Frijns

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE FRIJNS


Generatie I


I.1 Nicolaus FRIJNS, overleden op 22 mei 1740 te Nierhoven-Nuth, broer van Catharina, gehuwd met Joannes Houben; had ook nog een broer Lambertus, die meerdere keren als peetoom optrad.
RAL-LvO 1757, 60r: Op 5 april 1713 ruilde Reiner Crijns, gehuwd met Heijliken Raemaeckers, met Claes Frijns, gehuwd met Encken Crijns. Reiner Crijns droeg de volgende goederen over:
a) ca. een halve bunder huis, hof, weide en moestuin, grenzend aan de erfgenamen Houtbeckers en de weg;
b) een morgen weiland "de latteweijde", grenzend aan Claes Vranck, Paulus Horsmans en de weg;
c) anderhalve morgen beemd, grenzend aan Paulus Horsmans, Jacob, de zoon van wijlen Jan Rameckers, en de beek;
d) een halve morgen land "in de haelcoul", grenzend aan Michael Canisius, Claes Franck, Willem Scheurkens en de Wijenweg;
e) halve morgen land "op den schaevernach", grenzend aan Paulus Horsmans, Giel Pitsweggen en Willem Schoorens;
f) een morgen land "op den hoogen graeff", grenzend aan Matthijs Roockx;
g) ca. 130 kleine roeden land "op den grooten bosch", grenzend aan Dries van Kan, de heer van Nuth en heer Canisius;
h) een morgen land "in den clapperdael", grenzend aan hof Leeuw, Claes Vranck en de vloedgraaf.
Alle goederen lagen onder Nuth. Aan lasten waren er twee vaten rogge aan de pastorie van Nuth, elke drie jaar een kop haver en een halve kapoen in de cijnskaart Berg, anderhalve kapoen tot Geleen, alsmede een aandeel in het "hergeweij".
Op zijn beurt gaf Claes Frijns in ruil de volgende goederen:
a) halve bunder minus 26 kleine roeden, grenzend aan Hermen Crijns, voornoemde Reiner Crijns, Thomas Crijns en de Brommelderweg;
b) een morgen land "aen tesschen breuckxken", grenzend aan de weduwe Schuttiens, Vaes Corten en goederen van de heer van Wijnandsrade;
c) anderhalve morgen land onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathijs Hilgers, voornoemde Reiner Crijns, de weg naar Wijnandsrade en de Trichterweg.
Deze percelen waren belast met een vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade.
Claes Frijns zou bovendien nog 1050 gulden betalen, waarvan 500 ter plekke overhandigd werden.
RAL-LvO 1757, 123v: Op 21 februari 1720 verkocht Goris Gorissen, gehuwd met Lijsbet Crijns, zijn deel uit de erfenis van schoonvader Frans Crijns, onder Wijnandsrade en Nuth gelegen, aan zijn zwagers Jacob Ramaekers, Claes Frijns, Reijner Crijns en Peter Nuchelmans. Uitgezonderd werd zijn deel in het huis, het brouwgerei, huisweide en de moestuin tegenover het "hemelrijck". De koopsom bedroeg 944 gulden. De kopers werd opgedragen om uit dit bedrag 600 gulden te betalen aan ene Leonard "kapitein" Becker te Aken, waarvan Peter Nuchelmans 400 en Reijner Crijns 200 voor zijn rekening zou nemen.
RAL-LvO 1757, 136r: Op 16 december 1720 verklaarde Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns dat hij "bij uijtgaen der brandende keersen" huis, hof en erven van Andries van Kan (en diens kinderen Peter, Frans, Jan en Willem) verworven had. Het ging om:
a) ca. drie zillen (morgen) huis, hof en weide tot Nierhoven;
b) ca. een morgen land bij "haelcuijl" grenzend aan Judith Frissen en Matthijs Meex;
c) ca. 25 kleine roeden land "aen de wenaerts" bij de Wijenweg;
d) ongeveer een zil land aldaar, grenzend aan de erfgenamen Paulus Horstmans;
e) 125 kleine roeden land nabij "den groote Bosch", grenzend aan de heer van Nuth;
f) 75 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan land van Claes Frijns zelf;
g) halve bunder land aldaar gelegen, eveneens aan zijn land grenzend;
h) ongeveer een zil land "aen den gheijstbergh", grenzend aan de erfgenamen Paulus Horstmans;
i) ca. 60 kleine roeden land langs de Wijenweg, grenzend aan Willem Schoorens.
Voor het bedrag van 1050 gulden had hij het geheel op 7 november verworven. Aan lasten stonden op de goederen nog een half vat rogge aan het St-Nicolaasaltaar in de kerk van Nuth, vijf malder rogge aan de Armeneen kop haver en enige penningen in de cijnskaart Berg en een kop haver en 2 1/2 oort penninggeld in de cijnskaart Nieuwenhof.
RAL-LvO 1757, 150v: Op 2 november 1722 werd vastgelegd dat een bedrag van 100 gulden uit de Armenkas, zo'n twee jaar eerder door Claes Frijns opgenomen, nu aan Peter Nuchelmans werd overgedragen.
RAL-LvO 1757, 200r: Op 9 juli 1727 verkocht Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, anderhalve morgen minus een halve kleine roede akkerland nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Lens Cobben, Peter Nuchelmans en de weg naar Aalbeek. De koop werd aangegaan door Maria Pitsweggen, met toestemming van haar echtgenoot Joannes Stassen. Zij betaalde 23 stuivers per kleine roede. Het land werd op 17 juli 1727 genaast door Reiner Crijns. Herman Pitsweggen nam namens zijn dochter het geld in ontvangst.
RAL-LvO 1758, 147v: Op 3 maart 1731 verkocht Jan Weustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, aan Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, 89 kleine roeden akkerland "op den geisberch" te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Mathijs
Brants, Joannes Horsmans en Claes Frijns zelf, voor 20 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 44v: Op 22 augustus 1735 verklaarde Claes Frijns dat hij van procureur Joannes Weustenraedt 300 gulden te vorderen had wegens geleverd bier. Aangezien Weustenraedt niet kon betalen, droeg hij zijn huis en moestuin, gelegen te Nierhoven onder Nuth en grenzend aan de Molenweg, over. De verkoopsom bedroeg 370 gulden, zodat Frijns nog 70 gulden aan Weustenraedt moest betalen.
RAL-LvO 1758, 146v: Op 31 juli 1737 verkocht Joannes Weustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, 127 kleine roeden akkerland "op den cloot" onder Nuth, oostwaarts Lambert Ackermans, westwaarts Caspar Hermens, en verder grenzend aan de weg en Mevis Crans, voor een gulden per kleine roede aan Claes Frijns. Twaalf pattacons werden in mindering gebracht zijnde het bedrag van twee jaar huur voor het huis van Weustenraedt dat nu al twee jaar eigendom was van Frijns.
Gehuwd voor de kerk op 23 oktober 1707 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crijns, Thomas Bruils) met Anna CRIJNS, 29 jaar oud, gedoopt op 19 december 1677 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cremers, Elisabetha Lijmpens), overleden op 6 november 1745 te Nierhoven-Nuth op 67-jarige leeftijd, dochter van Franciscus CRIJNS, pachter Nieuwenhof, schepen, en Elisabeth HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 21 augustus 1708 te Nuth (getuige(n): Jacobus Rameckers namens Matthias Frijns, Elisabetha Crijns (tante)), overleden op 1 september 1740 te Schinnen op 32-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 4 februari 1728 te Wijnandsrade met Nicolaus a CAMPO, 27 jaar oud, schepen van Schinnen en Nuth, gedoopt op 17 oktober 1700 te Wijnandsrade, overleden op 29 november 1769 te Nieuwhuis-Nuth op 69-jarige leeftijd, begraven op 1 december 1769 te Nuth, begraven in de kerk nabij de biechtstoel aan de linkerzijde. Eijssen-Oosterbaan, 27
Zoon van Martinus a CAMPO en Maria MEIJS.
