Limpens (Nuth), stam B

Uit Genealogie Limburg Wiki
(Doorverwezen vanaf Limpens, stam B)
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE LIMPENS, stam Gabriel, een oude familie uit Nuth.

Voor Geurt Limpens alias Strangen en zijn nakomelingen, zie Limpens (Nuth), stam A.

Generatie I


I.1 Gabriel LIJMPENS, geboren te Oirsbeek? Overleden op 27 augustus 1679 te Paderborn (D), obiit Padelbonae; overlijden ingeschreven in begraafboek Nuth.
RAL-LvO 1755, 262v: Op 4 oktober 1667 verkocht Peter Willems, gehuwd met Melken Nuchelmans, aan Gabriel Limpens, gehuwd met Jenne Caris, ca. 150 kleine roeden akkerland op de Bastert achter Terstraten, grenzend aan Jan Bruls, Ficken Crousen en Vaes Limpens, belast met een half vat rogge aan de pastoor van Wijnandsrade. Limpens gaf hiervoor een paard en achttien pattacons. Ondertrouwd op 3 juli 1660 te Heerlen. Hervormde gemeente: Gabriel Limpens van Oirsbeek en Joanna Caris van Nuth, gehuwd voor de kerk op 1 augustus 1660 te Heerlen. Hervormde Gemeente met Joanna CARIS, 17 jaar oud, gedoopt op 3 maart 1643 te Nuth, overleden op 23 augustus 1704 te Nuth op 61-jarige leeftijd, dochter van Leonardus CARIS en Helena HERMENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus (zie II.1).
 • 2. Mechtildis LIMPENS, gedoopt op 2 maart 1665 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermans, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans), naam dochter niet ingevuld, mogelijk Mechtildis; in ieder geval blijkt familierelatie uit RAL-LvO 1756, 81v Gehuwd met Joannes SCHRODERS, overleden op 7 juni 1739 te Spaubeek.
 • 3. Joannes LIMPENS, gedoopt april 1666 te Nuth (getuige(n): Michael Knoren, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans).
 • 4. Helena, gedoopt op 20 maart 1670 te Nuth (getuige(n): Petrus Lijmpens, Helena Lijmpens, e.v. Nicolaus Hermans), overleden op 30 april 1753 te Spaubeek op 83-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1759, 8r: Op 4 mei 1747 maakte Heijleken Limpens, weduwe Peter Eggen, haar testament. Voor haar zoon Peter Eggen, die nog aan zijn vader 40 pattacons had verstrekt, zou voorafgaand aan de erfdeling het paard, de kar, het landbouwgereedschap, een "kistenstange" en een grote zetel gegeven worden. Haar dochter Heijleken Eggen, die een dukaat voor kaarsen voor haar vader en een dukaat voor schatgeld had geleverd, zou voor dat bedrag uit de roerende goederen betaald worden. Dochter Jenne Eggen kreeg de "moelje".
RAL-LvO 1759, 47v: Op 14 april 1750 deed Helena Limpens, weduwe Peter Eggen, afstand van haar rechten op haar onroerende goederen. Vanwege haar hoge leeftijd droeg zij alle goederen, gelegen te Terstraten onder Nuth, over aan haar kinderen. Voorwaarde was wel dat de zes kinderen haar jaarlijks elk drie pattacons zouden geven, waarvan de helft met Pasen en de helft met St.-Remigius. De kinderen die tekenden waren Hendrick, Christiaen en Leonaerd Eggen, en de schoonzonen Hermen Hermens en Thomas Maes (dochter Helena wordt niet vermeld).
RAL-LvO 1759, 49v: Op 20 april 1750 verkochten de kinderen van wijlen Peter Eggen en Heijleken Limpens, nadat hun moeder op 14 april afstand had gedaan van haar rechten, an Joannes Beckers, gehuwd met Mechtild Limpens, drie morgen en dertien kleine roeden weiland te Terstraten onder Nuth, genaamd "overweijde", grenzend aan Hermen Meijs en de beek, voor twee gulden en vijf stuivers per kleine roede.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25 november 1690 te Nuth (getuige(n): Maximiliaen Schepers, Maria Hamers) met Petrus EGGEN, 20 jaar oud, gedoopt op 3 april 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Hubertus Smeets, Catharina Meijers), overleden op 6 oktober 1746 te Terstraten-Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Henricus EGGEN en Gertrudis MAES.
RAL-LvO 1756, 142v: Op 12 september 1699 ruilde Peter Eggen, gehuwd met Heijleken Limpens, goederen met de nog ongehuwde Jan Limpens. Peter Eggen gaf zijn vierde kindsdeel in een huis met weide en beemd te Terstraten, genaamd "Beckians huijs", grenzend aan Hendrick Eggen, de straat, de beek en Jan Leufkens. Jan Limpens gaf een beemd bij het Horen onder Nuth, grenzend aan Jan Gielkens, Giel Gruijls en de straat. Bovendien gaf hij 12 pattacons en twee ooien. Jan Limpens behield wel de beste eik uit de beemd, terwijl Peter Eggen de drift langs de beek behield, zoals ook Claes Hermens die had. Peter Eggen behield ook het recht van overpad, maar moest wel zorgen dat eventuele openingen weer gedicht werden.
RAL-LvO 1757, 31r: Op 22 juli 1711 leende Peter Eggen, inwoner van Terstraten en gehuwd met Heijlken Limpens, 300 gulden tegen 5% van het Wittevrouwenklooster te Maastricht. Tot onderpand dienden:
a) 27 kleine roeden huis met stallen en moestuin te Terstraten
b) 106 kleine roeden akkerland naast zijn moestuin, grenzend aan Geurt Snackers;
c) 149 kleine roeden "de bovenste weijde" naast de Bergerhof;
d) 122 kleine roeden "de overste weijde" naast Jan Limpens;
e) 173 kleine roeden akkerland "op de wateros", naast de weduwe Hendrick Hermens;
f) 219 kleine roeden akkerland, westwaarts grenzend aan de erfgenamen Leufkens;
g) 54 kleine roeden akkerland op het Helleveld naast Geurt Snackers;
h) 65 1/2 kleine roeden akkerland op het Helleveld naast Lenart Limpens en de erfgenamen Vaes Pijpers;
i) 90 kleine roeden akkerland "over tweers op den raet"
j) 134 kleine roeden akkerland op de Beckerweg;
k) 58 kleine roeden akkerland "op 't kempken" naast Vaes Limpens;
l) 150 kleine roeden akkerland op het Bergerveld naast Lenart Limpens en de erfgenamen Ercken Meijs (zoals toebedeeld op 23 oktober 1710)
m) 200 kleine roeden akkerland aan het Kruis;
n) 95 kleine roeden akkerland naast Jan Dremmen;
o) 103 kleine roeden akkerland in de Haverdelle;
p) 92 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen Vaes Lijmpens;
q) een halve bunder weiland, grenzend aan Ercken Swelsen en Jan Karis;
r) 75 kleine roeden weiland, grenzend aan Lins Meijs en Matthijs Hautvast;
s) 23 kleine roeden moestuin "Brants Coelhof" naast Claes Hermens;
t) 116 kleine roeden akkerland "in 't swarte Cuijl", grenzend aan Hendrick Goessens en Lintien Hermens (via zijn echtgenote toebedeeld op 5 december 1690)
u) 113 kleine roeden akkerland, afkomstig van Jan Caris, grenzend aan Willem Haemers en Lenaert Limpens;
v) 67 kleine roeden akkerland "op den heufen", grenzend aan Jan Limpens en Lenart Limpens;
w) 78 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Leufkens en Lenart Lijmpens.
RAL-LvO 1757, 45v: Op 3 juli 1712 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 75 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Peter Eggen zelf, Jan Limpens zelf en de weg , voor 21 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1757, 81r: Op 4 maart 1715 leende Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, van Peter Heijnen, burgemeester van Spaubeek, 100 gulden tegen 6 1/4% en stelde daartoe tot onderpand:
a) een morgen akkerland in de Withegge, grenzend aan Leonaert Limpens, Jan Goessens en Jan Limpens;
b) 95 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijll", grenzend aan Lambert Heijnen, Paulus Meijs en de weg;
c) 75 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijll", grenzend aan Hein Bemelmans en de erfgenamen Lintien Hermens.
RAL-LvO 1757, 85r: Op 31 maart 1715 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, aan Geurt Snackers, gehuwd met Gertruijt Hermens, 54 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Geurt Snackers zelf en Jan Limpens, voor twee schillingen per kleine roede; en voorts 60 kleine roeden akkerland "in 't Campken", grenzend aan Claes Hermens, Vaes Limpens, Lens Meijs en de straat, voor 25 stuivers per kleine roede.

 • 5. Joannes (zie II.8).
 • 6. Joanna LIMPENS, gedoopt op 11 februari 1674 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Joanna Houben namens Maria Pouelsen).


Generatie II


II.1 Leonardus LIJMPENS, schepen, gedoopt op 13 februari 1663 te Nuth (getuige(n): Henr. Schepers namens Godefridus Hermans), overleden op 6 augustus 1740 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 81v: Op 1 maart 1697 verkocht Lenaert Limpens, inwoner van Nuth, met volmacht van zijn broer Jan Limpens en zijn zwagers Jan Schroeders en Peter Eggen, gedateerd 28 februari 1697, aan Johan Leuffkens, burger en koopman te Maastricht, 145 kleine roeden akkerland onder Nuth, grenzend aan heer Leuffkens zelf, Claes Hermens, de wijenweg nabij Molshage en de verkopers zelf. Iedere kleine roede kostte een gulden. Het bedrag werd in mindering gebracht op een schuld die heer Leuffkens nog van hen te vorderen had.
RAL-LvO 1757, 96v: Op 31 augustus 1716 verkocht Dirick Dassen, gehuwd met Gertruijdt Hennes, aan schepen Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Vroomen, een morgen akkerland achter de Berg, grenzend aan Claes Hermens en Peter Eggen; voorts 46 kleine roeden land aldaar op het Bergerveld, grenzend aan Hermen Meijs, Geurt Snackers en de Groeneweg; en tenslotte nog 68 kleine roeden weiland op de Berg, grenzend aan Geurt Snackers, Leonaert Limpens zelf en de Bergerweg, belast met drie koppen rogge aan de kerk van Nuth. De totale koopsom bedroeg 273 gulden.
RAL-LvO 1758, 140v: Op 4 juli 1740 maakte schepen Leonaert Limpens zijn testament, met als erfgenamen zijn kinderen Gabriel, Henricus, Leonard, Maria, Gertruid en Mechtild Limpens. Gabriel, Leonardus en Maria Limpens werden speciaal genoemd vanwege hun goede zorgen. Gabriel en Leonardus kregen alle paardengetuig. Henricus kreeg de rouwmantel. Maria kreeg een bed ter waarde van 10 pattacons en een bedrag van 50 gulden. Gertruid, zuster in het Wittevrouwenklooster te Maastricht, kreeg een rente van 100 gulden. Henricus had reeds zes pattacons ontvangen, naderhand te verrekenen met zijn erfdeel.'
Zoon van Gabriel LIJMPENS (zie I.1) en Joanna CARIS.
Gehuwd met Ida VROEMEN, gedoopt op 6 juni 1661 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Bruls, Petronella e.v. Joannes Bemelmans), overleden op 23 mei 1726 te Terstraten-Nuth op 64-jarige leeftijd, dochter van Henricus VROEMEN, collecteur schepenbank Nuth, herbergier "in de Boone", en Gertrudis LIJMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mechtildis LIMPENS, gedoopt op 29 maart 1684 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Anthonius Coenen, Mechtildis Limpens namens Maria Pijls), overleden op 5 oktober 1702 te Nuth op 18-jarige leeftijd, niet zeker!
 • 2. Gertrudis, gedoopt op 4 juni 1686 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermans, Margarita Cortten namens Maria Vroemen), zuster bij de Wittevrouwen te Maastricht.
 • 3. Joanna, gedoopt op 2 april 1689 te Nuth (getuige(n): Max. Schepers namen Laurentius Meijs (van Driesschen), Joanna Caris), overleden op 12 mei 1691 te Nuth op 2-jarige leeftijd, niet zeker!
 • 4. Gabriel LIMPENS (zie III.4).
 • 5. Henricus LIMPENS (zie III.6).
 • 6. Joannes LIMPENS, gedoopt op 12 juni 1695 te Nuth (getuige(n): Petrus Eggen, Sophia Vroemen).
 • 7. Anthonius LIMPENS, gedoopt op 19 januari 1698 te Nuth (getuige(n): Joannes Schroeders, Agatha Caris), overleden op 24 juni 1719 te Terstraten-Nuth op 21-jarige leeftijd.
 • 8. Maria LIMPENS, gedoopt op 5 mei 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Henricus Vroemen, Maria Spijers), overleden op 1 juni 1761 te Terstraten-Nuth op 61-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1759, 178v: gemeenschappelijk testament met broers Gabriel en Leonaerd.

 • 9. Leonardus LIMPENS, gedoopt op 14 mei 1702 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermans, Maria Vromen), overleden op 6 maart 1768 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1759, 178v: gemeenschappelijk testament met broer Gabriel en zus Maria.

 • 10. Mechtildis LIMPENS, gedoopt op 12 september 1704 te Nuth (getuige(n): Godefridus Snackers, Helena Limpens namens Mechtildis Vroemen), overleden op 12 januari 1766 te Jabeek op 61-jarige leeftijd, broer Hendrik, gehuwd met Anna Gelekercken.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 15 augustus 1733 te Maastricht (getuige(n): Leonardus Limpens, Antonius Alaers), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Joannes BECKERS, overleden op 6 mei 1769 te Jabeek.
RAL-LvO 1759, 49v; 90r; 91r.

