Grootjans

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE GROOTJANS

Generatie I


I.1 Wilhelmus GROOTJANS.
Gehuwd met Ida KEULEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 25 februari 1629 te Wijnandsrade.
 • 2. Catharina, gedoopt op 1 april 1631 te Wijnandsrade.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18 september 1655 te Wijnandsrade met Theodorus HEUTS.

 • 3. Wilhelmus (zie II.4).
 • 4. Theodorus (zie II.6).Generatie II


II.4 Wilhelmus GROOTJANS, geboren ca. 1640, broer van Theodorus, gehuwd met Catharina Kleijnen, zoon van Wilhelmus GROOTJANS (zie I.1) en Ida KEULEN.
Gehuwd voor de kerk op 13 oktober 1674 te Wijnandsrade met Mechtild MENTHEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus, gedoopt op 30 juni 1678 te Wijnandsrade.
 • 2. Joannes (zie III.2).


II.6 Theodorus GROOTJANS, gedoopt op 21 november 1646 te Wijnandsrade, broer van Wilhelmus, gehuwd met Mechtild Menthen
RAL-AHW 168, 2: Op 5 februari 1676 liet Petien Ceulen, weduwe Jan Jurgens, bijgestaan door haar schoonzonen Dirck Cobben en Simon Sijben, ned voor de afwezige Vaes Halfkan, de verkoop vastleggen, gedaan op 26 januari 1676 aan Dirck Grootjans, gehuwd met Catrijn Kleijnen, van ca. 80 kleine roeden akkerland "achter het heijlich" onder Wijnandsrade, oostwaarts Andries Fabritius, westwaarts Dirck Grootjans, belast met vijf koppen rogge aan het huis Wijnandsrade, voor twee schillingen per kleine roede.
RAL-AHW 168, 33: Op 26 juli 1679 droeg Peter Habets, gehuwd met Elisabeth Coenen, aan Dirck Grootjans, gehuwd met Catrijn Kleijnen, een morgen land onder Wijnandsrade, grenzend aan Andries Fabritius, het "schroders goet" en de goederen van Willem Grootjans, voor 20 pattacons en zes pattacons voor de gewassen.
Peter Habets had het land op 7 maart 1668 in belening gekregen van Lenard Snijders voor de tijd van 24 jaar. Lenard Snijders had het recht om op de vervaldatum het land in te lossen, op voorwaarde dat Dirck Grootjans alles vergoed kreeg.
RAL-AHW 168, 108: Op 25 november 1683 verkocht Christoffel Scheijthouwer, gehuwd met Cornelia Snijders, aan Dirck Grootjans, gehuwd met Trintgen Kleentjens, 121 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en Andries Fabritius, belast met een vat rogge aan het huis Wijnandsrade, voor 31 1/2 pattacon, waarvan 26 pattacons betaald werden aan Peter Habets, die het land in belening had.
Zoon van Wilhelmus GROOTJANS (zie I.1) en Ida KEULEN.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 5 november 1671 te Wijnandsrade met Catharina KLEIJNEN, overleden op 15 februari 1723 te Wijnandsrade.
RAL-AHW 170, 63: Op 19 juni 1721 maakte Catharina Cleijntjens, weduwe Dirck Groodtjans, wonend te Swier, "kloeck en gesondt van verstandt", haar testament. Haar erfgenamen waren haar dochter Maria Groodtjans, de vier kinderen van wijlen haar zoon Anthoin Groodtjans, en haar jongste dochter Ida Groodtjans, gehuwd met Johan van der Haeghen. Haar ongehuwde dochter Maria zou, vanwege de goede zorgen, twee koeien, een rund en een kalf, alsmede alle roerende goederen in het huis, en de gewassen die ten tijde van haar overlijden op het land zouden staan, vooraf uit de erfenis krijgen.
Verder werd vastgelegd dat haar dochter Maria naar rato een vergoeding zou krijgen voor de 10 1/2 pattacon, door haar betaald aan het huis Wijnandsrade, en voor de pattacon, betaald aan de vertegenwoordigers van wijlen de heer van Eijsden.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 31 maart 1672 te Wijnandsrade.