RAL-LvO 1758, 185v: Op 14 maart 1743 verkocht Nicolaes Snackers, gehuwd met Barbara Hennen, aan Nicolaes a Campo, in tweede huwelijk met Anna Hermens, de onroerende goederen onder Terstraten die hij in 1742 van Joannes Frisschen genaast had en op 24 maart 1741 door Joannes Didden, zwager van NIcolaes Snackers, verkocht waren. Uitgesloten van de koop werden een morgen weiland, grenzend aan Joannes Beckers, erfgenamen Servaes Lipmens en de Pastorijgoederen van Wijnandsrade, alsmede 199 kleine roeden akkerland in twee percelen, het een "op de vaert" in het Helleveld, grenzend aan Dirck Bemelmans, Hermen Meis, Vaes Limpens en Claes Coenen, het ander grenzend aan Hermen Snackers en de erfgenamen Lenaert Limpens. Iedere kleine roede kostte 28 stuivers. [De details van de gekochte goederen moeten in de vermelde akte opgezocht worden]
RAL-LvO 1758, 189r: Op 2 april 1743 verkocht Jan Wijnen, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Maria Snackers, de percelen akkerland onder Nuth die hem op 19 februari 1739 waren toebedeeld, aan Nicolaes a Campo, in tweede huwelijk met Anna Hermens. Het ging om:
a) 180 kleine roeden akkerland "op den camp", grenzend aan de erfgenamen Vaes Limpens, Peter Eggen en de weg;
b) 178 kleine roeden akkerland "in de overdelle", grenzend aan Claes Snackers en Joannes Didden, belast met 3 1/2 malder rogge in de cijnskaart Berg;
c) 208 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg, grenzend aan de erfgenamen Servaes Limpens en Lens Curvers;
d) 117 1/2 kleine roeden akkerland achter de huiswei, grenzend aan de erfgenamen Leonaert Limpens en Claes Snackers;
e) 97 1/2 kleine roeden akkerland "aen de vaerte", grenzend aan de erfgenamen Jan Cremers.
Het geheel was belast met een vat, twee koppen en twee malder rogge aan de kerk van Nuth. Iedere kleine roede kostte een gulden en tien stuivers.
RAL-LvO 1758, 225r: Op 9 september 1745 verkocht Joannes Habets, inwoner van Wijnandsrade en gehuwd met Ida Vroemen, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, de volgende onroerende goederen in het Grijzegrubberveld onder Nuth gelegen:
a) 116 kleine roeden en elf voet akkerland in de Withegge, grenzend aan Leonaerd Slangen, Dirck Vroemen en Joannes Limpens;
b) 105 kleine roeden akkerland op de Beckerweg, grenzend aan Joannes Janssen, Hendrick Vroemen en de bovenste Wijenweg, zijnde Printhager leen;
c) 105 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Hendrick Vroemen en de Beckerweg, zijnde Printhagerleen;
d) 116 kleine roeden elf voet akkerland in de Withegge, grenzend aan Henderick Vroemen, Dionijs Aloffs en Nicolaes a Campo.
Iedere kleine roede kostte 33 stuivers. Verder zou de vrouw van de verkoper nog een nieuw kleed krijgen. Ook zou de koper nog een kolenvracht naar de Maas moeten doen.
RAL-LvO 1758, 228r: Op 2 maart 1746 verkocht Leonaerd Limpens, gehuwd met Catharina Maes, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, drie percelen akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, te weten:
a) 82 kleine roeden akkerland "op de Bastaert", grenzend aan Claes Hermens, Joseph Meijs en de Beckerweg;
b) 84 kleine roeden akkerland "op den wateros", grenzend aan Claes Ruijsop, Joannes Beckers en Henderick Limpens;
c) 60 kleine roeden akkerland op de zevenmorgen, grenzend aan Joannes Leunissen, Jacob Bemelmans, en de Maastrichterweg.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.
RAL-LvO 1759, 1r: Op 8 maart 1746 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 112 kleine roeden akkerland "de overdelle" in het Stratenerveld onder Nuth, grenzend aan Claes Snackers, Nicolaes a Campo en Peter Eggen, belast met een half vat en drie malder rogge in de cijnskaart Berg en drie oort penninggeld.Iedere kleine roede kostte 27 stuivers.
RAL-LvO 1759, 88v: Op 20 augustus 1750 verkocht Marije Munninckx, weduwe van Gielis Habets, inwoonster van Arendsgenhout, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, twee percelen akkerland onder Nuth gelegen, het een 70 kleine roeden vier voet "omtrent juffrouwenwijen", grenzend aan Paulus Meijs, Steven ...., Leonard Slangen en Wijnand Habets; het ander 75 kleine roeden twaalf voet aldaar gelegen, grenzend aan Leonaert Froemen, Peter Herts en "het clusken van de juffrouwenwijen". Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.
Het land werd genaast door Jan Hermens.
RAL-LvO 1759, 89r: Op 15 december 1751 verkochten de broers Paulus en Vaes Meijs, de een weduwnaar, de ander ongehuwd, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 100 kleine roeden "op de bastaert"in het Stratenerveld onder Nuth, grenzend aan de Maastrichterweg, Claes Coenen, Claes Hermens en Gabriel Limpens; verder nog een stuk akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth [geen maten gegeven], grenzend aan Jan Timmers, Wijnandus Habets, Leonardus Smeets en Nelis Cremers. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers.
RAL-LvO 1759, 86v: Op 22 januari 1752 [akte vermeldt abusievelijk 1742!] verkochten Hendrick Eggen, weduwnaar, en zijn schoonzoon Peter Goossens, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 90 kleine roeden akkerland in het Stratenerveld onder Nuth, grenzend aan de Maastrichterweg, Joannes Meijs, Claes Ruijsop en Joannes Boesten, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 87v: Op 29 januari 1752 verkocht Leonardus Eggen, gehuwd met CAtharina Schrien, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 70 kleine roeden akkerland in het Stratenerveld onder Nuth, grenzend aan de Beckerweg, Gertruijd Eggen, Maria Eggen en het hof van Nicolaes a Campo, voor een gulden en vijftien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 86r: Op 24 april 1752 verkocht Hermen Meijs, gehuwd met Helena Hermens, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 153 kleine roeden weiland "de veltweijde" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Limpens, Claes Coenen, Joseph Meijs en NIcolaes a Campo zelf, voor 51 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 100v: Op 28 maart 1753 verkocht Mathias Lenaerts, burger van Maastricht en gehuwd met Anna Heijnen, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 152 kleine roeden akkerland "in de overdelle" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Timmers, de Maastrichterweg en Gabriel Limpens, voor 27 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 108r: Op 24 juli 1753 verkocht Anna Maria Celissen, weduwe Jan Schettjens, aan Nicolaes a Campo, schepen van Nuth en gehuwd met Anna Hermens, twee percelen akkerland in de Withegge onder Nuth, te weten 125 kleine roeden grenzend aan Gabriel Limpens, Joseph Meijs en de Trichterweg; alsmede 116 kleine roeden grenzend aan het voetaad naar Spaubeek, Joannes Meijs en Jacob Bemelmans. Iedere kleine roede kostte 29 stuivers. Het geheel was belast met een half malder rogge in de cijnskaart Berg.
RAL-LvO 1759, 153r: Op 12 mei 1756 verkocht Mathias Tulleners, gehuwd met Maria Welters, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 107 1/2 kleine roeden akkerland "op den bovenbosch" in de Aalbekerdel onder Nuth, grenzend aan Claes Jansen, Willem Habets en Marten Voncken, zijnde laatgoed. De koopsom bedroeg 100 gulden. Verder moest de koper nog zes vaten rogge leveren.
RAL-LvO 1759, 162v: Op 15 juli 1757 verkocht Laurens Meijs, gehuwd met Margareta Donners aan schepen Nicolaes a Campo, 392 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Frissen, erfgenamen Peter Eggen, Mathevis Hermens en Joannes Beckers; alsmede 200 1/2 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de koper, Hermen Snackers en de weide van Gabriel Limpens, door hem genaast van Nicolaes a Campo, koper in deze. De goederen werden verkocht voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 164r: Op 15 juli 1757 verkocht Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, aan Wijnand Habets, gehuwd met Anna Aloffs, 93 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, grenzend aan Wijnand Habets en Nicolaes a Campo, voor 25 stuivers per kleine roede. De staande gewassen waren voor de verkoper.