II.8 Joannes LIJMPENS, gedoopt op 1 oktober 1671 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermans namens Severinus Lijmpens, Gertrudis Lijmpens, e.v. Henricus Vroomen), overleden op 17 mei 1724 te Hellebroek-Nuth op 52-jarige leeftijd, vermeld als echtgenoot van Maria Slangen!
RAL-LvO 1756, 142v: Op 12 september 1699 ruilde Peter Eggen, gehuwd met Heijleken Limpens, onroerende goederen met de nog ongehuwde Jan Limpens. Peter Eggen gaf zijn vierde deel in een huis met weide en beemd te Terstaten, genaamd "Beckjanshuijs", grenzend aan Hendrick Eggen, de straat, de beek en Jan Leufkens. Jan Limpens gaf een beemd "tegen het Hooren", grenzend aan Jan Balkens, Giel Gruijls, de beek en de straat. Bovendien gaf Jan Limpens nog 12 pattacons en twee ooien. Jan Limpens reserveerde voor zichzelf de beste eik uit voornoemde beek. Peter Eggen behield het recht van overpad, maar moest wel zorgen dat er geen schade werd aangericht.
RAL-LvO 1756, 145r: Op 11 februari 1701 verkocht Jan Schroders, gehuwd met Mettgen Limpens, aan zijn zwager Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, het vierde deel in een huis met stallen en weide, "Beckjanshuijs" gelegen in Terstraten onder Nuth, grenzend aan de straat, Peter Eggen, de beek en Jan Leuffkens, geschat op een bunder aan maten. De koopsom bedroeg 150 gulden. Maar de koper moest zijn moeder Jen Caris het vruchtgebruik laten.
RAL-LvO 1756, 193r: Op 22 maart 1706 verkocht Maes Maessen, gehuwd met Anna Wolfs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Peters, 102 kleine roeden een 11 voet akkerland in het Helleveld, grenzend aan Laurens Meijs en de erfgenamen Johan Leufkens; en voorts 100 kleine roeden en een voet akkerland in het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Johan Leufkens en Hendrick Eggen. Iedere kleine roede kostte 15 stuivers. Het geheel viel onder de cijnskaart Amstenrade met een halve kop rogge jaarlijks.
RAL-LvO 1757, 45v: Op 3 juli 1712 verkocht Peter Eggen, gehuwd met Heijlicken Limpens, aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 75 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Peter Eggen zelf, Jan Limpens zelf en de weg, voor 21 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1757, 46r: Eveneens op 3 juli 1712 verkocht Jan Schroeders, gehuwd met Mettien Limpens, aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 112 kleine roeden akkerland aan het Kruis in het Straterveld onder Nuth, grenzend aan Jan Schroeders zelf, Jan Limpens zelf, de straat en Jan Limpens van Overbroek; en verder nog 11 1/2 kleine roeden moestuin "Brants coelhoff" te Terstraten, grenzend aan Leonaert Limpens, Jan Limpens zelf en de erfgenamen Claes Hermens. De totale koopsom bedroeg 46 pattacons en twee schillingen.
RAL-LvO 1757, 125r: Op 2 september 1720 verkocht Peter Heuts, gehuwd met Elisabeth Meijers, aan Jan Limpens, inwoner van Hellebroek en gehuwd met Maria Peters, 122 kleine roeden akkerland "achter Limpens Camp" te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Corten, Jan Bruls en de pastoriegoederen; en verder 123 kleine roeden weiland in de Menstraat, grenzend aan Matthijs van der Haegen, Thomas Weustenraedt en de Menstraat, belast met een vat rogge aan het klooster St.-Gerlach. Het geheel werd verkocht voor 73 pattacons. Tevens werd nog een stukje beemd in de Hommerterbeemd onder Hellebroek overgedragen, hetgeen echter van zeer geringe waarde was.
Aangezien Jan Limpens de goederen in huur had gehad en de huurtermijn nog drie jaar zou lopen, werd bepaald dat in geval van naasting Jan Limpens het geheel nog drie jaar mocht gebruiken.
RAL-LvO 1757, 140v: Op 20 oktober 1721 leende Jan Lijmpens, gehuwd met Marie Peters, 300 gulden van de weduwnaar Hendrick Crijns uit Weustenrade. Tot onderpand dienden:
a) de "Haemackersweijde" te Hellebroek, grenzend aan Joannes Vleugels, de weduwe Jenne Corten, de weduwe Christiaen Nuchelmans en de Reukender kamp;
b) 122 kleine roeden akkerland achter Hellebroek, grenzend aan Jan Corten, Jan Bruls, de pastoriegoederen en de huiswei van Wolter Limpens;
c) 123 kleine roeden weiland in de Menstraat, grenzend aan Matthijs van der Haegen, Thomas Weustenraedt en de straat, zoon van Gabriel LIJMPENS (zie I.1) en Joanna CARIS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 30 juni 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers) met Maria PETERS, 22 jaar oud, gedoopt op 25 november 1677 te Nuth (getuige(n): Matthias ...ens, Catharina Cuijpers), overleden op 1 maart 1732 te Hellebroek-Nuth op 54-jarige leeftijd, dochter van Leonardus PETERS en Maria COENEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Bavo Gabriel, gedoopt op 21 maart 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Coemans, Joanna Lijmpens), overleden op 16 september 1719 te Hellebroek-Nuth op 18-jarige leeftijd.
 • 2. Maria LIMPENS, gedoopt op 25 april 1704 te Nuth (getuige(n): Leonardus Peters namens Joannes Heuts, Maria Coenen namens Ida Vroemen), overleden op 21 oktober 1774 te Spaubeek op 70-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1737, genachting 5 oktober 1744: Maria Limpens was van plan om te hertrouwen en Nuth te verlaten. Zij werd nu door haar schoonmoeder gedaagd om haar schulden te voldoen.
RAL-LvO 1725, processtukken 1744: Zij gaf een verklaring af omtrent een vechtpartij van gasten van haar herberg [nog te beschrijven]
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 12 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Gabriel Limpens). Stephanus Roox van 't Meulenveldt, Maria Limpens ex Hullenbroeck met Stephanus ROOX, 31 jaar oud, gedoopt op 6 september 1693 te Nuth (getuige(n): Gerardus Roex, Agnes Brants). Pastoor schrijft hem in als Stephanus Brants en vermeldt geen moeder; waarschijnlijk heeft hij een fout gemaakt door alleen de voornaam van de vader en de achternaam van de moeder in te vullen. Een Matthias Brants woonde toen wel in Schinnen, maar die was ruim zeven maanden eerder vader geworden en komt dus niet in aanmerking, overleden op 11 januari 1744 te Molenveld-Nuth op 50-jarige leeftijd, zoon van Mattheus ROECX en Elisabeth BRANTS.
RAL-LvO 1758, 222r: Op 9 april 1739 verkochten Steven Roex, gehuwd met Maria Limpens, en zijn zus Catharijn Roex aan hun zwager Hermen Jongen hun deel in huis en hof met weide en moestuin, alsmede 35 klein roeden land "op het Meulenveld", grenzend aan Steven Roox en de erfgenamen Jan Slangen, met het recht van overpad naar de put. Elk deel kostte 100 gulden.
Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 6 oktober 1744 te Spaubeek met Theodorus LEUNISSEN, geboren ca. 1695, overleden op 18 augustus 1781 te Spaubeek, zoon van Gerardus LEUNIS en Cornelia SLANGEN.
RAL-LvO 1736, genachting 7 november 1735: genoemd als zoon van Gerard en Cornelia Slangen.
RAL-LvO 1759, 27v: Op 9 november 1745 leende Theodorus Leunesse, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 200 gulden aan Gelis Wouters, gehuwd met Maria Coumans.
RAL-LvO 1759, 130r: Op 17 april 1752 verkocht Reijner Meulenbergh, weduwnaar Elisabeth Drummen, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, 46 3/4 kleine roeden akkerland "de swartcoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Dirck Leunissen, erfgenamen Nelis Cremers en de overste Wijenweg, voor 32 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 101v: Op 18 april 1753 verkocht Hendrick Eggen, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, weduwnaar Catharina Beckers, bijgestaan door schoonzoon Peter Goessens, aan Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 96 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Paulus Meijs, de erfgenamen Jan Cremers, de overste Wijenweg en Merten Wouters, voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 174v: Op 22 februari 1758 verkocht Christiaen Eggen, weduwnaar Maria Campo, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, ca. 70 kleine roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan Joannes Meijs, Gabriel Limpens, Joannes Frissen en de Trichterweg, voor 29 stuivers per kleine roede en vijf vaten rogge.
RAL-LvO 1759, 221v: Op 23 september 1758 verkocht Christiaen Eggen, weduwnaar, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, ca. 70 kleine roeden akkerland "de swaertcoul" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Willem Goessens, Matthijs Heuts, heer Habets en heer a Blisia, voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 226r: Op 25 februari 1760 verkocht weduwnaar Christiaen Eggen samen met zijn zwager Hermen Hermens, gehuwd met Gertruijd Eggen, inwoners van Spaubeek, erfgenamen Peter Eggen, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, hun delen in een beemd te Terstraten onder Nuth, te weten 45 kleine roeden per deel, grenzend aan de erfgenamen Hermen Meijs, Henderick Eggen en de weg, voor 80 gulden. Wel reserveerden de verkopers vier bomen en het snoeihout voor het lopende jaar.
RAL-LvO 1759, 250r: Op 6 juni 1761 verkocht Thomas Maes, gehuwd met Joanna Eggen, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, 100 kleine roeden akkerland nabij Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen, Joannes Beckers en de weg, voor 36 stuivers per kleine roede. De staande gewassen waren voor de verkoper, kaf en stro voor de koper.
RAL-LvO 1760, 233r: Op 30 juni 1772 leende Dirck Leunissen, inwoner van Spaubeek en gehuwd met Maria Limpens, 90 gulden tegen 5% aan Matthijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens.

 • 3. Leonardus LIMPENS (zie III.18).
 • 4. Joannes LIMPENS (zie III.20).
 • 5. Joanna LIMPENS, gedoopt op 24 november 1715 te Nuth (getuige(n): Thomas Bruls, Helena Limpens), overleden op 19 mei 1790 te Grijzegrubben-Nuth op 74-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1762, 91r: testament waarin haar broers Leonard en Joannes genoemd worden.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20 juni 1737 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Jacobus Hautvast) met Joannes MEIJS, 31 jaar oud, gedoopt op 18 september 1705 te Nuth (getuige(n): Joannes Loenis namens Stephanus Loenis), overleden op 27 november 1782 te Grijzegrubben-Nuth op 77-jarige leeftijd, zoon van Petrus MEIJS en Catharina CREMERS.
RAL-LvO 1762, 92r: Op 29 april 1782 werd het testament opgemaakt van Joannes Meijs en diens echtgenote Joanna Limpens. Daarbij werd het volgende bepaald:
a) bij overlijden van de man zou door de weduwe, of anders door zijn erfgenamen, 100 kleine roeden akkerland op het Bergerveld onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, de weduwe Joannes Frissen en de weg, verkocht worden, waarbij de opbrengst bestemd werd voor missen, te stichten bij de paters Capucijnen en Minderbroeders te Maastricht;
b) indien de vrouw de man zou overleven zou zij direct na zijn dood de eikenbomen, essen, beuken en de populier verkopen om met de opbrengst de begrafenis, vervallen keuren e.d. te betalen;
c) bij overlijden van de vrouw zou door de weduwnaar, of anders door haar erfgenamen, ca. 90 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Joannes Diederen en Joannes Limpens, verkocht woorden, waarbij de opbrengst bestemd werd voor missen, te stichten bij de paters Capucijnen en Minderbroeders te Maastricht;
d) tot universele erfgenamen van de man werden benoemd diens nicht Anna Boesten (of haar kinderen) te Antwerpen voor een vierde deel; de kinderen van wijlen diens nicht Maria Boesten voor een vierde deel; het kind van wijlen zijn nicht Elisabeth Boesten uit Maaseik voor een vierde deel; en de twee kinderen van wijlen zijn nicht Joanna Boesten eveneens voor een vierde deel, met de bepaling dat [haar zoon] de blinde Joannes Caspar Goossens uit dat kwart vooraf 100 gulden zou ontvangen en het restant met zijn zwager Joannes Zoutzen zou delen [de familierelatie Boesten loopt via Anna Cremers, gehuwd met Joannes Boesten. Zij is de zus van Catharina Cremers, moeder van Joannes Meijs];
e) bij vooroverlijden van een der genoemde kinderen zouden hun nakomelingen erven en hun eventuele echtgenoten het vruchtgebruik genieten;
e) tot universele erfgenamen van de vrouw werden de kinderen van wijlen haar broers Leonard en Joannes Limpens benoemd, met de nadrukkelijke bepaling dat het deel van Maria Limpens uitsluitend naar haar kinderen uit het huwelijk met Mathias Jongen mocht gaan;
f) aangaande de in 1753 gestichte fundatie voor negen maanden vroegmissen in de kerk van Nuth werd bepaald dat de man voor zes maanden (oorspronkelijk zeven) en de vrouw voor drie maanden (oorspronkelijk twee maanden) het geld zou bijdragen;
g) derhalve zou de vrouw 550 gulden zou bijdragen, waarvoor zij borgde met 166 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Limpens en de weg;
g) derhalve zou de man 1100 gulden bijdragen in de fundatie, waarvoor zoveel goederen verkocht zouden worden als nodig was om de fundatie te betalen.
RAL-LvO 1764, 92: Op 2 november 1790 verkochten de erfgenamen van Joannes Meijs (te weten Anna Boesten, J.M. Lamperts, J. Wouters, Ferdinandus de Raedt, Godefridus Garre, Johannes Zoutzen, N. Bindels en J.C. Goossens) aan Henricus Urlings, gehuwd met Maria Kleintjens, een huis met schuur, stallen, huisweide en moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Vaes Bemelmans, Lendert Kurfs, Joannes Hermens en de dorpstraat, volgens meting 142 1/2 kleine roeden, belast met 1/10 kop rogge aan de kerk van Nuth en 1/10 kop rogge aan de kerk van Wijnandsrade, en de moestuin met zijn keur in de cijnskaart Doenrade. De koopsom bedroeg 1050 gulden. De verkopers gaven 50 gulden aan de koper, makende 1100 gulden. Dit bedrag was door Joannes Meijs in zijn testament van 29 april 1782 bestemd voor vroegmissen in de parochiekerk van Nuth. Dit bedrag werd nu een lening tegen 4% ten behoeve van de kapellanie van Nuth. Henricus Urlings borgde met het aangekochte huis en met drie stukken akkerland:
a) 100 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "aen het witgen", grenzend aan heer a Blisia, de erfgenamen Joannes Hermens en Bartel Drummen;
b) 56 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "op den Nagel", grenzend aan Caspar Frijns, Lambertus Ackermans en Dirck Cloots;
c) 150 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "aen het witgen", grenzend aan de kinderen van Christiaen Hautvast, Joannes Drummen, Hermen Meijs en heer a Blisia.

