Maagscheiding

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Maag is een term voor verwant. [1].

Maaggescheid, maagscheid of maagscheiding, boedelscheiding (zie ook VERDAM en verg. gescheid) (”Uytkoopen van erffenissen, huwelykse medegaven … ofte maeggescheyden”, Utr. Placaatb. 1, 482 [1700]; ”Een vriendelijke Erfdeilinge en Maagscheid”, bij PLEYTE, Meerv. LXXXVIII (a°. 1783). ”Alle hylicxvurwarden, und Maechgescheyden, die van beyder sydts hylicxvrunden, of bedinghsluyden … versegelt ofte onderteycken zyn, sullen so bundich wesen …, of die Gherichtelyck bekendt weren”, Lantr. v. Veluwen XXVII, 1).

Bronnen

  1. De geïntegreerde Taalbank (gnl.inl.nl)