Hof Angen Sande

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De hof Angen Sande was een boerderij in de voormalige gemeente Broekhuizen en wel bij het gehucht Ooijen. Ze is in 1977 door brand verwoest en verder gesloopt. Ze lag aan de Blitterswijkseweg 1. Tegenwoordig staat er een Diepvriescentrale van Oerlemans. De naam betekent "Aan het zand".

Bezitters

De hof dateert uit de middeleeuwen en was onderworpen aan het leenstelsel volgens Cuycks leenrecht.

Seger van Broeckhuysen werd hiermee beleend op 30 januari 1486, maar was nog geen juridisch eigenaar. Op 2 augustus 1492 werd door de broers Seger VI, Johan, Marten en Jacob van Broeckhuysen deze hof gekocht van de in geldnood verkerende Jan Haegen(s), met uitzondering van een jaarlijkse erfpacht van 4 malder rogge. Dit ten behoeve van de vroegmis in de kerk van Broekhuizenvorst. Circa 1532 erfde zijn broer Marten deze hof. Diens zoon Jacob van Broeckhuysen werd daarmee beleend op 19 juli 1565. Hij transporteerde het op 25 augustus 1571 (tevens de dag van belening) aan zijn broer Herman van Broeckhuysen die was getrouwd met Gertruid Boegell. Die overleed tussen 1599 en 1601 en zijn tweede zoon Johan van Broeckhuysen, getrouwd met Catharina van Mirbach, erfde deze hof en werd beleend op 9 september 1609. De last van 4 malder rogge kon ook op een ander onroerend goed van hem worden overgebracht en dat deed hij op 30 november 1608, waardoor er verder geen lasten meer op rusten. Diens zoon Willem van Broeckhuysen had het maar kort in bezit, namelijk na het overlijden van zijn vader in 1641 tot zijn eigen overlijden op 4 juli 1643. Zijn dochter Joanna Catharina krijgt het dan in leen op 10 juli 1649, waarbij haar moeder Elisabeth van Weedt het vruchtgebruik krijgt. Haar oom Caspar van Weedt treedt dan als leenhulder op. Ze trouwde op 16 oktober 1657 te Broekhuizenvorst met Frederik van Laer en wordt in 1673 voor het laatst vermeld.

In 1538 behoorde éénderde van de heerlijkheid Ooijen bij deze boerderij.

Rond 1700 kwam het aan de familie Hermans en doordat Johanna Mathea Hermans in 1840 trouwde met Henricus Hanssen, werd deze in 1868 eigenaar. Zijn zoons Peter Johannes en Mathieu Hanssen waren eignaar van 1874-1928 en daarna Petrus J.J. Hanssen tot 1947. In 1968 vestigde zich hier een groentenverwerkingsbedrijf.