Generatie III


III.4 Gabriel LIMPENS, gedoopt op 3 maart 1691 te Nuth (getuige(n): Servatius Vromen, Joannes Doubbreijt, Neesken Meijs), overleden op 17 maart 1779 te Terstraten-Nuth op 88-jarige leeftijd, imbeciel.
RAL-LvO 1759, 178v: Op 27 april 1758 werd een gemeenschappelijk testament opgemaakt door Maria Limpens, ongehuwd en ziek te bed liggend in het huis van haar broer Gabriel, samen met haar eveneens ongehuwde broers Gabriel en Leonaerd. Zij werden elkaars erfgenamen, waarbij bepaald werd dat de langstlevende(n) 25 gulden voor missen en 25 gulden voor armengeld zou(den) betalen. Na het overlijden van de langstlevende zou hun zwager [Joannes Beckers, wiens naam niet genoemd wordt!] het huis met moestuin en weide, gelegen in Terstraten, erven. Voorwaarde was wel dat hun zwager aan de kinderen van wijlen Hendrik Limpens 100 pattacons zou uitkeren. Indien echter het huis door vuur of anderszins te gronde zou gaan, mocht hun zwager uit de overige erfenis goederen ter waarde van 500 gulden overnemen. Tot universele erfgenamen werden de kinderen van hun zwager, gehuwd met Mechtild Limpens, benoemd.
RAL-LvO 1761, 150v: Op 24 januari 1775 verklaarde Gabriel Limpens, ongehuwd en wonend te Terstraten onder Nuth, dat hij door zijn hoge leeftijd niet meer in staat was om te werken en dat hij verder door allerlei ongelukkige omstandigheden in schulden was geraakt. Hij had daarom besloten om aan zijn neef Leonardus Beckers, gehuwd met Elisabeth Frissen, 115 kleine roeden beemd, genaamd Lattenbeemd, te verkopen, grenzend aan de weduwe Leonaerd Eggen, de weduwe Joannes Frissen, de beek en Hermen Meijs, voor twee gulden per kleine roede.
Zoon van Leonardus LIJMPENS (zie II.1) en Ida VROEMEN.
Kind:

 • 1. Gabriel HAUTVAST, geboren op 22 maart 1732 te Nuth.

RAL-LvO 1747, processtukken Hautvast vs. Limpens: In het bijzijn van vroedvrouw Anna Bellen en getuigen Maria Celis en Margriet Bruls verklaarde Catharina Hautvast op 22 maart 1732 dat Gabriel Limpens, zoon van Leonardus Limpens uit Terstraten, de vader van haar zojuist geboren kind was. Gedoopt op 23 maart 1732 te Nuth (getuige(n): Joanna Hermens), buitenechtelijk, overleden op 23 maart 1732 te Grijzegrubben-Nuth, 1 dag oud, zoon van Catharina HAUTVAST.

III.6 Henricus LIMPENS, gedoopt op 19 maart 1693 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Margaretha Corten), overleden op 28 januari 1756 te Hulsberg op 62-jarige leeftijd.Henricus Limpens vir 60ta circiter annorum ex Groot ghen hout.
De gegevens m.b.t. de doop van zijn kinderen in Hünshoven zijn afkomstig via John Smeets uit Landgraaf (die van dit echtpaar afstamt) van Do-ut-des, een groepje stamboomonderzoekers van o.a. de Heimatverein-Niederkrüchten.
RHCL-LvO 1758, 140v (vermeld in testament vader)
RHCL-LvO 7102, 235: Op 21 maart 1749 verschenen voor notaris Swildens te Voerendaal Hendrik Limpens, gehuwd met Anna Maria Gelekercken en wonend op huis Trips [[1]] in het land van Gulik, en Joannes Gelekercken, gehuwd met Catharina Schillings, inwoner van Arensgenhout.
Hendrik Limpens beleende Joannes Gelekercken voor 300 gulden met een halve bunder akkerland bij Arensgenhout in de Voorste Kamp, grenzend aan Limpens zelf en de Kampstraat.
De overeenkomst gold voor zes jaar en vervolgens tot het moment waarop het geld geretourneerd werd.
Deze akte werd op 3 december 1756 gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen
RHCL-LvO 7102, 254: Op 1 januari 1750 verklaarden Hendrik Limpens en zijn echtgenote Anna Maria Gelekercken, wonend in [Arens]genhout, dat zij de rekening hadden opgemaakt met Joannes Rutten van Gelekercken, gehuwd met Catharina Sepers.
Zij waren nu nog 278 rijksdaalders schuldig en stelden daartoe al hun goederen als onderpand.
De weduwe van Hendrik Limpens verklaarde op 10 december 1756 dat de schuld nog niet betaald was.
Deze gegevens werden op 5 februari 1757 ingeschreven in het gichtregister van de schepenbank Klimmen.
RHCL-LvO 1759, 90r: Op 5 mei 1751 verkocht Hendrick Limpens, gehuwd met Anna Maria Geijlekercken, aan zijn zwager Joannes Beckers, gehuwd met Mechtild Limpens, zijn erfdeel, uitgezonderd zijn deel in het ouderlijk huis, bestaande uit 520,5 kleine roede te Terstraten onder Nuth gelegen in vier percelen akkerland en een weiland. Joannes Beckers betaalde voor elke kleine roede 35 stuivers, Luikse waarde.
RHCL-LvO 7102, 1: Op 8 januari 1754 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, daags ervoor opgesteld door notaris Phulippens te Houthem.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Anna Maria Gelekercken, verkocht aan Martinus a Campo, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Maria Catharina Geuskens, de volgende onroerende goederen:
a) een bunder en 12,5 kleine roede land nabij de Kinkersweg, grend aan Steven Stevens en Dirck Habets, hoofdzijden Joannes Loijens, onbebouwd;
b) zeven grote en achttien kleine roeden land op de Kinkersweg, met staande gewassen, grenzend aan Simon Moonen en erfgenamen Jan Habets, hoofdzijden de Eijkskensweg en Gerard Smeets;
c) elf grote en dertien kleine roeden land op de Eikskensweg, met staande gewassen, grenzend aan Simon Meex en advocaat Limpens, hoofdzijden Theodor Dolmans en de genoemde weg, lopend naar het Hekerbos.
Iedere grote roede van deze onder Hulsberg gelegen percelen werd verkocht voor 30 gulden.
De koopsom werd betaald door het overnemen van de helft van een lening van 2000 gulden en een deel van de verlopen rente, welke lening in twee delen was opgenomen door de schoonouders van Hendrik Limpens bij heer Cruts van Maastricht.
RHCL-LvO 7102, 4: Op 8 januari 1754 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, daags ervoor opgesteld door notaris Phulippens te Houthem.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Anna Maria Gelekercken, verkocht aan zijn zwager Joannes Gelekercken, gehuwd met Catharina Schillinx, de volgende, onder Hulsberg gelegen, onroerende goederen:
a) vijf morgen en vijftien kleine roeden land aan het Eijksken, grenzend aan Reijnder Geuskens en Willem Schoutteten;
b) negen grote roeden land in het Bosserveld, grenzend aan Joannes Frissen en de erfgenamen Roebroeck;
c) twee grote roeden land aan de Blokhuisweide, grenzend aan de koper en de verkoper, met de staande gewassen;
d) de koestal uit het stokhuis, grenzend aan de oude kamer met de grond waar de stal op staat, inclusief het recht om ladders te plaatsen op de grond van de koper ten behoeve van het onderhoud van de stal.
Iedere grote roede werd verkocht voor 30 gulden en de koestal voor 150 gulden.
De koopsom werd betaald door het overnemen van de helft van een lening van 2000 gulden en een deel van de verlopen rente, welke lening in twee delen was opgenomen door de schoonouders van Hendrik Limpens bij heer Cruts van Maastricht.
RHCL-LvO 7102, 82: Op 27 november 1754 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 9 november 1754 ervoor opgesteld door notaris Phulippens te Houthem.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Anna Maria Gelekercken, verkocht aan Martinus a Campo, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Maria Catharina Geuskens, 384 kleine roeden land aan de Papenheuvel onder de schepenbank Klimmen, grenzend aan de erfgenamen Matthis Roebroeck en Peter Houben, hoofdzijden de Kinkevoerdersweg en de Houter Kerkweg, voor 587 gulden en twaalf stuivers.
Zoon van Leonardus LIJMPENS (zie II.1) en Ida VROEMEN.
Ondertrouw 5 februari 1735 te Klimmen, bruidegom geboren en wonend te Nuth, bruid geboren en wonend te Hulsberg, gehuwd op 20 februari 1735 te Klimmen.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 20 februari 1735 te Hulsberg met Maria GELEKERCKEN, 24 jaar oud, gedoopt op 1 oktober 1710 te Hulsberg, overleden op 15 december 1768 te Valkenburg op 58-jarige leeftijd, dochter van Winandus GELEKERCKEN en Catharina HABETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Ida, gedoopt op 28 januari 1736 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens (grootvader), Anna Catharina Gelekercken namens Catharina [Habets]).
 • 2. Catharina Gertrudis, gedoopt op 24 september 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Winandus Geilekercken, Maria Limpens).
 • 3. Henricus, gedoopt op 22 maart 1742 te Hünshoven ( bij Geilenkirchen) als Leonardus Henricus LIPMANS (getuige(n): Henricus Martinus Plum, Anna Kahlen), overleden op 23 september 1808 te Houthem op 66-jarige leeftijd (als leeftijd bij overlijden werd 60 jaar opgegeven).

RHCL-LvO 7106, 456: Op 8 maart 1772 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Houthem op 2 maart 1772.
Hendrik Limpens, wettige zoon van Hendrik Limpens en Anna Maria Gelekercken, wonend in Genhout, ruilde onroerende goederen met Wijnandus Smeets, gehuwd met Marie Catharina Moonen.
Limpens gaf zijn kindsdeel en al wat hem uit de ouderlijke goederen toekwam in huis, hof, stallen, schuren, weiden, bouwland en bos, alsmede een halve bunder akkerland met gewassen, voor een vijfde deel toebehorend en voor 300 gulden van zijn oom Joannes Gelekercken voor hem en zijn andere broers en zussen ingelost.
Op de goederen rustten nog lasten zoals 278 rijksdaalders aan heer Neubeecker te Gelekerken, een lening van heer Driessen uit Maastricht, het salaris van procureur Guichard vanwege rechtsbijstand en zijn deel in twee pattacons aan heer Dolmans.
In ruil kreeg hij elf grote en drie kleine roeden land op de Eijckskensweg, oostwaarts Matthis Habets en Hend. Urlings, westwaarts Joannes Knubben.
Ook zou hij nog 500 gulden ontvangen, waarvan 200 te betalen binnen een maand.
RHCL-LvO 7106, 620: Op 21 november 1772 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Valkenburg op 26 oktober 1772.
Hendrik Limpens, meerderjarig en ongehuwd, wonend te [Arens]genhout, kocht van Andries Jacobs, gehuwd met Marie Habets, wonend te Scheumer, en diens kinderen een morgen en anderhalve kleine roede akkerland in het Bosserveld onder Klimmen, grenzend aan Peter Thijssen en Hend. Habets, hoofdzijden de veldweg en de Bosserweg, voor 45 gulden per grote roede.
RHCL-LvO 7108, 371: Op 1 mei 1778 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen op 10 april 1776.
Hendrik Limpens, meerderjarig en ongehuwd, wonend te Arensgenhout, verkocht aan Wijnand Gelekercken, gehuwd met Maria Catharina Geuskens, eveneens wonend te Arensgenhout, drie percelen akkerland, om en nabij Arensgenhout gelegen, te weten:
a) vijf grote en anderhalve kleine roede in het Bosserveld, grenzend aan Claes Haseliers en de erfgenamen Matthijs Habets, hoofdzijden de wegen;
b) elf grote en drie kleine roeden op het Cleef, grenzend aan Matthijs Habets en Pieter Houben, hoofdzijde de Groeneweg;
c) een morgen in het Dorbeck onder het Chargeleen, grenzend aan baron Mettecoven en genoemde Wijnand Gelekercken, hoofdzijde de weduwe Joannes Bosch.
Het eerste perceel had hij eertijds van Andries Jacobs en het derde van de weduwe Joannes Bosch gekocht. Het tweede perceel had hij via ruil verkregen van Wijnandus Smeets.
De eerste twee percelen werden verkocht voor twee gulden per kleine roede en het derde perceel voor 35 stuivers per kleine roede.
De totale koopsom bedroeg 824 gulden.
RHCL-LvO 1761, 158v: Op 22 september 1779 verkocht Hendricus Limpens, ongehuwd en woonachtig te Arensgenhout onder Hulsberg, aan Gabriel Beckers, weduwnaar Maria Catharina Deumens, twee onder Nuth gelegen stukken akkerland. Het ging om 132 kleine roeden op het Helleveld, grenzend aan Geurt Hermens, Joannes Limpens, Peter Spijckers en Joannes Meijs; en om 115 kleine roeden in de Witheege, grenzend aan de weduwe Thomas Maes, de weduwe Joannes Frissen en de erfgenamen Habets.
Iedere kleine roede kostte 51 stuivers en een oort.
RHCL-LvO 7109, 374: Op 11 maart 1782 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Valkenburg op 22 februari 1782.
Jacobus Herwigh, inwoner van Heek en gehuwd met Maria Remts, beleende Hendrik Limpens, gehuwd met Joanna Katrina Laheij, met 200 kleine roeden land "op het pertskerckhof" binnen het dorp Hulsberg, grenzend aan Peter Huntgens en anderen, hoofdzijden de Kerkweg en Theodorus Dolmans, zijnde deels bezaaid met rogge.
De belening werd aangegaan voor 260 gulden met een looptijd van zes jaar.
RHCL-LvO 7110, 715: Op 2 mei 1786 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, dezelfde dag opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen.
Hendrik Limpens, inwoner van Arensgenhout en gehuwd met Joanna Catharina Laheije, kocht van Lambert Mettevier, executeur-testamentair van Louise Reininck weduwe Collard twee perclen akkerland, aan hem verbleven tijdens een openbare verkoop op 14 maart 1782.
Ket betrof acht grote en dertien kleine roeden met houtgraaf en beplanting "op het Rouvoet" onder Houthem aan de Sittarderweg, grenzend aan Jan Jacobs en Peter Franssen; alsmede dertien grote roeden met de graaf langs de Molenweg in het Eijerveld onder de bank Klimmen, grenzend noord- en westwaarts aan de erfgenamen Simon Meex, zuidwaarts heer de Mee en de weduwe Matthijs Geeelen en Caspar Franssen, oostwaarts de Molenweg, zijnde belast met het derde deel van vijf gulden twaalf stuivers en twee oort aan de geestelijke goederen.
Het eerste perceel gold 78 en het tweede 70 gulden per grote roede.
RHCL-LvO 7111, 114: Op 29 maart 1787 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, dezelfde dag opgesteld door notaris Wilmar te Meerssen.
Waltherus van der Schuuren, gehuwd met Lucia Aerts, mede voor zijn broer Joannes van der Schuuren, alsmede Matthias Mullens, gehuwd met Maria Gertruid Bosch, en Lambert Windhagen, gehuwd met Maria Sibilla Bosch, allen inwoners van Valkenburg, verkochten aan Hendrik Limpens van Arensgenhout, gehuwd met Johanna Catharina La Haije, vijf grote roeden land, met de gewassen, gelegen in het Weijerveld onder Hulsberg, grenzend aan Peter Theunissen en Jacob Tutteler, hoofdzijden het voetpad en de Kattebeek.
Iedere grote roede werd verkocht voor 70 gulden.
Gehuwd voor de kerk op 23 januari 1780 te Schin op Geul met Joanna Catharina La HEIJE, 31 jaar oud, gedoopt op 25 augustus 1748 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Adam Gielen, Helena La Heije), overleden op 3 februari 1831 te Hulsberg op 82-jarige leeftijd, dochter van Thomas Anton La HAYE en Sibilla GIELEN. Herten in het Woud VI, 65.

