve niet zeker dat Catharina op deze dag gedoopt is, begraven op 17 september 1703 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 4 februari 1671 te Nuth met Jacobus MEIJS, 27 jaar oud, schepen, gedoopt op 28 juni 1643 te Nuth, overleden op 29 november 1713 te Grijzegrubben-Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Paulus MEIJS en Cornelia JACOBS.
RAL-LvO 1756, 119v: Op 10 maart 1697 verkocht Joannes Rutten, gehuwd met Judith Canisius, aan schepen Jacob Meijs 201 kleine roeden akkerland achter Grijzegrubben, afgetrokken een roede vijf voet voor het voetpad, grenzend aan Jan Cremers, Willem Bruls, Willem Canisius, Jan Ramaekers en Jan Limpens.Iedere kleine roede kostte 18 stuivers.
RAL-LvO 1756, 104v: Op 14 januari 1700 verklaarde Leonaert Limpens dat hij op 4 december 1698 aan schepen Jacob Meijs 122 1/2 kleine roeden land in de Eertgrubbe, grenzend aan Willem Bruls, Jacob Hautvast en Claes Coenen, verkocht had. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers. Jacob Meijs droeg dit land bij surrogatie over aan Jan Curfs, gehuwd met Catharina Bruls.
RAL-LvO 1756, 125v-126v: Op 27 januari 1701 kocht schepen Jacob Meijs van Gerard Hennen voor 500 gulden een beemd, groot ca. drie morgen en gelegen tegen het varkenbroek (onder Geleen?), grenzend aan Jan Nijpels en Stas Custers, en een halve bunder land, gelegen aan de Wijenweg onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf en de erfgenamen Vaes Limpens.

 • 7. Cornelia, gedoopt aug. 1648 te Nuth.

Gehuwd met Henricus SCHIFFELAERTS.
RAL-LvO 7090, 144
RAL-LvO 1756, 20v: Op 17 maart 1694 verkoopt Hendrick Schiffelaerts, gehuwd met Cornelia Nuggelmans, zijn onroerende goederen, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, aan Christiaen Nuggelmans, gehuwd met Elisabeth Hennen, voor 3316 gulden.

 • 8. Elisabeth, geboren ca. 1650, overleden op 1 november 1712 te Hellebroek-Nuth.

Gehuwd voor de kerk nov. 1677 te Nuth met Servatius CORTEN, gedoopt op 5 april 1652 te Nuth, overleden op 12 juni 1724 te Hellebroek-Nuth op 72-jarige leeftijd, zoon van Servatius CORTEN en Margaretha HUNTGENS.
RAL-LvO 1757, 88v: Op 30 augustus 1715 verkocht Hendricus Grouwels, inwoner van Meerssen en gehuwd met Maria Canisius, aan zijn neef Servaes Corten, voor wie zijn zoon Servatius Corten, kapelaan, optrad, de erfgoederen die hem via zijn vrouw van de heeromen Melchior en Servatius Canisius waren toegevallen, "met expresse conditie" dat de koper in hun plaats het kindsdeel van Michael Canisius met Servaes Canisius, zwager van Hendrick Grouwels, mocht delen. De goederen, waaronder een huis, waren gelegen nabij Hellebroek onder Nuth, Hoensbroek en Wijnandsrade. De koopsom bedroeg 2120 gulden waarvan 1000 gulden binnen twee jaar nabetaald zouden worden. [Op 22 oktober 1718 werd de betaling van 1000 gulden vastgelegd: RAL-LvO 1757, 118v]
RAL-LvO 1757, 90r: Op 9 december 1715 werd een akte van borgstelling opgesteld door Servaes Corten, weduwnaar Elisabeth Nuchelmans, en zijn zonen Servatius, kapelaan te Nuth, en Peter Corten, mede handelend voor hun zuster Elisabeth en hun afwezige broer Joannes Corten. De borgstelling was nodig vanwege het collecteurschap van Servaes Corten. Tot onderpand werden huis, hof, moestuin en weide in Hellebroek en nog ca. vijf bunders andere landerijen gesteld. Uitgezonderd werden dat deel van het huis en de goederen die hij onlangs van Hendrik Greuls gekocht had, omdat die nog onder het recht van naasting vielen.
RAL-LvO 1757, 119v: Op 4 maart 1720 verklaarde Servaes Corten, weduwnaar Elisabeth Nuchelmans, dat zijn zoon Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhoffs, de 2120 gulden had geleverd waarmee hij in 1715 de goederen van Hendrick Greuls had verworven. Hij droeg dan ook al zijn rechten op deze goederen over aan zijn zoon.

 • 9. Christianus (zie II.15).


Generatie II

II.3 Joannes NUCHELMANS, gedoopt op 31 juli 1639 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 227r: Op 23 november 1663 verkocht Peter Willems, gehuwd met Melken Nuchelmans, aan Jan Nuchelmans, gehuwd met Anna Bemelmans, zijn huis met plaats en deel in de weide, groot 90 kleine roeden en gelegen te Grijzegrubben, grenzend aan jonker Schaesbergh, Corstgen Nuchelmans, de doprstraat en de holleweg. Verder verkocht hij nog een halve morgen moestuin aan de Berger dries, grenzend aan Jan ..., de erfgenamen van Lenaert Caris en de straat, belast met een kop haver. Het geheel werd verkocht voor 1075 gulden. Daarvan moest Jan Nuchelmans aan zwager Jan Coumans en zijn zus Grietgen Nuchelmans elk 127 gulden en tien stuivers betalen. Zelf mocht hij ook 127 gulden tien stuivers houden, zoals bleek uit de boedelscheiding. Verder werd melding gemaakt van negen schapen die Jan Nuchelmans aan Peter Willems had geleverd, ter waarde van 34 gulden. Van het resterende bedrag zou binnen vijf jaar 400 gulden betaald moeten worden aan Willem Willems, broer van de verkoper, tegen een rente van 6 1/4% met als onderpand de ingekochte goederen.
RAL-LvO 1755, 229v: Op 17 januari 1664 leende Jan Nuchelmans, gehuwd met Anneken Bemelmans, 400 gulden tegen 6 1/4% van Catharina Drijvenaers, weduwe Anthonius van der Steijn. Hij borgde met een bunder akkerland op de Geijsberg, grenzend aan Trijneken Nuchelmans, Neleken Nuchelmans en de Houwenasterweg.
Zoon van Petrus NUCHELMANS (zie I.1) en Mella WIJNGAERTS.
Gehuwd voor de kerk voor 1664 met Anna BEMELMANS.
RAL-LvO 1755, 257v: met zwagers Peter Willems en Jan Coumans.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 3 november 1665 te Nuth (getuige(n): Lambertus Brants, Maria Boonen, e.v. Servatius Lijmpens).


