Drummen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Genealogie DRUMMEN

Algemeen


De familie Drummen, (van) Dremmen komt vanaf ca. 1627 te Nuth voor.
Mogelijk moet de herkomst gezocht worden in de plaats Dremmen bij Heinsberg.

Generatie I


I.1 Theodorus DRUMMEN, overleden op 25 februari 1654 te Nuth.
RHCL-LvO 1730, 42r: Op 23 februari 1637 verzocht Lemmen Limpens aan de schepenen om Steven Cremers, Dirick van Dremmen en Severen Loeten te dagvaarden.
Gehuwd met Maria NN.
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes, gedoopt op 10 oktober 1627 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus van Aelbeek, Elisabeth [Spaetjens] e.v. Joannes Brants), jong overleden.
2.  Joannes (zie II.2).
3.  Theodorus (zie II.4).
4.  Melchior (zie II.6).
5.  Jacobus (zie II.8).

Generatie II


II.2 Joannes DRUMMEN, gedoopt op 13 april 1631 te Nuth (getuige(n): Joannes N, Cornelia N), overleden op 18 januari 1691 te Nuth op 59-jarige leeftijd, zoon van Theodorus DRUMMEN (zie I.1) en Maria NN.
Gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 25 november 1671 te Nuth met Anna HERMENS, geboren ca. 1638, overleden op 4 februari 1706 te Nuth, dochter van Hermanus HERMENS, smid, en Maria DIEDEREN. {Zij was eerder gehuwd voor 10 juli 1664 met Judocus MEIJS, gedoopt op 6 oktober 1635 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Margaretha Jacobs), overleden op 16 augustus 1670 te Nuth op 34-jarige leeftijd, vermeld als Joost Meijs, broer van Laurentius Meijs zoals blijkt uit RHCL-LvO 1756, 137r
RHCL-LvO 1755, 230v: Op 10 juli 1664 leende Joest Meijs, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Anna Hermans, 200 gulden tegen 5% van Wilhelmus Garretius, sacrist van de Biessen te Maastricht. Tot onderpand dienden anderhalve morgen weiland in de Helle, grenzend aan Steven Tummers, Dirck van Drummen, de Nelisweg en Anna Tummers; en voorts anderhalve morgen land aldaar gelegen, grenzend aan Dirck van Drummen, Steven Tummers, de vloedgraaf en Guiliam Dael.
RHCL-LvO 1755, 254v: Op 18 augustus 1666 leende Joest Meijs, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Anna Hermans, 50 gulden tegen 5% van Guelmus Garretius, sacrist van huis de Biessen te Maastricht. Hij borgde daartoe met 180 kleine roeden land "aen den hounast", grenzend aan Vaes Hamers, de erfgenamen Antonius Crousen en jonker Schaesberg. Zoon van Paulus MEIJS en Gertrudis ELSROECK.}
Uit dit huwelijk:

1.  Theodorus DREMMEN, gedoopt op 5 januari 1675 te Nuth (getuige(n): Paulus Gossens, Maria Meijs), jong overleden.
2.  Hermannus DREMMEN, gedoopt op 5 januari 1675 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Anna Leunis), jong overleden.
3.  Theodorus DREMMEN, gedoopt op 20 januari 1678 te Nuth (getuige(n): Leonardus Hermans, Elisabeth Muijters).
4.  Hermanus, gedoopt op 25 juli 1680 te Nuth (getuige(n): Joannes Lonens, Maria Gielen).


II.4 Theodorus DRUMMEN, geboren ca. 1633, geschat, overleden op 31 januari 1699 te Nuth.
RHCL-LvO 1756, 35v: Op 22 april 1692 verklaarde Dirck Drummen, gehuwd met Meijcken Meijs, dat hij ongeveer een jaar eerder land verkocht had aan Lemmen Loijen, gehuwd met Meijcken Driessen. Het ging om 125 kleine roeden land nabij de sijpen onder Nuth, grenzend aan Dirck Drummen zelf, heer Munix, Jan Raven en Jan Melsers. Iedere roede kostte 15 stuivers.
RHCL-LvO 1756, 101r: Op 10 mei 1675 leende Dirck Drummen, gehuwd met Meijken Meijssen, 105 pattacons tegen 6,25% rente van de koopman Johan Japin uit Aken. Dit bedrag was die dag door Steffen Timmers aan de zaakgelastigde van Johan Japin overhandigd, waarmee Steffen Timmers een oude lening had afgelost. Dirck Drummen borgde met zijn huis, hof en weide, groot circa zes morgen en gelegen te Helle onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Willem Timmers, het armenland van Nuth en de straat.
De lening, met achterstallige rente, werd op 17 oktober 1698 afgelost door Jacob Meijs, schepen van Nuth en zwager van Dirck Drummen. Hij werd daardoor schuldeiser van Dirck Drummen.
RHCL-LvO 1756, 136r: Op 1 januari 1677 treedt Dirck Drummen op als voogd van de kinderen van Jost Meijs (broer van zijn echtgenote Maria Meijs) en Anna Hermens. De weduwe Anna Hermens was inmiddels hertrouwd met Joannes Drummen, broer van Dirck Drummen. Zoon van Theodorus DRUMMEN (zie I.1) en Maria NN.
Gehuwd voor de kerk op 30 april 1661 te Valkenburg, jongeman van Nut, jongedochter van Nut met Maria MEIJS, 27 jaar oud, gedoopt op 2 oktober 1633 te Nuth (getuige(n): Gerardus Cox, Judith Wustenrae), overleden op 8 april 1695 te Nuth op 61-jarige leeftijd, begraven op 10 april 1695 te Nuth, schepen Jacob Meijs is haar broer (zie RHCL-LvO 1756, 101v). Dochter van Paulus MEIJS en Gertrudis ELSROECK.
Uit dit huwelijk:

1.  Theodorus (zie III.5).
2.  Paulus, gedoopt op 8 september 1666 te Nuth (getuige(n): Melchior Dremmen), achternaam bij doop Dremmen.
3.  NN, gedoopt op 28 januari 1669 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 28 januari 1669 te Nuth, 0 dagen oud.
4.  Gertrudis, gedoopt op 30 november 1670 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Conen, Maria Houben), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 7 april 1735 te Helle-Nuth op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 21 oktober 1690 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Theodorus Drummen), bruidegom met toestemming van de pastoor van Meerssen met Petrus MEULKENS, geboren ca. 1665, overleden op 4 februari 1729 te Helle-Nuth.
RHCL-LvO 1757, 62r: Op 3 november 1713 leende Peter Mulckens, inwoner van Helle-Nuth en gehuwd met Gertruijdt Drummen, van kapitein Francois Bierman, in Hollandse dienst onder overste Brukeze en gehuwd met Margareta Damen, 500 gulden tegen 5% en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) zijn huis te Helle met hof en weide, ca. vijf morgen groot, grenzend aan de erfgenamen Willem Timmers en het Armenland;
b) een halve bunder akkerland "omtrent de sijpen" nabij Helle, grenzend aan hemzelf, Jan Raven en de vloegraaf;
een halve morgen akkerland, grenzend aan het voorafgaande, Entien Timmers en Geet Severens.
Met het geld werd 100 gulden betaald aan Joannes Tribels vanwege een lening van 7 augustus 1670 en 400 gulden aan Peter Meijs, namens zijn vader Jacob Meijs, die een dergelijk bedrag in 1698 aan Abraham Japin betaald had [deze schuld stond voorheen op naam van de schoonvader van Peter Mulckens]. Zoon van Joannes MUIJLKENS en Ida SMALEN.
5.  Maria, gedoopt op 14 maart 1674 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cremers, Cornelia Brouns), achternaam bij doop van Dremmen.
6.  Elisabeth, gedoopt op 20 november 1675 te Nuth (getuige(n): Thomas Peters, Elisabetha Tummers), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 6 november 1747 te Tervoorst-Nuth op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 14 februari 1710 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Petrus Meulenbergh), bruidegom uit Tervoorst, bruid uit Helle met Renerus MEULENBERGH, 19 jaar oud, gedoopt op 11 maart 1690 te Nuth (getuige(n): Hermanus Corduweners, Anna Corduweners, e.v. Hermanus Odekercken), overleden op 21 maart 1758 te Tervoorst-Nuth op 68-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1758, 201r: Op 7 mei 1738 verkocht Peter Meulenbergh, gehuwd met Maria Rameckers, aan zijn broer Reinerus Meulenbergh, gehuwd met Elisabeth Drummen, 50 kleine roeden weiland te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Reijner Meulenbergh,de weduwe Matthijs Roox, de straat en het veld; en voorts 15,5 kleine roeden moestuin, grenzend aan prins de Ligne, de weduwe Matthijs Roox en Adam Eckermans. Iedere kleine roede kostte twee gulden.
RHCL-LvO 1759, 103r: Op 22 april 1751 verkocht Joannes Smiets, handelend namens zijn zwager Joannes Meulenbergh, diens erfdeel onder Nuth gelegen aan diens oom Reiner Meulenbergh. Reiner betaalde 132 gulden en nam tevens een schuld van 100 gulden over.
RHCL-LvO 1759, 104v: Op 2 augustus 1751 verkocht Geurt Meulenbergh, gehuwd met Maria Franck, aan zijn oom Reinerus Meulenbergh zijn vaderlijk erfdeel in huis, weide en akkerland te Tervoorst onder Nuth, inclusief de lasten, te weten 100 gulden aan heer Capoens, 50 gulden aan Adam Eckermans en 25 gulden aan de erfgenamen Loijens, voor 64 gulden.
RHCL-LvO 1759, 130r: Op 17 april 1752 verkocht Reijner Meulenbergh, weduwnaar van Elisabeth Drummen, aan Dirck Leunissen, gehuwd met Maria Limpens, 46 3/4 kleine roeden akkerland "in de swartcuijl" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan de koper, erfgenamen Nelis Cremers en de Wijenweg, voor 32 stuivers per kleine roede. Zoon van Lambertus MEULENBERGH en Margaretha MEIJS.


II.6 Melchior DRUMMEN, gedoopt op 7 januari 1635 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Crousen, Maria Huben), overleden op 24 maart 1708 te Nuth op 73-jarige leeftijd, ex Grijsengrubben, zoon van Theodorus DRUMMEN (zie I.1) en Maria NN.
Ondertrouwd op 21 oktober 1657 te Valkenburg.
Melchior van Drimmen, Elisabet Muijter met Elisabeth MUIJTERS, geboren ca. 1635, geschat, overleden op 1 december 1702 te Nuth, verwante van Catharina Muijters, gehuwd met Hendrik Crijns.
Uit dit huwelijk:

1.  Theodorus (zie III.15).
2.  Henricus, gedoopt op 12 februari 1661 te Nuth (getuige(n): [geen getuigen vermeld]), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 27 september 1741 te Grijzegrubben-Nuth op 80-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1758, 23r: Op 21 oktober 1733 maakte Henricus Drummen, gehuwd met Elisabeth Hautvast, zijn testament. Het huwelijk was kinderloos. In het testament werden de volgende personen bedacht:
Coen Hautvast kreeg 79 kleine roeden akkerland, uitschietend opo diens goederen, waarvan 20 kleine roeden, af te meten langs de erven Coumans, naar Severen Bemelmans zouden gaan.
Encken Drummen kreeg 40 kleine roeden "aen het weijtgen", grenzend aan Peter Meijs, die na haar dood aan Joannes Drummen zouden toevallen.
De andere kinderen van Peter Drummen kregen 60 kleine roeden "aen het wijtgen".
De kinderen van Jan Goessens kregen een halve morgen akkerland "op het half bounder", grenzend aan Jan Goessens.
Dirck Drummen en de erfgenamen van Matthijs Grootjans kregen een halve morgen in de Baersgrubbe, en 27,5 kleine roeden akkerland "aan de watercuijl", waarvan Dirck Drummen de helft zou krijgen.
De broers Arnold en Jacob Bemelmans kregen 109 kleine roeden akkerland "aen die watercoul", grenzend aan Vaes Vroemen.
Itgen Maes kreeg 20 kleine roeden akkerland "in die eertgrubbe", grenzend aan Jan Frissen.
Willen Hautvast kreeg een dukaat.
Hendrick Drummen, zoon van Jan en gehuwd met Margaretha Bruls, erfde het huis en hof te Grijzegrubben met de gehele inboedel inclusief het smeedgereedschap. Voorts erfde hij een halve weide "Rinnebergh", 40 kleine roeden akkerland "achter die coolhoven", grenzend aan Jacob Drummen.
Tenslotte werden de kinderen van zijn broer Jan Drummen tot universeel erfgenaam benoemd, maar behielden de ouders wel het levenslange vruchtgebruik.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 26 januari 1690 te Nuth (getuige(n): Conrardus Hautvast, Maria Drummen) met Elisabetha HAUTVAST, geboren ca. 1660 (geschat), overleden op 19 oktober 1734 te Nuth, dochter van Jacobus HAUTVAST en Catharina BRULS.
3.  Anna, geboren ca. 1665, overleden op 15 maart 1746 te Hulsberg.
RHCL-LvO 1757, 110r: Op 24 januari 1718 verkocht Alexander Celissen, gehuwd met Maria Spijckers, aan Anna Drummen, ongehuwd, een halve bunder en 8,5 kleine roeden akkerland "op den hauwenast" achter Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Hamers, de erfgenamen Jacob Meijs en de heer a Blisia, voor 18,5 stuiver per kleine roede.
RHCL-LvO 8195: Bij de processtukken van Christiaen Rameckers, gehuwd met Agatha Drummen, zat een afschrift van het testament van Encken Drummen, op 9 maart 1746 opgemaakt ten woonhuize van Hendrick Crijns te Weustenrade onder Hulsberg, ten overstaan van notaris Swildens.
4.  Maria, geboren ca. 1665, overleden op 24 juni 1709 te Nuth.
Gehuwd voor de kerk voor 1693 met Matthias GROOTJANS, gedoopt op 28 oktober 1665 te Nuth (getuige(n): Martinus Jans, Maria, e.v. Joannes Grootjans), zoon van Petrus GROOTJANS en Gertrudis SLOORTS (Engelen).
5.  Joannes (zie III.22).
6.  Catharina, gedoopt op 5 maart 1672 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Slangen (uit Nagelbeek), Anna Hermans), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 24 juli 1707 te Nuth op 35-jarige leeftijd, filia Melchioris Drummen innupta.
7.  Petrus (zie III.25).
8.  Margaretha, geboren 1675/1680, overleden op 15 december 1711 te Hunnecum-Nuth.
Gehuwd voor de kerk op 16 mei 1709 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Arnoldus Bemelmans) met Petrus MAES, 36 jaar oud, gedoopt op 13 maart 1673 te Nuth (getuige(n): Cornelis Ortmans), overleden op 4 november 1741 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Godefridus MAES en Ida GRUELS. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 4 augustus 1712 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houben, Joannes Drimmen).
Petrus Maes viduus Margaretha Drimmen met Helena CRIJNS, 34 jaar oud, gedoopt op 11 november 1677 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Petrus Branten, Maria Schetgens), dochter van Christianus CRIJNS en Catharina PETERS.}