RAL-LvO 1759, 196r: Op 18 januari 1759 verkocht Maria Ida Erens, vanwege haar minderjarigheid bijgestaan door Joannes Habets, burgemeester van Wijnandsrade, aan schepen Nicolaes a Campo 105 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan de koper zelf en de weg, voor 35 stuivers per kleine roede. Tevens verkocht zij 105 kleine roeden akkerland onder Nuth, grenzend aan de Karrestraat, de weg en Arnoldus Bemelmans, voor srie schillingen per kleine roede. Naast de koopsom van 335 gulden en vijf stuivers zou een malder rogge geleverd worden. Het geld bleef tot haar meerderjarigheid uitstaan tegen 5%, het malder rogge zou in het lopende jaar geleverd worden.
RAL-LvO 1760, 4r: Op 19 juli 1763 verkochten Mathijs Habets, weduwnaar Anna Maria Habets, en diens ongehuwde broer Servaes Habets aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 100 kleine roeden akkerland "in de hellsijpen" obder Nuth, grenzend aan Willem Reitrae, Jan Janssen, Martinus a Campo en Joannes Muijlkens, voor een gulden en tien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 72r: Op 15 oktober 1764 verkocht Leonard Onnou, gehuwd met Johanna Brouns, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Hermens, 200 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Leonaert Limpens, erfgenamen Cornelis Cremers en Dirck Leunissen, voor twee gulden per kleine roede.
Het land werd genaast door Joannes Onnou, gehuwd met Maria Barbara Cobben op 13 maart 1786.
RAL-LvO 1763, 80r: Op 26 maart 1765 verkocht Nicolaes Coenen, gehuwd met Anna Mechtildis Meijs, aan Nicolaes a Campo, weduwnaar Anna Hermens, 100 kleine roeden akkerland nabij Nieuwhuis onder Nuth, grenzend aan de huisweide van Nicolaes a Campo, Lucia Meijs en Gabriel Limpens, voor 33 1/2 stuiver per kleine roede. Verder gaf de koper nog een pattacon, vier vaten gerst en vier vaten spelt. Indien het perceel bij meting kleiner zou blijken dan 100 kleine roeden zou het verschil afgemeten worden in het Helleveld van een perceel grenzend aan Nicolaes a Campo.
RAL-LvO 1760, 30r: Op 10 juni 1765 naastte schepen Nicolaes a Campo van Joannes Hermens 392 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Frissen, erfgenamen Peter Eggen, erfgenamen Mathevis Eggen en Joannes Beckers, voor 400 gulden en 11 stuivers.
RAL-LvO 1739, genachting van 3 december 1766: Joseph Meijs en Gertrud Eggen protesteerden tegen Niclaes a Campo die enkele dagen eerder beslag had laten leggen op een koe en een rund van Anna Mechtild Meijs, weduwe Claes Coenen, wegens achterstallige betaling. Dit vee hadden zij, volgens bijgelegde verklaring, reeds voor die tijd van de weduwe Coenen gekocht.
RAL-LvO 1760, 131v: Op 13 december 1768 verkocht Baltus a Campo, gehuwd met Elisabeth Cremers, een groot aantal onroerende goederen aan Nicolaas a Campo, weduwnaar, de ongehuwde Servaas Bemelmans en Herman Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, voor een totaalbedrag van 1550 pattacons of 6200 gulden en belast met drie vaten en drie koppen rogge, zes koppen en twee malder haver en 10 stuivers cijns. De goederen waren:
a) een halve bunder huis, hof en weide te Grijzegrubben, grenzend aan de weduwe Hendrick Drummen, Joannes Meijs en de dorpstraat
b) circa halve bunder weide "de biesselter" te Grijzegrubben, grenzend aan Peter Vaessen, heer Keutten, Leonardus Smeets en Arnoldus Bemelmans
c) anderhalve morgen weide nabij Tervoorst, grenzend aan de Bergerhof, Anthoon Tummers en de Voorsterstraat
d) circa 140 kleine roeden beemd nabij de Bergerbrug, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen en de beek
e) circa 60 kleine roeden beemd nabij de narregats, grenzend aan Paulus Leunissen en de weduwe van der Meer
f) 118 1/2 kleine roeden land nabij het Nieuwhuis, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen en Gabriel Limpens
g) 99 kleine roeden land aan de "hervaert", zuidwaarts grenzend aan Joannes Meijs, a Campo en de vloedgraaf
h) 41 kleine roeden land nabij de "hervaert", zuidwaarts de erven Vaes Vroemen, de weduwe Joannes Drummen en Jacobus Drummen
i) 55 1/2 kleine roeden land in de Eertgrubbe, zuidwaarts Vaes Bemelmans, Joannes Meijs en Nol Bemelmans
j) 61 kleine roeden land "den palts", zuidwaarts Paulus Hautvast, jonker Schaesbergh en Lendert Slangen
k) 38 1/2 kleine roeden land den palts", grenzend aan het voorgaande stuk,
l) 196 kleine roeden land den palts", westwaarts Paulus Leunissen, , Leendert Slangen, erfgenamen jonker Schaesbergh en Paulus Hautvast
m) 108 kleine roeden land aan de Trichterweg, oost Joannes Beckers, Joannes Hermens
n) 124 kleine roeden land "in de withegge", zuidwaarts Maria Limpens, Leonart Smeets, Joannes Meijs
o) 147 1/2 kleine roeden land "aan de Tiendvrij", zuidwaarts Paulus Hautvast, Nicolaes a Campo
p) 268 kleine roeden land "in de withegge", zuidwaarts heer Habets, Joannes Meijs
q) 150 1/2 kleine roeden land "aen het witgen", zuidwaarts Jacob Bemelmans en Christiaan Hautvast, Juffrouw Matthijs
r) 46 kleine roeden land "in de swartcoul", zuidwaarts heer a Blisia, Joannes Raeven
s) 57 kleine roeden land "in de swartcoul", oostwaarts en zuidwaarts Lendert Smeets, Nicolaes a Campo
t) 135 kleine roeden land "in de withegge", westwaarts Lendert Smeets, juffrouw Mathijs, Gerard Thumers
u) 95 kleine roeden land "aen den peut", grenzend aan Jan Meijs en juffrouw Matthijs
v) 105 1/2 kleine roeden land "in de withegge", zuidwaarts de weduwe Caspar Hermens, Paulus Leunissen
w) 144 kleine roeden land in de Eertgrubbe, westwaarts de erfgenamen Vaes Vroemen, Joannes Frissen, erfgenamen jonker Schaesbergh
x) 43 kleine roeden land "aen de pertscoul", grenzend aan Christiaen Hautvast en heer Habets
y) 89 kleine roeden land "in de bourtgrubben", zuidwaarts Matthijs Schetters, weduwe Nicolaij en de vloedgraaf
z) 92 kleine roeden land "aen het peulken", zuidwaarts erfgenamen Frans Frijns, Thevis Bemelmans, heer Habets
aa) 222 kleine roeden land "op de geijsbergh", oostwaarts weduwe van der Meer, erfgenamen Frissen
bb) 70 kleine roeden land "op de houvenast", grenzend aan Leonaert Slangen en Vaes Meijs.
RAL-LvO 1760, 118r: Op 4 maart 1768 verkocht Anna Mechtildis Meijs, weduwe Nicolaes Coenen, aan de weduwnaar Nicolaes a Campo anderhalve morgen weiland "Schreursweijde" te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen, de weduwe Lenaert Limpens, de weduwe Joannes Leunissen, de weduwe Joannes Frissen en de "hoolbeckwegh", voor twee gulden per kleine roede. Verder moest de koper nog een vat boekweit leveren.
RAL-LvO 1739, genachting van 18 maart 1770: De erfgenamen van Nicolaes a Campo, te weten Martinus a Campo, Henricus Bemelmans, Nicolaes a Campo, de voogden van de kinderen van Mevis Deumens met Gertruijd a Campo, wilden een akkoord sluiten met hun mede-erfgenaam Hermen Coenen, aangaande de deling van de goederen te Nierhoven, afkomstig van Elisabeth Frijns, eerste echtgenote van Nicolaes a Campo. Zij verzochten de schepenen om het advies van advocaat Limpens uit Aalbeek op te volgen, dit aan Coenen mede te delen, opdat ieder zijn vijfde deel uit de erfenis kon trekken.