RAL-AHW 170, 1 augustus 1744: testament van Maria Grootjans, ongehuwd en wonend te Swier in het huis van haar neef Jan Grootjans, gehuwd met Sophia Maessen, die tevens haar hoofderfgenaam werd. De kinderen van haar broer Theunis, gehuwd met Catharina Schadts, en haar zuster Ida Groodtjans kregen ieder twaalf gulden en tien stuivers.

 • 2. Antonius (zie III.5).
 • 3. Ida, gedoopt op 22 mei 1678 te Wijnandsrade.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 6 oktober 1700 te Wijnandsrade met Joannes van der HAGEN.

Generatie IIIIII.2 Joannes GROOTJANS.
RAL-AHW 169, 93: Op 16 februari 1700 verkocht Henrick Coox, gehuwd met Encken Aelffers, aan de ongehuwde Jan Grootjans, zoon van Willem Grootjans, zijn huis met moestuin en weide, groot 107 kleine roeden, oostwaarts het Schreursgoed, westwaarts het voetpad, en verder nog 93 kleine roeden land oostwaarts Andries Fabritius, westwaarts Lijs Weustenraede en uitschietend op het pad achter Swier. Het geheel was belast met negen koppen rogge in de Stratener pacht, twee kapoenen en een rookhen aan het huis Wijnandsrade. Elke kleine roede kostte 30 stuivers.
RAL-AHW 170, 121: Geet Pelsers maakte op 31 januari 1729 haar testament en benoemde tot universeel erfgenaam Jan Grootjans, diens echtgenote Sophia Maessen en hun kinderen. Hij verwierf een huis met moestuin te Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Gielis Heuts en de gemeente; voorts een beemd oostwaarts de pastoor, westwaarts de erfgenamen Gielis Heuts; en verder een stuk land "in de Couwkerbergh", oostwaarts efgenamen Goffin, westwaarts erfgenamen Schuttiens. Jan Grootjans beloofde haar op te nemen in zijn woonhuis te Swier, haar te onderhouden en te kleden en na haar dood drie jaar lang een gezongen jaarmis te bestellen bij de pastoor van Wijnandsrade. Verder zou hij aan de twee kleinkinderen van de zuster van de erflaatster elk twee pattacons geven. Ook de roerende goederen zouden naar Jan Grootjans gaan, uitgezonderd een grote kist voor "dochterken" Catharina Coenen.
Zoon van Wilhelmus GROOTJANS (zie II.4) en Mechtild MENTHEN.
Gehuwd voor de kerk op 4 oktober 1705 te Wijnandsrade met Sophia MAES, 24 jaar oud, gedoopt op 15 december 1680 te Hoensbroek, zuster van Elisabeth Maes, gehuwd met Alexander Smeets; mogelijk dochter van Andreas Maes en Walberta Haecken, dochter van Andreas MAES en Walberta HAECKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Wilhelmus, gedoopt op 9 oktober 1706 te Wijnandsrade.
 • 2. Andreas (zie IV.2).
 • 3. Mechtild, gedoopt op 11 september 1712 te Wijnandsrade.
 • 4. Barbara, gedoopt op 19 oktober 1715 te Wijnandsrade.
 • 5. Antonius, gedoopt op 26 juni 1718 te Wijnandsrade.
 • 6. Anna, gedoopt op 16 juli 1721 te Wijnandsrade.
 • 7. Elisabeth, gedoopt op 1 september 1724 te Wijnandsrade.