 • 4. Joannes Willhelmus, gedoopt op 21 februari 1745 te Hünshoven (getuige(n) Joannes Rötten uit Geilenkirchen. Theresia Hansen ob den forst). Bij de inschrijving staat de vermelding Muthagen [[2]].
  Vermoedelijk jong overleden.
 • 5. Godefridus, gedoopt op 19 april 1748 te Hunshoven (getuige(n): Godefridus Hammechers uit Wallroth, Catharina Hoen), overleden op 8 januari 1801 te Hulsberg op 52-jarige leeftijd.

De pastoor van Hulsberg noteert: [1801] obiit 8 jan Godefridus Limpens frater laicus ordinis carmolitarum provinciae brabanticae aetatis circiter 45 - in arensgenhoudt
De ambtenaar van de burgerlijkse stand noteert op 19 Nivose IX dat Frederic Limpens, dagloner. op 18 Nivose IX om tien uur 'avonds overleden is, 53 jaar oud, wonend in Arensgenhout, geboren te Hunshoven als zoon van Henry Limpens en Marie Gelekerken.
De aangifte werd gedaan door zijn broer Henry Limpens, landbouwer te Houthem, en buurman Jean van Oppen, eveneens landbouwer.

 • 6. Anna Maria, gedoopt op 2 augustus 1750 te Hulsberg (getuigen: Joannes Gelekerken, Maria Limpens).

RHCL-LvO 1764, 180: Op 21 september 1791 verkocht Anna Maria Limpens, meerderjarige jongedochter, wonend te Maastricht, aan haar neef Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers [dit is haar bloedverwante] twee percelen akkerland, via erfenis verkregen op 3 juli 1779 uit de nalatenschap van oom Gabriel Limpens.
Het ene perceel was 112 kleine roeden akkerland op de Beckerweg te Nuth, grenzend aan Joannes Limpens en Joannes Ludovicus Frissen, hoofdzijden Nicolaes a Campo en de Maastrichterweg., belast met een vat rogge aan de kerk van Nuth.
Het andere perceel was 100 kleine roeden akkerland op het Helleveld, genaamd het Bunderken, grenzend aan Nicolaes a Cmpo, Joannes Scherens en Joannes Limpens, hoofzijden Joannes Spijckers en Geurt Hermens, belast met anderhalve kop rogge in de cijnskaart Berg.
Iedere kleine roede werd verkocht voor vier gulden.

III.18 Leonardus LIMPENS, gedoopt op 4 april 1708 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens namens Joannes Schroeders, Maria Coenen (grootmoeder)), overleden op 17 januari 1741 te Nuth op 32-jarige leeftijd, na een fatale val nabij de kapel genaamd het Voorstercleef de volgende dag dood aangetroffen [ex fatali lapsu prope sacellum nuncupatum het Vorsten Kleef postridie inventus est mortuus].
RAL-LvO 1758, 48v: Op 9 januari 1736 verkocht Claes Hermens, gehuwd met Maria Celissen, aan Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Raven, 115 kleine roeden akkerland op de Beckerweg in het Straetenderveld onder Nuth, grenzend aan de Beckerweg, Vaes Limpens en de Thiendevrij. Iedere kleine roede kostte negentien stuivers.
RAL-LvO 1758, 114v: Op 17 april 1739 leende Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Raeven, 500 gulden tegen 5% van Cornelia Slangen, weduwe van Geraerdt Leunis. Tot onderpand dienden een halve bunder en 60 kleine roeden huis met weide te Terstraten, grenzend aan schepen Leonaert Limpens, Hermen Meijs, de dorpstraat en Peter Eggen; en verder een morgen akkerland op het Helleveld, oostwaarts Joannes Limpens, westwaarts Hermen Meijs.
Het geld was bestemd om een weide en 100 kleine roeden akkerland te kopen [hetgeen op 11 juni 1739 zou gebeuren]
RAL-LvO 1758, 117v: Op 11 juni 1739 verkocht Jan Wijnen, inwoner van Schinnen en gehuwd met Maria Snackers, aan Leonaert Limpens, gehuwd met Ida Raeven, 170 kleine roeden weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan schepen Leonaert Limpens en de straat; en voorts 100 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan Claes Snackers, Joannes Didden en Claes Coenen.
Zoon van Joannes LIJMPENS (zie II.8) en Maria PETERS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 29 oktober 1733 te Maastricht (getuige(n): Ludovicus Anckers, Hubertus van Herck), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Ida RAVEN, 24 jaar oud, gedoopt op 5 september 1709 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Raven (oom), Anna Tummers), doop ook ingeschreven in Nuth, overleden op 15 mei 1772 te Nuth op 62-jarige leeftijd, dochter van Lambertus RAVEN en Maria TIMMERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Anna, gedoopt op 6 augustus 1734 te Nuth (getuige(n): Lemmen Raven (grootvader), Maria Limpens), overleden op 2 maart 1772 te Spaubeek op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19 oktober 1766 te Spaubeek met Joannes Mathias GEURTS, 27 jaar oud, gedoopt op 24 februari 1739 te Spaubeek, zoon van Godefridus GEURTS en Margaretha HAEGENS.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.

 • 2. Joannes (zie IV.8).
 • 3. Joanna Maria, gedoopt op 24 december 1739 te Nuth (getuige(n): Lambertus Raven namens Arnoldus Raven, Joanna Limpens), overleden op 2 mei 1809 te Nuth op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 2 oktober 1763 te Nuth met Joannes SCHOORENS, 26 jaar oud, gedoopt op 30 november 1736 te Schinnen, overleden op 12 juli 1804 te Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Joannes SCHORENS en Sophia MARTENS.
RAL-LvO 1760, 213v: Op 24 januari 1770 verkocht Matthijs Heuts, gehuwd met Encken Hermens, aan Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, 72 kleine roeden akkerland "in de swarte coule" onder Nuth, grenzend aan heer Blisia, Dirck Leunissen en heer W. Habets. Iedere kleine roede kostte twee gulden.
RAL-LvO 1761, 88v: Op 22 april 1778 verkocht Paulus Hautvast, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Maria Catharina Sistermans, aan Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, 180 kleine roeden weiland "de Neije weijde" onder Nuth, grenzend aan Christiaen Hautvast, weduwe Joannes Frissen, Leonard Beckers en de weg; en voorts 100 kleine roeden akkerland "de Thienvrij" onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Christiaen Hautvast, Merten a Campo en de Beckerweg. Het weiland kostte 48 stuivers per kleine roede en het akkerland 50 stuivers per kleine roede. Van de totale koopsom van 932 gulden werd ter plekke 232 gulden betaald; de resterende 700 gulden zouden binnen veertien dagen betaald worden.
RAL-LvO 1761, 95v: Op 29 mei 1778 leende Joannes Schorens, inwoner van Terstraten en gehuwd met Joanna Limpens, 600 gulden tegen 4 1/2% van Maria Fiets, weduwe van Matthias van Utrecht. Tot onderpand dienden de volgende, onder Nuth gelegen goederen:
a) 88 kleine roeden huis met plaats en weide, grenzend aan de straat, Leonard Beckers en Joannes Matthias Geurts;
b) 101 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Snackers en Gertruijd Eggen;
c) 103 kleine roeden akkerland in de Witte Hage, grenzend aan heer Keuten, Martinus a Campo en Gabriel Limpens;
d) 69 kleine roeden akkerland op de Trichterweg, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Meijs en de Trichterweg (belast met een kop rogge en een halve malder haver), welke voornoemde goederen via erfenis van zijn schoonvader verworven waren;
e) 62 kleine roeden akkerland uit een groter stuk in de Hellesijpen, grenzend de erfgenamen Jan Hermens, lot C en de weg;
f) 60 kleine roeden akkerland tussen Joannes Limpens en Joannes Diederen, evenals het stuk onder e) afkomstig uit de erfenis van zijn schoonmoeder
g) 72 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijl", grenzend aan heer Blisia, Dirck Leunissen en heer W. Habets, zoals gekocht van Matthias Heuts;
h) 40 kleine roeden akkerland in de Hellesijpen, grenzend aan Jan Janssen, Joannes Limpens en Geurt Timmers, gejocht van Willem Raeven op 27 november 1764;
i) 180 kleine roeden weiland "de Neijeweijde", grenzend aan Christiaen Hautvast en de weduwe Joannes Frissen;
j) 200 kleine roeden akkerland "de Thienvrij", grenzend aan Nicolaes a Campo en Christiaen Hautvast, welke twee laatste stukken land op 22 april van Paulus Hautvast gekocht waren.
RAL-LvO 1761, 103r: Op 20 juli 1778 verkocht Joannes Ackermans, inwoner van Helle en gehuwd met Cornelia Eggen, aan Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, 100 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Hermen Snackers, Nicolaes a Campo en Nicolaes Ruijsop; voorts 100 kleine roeden weiland "de Helleweijde" in de Horengats, grenzend aan Joannes Limpens, de erfgenamen Joseph Meijs en de gats. Iedere kleine roede kostte twee gulden en twaalf stuivers. Het akkerland was bezaaid met klaver, erwten en bonen en mocht nog door de verkoper geoogst worden.
RAL-LvO 1761, 105r: Op 21 september 1778 verkochten Lambertus Hoeneij, koster te Neerharen en gehuwd met Maria Peters, en diens zwager Thomas Janssen, wonend te Geulle en gehuwd met Mechtild Peters, onroerende goederen onder Nuth gelegen, afkomstig van Gertruijd Peters, aan Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhoffs, en Joannes Schorens, gehuwd met Joannes Limpens. Het betrof 98 3/4 kleine roeden akkerland op de gats, grenzend aan Joannes Hermens, Joseph Meijs en de gats; en 92 kleine roeden akkerland op de Beckerweg, grenzend aan Nicolaes a Campo en Henderick van Loo, belast met een kop rogge aan het klooster van St.-Gerlach. Elke kleine roede kostte 50 stuivers. Verder werd vermeld dat het land nodig bemest moest worden en dat, indien iemand op basis van het recht van naasting het land zou claimen, het verbeteren van het land vergoed moest worden.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
RAL-LvO 1761, 218r: Op 7 maart 1781 leende Joannes Schorens, inwoner van Terstraten en gehuwd met Joanna Limpens, 400 gulden tegen 4 1/2% van Hubertus Laurentius van Uijtrecht, meester-koperslager te Maastricht en gehuwd met Joanna Barbara Goessens. Hij borgde met de volgende goederen:
a) 88 kleine roeden huis met plaats en weide te Nuth, grenzend aan de straat, Leonard Beckers en Joannes Matthias Geurts;
b) 101 kleine roeden akkerland op het Helleveld, grenzend aan de erfgenamen Snackers en Gertruijd Eggen;
c) 103 kleine roeden akkerland in de Witte Hage, grenzend aan heer Keuten, Maerten a Campo en Gabriel Limpens;
c) 69 kleine roeden akkerland op de Trichterweg, grenzend aan Gabriel Beckers, Joannes Meijs en de weg;
d) 62 kleine roeden akkerland in de Hellesijpen, grenzend aan de erfgenamen Joannes Hermens en de weg;
e) 60 kleine roeden akkerland "in het midden", grenzend aan Joannes Limpens en Joannes Diederen;
f) 72 kleine roeden akkerland "in de Zwarte Kuijl", grenzend aan heer a Blisia, Dirck Leunissen en W. Habets;
g) 99 kleine roeden akkerland "op de Siepersberg", grenzend aan Joannes Meijs en de erfgenamen Jan Hermans.
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 145r: Op 24 februari 1787 werd de verkoop vastgelegd door de kinderen van wijlen Nicolaes Snackers, met toestemming van hun moeder Barbara Hennen, van 165 kleine roeden weiland "de Beeckweijde" te Terstraten, grenzend aan Joannes Wilhelmus Limpens, de weg de beek en de Brandweg, aan Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens. Hij had op 14 december 1786 bij een publieke verkoop twee gulden en achttien stuivers per kleine roede geboden.
RAL-LvO 1764, 82: Op 2 oktober 1790 leende Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens, 550 gulden van de erfgenamen van Joanna Limpens, weduwe Joannes Meijs, tegen 4%, welke rente betaald zou worden aan de vroegmisheer van Nuth (omdat dit bedrag gesticht was voor zielemissen). Tot onderpand dienden:
a) 160 kleine roeden weiland te Terstraten, grenzend aan Joannes Ludovicus Frissen, Gabriel Beckers en de weg;
b) 103 kleine roeden akkerland in de Withegge, grenzend aan Joannes Diederen, Martinus a Campo, Gabriel Beckers en Matthijs Schetters;
c) 95 1/2 kleine roeden akkerland "in de swarte cuijle", grenzend aan Joannes Wilhelmus Welters, Christiaen Houben, Joannes Petrus Lemmens en de weg.