II.15 Christianus NUCHELMANS, gedoopt op 14 april 1652 te Nuth, overleden op 30 april 1708 te Nuth op 56-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 7r: Op 4 februari 1693 beleende Peter Ramaekers, gehuwd met Jenne Corten, voor 23 rijksdaalders een weide aan Christiaen Nuggelmans, gehuwd met Elisabeth Hennen. De weide, groot 106 kleine roeden, lag te Hellebroek onder Nuth en grensde aan Peter Nijsten, Christiaen Nuggelmans zelf, Peter Raemaekers zelf en het erf van Jan Corten.
RAL-LvO 1756, 20v: Op 17 maart 1694 verkocht Hendrick Schiffelaerts, gehuwd met Cornelia Nuggelmans, zijn onroerende goederen onder Nuth en Wijnandsrade gelegen aan Christiaan Nuggelmans, gehuwd met Elisabeth Hennen. De koopsom bedroeg 3316 gulden. De goederen waren belast met anderhalf vat rogge aan de armen van Nuth en anderhalf malder haver in de kaart van Berg.
RAL-LvO 1756, 103r: Op 2 april 1698 leende Chtistiaen Nuchelmans, gehuwd met Elisabet Hennen, 300 gulden tegen 5% van Maria Stassen, weduwe Henricus Munnix. Hij stelde tot onderpand zijn huis en hof te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Limpens en Onnouw; en verder 4 1/2 bunder weiland te Hellebroek, grenzend aan erfgenamen Mathijs Limpens, Peter Hermans en Jan Urlinx.
RAL-LvO 1756, 180v: Op 8 maart 1704 werd vastgelegd dat Anna Corten, weduwe Peter Rameckers, op 27 maart 1702 vanwege schulden een morgen weiland "de ketelbuijter" te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Thomas Wustenraedt, Christiaen Nuchelmans, en de dorpstraat, aan Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Elisabeth Hennen, verkocht had. Hij betaalde 20 pattacons, waarvan vier gulden naar de verkoopster ging en de rest naar haar schuldeisers.
Zoon van Petrus NUCHELMANS (zie I.1) en Mella WIJNGAERTS.
Gehuwd met Elisabeth HENNEN, overl. na 24 april 1731 (doopgetuige), dochter van Gerardus HENNEN, schepen, en Maria LIMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 20 september 1684 te Nuth (getuige(n): Joannes Coumans, Johanna Hennen), overleden op 8 november 1763 te Oirsbeek op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16 februari 1710 te Schinnen met Joannes SCHIFFELERS, 25 jaar oud, gedoopt op 4 mei 1683 te Simpelveld, overleden op 5 april 1741 te Oirsbeek op 57-jarige leeftijd, zoon van Henricus SCHIFFELERS en Maria BOUNEN.

 • 2. Joannes, gedoopt op 3 november 1686 te Nuth (getuige(n): Matthias Renckens, Maria Hennen).
 • 3. Petrus (zie III.5).
 • 4. Mechtildis, gedoopt op 5 april 1689 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namens Joannes, zoon van Gerardus Hennen, Elisabetha Nuchelmans), overleden op 9 september 1727 te Hellebroek-Nuth op 38-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28 januari 1719 te Nuth (getuige(n): Servatius Cortten, edele heer Franciscus Schaesbergh), met dispensatie in de roepen met Conradus KEULEN, 34 jaar oud, gedoopt op 17 december 1684 te Beek, kwartierstaat Mols, overleden op 25 augustus 1753 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Hubertus KEULEN en Petronella SEGHELS.

 • 5. Joannes (zie III.9).
 • 6. Gerardus, gedoopt op 15 maart 1693 te Nuth (getuige(n): Elisabeth Nuchelmans), overleden op 6 februari 1711 te Nuth op 17-jarige leeftijd.
 • 7. Christianus (zie III.12).
 • 8. Matthias, gedoopt op 24 november 1697 te Nuth (getuige(n): Servstius Corten namens Gerardus Hennen, Judith Wijngaerts, weduwe Matthias Limpens).
 • 9. Leonardus, gedoopt op 14 december 1699 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Severinus Meulenbergh, Catharina Nuchelmans).
 • 10. Elisabeth, gedoopt op 18 oktober 1701 te Nuth (getuige(n): Servatius Cortten, Catharina Nuchelmans namens Mechtildis Meijs), overleden op 5 december 1759 te Nuth op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 16 juni 1725 te Sittard (getuige(n): de predikheren Petrus en Vincentius), met toestemming pastoor van Nuth met Joannes PRICKEN, 24 jaar oud, koster, gedoopt op 3 februari 1701 te Oirsbeek, overleden op 8 januari 1760 te Nuth op 58-jarige leeftijd, zoon van Joannes PRICKEN en Maria HAMERS.