III.5 Antonius GROOTJANS, gedoopt op 17 juni 1674 te Wijnandsrade, overleden op 18 augustus 1714 te Wijnandsrade op 40-jarige leeftijd.
RAL-AHW 169, 286: Op 26 maart 1711 verkocht Maria Spijckers, weduwe Joannes Coumans, bijgestaan door haar broer Joannes als voogd van haar kinderen, aan Anthoon Grootjans, gehuwd met Catharina Schats, 100 kleine roeden akkerland in het Vinkeveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Lenard Frissen en de koper, oostwaarts Paulus Driesen, westwaarts Marten Cobben, voor 21 pattacons.
LvO 1757, 42r: Op 18 april 1712 verkochten Jan Muijters, gehuwd met Catharina Gerits, en Barbara Gerits, weduwe Steven Brouwers, aan Antoin Grootjans, gehuwd met Catharina Schats, hun delen in een huis en hof, met moestuin en land te Hunnecum, ongeveer een bunder groot, grenzend aan Dirck Bemelmans, Maes Maessen, Vaes Spijckers, Corst Crijns, de gats en het voetpad van Hunnecum naar Brand. Het geheel was belast met anderhalve malder rogge aan de armen van Wijnandsrade en een schuld van 200 gulden aan juffrouw Feuten van Maastricht. De koopsom bedroeg 475 gulden.
Verder werd afgesproken dat verkopers hun leven lang de kamer aan de straatzijde mochten bewonen, maar indien de koper voor hen op de huiswei een eigen verblijf zou bouwen, zouden zij de kamer ontruimen. Verder zou de verkoopsom voor de weduwe Brouwers, na aftrek van haar deel in de schulden, als lening tegen 5% blijven uitstaan.
LvO 1757, 43r: Eveneens op 18 april 1712 leende Anthoin Grootjans, gehuwd met Catharina Schatz, 300 gulden tegen 5% van de ongehuwde Maria Hamers, met als onderpand het zojuist ingekochte huis met landerijen, alsmede drie morgen land op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan Lenart Frissen, Jan Tevis, Jan Cobben en Ercken Bemelmans. Verder borgde hij nog met anderhalve morgen in het achterveldje onder Nuth en Wijnandsrade, grenzend aan Ercken Coenen, Lemmen Loijen, Dirck Drummen en de weg.
Zoon van Theodorus GROOTJANS (zie II.6) en Catharina KLEIJNEN.
Gehuwd met Catharina SCHADTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Theodorus (zie IV.9).
 • 2. Petrus (zie IV.11).
 • 3. Wilhelmus, gedoopt op 16 augustus 1711 te Wijnandsrade.
 • 4. Sophia, gedoopt op 23 oktober 1714 te Wijnandsrade.


Generatie IVIV.2 Andreas GROOTJANS, gedoopt op 26 september 1709 te Wijnandsrade, zoon van Joannes GROOTJANS (zie III.2) en Sophia MAES.
Gehuwd voor de kerk ca. 1749 met Cornelia SOMERS, gedoopt op 26 september 1719 te Wijnandsrade (getuige(n): Bartolomeus Linssen, Catharina Meijers), overleden op 11 december 1786 te Wijnandsrade op 67-jarige leeftijd, dochter van Petrus SOMERS en Helena MEIJERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Sophia, gedoopt op 1 november 1750 te Wijnandsrade.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19 september 1776 te Wijnandsrade met Joannes Leonardus LATTEN, 25 jaar oud, geboren te Hommert-Schinnen, gedoopt op 23 november 1750 te Schinnen, overleden op 11 juli 1819 te Wijnandsrade op 68-jarige leeftijd, zoon van Casparus LATTEN en Gertrudis KEULAERTS.

IV.9 Theodorus GROOTJANS, gedoopt op 17 juli 1705 te Wijnandsrade, overleden op 6 november 1775 te Hunnecum-Nuth op 70-jarige leeftijd, begraven op 8 november 1775 te Nuth, aanvullende informatie over gezin van Wil Brassé, zoon van Antonius GROOTJANS (zie III.5) en Catharina SCHADTS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 11 juni 1732 te Nuth (getuige(n): Petrus Slangen, Henricus Gorissen) met Agnes HEUTS, 23 jaar oud, gedoopt op 5 mei 1709 te Schinnen, overleden op 29 juli 1791 te Hunnecum-Nuth op 82-jarige leeftijd, informatie Wil Brassé, dochter van Matthias HEUTS en Gertrudis FEIJS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 11 juli 1733 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Loenens namens Petrus Groetjans, Gertrude Fuijs), overleden op 3 april 1814 te Nuth op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 1 juli 1766 te Hulsberg met Mathias HABETS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 64-jarige leeftijd op 22 augustus 1797 te Nuth met Laurentius CRINS, 54 jaar oud, gedoopt op 7 februari 1743 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cobben, Maria Crins namens Catharina Crins), zoon van Christianus CRIJNS en Maria COBBEN.