III.20 Joannes LIMPENS, gedoopt op 30 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Elisabetha Severens (uit Bredenraedt)), overleden op 3 maart 1779 te Brand-Nuth op 67-jarige leeftijd, begraven op 5 maart 1779 te Nuth.
RAL-LvO 1757, 98v: Op 6 februari 1738 verscheen Geurt Bisschops, gehuwd met Joanna Henderickx, samen met zijn zwager Marten van den Hoeve, gehuwd met Elisabeth Henderickx, voor de schepenbank Nuth. Hij verklaarde in gebreke te zijn gebleven in de aflossing van rente op een lening van 268 gulden aan oud-burgemeester Lenaerts. Daardoor dreigde beslaglegging en om dat te voorkomen werden 175 kleine roeden akkerland op de Brand onder Nuth, oostwaarts de erfgenamen Willem Hautvast, westwaarts de bergerhof, voorhoofden Dirck Drummen en de Horengats, verkocht aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken. Iedere roede kostte een gulden ofwel twee schillingen.
RAL-LvO 1758, 103r: Op 15 april 1738 verkocht Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, verscheidene onroerende goederen in en nabij Hellebroek aan Peter Horsmans, schepen van Hoensbroek en gehuwd met Ida Limpens, te weten:
a) 160 en 60 kleine roeden beemd onder de "Haemeckers weijde", oostwaarts Joannes Vleugels, westwaarts Corst Eumelen en verder grenzend aan de weide van koster Pricken;
b) 120 kleine roeden akkerland "op den Leverickensanck" onder Wijnandsrade, grenzend aan Thomas Bruls, het voetpad van Nuth naar Wijnandsrade en de pastoriegoederen van Wijnandsrade, belast met zeven koppen en een malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade;
c) 92 1/2 kleine roeden akkerland "in den Woonebergh" onder Wijnandsrade, grenzend aan Wolter Limpens, Steven Roex en de pastoriegoederen van Nuth.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.
RAL-LvO 1758, 107r: Op 6 juni 1738 verkocht Geurt Bisschops, gehuwd met Joanna Henderickx, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 50 kleine roeden akkerland uit een groter stuk in het Horen onder Nuth, oostwaarts Cornelia Bosch weduwe Willem Hautvast, westwaarts de verkoper , voorhoofden de bergerhof en Dirck Bemelmans. Iedere roede kostte een gulden ofwel twee schillingen. De staande gewassen met kaf en stro waren voor de verkoper.
RAL-LvO 1758, 111r: Op 29 december 1738 verkocht schepen Matthijs Hautvast, gehuwd met Catharina Meijs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 200 kleine roeden akkerland op de Witheggergraaf, grenzend aan Servaes Vroemen, Geurt Snackers en Dionijs Aloffs; en verder 172 kleine roeden akkerland, eveneens op de Witheggergraaf, grenzend aan Nijst Aloffs, Claes Hermens, Geurt Snackers en Hermen Meijs. Iedere kleine roede kostte een gulden of twee schillingen.
RAL-LvO 1758, 211r: Op 21 maart 1744 verkocht Cornelis Schettjens, gehuwd met Maria Meijs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, 74 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan de weide van Merten Meis, Joannes Limpens, de Bergerhof en Matthijs Peters. Iedere kleine roede kostte 32 1/2 stuiver. Verder zouden nog een paar schoenen ter waarde van twee gulden en een half "vierdel" spek, eveneens aan twee gulden, geleverd worden.
RAL-LvO 1759, 65v: Op 14 mei 1751 kocht Joannes Limpens, gehuwd met Gertruijd Mercken, van de kinderen van Geurt Bisschops, 150 kleine roeden in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Dirck Drummen en Joannes Limpens; en 212 kleine roeden akkerland, eveneens in het Horenveld, grenzend aan Joannes Limpens en Christiaen Bisschops. Elke kleine roede kostte 30 stuivers.
RAL-LvO 1759, 68r: Op 21 mei 1751 verklaarde Joannes Limpens, gehuwd met Gertruid Mercken, dat bij voornoemde aankoop op 14 mei 1751 door hem een lening overgenomen was van 400 gulden met verlopen rente. Deze lening was thans eigendom van Lambertus Emanuel Joseph de Lonneux, gehuwd met Emerentiana Maria Lenaerts.
Tot borg voor deze lening stelde hij naast de gekochte goederen nog 325 kleine roeden akkerland op de Brand in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof en de ingekochte percelen, alsmede een halve bunder akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de erfgenamen Dirck Drummen en Dirck Bemelmans.
Deze lening werd op 18 maart 1782 afgelost door Gabriel Limpens.
RAL-LvO 1759, 156v: Op 25 mei 1756 verkocht Dirck Bemelmans, gehuwd met Meggel Corten, aan Joannes Limpens, gehuwd met Gertruid Mercken, ca. 95 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Peter Cremers, Joannes Limpens zelf en de Bergerhof, voor 24 stuivers per kleine roeden.
RAL-LvO 1761, 120v: Op 6 februari 1779 werd het testament vastgelegd van Joannes Limpens, wonend op de Brand onder Nuth en gehuwd met Gertruid Mercken. De drie kinderen uit het huwelijk van hun dochter Maria met Matthijs Jongen zouden vooraf 50 pattacons ontvangen, terwijl het kind uit het huwelijk met Willem Coumans via de moeder zou meedelen. De zeven kinderen uit het huwelijk van Joannes Limpens en Gertruijd Mercken zouden gelijkelijk delen.
Zoon van Joannes LIJMPENS (zie II.8) en Maria PETERS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 14 januari 1738 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Joannes Pricken) met Gertrudis MERCKEN, overleden op 6 februari 1779 te Brand-Nuth, begraven op 8 februari 1779 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 27 september 1738 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Cornelia Bousch).

RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 100: Op 11 oktober 1790 verklaarden Joannes Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Agnes Liedekerken; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; Gerardus Francken, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens; en J.W. Frissen, secretaris van Nuth en handelend als zaakgelastigde van Wilhelmus Limpens, wonend te Parijs en gehuwd met Maria Catharina Benard, dat zij aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, twee stukken akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth verkocht hadden. Het ene stuk, 112 kleine roeden "aen den Stegel", grensde aan Godefridus Geurts, Petrus Moenen en de Maastrichterweg, vallend onder de hof Berg. Het andere stuk, 92 kleine roeden, grensde aan Martinus a Campo, Joannes Limpens, Joannes Ludovicus Frissen en de Maastrichterweg. De koper had als hoogste geboden bij een openbare verkoop op 9 juli 1790 en betaalde vier gulden per kleine roede voor het eerste en viergulden en een stuiver per kleine roede voor het tweede stuk. Hij betaalde in totaal 861 gulden 12 stuivers en twee oort.
Gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 18 januari 1788 te Hulsberg met Maria Agnes LIEDEKERKEN, 39 jaar oud, gedoopt op 22 juni 1748 te Hulsberg, overleden op 14 augustus 1826 te Hulsberg op 78-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus LIEDEKERKEN en Catharina JONGEN.

 • 2. Maria, gedoopt op 2 december 1740 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox, Helena Hautvast namens Mechtildis Bousch), overleden op 16 augustus 1798 te Nuth op 57-jarige leeftijd. Brandt.

Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 9 oktober 1764 te Nuth met Matthias JONGEN, 29 jaar oud, gedoopt op 20 mei 1735 te Nuth (getuige(n): Servatius Comans, Catharina Damen), overleden op 22 mei 1771 te Tervoorst-Nuth op 36-jarige leeftijd, zoon van Joannes JONGEN en Maria CRIJNS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 30-jarige leeftijd op 18 november 1771 te Nuth met Wilhelmus COUMANS, 25 jaar oud, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 31 mei 1746 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Rietraedt, Aleidis Habets), achternaam bij doop Comans, overleden op 24 maart 1812 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Servatius COUMANS en Joanna RIETRAET.
RAL-LvO 1760, 234r: Op 23 juni 1772 verkocht Thomas Bruls, gehuwd met Maria Catharina Kempeners, aan Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, en Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, elk de helft in twee stukken land, te weten 62 1/2 kleine roeden akkerland op de Ludderweg tussen de erven Helena Ramaekers en de erven Jongen, alsmede 40 kleine roeden akkerland aan de Valkenburgerweg tussen de erven Gorissen en de Bergerhof. Elke kleine roede kostte 45 stuivers. De koopsom werd gekort met 150 gulden die de kopers beloofden te betalen aan de weduwe of erven van der Meer. W.J. van der Meer verklaarde op 18 augustus 1775 dat Willem Slangen dit bedrag aan hem betaald had
RAL-LvO 1761, 152v: Op 8 maart 1779 verkocht Mathijs Bruls, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, 100 kleine roeden akkerland aan het St.Bavohuisje onder Nuth en voor een klein deel onder Wijnandsrade gelegen, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, de erfgenamen Servaes Spijckers, de weg en de Oudenbosch, voor 50 stuivers per kleine roede. Het land was belast met 1/6 deel in negen vaten, een kop en een malder rogge aan het huis Wijnandsrade en met twee koppen rogge, een vat en twee malder haver aan de pastorie van Wijnandsrade.
RAL-LvO 1761, 153v: Op 25 juni 1779 verkocht Leonardus Limpens, gehuwd met Maria Sybilla Daljeu, aan zijn zwager Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, 98 5/8 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Coumans zelf, Peter Cremers en de Bergerhof. De koopsom bedroeg voor 50 kleine roeden 50 stuivers per kleine roede en voor de rest 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 154v: Op 12 oktober 1779 verkocht Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Catharina Benard, goederen die hem op 29 maart 1779 uit de nalatenschap van zijn ouders waren toebedeeld, aan Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens. Het betrof:
a) 110 kleine roeden weiland te Tervoorst, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, de gats en de dorpstraat, belast met een kwart kapoen en zeven penningen aan de cijnskaart Berg;
b) 102 kleine roeden land in de Eertgrubbe, grenzend aan Joannes Hermens, Mathijs Bruls en secretaris Meijs;
c) 183 1/2 kleine roeden land [in het Horenveld] tegenover het ouderlijk huis op de Brand, grenzend aan Gerart Bisschops, Hans Willem Limpens en de weg, belast met 1/3 van 9 1/2 malser haver en zijn aandeel in de penningen van de cijnskaart Berg.
De weide kostte per kleine roede 47 stuivers en twee oort en het land 50 stuivers.
RAL-LvO 1761, 161r: Op 12 oktober 1779 leende Wilhelmus Coumans, inwoner van Tervoorst onder Nuth en gehuwd met Maria Limpens, 700 gulden tegen 5% van de weduwe van Abraham Werden, in leven schepen te Sittard. Met het geld betaalde hij de aankoop van de drie voornoemde percelen die hij van zijn zwager Wilhelmus Limpenshad gekocht. Naast deze goederen borgde hij ook met de goederen die hem op 24 april 1777 uit de nalatenschap van zijn ouders waren toegewezen, te weten:
a) 121 kleine roeden land aan het St.-Bavohuisje, grenzend aan Joannes Gorissen, Servaes Spijckers en de weg;
b) 64 kleine roeden land aan de Nieuwgats, grenzend aan Jacobus Raemeckers, heer Campo en de gats;
c) 53 1/4 kleine roeden land op de Brand, grenzend aan Servaes Bemelmans en Servaes Spijckers.
Verder borgde hij nog met 197 1/4 kleine roeden land in het Horenveld, grenzend aan Peter Cremers, Mechel Limpens en de Bergerhof, hetgeen hem voor de helft via zijn vrouw en de helft via koop van Leonardus Limpens was toegekomen. En tot slot borgde hij met 100 kleine roeden land op de Kinkevoerdersweg, grenzend aan de erfgenamen Spijckers, Houb Houben en de weg, hetgeen hij gekocht had van Mathijs Bruls.
De lening werd op 10 januari 1787 afgelost.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel LImpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
RAL-LvO 1761, 173v: Op 30 december 1779 verkocht Anna Mechtildis Vleeschouwers, weduwe Peter Hoen, bijgestaan door de voogden Petrus Loijens en Joannes Petrus Corten, en Hendrick Hoen en schepen Caspar Dieteren, ooms van de kinderen van Peter Hoen, aan Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, 50 kleine roeden land in het Hunnecummerveld aan de Ludderweg, grenzend aan Willem Coumans, Jacob Ramaekers en de weg; en 272 kleine roeden land in de Eggersdael, genaamd de Knippert, in het Hunnecummerveld, deels onder Nuth, deels onder Wijnandsrade en grenzend aan Martinus Cobben, Henrick Keulen, Leonardus Smeets en de weg, en belast met een malder haver in de cijnskaart Nuinhof. Deze goederen waren op 29 november 1779 bij opbod verkocht. Het land aan de Ludderweg voor 57 stuivers en het andere voor 53 stuivers per kleine roede. Na korting voor de malder haver resulteerde dit in een koopsom van 905 gulden en vijf stuiver.
RAL-LvO 1761, 211r: Op 28 december 1780 leende Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, 900 gulden tegen 5% van de pastoor en kerkmeesters van de parochie en Armentafel van St.-Nicolaas te Maastricht. Hij borgde met:
a) 110 kleine roeden weiland te Tervoorst, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, de gats en de dorpstraat;
b) 102 kleine roeden land in de Eertgrubbe, grenzend aan Joannes Hermens, Mathijs Bruls en secretaris Meijs;
c) 183 1/2 kleine roeden land [in het Horenveld], grenzend aan Gerart Bisschops, Hans Willem Limpens en de weg
d) 121 kleine roeden land aan het St.-Bavohuisje, grenzend aan Joannes Gorissen, Servaes Spijckers en de weg;
e) 64 kleine roeden land aan de Nieuwgats, grenzend aan Jacobus Raemeckers, heer Campo en de gats;
f) 53 1/4 kleine roeden land op de Brand, grenzend aan Servaes Bemelmans en Servaes Spijckers;
g) 197 1/4 kleine roeden land in het Horenveld, grenzend aan Peter Cremers, Mechel Limpens en de Bergerhof;
h) 100 kleine roeden land [op de Kinkevoerdersweg], grenzend aan de erfgenamen Spijckers, Houb Houben en de weg;
i) 100 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld aan het kruis, grenzend aan de erfgenamen Beckers, weduwe Leunissen en de weg;
j) 106 kleine roeden land op de Ludderweg, grenzend aan Jacob Ramaekers en de weg.
De lening werd op 28 juli 1789 afgelost.
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 137v: Op 4 maart 1782 verkocht Gerardus Vrancken, gehuwd met Mechtildis Limpens, voor 500 gulden onroerende goederen aan zijn zwager Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens. Het betrof:
a) 165 1/2 kleine roeden land in de Eggersdaal, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Jan Hermans en Peter Grootjans;
b) 98 5/8 kleine roeden land in het Horenveld, grenzend aan Leonardus Coumans, Willem Coumans zelf en de Bergerhof.
RAL-LvO 1762, 198r (marge): Op 27 februari 1784 naastte Willem Coumans vam Peter Paes, weduwnaar Catharina Grootjans, het stuk akkerland dat deze op 7 juli 1783 van Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruid Limpens, gekocht had. Het betrof 69 kleine roeden akkerland aan Lamberts wijen onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Baltus a Campo, Leonaerd Coumans, de vloedgraaf en Willem Coumans. Iedere kleine roede kostte twee gulden en zeventien stuivers.
RAL-LvO 1763, 122r: Op 26 februari 1787 verkocht Joannes Coumans, inwoner van Waterval onder Geulle, gehuwd met Maria Schroders, aan zijn broer Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, zijn deel in huis, moestuin en weide te Tervoorst, zoals toebedeeld op 24 april 1777, voor 350 gulden. Het geheel was belast met een schuld van 25 gulden.
RAL-LvO 1763, 133v: Op 2 april 1787 verkocht Wilhelmus Coumans, wonende Tervoorst onder Nuth en gehuwd met Maria Limpens, aan Joanna Maria Frissen, ongehuwde dochter van Joannes Frissen en Elisabeth Crijns, 102 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe in het Grijzegrubberveld, grenzend aan de erfgenamen Paulus Leunissen, erfgenamen Matthijs Peters en Paulus Hautvast. De koopsom bedroeg 450 gulden.
RAL-LvO 1763, 237v: Op 24 december 1788 verkocht Wilhelmus Coumans, wonende Tervoorst onder Nuth en gehuwd met Maria Limpens, aan Joannes Ludovicus Frissen, ongehuwde zoon van Joannes Frissen en Elisabeth Crijns, 102 kleine roeden akkerland aan het Kruis onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Leunissen, Gabriel Beckers en de Maastrichterweg. Iedere kleine roede kostte vier gulden en tien stuivers.
RAL-LvO 1763, 250v: Op 21 maart 1789 ruilden Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, en diens zwager Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, onroerende goederen. Limpens gaf een huis met schuur, stallen, moestuin en huiswei, gelegen op de Brand onder Nuth, grenzend aan Joannes Schoorens, Leonardus Ruijsop, de Platsbeek en de weg, groot 249 kleine roeden en belast met een vat rogge aan de pastorie van Nuth; en voorts 198 1/2 kleine roeden akkerland achter het huis, grenzend aan Joannes Wilhelmus Limpens, de Bergerhof, Leonardus Coumans en de straat. Coumans gaf een huis met schuur, stallen en huiswei, gelegen Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens, Joannes Spijckers, de heer van Nuth en de straat, groot 77 kleine roeden en belast met 50 gulden aan heer van der Vrecken te Maastricht; verder 100 kleine roeden akkerland aan de St.-Bavokapel onder Nuth en voor een klein deel onder Wijnandsrade, grenzend aan de kinderen van Matthijs Jongen, de weg en het oude bos, belast met het zestiende deel van negen vaten en een kop rogge aan het huis Wijnandsrade en het zestiende deel van twee koppen rogge en een vat en twee malder haver aan de pastorie van Wijnandsrade. Verder zou Coumans nog 1850 gulden betalen. 550 gulden werd ter plekke betaald en voor de overige 1300 gulden werd een lening overgenomen uit de fundatie van wijlen secretaris Meijs, staande op de kerk van Nuth.
RAL-LvO 1763, 266v: Op 30 maart 1789 verkocht Wilhelmus Coumans, wonende Tervoorst onder Nuth en gehuwd met Maria Limpens, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Timmers, 64 kleine roeden akkerland in het Achterveld onder Nuth, grenzend aan Jacobus Raemeckers, de weduwe Balthazar a Campo, de erfgenamen Hubertus Houben, Peter Paes en Geurt Houben zelf. Iedere kleine roede kostte vier gulden en vijftien stuivers.
RAL-LvO 1763, 271v: Op 11 juli 1789 leende Wilhelmus Coumans, wonende op de Brand onder Nuth en gehuwd met Maria Limpens, 900 gulden tegen 5% van Wilhelmus Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben. Tot onderpand dienden:
a) 286 kleine roeden akkerland in het Horenveld, grenzend aan Leonardus Coumans, Reijner Cobben en de hof Berg;
b) 69 kleine roeden land aan Lambertswijen, grenzend aan Nicolaes Kleintjens, Leonardus Coumans, de vloedgraaf en Wilhelmus Coumans zelf;
c) 50 kleine reoden akkerland op de Ludderweg, grenzend aan Joacobus Raemeckers, kinderen Mathijs Jongen en de Ludderweg;
d) 62 1/2 kleine roeden land op de Ludderweg, grenzend aan Gerardus Eijmael, Maria Catharina Janssen en de Ludderweg.

 • 3. Leonardus, gedoopt op 30 oktober 1743 te Nuth (getuige(n): Godefridus Bosch, Joanna Limpens), overleden op 25 september 1781 te Geleen op 37-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1761, 153v: Op 25 juni 1779 verkocht Leonardus Limpens, gehuwd met Maria Sybilla Daljeu, aan zijn zwager Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, 98 5/8 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Coumans zelf, Peter Cremers en de Bergerhof. De koopsom bedroeg voor 50 kleine roeden 50 stuivers per kleine roede en voor de rest 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 139v: Op 16 augustus 1779 verkochten Leonardus Limpens, inwoner van Geleen en gehuwd met Maria Sibilla Daljeu, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, 119 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "op het withegger peetjen" onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens, Nicolaus a Campo, erfgenamen Wijnand Habets en het voetpad, voor 47 stuivers en twee oort per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 7 juli 1767 te Geleen met Maria Sibilla DELJEU, 25 jaar oud, gedoopt op 16 februari 1742 te Geleen, dochter van Hilgerus DELJEU en Elisabeth PENRIS.

 • 4. Gabriel, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 8 juni 1746 te Nuth (getuige(n): Theodorus Lönis, Ida Raven namens Maria Catharina Mercken), overleden 1746/1748.
 • 5. Gabriel (zie IV.20).
 • 6. Wilhelmus, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 23 juni 1751 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen (oom), Maria Limpens).

RAL-LvO 1761, 154v: Op 12 oktober 1779 verkocht Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Catharina Benard, goederen die hem op 29 maart 1779 uit de nalatenschap van zijn ouders waren toebedeeld, aan Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens. Het betrof:
a) 110 kleine roeden weiland te Tervoorst, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, de gats en de dorpstraat, belast met een kwart kapoen en zeven penningen aan de cijnskaart Berg;
b) 102 kleine roeden land in de Eertgrubbe, grenzend aan Joannes Hermens, Mathijs Bruls en secretaris Meijs;
c) 183 1/2 kleine roeden land [in het Horenveld] tegenover het ouderlijk huis op de Brand, grenzend aan Gerart Bisschops, Hans Willem Limpens en de weg, belast met 1/3 van 9 1/2 malser haver en zijn aandeel in de penningen van de cijnskaart Berg.
De weide kostte per kleine roede 47 stuivers en twee oort en het land 50 stuivers.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 102: Op 31 mei 1790 gaf Willem Limpens, "maitre filleur", woonachtig te Parijs Rue St. Martin 83 in de parochie van St.-Nicolaas, een volmacht aan Jan Willem Frissen, secretaris van Nuth, om zijn belangen te behartigen bij de afwikkeling van de erfenis van wijlen zijn tante Maria Limpens, weduwe Meijs.
RAL-LvO 1764, 100: Op 11 oktober 1790 verklaarden Joannes Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Agnes Liedekerken; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; Gerardus Francken, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens; en J.W. Frissen, secretaris van Nuth en handelend als zaakgelastigde van Wilhelmus Limpens, wonend te Parijs en gehuwd met Maria Catharina Benard, dat zij aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, twee stukken akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth verkocht hadden. Het ene stuk, 112 kleine roeden "aen den Stegel", grensde aan Godefridus Geurts, Petrus Moenen en de Maastrichterweg, vallend onder de hof Berg. Het andere stuk, 92 kleine roeden, grensde aan Martinus a Campo, Joannes Limpens, Joannes Ludovicus Frissen en de Maastrichterweg. De koper had als hoogste geboden bij een openbare verkoop op 9 juli 1790 en betaalde vier gulden per kleine roede voor het eerste en viergulden en een stuiver per kleine roede voor het tweede stuk. Hij betaalde in totaal 861 gulden 12 stuivers en twee oort.
RAL-LvO 1764, 105: Op 12 november 1790 liet J.W. Frissen een wisselbrief opstellen voor Willem Limpens van 313 gulden en 12 stuivers, omgezet naar 386 livres.
Gehuwd met Maria Catharina BENARD.

 • 7. Anna Mechtildis, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 12 oktober 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Elisabeth Rutten), overleden op 22 januari 1796 te Brunssum op 42-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 6 februari 1780 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben (Nuth), Leonardus Houben (Nuth)), bruidegom uit Brunssum met Gerardus FRANCKEN, 29 jaar oud, gedoopt op 13 maart 1750 te Brunssum, overleden op 29 augustus 1792 te Brunssum op 42-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus FRANCKEN en Sybilla GEURTEN.
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 137v: Op 4 maart 1782 verkocht Gerardus Vrancken, gehuwd met Mechtildis Limpens, voor 500 gulden onroerende goederen aan zijn zwager Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens. Het betrof:
a) 165 1/2 kleine roeden land in de Eggersdaal, grenzend aan Peter Cremers, erfgenamen Jan Hermans en Peter Grootjans;
b) 98 5/8 kleine roeden land in het Horenveld, grenzend aan Leonardus Coumans, Willem Coumans zelf en de Bergerhof.
RAL-LvO 1764, 100: Op 11 oktober 1790 verklaarden Joannes Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Agnes Liedekerken; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; Gerardus Francken, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens; en J.W. Frissen, secretaris van Nuth en handelend als zaakgelastigde van Wilhelmus Limpens, wonend te Parijs en gehuwd met Maria Catharina Benard, dat zij aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, twee stukken akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth verkocht hadden. Het ene stuk, 112 kleine roeden "aen den Stegel", grensde aan Godefridus Geurts, Petrus Moenen en de Maastrichterweg, vallend onder de hof Berg. Het andere stuk, 92 kleine roeden, grensde aan Martinus a Campo, Joannes Limpens, Joannes Ludovicus FRissen en de Maastrichterweg. De koper had als hoogste geboden bij een openbare verkoop op 9 juli 1790 en betaalde vier gulden per kleine roede voor het eerste en viergulden en een stuiver per kleine roede voor het tweede stuk. Hij betaalde in totaal 861 gulden 12 stuivers en twee oort.

 • 8. Maria Gertrudis, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 8 september 1757 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen, Ida Raven).