Generatie III

III.5 Petrus NUCHELMANS, gedoopt op 19 oktober 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Jaconus Meijs, Margaretha Haemers), overleden op 12 april 1751 te Schinveld op 63-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 123v: Op 21 februari 1720 verkocht Goris Gorissen, gehuwd met Lijsbet Crijns, aan zijn zwagers Jacob Ramaekers, Claes Frijns, Reijner Crijns en Peter Nuchelmans, zijn deel in de onroerende goederen, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, zoals toegevallen via zijn schoonvader Frans Crijns, uitgezonderd zijn deel in het huis, brouwgerei, huisweide en moestuin tegenover het Hemelrijk. De totale verkoopsom bedroeg 944 gulden. Hiervan zou 600 gulden gaan naar kapitein Becker te Aken.
RAL-LvO 1757, 131v: Op 4 november 1720 leende Peter Nuchelmans, gehuwd met Elisabeth Crijns, 150 gulden tegen 5%, staande op het jaargetijde van Peter Frissen, van pastoor Godefridus van Leijen. Tot onderpand diende zijn huis en hof met weide, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Boisten en de weduwe Geurt Horsmans.
RAL-LvO 1758, 91r: Op 19 juli 1735 sloot Peter Nuchelmans, gehuwd met Elisabeth Crijns, een pachtverdrag met de weduwe van Gerard Duijckers, in leven drossaard van Geleen en Amstenrade. Met ingang van 1 oktober 1735 pachtte hij voor de duur van twaalf jaar het Huis te Schinveld, met alle landerijen en bomen, alsmede driekwart van de tiende, van welke landerijen ca. zeventien bunder tiendevrij was. Uitgezonderd werden de cijnskaart van het huis Schinveld, "het vriendenbroeck", de beemd in de Merkelbeker straat, de beemd in de "gemene beemden", verder de "wijeren", waaruit de pachter alleen de "moer" mocht halen om zijn land te bemesten, en verder nog de dam achter de schuur, waarop eiken of olmen geplant zouden worden.
De pachter zou jaarlijks in vier gelijke termijnen in totaal 700 gulden pacht betalen.
Verder moest de pachter met nieuwjaar "twee broot canarie kuijcken" en vijftig pond boter leveren.
De pachter betaalde ook alle schatgelden, te weten:
a) 20 bunders 19 kleine roeden in het Laat;
b) 18 bunders 380 kleine roeden in het Heijenhovenleen;
c) negen bunders in het Bergerhofleen;
d) twee bunders 129 kleine roeden in het Henderick Daemenleen;
e) een bunder in het Cleutersleen;
f) een bunder en 171 kleine roeden in het Jacobsleen.
Daarnaast betaalde de pachter negen bunders in het laat voor het drievierde deel van de tienden.
De zomer- en wintergewassen van 1735 waren voor de verpachtster; het kaf en stro voor de pachter.
De verpachtster zou het land laten bezaaien met harde vruchten. Er zou een overzicht gemaakt worden van de ingezaaide landerijen, opdat duidelijk zou zijn wat de pachter bij vertrek moest achterlaten.
De verpachtster zou de helft van de harde vruchten over 1736 ontvangen.
De pachter was verantwooordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, de dijken, de hagen en bomen.
De pachter moest verder een veulen van de verpachtster verzorgen en zou, indien een tweede veulen toegevoegd zou worden, die kosten vergoed krijgen.
De pachter zou jaarlijks drie vrachten van vier of vijf uur gaans uitvoeren ten behoeve van de verpachtster.
RAL-LvO 1758, 118v: Op 8 juni 1739 verkocht Peter Nuchelmans, gehuwd met Catharina Crijns, aan zijn zwager Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, drie percelen akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth en Wijnandsrade gelegen. Het eerste perceel, een halve bunder en 36 kleine roeden, lag op de weg naar Brommelen, oostwaarts Mathijs van de Haegen, westwaarts Coen Ceulen; het tweede perceel, 130 kleine roeden, lag op het Swierder voetpad, grenzend aan Joannes Pricken en Wolter Limpens; en het derde perceel, nog op te meten, lag aan de Uitlegger, grenzend aan Nelis Oortmans en Joannes Pricken. De totale koopsom bedroeg 570 gulden.
Zoon van Christianus NUCHELMANS (zie II.15) en Elisabeth HENNEN.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Petrus Cortten, Leonardus Limpens) met Catharina CRIJNS, 24 jaar oud, gedoopt op 25 november 1691 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius, Catharina Peters), "festo S. Catharina", overleden op 15 februari 1770 te Schinveld op 78-jarige leeftijd, dochter van Franciscus CRIJNS, pachter Nieuwenhof, schepen, en Elisabeth HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina Elisabeth, gedoopt op 25 november 1716 te Nuth (getuige(n): Servatius Cortten, Elisabeth Crijns).
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 24 november 1717 te Nuth (getuige(n): Wilh. Schepers namens Leonardus Hennen, Elisabeth Hennen (grootmoeder)), overleden op 15 maart 1762 te Schinveld op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd met Severinus MOLS, overleden op 5 oktober 1770 te Schinveld.

 • 3. Christianus, gedoopt op 4 december 1719 te Nuth (getuige(n): Jacobus Rameckers, Elisabetha Hennen (grootmoeder)), overleden op 27 september 1747 te Schinveld op 27-jarige leeftijd.
 • 4. Maria, gedoopt op 15 februari 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Nicolaus Frijns, Elisabetha Hennen namens Maria Nuchelmans), overleden op 27 september 1779 te Schinveld op 57-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 18 februari 1748 te Schinveld met Wilhelmus SCHERPENSEEL, 21 jaar oud, gedoopt op 21 september 1726 te Schinveld, overleden op 15 augustus 1807 te Schinveld op 80-jarige leeftijd, zoon van Petrus SCHERPENSEEL en Elisabetha STURMANS.

 • 5. Mechtildis, gedoopt op 21 juni 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Nuchelmans, Mechtild Meijs), overleden op 3 december 1781 te Nuth op 57-jarige leeftijd, begraven op 5 december 1781 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 20 november 1762 te Schinveld met Godefridus REIJNERS, 29 jaar oud, gedoopt op 26 april 1733 te Schinveld, overleden op 18 april 1803 te Nuth op 69-jarige leeftijd, zoon van Anthonius REIJNERS en Joanna SCHERPENSEEL.

 • 6. Anna Catharina, gedoopt op 6 juli 1727 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Elisabeth Crins), overleden op 19 september 1795 te Schinveld op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 25 februari 1767 te Schinveld met Joannes Arnoldus STARMANS.

 • 7. Franciscus, gedoopt op 25 augustus 1729 te Nuth (getuige(n): Christianus Nuchelmans, Anna Houben), overleden op 5 december 1795 te Schinveld op 66-jarige leeftijd.
 • 8. Petrus, gedoopt op 10 juli 1732 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schutjens, Anna Cremers), overleden op 22 juni 1782 te Schinveld op 49-jarige leeftijd.
 • 9. Leopoldus, gedoopt op 13 november 1735 te Schinveld.