 • 2. Franciscus (zie II.3).
 • 3. Christianus, gedoopt op 24 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Lambertus Frijns (oom), Maria Crijns).
 • 4. Christianus (zie II.6).
 • 5. Maria, gedoopt op 3 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben, Mechtild Meijs).
 • 6. Maria, gedoopt op 9 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Houben (oom), Mechtild Meijs (tante)), overleden op 3 maart 1781 te Schimmert op 55-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25 september 1746 te Schimmert met Bartholomeus WILLEMS, 22 jaar oud, gedoopt op 24 september 1724 te Schimmert, overleden op 21 november 1804 te Schimmert op 80-jarige leeftijd, zoon van Servatius WILLEMS en Mechtildis HEIJNEN.

Generatie II

II.3 Franciscus FRIJNS, pachter hof Leeuw, gedoopt op 10 september 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes la Haije, Maria Habets), overleden op 4 juni 1754 te Leeuw-Nuth op 43-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1759, 132v: Op 20 december 1752 werd vastgelegd dat Frans Frijns, woonachtig op "hof Luij" onder Nuth, gehuwd met Catharina Brants, op 26 november 1752 van het klooster Calvarieberg te Maastricht 500 gulden tegen 5% geleend had. Hij borgde daartoe met zijn huis, hof, stallen, weilanden en verdere goederen, gelegen te Nierhoven onder Nuth, oostwaarts Matthijs Meex, westwaarts Joannes Bruls; een bunder akkerland te Nierhoven " op den grooten bosch", oostwaarts Bartel Willems (zijn zwager), westwaarts Nicolaes a Campo (zijn zwager); en een halve bunder akkerland " op den geistbergh", oostwaarts Willem Ackermans, westwaarts Joannes Hermens.
Zoon van Nicolaus FRIJNS (zie I.1) en Anna CRIJNS.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 23 juni 1731 te Maastricht (getuige(n): Adrianus Schalck, Joannes Thomas), gehuwd bij de Capucijnen met toestemming van de pastoor van Nuth met Catharina BRANDTS, 27 jaar oud, gedoopt op 10 juli 1703 te Heerlen, er wordt geen naam noch geslacht van het kind vermeld; derhalve is niet met zekerheid vast te stellen dat dit de doopdatum van Catharina is! Overleden op 21 juli 1758 te Leeuw-Nuth op 55-jarige leeftijd, dochter van Mathias BRANTS en Catharina HAUTVAST.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina, gedoopt op 12 oktober 1731 te Nuth (getuige(n): Maria Cobben namens Anna Crins), achternaam bij doop Frins.
 • 2. Nicolaus (zie III.2).
 • 3. Anna Gertrudis, gedoopt op 17 maart 1733 te Nuth (getuige(n): Christianus Frins (oom), Barbara Schöffelers namens Catharina Hautvast), achternaam bij doop Frins, overleden op 29 december 1791 te Nuth op 58-jarige leeftijd. Op den Tiber.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 2 mei 1765 te Nuth met Petrus HOUBEN, 37 jaar oud, gedoopt op 5 oktober 1727 te Nuth (getuige(n): Goedfridus Maessen (oom), Catharina Houben (tante)), overleden op 26 februari 1817 te Nuth op 89-jarige leeftijd, zoon van Petrus HOUBEN en Cornelia MAES.
RAL-LvO 1762, 7v: Op 15 september 1781 werd het testament opgemaakt van Petrus Houben en zijn echtgenote Anna Frijns. Zij lieten hun goederen na aan hun bloedverwanten, waarbij voor de langstlevende het vruchtgebruik gereserveerd werd. Wel liet Anna Frijns aan haar man 84 kleine roeden akkerland op de Geijsberg onder Nuth, grenzend aan schepen Ackermans, Bartel Drummen en de weduwe Caspar Brants, omdat haar man schulden van haar had betaald.

 • 4. Matthias (zie III.6).
 • 5. Wilhelmus (zie III.8).
 • 6. Maria Christina, gedoopt op 14 mei 1737 te Nuth (getuige(n): Christianus Schutjens, Elisabeth Rameckers namens Ida Brandts).
 • 7. Christianus (zie III.11).
 • 8. Franciscus, gedoopt op 6 oktober 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Franciscus Crins, Maria Brandts namens Maria Vroemen), achternaam bij doop Frins.

RAL-LvO 1759, 253r: Op 3 november 1761 verkochten Christiaen Frijns en Joannes Bruls, voogden van de kinderen van wijlen Frans Frijns en Catharina Brants, het aandeel van Frans Frijns de jonge in twee stukken land. Frans Frijns de jonge was van plan om in te treden in het klooster der Karmelieten te Luik en daarvoor had hij geld nodig. Het betrof zijn helft in 152 kleine roeden weiland "op de nieuweijde", grenzend aan Joannes Hautvast, de weduwe Caspar Brants, de nieuweweg en de holenweg, belast met twee koppen rogge in de cijnskaart Berg; en zijn helft in 76 1/4 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de weduwe van der Meer, Matthijs Frijns en Peter Cremers. Kopers waren Jacob en Servaes Bemelmans (vader en zoon), die voor de weide twee gulden per kleine roede en voor het akkerland 25 stuivers per kleine roede betaalden.

 • 9. Maria Elisabeth, gedoopt op 1 maart 1742 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Cobben, Elisabeth Jongen).
 • 10. Petrus Casparus (zie III.16).
 • 11. Jacobus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 3 juni 1748 te Nuth (getuige(n): Jacobus Ramaeckers, Catharina Wusten namens Helena Hautvast), overleden op 7 januari 1831 te Nuth op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 7 oktober 1780 te Nuth (getuige(n): Raijmundus Janssens, Henricus Grijn) met Joanna MEULKENS, 37 jaar oud, gedoopt op 5 maart 1743 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hilgers, Anna Janssen), dochter van Theodorus MEULKENS en Catharina HELGERS.

