Genlias

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GenLias is een landelijke database met gegevens voor stamboomonderzoek. Het is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Archief en de regionale historische centra in de provinciehoofdsteden.

In GenLias zijn gegevens van de burgerlijke stand te vinden: de registratie van geboorte, huwelijk en overlijden. De Burgerlijke Stand bestaat in Nederland vanaf 1811, in Limburg al wat langer. GenLias bevat de gegevens van een groot deel van deze akten. Niet alle Nederlandse gemeentes zijn er echter al in opgenomen. In de database zijn daarnaast in beperkte mate gegevens beschikbaar uit de DTB’s (Doop-, Trouw- en Begraafboeken) van vóór 1811 en uit de Memories van Successie uit de negentiende eeuw.

Externe link