II.8 Jacobus DRUMMEN, geboren ca. 1640, overleden op 4 maart 1737 te Tervoorst-Nuth, viduus senex.
Afstamming twijfelachtig!! Uitsluitend gebaseerd op de doopheffers.
RHCL-LvO 1756, 20r en 94r: Op 12 december 1644 verklaarde Jacob Drummen, gehuwd met Anna Jans, dat hij, volgens handschrift van 11 juli 1690, van Lemmen Loijen en diens echtgenote Maria Driessens 100 gulden geleend had.
Hij borgde nu met een beemd bij Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Lenert Limpens en de prins van Salm.
Deze lening werd op 9 november 1698 afgelost.
RHCL-AHW 169, 98: Op 12 januari 1700 verklaarde Jacob Dremmen, in tweede huwelijk met Ida Tessers, dat hij een ruim bedrag aan pachtgeld achter was aan het huis Wijnandsrade aangaande 81 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Lijsbeth Jans, Geurt Horsmans, het Jongenbosch en Matthijs Roox. Het land dreigde nu verkocht te worden tot schade van zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk met Anna Jans. Aangezien hij slechts vruchtgebruiker was traden ook de voogden Jacob Meijers en Hans Jurgen Michelheijm op. Samen verkochten zij het stuk land aan Augustijn Housteder, gehuwd met Geet Cordeweners die de verlopen pacht ten bedrage van vijftien gulden acht stuivers en 2,5 oort betaalde en daarnaast nog tien gulden voor de weeskinderen. Het geheel was belast met een vat en een malder rogge aan het huis Wijnandsrade.
RHCL-LvO 1757, 267v: Op 24 oktober 1730 droeg Jacob Drummen, gehuwd met Ida Tesschers, aan Hermen Daemen, gehuwd met Anna Maes, 71 kleine roeden weiland met moestuin te Tervoorst, over. De weide grensde aan de huiswei van Jacob Drummen en Jan Daemen. Elke roede kostte 30 stuivers. 99 gulden, veertien stuivers en twee oort werden gekort, aangezien Hermen Daemen dat geld had voorgeschoten om de kosten van de begrafenis van de dochter van Drummen te dekken. Zoon van Theodorus DRUMMEN (zie I.1) en Maria NN.
Gehuwd (1) ca. 1680 met Anna JANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28 juni 1699 te Nuth (getuige(n): Petrus ..., Guilhelmus Schepers) met Ida TESSERS, 49 jaar oud, gedoopt op 1 mei 1650 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers), overleden op 16 januari 1733 te Nuth op 82-jarige leeftijd.
Het is maar de vraag of deze Ida de echtgenote van Jacobus Drummen was.
Dan zou zij als vijftigjarige nog moeder worden!
RHCL-LvO 1756, 216v: Op 5 mei 1698 vroeg Ida Tessers, weduwe Thonis Rameckers, aan de schepenen toestemming voor de verkoop van een halve morgen land. Met de opbrengst moest een schuld aan Paulus Hermens van Vaesrade afgelost worden. Het betrof een lening die eertijds door haar man was aangegaan. Op 19 mei 1698 werd de halve morgen land, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Hermen Odekercken, Jan Daemen, Lenert Hendricx en het voetpad, voor 75 gulden verkocht aan Geurt Eckermans.
RHCL-LvO 1735, genachting van 16 september 1715: Ida Tessers meldde dat de weduwe Maes Maessen op een door haar in verzet gegeven weiland wederrechtelijk een aantal bomen gekapt had. Het ging om twee elzen, een kersenboom, een wilg en drie populieren. De bomen waren tot planken verzaagd. Ida eiste 22 pattacons schadevergoeding. Dochter van Henricus TESSERS en Cornelia JONGEN. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 9 januari 1679 te Nuth, naam echtgenoot Antonius Hermans! Echtgenoot is Antonius RAMECKERS, 35 jaar oud, gedoopt op 13 april 1643 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Anna Swaenemans), overleden op 26 juni 1691 te Nuth op 48-jarige leeftijd, kwartierstaat Wil Brassé, zoon van Hermanus RAMECKERS en Mechtild SWANEMANS.}
Uit het eerste huwelijk:

1.  Maria, gedoopt op 19 januari 1683 te Nuth (getuige(n): Lambertus Coenen, Anna Hermans), achternaam bij doop Dremmen.
2.  Margaretha, gedoopt op 23 januari 1688 te Schimmert (getuige(n): Nicolaus Clasen, Anna Frissen), achternaam bij doop Dreumen.

Uit het tweede huwelijk:

3.  Cornelia, gedoopt op 13 mei 1700 te Nuth (getuige(n): Peter Mulckens, Barbara Plumeckers), achternaam bij doop Drimmen.


Generatie III


III.5 Theodorus DRUMMEN, gedoopt op 4 maart 1664 te Nuth (getuige(n): Joannes Dremmen, Anna Hermans), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 4 februari 1723 te Hunnecum-Nuth op 58-jarige leeftijd, bij overlijden wordt zijn echtgenote Helena Vleeschhouwers genoemd.
RHCL-LvO 1756, 140r: Dirck Drummen, gehuwd met Heileken Maes, verkocht op 22 april 1698 aan Jan Peters, gehuwd met Geertruijdt Ackermans, een halve morgen akkerland op de Nelisweg onder Nuth, grenzend aan Jan Peters, de weduwe Ercken Timmers, Jeuck Roebroexs en de Nelisweg. Iedere roede kostte 21 stuivers.
RHCL-LvO 1756, 173v: 26 november 1705: Dirck Drummen, gehuwd met Heijleken Maes, verklaarde dat hij op 10 maart 1705 een stuk akkerland verkocht had aan Itgen Raven, weduwe van Paulus Eggen. Het land was ongeveer een morgen groot, gelegen in Helle onder Nuth, grensde aan Peter Muijlken, Lijsbet Drummen, de vloedgraaf en Lemmen Loijen. Iedere roede kostte 19 stuivers. Het land was belast met een malder haver in de Kapittelkaart van Aken.
RHCL-LvO 1756, 236v: 22 maart 1707: De drie zwagers Jan Meulenberg, gehuwd met Catharina Maes, Dirck Drummen, gehuwd met Helena Maes, en de nog ongehuwde Peter Maes leenden geld van Gerardus Cappouns, kanunnik van de OLV-kerk te Maastricht. Jan Meulenberg leende 170 gulden, Dirck Drummen 60 gulden en Peter Maes 120 gulden tegen een rente van 5%.
Jan Meulenberg stelde tot borg een halve bunder weide te Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Waltmans, Dirck Drummen en de dorpstraat.
Dirck Drummen borgde met zijn huis met weide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Rameckers en Jan Meulenberg, de straat en het erf van Lins Cobben, groot een halve morgen; verder borgde Dirck Drummen met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, de Ludderweg en Hermen Odekercken.
Peter Maes stelde tot borg zijn huis met weide, gelegen te Hunnecum-Nuth en grenzend aan Dirck Engelen, Jacob Rameckers, Marten Cobben en de dorpstraat, groot een morgen; verder borgde Peter Maes nog met een halve morgen land onder Nuth, grenzend aan Dirck Bemelmans, Adam Eeckermans, Hermen Odekercken en de Ludderweg.
Lemmen Meulenberg, vader van Jan Meulenberg, gaf extra garantie door zich eveneens borg te stellen. Zoon van Theodorus DRUMMEN (zie II.4) en Maria MEIJS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 12 september 1691 te Nuth (getuige(n): Maria Drummen, Petrus Maes) met Helena MAES, 29 jaar oud, gedoopt op 13 september 1661 te Nuth (getuige(n): Anna Brants e.v. Godefridus Lijmpens, Petrus Pelsers), overleden op 25 mei 1707 te Nuth op 45-jarige leeftijd, uxor Theodorus Drummen, dochter van Godefridus MAES en Ida GRUELS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 16 mei 1709 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast, Arnoldus Bemelmans) met Helena TIMMERS, 48 jaar oud, gedoopt op 12 september 1660 te Hoensbroek, overleden op 19 september 1733 te Hunnecum-Nuth op 73-jarige leeftijd, buikloop, kwartierstaat Wil Brassé
RHCL-LvO 1758, 18r (realisatie 23 november 1733 door Geurt Vleeshouwers): Op 10 augustus 1718 betaalde Helena Timmers, weduwe Petrus Vleeshouwers, aan Catharina Brasseur, weduwe Paulus Horstmans, 12 gulden en tien stuivers, tot voldoening van de koopsom van 154 kleine roeden weiland tot Nuth, oostwaarts Jan Habets, westwaarts Jan Pluijmaekers, verder de weg en Geraerdt Horsmans, met het recht van drift door de weide van Geurt Horsmans en Jan Eckermans. Dit land was zo´n 20 jaar eerder aan Petrus Vleeshouwers verkocht, maar niet schriftelijk vastgelegd. Ieder klein roede gold 25 stuivers. Dochter van Petrus TIMMERS en Maria CLOOTS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 8 oktober 1686 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers, Maria Vleshouwers) met Petrus VLEESHOUWERS, 21 jaar oud, gedoopt op 30 maart 1665 te Nuth (getuige(n): Christianus Ortmans, Maria Bemelmans, e.v. Lambertus Ruijters), overleden op 24 april 1699 te Nuth op 34-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1756, 15v: Op 11 februari 1694 verkocht Matheus Gruijsen, geboren te Nuth maar wonend in de Nederpalts, mede voor zijn zuster Neul Gruijsen, de erfgoederen die hem na het overleden van zijn moeder Helena waren toegevallen, aan Peter Vleischouwers, gehuwd met Helena Timmers. Peter beloofde in twee termijnen in totaal 50 gulden te betalen. Bovendien nam hij een schuld van 100 gulden, staande op deze goederen, over.
RHCL-LvO 1757, 177r: Jan Hamers, gehuwd met Meijken Vleeshouwers, maakte op 25 april 1726 zijn testament en schonk aan de drie zonen van Peter Vleeshouwers en Heiliken Timmers elk vijf gulden. (zie verder bij Joannes Paes) Zoon van Godefridus VLEESCHHEUWERS en Anna SWANEMANS.}
Uit het eerste huwelijk:

1.  Ida, gedoopt op 22 juni 1693 te Nuth (getuige(n): Leonardus Meis, Catharina Nuchelmans), overleden op 15 november 1750 te Nuth op 57-jarige leeftijd.
Puth.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 28 februari 1726 te Nuth (getuige(n): Martinus Meijs, Leonardus Limpens) met Joannes COBBEN, 31 jaar oud, gedoopt op 8 december 1694 te Nuth (getuige(n): Godefridus Snackers namens Hermannus Moberts, Maria Lönis), achternaam moeder Moberts, overleden op 12 april 1758 te Nuth op 63-jarige leeftijd, van den Puth.
RHCL-LvO 1758, 133r: Op 21 februari 1740 werd vastgelegd dat Joannes Cobben, gehuwd met Ida Drummen, op 23 november 1739 een stuk land had verworven. Deze 60 kleine roeden akkerland, gelegen te Hunnecum onder Nuth achter de Hoogweide, grensden aan Peter Crijns en Geurt Vleeshouwers. Het land was belast met een half vat rogge jaarlijks aan de kerk van Nuth. Hij verkocht het land aan Mathijs Frissen, gehuwd met Maria Peters, voor 21 stuivers per roede
RHCL-LvO 1758, 174r: Op 28 februari 1741 ruilde Jacob Rameckers, gehuwd met Maria Crijns, land met Joannes Cobben, gehuwd met Ida Drummen. Jacob Ramaekers gaf 62 kleine roeden akkerland op ´t stuxken onder Wijnandsrade, grenzend oostwaarts aan Joannes Frissen, westwaarts aan de weduwe Boesten, zuidwaarts Joannes Douven en noordwaarts de weg. Joannes Cobben gaf in ruil 50 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Ramaekers zelf, Lens Cobben en de straat. Zoon van Joannes COBBEN en Maria HABETS.
2.  Theodorus DREMMEN (zie IV.3).
3.  Maria, gedoopt op 24 januari 1699 te Nuth (getuige(n): Petrus Knols, Cornelia Raven), achternaam bij doop Drimmen.
Gehuwd ca. 1725 met Joannes VONCKEN, geboren ca. 1680.
RHCL-LvO 7097, 394: vermelding familierelaties, zoon van Petrus VONCKEN en Elisabeth BEMELMANS. {Hij was eerder gehuwd ca. 1712 met Catharina AERTS, gedoopt op 5 juni 1678 te Schimmert, overleden op 29 april 1723 te Schimmert op 44-jarige leeftijd, vermoedelijk, dochter van Henricus AERTS, halfwin "kleijnen hoff" te Oensel, en Maria WILLEMS.}
4.  Helena, gedoopt op 26 juni 1702 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius namens Hermanus Meijs, Elisabeth NN), overleden op 12 juni 1770 te Nuth op 67-jarige leeftijd, begraven op 13 juni 1770 te Nuth.
Ondertrouwd op 13 mei 1730 te Heerlen (getuige(n): Cornelis en Maria Beerts), jongeman van Kunrade, jongedochter van Nuth, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 28 mei 1730 te Heerlen (Hervormd) met Laurentius BROEDERS, overleden op 4 november 1768 te Nuth, begraven op 6 november 1768 te Nuth, van Kunrade.
5.  Godefridus, gedoopt op 31 januari 1705 te Nuth (getuige(n): Joannes Meulenberg, Elisabetha Ortmans).