II.6 Christianus FRIJNS, gedoopt op 25 februari 1714 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers namens Franciscus Crijns, Catharina Franssen e.v. Michael Canisius), overleden op 31 oktober 1781 te Schimmert op 67-jarige leeftijd. Eijssen-Oosterbaan, 15
RAL-LvO 1760, 170r: Op 3 april 1770 verkocht Christiaen Frijns, weduwnaar Maria Jansen, bijgestaan door zijn meerderjarige kinderen Joannes Wilhelmus en Anna Elisabeth Frijns (mede handelend voor de minderjarige Nicolaes en Anna Catharina Frijns), aan neef Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 171 kleine roeden bebouwing, bestaande uit panhuis, stal en schuur, met bijbehorende huiswei en moestuin, gelgen te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Bartel Drummen, de weg en de weduwe Gereth Janssen, voor 740 gulden. Het geheel was belast met anderhalve kapoen aan de pastorie van Beek.
Zoon van Nicolaus FRIJNS (zie I.1) en Anna CRIJNS.
Gehuwd met Maria JANSSENS, gedoopt op 10 mei 1714 te Schimmert, overleden op 29 januari 1752 te Schimmert op 37-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus JANSSENS en Balbina VONCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabeth, gedoopt op 20 december 1739 te Schimmert, overleden op 16 mei 1825 te Schimmert op 85-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 18 oktober 1789 te Spaubeek met Franciscus EUSSEN, 34 jaar oud, gedoopt op 31 oktober 1754 te Voerendaal, overleden op 4 september 1835 te Schimmert op 80-jarige leeftijd, zoon van Theodorus EUSSEN en Lucia STEVENS.

 • 2. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 19 oktober 1741 te Schimmert.
 • 3. Bibiana, gedoopt op 28 februari 1746 te Schimmert.
 • 4. Nicolaus, gedoopt op 12 oktober 1746 te Schimmert.
 • 5. Nicolaus, gedoopt op 13 oktober 1748 te Schimmert, overleden op 12 juni 1824 te Schimmert op 75-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1762, 250r: Op 4 december 1783 verkocht Nicolaes Frijns, inwoner op de Bies te Schimmert en gehuwd met Cecilia Lemmens, aan Joannes Wilm Welters, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Maria Gertrudis Kerckhoffs, de volgende goederen onder Grijzegrubben gelegen, via testament van Maria Elisabeth Lemmens, begijn te Dalem, toebedeeld:
a) deel van het huis, zoals op 9 november 1776 aan Cecilia Lemmens toebedeeld;
b) 300 kleine roeden weide, moestuin en plaats, grenzend aan Gabriel Beckers, Nicolaes a Campo, Joannes Wilhelmus Welters zelf en de dorpstraat;
c) 50 kleine roeden akkerland "de Camp" en moestuin achter de huisweide en grenzend aan Joannes Wilhelmus Welters;
d) 338 kleine roeden akkerland achter het voorgaande perceel, grenzend aan Joannes Drummen en Nicolaes a Campo;
e) 202 kleine roeden akkerland naast het voorgaande perceel, grenzend aan heer Kerckhoffs, belast met een kop haver en negen penningen in de cijnskaart Berg;
f) 129 kleine roeden land "aen de watercoul" met bijbehorende kuil, grenzend aan de weduwe Frissen en de erfgenamen Wijnand Habets;
g) 216 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, oostwaarts lot D, westwaarts Christiaen Hautvast, zuidwaarts Joannes Drummen.
Het geheel was belast met 400 gulden uit een schuld van 800 gulden aan drossaard de Limpens van Maastricht, te korten op de koopsom. Het land kostte 50 stuivers per kleine roede, het huis 380 gulden, hetgeen resulteerde in een bedrag van 3467 gulden en tien stuivers, te korten met voornoemde 400 gulden. DE koopsom zou uiterlijk aankomende 1 mei betaald worden.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20 april 1777 te Schimmert met Cecilia LEMMENS, 26 jaar oud, gedoopt op 20 mei 1750 te Schimmert, overleden op 6 juli 1784 te Schimmert op 34-jarige leeftijd, dochter van Cornelius LEMMENS en Elisabeth RIETRAEDT.

 • 6. Maria Catharina, gedoopt op 26 augustus 1751 te Schimmert.

Gehuwd met Herman DIEDEREN, gedoopt op 15 maart 1749 te Beek, zoon van Wilhelmus DIEDEREN en Elisabeth SCHILLINGS.


Generatie III

III.2 Nicolaus FRIJNS, gedoopt op 12 oktober 1731 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frins (grootvader), Maria Brandts), achternaam bij doop Frins, overleden op 15 juni 1788 te Schinnen op 56-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1759, 276v: Op 2 maart 1762 leende Nicolaes Frijns, inwoner van Schinnen en gehuwd met Elisabeth Speirts, 300 gulden tegen 5% van Johan Erckens uit Geleen. Hij stelde tot onderpand:
a) 173 kleine roeden en vijf voet akkerland "in de haelcuijl" onder Nuth, grenzend aan juffrouw van der Meer, Geurt Meulenbergh en de Wijenweg;
b) 100 kleine roeden akkerland aan de Narregats onder Nuth, grenzend aan de weduwe Caspar Brants en aan Gertruijd Eggen, weduwe Mevis Crans;
c) 58 kleine roeden akkerland op de Nagel onder Nuth, grenzend aan Jacobus Drummen en het deel van Caspar Frijns;
d) 62 kleine roeden akkerland te Thull onder Schinnen, grenzend aan Simonis Diederen en Andries Sangen;
e) 82 kleine roeden akkerland te Thull onder Schinnen, grenzend aan Nelis Schettjens en Maria Heunen, zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 20 augustus 1760 te Schinnen met Maria Elisabetha SPIERTS, overleden op 3 oktober 1794 te Schinnen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie IV.1).