RAL-LvO 1761, 84r: Op 24 maart 1778 liet Anna Mechtild Limpens, bijgestaan door haar vader Joannes Limpens, beslag leggen op de goederen van Simon Hermens, die inmiddels niet meer in Nuth woonde. Hij had haar zwanger gemaakt en vervolgens geweigerd om haar te huwen. Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 3 oktober 1779 te Schaesberg met Joannes JONGEN.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 197v: Op 7 juli 1783 verkocht Joannes Jongen, inwoner van Schaesberg en gehuwd met Maria Gertruid Limpens, aan de minderjarige kinderen van Petrus Paes bij wijlen Catharina Grootjans, 69 kleine roeden akkerland "aen lambrichtswijen" onder Nuth, oostwaarts erfgenamen Baltus a CAmpo, westwaarts Leonaerd Coumans, zuidwaarts de vloedgraaf, noordwaarts Willem Coumans, voor twee gulden en zeventien stuivers per kleine roede.
Dit land werd genaast door Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, op 27 februari 1784.
RAL-LvO 1764, 100: Op 11 oktober 1790 verklaarden Joannes Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Agnes Liedekerken; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; Gerardus Francken, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens; en J.W. Frissen, secretaris van Nuth en handelend als zaakgelastigde van Wilhelmus Limpens, wonend te Parijs en gehuwd met Maria Catharina Benard, dat zij aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, twee stukken akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth verkocht hadden. Het ene stuk, 112 kleine roeden "aen den Stegel", grensde aan Godefridus Geurts, Petrus Moenen en de Maastrichterweg, vallend onder de hof Berg. Het andere stuk, 92 kleine roeden, grensde aan Martinus a Campo, Joannes Limpens, Joannes Ludovicus Frissen en de Maastrichterweg. De koper had als hoogste geboden bij een openbare verkoop op 9 juli 1790 en betaalde vier gulden per kleine roede voor het eerste en viergulden en een stuiver per kleine roede voor het tweede stuk. Hij betaalde in totaal 861 gulden 12 stuivers en twee oort.

 • 9. Theodorus, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 31 januari 1761 te Nuth (getuige(n): Theodorus Leunissen, Elisabeth Portugael), jong overleden.


Generatie IV


IV.8 Joannes LIMPENS, gedoopt op 7 januari 1737 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Maria Timmers), overleden op 6 mei 1822 te Terstraten-Nuth op 85-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1760, 23r: Op 12 december 1763 verkocht Lambertus Raeven, gehuwd met Anna Maria Ceulen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Petrus Spijckers, ongehuwd, 40 kleine roeden akkerland in de Hellesijpen onder Nuth, grenzend aan Willem Raeven, Cornelis Lemmens, Willem Raeven en Gerit Timmers, alsmede 33 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Thevis Hermens, Joannes Meijs en Joseph Meijs, voor twee gulden per kleine roede. Bovendien moesten de kopers nog twee vaten tarwe en een vat boekweit leveren.
RAL-LvO 1760, 104r: Op 1 december 1766 verkocht Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, bijgestaan door haar kinderen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Peter Spijckers, weduwnaar Helena Hermens, 469 kleine roeden akkerland in het Hellebos onder Nuth, oostwaarts Hermen Snackers en Gertruid Eggen, westwaarts Gabriel Limpens en Nicolaes a Campo, hoofdzijde erfgenamen Thevis Hermens. Iedere kleine roede kostte 41 stuivers.
Het land was belast met een vat rogge aan de armen van Nuth. Als betaling werd een lening van 800 gulden, eertijds aan Claes Coenen verstrekt door de E.H. Werden uit Sittard, overgenomen. Het restant werd ter plekke uitbetaald.
RAL-LvO 1760, 258v: Op 20 april 1774 verkocht Joannes Leonardus Spijckers, gehuwd met Maria Rosa Dederen, aan Joannes Limpens, inwoner van Terstraten en gehuwd met Barbara Spijckers, 110 kleine roeden akkerland "in de swarte coul" onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, Henderick Bemelmans en het withegger paadje. Iedere roede kostte 26 stuivers. De gewassen, alsmede het kaf en stro, bleven aan de verkoper.
RAL-LvO 1761, 24v: Op 23 februari 1776 verkocht Joannes Maegermans, inwoner van Cadier en gehuwd met Anna Hermens, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, 144 kleine roeden akkerland achter Houben onder Nuth, grenzend aan Mathijs Moenen, Joannes Petrus Habets en Jacobus Packbiers. Iedere kleine roede kostte 44 stuivers.
RAL-LvO 1761, 104r: Op 3 februari 1778 verkochten Matthijs Eggen, gehuwd met Cornelija Sijmons, en Joannes Ackermans, gehuwd met Cornelija Eggen, elk hun helft in 100 kleine roeden akkerland "op het wateros" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens (koper), Nicolaus a Campo, Hermen Meijs en Dirck Leunissen. Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, kocht het land voor 185 gulden.
RAL-LvO 1761, 124v: Op 8 mei 1779 verkocht Maria Catharina Bessems, weduwe Leonaerd Eijssen, inwoonster van Margraten, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, 62 1/2 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Gabriel Limpens, Joseph Meijs en Peter Mulckens, voor 51 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 139v: Op 16 augustus 1779 verkocht Leonardus Limpens, inwoner van Geleen en gehuwd met Maria Sibilla Daljeu, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, 119 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "op het withegger peetjen" onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens, Nicolaus a Campo, erfgenamen Wijnand Habets en het voetpad, voor 47 stuivers en twee oort per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 139v: Op 12 oktober 1779 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijkers, 86 kleine roeden akkerland op de Withegger graaf onder Nuth, grenzend aan Willem Kleintjens, Joannes Wilhelmus Limpens, en de erfgenamen Wijnand Habetsvoor 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
RAL-LvO 1761, 169v: Op 14 februari 1780 verkocht Herman Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 100 kleine roeden land "het Keverken" in het Helleveld, grenzend aan Leonard Beckers, Nicolaes en Martinus a Campo en Joannes Limpens, voor 255 gulden.
RAL-LvO 1762, 22v: Op 27 augustus 1781 verkocht Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 172 kleine roeden akkerland op de Witheggergraaf onder Nuth, grenzend aan erfgenamen Habets, Willem Kleintjens en de weduwe Frissen, voor 42 stuivers en twee oort per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 65r: Op 15 november 1781 verkocht Joannes Leonardus Douvermans, gehuwd met Maria Catharina Leunis, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, een halve bunder en 14 7/8 kleine roeden akkerland op de Houwenasterweg onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, de weduwe Peter Leunis en de weg, alsmede 123 1/3 kleine roeden akkerland, grenzend aan de weduwe Peter Leunis, Joannes Meijs en Peter Curvers. Het eerste perceel was belast met enige cijns aan huis Doenrade, het weede perceel met het derde deel van twee koppen rogge aan de kerk van Nuth. Idere kleine roede kostte drie gulden voor het eerste perceel en twee gulden en tien stuivers voor het tweede perceel.
Het land was nog verpacht aan Joannes Mathijs Geurts die de oogst van het lopende jaar mocht behouden.
Aansluitend verklaarde de weduwe van Paulus Leunissen dat zij akkoord ging met de verkoop van bovengenoemde goederen door haar schoonzoon Joannes Leonardus Douvermans.
RAL-LvO 1762, 196v: Op 7 juli 1783 verkocht Joannes Jongen, inwoner van Schaesberg en gehuwd met Maria Gertruid Limpens, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 81 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Wijnand Habets en Joannes Limpens voor twee gulden en dertien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 32r: Op 4 juli 1785 verkochten de erfgenamen van Hermen Snackers en Catharina Voncken aan Joannes Limpens, gehuwd met Maeia Barbara Spijckers, 112 kleine roeden weiland "belle wetgen" onder Nuth, grenzend aan Leonardus Beckers, Joannes Limpens, erfgenamen Nicolaes Snackers en de dorpstraat, voor 525 gulden.
RAL-LvO 1763, 57v: Op 27 oktober 1785 verkocht Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, drie kleine roeden weiland "de schans" die oostwaarts in een hoek aan land van de koper grensden, voor dertig gulden. Hij beloofde een graaf tussen zijn weiland en de het weiland van Limpens aan te leggen.
RAL-LvO 1763, 58v: Op 26 januari 1786 verkocht Joanna Limpens, weduwe Joannes Meijs, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, een perceel akkerland [waarvan de maten niet vermeld werden] in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Diederen, Joannes Limpens en Petrus Spijckers, voor een halve Franse kroon per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 109r: Op 12 december 1786 verkocht Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, aan Joseph Raeven, gehuwd met Helena Meijs, 133 kleine roeden weiland met drift, gelegen te Helle-Nuth, grenzend aan Joannes Ackermans, Mathijs Eggen, Joannes Diederen rn de gats voor drie gulden per kleine roede. Het geheel was belast met een half malder zaad aan de kerk van Nuth.
RAL-LvO 1763, 138r: Op 1 mei 1787 verkochten de erfgenamen van Nicolaes Snackers aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, een perceel akkerland [maten niet ingevuld] achter de Stratender weiden onder Nuth, grenzend aan Leonardus Beckers, Joannes Schoorens en Joannes Lipmens, alsmede 58 kleine roeden akkerland in de Overdellen onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, Joannes Schorens, Henric Bemelmans en Matthias en Maria Ida Leunissen. Het eerste perceel kostte vier gulden, het tweede perceel vier gulden en drie stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 184v: Op 15 mei 1787 verkochten de erfgenamen van Nicolaes Snackers aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 71 1/2 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Martinus Vrencken, Leonardus Beckers, Paulus Hautvast en Nicolaes Cordeweners, voor drie gulden en vijf stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 125: Op 2 oktober 1790 verkocht Ferdinandus de Raedt, inwoner van Antwerpen en gehuwd met Maria Ida Craen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 108 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl", grenzend aan Joannes Limpens, Andreas Stassen en Nicolaes a Campo, voor 76 stuivers per kleine roede, zijn de het bedrag dat de koper als hoogstbiedende op 9 juli 1790 geboden had.
RAL-LvO 1764, 125: Op 2 oktober 1790 verkocht Ferdinandus de Raedt, gehuwd met Maria Ida Craen, wonend te Antwerpen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 108 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, Andreas Stassen en Nicolaes a Campo. Op 9 juli had Joannes Limpens tijdens de openbare verkoop 76 stuivers per kleine roede geboden.
RAL-LvO 1764, 100: Op 11 oktober 1790 verklaarden Joannes Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Agnes Liedekerken; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; Gerardus Francken, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens; en J.W. Frissen, secretaris van Nuth en handelend als zaakgelastigde van Wilhelmus Limpens, wonend te Parijs en gehuwd met Maria Catharina Benard, dat zij aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, twee stukken akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth verkocht hadden. Het ene stuk, 112 kleine roeden "aen den Stegel", grensde aan Godefridus Geurts, Petrus Moenen en de Maastrichterweg, vallend onder de hof Berg. Het andere stuk, 92 kleine roeden, grensde aan Martinus a Campo, Joannes Limpens, Joannes Ludovicus Frissen en de Maastrichterweg. De koper had als hoogste geboden bij een openbare verkoop op 9 juli 1790 en betaalde vier gulden per kleine roede voor het eerste en viergulden en een stuiver per kleine roede voor het tweede stuk. Hij betaalde in totaal 861 gulden 12 stuivers en twee oort.
Zoon van Leonardus LIMPENS (zie III.18) en Ida RAVEN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 24 augustus 1760 te Nuth met Maria Barbara SPIJCKERS, 28 jaar oud, gedoopt op 8 december 1731 te Nuth (getuige(n): Servatius Coemans, Maria Eggen), overleden op 31 maart 1797 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd, dochter van Joannes SPIJCKERS, smid, en Gertruid EGGEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Leonardus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 23 juni 1761 te Nuth (getuige(n): Josephus Meijs, Gertrudis Eggen).

Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op 28 juni 1799 te Oirsbeek, gehuwd voor de kerk op 30 juni 1799 te Nuth met Maria Elisabeth FERON, geboren te Geleen, dochter van Antonius FERON en Maria Elisabeth PENDERS.
Gehuwd (2) op 71-jarige leeftijd op 11 augustus 1832 te Geleen met Maria Christina LUIJTEN, 64 jaar oud, gedoopt op 14 augustus 1767 te Geleen, dochter van Wilhelmus LUIJTEN en Cornelia HAMERS.

 • 2. Joannes Petrus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1763 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijckers, Ida Raeven).
 • 3. Joannes Casparus (zie V.5).
 • 4. Joannes Petrus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 november 1767 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijckers (oom), Ida Raeven (grootmoeder)).

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 9 januari 1803 te Nuth, gehuwd voor de kerk op 8 januari 1803 te Nuth met Maria Elisabeth a CAMPO, 24 jaar oud, geboren te Nieuwhuis-Nuth, gedoopt op 23 november 1778 te Nuth (getuige(n): Joannes Severinus Beckers, Maria Elisabetha Deumens), dochter van Nicolaus a CAMPO en Anna Maria BECKERS.

 • 5. Servatius, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1770 te Nuth (getuige(n): Joannes Schorens, Anna Kerckhofs).
 • 6. Joannes Wilhelmus, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 16 december 1772 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Spijckers, Helena Meijs).