III.15 Theodorus DRUMMEN, geboren 1657/1660, overleden op 13 september 1746 te Nuth, viduus Agnes Corffs van Brandt.
RHCL-LvO 1756, 189v: Op 29 december 1703 verkocht Matthis Roex, in huwelijk met Elisabeth Brants, aan Dirck Drummen, gehuwd met Nees Kurfs, 66 1/2 kleine roeden akkerland in het Horenveld, grenzend aan Lendert Hendrix, Coen Roex, de Bergerhof en Vaes Spijckers, alsmede een halve morgen akkerland, grenzend aan Lens Heuts, Geurt Limpens en de Bergerhof, voor 29 pattacons.
RHCL-LvO 1757, 93v: Op 30 maart 1716 verkocht Claes Ramaeckers, gehuwd met Gertruijd Heuts, aan Dirck Drummen, gehuwd met Nees Kurffs, 60 kleine roeden akkerland uit een perceel van 158 kleine roeden, gelegen in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Willem Hautvast, de koper en Ercken Bemelmans, voor 25 stuivers per kleine roede.
Van de koopsom werd 50 gulden aan Lens Heuts, schoonvader van de verkoper, betaald.
RHCL-LvO 1757, 204v: Op 26 november 1727 verklaarde Dirck Drummen, gehuwd met Nees Ceurfs, dat zijn kleinkind Agnes Drummen, dochter van zoon Joannes uit diens eerste huwelijk met Melken Crijns, gelijke erfrechten zou hebben als de eventuele kinderen uit het tweede huwelijk van Joannes met Anna Mees. Uit dit huwelijk was inmiddels een zoon Dirck geboren.
Kleinzoon Dirck zou echter wel vooraf ca. een halve bunder akkerland verkrijgen, te weten 94 kleine roeden "aen den Biesen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Wolter Limpens en de weg, en 92 kleine roeden akkerland "aen den quinkert", grenzend aan Jacob Helgers en Lijsbeth Pappers. Ook zou hij nog een koe mogen uitzoeken. Zoon van Melchior DRUMMEN (zie II.6) en Elisabeth MUIJTERS.
Gehuwd voor de kerk voor 1682 met Agnes CURFS, gedoopt op 14 november 1653 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Maria, echtgenote van Joannes Jongen), overleden op 1 augustus 1730 te Nuth op 76-jarige leeftijd, uxor Theod. Drimmen van Brandt, dochter van Leonardus CURFS en Johanna LIMPENS.
Uit dit huwelijk:

1.  Melchior, gedoopt op 23 september 1682 te Nuth (getuige(n): Joannes Selissen, Anna Hermans e.v. Joannes Dremmen), achternaam bij doop Dremmen.
2.  Leonardus, gedoopt op 2 juli 1686 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius namens Henricus Crijns, Catharina Bruls e.v. Leonardus Curfs), achternaam bij doop Dremmen.
3.  Elisabeth, gedoopt op 21 juni 1688 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius namens Joannes Kurfs, Gertrudis Schouteten, e.v. Godefridus Kurfs), overleden op 16 april 1744 te Nuth op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 5 februari 1728 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Henricus Drimmen), ex Grijsegrubben met Laurentius CREMERS, 33 jaar oud, gedoopt op 4 januari 1695 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs, Agnes Meijs), overleden op 5 december 1747 te Nuth op 52-jarige leeftijd.
Brandt.
RHCL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen. Er werd afgesproken dat na de dood van een van beiden de erfenis in drie gelijke delen gesplitst zou worden en de langstlevende een waarde van 50 gulden zou verkrijgen voor begrafeniskosten e.d. De ingebrachte goederen zouden bij de eigen erfgenamen blijven. Staande gewassen zouden bij overlijden half aan de langstlevende, half aan de erfgenamen blijven.
RHCL-LvO 1759, 21r: Op 5 november 1746 verkocht de ongehuwde Anna Drummen aan Lorens Cremers, gehuwd met Gertruij Eggen, 56 kleine roeden akkerland "het beiselken" in het Nierhovenerveld, grenzend aan Coen Houtvast, Melser Grootjans, de Wijenweg en de erfgenamen Claes Frens. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers. Zoon van Petrus CREMERS en Ida SMEETS. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 2 juni 1745 te Nuth (getuige(n): Petrus Cremers, Petrus Spijkers), weduwnaar en weduwe met Gertruid EGGEN, 48 jaar oud, gedoopt op 3 maart 1697 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Loijens, Maria Smits), overleden op 27 november 1774 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 29 november 1774 te Nuth.
RHCL-LvO 1758, 25r: Op 27 februari 1734 verkocht Servaes Coumans, ongehuwd en soldaat in Staatse dienst, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, 117 kleine roeden akkerland nabij de jofferweide onder Nuth, grenzend aan Jan Drummen, Geraerd Schils en het voetpad; en verder nog 87 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Cremers en Geraerd Schils. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers. Het land zou pas per 1 oktober 1736 beschikbaar komen.
RHCL-LvO 1758, 58r: Op 21 april 1736 verkocht Joannes Muijlkens, gehuwd met Ida Eggen, het erfdeel, zoals toegevallen van zijn schoonvader Matthijs Eggen, 51,5 kleine roeden huis, bestaande uit keuken, neere en kamer, met huisweide, gelegen Terstraten onder Nuth, met inbegrip van de timmerplaats; voorts 110 kleine roeden weiland ook te Terstraten gelegen, grenzend aan Frans Ackermans en Peter Eggen, aan zijn schoonzus Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, voor 480 gulden. Gertruijd Eggen betaalde door het overnemen van een schuld van 100 gulden die Joannes Muijlkens bij zijn zwager Hendrick Eggen had, door het overnemen van diens vierde deel in een schuld van 200 gulden aan de armen van Nuth, en het overdragen van 100 kleine roeden akkerland aan het Stepken onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Johan Timmers en de Trichterweg.
RHCL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen.
RHCL-LvO 1758, 226r: Op 23 november 1745 werd een akkoord bereikt tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans. Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden. Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen.
RHCL-LvO 1759, 268v: Op 20 april 1752 verkocht Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruisop, aan Gertruid Cremers [weduwe Laurens Cremers] 37 kleine roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe van Hendrick Drummen en de erfgenamen van Claes Snackers. Verder verkocht hij haar 60 kleine roeden akkerland "op den bastert", grenzend aan Reinder Crins, Joannes Meijs en Joannes Kurfs. Iedere kleine roede kostte 30 stuivers. Tevens verkocht hij zijn deel in 105 kleine roeden akkerland, samen met Laurens Cremers gekocht, waarvan hij de helft na haar dood zou erven, bestaande in een perceel op de Achtbounder, grenzend aan Caspar Brans, de weduwe van Hendrick Drummen, de erfgenamen van Mattijs Hautfast, en Arnoldus Bemelmans; en een perceel aan de Wijenweg op het Beitelken, grenzend aan Melser Grootjans, Coen Hautfast en Joannes Meijs. Elke kleine roede kostte 25 stuivers.
RHCL-LvO 1759, 270r: Op 23 januari 1762 verkocht Elisabeth Hamers, weduwe Arnold Raven, wonende te Bekergenhout, ten behoeve van haar kinderen en met toestemming van hun voogd Claes Hamers, aan haar zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raven, en aan Gertruijd Eggen, weduwe Laurens Cremers, 638 kleine roeden akkerland en weide onder Nuth, waarvan de gegevens bij de kopers bekend waren. Deze goederen, belast met anderhalve kop koren aan de Armen van Nuth en een halve malder zaad aan de kerk van Nuth, werden verkocht voor 30 gulden per grote roede. De verkoopster gebruikte het geld om de goederen die ze op 9 november 1761 van haar zwager Jacob Erckens gekocht had te betalen.
RHCL-LvO 1760, 6r: Op 16 juli 1763 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruid Eggen, weduwe, 109 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, oostwaarts Winandus Habets, westwaarts de graaf, hoofdzijde Niclaes Campo voo 45 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 24v: Op 5 juni 1764 verkocht Peter Muijlkens, gehuwd met Johanna Roebroeckx, aan Gertruid Eggen ca. 80 kleine roeden akkerland "in den Hellbosch" onder Nuth, grenzend aan Niclaes a Campo, Sijmon Habets, de weduwe Steven Eggen en Hendrick Roebroeckx, voor 33 stuivers per kleine roede.
Bij meting op 7 maart 1765 bleek het stuk slecht 74,5 kleine roeden groot te zijn.
RHCL-LvO 1760, 22r: Op 22 augustus 1764 verkocht Sijmonis Habets, gehuwd met Maria Johanna Jacobs, aan Gertruijd Eggen, weduwe, 77 kleine roeden akkerland op het Helleveld of "Hellbosch" onder Nuth, oostwaarts de weduwe Steven Eggen, westwaarts Claes Coenen, hoofdzijde Johannes Beckers, voor twee gulden per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 37r: Op 15 maart 1765 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Gertruid Eggen, weduwe Laurens Cremers, 92,5 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens en de erfgenamen Claes Snackers, voor 43 stuivers per kleine roede.
Dit stuk land werd op 21 mei 1765 genaast door Godefridus Snackers.
RHCL-LvO 1760, 158r: Op 4 december 1769 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, en haar kinderen Peter Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs, en Barbara Spijckers, gehuwd met Joannes Limpens, 50 kleine roeden huis met schuur en plaats, stallen en huiswei te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen zelf, Hermen Snackers en de dorpstraat, belast met een vat rogge en een kapoen aan advocaat Limpens. Verder werd nog 50 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg verkocht, die echter zo ongunstig lag dat besloten werd om via ruil nog 100 kleine roeden toe te voegen. Het geheel grensde aan de erven Nicolaes a Campo, Joaanes Meijs, de Trichterweg en de Beckerweg, waarvoor in ruil 83 kleine roeden op het Helleveld, grenzend aan Joannes Beckers, Claes Ruijsop en Hermen Snackers, alsmede 17 kleine roeden aan de Beckerweg, af te meten langs goederen van Stas Heuten, werden overgedragen. De koopsom bedroeg 1012 gulden en tien stuivers, alsmede een "meerenveulen" ter waarde van 50 pattacons.
RHCL-LvO 1760, 235r: Op 13 april 1770 verkocht Francis Lemmens, gehuwd met Maria Heijnen, aan Gertruijdt Eggen, weduwe Spijckers, een halve morgen weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan de koopster en Henrick Bemelmans, voor 52 stuivers per kleine roede. Dochter van Matthias EGGEN en Cornelia RAVEN.}
4.  Joannes (zie IV.14).
5.  Leonardus, gedoopt op 21 mei 1696 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots namens Laurentius Koerffs, Gertrudis Limpens namens Anna Dremmen).
6.  Joanna, geboren 1695/1700 (geschat).
Ondertrouwd op 11 augustus 1726 te Klimmen, jongeman van Aalbeek, jongedochter van Nuth, gehuwd voor de kerk op 25 augustus 1726 te Hulsberg met Joannes REIJNTJENS, 29 jaar oud, gedoopt op 24 mei 1697 te Hulsberg.
RHCL-LvO 1758, 25v: Joannes Reintjens, gehuwd met Jenne Drummen, verklaarde op 5 maart 1734 dat hij in 1733 van zijn zwager Laurens Cremers, gehuwd met Elisabeth Drummen, geleend had. Nu ging hij, na toestemming van schoonvader Dirck Drummen, over tot de verkoop van het erfdeel van zijn echtgenote aan voornoemde Laurens Cremers. Het betrof de goederen gelegen op de Brand onder Nuth en Wijnandsrade, uitgezonderd de Ruijterkensweide. Het gehele erfdeel was 294 gulden en zes stuivers waard. De lening van 100 gulden werd hierop in mindering gebracht.
RHCL-LvO 1759, 17r: Op 28 december 1747 verkocht Joannes Rentgens, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Joanna Drummen, aan de nog ongehuwde Caspar Hermens 47 kleine roeden moestuin te Grijzegrubben, grenzend aan de weduwe Ercken Hermens, de erfgenamen Leonard Slangen en Caspar Hermens zelf. Iedere kleine roede roede kostte 30 stuivers. Dit land had hij via erfenis van Anna Drummen verkregen. Zoon van Joannes RENTGENS en Catharina SNACKERS.


III.22 Joannes DRUMMEN, gedoopt op 18 maart 1670 te Nuth (getuige(n): Theodoor Habets namens Joannes Muiters), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 11 december 1735 te Grijzegrubben-Nuth op 65-jarige leeftijd, informatie over afstamming via Frans Drummen uit Spaubeek van Piet Coumans uit Roermond
RHCL-LvO 1757, 25r: Op 24 februari 1710 verwierven Jan Drummen, gehuwd met Anna Hautvast, en Coen Hautvast, gehuwd met Joanna Hermens, ieder de helft in 38 kleine roeden moestuin te Grijzegrubben, grenzend aan de gats, het voetpad, Mathijs Hautvast. Peter Meijs en Willem Hamers. Iedere kleine roede kostte 35 stuivers. Dit land was afkomstig van Catharina Bouts, die ingetreden was in het Wittevrouwenklooster te Maastricht.
Over deze aankoop ontstond een conflict met de weduwe Ercken Meijs, die de moestuin op basis van het recht van naasting opeiste. Uiteindelijk werd besloten dat zij de helft zou verwerven, zijnde het deel van Jan Drummen, die daarvoor de helft van de koopsom van 66 gulden 15 stuivers zou krijgen. Zoon van Melchior DRUMMEN (zie II.6) en Elisabeth MUIJTERS.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 9 april 1704 te Nuth (getuige(n): Conrardus Hautvast, Margaritha Drummen) met Anna HAUTVAST, 37 jaar oud, gedoopt op 23 december 1666 te Nuth (getuige(n): Henricus Vromen, Maria Hamers, weduwe van Servatius Huntgens), overleden op 26 september 1747 te Nuth op 80-jarige leeftijd, dochter van Jacobus HAUTVAST en Catharina BRULS.
Uit dit huwelijk:

1.  Henricus (zie IV.20).
2.  Jacobus (zie IV.22).
3.  Melchior, gedoopt op 19 januari 1709 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, e.v. Maria Peters, Anna Drummen (tante)).
4.  Joannes, gedoopt op 7 oktober 1710 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast (oom), Elisabeth Hautvast (tante), e.v. Henricus Drummen), jong overleden.
5.  Joannes (zie IV.26).