III.9 Joannes NUCHELMANS, schepen, gedoopt op 28 december 1690 te Nuth (getuige(n): Henricus Scheefelarts, Elisabeth Corten namens Catharina Smeets), overleden op 18 oktober 1774 te Hellebroek-Nuth op 83-jarige leeftijd, begraven op 20 oktober 1774 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 146v: Op 16 juli 1722 verklaarde Joannes Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, dat hij recentelijk tot collecteur van Nuth benoemd was. Hij stelde nu al zijn goederen tot onderpand.
RAL-LvO 1757, 162v: Op 1 februari 1723 verklaarde Joannes Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, dat hij 50 pattacons gleeend had van Wilhelmus Franssen, schout van Hoensbroek. Hij borgde daartoe met een lening staande op de erfgenamen Peter Cremers (hem via zijn grootvader Gerardus Hennen toegevallen) en al zijn overige goederen.
Deze lening werd op 24 oktober 1780 door Leonardus Nuchelmans afgelost.
RAL-LvO 1757, 237v: Op 15 maart 1725 verkocht Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans, aan Joannes Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, 60 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Nuchelmans, Nelis Oortmans en de straat. Elke roede kostte drie gulden en vijf stuivers.
RAL-LvO 1757, 172r: Op 10 december 1725 leende Jan Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, 1000 gulden tegen 5% van de weduwe Nicolaus Bemelmans uit Maastricht. Hij borgde daartoe met de volgende goederen:
a) ca, drie morgen huis met hof en weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Willem Onnouw, Wolter Limpens en de straat;
b) een halve bunder weide tegenover het huis gelegen, grenzend aan de kapellaniegoederen, Willem Onnouw, Nelis Ortmans, Jan Spechs en de straat;
c) een halve bunder weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Peter Nuchelmans, Johannes Pricken, Jan Bruls en Jan Corten;
d) een bunder akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth, grenzend aan Jan Eurlinx, Peter Nuchelmans, de weg, Nelis Ortmans en Peter Banens;
e) een halve bunder akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth "in den hoeck", grenzend aan Wolter Limpens, Peter Nuchelmans en Peter van Laer.
RAL-LvO 1757, 238r: Op 3 juni 1726 verkocht Nelis Oortmans, gehuwd met Maria van Dorpe, aan Jan Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, een weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Coenen, Jan Nuchelmans zelf en de straat. Het geheel was belast met anderhalf malder haver aan de cijnskaart Nieuwenhof. Elke kleine roede kostte 45 stuivers. Verder kreeg de verkoper nog "een bagge van thiene een de beste".
RAL-LvO 1757, 192r: Op 17 maart 1727 verkocht Nicolaes Loijen, gehuwd met Elisabeth Corten, aan Joannes Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, 85 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan NUchelmans zelf en de kapellanieweide. De koopsom bedroeg 45 pattacons. Het geheel was belast met twee malder haver in de cijnskaart Berg.
RAL-LvO 1757, 238v: Op 5 december 1727 verkochten Reijner Gruijls, gehuwd met Anna Maria Trijbels, Peter Gruijls, Frans Schepers, gehuwd met Maria Gruijls, en Henderijck Weustenrae, gehuwd met Mechtild Gruijls, mede voor Barbara, Anna en Joannes Gruijls, aan Joannes Nuchelmans, gehuwd met Barbara Frissen, 175 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan de weduwe Paulus Meijs, Hermen Jonghen en de weg. Iedere kleine roede kostte 19 stuivers en twee oort. Het geheel was belast met 100 gulden en enige cijns, te korten op de koopsom. Het restant zou aankomende St.-Bartholomeus betaald worden.
RAL-LvO 1758, 129v: Op 27 januari 1740 leende Joannes Nuchelmans, inwoner van Klimmen en gehuwd met Barbara Frissen, 1500 gulden tegen 4% van het OLV-kapittel te Maastricht. Hij borgde daartoe met de volgende, onder Wijnandsrade en Nuth gelegen, goederen:
a) 140 kleine roeden beemd "de gebrande weijde", grenzend aan Jan Corten en de straat;
b) 200 kleine roeden "onder in die groote weijde", grenzend aan Elisabeth Nuchelmans en Thomas Weustenraedt;
c) 52 3/4 kleine roeden land, zijnde het vierde deel, "in den hoeck", grenzend aan Wouter Limpens en Arnold van Geul, belast met een half vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade;
d) nog een stuk land "in den hoeck", grenzend aan Wouter Limpens en Dries van Laer, belast met drie koppen rogge aan de kerk van Wijnandsrade;
e) 90 kleine roeden land, zijnde de helft, "aen 't Waelenhuijs", grenzend aan Jan Coenen en Elisabeth Nuchelmans, belast met een halve kan smout aan de kerk van Wijnandsrade;
f) 112 kleine roeden land, zijnde het derde en middelste deel, "gelegen aen Rae genaempt de drij morgen", grenzend aan Elisabeth Nuchelmans en de weg;
g) 130 kleine roeden land, zijnde de helft, aan de Boschweg, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en Coen Ceulen, belast met een vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade;
h) 41 1/2 kleine roeden moestuin "aen het alt huijs", grenzend aan de weg en het veld;
i) 85 kleine roeden weiland "aen het alt huijs", grenzend aan Vaes Corten en Willem Onnouw;
j) 384 kleine roeden "veltweijde neffens die steegh", grenzend aan Wouter Limpens en de steeg;
k) 124 kleine roeden beemd "in 't weerts naer 't stuffke warts", grenzend aan het "stuffke" en de beemden van de pastorie van Nuth;
l) 333 kleine roeden land "aen de vaert", grenzend aan Mathijs van der Haegen en Coen Ceulen;
m) de helft in 323 kleine roeden land op de Kruisweg, grenzend aan Woyter Limpens en Joannes Pricken;
n) 233 kleine roeden land, zijnde het vierde deel, "aen de vaert", grenzend aan de erfgenamen Reijner Crijns en Joannes Schiffelers;
o) 105 1/2 kleine roeden land, zijnde het derde deel, "aen 't Waelhuijs", grenzend aan Hendrick Munix en Joannes Schiffelers;
p) 53 kleine roeden land, zijnde de helft, "aen den uijtlegger", grenzend aan Vaes Canisius en Joannes Schiffelers;
q) een halve bunder huis met hof, weide en toebehoor, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Wouter Limpens en de erfgenamen Ceulen;
r) zes morgen weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Coen Ceulen en de weduwe Bruls.
Van deze lening werd de helft op 22 november 1783 afgelost en het restant op 14 augustus 1784.
RAL-LvO 1759, 63r: Op 23 maart 1751 verklaarde Johan Nuchelmans, inwoner van Nuth en gehuwd met Barbara Frissen, dat hij volgens handschriften van 18 maart 1730 en 15 februari 1731 resp. 250 en 150 gulden geleend had van wijlen Peter Heijnen. Hij liet nu vastleggen dat deze lening tegen 4% rente in handen was van Matthijs Heijnen en de weduwe van Jan Heijnen en stelde daartoe tot onderpand: een halve bunder akkerland in het Hellebroekerveld, grenzend aan de weduwe Arnold Oortmans, erfgenamen Wolter Limpens en heer Banens; en een beemd te Hellebroek "den peertsbempt", oostwaarts de weduwe Christiaen Crijns, westwaarts erfgenamen Jan Corten.
Deze lening werd op 12 november 1781 door Leonardus Nuchelmans afgelost.
Zoon van Christianus NUCHELMANS (zie II.15) en Elisabeth HENNEN.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 17 januari 1722 te Maastricht (getuige(n): Jacobus Meijs, Matthias Frissen), met toestemming van de pastoor van Nuth en dispensatie in de roepen, de bruid afkomstig uit Wijnandsrade met Barbara FRISSEN, 23 jaar oud, gedoopt op 7 juli 1698 te Wijnandsrade, overleden op 8 december 1754 te Hellebroek-Nuth op 56-jarige leeftijd, dochter van Leonardus FRISSEN en Anna SCHULS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth, gedoopt op 2 maart 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Hennen, Judith Frissen).
 • 2. Leonardus, gedoopt op 22 september 1724 te Wijnandsrade.
 • 3. Maria Elisabeth, gedoopt op 13 augustus 1726 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Leonardus Hennen, Mechtildis Nuchelmans namens Maria Schils), overleden op 29 januari 1778 te Hellebroek-Nuth op 51-jarige leeftijd, begraven op 31 januari 1778 te Nuth.
 • 4. Christianus, gedoopt op 30 mei 1728 te Nuth.
 • 5. Joannes, gedoopt op 2 april 1730 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Schöffelers, Catharina Dederen namens Maria Catharina Frissen).
 • 6. Matthias, gedoopt op 6 november 1732 te Schinnen (getuige(n): Matthaeus De Macker namens Petrus Nuchelmans, Catharina Hennen namens Catharina Florentina de Negri).
 • 7. Joannes Petrus, gedoopt op 17 maart 1737 te Nuth (getuige(n): Conrardus Keulen, Joanna Nonneux namens Catharina Schils).
 • 8. Anna Maria, gedoopt op 10 juli 1739 te Klimmen.
 • 9. Maria Catharina, gedoopt op 30 november 1742 te Klimmen, overleden op 5 december 1790 te Hellebroek-Nuth op 48-jarige leeftijd.


