Melderslo

Uit Genealogie Limburg Wiki

Melderslo (Limburgs dialect: de Melderse) is een kerkdorp van de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas.

Geschiedenis

Het dorp is rond 1400 ontstaan uit twee ontginningsvelden in een bos. Het gebied dat nu het huidige dorp Melderslo en het gehucht Eikelenbosch vormt is al enkele eeuwen bewoond. Toen bestond de bewoning uit niet meer dan diverse verspreid liggende boerderijen. Pas in de 20ste eeuw werd Melderslo een dorp.

Monumenten

  • In 1916 werd de school van Melderslo gebouwd. De architect hiervan was Caspar Franssen (1860-1932) uit Roermond. Doordat het leerlingaantal groeide, werd in 1965 een nieuwe school naast de oude dorpsschool gebouwd. Het oude gebouw uit 1916 was uiteindelijk overbodig geworden. In 1977 werd het pand verbouwd tot 3 woningen.
  • In 1921 werd de St. Odakerk gebouwd, naar ontwerp van de uit Venray afkomstige architect A. Martens. In 1932 bleek de kerk te klein te zijn om alle kerkgangers te kunnen herbergen. 's Zomers moesten velen de mis in de open lucht volgen. Vergroting van het gebouw was daarom een absolute noodzaak. De Roermondse architect Joseph Franssen liet er een toren bouwen en de kerk met 8 meter verlengen. De verbouwde kerk bleef uiteindelijk niet meer dan 10 jaar staan. In de nacht van 23 op 24 november 1944 werden de toren en kerk opgeblazen door de terugtrekkende Duitsers. Direct na de oorlog werd de Maastrichtse architect Alphons Boosten aangezocht voor de bouw van een nieuwe kerk. In 1946 werd het eerste ontwerp voor de kerk ingeleverd maar dit werd afgekeurd omdat het te groots was en het een gebrek aan dorpskarakter had. Het ontwerp van 1948 werd wel goedgekeurd. Opvallend in dit ontwerp is de pijlvormige plattegrond, met twee schuin naar het koor geplaatste transeptarmen. Diverse vertragingen zorgden ervoor dat pas in 1951 kon worden begonnen met de bouw. Uiteindelijk was de kerk in april 1953 zover klaar dat ze in gebruik kon worden genomen. In 1954 werden in de nieuwe kerk glas-in-lood geplaatst, ontworpen door de beroemde glazenier Joep Nicolas. Ter nagedachtenis van de in 1944 verwoeste kerk werd in 1979 een monument voor de nieuwe kerk geplaatst. Het monument is een zonnewijzer geplaatst op een blok steen afkomstig van de voor-oorlogse kerk.

Literatuur