III.6 Matthias FRIJNS, gedoopt op 30 april 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Reinerus Crins, Catharina Hautvast namens Catharina Meijs), achternaam bij doop Frins, overleden op 5 december 1784 te Nuth op 50-jarige leeftijd. Op den Tiber.
RAL-LvO 1759, 262v: Op 11 juni 1762 leende Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, 400 gulden tegen 5% van Henricus Palmen, burger van Sittard en gehuwd met Catharina Keumans. Hij borgde met:
a) de helft van 138 kleine roeden beemd "aen de Meulen" te Nuth, grenzend aan het wederdeel en de heer van Nuth;
b) 92 1/2 kleine roeden akkerland "aen den grooten bosch" te Nuth, grenzend aan Paulus Horsmans met zijn deel, de hof Leeuw en Willem Ackermans;
c) 57 1/2 kleine roeden akkerland " op de schavernae" te Nuth, grenzend aan de erfgenamen Claes Frijns en Paulus Horsmans;
d) de helft van 97 1/2 kleine roeden beemd "op den graef" te Nuth, grenzend aan Jan Wouters en Willem Biesjans;
e) 60 kleine roeden akkerland "op den wenaers" te Nuth, grenzend aan juffrouw Canisius, Gertruijt Meex en de domeingoederen;
f) alle goederen die hij op 11 mei 1760 van zijn zwager Paulus Horsmans verworven had, zijnde de helft van 138 kleine roeden beemd "aen de Meulen", grenzend aan de weduwe Claes Nicolaij en hijzelf; 153 kleine roeden akkerland aan de Wijenweg, grenzend aan de weduwe Claes Nicolaij en Christiaen Frijns; en 61 1/2 kleine roeden akkerland "in den clapersdael", grenzend aan Jan Wouters en Cecilia Horsmans.
Deze lening werd op 9 augustus 1788 afgelost.
RAL-Lvo 1759, 280v: Op 14 maart 1763 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Joannes Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Laheij, 76 kleine roeden weiland "op de nieuweijde" onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast zelf, de weduwe Caspar Brants, de weg en de Holleweg. De koopsom bedroeg 168 gulden en vier stuivers en een essenboom ter waarde van 10 gulden. De weide was belast met een kop haver in de cijnskaart Berg.
RAL-LvO 1760, 120r: Op 27 december 1765 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans aan Jacobus Muijlkens, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Catharina Slangen, 76 1/4 kleine roeden akkerland "op de grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de weduwe van der Meer, Matthijs Frijns zelf en Peter Cremers, voor 100 gulden. Ter plekke werd 20 gulden betaald en de rest zou binnen een jaar betaald worden.
RAL-LvO 1760, 88r: Op 24 oktober 1766 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Elisabeth Canisius, weduwe van der Meer, 138 kleine roeden beemd, half bij loting, hsalf bij aankoop van zwager Paulus Horsmans verworven, gelegen boven de Platsmolen te Nuth, grenzend aan de weduwe Claes Nicolai, de Platsmolen en de beek, vor een gulden en tien stuivers per kleine roede. Aangezien het goed belast was met een lening van 400 gulden stelde hij tot onderpand 26 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", zoals door hem genaast op 21 februari 1763, grenzend aan hemzelf en Peter Cremers; en voorts een beemd tussen Nuth en Nierhoven, grenzend aan Bartel Willems en Nicolaes a Campo, ressorterend onder het leenhof Merkelbeek.
RAL-LvO 1760, 119v: Op 14 februari 1767 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Jacobus Muijlkens, gehuwd met Catharina Slangen, 76 1/4 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de weduwe van der Meer en Jacobus Muijlkens zelf, voor 100 gulden. Ter plekke werd 46 gulden en negen stuivers betaald en de rest was reeds in termijnen betaald.
RAL-LvO 1760, 178v: Op 19 april 1768 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Joannes Slangen, gehuwd met Johanna Maria Bruls, 150 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Christiaen Frijns, de weduwe van der Meer, de weduwe Claes Nicolaij en de Wijenweg, voor 30 stuiver per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 215r: Op 12 maart 1774 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Elisabeth Horstmans, aan de ongehuwde Jacobus Frijns 92 kleine roeden akkerland aan de Leeuwer negenbunder onder Nuth, grenzend aan Paulus Horstmans, hof Leeuw en Willem Ackermans, voor 233 gulden en vijf stuivers.
Er werd afgesproken dat de verkoper het land nog drie jaar mocht gebruiken en dat het land, indien de koper zonder nakomelingen mocht overlijden en het goed nog in zijn bezit was, zou teruggaan naar de verkoper of zijn erfgenamen.
Het land werd echter op 27 juli 1784 genaast door Paulus Horstmans.
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 21 november 1756 te Nuth met Maria Elisabeth HORSTMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 28 oktober 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Henricus Haenraets, Elisabeth Roox), dochter van Joannes HORSMANS en Maria ACKERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie IV.3).
 • 2. Joannes Matthias, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 14 februari 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Horsmans, Anna Frins).
 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 8 februari 1761 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Frins (oom), Cecilia Horsmans).
 • 4. Joannes Petrus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 4 maart 1763 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Petrus Daemen, Maria Horsmans).
 • 5. Paulus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 20 juni 1765 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben, Barbara Frissen).
 • 6. Joannes Casparus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 19 mei 1767 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Mathias Nelissen, Maria Josepha Nuchelmans).
 • 7. Catharina Elisabeth, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 6 december 1769 te Nuth (getuige(n): Georgius Nicolai namens Paulus Nicolai, Maria Elisabetha Spierts).

Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 29 juni 1809 te Nuth met Jan Willem Franciscus MEIJS, 34 jaar oud, gedoopt op 15 juni 1775 te Wijnandsrade, zoon van Michael MEIJS en Maria Helena SOMERS.

 • 8. Maria Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 12 december 1773 te Nuth (getuige(n): Jacobus Frijns, Joanna Maria Wouters).


III.8 Wilhelmus FRIJNS, pachter hoeve Leeuw-Nuth, gedoopt op 21 december 1735 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Brandts, Elisabeth Crins namens Elisabeth Frins), achternaam bij doop Frins, overleden op 24 november 1811 te Nuth op 75-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1761, 45v: Op 26 november 1776 verkocht Agnes Theresia van der Meer, begijn op het groot begijnhof te Tongeren, aan Wilhelmus Frins, halfwin op de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 573 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de heer van Nuth, de verkoopster en de wijenweg, voor 49 stuiver per kleine roede. Het geld moest overhandigd worden aan haar zwager de heer Boccar, gehuwd met Catharina Elisabeth van der Meer. Het land was verpacht aan Bartholomeus Deumens die het land nog tot half maart mocht gebruiken, maar wel vanaf de verkoopdag de pacht aan Frijns moest betalen.
RAL-LvO 1762, 132v: Op 27 april 1780 verkocht Matthijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens, aan Wilhelmus Frijns, halfwin op de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 224 kleine roeden huis met stallen, schuur en weide, gelegen op de Kamp onder Nuth, grenzend aan heer Lorthije, Arnoldus Lino Vranck, de gats en de Wijenweg, leengoed van het hof Merkelbeek, voor 1620 gulden.
RAL-LvO 1761, 224r: Op 8 november 1780 verkocht Christiaen Nuchelmans, gehuwd met Sophia Boesten, aan Willem Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, 109 kleine roeden huis met verdere bebouwing en huisweide, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Leonardus Nuchelmans, de erfgenamen Leonardus Houben en de straat; voorts 38 1/2 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan Leonardus Nuchelmans, Willem Frijns zelf en de pastoriegoederen; en tenslotte 150 kleine roeden weiland "de kusterweijde", grenzend aan Horstmans, Leonardus Nuchelmans en de erfgenamen Jan Nuchelmans, belast met een half vat rogge aan de armen van Nuth. De koopsom van deze goederen bedroeg 1750 gulden.
RAL-LvO 1762, 128r: Op 13 augustus 1782 verkocht Mathijs Bruls, gehuwd met Elisabeth Philippens. aan Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, drie stukken akkerland, te Nuth gelegen, te weten:
a) 63 kleine roeden "op de Ruijters baen", grenzend aan Willem Biesjans, de kinderen van Renier Crijns, schepen Ackermans en Gerard Eijmael;
b) 79 kleine roeden "op de streeck", grenzend aan de hof Leeuw, de kinderen van Renier Crijns. de weduwe Caspar Brants en de weg;
c) 105 kleine roeden op de Sittarderweg, grenzend aan de hof Leeuw, schepen Ackermans en de Sittarderweg.
Deze goederen had Mathijs Bruls eerder op 25 juli 1782 gekocht van zijn broer Christiaen (in welke akte de goederen beschreven werden). Wilhelmus Frijns betaalde 842 gulden en vier stuivers.
RAL-LvO 1763, 1r: Op 15 november 1782 verkochten de broers Christiaen en Thomas Nuchelmans uit Walem onder Klimmen aan hun oom Wilhelmus Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, de volgende onroerende goederen:
a) 246 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, oostwaarts Wilhelmus Frijns, westwaarts erfgenamen Jan Nuchelmans, zuidwaarts de straat en noordwaarts Jacobus Ramaekers;
b) 196 kleine roeden akkerland op de Brommelerweg onder Wijnandsrade, oostwaarts Joannes Wilhelmus Canisius, westwaarts Wilhelmus Frijns, zuidwaarts de weg en noordwaarts Dirck Drummen;
c) 150 kleine roeden akkerland "aen de Bracken" onder Wijnandsrade, oostwaarts de erfgenamen Melser Drummen, westwaarts de weg, zuidwaarts verscheidene erven, noordwaarts Gertruid Habets.
De weide kostte 65 stuivers, het akkerland 60 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 154r: Op 11 december 1782 leende Wilhelmus Frijns, halfwin van de hof Leeuw en gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, van Cornelis Matthias Loijens, koopman en burger van Maastricht, gehuwd met Maria Catharina Geluck, 800 gulden tegen 4%, met welk geld hij de op 15 november 1782 aangekochte stukken land betaalde. Deze goederen werden tot onderpand gesteld, evenals het op 22 juni 1780 toegewezen deel uit de nalatenschap van zijn schoonouders Christiaen Nuchelmans en Jenne Nune, te weten:
a) een bunder en 70 1/2 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Arnold Urlings, een mede-erfgenaam en de straat;
b) 130 1/2 kleine roeden land "in de eijcken" onder Nuth, grenzend aan Steven Offermans en Peter Bruls, belast met twee koppen rogge aan de kapelaan van Hoensbroek;
c) 164 kleine roeden land onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf en Leonardus Nuchelmans.
RAL-LvO 1763, 38r: Op 17 oktober 1785 werd vastgelegd dat Gerardus van Arcken, burger van Maastricht en gehuwd met Catharina Voghts, aan Wilhelmus Frijns, gehuwd met Maria Josepha Nuchelmans, drie onroerende goederen die hem bij erfenis waren toebedeeld, verkocht had, te weten:
a) 167 kleine roeden akkerland "op den streck", grenzend aan de Landscommandeur, Joannes Bruls en de Sittarderweg;
b) 100 kleine roeden akkerland uit een groter perceel aan de Wijenweg, grenzend aan Philippus Voghts en Joannes Bemelmans;
c) 38 kleine roeden akkerland "op den Roscamp", grenzend aan Joannes Bruls en schepen Ackermans.
De totale koopsom bedroeg 1281 gulden, waarvan reeds 171 gulden en 19 stuivers betaald waren en de rest nu werd overhandigd.
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 25 oktober 1763 te Nuth met Maria Josepha NUCHELMANS, 22 jaar oud, gedoopt op 18 augustus 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Christianus Schöffelers, Ida Schetjens namens Maria Josepha Nunnux), overleden op 11 juli 1786 te Leeuw-Nuth op 44-jarige leeftijd, begraven op 13 juli 1786 te Nuth, dochter van Christianus NUCHELMANS en Joanna NONNU.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 21 augustus 1764 te Nuth (getuige(n): Christianus Nuchelmans, Anna Frijns), overleden op 26 augustus 1781 te Leeuw-Nuth op 17-jarige leeftijd, begraven op 28 augustus 1781 te Nuth.
 • 2. Maria Catharina, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 8 oktober 1766 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frins, Joanna Nunne), overleden op 25 mei 1855 te Kamp-Nuth op 88-jarige leeftijd.
 • 3. Joannes Franciscus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 9 juli 1768 te Nuth (getuige(n): Joannes Nuchelmans (oom), Anna Frins namens Maria Frins).