III.12 Christianus NUCHELMANS, gedoopt op 12 februari 1696 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Dionisius Boesten, Elisabeth Nuchelmans namens Margaretha Nuchelmans), overleden op 11 februari 1775 te Hellebroek-Nuth op 78-jarige leeftijd, begraven op 13 februari 1775 te Nuth.
RAL-LvO 1758, 33r: Op 16 april 1727 leende Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Francois Nunneu, 350 gulden tegen 6 1/4% van Peter Thomas de Negri, heer van Henri-Chapelle. Tot onderpand dienden:
a) een morgen huis met hof te Hellebroek, grenzend aan Coenraed Ceulen, de erfgenamen Thomas Weustenraedt en de straat;
b) anderhalve morgen weiland te Hellebroek, grenzend aan de erfgenamen Jan Urlings, Coenraed Ceulen en de straat;
c) 232 kleine roeden weiland te Hellebroek, grenzend aan de erfgenamen Jan Urlings, Coen Ceulen en Christiaen Nuchelmans zelf, onlangs gekocht van de erfgenamen Urlings [zie RAL-LvO 1757, 193v];
d) een morgen land in de Menstraat onder Wijnandsrade, grenzend aan Reijner Crijns, Meijcken Helgers en de straat.
RAL-LvO 1757, 193v: Op 17 april 1727 liet Nicolaes Urlings, gehuwd met Neleken Gorissen, samen met zijn zwager Matthijs van der Haaghen de verkoop vastleggen van 232 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Urlings, Coen Ceulen en Christiaen Nuchelmans. Deze weide, afkomstig uit de nalatenschap van Jan Urlings, werd voor 26 stuivers per roede verkocht aan Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Francois Jehenne Nunnue.
RAL-AHW 170, 155: Op 26 maart 1733 verkocht Willem Vaessen, gehuwd met Anna Weustenraede aan Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Jennon Nunnez, een halve morgen akkerland "achter den Quinquart" onder Wijnandsrade, oostwaarts de erfgenamen Elisabeth Papperts, westwaarts Claes Urlinghs, hoofdzijden Mathijs van der Haegen en de koper, voor 28 1/2 stuiver per kleine roede.
RAL-AHW 170, 156: Op 27 maart 1733 verkocht Claes Urlinghs, gehuwd met Melken Gorissen, aan Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Jennon Nunnez, 88 3/4 kleine roeden akkerland "achter Quinckers coelhoff" nabij Hellebroek onder Wijnandsrade, oostwaarts de koper, westwaarts Matthias van der Haegen, voor dertig stuivers per kleine roede.
RAL-AHW 170, 225: Op 7 september 1739 leende Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Jeneton Nunnez, van juffrouw C.E. Fransen, weduwe Canisius, 200 pattacons tegen 5% en stelde daartoe tot onderpand zijn onder Wijnandsrade gelegen goederen:
a) een halve bunder akkerland "het groodtstuck", oostwaarts Conrard Keulen, westwaarts Joannes Nuchelmans, uitschietend op de Wijnandsraderweg;
b) een halve bunder akkerland "het buijnder", oostwaarts Servaes Canisius, westwaarts Reinier Crijns en Nelis Ortmans;
c) een halve bunder akkerland "omtrent de seven buijnder van Laer", oostwaarts heer Munix, westwaarts Wolter Limpens, uitschietend op de Raderweg;
d) ca. 250 kleine roeden akkerland "het Esschebroexken", oostwaarts Wolter Limpens, westwaarts Peter Corten, hoofdzijden Reijnier Crijns en Claes Heuten;
e) een morgen akkerland "op het Swijerder voetpaetje', grenzend aan Peter Banens en Thomas Bruls.
RAL-LvO 1758, 220r: Op 10 maart 1745 verkocht Leonardus Creuwen, schepen van Vaesrade en gehuwd met Severina Coenen, aan Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Francois Nunnue, 100 kleine roeden (minus een kwart) akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth voor 33 1/2 stuiver per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 143r: Op 17 juni 1755 verkocht Jan Hermens, gehuwd met Maria Geurts, samen met zijn twee kinderen uit zijn huwelijk met Sophia Weustenraedt, aan Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Francois Nunnue, ca. 23 kleine roeden huis, met kamer en moestuin, gelegen te Hellebroek, grenzend aan Willem Schutjens, Christiaen Nuchelmans, de straat en Willem Vaessen. Het huis met kamer was bouwvallig en de verkopers hadden geen geld voor onderhoud. Derhalve werd het voor elf pattacons verkocht.
RAL-LvO 1760, 216v: Op 21 oktober 1771 verkocht Joannes Ceulen, gehuwd met Anna Maria Coenen, aan Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Jennon Wilme (!), 395 kleine roeden huis met plaats, weide, moestuin en land te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Christiaen Nuchelmans zelf, Joannes Houben, Leonaerd Houben en de straat; en voorts nog 246 kleine roeden weiland (het voetpad niet meegerekend) tegenover het huis, grenzend aan Jan Nuchelmans, Christiaen Nuchelmans zelf en de straat. Iedere kleine roede kostte vier gulden.
RAL-LvO 1760, 221r: Op 21 oktober 1771 verkocht Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Jennon Wilme (!), aan Joannes Ceulen, gehuwd met Anna Maria Coenen, 100 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Houben, Matthijs Bemelmans en de weduwe Corten. Iedere kleine roede kostte drie gulden.
RAL-LvO 1760, 215r: Op 22 oktober 1771 leende Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Jennon Neuneu, 1000 gulden tegen 5% van de eerwaarde heer Theod. Werden, beneficiant te Sittard. Tot onderpand dienden:
a) twee bunders en twee morgen akkerland aan Jongenbos, grenzend aan de heer van Wijnandsrade, de pastoriegoederen van Nuth en Jacobus Wolters;
b) halve bunder land aan de Uitlegger, grenzend aan Joannes Boormans, Jacobus Wolters en de straat;
c) 113 kleine roeden land in de Eiken, grenzend aan Peter bruls, Aleth Coenen en de straat;
d) een bunder weide onder Hellebroek, grenzend aan de erfgenamen Arnold Urlings, Joannes Ceulen en de straat.
Op 22 juli 1774 werd vastgelegd dat het kapitaal op 5 juli 1774 was afgelost.
Zoon van Christianus NUCHELMANS (zie II.15) en Elisabeth HENNEN.
Gehuwd met Joanna NONNU, overleden op 12 maart 1780 te Hellebroek-Nuth, begraven op 14 maart 1780 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelius (zie IV.22).
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 14 november 1721 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten en Maria Kerckhoffs namens Elisabeth Hennen (grootmoeder)).
 • 3. Joannes, gedoopt op 15 mei 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Hennen, Catharina Crins namens Maria Nuchelmans).
 • 4. Petrus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 16 november 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Bruls namens Petrus Nuchelmans (oom), Maria Heuts namens Elisabeth Nuchelmans).
 • 5. Franciscus, gedoopt op 27 oktober 1726 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Franciscus Nonnuw, Mechtildis Nuchelmans).
 • 6. Dionisius, gedoopt op 6 januari 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Dionisius Nonnuz, Catharina Crins).
 • 7. Christianus, gedoopt op 24 april 1731 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Schuffelers, Elisabeth Hennen namens Barbara Frissen), overleden op 11 februari 1801 te Jabeek op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25 januari 1763 te Nuth (getuige(n): Joannes Nuchelmans, Severina Frijns), dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad met Sophia BOESTEN, geboren ca. 1732, overleden op 9 augustus 1802 te Jabeek, dochter van Henricus BOESTEN en Catharina HENNEN.

