Kasteel Oedenrade

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het voormalige kasteel Oedenrade (huis en hof Oeraedt, Oderode, Oederaede, Oeraide, Oeraidt, Oerath, Oerode, Oerrade, Oerraede, Oirade, Oirraede) lag nabij Vlodrop. De oudste gegevens van het kasteel dateren van 1369.

Huis en hof Oedenraede

Het Gelders leengoed Oedenrade werd in 1513 verheven door Henrich van Hertevelt, in 1523 door Jan Hillen en in 1538 door Steven van Hertevelt.
In 1554 was het huis (met voorhof, beemden, land en visrecht op de Roer) in bezit van Dirk Rhoe (van Opsinnich), die het inbracht bij zijn huwelijk met Catharina Kher van Froenhoven (huwelijkse voorwaarden 8 juni 1554).[1]

Het Huis Oedenrade, ook wel Oerrade genoemd, was naast kasteel 'Het Steenhuis' en de burcht 'De Triest' een derde kasteel in Vlodrop. Dit huis was gelegen op de oeverwal van de Roer. Het stond aan de noordzijde van het dorp Vlodrop tussen de huidige straten Walstraat en Oerrade. De bijbehorende hoeve was gelegen aan de Walstraat. Het kasteel was omring door grachten en wallen en heeft in zijn geheel bestaan tot aan het begin van de negentiende eeuw. Door de komst van de Fransen aan het eind van de achttiende eeuw was het in verval geraakt, waarna het grotendeels werd gesloopt, op de voorhof (de hoeve) na.[2]

Deze hoeve had in de volksmond ook de naam Prinsenhof of Prinsemarie. Tot in het begin van de twintigste eeuw stonden er nog stukken muur als omheining. Op de Tranchotkaart van 1806 is de oude situatie nog zichtbaar: een ommuurde hof met langs de straat een u-vormige bebouwing alsmede een langgerekte bebouwing op het achtererf.[3] In de jaren zeventig van de twintigste eeuw moest ook de boerderij wijken voor woningbouw (1978). Thans herinneren alleen nog de straatnamen Walstraat en Oerraede aan het voormalige kasteel.

Archiefstukken

 • 6 mei 1709
Z.P. - Georgius van Dunghen en zijn metgedelingen worden na overdracht krachtens beschudrecht beleend met het Gelderse leengoed Oedenrade.
RHCL Maastricht, Hof van Gelder te Roermond, inv.nr. 228 fol. 6vs 7vs.[4]
[01.013] -- Hof van Gelder te Venlo [Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)] [5]
G.H.A. Venner: Inventaris van het Hof van Gelder te Venlo 1717-1795 (Maastricht 1997)
[2.2.2.06] -- Stukken betreffende de registratie van Gelderse leengoederen
 • [982] -- 1733: Stukken betreffende het verzoek van kanunnik Hinsberg om een kluppelleen, voorheen afgesplitst uit het leen Oedenrade, wederom met dit leengoed te verenigen.
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
 • [996] -- 1786-1788: Stukken betreffende de moeilijkheden bij de overdracht van het goed Oedenrade te Vlodrop door Franciscus Anselmus de Kulberg c.s. aan J.G. Missing
Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)

Noten

 1. Publications LXXVI, p. 9-10.
 2. Bron: Vlodrop historisch [1]
 3. Bron: [2]
 4. Bron: Kroniek voor Belfeld, Beesel en Swalmen - 1300-1399 [3]
 5. Archieven.nl [4]

Literatuur

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 568.
 • Escaille, H, de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1236-1598 (2 Het ampt Montfort: Oerrade)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 186-188.
 • Geuskens, P., 'Het huis Oedenrade te Vlodrop' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 30(1998), p. 53-74.
 • Geuskens, P., Het huis Oedenrade te Vlodrop (deel 2) in Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, (1999), p. 80-100.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (3)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 7(1975), p. 105-115.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 239.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 150.
 • Schijndel, B.W. van, 'Processen over Oedenrader leengoederen te Vlodrop (1608-1615) met aanteekeningen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 76 (1940), 9-24.
 • Win, J.Th.H. de, Kastelen in Limburg, p.108.
 • Wolters, M.J., Recherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremonde et sur les familles de Vlodrop et de Cortenbach qui jadis furent investies de cette charge hereditaire, Gand, 1855, 96 p.

Over rodingsnamen:

 • Winand Roukens, 'Limburgische Toponymie. I: De -rode, -rade-namen', De Maasgouw 61 (1941), 85-87.
 • P.L.M. Tummers, 'De rode-namen in Nederlands Limburg'. Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam 43 (1967), 46-74.
 • Walter Hoffmann, 'Von Himmerod und Rottbitze bis Roda Kerkrade', Vortrag bei der 21. Jahrestagung der Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde am 18. November 1995 in Kerkrade, zie [5], vermeldt Udenraide 1309; Oerode 1460; Oeraidt 1546.

Externe link

 • Jaarboek van de Heemkundevereniging Roerstreek; index over 30 jaar: [6]