III.25 Petrus DRUMMEN, gedoopt op 16 juni 1678 te Nuth (getuige(n): Theodorus Slangen, Catharina Valckenborgh), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 13 juli 1727 te Schinnen op 49-jarige leeftijd, ex Heek.
RHCL-LvO 2075, 356: Op 12 februari 1723 verklaarde Peter Drummen, gehuwd met Gisel Borvelts, wonend "in gen heck" (Hegge) onder Schinnen, dat hij aan Pieter Strouven, burger en koopman te Maastricht, een halve bunder akkerland onder Schinnen verkocht had, Het land grensde aan de gemene straat naar Schimmert en de vloedgraaf naar Nuth, westwaarts de heer van Capel, oostwaarts de erfgenamen Salden van Sittard. Het geheel werd verkocht voor 210 gulden.
De akte opgesteld door notaris Caris te Maastricht, werd op 13 juli 1724 gerealiseerd voor de schepenbank Schinnen. Zoon van Melchior DRUMMEN (zie II.6) en Elisabeth MUIJTERS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 3 november 1708 te Schinnen met Gisela BORVELTS, 21 jaar oud, gedoopt op 9 november 1686 te Schinnen, overleden op 25 januari 1770 te Hellebroek-Nuth op 83-jarige leeftijd, weduwe Joannes! Drummen, begraven op 27 januari 1770 te Nuth, dochter van Hermannus BORVELTS en Agatha PESCH.
Uit dit huwelijk:

1.  Anna, gedoopt op 11 augustus 1709 te Schinnen (getuige(n): Hermanus Borvelts namens Gulielmus Kocken, Margaritta Dremmen namens Anna Dremmen), achternaam bij doop: Brounen! RHCL-LvO 1759, 64r: Op 12 oktober 1746 verkochten Christiaen Ramaeckers, gehuwd met Agatha Drummen, en Anna Drummen, ongehuwd, erfgenamen van Hendrick Drummen, aan Peter Herts, gehuwd met Ida Maes, hetgeen hen bij erfenis was toebedeeld. Ramaekers verkocht 55 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe onder Nuth, grenzend aan Peter Meijs en Leonaerd Slangen, hoofdzijden Pauls Meijs en Paulus Leunissen. Anna Drummen verkocht haar helft in 56 kleine roeden akkerland "aen die hoolcuijl genaemt het beijtelken", grenzend aan Melser Drummen met het wederdeel en Coen Hautvast, hoofdzijde Joannes Meijs.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 26 stuivers.
RHCL-LvO 1759, 21r: Op 5 november 1746 verkocht de ongehuwde Anna Drummen aan Lorens Cremers, gehuwd met Gertruij Eggen, 56 kleine roeden akkerland "het beiselken" in het Nierhovenerveld, grenzend aan Coen Houtvast, Melser Grootjans, de Wijenweg en de erfgenamen Claes Frens. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers.
2.  Melchior, gedoopt op 12 februari 1711 te Schinnen (getuige(n): Jacobus Borvelts, Catharina Stassen), overleden op 1 maart 1779 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, begraven op 3 maart 1779 te Nuth.
RHCL-LvO 1759, 127v: Op 22 februari 1748 lieten Melser Drummen en zijn echtgenote Maria Crijns een schenkingsakte opmaken ten gunste van hun zwager resp. broer Reiner Crijns, gehuwd met Catharina Nijsten, wonend op Strijthagen te Hegge onder Schinnen. Zij schonken hem hun huis met bijgebouwen, moestuin en huisweide aan de Eijckenweg te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Noel Coenen, Christiaen Crijns, Vaes Canisius en de Eijckerweg; en voorts 22 kleine roeden akkerland aldaar, grenzend aan Noel Coenen, Joannes Pricken, erfgenamen Hubertus Coemans en de Eijckerweg.
Als voorwaarden gold dat de schenkers hun leven lang de goederen in vruchtgebruik mochten houden en dat de langstlevende van de schenkers bij ziekte of hoge ouderdom verzorgd zou worden. Bij vooroverlijden van Reijner Crijns of diens echtgenote, zou bij hertrouwen de schenking overgaan op de kinderen.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 25 september 1743 te Maastricht (getuige(n): Joannes Botti, Theodorus Dirix) met Maria CRIJNS, 47 jaar oud, gedoopt op 10 april 1696 te Nuth (getuige(n): Laurentius Jongen, Ida Brants), overleden op 13 januari 1757 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd, dochter van Reinerus CRIJNS en Helena RAMECKERS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 11 november 1728 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Joannes Creuwen) met Wilhelmus GROOTJANS, overleden op 19 juni 1742 te Hellebroek-Nuth, faber lign. (timmerman).
RHCL-LvO 1758, 40v: Op 4 december 1734 leende Willem Grootjans, gehuwd met Maria Crijns, 200 gulden tegen 5% van de heer Joppen, heer van Daelbroeck. Het geld werd namens Joppen overhandigd door diens halfwin Willem Cobben. Tot onderpand dienden:
a) 93 kleine roeden akkerland op het Laar onder Wijnandsrade, oostwaarts Matthijs Crijns, westwaarts Wolter Limpens;
b) 94 kleine roeden akkerland aan het Eschenbroek onder Wijnandsrade, grenzend aan Willem Schutjens en Nicolaes Loijens;
c) 97 kleine roeden weiland in de Mellestraat onder Wijnandsrade, grenzend aan Matthijs Crijns, Christiaen Nuchelmans en de straat;
d) 50 kleine roeden aan de Eikenweg te Hellebroek onder Nuth, oostwaarts Christiaen Crijns, westwaarts Jan Corten;
e) 134 kleine roeden akkerland nabij Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Corten en Hubert Coumans.
RHCL-LvO 1758, 6r: genoemd als schoonzoon van Renier Crijns.}
3.  Henricus, gedoopt op 30 november 1713 te Schinnen (getuige(n): Henricus Crijns, Petronilla Pesch), achternaam bij doop: Brounen!
4.  Agatha, gedoopt op 8 april 1715 te Schinnen (getuige(n): Gerardus Peusens, Agatha Borvelts), overleden op 30 maart 1783 te Klimmen op 67-jarige leeftijd (krijgt 10 kinderen te Klimmen tussen 1739 en 1761)
RHCL-LvO 1749: Begin mei 1779 diende Agatha Drummen, weduwe Christiaen Rameckers, uit Klimmen een klacht in bij de schepenbank Nuth. Zij verklaarde dat haar broer Melser, gewoond hebbend te Hellebroek, zonder testament en nakomelingen gestorven was. Zekere Steven Drummen woonde in het huis van de overledene en werd door haar beschuldigd van het wederrechtelijk gebruiken van de roerende goederen als brandewijnketel met toebehoor, kleren, koper, tin, linnengoed en wat verder aanwezig was.
Zij verlangde nu een gedetailleerde inventarisatie om te voorkomen dat Steven Drummen goederen zou vervreemden of vernielen.
Ondertrouwd op 13 september 1738 te Klimmen, bruidegom geboren en wonend te Klimmen, bruid geboren te Schinnen en wonend te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 28 september 1738 te Klimmen met Christiaan RAMECKERS, 27 jaar oud, siroopdraaier, gedoopt op 24 januari 1711 te Klimmen (getuige(n): Joannes Heuts, Catharina Rameckers), overleden op 14 maart 1775 te Lommelenberg-Hulsberg op 64-jarige leeftijd, dood door ophanging aan de galg op de Lommelenberg.
RHCL-LvO 1759, 64r: Op 12 oktober 1746 verkochten Christiaen Ramaeckers, gehuwd met Agatha Drummen, en Anna Drummen, ongehuwd, erfgenamen van Hendrick Drummen, aan Peter Herts, gehuwd met Ida Maes, hetgeen hen bij erfenis was toebedeeld. Ramaekers verkocht 55 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe onder Nuth, grenzend aan Peter Meijs en Leonaerd Slangen, hoofdzijden Pauls Meijs en Paulus Leunissen. Anna Drummen verkocht haar helft in 56 kleine roeden akkerland "aen die hoolcuijl genaemt het beijtelken", grenzend aan Melser Drummen met het wederdeel en Coen Hautvast, hoofdzijde Joannes Meijs.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 26 stuivers. Zoon van Lambertus RAMECKERS en Agnes BROUNS.
5.  Elisabeth, gedoopt op 23 augustus 1717 te Schinnen (getuige(n): Henricus Swinnen, Elisabeth Borvels).
6.  Hermanus (zie IV.36).
7.  Petrus (zie IV.38).
8.  Joannes, gedoopt op 4 juli 1726 te Schinnen (getuige(n): Matthias Schutgens, Maria Sporck).Generatie IV


IV.3 Theodorus DREMMEN, gedoopt op 11 februari 1697 te Nuth (getuige(n): Anna Janssen), overleden op 10 februari 1769 te Wijnandsrade op 71-jarige leeftijd, obiit int Wales [Waalhuis] Theodorus Dremmen senex 70 circiter annorum viduus Catharina Roen.
RHCL-AHW 170, 139: Op 21 naart 1731 verkocht Dirck Drummen, gehuwd met Catharina Rhoen, aan de nog ongehuwde Adam Bruls 46 kleine roeden akkerland nabij Swier onder Wijnandsrade gelegen, oostwaarts de weduwe Jan Eggen, westwaarts Arnold Ortmans, hoofdzijde de weduwe Gielis Schaepkens, voor 25 stuivers per kleine roede.
Tevens werd vermeld dat door het perceel een voetpad liep. Zoon van Theodorus DRUMMEN (zie III.5) en Helena MAES.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 26 april 1725 te Nuth (getuige(n): Godefridus Drummen, Stephanus Eggen).
Theod. Drummen ex Hunnecom, Catharina Roeijen uijt het Walis sub par. de Wijnansraede met Catharina ROEIJEN, 20 jaar oud, gedoopt op 13 februari 1705 te Wijnandsrade, overleden op 9 februari 1759 te Wijnandsrade op 53-jarige leeftijd, obiit int Waales [Waalhuis], relinquens septem proles, dochter van Joannes ROYEN en Emerentiana EGGEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Helena, gedoopt op 12 december 1725 te Wijnandsrade (getuige(n): Godefridus Drummen, Barbara Hermens), overleden op 15 december 1795 te Wijnandsrade op 70-jarige leeftijd, overleed als Maria Magdalena Dremmen in het Waalhuis en liet drie zonen en vier dochter achter.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 6 juni 1749 te Wijnandsrade met Lambertus STEVENS.
2.  Maria Catharina DRUMMEN, gedoopt op 13 november 1727 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Quaetackers, Ida Drummen), overleden op 14 mei 1786 te Schinnen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 4 oktober 1753 te Schinnen, met vermelding ouders met Ambrosius CORDEWENERS, 20 jaar oud, gedoopt op 5 maart 1733 te Schinnen, overleden op 29 september 1794 te Schinnen op 61-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 2079, 5r: Op 5 april 1784 verklaarde Ambrosius Cordeweners, wonend te Nagelbeek onder Schinnen en gehuwd met Maria Drummen, dat zijn broer Aelman Cordeweners op 30 mei 1774 van de armen van Schinnen 100 gulden geleend had en daarvoor met zijn goederen geborgd had. Een deel van deze goeeren was bij erfenis toegevallen aan zijn zwager Lambertus Stessen. De lening was overgenomen door Ambrosius die daarvoor borgde met zijn huis, plaats, gebouwen, weide, koolhof en kamp, groot 124 kleine roeden, grenzend aan Mevis Stevens en Lambertus Stessen, hoofdzijden de straat en Peter Raemeckers, zoon van Tilmannus CORDEWENERS en Anna CREMERS. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 54-jarige leeftijd op 30 oktober 1787 te Schinnen met Anna Elisabeth BRULS, 47 jaar oud, gedoopt op 1 juni 1740 te Hoensbroek, overleden op 13 januari 1803 te Schinnen op 62-jarige leeftijd, afkomst vermeld bij inschrijving eerste huwelijk op 10 oktober 1772 te Schinnen met Nicolaus Ridden, dochter van Leonardus BRULS en Elisabeth DIRCKX.}
3.  Emerentiana DRUMMEN, gedoopt op 19 november 1730 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Eggen, Gertrudis Schreurs namens Emerentiana Eggen).
4.  Cornelia, gedoopt op 29 augustus 1733 te Wijnandsrade (getuige(n): Laurentius Broeders, Ida Schouteten namens Cornelia Eggen).
5.  Ida, gedoopt op 29 juni 1736 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Cobben, Ida Schouteten), overleden op 26 november 1812 te Nuth op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 1 mei 1770 te Schinnen met Joannes DEBETS, geboren ca. 1731 te Puth, overleden op 29 oktober 1811 te Nuth, 80 jaar, zoon van Martinus DEBETS en Elisabeth PAUMEN. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 3 oktober 1758 te Nuth met Elisabeth JANSSEN, 24 jaar oud, gedoopt op 6 december 1733 te Nuth (getuige(n): Anna Janssen), overleden op 14 januari 1769 te Nierhoven-Nuth op 35-jarige leeftijd, begraven op 16 januari 1769 te Nuth, dochter van Gerardus JANSSEN en Catharina HOUTBECKERS.}
6.  Aldegonda, gedoopt op 14 januari 1739 te Wijnandsrade (getuige(n): Hubertus Coenen namens [niet ingevuld] en Maria Onnouw namens Aldegondis Hamers).
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 16 september 1770 te Sittard, ook ingeschreven te Hoensbroek met Henricus HOUTMANS.
7.  Joanna Catharina, gedoopt op 9 november 1743 te Wijnandsrade (getuige(n): Hubertus Coenen namens Matthias Bude, Catharina Heuts namens Barbara van Geul).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 31 oktober 1772 te Nuth.
RHCL-Huwelijksdispensaties 1772, 26: derde graad bloedverwantschap
Wilhelmus, zoon van Petrus Muijlkens, kleinzoon van Gertrudis Drummen, achterkleinzoon van Theodorus Drummen
Joanna Catharina, dochter van Theodorus Drummen, kleindochter van Theodorus Drummen, achterkleindochter van Theodorus Drummen met Wilhelmus MEULKENS, 26 jaar oud, gedoopt op 9 december 1745 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Janssen (oom), Helena Drimmen), overleden op 3 september 1809 te Nuth op 63-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1760, 274r, zoon van Petrus MEULKENS en Anna JANSSEN.