 • 2. Catharina, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 18 juni 1735 te Nuth (getuige(n): Leonardus Heuts, Maria Moberts namens Sophia Grotjans), overleden op 19 februari 1806 te Geulle op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes JANSSEN, overleden op 10 februari 1806 te Geulle.

 • 3. Anthonius (zie V.8).
 • 4. Anna Margaretha, gedoopt op 6 mei 1741 te Nuth (getuige(n): Michael Heuts, Anna Margaretha Keulen), overleden op 14 oktober 1763 te Hunnecum-Nuth op 22-jarige leeftijd, begraven op 16 oktober 1763 te Nuth.
 • 5. Barbara, gedoopt op 23 maart 1744 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Simons, Barbara Grotjans).

RAL-LvO 1741, genachting 1 maart 1786: Barbara Grootjans procedeert tegen Mathijs Eggen die haar zwanger gemaakt had en nu de trouwbelofte niet wilde nakomen.

 • 6. Mathias, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 13 maart 1747 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Simens namens Matthias Simens, Anna Hermens), overleden op 8 april 1791 te Hunnecum-Nuth op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 24 september 1786 te Nuth met Judith WILLEMS.

 • 7. Mathias, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 29 april 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Matthias Heuts, Maria Moberts namens Catharina Heuts).
 • 8. Maria Anna, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 17 juli 1753 te Nuth (getuige(n): Henricus Keulen, Catharina Grootjans).


