Hof Op ter Stockt

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Hof Op ter Stockt is een verdwenen boerderij in de voormalige gemeente Broekhuizen in het gehucht Stokt aan de Horsterweg. De vertaling is "In het struikgewas". De boerderij werd een onderleen van kasteel Broekhuizen sinds de erfdeling van 1415, waaraan de korentienden van de heerlijkheid Ooijen verbonden zijn. In dit gebied lagen moerassen met veel struikgewas en weinig bomen. Tegenwoordig is het drooggelegd en kent het enige beken met drassige gebieden.

Bezitters

De eerste vermelding van een eigenaar is die van Willem heer van Broeckhuysen gehuwd met Agnes de Cock van Waardenburg en zijn zoon Sweder (gehuwd met Bela van Walhusen) erfde deze in 1415. Zijn oudere broer verkreeg het kasteel en de heerlijkheid Broekhuizen en daarmee werd deze hof een onderleen. Sweder overleed tussen 1437-1451 en werd opgevolgd door zijn jongste zoon Johan. Deze wordt immers op 3 juli 1468 als eigenaar vermeld met zijn echtgenote Johanna van Derde, wanneer ze 100 rijnse guldens lenen met de hof als onderpand. In 1491 leent hij weer, want nu wegens een schuld van 100 malder rogge aan het klooster Mariensande te Straelen. Dit dient te worden afgelost met 6 Rijnse guldens per jaar of 100 guldens in één keer. Diens enig kind Agnes van Broeckhuysen was getrouwd met Seger van Merwijck. Hun zonen Wolter, Sweder en Peter van Merwijck erfden in 1501 de rechten op deze hof van hun moeder. Tussen 1519 en 1526 is het door hen verkocht aan Hendrik van Darth. Op 8 mei 1754 werd daarmee beleend Maria Isabella Hester Schenck van Nydeggen.

In 1754 omvatte de hof 25 morgen land in een blok en ruim 18 morgen verspreid in Broekhhuizen.