IV.14 Joannes DRUMMEN, gedoopt op 1 april 1693 te Nuth (getuige(n): Joannes Dremmen, Gertrudis Limpens).
RHCL-AHW 170, 104: Op 20 januari 1727 verkocht Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhofs, aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees, ca. 92 kleine roeden akkerland "achter den quinquart" onder Wijnandsrade, grenzend aan Elisabeth Papperts, de straat en Jacob Helgers, voor 25 stuiver per kleine roede.
RHCL-AHW 170, 108: Op 26 juni 1727 verkochten de kinderen van Thomas Weustenraedt en Anna Maria Heuts, 48 kleine roeden akkerland "onder den quinqart" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Jan Drummen, de weduwe Dirck Cogelen en de Laarderweg, voor tien pattacons aan Jan Drummen, gehuwd met Anna Mees. Het land was eerst zes jaar verzet aan Dirck Cogelen, eerste echtgenoot van Anna Mees.
RHCL-AHW 170, 131: Op 27 februari 1730 verkocht Nicolaes Heuten, gehuwd met Heijleken Coenen, aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees (en na hun dood aan hun zoon Theodorus) 50 kleine roeden akkerland "aen de Biessen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Coen Keulen, Nelis Ortmans en de verkoper voor drie schillingen per kleine roede. Verder diende de koper nog een "vaselvercken" t.w.v. 14 gulden en een "bagge" t.w.v. drie gulden te leveren.
RHCL-AHW 170, 150: Op 18 september 1730 verkocht Cornelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe, aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees, 48 kleine roeden akkerland "aen de Biessen" onder Wijnandsrade, grenzend aan de koper, Willem Onnouw, Elisabeth Papperts en de gats, voor drie schillingen per kleine roede, alsmede 25 "schansen".
RHCL-AHW 170, 157: Op 27 augustus 1733 verkocht de ongehuwde Leonardus Limpens aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees, en diens zoon Dirck en dochter Agnes, geboren uit het eerste huwelijk van Joannes Drummen met Melie Crijns, 95 kleine roeden akkerland "aen den quinkert" onder Wijnandsrade, grenzend aan Leonardus Creuwen, het wederdeel en het voetpad naar de Mellestraat, voor drie schillingen per kleine roede. Zoon van Theodorus DRUMMEN (zie III.15) en Agnes CURFS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 12 november 1722 te Nuth (getuige(n): Jacobus Crins, Matthias Crins) met Mechtildis CRIJNS, 32 jaar oud, gedoopt op 17 april 1690 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wijnen, Catharina Valckenborg namens Catharina Roebroex), overleden op 19 januari 1724 te Nuth op 33-jarige leeftijd.
Melken Crins uxor Joannis Drimmen van Brandt, bij huwelijk Petronella, bij overlijden Melken geheten, dochter van Reinerus CRIJNS en Helena RAMECKERS.
Gehuwd (2) 1724/1725 met Anna MEES, overleden op 24 november 1744 te Wijnandsrade, in ´t Laar. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 13 mei 1715 te Wijnandsrade met Theodorus COGELEN, 62 jaar oud, gedoopt op 7 juli 1652 te Wijnandsrade (getuige(n): Lins Linssen, Maria van Dremen), overleden 1721/1724.
RHCL-AHW 170, 12: testament op de langstlevende van Dirck Cogelen en Anna Mijs, d.d. 29 oktober 1716, opgemaakt te Laar-Wijnandsrade
als eerste echtgenoot van Anna Mees vermeld in RHCL-AHW 170, 108 en in akte 20 juli 1746, zoon van Theodorus COGELEN en Maria HAHERNS?}
Uit het eerste huwelijk:

1.  Agnes, gedoopt op 19 januari 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Reinerus Crijns, Agnes Cörffs), voornaam moeder Amelia; achternaam bij doop Drimmen, overleden op 29 juni 1743 te Wijnandsrade op 19-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

2.  Theodorus DREMMEN (zie V.14).


IV.20 Henricus DRUMMEN, gedoopt op 7 maart 1705 te Wijnandsrade (getuige(n): ..., Catharina Hautvast), overleden op 3 februari 1747 te Nuth op 41-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1758, 198v: Op 20 november 1741 leende Henderick Drummen, gehuwd met Margaretha Bruls, 250 gulden tegen 5% van de ongehuwde Henderick Jongen. Tot onderpand dienden:
a) een halve bunder akkerland "op de acht bounder" onder Nuth, grenzend aan Encken Drummen, Matthijs Hautvast en Paulus Leunis;
b) 80 kleine roeden akkerland onder Schinnen;
c) een weide "de schans" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Drummen en Peter Meijs. Zoon van Joannes DRUMMEN (zie III.22) en Anna HAUTVAST.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 7 januari 1729 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bruls, Joannes Pricken) met Margaretha BRULS, 32 jaar oud, gedoopt op 1 januari 1697 te Hoensbroek (getuige(n): Stephanus Cremers, Maria Berloo), overleden op 15 januari 1781 te Grijzegrubben-Nuth op 84-jarige leeftijd, begraven op 17 januari 1781 te Nuth.
RHCL-LvO 1759, 40r: Op 9 december 1749 traden Christiaen en Joannes Bruls op namens de weeskinderen van hun zwager Hendrick Drummen. Zij verklaarden dat de wezen een schuld hadden van 225 gulden, staande op de nagelaten goederen, en dat zij op basis van een erfdeling 58 gulden schuldig waren aan Jacobus Drummen. De weduwe Henderick Drummen was niet in staat deze schulden te voldoen. Derhalve verzochten zij de schepenen de verkoop van een "desolate plaetse" met bebouwing en schuur, gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, groot 24 kleine roeden, grenzend aan Coen Hautvast, Claes Hermens, toe te staan.
RHCL-LvO 1759, 40v: Na verleende toestemming werd op 10 januari 1750 door de voorgden Christiaen en Joannes Bruls, en Joannes Drummen, soldaat in staatse dienst, de voornoemde plaats met bebouwing verkocht aan Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, voor 170 gulden en tien stuivers. Als betaling werd de verschuldigde 58 gulden en de helft van de lening overgenomen.
RHCL-LvO 1760, 165v: Margaretha Bruls, weduwe Hendrick Drummen, verklaarde op 7 maart 1770 dat zij vanwege haar geringe inkomsten en geringe bezittingen een overeenkomst had gesloten met haar oudste zoon Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens. Allereerst herriep zij de afspraken die op 1 mei 1761 waren gemaakt. Vervolgens droeg zij al haar bezittingen over aan haar zoon Joannes. Aangaande een lening van 225 gulden, eertijds verstrekt door Henderick Jongen van Tervoorst, waarvan Joannes toen de helft had opgenomen om smeedgereedschap te kopen en enige schulden te betalen, werd bepaald dat de helft na haar dood door de drie erfgenamen gelijkelijk betaald zou worden.
Vervolgens beloofde Joannes Drummen voor zijn moeder te zorgen en na haar dood de begrafenis te regelen. Dochter van Petrus BRULS en Johanna CREMERS.
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes (zie V.16).
2.  Petrus (zie V.18).
3.  Anna Maria, gedoopt op 31 augustus 1734 te Nuth (getuige(n): Melchior Drimmen, Joanna Bruls).
4.  Joanna Maria, gedoopt op 13 februari 1738 te Nuth (getuige(n): Petrus Bruls, Anna Drimmen).
5.  Jacobus (zie V.22).
6.  Henricus, gedoopt op 3 oktober 1740 te Nuth (getuige(n): Joes Pricken namens Christianus Bruls, Catharina Meijs).