 • 8. Joannes Franciscus, gedoopt op 6 mei 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Maria Heuts namens Maria Josepha Nunneux).
 • 9. Matthias Ludovicus, gedoopt op 4 februari 1735 te Nuth (getuige(n): Matthias de Valzolion, Elisabeth Nuchelmans namens Alegonda Nunnux).
 • 10. Maria Josepha, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 13 mei 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Cornelia Kerckhoffs), overleden op 13 mei 1738 te Nuth.
 • 11. Leonardus (zie IV.34).
 • 12. Maria Josepha, gedoopt op 18 augustus 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Christianus Schöffelers, Ida Schetjens namens Maria Josepha Nunnux), overleden op 11 juli 1786 te Leeuw-Nuth op 44-jarige leeftijd, begraven op 13 juli 1786 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 25 oktober 1763 te Nuth met Wilhelmus FRIJNS, 27 jaar oud, pachter hoeve Leeuw-Nuth, gedoopt op 21 december 1735 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Brandts, Elisabeth Crins namens Elisabeth Frins), achternaam bij doop Frins, overleden op 24 november 1811 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Franciscus FRIJNS, pachter hof Leeuw, en Catharina BRANDTS.
RAL-LvO 1761, 45v: Op 26 november 1776 verkocht Agnes Theresia van der Meer, begijn op het groot begijnhof te Tongeren, aan Wilhelmus Frins, halfwin op de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 573 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de heer van Nuth, de verkoopster en de wijenweg, voor 49 stuiver per kleine roede. Het geld moest overhandigd worden aan haar zwager de heer Boccar, gehuwd met Catharina Elisabeth van der Meer. Het land was verpacht aan Bartholomeus Deumens die het land nog tot half maart mocht gebruiken, maar wel vanaf de verkoopdag de pacht aan Frijns moest betalen.
RAL-LvO 1762, 132v: Op 27 april 1780 verkocht Matthijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Wilhelmus Frijns, halfwin op de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 284 kleine roeden huis met stallen, schuur en weide, gelegen op de Kamp onder Nuth, grenzend aan heer Lorthije, Arnoldus Lino Vranck, de gats en de Wijenweg, leengoed van het hof Merkelbeek, voor 1620 gulden.
RAL-LvO 1761, 224r: Op 8 november 1780 verkocht Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Sophia Boesten, aan Willem Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 109 kleine roeden huis met verdere bebouwing en huisweide, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Leonardus Nuchelmans, de erfgenamen Leonardus Houben en de straat; voorts 38 1/2 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan Leonardus Nuchelmans, Willem Frijns zelf en de pastoriegoederen; en tenslotte 150 kleine roeden weiland "de kusterweijde", grenzend aan Horstmans, Leonardus Nuchelmans en de erfgenamen Jan Nuchelmans, belast met een half vat rogge aan de armen van Nuth. De koopsom van deze goederen bedroeg 1750 gulden.
RAL-LvO 1762, 128r: Op 13 augustus 1782 verkocht Mathijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens. aan Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, drie stukken akkerland, te Nuth gelegen, te weten:
a) 63 kleine roeden "op de Ruijters baen", grenzend aan Willem Biesjans, de kinderen van Renier Crijns, schepen Ackermans en Gerard Eijmael;
b) 79 kleine roeden "op de streeck", grenzend aan de hof Leeuw, de kinderen van Renier Crijns. de weduwe Caspar Brants en de weg;
c) 105 kleine roeden op de Sittarderweg, grenzend aan de hof Leeuw, schepen Ackermans en de Sittarderweg.
Deze goederen had Mathijs Bruls eerder op 25 juli 1782 gekocht van zijn broer Christiaen (in welke akte de goederen beschreven werden). Wilhelmus Frijns betaalde 842 gulden en vier stuivers.
RAL-LvO 1763, 1r: Op 15 november 1782 verkochten de broers Christiaen en Thomas Nuchelmans uit Walem onder Klimmen aan hun oom Wilhelmus Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, de volgende onroerende goederen:
a) 246 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, oostwaarts Wilhelmus Frijns, westwaarts erfgenamen Jan Nuchelmans, zuidwaarts de straat en noordwaarts Jacobus Ramaekers;
b) 196 kleine roeden akkerland op de Brommelerweg onder Wijnandsrade, oostwaarts Joannes Wilhelmus Canisius, westwaarts Wilhelmus Frijns, zuidwaarts de weg en noordwaarts Dirck Drummen;
c) 150 kleine roeden akkerland "aen de Bracken" onder Wijnandsrade, oostwaarts de erfgenamen Melser Drummen, westwaarts de weg, zuidwaarts verscheidene erven, noordwaarts Gertruid Habets.
De weide kostte 65 stuivers, het akkerland 60 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 154r: Op 11 december 1782 leende Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, van Cornelis Matthias Loijens, koopman en burger van Maastricht, gehuwd met Maria Catharina Geluck, 800 gulden tegen 4%, met welk geld hij de op 15 november 1782 aangekochte stukken land betaalde. Deze goederen werden tot onderpand gesteld, evenals het op 22 juni 1780 toegewezen deel uit de nalatenschap van zijn schoonouders Christiaen Nuchelmans en Jenne Nune, te weten:
a) een bunder en 70 1/2 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Arnold Urlings, een mede-erfgenaam en de straat;
b) 130 1/2 kleine roeden land "in de eijcken" onder Nuth, grenzend aan Steven Offermans en Peter Bruls, belast met twee koppen rogge aan de kapelaan van Hoensbroek;
c) 164 kleine roeden land onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf en Leonardus Nuchelmans.
RAL-LvO 1763, 38r: Op 17 oktober 1785 werd vastgelegd dat Gerardus van Arcken, burger van Maastricht en gehuwd met Catharina Voghts, aan Wilhelmus Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, drie onroerende goederen die hem bij erfenis waren toebedeeld, verkocht had, te weten:
a) 167 kleine roeden akkerland "op den streck", grenzend aan de Landscommandeur, Joannes Bruls en de Sittarderweg;
b) 100 kleine roeden akkerland uit een groter perceel aan de Wijenweg, grenzend aan Philippus Voghts en Joannes Bemelmans;
c) 38 kleine roeden akkerland "op den Roscamp", grenzend aan Joannes Bruls en schepen Ackermans.
De totale koopsom bedroeg 1281 gulden, waarvan reeds 171 gulden en 19 stuivers betaald waren en de rest nu werd overhandigd.