IV.11 Petrus GROOTJANS, gedoopt op 21 oktober 1707 te Wijnandsrade, overleden op 30 augustus 1782 te Hunnecum-Nuth op 74-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1759, 80r: Op 12 juni 1750 kocht Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts, 97 kleine roeden akkerland in het Achterveld onder Nuth, oostwaarts Nijst Nichels, westwaarts Peter Houben en de weduwe Joannes Douven, voorts Baltus a Campo en de Valkenburgerweg. Hij betaalde 25 stuivers per kleine roede aan de verkoper, Anthoen Waltmans, in tweede huwelijk met Elisabeth Bruls.
RAL-LvO 1759, 244r: Op 31 augustus 1750 verkocht Matthijs Moberts, weduwnaar Maria Vossen, zijn erfdeel op goederen gelegen onder Hunnecum, aan Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts, voor 90 pattacons
RAL-LvO 1760, 50v: Op 24 februari 1761 verklaarde Christiaen Laheij, gehuwd met Helena Eckermans, dat hij ruim een jaar eerder aan Peter Grootjans, gehuwd met Maria Moberts land verkocht had. Het ging om 54 1/2 kleine roeden akkerland "op den Knippert" onder Nuth, grenzend aan Jacobus Rameckers, Hubertus Houben, Nicolaas Ruijsop en de Bergerhof. De koopsom bedroeg 27 pattacons.
RAL-LvO 1760, 225v: Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts leende op 12 mei 1772 aan Joannes Petrus Schetters, gehuwd met Elisabeth Roebroeck, en diens zwager Joseph Roebroeck, ongehuwd, 150 gulden tegen 5%
RAL-LvO 1760, 271v: Op 10 mei 1775 verkocht Joannes Waltmans, gehuwd met Judith Roebroeck, inwoner van Aalbeek, twee stukken akkerland aan Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts, inwoner van Hunnecum. Het ene stuk was 106 kleine roeden vier voet groot,gelegen op de Ludderweg onder Wijnandsrade, oostwaarts de erfgenamen Houb Lahaije, westwaarts Peter Grootjans zelf, zuidwaarts de Ludderweg, noordwaarts Vaes Coumans. Het andere stuk was 30 kleine roeden groot, gelegen op het Hellervoetpad onder Nuth, zuidwaarts Peter Paes, noordwaarts Peter Cremers, westwaarts Joannes Limpens en oostwaarts de Bergerhof. Peter Grootjans betaalde twee gulden en tien stuivers per kleine roede, alsmede een vat koren.
RAL-LvO 1761, 39r: Op 23 oktober 1776 leende Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts, 20 pattacons tegen 5% aan Joannes Maes, gehuwd met Anna Maria Lutgens.
RAL-LvO 1761, 74r: Op 20 oktober 1777 verkocht schepen Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, twee stukken akkerland onder Nuth gelegen aan Peter Grootjans, weduwnaar Maria Moberts. Het ene stuk, 66 kleine roeden, lag in het Hunnecummer achterveld, grenzend aan Peter Grootjans, Joannes Maes en de weg. Het andere stuk, 43 kleine roeden, lag " op den Knippert", grenzend aan Peter Grootjans, Peter Paes en de Bergerhof. Peter Grootjans betaalde 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 168r: Op 30 december 1779 verwierf Peter Grootjans, weduwnaar Maria Momberts, onroerende goederen van Anna Mechtildis Vleeshouwers, weduwe Peter Hoen, bijgestaan door de voogden Peter Loijens en Joannes Peter Corten en door Henrick Hoen en Casparus Dieteren, schepen van Schinnen. Het ging om 102 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de weg, Peter Grootjans zelf en de weduwe Driessens, en verder 33 kleine roeden akkerland in het Achterveldje, grenzend aan Peter Grootjans, weduwe Snackers en de weg. Het geheel kostte 50 stuivers per kleine roede.
Zoon van Antonius GROOTJANS (zie III.5) en Catharina SCHADTS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 6 september 1729 te Nuth (getuige(n): Theodorus Grottjans, Christianus Crins) met Maria MOBERTS, 35 jaar oud, gedoopt op 1 juni 1694 te Nuth (getuige(n): Maria Kogelen namens Lambertus Moberts, Ida Bemelmans), overleden op 4 juni 1762 te Nuth op 68-jarige leeftijd, dochter van Joannes MOBERTS en Emerentia ODEKERCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 20 juni 1730 te Nuth (getuige(n): Theodorus Grootjans, Elisabetha Douven), overleden op 11 april 1772 te Nuth op 41-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 3 november 1754 te Nuth met Petrus PAES, 25 jaar oud, gedoopt op 7 juli 1729 te Nuth (getuige(n): Petrus Vleeschhouwers, Helena Timmers), kwartierstaat Wil Brassé, zoon van Joannes PAES en Anna VLEESCHHEUWERS.
RAL-LvO 1760, 217v: Op 21 maart 1771 verkocht Jacobus Paes, gehuwd met Maria Tulleners, twee stukken akkerland aan zijn broer Petrus Paes, gehuwd met Catharina Grootjans. Het betrof 50 kleine roeden in het Achterveld "omtrent de nieuwe gatse", grenzend aan Houb Houben, Anthoen Timmers en de weduwe Vaes Coumans, en 15 kleine roeden in de nabijheid van het eerste stuk, grenzend aan de weduwe Joannes Driessen, Geurt Snackers, Lender Ceulen en het eerste stuk. Iedere kleine roede kostte twee gulden
RAL-LvO 1762, 167v: Op 8 april 1782 kocht Peter Paes, gehuwd met Johanna Thevissen, 323 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Andries L'Ortije, Peter Paes zelf en de straat, belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth en twee koppen en twee malder rogge aan de kerk van Wijnandsrade. Hij had deze weide als hoogstbiedende op 20 december 1781 verworven van de erfgenamen Martinus Cobben voor 72 stuivers per kleine roede. Dit leidde na aftrek van de lasten tot een koopsom van 1173 gulden 13 stuivers.
Ral-LvO 1760, 169v: Peter Paes verklaart op 5 februari 1783 dat de helft van voornoemde koopsom van 1173 gulden en 13 stuivers afkomstig was van zijn schoonvader Peter Grootjans, die echter overleden was voordat er enig bewijs van deze overdracht was vastgelegd. Peter Paes verklaarde nu de helft van voornoemde weide over te dragen aan de erfgenamen Peter Grootjans, d.w.z. zijn kinderen uit zijn huwelijk met Maria Catharina Grootjans. Henricus Drummen, gehuwd met Anna Maria Paes, mede voor zijn drie minderjarige schoonzusters, aanvaardde het overgedragen land.
RAL-LvO 1762, 197v: Op 7 juli 1783 kocht Peter Paes voor zijn drie minderjarige dochters Maria Catharina, Elisabeth en Maria Elisabeth Paes, verwekt bij zijn eerste echtgenote Catharina Grootjans, 69 kleine roeden akkerland "aen de Lamberts weijen" onder Nuth, oostwaarts erfgenamen Baltus a Campo, westwaarts Leonaerd Coumans en voorts de vloedgraaf en Willem Coumans. Peter Paes betaalde aan de verkoper Joannes Jongen, gehuwd met Maria Gertruid Limpens, inwoner van Schaesberg, twee gulden en 17 stuivers per kleine roede.
Dit land werd genaast door W. Coumans, gehuwd met Maria Limpens, op 27 februari 1784 (aantekening in marge van de akte)
RAL-LvO 1766, nr. 1: Op 13 maart 1795 verkochten Joannes Thevissen, weduwnaar Odilia Daemen, en Peter Tevissen, gehuwd met Elijsabeth Vrancken, aan de kinderen van hun zwager Peter Paes, weduwnaar Joanna Tevissen, de helft van 86 kleine roeden land "in de vincke deel" onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen van advocaat Limpens, Anthoen Deckers, de kinderen Ceulen en Winandus Wilderjans, belast met twee koppen aan de erfgenamen van advocaat Limpens te Aalbeek; voorts de helft in 160 1/2 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan Peter Paes, Andries Lorthij, Hermanus Counen en diverse anderen, belast met twee koppen en een malder rogge aan de kerk van Wijnandsrade. Het land kostte 41 stuivers, de weide 70 stuivers per kleine roede.