IV.22 Jacobus DRUMMEN, gedoopt op 6 december 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Jacobus Hautvast (grootvader), Cornelia Bosch e.v. Wilhelmus Hautvast), overleden op 9 augustus 1778 te Grijzegrubben-Nuth op 71-jarige leeftijd, begraven op 11 augustus 1778 te Nuth.
RHCL-LvO 1759, 40v: Op 10 januari 1750 verkochten Corst en Joannes Bruls, als voogden van de kinderen van wijlen hun zwager Hendrick Drummen en hun zus Margaretha Bruls, samen met de weduwe en Joannes Drummen, soldaat in Staatse dienst, onroerende goederen aan Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans. Het betrof 24 kleine roeden moestuin met daarop een huis en schuur, gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Coen Hautvast, Claes Hermens en de dorpstraat. Het geheel kostte 170 gulden en tien stuivers. Jacobus Drummen betaalde 58 gulden en nam voor het restant de helft van een schuld van 225 gulden over aan Henderick Jongen.
RHCL-LvO 1759, 93r: Op 12 mei 1752 leende Jacobus Drummen, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd Barbara Dormans, 400 gulden tegen 5% van Joannes Didden, inwoner van Valkenburg en gehuwd met Helena Snackers. Tot onderpand van deze lening dienden:
a) 24 kleine roeden huis met moestuin, schuur, stallen en mestplaats te Grijzegrubben, grenzend aan Coen Hautvast en Nicolaes Hermens;
b) een morgen land aan de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan Paulus Meijs en Leonaerd Vroemen;
c) een halve morgen land aan de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe Hendrick Drummen en Bartel Drummen;
d) 77 kleine roeden land "aen de swartcuijl", grenzend aan Joannes Raven en de weduwe Hendrick Drummen;
e) 50 kleine roeden land "aen het wetgen", grenzend aan Joannes Meijs en Leonaerd Smeets;
f) 50 kleine roeden land "aen de peutscuijl", grenzend aan Renier Meulenberg en Caspar Hermens;
g) 50 kleine roeden land "achter den hauwenast", grenzend aan Paulus Meijs en de weduwe Hendrick Drummen;
h) 70 kleine roeden land "achter het peulken", grenzend aan de weduwe Hendrick Drummen en Wijnand Habets;
i) een halve morgen land "onder den heuvel", grenzend aan Lijsken Hermens en Pieter Gerlings;
j) een halve morgen land "op den nagel", grenzend aan Pieter Gerlings en Frans Frins;
k) 70 kleine roeden land "achter den hauwenast", grenzend aan Pieter Herts en Pieter Meijs;
l) een morgen weiland te Grijzegrubben, grenzend aan Joannes Curffs en de weduwe Hendrick Drummen.
De lening werd op 29 december 1784 afgelost.
RHCL-LvO 1761, 91r: Op 7 januari 1757 verkochten Melser en Elisabeth Grootjans aan Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, ca. 100 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Leonaert Smeets, de Wijenweg, Caspar Hermens en Gerard Janssen, belast met een malder haver in de cijnskaart Berg. Daarnaast verkocht Melser Grootjans nog 18 kleine roeden beemd te Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Jacobus Drummen, Henderick Jongen, de kamp en Claes Housteder. Jacobus Drummen betaalde voor het geheel 100 gulden.
RHCL-LvO 1760, 206v: Op 11 december 1769 verkocht Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curffs, aan Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, 40 kleine roeden weiland "op de nije", grenzend aan Joannes Drummen, Jacobus Drummen zelf en de Nijerweg. Iedere kleine roede kostte 45 stuivers
RHCL-LvO 1760, 202r: Op 13 maart 1771 verklaarde Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, dat hij op 27 februari 1771 van zijn oom Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, een weide, gelegen nabij de nieuwe weide, grenzend aan Jacobus Drummen, de weduwe van Joannes Corfs, de straat en de beemd, genaast had, maar dat hij voor 125 gulden de weide weer aan zijn oom zou terugverkopen. Zoon van Joannes DRUMMEN (zie III.22) en Anna HAUTVAST.
Gehuwd voor de kerk voor 1739 met Barbara DORMANS, gedoopt op 2 mei 1717 te Nuth (getuige(n): Jacobus Bemelmans, Maria Coumans), overleden op 16 december 1796 te Nuth op 79-jarige leeftijd, 26 Frimaire V, in J.A.M.A. Dormans, het geslacht Dormans in LTG 20 (1992), 43 alleen gekoppeld aan Joannes Hautvast, haar tweede echtgenoot! Dochter van Servatius DORMANS en Barbara COUMANS. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 61-jarige leeftijd op 12 januari 1779 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens (Nuth), Helena Hermens (Nuth)) met Joannes Servatius HAUTVAST, 61 jaar oud, schoenmaker, gedoopt op 14 mei 1717 te Nuth (getuige(n): Servatius Cortten, Anna Hagens (grootmoeder)), overleden op 30 januari 1805 te Nuth op 87-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1759, 280v: Op 14 maart 1763 verkocht Matthijs Frijns, gehuwd met Maria Horsmans, aan Joannes Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Laheij, 76 kleine roeden weiland "op de nieuweijde" onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast zelf, de weduwe Caspar Brants, de weg en de Holleweg. De koopsom bedroeg 168 gulden en vier stuivers en een essenboom ter waarde van 10 gulden. De weide was belast met een kop haver in de cijnskaart Berg. Zoon van Mathias HAUTVAST, schepen, en Catharina MEIJS.}
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes Servatius (zie V.25).
2.  Anna Barbara, gedoopt op 13 november 1741 te Schimmert (getuige(n): Henricus Drummen, Agatha Dormans), overleden op 9 februari 1795 te Nuth op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 5 november 1772 te Nuth met Laurentius CRIJNS, 29 jaar oud, gedoopt op 7 februari 1743 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cobben, Maria Crins namens Catharina Crins), achternaam bij doop Crins.
RHCL-LvO 1762, 75v: Op 22 april 1782 verkochten Reiner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, en zijn zwager Wijnand Wilderjans, gehuwd met Maria Elisabeth Crijns, aan hun zwager Laurens Crijns gehuwd met Anna Barbara Drummen, hun erfdelen. Hiervoor had hun schoonvader Christiaan Crijns op 26 januari 1782 afstand gedaan van het vruchtgebruik. Het ging om 2/3 deel in 136 kleine roeden huis met bijgebouwen, mestplaats en huisweide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Peter Grootjans, de gats en Mechtild Vleeshouwers. Iedere kleine roede, met inbegrip van de bebouwing kostte drie gulden en tien stuivers.
RHCL-LvO 1762, 77r: Eveneens op 22 april 1782 leende Laurens Crijns, gehuwd met Anna Barbara Drummen, 300 gulden tegen 5% van Hubertus Weustenraedt, armenmeester van Nuth, en stelde daartoe tot onderpand:
a) 136 kleine roeden huis met bijgebouwen, mestplaats en huisweide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Peter Grootjans, de gats en Mechtild Vleeshouwers;
b) 22 2/3 kleine roeden akkerland in het Achterveldje achter Hunnecum, grenzend aan Wijnand Wilderjans, Reiner Ceulen, Anthoen Timmers en de erfgenamen Balthazar a Campo;
c) het kindsdeel van zijn echtgenote, bestaande in het achtste deel van ongeveer vier bunder akkerland, weide en beemden, gelegen in en nabij Grijzegrubben onder Nuth, zoals toegevallen bij de dood van zin schoonvader Jacobus Drummen.
RHCL-LvO 1763, 172v: Op 25 juni 1787 deed Barbara Dormans, weduwe Jacobus Drummen, afstand van haar rechten op het erfdeel van haar dochter Anna Barbara Drummen, gehuwd met Laurens Crijns. Vervolgens werd dit erfdeel door Laurens Crijns verkocht aan zijn zwager Joannes Wilhelmus Cobben, gehuwd met Maria Catharina Drummen. Het erfdeel betrof het achtste deel in huis en landerijen onder Nuth en werd op twee gulden en tien stuivers per roede gewaardeerd. Zoon van Christianus CRIJNS en Maria COBBEN. {Hij is later gehuwd op 54-jarige leeftijd op 22 augustus 1797 te Nuth, 5 Fructidor V met Gertrudis GROOTJANS, 64 jaar oud, gedoopt op 11 juli 1733 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Loenens namens Petrus Groetjans, Gertrude Fuijs), overleden op 3 april 1814 te Nuth op 80-jarige leeftijd, dochter van Theodorus GROOTJANS en Agnes HEUTS.}
3.  Petrus, gedoopt op 25 oktober 1743 te Schimmert (getuige(n): Petrus Dormans, Elisabeth Hermens).
4.  Matthias (zie V.30).
5.  Maria Agnes, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 30 januari 1748 te Nuth (getuige(n): Mathias Schetters, Agnes Dormans), achternaam bij doop Drimmen.
6.  Maria Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 4 november 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Hautvast, Catharina Dormans), achternaam bij doop Drummen, overleden op 25 april 1830 te Grijzegrubben-Nuth op 80-jarige leeftijd.
RHCL-MvS Nuth: Op 19 november 1830 werd aangifte gedaan van de nalatenschap van Maria Catharina Drummen door haar kinderen Maria Helena Cobben, wonend te Geilekirken, Michael Cobben, wonend te Aalbeek, Johanna Catharina Cobben, wonend te Wijlre en Maria Gertruid Cobben wonend te Grijzegrubben. De nalatenschap bestond uit:
a) helft in een huisje met tuin te Grijzegrubben, grenzend aan Jan Willem Urlings en Jan Peter Caris;
b) tien roeden land, grenzend aan de weduwe Dautzenberg en de weg;
c) tien roeden land, grenzend aan Andries Bemelmans en Jan Peter Drummen;
d) negen roeden land, grenzend aan heer Ruijters en anderen;
e) negen roeden beemd, grenzend aan Matthijs Schetters en Jan Leonard Eijmael;
f) acht roeden beemd, grenzend aan heer Limpens en de beek;
g) elf roeden en drie ellen weiland, grenzend aan Peter Karis en Willem Mulkens.
Ondertrouwd (1) op 15 oktober 1777 te Klimmen.
Arnold Raeven weduwnaar Catharina Gelders, geboren in gen hel, met Catharina Drummen, jongedochter geboren te Grijsegrubben en beijde woonende te Aelbeck resort van Hulsberg, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 2 november 1777 te Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 2 november 1777 te Hulsberg met Arnoldus RAVEN, 62 jaar oud, gedoopt op 8 augustus 1715 te Nuth (getuige(n): Leonardus Vossen (uit Geul), Ida Raven), overleden op 19 oktober 1779 te Hulsberg op 64-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 7105, 393: Op 8 maart 1769 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Swildens te Voerendaal op 12 mei 1760.
Arnoldus Raven, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Catharina Gelders, ruilde met Lambertus Raven, pachter op hof Kelmont en gehuwd met Catharina Slangen.
Arnoldus gaf 249 kleine roeden weide in de Maregats te Schimmert,aan weeerszijden grenzend aan Leonard Habets, hoofdzijden de straat en de weduwe Welters, alsmede 100 kleine roeden land in het Kerkveld onder Schimmert, grenzend aan de proost van Meerssen en Jan Huijnen, hoofdzijden Barth. Willems en Claes Wauben.
In ruil kreeg hij 345 kleine roeden weide te Helle onder Aalbeek, half onder de schepenbank Nuth, half onder de schepenbank Klimmen vallend, grenzend aan Hendrick Ackermans en de weduwe Johan Habets, hoofdzijden de straat en het volgende perceel, alsmede 140 kleine roeden land achter deze weide, grenzend aan Hendrick Ackermans en de weduwe Habets, hoofdzijde de genoemde weide en het voetpad, eveneens half onder Nuth, half onder Klimmen vallend.
Ook kreeg hij nog 23 gulden.
RHCL-LvO 7103, 264: Op 25 april 1761 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Swildens te Voerendaal op 12 januari 1761.
Johan la Haije, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Maria Geertruijd Steijns, verkocht aan Arnoldus Raven, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Catharina Gelders, 35 kleine roeden akkerland tussen Aalbeek en Schimmert "in den scherpenbeck", oostwaarts Arnold Raven zelf, westwaarts Willem Willems, hoofdzijden de Trichterweg en Claes Hermens, voor 24 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1761, 72r: Op 31 augustus 1777 deed Arnoldus Raven, wonend te Aalbeek onder de schepenbank Klimmen en weduwnaar van Catharina Gelders, afstand van al zijn goederen ten behoeve van zijn vier kinderen Joannes, Jacobus, Gilis en Arnoldus Raven. Zoon van Joannes RAVEN en Judith MUIJLKENS. {Hij was eerder ondertrouwd op 18 augustus 1748 te Klimmen, bruidegom van Nuth, bruid van Hulsberg, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 2 september 1748 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 8 september 1748 te Hulsberg met Anna Catharina GELDERS, 31 jaar oud, gedoopt op 13 juni 1717 te Hulsberg (getuige(n): Godefridus Vleeshouwers, Maria Snackers namens Gertrudis Hermans), overleden op 10 maart 1777 te Hulsberg op 59-jarige leeftijd, dochter van Joannes GELDERS en Maria ALOFFS.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 31-jarige leeftijd op 13 mei 1781 te Nuth (getuige(n): Godefridus Geurts, Maria Helena Cobben) met Joannes Wilhelmus COBBEN, 30 jaar oud, gedoopt op 31 mei 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Cobben (grootvader), Elisabetha Onnouw (tante)), overleden op 18 maart 1826 te Grijzegrubben-Nuth op 75-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1763, 172v: Op 25 juni 1787 deed Barbara Dormans, weduwe Jacobus Drummen, afstand van haar rechten op het erfdeel van haar dochter Anna Barbara Drummen, gehuwd met Laurens Crijns. Vervolgens werd dit erfdeel door Laurens Crijns verkocht aan zijn zwager Joannes Wilhelmus Cobben, gehuwd met Maria Catharina Drummen. Het erfdeel betrof het achtste deel in huis en landerijen onder Nuth en werd op twee gulden en tien stuivers per roede gewaardeerd. Zoon van Theodorus COBBEN en Joanna ONNOUW.
7.  Anna Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 20 november 1752 te Nuth (getuige(n): Laurentius Vrencken, Catharina Hermens), achternaam bij doop Drimmen.
8.  Joanna Maria, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 oktober 1754 te Nuth (getuige(n): Melchior Drimmen, Joanna Dormans (tante)), achternaam bij doop Drimmen.
9.  Jacobus (zie V.38).
10.  Henricus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 26 oktober 1760 te Nuth (getuige(n): Petrus Drummen, Catharina Bemelmans).
RHCL-LvO 1763, 53v: Op 11 januari 1786 deed Barbara Dormans, weduwe Jacobus Drummen, inwoonster van Grijzegrubben-Nuth, afstand van het vruchtgebruik op het kindsdeel van haar minderjarige zoon Hendrick Drummen. Vervolgens kon dit deel, zijnde het achtste deel in huis, hof, moestuin, weiden, akkerlanden en beemden, gelgen onder Nuth, verkocht worden aan zijn broer Jacobus Drummen, gehuwd met Joanna Hautvast, voor 400 gulden.