Gehuwd met Maria Catharina (Barbara) FRISSEN, gedoopt op 21 februari 1792 te Hulsberg, overleden op 11 april 1818 te Nuth op 26-jarige leeftijd, dochter van Reinerus FRISSEN en Maria Agnes L'ORTYE.

 • 4. Leonardus Nicolaus, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 9 februari 1771 te Nuth (getuige(n): Christianus Frins, Anna Frins namens Anna Elisabetha Sleijpen).
 • 5. Joanna Maria, geboren te Leeuw-Nuth, gedoopt op 3 november 1774 te Nuth (getuige(n): Leonardus Nuchelmans, Maria Vroemen), overleden op 13 mei 1864 te Wijnandsrade op 89-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 16 januari 1797 te Wijnandsrade met Johannes Wilhelmus L'ORTYE, 24 jaar oud, gedoopt op 7 februari 1772 te Wijnandsrade (getuige(n): Servatius Demaso, Anna Maria L'Ortije), overleden op 15 juli 1822 te Wijnandsrade op 50-jarige leeftijd. J. Albert, Nieuwe kwartierstaat Albert-Wevers, in LTG 28 (2000), 13, zoon van Johannes Wilhelmus L'ORTYE en Maria Gertrudis SOMIJA.

 • 6. Franciscus, geboren op 7 februari 1779 te Leeuw-Nuth, gedoopt op 7 februari 1779 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Christianus Nuchelmans (uit Jabeek), Anna Gertrudis frijns (uit Nuth)), overleden op 6 september 1868 te Nuth op 89-jarige leeftijd.
 • 7. Petrus Leonardus, geboren op 7 februari 1784 te Leeuw-Nuth, gedoopt op 7 februari 1784 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben (Nuth), Anna Maria Rameckers (Nuth)), overleden op 10 februari 1856 te Kamp-Nuth op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 21 april 1820 te Nuth met Maria Elisabeth FRISSEN, 35 jaar oud, geboren op 18 november 1784 te Driessen-Nuth, gedoopt op 18 november 1784 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Lortije (Wijnandsrade), Maria Elisabetha Frissen (Nuth) namens Elisabetha Crijns (Nuth)), overleden op 9 december 1835 te Kamp-Nuth op 51-jarige leeftijd, dochter van Reinerus FRISSEN en Maria Agnes L'ORTYE.

III.11 Christianus FRIJNS, gedoopt op 19 december 1738 te Nuth (getuige(n): Winandus Prickers, Maria Jansen), overleden op 7 februari 1808 te Nuth op 69-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1760, 2r: Op 3 december 1762 leende Christiaan Frijns, ongehuwd en inwoner van Nuth, 100 gulden tegen 5% van Caecilia Tiessen, wonend op het huis Hoensbroek. Hij borgde daartoe met een morgen akkerland te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, Wijnand Habets en de weg, zoals hem bij lot was toebedeeld.
De lening werd op 30 maart 1784 afgelost.
RAL-LvO 1762, 178v: Op 11 februari 1769 verkocht Christiaen Frijns, gehuwd met Catharina Meijers, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, de goederen die hij onlangs van zijn zwager Franciscus Routers gekocht had. Het betrof 60 1/2 kleine roeden akkerland op de Grote Bosch onder Nuth, oostwaarts Nicolaes a Campo, westwaarts Peter Houben, zuidwaarts de heer van Nuth, noordwaarts de weduwe van der Meer; en 84 kleine roeden akkerland op de Geijsberg, grenzend aan Matthijs Frijns. Peter Houben, Nicolaes a Campo en het voetpad. Elke kleine roede werd verkocht voor 50 stuivers, te korten met honderd gulden op een lening van 500 gulden aan het klooster Commel te Maastricht. De goederen waren verder belast met een kop rogge aan de kerk van Nuth.
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 3 juli 1763 te Nuth met Catharina MEIJERS, 26 jaar oud, gedoopt op 29 december 1736 te Hoensbroek, overleden op 20 mei 1772 te Nierhoven-Nuth op 35-jarige leeftijd, dochter van Reinerus MEIJERS en Anna LOMMERTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd op 30 augustus 1772 te Nuth met Anna Maria JANSEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Franciscus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 17 oktober 1764 te Nuth (getuige(n): Christianus Spiertz, Anna Frijns).
 • 2. Anna Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 17 oktober 1764 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frijns, Anna Lommers).
 • 3. Anna Mechtildis, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 8 februari 1766 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Jacobus Meijers, Anna Mechtild Lueten), overleden op 23 september 1816 te Nuth op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24 november 1803 te Wijnandsrade met Joannes Anthonius CREMERS, 32 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 18 juli 1771 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Antonius van Eel, Anna Maria Cremers), zoon van Joannes CREMERS en Maria Mechtildis DRUMMEN.

 • 4. Reinerus (zie IV.27).