Generatie IV

IV.22 Cornelius NUCHELMANS, geboren ca. 1720, overleden op 2 juni 1771 te Klimmen, zoon van Christianus NUCHELMANS (zie III.12) en Joanna NONNU.
Ondertrouwd op 26 februari 1749 te Klimmen, bruid van Walem-Klimmen, gehuwd voor de kerk op 11 mei 1749 te Klimmen met Anna Elisabeth SLEIJPEN, 22 jaar oud, gedoopt op 9 juni 1726 te Klimmen, overleden op 3 juni 1782 te Klimmen op 55-jarige leeftijd. Kwartierstaat E. Dubois, dochter van Thomas SLEIJPEN en Margaretha PLUIJMAEKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Maria, gedoopt op 5 februari 1751 te Klimmen.

Gehuwd met Hubertus PIRLOT.

 • 2. Christianus, gedoopt op 4 juni 1753 te Klimmen.
 • 3. Thomas, gedoopt op 2 februari 1756 te Klimmen.
 • 4. Maria Anna, gedoopt op 24 november 1758 te Klimmen.
 • 5. Joannes, gedoopt op 31 december 1759 te Klimmen.
 • 6. Maria Josepha, gedoopt op 10 april 1763 te Klimmen.

Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 19 augustus 1783 te Nuth met Joannes Petrus HOUBEN, 25 jaar oud, gedoopt op 11 oktober 1757 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben (oom), Anna Timmers), zoon van Petrus HOUBEN en Maria KOECKEN..
RAL-LvO 1763, 35v: Op 15 oktober 1785 leenden Petrus Houben, gehuwd met Maria Koeken, en diens zoon Joannes Petrus Houben, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans 2000 gulden tegen 4% van het Frederick Jacobus van Afferden, kanunnik van St.-Servaes te Maastricht. Petrus Houben borgde met de volgende goederen:
a) 150 kleine roeden huis met schuur, stallen, weide en moestuin, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan Joannes Curfs, Godefridus Reiners, de weduwe Christiaen Crijns en de dorpstraat;
b) 58 kleine roeden weiland bij zijn huis gelegen, grenzend aan Leonaerd Onnou, de dorpstraat, Matthijs Slangen en Margaritha Helgers;
c) 178 kleine roeden weiland onder de Pletsmolen, grenzend aan Hermanus Diederen, Franciscus Hulskens, de Molenweg en de gats;
d) 100 kleine roeden akkerland "onder de drinck", grenzend aan de Nieuwenhof, de weduwe Joannes Frissen, Joannes Curfs en het voetpad;
e) 80 kleine akkerland in de Sijpen, grenzend aan Joannes Jongen, Wilhelmus Slangen, de Nieuwenhof en de vloedgraaf;
e) 58 kleine akkerland in de Sijpen, grenzend aan Joannes Curfs, Joannes Wilhelmus Canisius, de Nieuwenhof en de vloedgraaf;
e) 54 kleine roeden akkerland "omtrent de boschweijde", grenzend aan Hubertus Houben en de Nieuwenhof.
Joannes Petrus Houben borgde met de volgende goederen:
a) 239 1/2 kleine roeden akkerland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de heer van Wijnandsrade, schepen Nuchelmans en Jacobus Welters;
b) 102 1/4 kleine roeden akkerland op de Kruisweg, grenzend aan heer Ruijters, het voetpad, schepen Nuchelmans en de weg.

 • 7. Leonardus, gedoopt op 30 oktober 1766 te Klimmen.