Generatie VV.8 Anthonius GROOTJANS, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 20 mei 1738 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Grootjans, Maria Moberts), overleden op 3 juli 1781 te Sittard op 43-jarige leeftijd, zoon van Theodorus GROOTJANS (zie IV.9) en Agnes HEUTS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 4 november 1762 te Nuth (getuige(n): Reinerus Keulen, Margaretha Grootjans) met Catharina SMEETS, 26 jaar oud, gedoopt op 8 november 1735 te Sittard, overleden op 14 oktober 1807 te Sittard op 71-jarige leeftijd, dochter van Joannes SMEETS en Christina COENEN.
RAL-LvO 1764, 279: Op 7 september 1791 verkochten de weduwe van Anthoen Grootjans, bijgestaan door haar zoon Peter Grootjans, en haar zwager Joannes Janssen, gehuwd met Catharina Grootjans, aan Wilhelmus Houben, gehuwd met Maria Catharina Paes, hun delen in de huiswei, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Barbara Grootjans en de erfgenamen Hermanus Spickers, groot 52 kleine roeden en belast met de helft van anderhalve malder rogge aan de armen van Wijnandsrade, voor vier gulden per kleine roede. Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Agnes, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 4 februari 1764 te Nuth (getuige(n): Theodorus Grootjans, Catharina Coenen).
 • 2. Joannes Petrus, gedoopt op 20 mei 1766 te Schimmert.
 • 3. Wilhelmus, geboren te Horen-Nuth, gedoopt op 5 oktober 1769 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Grootjans, Catharina Dilbroeck namens Sybilla Smeets).
 • 4. Petronella, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 21 januari 1774 te Nuth (getuige(n): Mathias Habets, Petronella NN).Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 5 maart 2007