III.16 Petrus Casparus FRIJNS, gedoopt op 18 april 1744 te Nuth (getuige(n): Casparus Brandts, Maria Frins), achternaam bij doop Frins.
RAL-LvO 1760, 170r: Op 3 april 1770 verkocht Christiaen Frijns, weduwnaar Maria Jansen, bijgestaan door zijn meerderjarige kinderen Joannes Wilhelmus en Anna Elisabeth Frijns (mede handelend voor de minderjarige Nicolaes en Anna Catharina Frijns), aan neef Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 171 kleine roeden bebouwing, bestaande uit panhuis, stal en schuur, met bijbehorende huiswei en moestuin, gelegen te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Bartel Drummen, de weg en de weduwe Gereth Janssen, voor 740 gulden. Het geheel was belast met anderhalve kapoen aan de pastorie van Beek.
RAL-LvO 1760, 237v: Op 17 augustus 1772 leende Caspar Frijns, inwoner van Nierhoven-Nuth en gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 800 gulden tegen 5% van Jacobus Hennekens, burger van Maastricht en weduwnaar van Maria Johanna Burtin. Hij borgde daartoe met de goederen die hij op 3 april 1770 van Christiaan Crijns gekocht had, welke uit het beleende geld betaald werden.
Verder borgde hij nog met land in het Nierhovenerveld onder Nuth, zoals toebedeeld uit de ouderlijke goederen op 5 mei 1761, te weten:
a) 108 kleine roeden land op de Sittarderweg, grenzend aan hof Leeuw, Willem Ackermans en de weg;
b) 49 kleine roeden land "op de Nagel", grenzend aan Joannes Slangen en Joannes Debets;
c) 120 kleine roeden land op de Geijsberg, grenzend aan de erfgenamen a Campo, Peter Houben en de Wijenweg;
d) 318 kleine roeden land op de Achtbunder, grenzend aan Willem Kleijntjens en de hof Grijzegrubben, van welk goed hij slechts 1/3 had [maar zijn zwagers Hubertus Weustenraedt en Franciscus Marx hadden toegestaan ook hun delen als borg te stellen].
RAL-LvO 1762, 233r: Op 1 april 1784 verkocht Christiaen Bruls, inwoner van Strabbek-Houthem en gehuwd met Mechel Moers, aan Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, 162 1/2 kleine roeden beemd "de Hoersel" onder Nuth, grenzend aan drossard Strens, de kinderen van Reijner Crijns en Anna Bruls, de hof Leeuw en heer Willems, voor 25 stuivers per kleine roede. De koper betaalde 53 gulden en vijftien stuivers ter plekke. De resterende 150 gulden werd een lening tegen 4%.
RAL-LvO 1763, 182v: Op 14 maart 1787 ruilde Caspar Frijns, gehuwd met Maria Anna Bemelmans, land met Joannes Donners, eveneens wonend te Nierhoven-Nuth en gehuwd met Catharina Eijmael. Caspar Frijns gaf 140 kleine roeden akkerland op de Geijsberg onder Nuth, grenzend aan Mevis Deumens, Petrus Houben, de Wijenweg en de weduwe Caspar Brants. In ruil gaf Joannes Donners 140 kleine roeden akkerland "in den Camp" achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Bartholomeus Drummen, de Nierhoverweg, de Wijenweg en Caspar Frijns zelf. Omdat het door Joannes Donners geruilde land verhypothekeerd was voor een lening van 700 gulden borgde hij met het door ruil verworven land.
Zoon van Franciscus FRIJNS (zie II.3) en Catharina BRANDTS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 31 mei 1767 te Nuth, dispensatie vierde graad bloedverwantschap (met schema) met Anna Maria BEMELMANS, 28 jaar oud, gedoopt op 27 januari 1739 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen, Maria Limpens), achternaam moeder Dormans, dochter van Arnoldus BEMELMANS en Maria Catharina ORTMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 14 april 1768 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Frins, Catharina Ortmans).

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 30 september 1804 te Nuth met Maria Barbara HORSTMANS, 29 jaar oud, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 27 september 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Wilhelmus Habets, Maria Elisabeth Horstmans), dochter van Paulus HORSTMANS, timmerman, en Maria Barbara FRISSEN.

 • 2. Arnoldus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 15 januari 1770 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Anna Frins).

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 23 juli 1807 te Nuth met Maria Anna MEIJS, 22 jaar oud, gedoopt op 21 maart 1785 te Wijnandsrade, dochter van Michael MEIJS en Maria Helena SOMERS.

 • 3. Wilhelmus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 11 maart 1773 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Frijns, Agnes Bemelmans namens Catharina Bemelmans), overleden op 15 juni 1801 te Nuth op 28-jarige leeftijd.
 • 4. Maria Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 28 januari 1777 te Nuth (getuige(n): Hubertus Weustenraedt, Catharina Bemelmans namens Maria Catharina Frijns), overleden op 27 september 1781 te Nierhoven-Nuth op 4-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 28 september 1781 te Nuth.
 • 5. Maria Agnes, geboren op 9 juli 1779 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 9 juli 1779 te Nuth (getuige(n): Christianus Frijns (Nuth), Maria Agnes Bemelmans (Nuth)).
 • 6. Maria Catharina, geboren op 31 juli 1785 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 31 juli 1785 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben (Nuth), Maria Dormans (Schinnen)).


Generatie IV

IV.1 Franciscus FRIJNS, gedoopt op 4 maart 1761 te Schinnen, zoon van Nicolaus FRIJNS (zie III.2) en Maria Elisabetha SPIERTS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 27 mei 1788 te Spaubeek met Anna Sibilla PIJLS, 32 jaar oud, gedoopt op 14 februari 1756 te Spaubeek, dochter van Nicolaus PIJLS en Cornelia AELFERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth, geboren op 25 mei 1789 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 25 mei 1789 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Pijls (Spaubeek), Maria Elisabetha Spierts (Schinnen)).
 • 2. Nicolaus Leopold, geboren op 15 november 1790 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 15 november 1790 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Nicolaus Frijns (Nuth), Maria Mechtildis Pijls (Spaubeek)).
 • 3. Joannes Casparus, geboren op 6 januari 1793 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 7 januari 1793 te Nuth (getuige(n): Joannes Pijls, Elisabetha Speits namens Maria Sybilla Pijls).
 • 4. Maria Cornelia, geboren op 22 juni 1796 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 juni 1796 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Frijns namens Christianus Frijns (Schinnen), Maria Cornelia Pijls (Spaubeek)).
 • 5. Maria Catharina, gedoopt op 21 augustus 1799 te Nuth.


IV.3 Franciscus FRIJNS, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 5 juni 1757 te Nuth (getuige(n): NN Horstmans (oom), Catharina Brandts (grootmoeder)), zoon van Matthias FRIJNS (zie III.6) en Maria Elisabeth HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 1 oktober 1791 te Heerlen met Anna Mechtildis WILLEMS, 23 jaar oud, gedoopt op 2 januari 1768 te Schimmert, overleden op 22 september 1811 te Schimmert op 43-jarige leeftijd, dochter van Petrus WILLEMS en Anna Elisabetha PIJPERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabetha, geboren op 4 augustus 1792 te Kamp-Nuth, gedoopt op 4 augustus 1792 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Frijns, Anna Elisabetha Pipers).


IV.27 Reinerus FRIJNS, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 19 januari 1769 te Nuth (getuige(n): Reinerus Leuten, Maria Josepha Nuchelmans), overleden op 19 september 1837 te Nierhoven-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Christianus FRIJNS (zie III.11) en Catharina MEIJERS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 7 augustus 1790 te Heerlen met Maria Catharina STIJFS, 24 jaar oud, gedoopt op 22 september 1765 te Brunssum, overleden op 24 december 1813 te Nuth op 48-jarige leeftijd, dochter van Henricus STIJFS en Joanna Maria CALS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Helena, geboren op 5 september 1791 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 5 september 1791 te Nuth (getuige(n): Christianus Frijns (Nuth), Maria Helena Stijfs (Brunssum)).
 • 2. Anna Maria, geboren op 17 juli 1793 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 17 juli 1793 te Nuth (getuige(n): Josephus Stijfs, Anna Maria Janssen).
 • 3. Anna Mechtildis, geboren op 22 februari 1796 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 23 februari 1796 te Nuth (getuige(n): Franciscus Fredericus Gossens (Schinnen), Anna Mechtildis Frijns (Nuth)).
 • 4. Joannes Reinerus, gedoopt op 9 mei 1798 te Nuth.
 • 5. Joannes Wilhelmus, gedoopt op 11 november 1799 te Nuth.


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 25 december 2006