IV.34 Leonardus NUCHELMANS, brouwer, schepen, gedoopt op 8 oktober 1739 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Leonardus Hennen, Maria Elisabeth Keulen), overleden op 28 maart 1826 te Hellebroek-Nuth op 86-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1739, genachting 14 februari 1775: Op 11 februari 1775 wees Maximiliaen, baron van Eijnatten, heer van Nuth, Leonard Nuchelmans aan als nieuwe schepen van de schepenbank Nuth.
RAL-LvO 1761, 79r: Op 23 september 1777 verkocht Peter Jongen, inwoner van Amstenrade en gehuwd met Catharina Peters, aan schepen Leonardus Nuchelmans, gehuwd met Anna Maria Ramaeckers, de volgende, in en nabij Hellebroek onder Nuth en Wijnandsrade gelegen onroerende goederen:
a) 102 kleine roeden huis met weide en moestuin, genaamd "de uijtlegger", grenzend aan Melser Drummen, weduwe Crijns en de weg;
b) 145 kleine roeden akkerland nabij het voornoemde huis, grenzend aan de wexduwe Bormans, Peter Crijns en het voetpad;
c) 21 1/2 kleine roeden akkerland "in den woonenbergh", grenzend aan de weduwe Corten en de weduwe Crijns.
Iedere kleine roede kostte drie gulden. Een deel van de koopsom werd voldaan door het overnemen van een schuld van 400 gulden aan de heer Clemens te Sittard. De goederen waren verder nog belast met een half vat rogge aan de armen van Wijnandsrade en een vat haver in de cijnskaart Berg.
RAL-LvO 1762, 2v: Op 4 september 1780 verklaarden schepen Horstmans en Hubert Pirlot, gehuwd met Joanna Maria Nuchelmans, dat zij als voogden van de kinderen van wijlen Cornelis Nuchelmans en Anna Elisabeth Sleijpen, hun zaken hadden waargenomen bij de deling der goederen van Christiaen Nuchelmans en Jenne Nunu. Voornoemde kinderen hadden daarbij een schuur naast het Stokhuis te Hellebroek, met een deel van de moestuin en een stuk land met een huisje verworven, inclusief een deel van de schulden. Dit goed werd, omdat het moeilijk te verdelen was, verkocht aan schepen Leonaerd Nuchelmans, gehuwd met Anna Maria Ramaeckers. Hij betaalde voor de 175 kleine roeden met alle toebehoor, grenzend aan hemzelf, de weduwe Joannes Houben, de staat en het voetpad, 1280 gulden.
RAL-LvO 1761, 205r: Op 13 november 1780 verkocht Joseph Keibets, gehuwd met Maria Catharina Ramaeckers, aan zijn zwager Leonardus Nuchelmans, gehuwd met Anna Maria Ramaeckers, 148 kleine roeden akkerland "aen het vorstenclef" onder Nuth, grenzend aan de Nieuwhof, het voorstercleef, Reinerus Frissen, de Molenweg en secretaris Frissen. Voorts verkocht hij zijn deel in 212 kleine roeden akkerland "aen den Tijbert" onder Nuth.
De koopsom bedroeg 259 gulden en tien stuivers.
RAL-LvO 1761, 213r: Op 3 januari 1781 leende schepen Nuchelmans, gehuwd met Anna Maria Raemeckers, van juffrouw Meurs, weduwe van Abraham Werden, 2400 gulden tegen 5%. Tot onderpand stelde hij:
a) 350 kleine roeden huis met twee schuren, brouwerij, een klein huis met stallen te Hellebroek onder Nuth, met bijbehorende weide, bouwplaats en land, grenzend aan Willem Frins, de weduwe Joannes Houben, de dorpstraat en het voetpad;
b) 150 kleine roeden weiland "Kustersweijde", grenzend aan Willem Frins, erfgenamen Slangen en de erfgenamen Jan Nuchelmans;
c) 145 kleine roeden akkerland "aen de uijtlegger", grenzend aan Jacobus Wolters, Jan Nuchelmans en de weilanden;
d) een halve bunder en 25 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld "aen de vaert", grenzend aan Willem Frins en de erfgenamen Jan Nuchelmans;
e) 300 kleine roeden akkerland "op het vergelijck stuck", grenzend aan Willem Frins, Jacobus Wolters en de pastorie;
f) 102 kleine roeden huis met huisweide te Hellebroek, genaamd "de uijtlegger", grenzend aan de weduwe Crijns, Joannes Canisius en de weg;
g) een halve bunder en 30 kleine roeden weiland te Hellebroek, grenzend aan de weduwe Joannes Houben, Joannes Keulen en de straat, welk laatste stuk hij gekocht had van de erfgenamen Corten voor 930 gulden, te betalen uit het geleende bedrag.
De lening werd op 10 januari 1783 afgelost.
RAL-LvO 1762, 156r: Op 9 januari 1783 leende schepen Leonardus Nuchelmans, gehuwd met Anna Maria Raemeckers, 2400 gulden tegen 5% van juffrouw Elisabet Loijens uit 's Herenelderen, in deze vertegenwoordigd door haar broer Matthias Loijens, koopman te Maastricht. Met het geld wilde hij de lening van 2400 gulden aan de weduwe Werden aflossen. Tot onderpand dienden de goederen die bij voornoemde lening gespecificeerd waren.
RAL-LvO 1763, 77b: Op 31 januari 1786 verkocht Joannes Wilhelmus Canisius, wonend op de Raarhof onder Meerssen en gehuwd met Anna Mechtildis Frissen, aan Leonardus Nuchelmans, gehuwd met Anna Maria Rameckers, de volgende stukken akkerland:
a) 312 kleine roeden langs de Uitlegger onder Nuth, grenzend aan de kinderen van Jan Nuchelmans, het voetpad, de heer van Wijnandsrade en de Uitleggerweg, belast met drie vaten en drie koppen rogge aan Hubertus Goffin;
b) 50 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan heer Ruijters, de heer van Wijnandsrade, Peter Houben en de koper, vallend onder de leenhof Merkelbeek;
c) [niet ingevuld] kleine roeden aan de Brommelderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan hof Laar, Joannes Petrus Houben en Dirck Drummen.
Iedere kleine roede kostte vier gulden en tien stuivers.
Zoon van Christianus NUCHELMANS (zie III.12) en Joanna NONNU.
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 13 februari 1776 te Sittard (getuige(n): Antonius Jansen, Wilhelmus La Place), net toestemming gehuwd te Sittard; dispensatie in de drie roepen met Anna Maria RAMECKERS, 36 jaar oud, gedoopt op 29 mei 1739 te Wijnandsrade, overleden op 31 mei 1814 te Nuth op 75-jarige leeftijd, dochter van Jacobus RAMECKERS en Maria Catharina FRISSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 7 juni 1776 te Nuth (getuige(n): Jacobus Raemackers (grootvader), Maria Josepha Nuchelmans namens Joanna Maria Nunnu (grootmoeder)), overleden op 22 september 1781 te Hellebroek-Nuth op 5-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 23 september 1781 te Nuth.
 • 2. Christianus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 26 augustus 1777 te Nuth (getuige(n): Henricus Hennen namens Christianus Nuchelmans, Maria Catharina Ramaekers), overleden op 19 oktober 1781 te Hellebroek-Nuth op 4-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 20 oktober 1781 te Nuth.
 • 3. Maria Josepha, geboren op 23 juni 1780 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 23 juni 1780 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Jacobus Raemeckers (Nuth), Maria Josepha Nuchelmans (Nuth)), overleden op 23 september 1781 te Hellebroek-Nuth op 1-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 23 september 1781 te Nuth.
 • 4. Maria Catharina, geboren op 20 oktober 1782 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 20 oktober 1782 te Nuth (getuige(n): Leonardus Raemeckers (Nuth), Maria Bemelmans (Nuth) namens Maria Catharina Nuchelmans (Nuth)), overleden op 3 augustus 1864 te Hellebroek-Nuth op 81-jarige leeftijd, kwartierstaat Liesje Brone.

Gehuwd (1) voor 1808 met Joannes Petrus WILLEMS, gedoopt op 13 mei 1773 te Bingelrade, overleden op 25 augustus 1816 te Hellebroek-Nuth op 43-jarige leeftijd, zoon van Petrus WILLEMS en Sophia Elisabeth PIJLS.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 25 oktober 1819 te Nuth met Joannes Wilhelmus ACKERMANS, 40 jaar oud, geboren op 20 mei 1779 te Kamp-Nuth, gedoopt op 20 mei 1779 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Ackermans (Nuth), Ida Habets (Hulsberg)), overleden op 2 januari 1862 te Nuth op 82-jarige leeftijd, zoon van Joannes Henricus ACKERMANS, schepen, en Maria Margaretha LOIJENS.

Losse Eindjes

Hier een interessante email die ik in 2000 voerde met Vincent Bouchez

>recherche renseignements sur le patronyme NEUQUELMAN (NEUGELSMAN).
>
>Jean NEUGELSMAN
>x
>Marguerite MEYERS

Bonjour Vincent,

probablement les noms que vous cherchez sont "Nuggelmans" et "Meijers". 
Ces noms sont tres common dans cette region, pres de Valkenburg dans le sud
au Pays Bas (Limburg).
Si vous avez encore d'information, je suis tres interesse de tous que vous avez
sur cette sujet. 

Je suis desole mais j'ai un clavier sans accents, et mon Francais n'est pas
tres bonne non plus !!

Het blijkt dat er een grote tak van de familie Nuggelmans bestaat in het noord-westen van Frankrijk.
Zie ook de website van Vincent Bouchez. --Eugene Dubois 24 jan 2007 13:37 (CET)

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 11 december 2006