IV.20 Gabriel LIMPENS, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 26 januari 1749 te Nuth (getuige(n): Gabriel Limpens, Joanna Limpens namens Catharina Limpens), overleden op 19 oktober 1818 te Schinnen op 69-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1761, 151v: Op 12 oktober 1779 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, 86 kleine roeden akkerland op de Witheggergraaf onder Nuth, grenzend aan Willem Kleijntjens, Joannes Wilhelmus Limpens en de erfgenamen Habets, voor 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 162v: Op 23 december 1779 werd een gezamenlijke verkoop gedaan door de kinderen van wijlen Leonart Limpens en Ida Raeven (te weten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, Joannes Schoorens, gehuwd met Joanna Limpens en Joannes Mathijs Geurts, weduwnaar Maria Anna Limpens) en de kinderen van wijlen Joannes Limpens en Gertruijdt Mercken (te weten Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, in deze met volmacht van zwager Wilhelmus Limpens uit Parijs, Gabriel Limpens, Mechtildis Limpens, Leonardus Limpens en Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertrudis Limpens). Voorafgaand had hun oom Dirck Leunissen afstand gedaan van zijn rechten. Vervolgens kocht Reijnier Bruls, gehuwd met Joanna Catharina Helgers, de volgende goederen:
a) een huis met huisweide, moestuin en verdere bebouwing als poort en stallen, gelegen te Hellebroek onder Nuth, 309 kleine roeden, grenzend aan Christiaen Roex, de weduwe Ruijters, de dorpstraat en de meent, belast met twee malder zaad aan de kerk van Nuth;
b) 176 kleine roeden weiland aan de Menstraat onder Nuth, grenzend aan Leonart Cremers, de weduwe Habets en de straat, belast met twee vaten en 2 1/2 malder rogge aan St.-Gerlach en een kop haver in de cijnskaart Berg;
c) 63 kleine roeden beemd onder Nuth, zonder de drift en vloedgraaf, grenzend aan de weduwe Jasper Cloots en Horstmans, belast met een kop en 3 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg;
d) 34 kleine roeden land nabij het Lindje onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de Leeuwerikzandweg, belast met een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
Deze goederen waren 21 oktober 1779 bij opbod verkocht. Het huis bracht 1200 gulden op, de weide 44 stuivers per kleine roede, de beemd 38 stuivers en het land 58 stuivers. Dit leverde met bijbehorende kosten een koopsom van 1895 gulden, 15 stuivers en twee oort op. Wel werd nog bepaald dat de verkopers 15 bomen uit het weiland en een es uit de beemd mochten behouden.
RAL-LvO 1761, 177r: Op 10 april 1780 leende Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, inwoner van Brand-Nuth, 100 gulden tegen 5% van Franciscus Waltmans, gehuwd met Maria Catharina Dillebroek. Tot onderpand stelde hij 104 kleine roeden huis met schuur en weide, gelegen op de Brand, grenzend aan Joannes Snackers, Joannes Wilhelmus Limpens, de straat en de Platsbeek, belast met een half vat rogge aan de pastorie van Nuth.
De lening werd op 13 maart 1782 afgelost.
RAL-LvO 1762, 67v: Op 5 oktober 1781 verklaarden Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens; Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd en mede handelend voor de weduwe en kinderen van zijn broer Leonardus Limpens; Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechel Limpens, dat zij twee stukken land bij erfenis van wijlen hun tante Maria Limpens, gehuwd met Dirck Leunissen, verworven hadden. Het ging om 85 1/4 kleine roeden akkerland op de Wateros onder Nuth, grenzend aan a Campo en Leonardus Beckers en 70 kleine roeden op de Becker weg onder Nuth, grenzend aan Maria Limpens en a Campo. Aangezien bij deling het land zo versnipperd zou worden dat er geen nuttig gebruik meer mogelijk was, verkochten zij het aan hun mede-erfgenaam Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, voor 45 stuivers per kleine roede. Er werd echter 23 schillingen en 13 oort van de koopsom afgetrokken omdat het stuk aan de Beckerweg "aen veel schaede door de wegen onderworpen is".
RAL-LvO 1762, 87v: Op 5 oktober 1781 verkochten Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en zijn zwager Joannes Schorens, gehuwd met Joanna Limpens, alsmede Joannes Wilhelmus Limpens, ongehuwd, mede voor de kinderen van wijlen zijn broer Leonardus Limpens; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Willem Coumans, gehuwd met Maria Limpens, mede voor zijn zwager Wilhelmus Limpens; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; en Gerardus Francken, gehuwd met Mechtildis Limpens, als gezamenlijke erfgenamen van Derck Leunissen en hun tante Maria Limpens, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Joseph Meijs, Coen Wijnckens en de weg. De koper, Micolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, betaalde een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 70v: Op 12 maart 1782 leende Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, mede voor zijn broer Joannes Wilhelmus Limpens, 1300 gulden tegen 4 1/2% van Joannes Scherpenseel, pastoor van Nuth. Daartoe werd geborgd met hun erfdelen, zoals toegewezen bij de deling op 29 maart 1779, bestaande uit:
a) 249 kleine roeden huis met moestuin en weide op de Brand, grenzend aan Nicolaes Snackers, Leonaerd Ruijsop, de weg en de beek;
b) 303 kleine roeden akkerland tegenover het woonhuis, grenzend aan Willem Coumans, de Bergerhof, de weg, Leonaerd Coumans en Jacobus Curvers;
c) 200 kleine roeden akkerland op Hagensbos onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Cremers, de weduwe Hendrick Habets, de weg, Joannes Hermens en Joannes Petrus Frissen;
d) 176 3/4 kleine roeden weiland aan de Helle onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Jongen, Joannes Schorens, de gats en de beek.
Het geld was bestemd om drie leningen af te lossen, te weten 500 gulden aan heer Werden te Sittard, 400 gulden aan heer van der Vrecken te Maastricht en 100 gulden aan Francis Waltmans van Horen onder Nuth. Het overgebleven bedrag zou besteed worden aan de aankoop van een weiland van zwager Joannes Jongen.
RAL-LvO 1763, 250v: Op 21 maart 1789 ruilden Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, en diens zwager Wilhelmus Coumans, gehuwd met Maria Limpens, onroerende goederen. Limpens gaf een huis met schuur, stallen, moestuin en huiswei, gelegen op de Brand onder Nuth, grenzend aan Joannes Schoorens, Leonardus Ruijsop, de Platsbeek en de weg, groot 249 kleine roeden en belast met een vat rogge aan de pastorie van Nuth; en voorts 198 1/2 kleine roeden akkerland achter het huis, grenzend aan Joannes Wilhelmus Limpens, de Bergerhof, Leonardus Coumans en de straat. Coumans gaf een huis met schuur, stallen en huiswei, gelegen Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Gabriel Limpens, Joannes Spijckers, de heer van Nuth en de straat, groot 77 kleine roeden en belast met 50 gulden aan heer van der Vrecken te Maastricht; verder 100 kleine roeden akkerland aan de St.-Bavokapel onder Nuth en voor een klein deel onder Wijnandsrade, grenzend aan de kinderen van Matthijs Jongen, de weg en het oude bos, belast met het zestiende deel van negen vaten en een kop rogge aan het huis Wijnandsrade en het zestiende deel van twee koppen rogge en een vat en twee malder haver aan de pastorie van Wijnandsrade. Verder zou Coumans nog 1850 gulden betalen. 550 gulden werd ter plekke betaald en voor de overige 1300 gulden werd een lening uit de fundatie van wijlen secretaris Meijs, staande op de kerk van Nuth, overgenomen.
RAL-LvO 1764, 24: Op 14 december 1789 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij "St Bavo huijsken" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Spijckers, erfgenamen Mathijs Jongen, de Kempkensweg en Gabriel Limpens zelf, voor vier gulden en tien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1764, 45: Op 12 maart 1790 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij "den ouden bosch" onder Nuth en Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, de weduwe Joannes Slangen, Joannes Spijckers zelf en de weg, voor drie gulden en tien stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met jaarlijks 2 1/2 kop rogge aan het huis Wijnandsrade.
RAL-LvO 1764, 100: Op 11 oktober 1790 verklaarden Joannes Wilhelmus Limpens, gehuwd met Maria Agnes Liedekerken; Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen; Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruijd Limpens; Gerardus Francken, gehuwd met Anna Mechtildis Limpens; en J.W. Frissen, secretaris van Nuth en handelend als zaakgelastigde van Wilhelmus Limpens, wonend te Parijs en gehuwd met Maria Catharina Benard, dat zij aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, twee stukken akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth verkocht hadden. Het ene stuk, 112 kleine roeden "aen den Stegel", grensde aan Godefridus Geurts, Petrus Moenen en de Maastrichterweg, vallend onder de hof Berg. Het andere stuk, 92 kleine roeden, grensde aan Martinus a Campo, Joannes Limpens, Joannes Ludovicus Frissen en de Maastrichterweg. De koper had als hoogste geboden bij een openbare verkoop op 9 juli 1790 en betaalde vier gulden per kleine roede voor het eerste en viergulden en een stuiver per kleine roede voor het tweede stuk. Hij betaalde in totaal 861 gulden 12 stuivers en twee oort.
RAL-LvO 1764, 85: Op 12 oktober 1790 leende Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, inwoner van Tervoorst-Nuth, 100 gulden tegen 5% van schepen Gorissen, handelend als voogd van Maria Gertrudis Limpens en de overige kinderen van Leonardus Limpens en Sibilla Deljeu. Tot onderpand stelde hij zijn huis met schuur, stallen, moestuin en huiswei, gelegen te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Wilhelmus Coumans, erfgenamen Joannes Spijckers, de heer van Nuth en de straat, groot 77 kleine roeden.
De lening werd op 13 juni 1794 afgelost.
Zoon van Joannes LIMPENS (zie III.20) en Gertrudis MERCKEN.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28 april 1778 te Schinnen met Catharina Elisabeth DEDEREN, 20 jaar oud, gedoopt op 15 november 1757 te Schinnen, dochter van Franciscus DEDEREN en Maria Elisabeth BOCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Wilhelmus, geboren op 27 juni 1779 te Brand-Nuth, gedoopt op 27 juni 1779 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Limpens (Nuth), Maria Elisabetha Bocken (Schinnen)), overleden op 7 januari 1846 te Nuth op 66-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26 november 1810 te Nuth met Anna Maria WETZELS, 27 jaar oud, gedoopt op 6 juni 1783 te Voerendaal, overleden op 7 april 1867 te Nuth op 83-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus WETZELS en Maria HAMERS.

 • 2. Maria Elisabeth, geboren op 21 april 1781 te Brand-Nuth, gedoopt op 22 april 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Diederen (Schinnen), Maria Limpens (Nuth)).

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 8 oktober 1810 te Spaubeek met Stephanus COUMANS, 32 jaar oud, gedoopt op 2 maart 1778 te Beek, zoon van Joannes Petrus COUMANS en Helena HAEGMANS.

 • 3. Joannes Leonardus, geboren op 3 februari 1783 te Brand-Nuth, gedoopt op 3 februari 1783 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Diederen (Schinnen) namens Joannes Leonardus Zelissen (Geleen), Joanna Limpens (Nuth)).

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 3 april 1815 te Meerssen met Anna Catharina BEENKENS, geboren te Houthem, dochter van Lambertus BEENKENS en Lucia TIMMERMANS.

 • 4. Wilhelmus, geboren op 2 mei 1784 te Brand-Nuth, gedoopt op 2 mei 1784 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Coumans (Nuth), Maria Sybilla Diederen (Schinnen)).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 1 mei 1807 te Schinnen met Maria Anna FRANSEN, dochter van Leonard FRANSEN en Joanna Catharina NACKEN.

 • 5. Joannes, geboren op 24 juli 1786 te Brand-Nuth, gedoopt op 24 juli 1786 te Nuth (getuige(n): Joannes Smeets (Schinnen), Maria Gertrudis Gijsen namens Joanna Maria Limpens (Nuth)).

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31 oktober 1816 te Maastricht met Maria Catharina CASTERMANS, geboren te Canne, dochter van Damianus CASTERMANS en Aldegonda GIJSEN.

 • 6. Franciscus Wilhelmus, geboren op 25 april 1788 te Brand-Nuth, gedoopt op 25 april 1788 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Wilhelmus Limpens (Nuth), Maria Agnes Diederen (Schinnen)), overleden op 21 maart 1790 te Tervoorst-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 7. Maria Gertrudis, geboren op 14 juni 1790 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 14 juni 1790 te Nuth (getuige(n): Andreas Janssen namens Wilhelmus Limpens (Nuth), Maria Elisabetha Bocken namens Maria Gertrudis Diederen (Schinnen)).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28 mei 1818 te Maastricht met Wilhelmus SCHRIJNEMAECKERS, 22 jaar oud, gedoopt op 20 april 1796 te Maastricht, zoon van Arnoldus SCHRIJNEMAECKERS en Anna Maria BOUWENS.

 • 8. Henricus Josephus, geboren op 3 juli 1792 te Driessen-Nuth, gedoopt op 3 juli 1792 te Nuth (getuige(n): Henricus Jongen, Maria Josepha Diederen).

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 3 oktober 1822 te Maastricht met Maria Cornelia GHELIN, geboren te Maastricht, dochter van Frederik GHELIN en Joanna SCHRAMMEN.

 • 9. Maria Agnes, geboren op 30 september 1794 te Driessen-Nuth, gedoopt op 1 oktober 1794 te Nuth (getuige(n): Matthias Schetters namens Joannes Mens (geboren te Oirsbeek), Maria Agnes Liedekerken (Hulsberg)).


Generatie V


V.5 Joannes Casparus LIMPENS, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 6 januari 1765 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckaerts, Maria Anna Limpens), overleden op 22 juli 1799 te Grijzegrubben-Nuth op 34-jarige leeftijd, zoon van Joannes LIMPENS (zie IV.8) en Maria Barbara SPIJCKERS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14 september 1791 te Nuth met Maria Catharina SMEETS, 21 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 29 maart 1770 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Habets, Catharina Goossens), overleden op 21 juli 1844 te Nuth op 74-jarige leeftijd, dochter van Leonardus SMEETS en Maria Elisabeth FRISSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren op 2 januari 1792 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 januari 1792 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Limpens (Nuth), Maria Elisabetha Frissen).
 • 2. Joannes Leonardus, geboren op 19 mei 1794 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 19 mei 1794 te Nuth (getuige(n): Leonardus Smits (Nuth), Maria Barbara Spijkers (Nuth)).

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 4 oktober 1816 te Nuth met Catharina Elisabeth HOUBEN, 20 jaar oud, geboren op 24 oktober 1795 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 24 oktober 1795 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben namens Joannes Petrus Houben (Munstergeleen), Catharina Elisabetha Paes (Nuth)), dochter van Wilhelmus HOUBEN en Maria Catharina PAES.

 • 3. Joannes Josephus, gedoopt op 30 oktober 1797 te Nuth.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30 juli 1821 te Geleen met Anna Catharina HOUBEN, 35 jaar oud, gedoopt op 27 mei 1786 te Slenaken, dochter van Wilhelmus HOUBEN en Joanna VAESSEN.

 • 4. Joannes Petrus, gedoopt op 8 december 1798 te Nuth.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11 februari 1820 te Nuth met Maria Catharina HAUTVAST, 21 jaar oud, gedoopt op 6 november 1798 te Hulsberg, dochter van Matthias HAUTVAST en Anna Maria WILLEMS.

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 14 november 2007