Hof then Haeve

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De kasteelboerderij en het Kasteel Broekhuizen

De hof then Haeve is een verdwenen carré-boerderij in Broekhuizen, die voor het kasteel Broekhuizen lag. De andere naam was ook de Kasteelschen hof. De boerderij is aan het eind van de Tweede wereldoorlog verwoest.

In opbouw

De boerderij dateert al uit de middeleeuwen en was onderworpen aan het Gelderse leenstelsel tezamen met het ernaast gelegen kasteel. Dit stelsel is in 1434 ingegaan.

Doordat Johan van Broeckhuysen in 1450 bepaald had bij testament dat na zijn overlijden een klooster gesticht moest worden, diende een deel van de oogst in de vorm van rogge van deze boerderij jaarlijks aan dit klooster gegeven te worden. Het nieuwe klooster werd te Oostrum gesticht onder de naam Bethlehem. Toen hij overleed in 1450 of 1451 in het Heilig Land moest ook nog de overdracht van de oogst uitgevoerd worden. Ook de Hof Ten Eyken mooest hieraan bijdragen. Door langdurige processen werd dat tenslotte in 1500 verminderd.

Eigenaar van deze bouwhof was in 1819 Petrus Theodorus Bovens (1760-1828) geworden en die gaf het vanaf 1820 in pacht uit. Pachter in 1840 was Gerard Giesen, in 1850 Christina Hendrix-Muijsers, in 1865 Christiaan Rejnen, in 1871 Pieter Jan Driessen, in 1885 Gerard Hoedemakers. Daarna werd het door de erven Bovens uiteindelijk op 27 juni 1889 aan de Venlose burger Chr. Berger (tevens eigenaar kasteel) verkocht. De hof omvatte toen 92 hectares. Als pachter werd in 1892 aangesteld de familie Bovée die dit bleef.