IV.26 Joannes DRUMMEN, gedoopt op 30 maart 1716 te Nuth (getuige(n): Joannes Goessens, Joanna Dormans), overleden op 26 april 1744 te Grijzegrubben-Nuth op 28-jarige leeftijd, zoon van Joannes DRUMMEN (zie III.22) en Anna HAUTVAST.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 7 april 1739 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Hautvast, Paulus Hautvast) met Maria Catharina CRANS, 23 jaar oud, gedoopt op 18 oktober 1715 te Nuth (getuige(n): Wilh. Scheepers namens Joseph Helders, Gertrude Crans namens Gertrudis Rameckers, grootmoeder), overleden op 28 februari 1743 te Nuth op 27-jarige leeftijd, dochter van Bartholomeus CRANS en Cecilia van HARTSLEBEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 4 juni 1743 te Sittard (getuige(n): Hermannus Hermens, Paulus Hautvast), met toestemming van de pastoor van Nuth met Anna Elisabeth HERMENS, 25 jaar oud, gedoopt op 25 juli 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Anna Hermens), overleden op 6 december 1792 te Nuth op 75-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1737: Op 17 november 1744 eiste de weduwe van Joannes Drummen dat haar zwager Jacobus Drummen de meubelen terug zou geven die zij van haar man geërfd had. Het ging om een "cammesoll, rietstoel, vijf houten plateelen, een roombaer en een houten top of cuijp". Dochter van Nicolaus HERMANS en Maria Agnes CELISSEN. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 3 augustus 1749 te Nuth (getuige(n): Hermanus Hermens, Leonardus Eggen) met Wilhelmus KLEIJNTJENS, 30 jaar oud, gedoopt op 11 juli 1719 te Hoensbroek (getuige(n): Abraham Stijfs namens Petrus Vleeschouwers, Maria Cleintjens), overleden op 11 december 1795 te Grijzegrubben-Nuth op 76-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1759, 259v: Op 19 december 1760 verkochten de voogden Jacobus Drummen en Willem Ackermans namens Bartel Drummen aan Willem Cleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 50 kleine roeden kamer, weiland en moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Christiaen Hautvast en Anna Maria Drummen. Kleintjens kocht het geheel voor zijn stiefdochter Anna Maria Drummen, afkomstig uit het eerste huwelijk van zijn echtgenote met Joannes Drummen. Het geheel kostte 33 pattacons en twee schillingen en was belast met het zesde deel in 100 gulden tot laste van Leonard Smeets.
RHCL-LvO 1760, 39r: Op 16 mei 1761 verkocht Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, aan zijn zwager Willem Cleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 20 kleine roeden akkerland "aen de vaert" onder Nuth, grenzend aan Joannes Meijs, juffrouw Keuten, Nicolaes a Campo en de erfgenamen Lendert Vroemen, alsmede 63 kleine roeden akkerland "op de acht bounder" onder Nuth, grenzend aan Arnold Bemelmans en Joannes Franciscus Kerckhoffs. Iedere kleine roede kostte dertig stuivers.
RHCL-LvO 1762, 262v: Op 13 april 1762 verkocht Willem Hautvast, gehuwd met Elisabeth Vleeshouwers, aan Willem Cleentjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 60 kleine roeden akkerland "in de Swaert Coul" onder Nuth, grenzend aan de heer a Blisia, Willem Kessels, Joannes Frissen en de weg, voor 33 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 38r: Op 2 november 1762 verkocht Servaes Bemelmans, gehuwd met Maria Hermens, aan zijn zwager Willem Cleentjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, een morgen akkerland "in de withegge" onder Nuth, grenzend aan Joannes Limpens, Joannes Frissen en het voetpad, voor vier schillingen of twee gulden per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 210v: Op 30 september 1763 verkocht Peter Meulenbergh, gehuwd met Catharina Zelissen, aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 120 kleine roeden akkerland in de Wittehegge onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Leonaerd Limpens, Willem Kleintjens zelf en de weduwe Joannes Frissen, voor 45 stuivers per kleine roede. Het land was belast met een half vat rogge aan het altaar van St.-Nicolaas in de kerk van Nuth.
RHCL-LvO 1760, 21r: Op 13 december 1763 verkocht Franciscus Hulskens, gehuwd met Maria Margaretha Marbeldier, aan Wilhelmus Kleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 115 kleine roeden akkerland in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan Henderick van Loo, Peter Daemen, de domeingoederen en de hof Leeuw, voor 30 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 92v: Op 21 maart 1767 verkocht Peter Daemen, gehuwd met Maria Frijns, aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 87 kleine roeden akkerland in de "clapersdael" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Caspar Brants, Willem Kleintjens zelf de hof Leeuw en de domeingoederen, voor vier schillingen per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 121r: Op 28 april 1768 verklaarde Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, dat wijlen zijn schoonvader Nicolaes Hermens op 4 februari 1744 600 gulden geleend had van vrouwe Anna Elisabeth Limpens, welke schuld nu bij erfdeling aan hem was toegevallen. Hij stelde daarom als onderpand:
a) huis "de Vol" met moestuin en weide te Grijzegrubben, groot een morgen, grenzend aan Jacob Hautvast en de weduwe Jasper Brants;
b) zes grote roeden weiland te Grijzegrubben, grenzend aan Paulus Hautvast, Geurt Hermens en de straat;
c) 90 kleine roeden akkerland "aen het poelken", grenzend aan Christiaen Hautvast en Thevis Bemelmans;
d) 45 kleine roeden akkerland "de vaerte", grenzend aan Hermen Snackers en de weduwe Curvers;
e) 23 kleine roeden akkerland op de Houwenasterweg, grenzend aan Christiaen Hautvast en het Bergerland;
f) 80 kleine roeden akkerland onder Schinnen gelegen, grenzend aan Joseph Helders en Willem Biesjans;
g) een morgen akkerland in de Wittehegge, grenzend aan Joannes Frissen, de weduwe Joannes Frissen en het voetpad;
h) 115 kleine roeden akkerland, grenzend aan Peter Daemen, Henderick van Loo en de domeingoederen;
i) 70 kleine roeden akkerland "aen de vaert", grenzend aan Joannes Meijs, hjuffrouw Keulen en Nicolaes a Campo;
j) 63 kleine roeden akkerland op de Achtbounder, grenzend aan Arnold Bemelmans en Joannes Franciscus Kerckhoffs.
RHCL-LvO 1760, 140v: Op 20 januari 1769 verkocht Hermen Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, aan Willem Kleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 120 kleine roeden weiland "keurensweijde" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de nijerweg, Willem Kleijntjens zelf en de holleweg, voor 50 stuivers per kleine roede. De weide was belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth.
RHCL-LvO 1760, 204v: Op 6 februari 1770 verkocht Hermen Hermens, gehuwd met Helena Meulenbergh, aan zijn zwager Willem Kleentjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 50 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe onder Nuth, grenzend aan Joannes Drummen, Winandus Habets, Christiaen Hautvast en de vloedgraaf, voor 40 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 204v: Op 12 november 1770 verkocht Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 57 kleine roeden akkerland "op het bijselken" onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast, de weduwe van der Meer en de Wijenweg, voor 40 stuivers per kleine roede.
Dit land werd door Peter Drummen op 15 april 1771 genaast.
RHCL-LvO 1760, 211v: Op 8 april 1771 verkocht Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, aan zijn zwager Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 50 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens, Willem Kleintjens zelf en de weduwe Joannes Frissen, voor 40 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 248v: Op 12 mei 1773 verkocht Paulus Nicolaij, gehuwd met Petronella Dederen, aan Willem Kleinjens, gehuwd met Elisabeth Herben(!), 118 kleine roeden akkerland, leeg en onbezaaid, in de Baersgrubbe onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Smeets, de weg, Joannes Drummen en secretaris Meijs, voor 40 gulden per grote roede. Verder werd afgesproken dat de verkoper het land met boekweit zou inzaaien, dat de koper "de halve knop met caeff en stroij" zou verkrijgen, de oogst in de schuur van de koper verwerkt zou worden en vervolgens per vat verdeeld, en dat de koper het zaadgoed en de schat over 1773 zou betalen.
RHCL-LvO 1762, 264r: Op 28 januari 1775 verkocht Joannes Hermens, gehuwd met Anna Catharina Meijs, aan zijn zwager Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 51 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Habets, Willem Kleintjens zelf, de weduwe Joannes Frissen en de vloedgraaf, voor 40 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1761, 98v: Op 15 juni 1778 verkocht de ongehuwde Joannes Slangen aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 158,5 kleine roeden land "aen het wijtgen", grenzend aan Peter Spijckers, Nicolaes van Can en Paulus Leunissen. Tegelijkertijd verkocht hij aan Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 72 kleine roeden land aan het Paelken, grenzend aan Nicolaes van Kan en Matthevis Bemelmans, alsmede 87 kleine roeden land aan het Palsmanneken, grenzend aan erfgenamen Cornelis Cremers, Nicolaes van Kan en de erfgenamen Cornelis Lemmens. De totale koopsom bedroeg 650 gulden.
RHCL-LvO 1762, 228v: Op 26 maart 1784 werden door Willem Kleijntjens en zijn vrouw Elisabeth Hermans, weduwe Joannes Drummen, afspraken gemaakt omtrent de erfenis van Anna Maria Drummen, echtgenote Herman Meijs, en dochter uit het eerste huwelijk van Elisabeth Hermans. Zij mocht de kamer met weide en moestuin behouden die haar stiefvader op 19 december 1760 voor haar gekocht had van Jacobus en Bartolomeus Drummen. Zij was 50 kleine roeden groot, gelegen te Grijzegrubben, en kostte 33,25 pattacons en eenzesde deel in 100 gulden, ten laste van Leonaerd Smeets. Verder werden haar nog 40 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld "aen ´t witgen" tussen Leonaerd Smeets, de weduwe Joannes Meijs, Jacobus Drummen en Paulus Leunissen, toegekend.
RHCL-LvO 1763, 31r: Op 18 april 1785 verkocht de ongehuwde Joannes Petrus Leunissen, samen met zijn oom Conrardus Winckens, voogd van de minderjarige Thomas en Barbina Leunissen, aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermans, drie percelen akkerland. gelegen onder Nuth:
a) 153 en een kwart kleine roeden "aen den houwenas", grenzend aan Joannes Limpens en Nicolaes a Campo, hoofdzijden de weduwe Brants en de weg, belast met enige cijns en de keur in de cijnskaart Doenrade;
b) 123 en een derde kleine roeden "op het bunderken". grenzend aan Joannes Limpens en Petrus Winckens, hoofdzijden Leonardus Smeets en Petrus Curfs;
c) 75 kleine roeden "in de swarte cuijl", grenzend aan Joannes Schoorens en Barthel Bemelmans, hoofdzijden erfgenamen Habets en heer a Blisia.
Iedere kleine roede werd verkocht voor 54 stuivers. Zoon van Petrus KLEIJNTJENS en Maria FRANSSEN.}
Uit het eerste huwelijk:

1.  Anna Maria, gedoopt op 25 februari 1740 te Nuth (getuige(n): Mevis Crans, Anna Hautvast), achternaam bij doop Drimmen, jong overleden.
2.  Bartholomeus (zie V.44).

Uit het tweede huwelijk:

3.  Anna Maria, gedoopt op 10 maart 1744 te Nuth (getuige(n): Nicolaas Hermens, Anna Hautvast), overleden op 26 februari 1815 te Nuth op 70-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1759, 259v: Op 19 december 1760 verkochten de voogden van Bartholomeus Drummen aan Willem Cleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, een kamer met weide en moestuin, groot 50 kleine roeden en gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Christiaen Hautvast en Anna Maria Drummen, voor 33 pattacons en het zesde deel in een schuld van 100 gulden aan Leonaerd Smeets. Het geheel was bestemd voor Anna Maria Drummen, dochter van Joannes en Elisabeth Hermans.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 27 april 1766 te Nuth met Hermanus MEIJS, 20 jaar oud, gedoopt op 4 juni 1745 te Nuth (getuige(n): Hermanus Meijs (grootvader), Ida Raven namens Maria Timmers), overleden op 4 maart 1828 te Nuth op 82-jarige leeftijd.
RHCL-NA 4185: Op 31 januari 1764 maakte Herman Meijs, 18 a 19 jaar oud, en ziek te bed liggend in zijn ouderlijk huis te Grijzegrubben-Nuth, zijn testament. Hij liet vastleggen dat hij bij zijn moeder begraven wilde worden en dat er vijftig leesmissen opgedragen dienden te worden. De kinderen van Joseph Meijs en Ida Raven werd elk tien gulden beloofd, aan oom Willem Raven vijf gulden en het kind van Joannes Raven eveneens vijf gulden. Zijn vader benoemde hij tot universeel erfgenaam.
RHCL-LvO 1760, 85v: Op 1 december 1766 kocht Hermanus Meijs van Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermans, 120 kleine roeden weiland, genaamd Keurensweide, en gelegen onder Grijzegrubben, grenzend aan de Holleweg, de Nieuweweg, Willem Kleijntjens en Herman Meijs, voor 300 gulden. Het geheel was belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth. Dit weiland verkocht hij op 15 januari 1769 aan Willem Kleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermans, voor 300 gulden. (RHCL-LvO 1760, 140v)
RHCL-LvO 1760, 131v: Op 13 december 1768 verkocht Baltus a Campo, gehuwd met Elisabeth Cremers, een groot aantal onroerende goederen aan Nicolaas a Campo, weduwnaar, de ongehuwde Servaas Bemelmans en Herman Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, voor een totaalbedrag van 1550 pattacons of 6200 gulden en belast met drie vaten en drie koppen rogge, zes koppen en twee malder haver en 10 stuivers cijns. De goederen waren
a) een halve bunder huis, hof en weide te Grijzegrubben, grenzend aan de weduwe Hendrick Drummen, Joannes Meijs en de dorpstraat
b) circa halve bunder weide "de biesselter" te Grijzegrubben, grenzend aan Peter Vaessen, heer Keutten, Leonardus Smeets en Arnoldus Bemelmans
c) anderhalve morgen weide nabij Tervoorst, grenzend aan de Bergerhof, Anthoon Tummers en de Voorsterstraat
d) circa 140 kleine roeden beemd nabij de Bergerbrug, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen en de beek
e) circa 60 kleine roeden beemd nabij de narregats, grenzend aan Paulus Leunissen en de weduwe van der Meer
f) 118,5 kleine roeden land nabij het Nieuwhuis, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen en Gabriel Limpens
g) 99 kleine roeden land aan de "hervaert", zuidwaarts grenzend aan Joannes Meijs, a Campo en de vloedgraaf
h) 41 kleine roeden land nabij de "hervaert", zuidwaarts de erven Vaes Vroemen, de weduwe Joannes Drummen en Jacobus Drummen
i) 55,5 kleine roeden land in de Eertgrubbe, zuidwaarts Vaes Bemelmans, Joannes Meijs en Nol Bemelmans
j) 61 kleine roeden land "den palts", zuidwaarts Paulus Hautvast, jonker Schaesbergh en Lendert Slangen
k) 38,5 kleine roeden land den palts", grenzend aan het voorgaande stuk,
l) 196 kleine roeden land den palts", westwaarts Paulus Leunissen, , Leendert Slangen, erfgenamen jonker Schaesbergh en Paulus Hautvast
m) 108 kleine roeden land aan de Trichterweg, oost Joannes Beckers, Joannes Hermens
n) 124 kleine roeden land "in de withegge", zuidwaarts Maria Limpens, Leonart Smeets, Joannes Meijs
o) 147,5 kleine roeden land "aan de Tiendvrij", zuidwaarts Paulus Hautvast, Nicolaes a Campo
p) 268 kleine roeden land "in de withegge", zuidwaarts heer Habets, Joannes Meijs
q) 150,5 kleine roeden land "aen het witgen", zuidwaarts Jacob Bemelmans en Christiaan Hautvast, Juffrouw Matthijs
r) 46 kleine roeden land "in de swartcoul", zuidwaarts heer a Blisia, Joannes Raeven
s) 57 kleine roeden land "in de swartcoul", oostwaarts en zuidwaarts Lendert Smeets, Nicolaes a Campo
t) 135 kleine roeden land "in de withegge", westwaarts Lendert Smeets, juffrouw Mathijs, Gerard Thumers
u) 95 kleine roeden land "aen den peut", grenzend aan Jan Meijs en juffrouw Matthijs
v) 105,5 kleine roeden land "in de withegge", zuidwaarts de weduwe Caspar Hermens, Paulus Leunissen
w) 144 kleine roeden land in de Eertgrubbe, westwaarts de erfgenamen Vaes Vroemen, Joannes Frissen, erfgenamen jonker Schaesbergh
x) 43 kleine roeden land "aen de pertscoul", grenzend aan Christiaen Hautvast en heer Habets
y) 89 kleine roeden land "in de bourtgrubben", zuidwaarts Matthijs Schetters, weduwe Nicolaij en de vloedgraaf
z) 92 kleine roeden land "aen het peulken", zuidwaarts erfgenamen Frans Frijns, Thevis Bemelmans, heer Habets
aa) 222 kleine roeden land "op de geijsbergh", oostwaarts weduwe van der Meer, erfgenamen Frissen
bb) 70 kleine roeden land "op de houvenast", grenzend aan Leonaert Slangen en Vaes Meijs.
RHCL-LvO 1760, 134v: Op 13 december 1768 verkocht Herman Meijs aan Joannes Petrus Frissen, gehuwd met Anna Catharina Habets, Joannes Hermans, gehuwd met Maria Christina Diederen, en de ongehuwde Geurt Hermans de volgende goederen onder Nuth gelegen:
a) 111 kleine roeden weiland in Helle tussen Joseph Meijs, Willem Raven en de weduwe Mathijs Moenen
b) circa een halve bunder land aan de Nelisweg tussen Joannes, Jan en de erven Thevis Hermans, belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth
c) 90 kleine roeden land aan de Grachtweg tussen Willem Raven en Mathijs Habets, vallend onder de cijnskaart van Berg
d) 103 kleine roeden land "achter Houben" tussen Lambert en Nol Raven, Jan Hermans en Willem Rietra, eveneens vallend onder de cijnskaart Berg
e) 80 kleine roeden "in de Eggersdael" tussen Joseph Meijs en Leendert Habets, ressorterend onder Wijnandsrade
Elke roede kostte twee gulden wat een koopsom van circa 1200 gulden oplevert, waarop 30 gulden staande t.b.v. de heer Ros van Maastricht, gekort werd.
RHCL-LvO 1760, 150r: Op 13 april 1769 leende Hermanus Meijs 700 gulden tegen 5% van Joannes Diederen, burger van Maastricht en bezitter van de revenuen uit de fundatie van Jacob Pesch. Tot onderpand dienden:
a) 302 kleine roeden weiland "het bosken" achter Grijzegrubben tussen Leendert Smeets en juffrouw Mathijs, ter waarde van 45 stuivers per roede
b) 86 kleine roeden beemd "aen de vroeghop" tussen de erven Leunis en juffrouw van der Meer, ter waarde van 25 stuivers per roede
c) 287 kleine roeden land "aen de Paesman" tussen Geurt Nicolaij, Christiaan Hautvast en Lenard Smeets, ter waarde van 42 stuivers per roede
d) 62 kleine roeden land aldaar tussen Christiaan Hautvast en Leonaerd Slangen, ter waarde van 34 stuivers per roede
e) 89 kleine roeden land "aen de vaert" tussen a Campo en Joannes Meijs ter waarde van 35 stuivers per roede
f) 103 kleine roeden land "int Bijsmanneken" tussen de erven Paulus Leunis en de weduwe Hermans, ter waarde van 40 stuivers per roede
g) 98 kleine roeden land aldaar tussen Joannes Meijs en heer Keutten ter waarde van 38 stuivers per roede
h) 135 kleine roeden land aldaar tussen Leonaerd Smeets en . Campo ter waarde van 40 stuivers per roede
i) 41 kleine roeden land aldaar tussen de weduwe Curfs en de weeskinderen Vroemen, ter waarde van 38 stuivers per roede
j) 48 kleine roeden land aan de bovenste Wijenweg tussen Raeven en . Blisia, ter waarde van 38 stuivers per roede
Op 10 november 1770 loste hij de eerste helft en op 20 april 1782 de tweede helft van deze lening af.
RHCL-LvO 1760, 244r: Op 6 februari 1773 sloot Lucia Meijs een overeenkomst met haar neef Herman Meijs. Zij droeg aan hem al haar roerende en onroerende goederen over, te weten een weiland, grenzend aan Leonard Beckers en de weduwe Laurens Cremers, en een akkerland van 90 kleine roeden, het Kevelken, grenzend aan Gabriel Limpens en de weduwe Laurens Cremers. Herman beloofde in ruil zijn tante kost en inwoning te verschaffen voor de rest van haar leven en na haar dood haar begrafenis te regelen. Indien hij en zijn echtgenote voor zijn tante zouden overlijden, zouden alle goederen, behalve het akkerland, naar haar terug gaan.
SAH-Archief Nuth 1, 398-400: In het schatboek van Nuth (ca. 1774) stonden voor Hermen Meijs, wonend binnen Grijzegrubben, de volgende goederen geregistreerd:
1. 237 kleine roeden "den Palsmen", noord Geurt Nicolaij, zuid Lendert Slangen, oost Nelis Hermens, west Christiaan Hautvast
2. 62 kleine roeden aldaar, noord Christiaen Hautvast, zuid weduwe Laurens Cremers, oost Nelis Lemmens, west Lendert Slangen
3. 99 kleine roeden aan de vaart, noord de vloedgraaf, zuid weduwe Joannes Curfs, oost Nicolaes a Campo, west Joannes Meijs
4. 41 kleine roeden aldaar, noord Joannes Meijs, zuid Joannes Drummen, oost weduwe Joannes Curfs, west erven Lendert Vroemen
5. 103 kleine roeden "het bijsmenneken", noord weduwe Mathijs, zuid Joannes Hermens, oost weduwe Joannes Leunissen, west weduwe Casper Hermens
6. 98 kleine roeden land, noord juff. Mathijs, Jacob en Severen Bemelmans, zuid Joannes Meijs, west Jacob Drummen, oost juff. Mathijs
7. 135 kleine roeden land, noord Joannes Spijckers, zuid en oost juff. Mathijs, west Gerith Tummers
8. 48 kleine roeden land, noord en west heer a Blisia, zuid Wijnand Habets, oost weduwe Laurens Cremers
9. 175 kleine roeden land, noord de domeinen, zuid Wijnand Habets, oost de erven Lendert Vroemen, west de Wijenweg, genaamd Karrestraat
10. 51 kleine roeden land, noord Dirk Leunissen, zuid Joannes Drummen, oost de Houwenasterweg, west Paulus Hautvast
11. 42 kleine roeden land , noord Nicolaas a Campo, zuid Joseph Helders, oost Willem Kleintjens, west Joannes Meijs
12. 18 kleine roeden land, noord Cobus Drummen, zuid de Maastrichterweg, oost weduwe Joannes Curfs, west de erven Lendert Vroemen
13. 27 kleine roeden hof, noord de huiswei, zuid de Holenweg, oost Joannes Drummen, west Christiaen Hautvast
14. 86 kleine roeden beemd, noord Christiaen Jaegs, zuid en west weduwe van der Meer, oost Joannes Meulenbergh
15. 61,5 kleine roeden huisweide naast het huis, zuid de hof, oost Joannes Drummen, west Christiaen Hautvast
16. 203 kleine roeden weiland "het boschken", noord en oost de weduwe Mathijs, zuid Lendert Smeets, Joseph en Lucia Helders en Christiaen Jaegs, west Joannes Slangen
17. 15 kleine roeden huis met stallen en schuur binnen Grijzegrubben, noord de Dorpstraat, zuid de huiswei, oost Joannes Drummen, west Christiaen Hautvast
RHCL-LvO 1760, 85v: Op 1 april 1778 kocht Herman Meijs van Paulus Hautvast, gehuwd met Maria Catharina Sistermans, 124 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld "omtrent de vaert" tussen Willem Kleijntjens, Herman Meijs, Nicolaas a Campo, Jacobus Drummen en Hendrik van Loo voor 254 gulden en vier stuivers.
RHCL-LvO 1761, 166r: Op 28 december 1779 kocht Herman Meijs van Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, 174 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld "het Pelsmanneken" tussen Herman Meijs, Joannes Wilhelmus Wolters en Joannes Slangen, voor 55 stuivers per roede.
RHCL-LvO 1761, 169v: Op 14 februari 1780 verkocht Herman Meijs aan Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, 100 kleine roeden land "het Keverken" in het Helleveld, grenzend aan Leonard Beckers, Nicolaes en Martinus a Campo en Joannes Limpens, voor 255 gulden.
RHCL-LvO 1762, 42r: Op 24 september 1781 verkocht Herman Meijs aan zijn zwager Joseph Raeven, gehuwd met Helena Meijs, 80 kleine roeden land aan de Nelisweg tussen Simon Hermens, Peter Spijckers en Joannes Tummers, welk land hij van zijn moeder geërfd had. Zijn echtgenote, Anna Maria Drummen, vertegenwoordigde hem aangezien hij ernstig ziek was. De koopsom, 160 gulden, was bestemd voor missen die, mocht hij sterven, terstond of, indien hij zou genezen, in de loop der tijd gelezen moesten worden. Joseph Raeven zou hiervan de kwitanties overleggen.
RHCL-LvO 1762, 98r: Op 19 april 1782 werd t.b.v. openstaande rekeningen een overzicht gegeven van de onroerende goederen van Hermen Meijs, te weten:
a) 106 kleine roeden huis met moestuin en weide aan de Dorpstraat en de Holleweg te Grijzegrubben tussen Christiaan Hautvast en Joannes Drummen
b) 98 kleine roeden akkerland "aen de vaert" tussen Nicolaes . Campo, Joannes Meijs en de weduwe Joannes Curfs
c) 215 kleine roeden land aldaar tussen Willem Kleijntjens, Joannes Meijs en Nicolaes a Campo
d) 245 kleine roeden land "in de swartcuijl" tussen heer Keutten, Nicolaes a Campo, Hendrik Bemelmans en het "Bieljen"
Daags erna, 20 april, leende hij 500 gulden van B. Cruts, rijproost van Vaesrade, tegen 4% rente. Voornoemde goederen dienden tot onderpand.
RHCL-LvO 1762, 228v: Op 26 maart 1784 werden door Willem Kleijntjens en zijn vrouw Elisabeth Hermans, weduwe Joannes Drummen, afspraken gemaakt omtrent de erfenis van Anna Maria Drummen, echtgenote Herman Meijs, en dochter uit het eerste huwelijk. Zij mocht de kamer met weide en moestuin behouden die haar stiefvader op 19 december 1760 voor haar gekocht had van Jacobus en Bartolomeus Drummen. Zij was 50 kleine roeden groot, gelegen te Grijzegrubben, en kostte 33,25 pattacons en eenzesde deel in 100 gulden, ten laste van Leonaerd Smeets. Verder werden haar nog 40 kleine roeden land in het Grijzegrubberveld "aen ´t witgen" tussen Leonaerd Smeets, de weduwe Joannes Meijs, Jacobus Drummen en Paulus Leunissen, toegekend.
RHCL-LvO 1763, 103r: Op 16 oktober 1786 leende Herman Meijs van Sophia Paula Cruts, weduwe Hubertus Caters, 800 gulden tegen 5% rente en stelde tot onderpand 200 kleine roeden land "boven het witgen" in het Grijzegrubberveld, alsmede de goederen hem toebedeeld uit de erfenis van zijn schoonouders op 24 oktober 1784 en van zijn ouders op 13 januari 1769. Verder nog 198 kleine roeden weiland tussen hemzelf en Peter Horstmans, welke weide hij binnenkort van Leonaerd Smeets zou naasten.
SAH-Archief St.-Bavo Nuth inv. 278, stuk 25: Op 11 januari 1806 (21 nivose XIII) verklaarde Hermanus Meijs, landbouwer, wonende te Grijzegrubben, 130 gulden tot zijn last te nemen, staande ten behoeve van de kerk van Nuth. Dit bedrag stond eerst ten laste van Maria Catharina Helders, weduwe Petrus Drummen. Hermanus Meijs had van haar 90 kleine roeden land gekocht. Hij betaalde door het overnemen van deze schuld.
RHCL-Memorie van Successie Nuth: De nalatenschap van Herman Meijs werd op 22 oktober 1828 aangegeven door Jan Willem en Maria Elisabeth Meijs, alsmede de kinderen van wijlen Maria Magdalena Meijs uit haar huwelijk met Mathijs Bemelmans, allen wonend te Grijzegrubben. De nalatenschap bestond uit:
1) helft in 68 kleine roeden weiland "het boschken" tussen Mathijs a Campo en Renier Brants
2) 84 kleine roeden land in de Eertgrubbe tussen wed. Nic. a Campo en P. Hautvast
3) 92 kleine roeden 80 ellen land "de Palsman" tussen P. Hautvast en W. Ruijters
4) 44 kleine roeden 80 ellen aan de Vaarts tussen J. Diederen en G. Dewez
5) 22 kleine roeden 40 ellen aldaar tussen wed. Dautzenberg en J. Diederen
6) 20 kleine roeden 20 ellen land "het Bijsmanneke" tussen G. Dewez en J. a Campo. Zoon van Laurentius MEIJS en Anna RAEVEN.


IV.36 Hermanus DRUMMEN, geboren ca. 1720, overl. na 12 juni 1780 (mogelijk is hij gedoopt als Henricus!)
RHCL-LvO 2078, 59v noemt zoon Peter
RHCL-LvO 1850, 456: Op 9 juli 1748 verklaarde Hermanus Drummen, gehuwd met Joanna Schoonhoven, 100 gulden tegen 5% geleend te hebben van Joannes Vroemen, gehuwd met Catharina Dullens.
Tot onderpand stelde hij 136 kleine roeden weiland te Douvengenhout onder de bank Oirsbeek, grenzend aan Hendrick Douven en Hendrick Schrijen, hoofdzijden Everard Tevissen en de dorpstraat.
Deze lening werd op 18 november 1770 afgelost.
De akte werd op 13 augustus 1748 gerealiseerd voor de schepenbank Oirsbeek.
RHCL-LvO 1854, 34: Op 31 december 1776 verklaarde Hermanus Drummen, gehuwd met Joanna Schoonhoven, 150 gulden tegen 5% geleend te hebben van de heer Kremers, beneficiant "int Roet", welk geld stond op het altaar van Sint Agnes te Etzenrade.
Tot onderpand stelde hij:
a) 200 kleine roeden land "int hultervelt omtrent de hulter linne" onder cde bank Oirsbeek, grenzend aan Willem Lindemans en de weduwe Andries Kleuters, hoofdzijden de weg van Hout naar ´t Rooth en Jan Limpens;
b) 64 kleine roeden land aan het Kruis te Oirsbeek, grenzend aan Henricus Goossens en de erfgenamen Joannes Hein, hoofdzijden het voetpad en de weg.
de akte werd op 2 januari 1777 gerealiseerd voor de schepenbank Oirsbeek.
RHCL-NA 3800, 10: Op 27 februari 1783 liet Herman Drummen, weduwnaar van Joanna Schoonhovens en wonend te Douvengenhout onder Merkelbeek, door notaris Peusens te Amstenrade een schenkingsakte opstellen. Zoon van Petrus DRUMMEN (zie III.25) en Gisela BORVELTS.
Gehuwd voor de kerk op 11 september 1744 te Merkelbeek met Joanna SCHOONHOVEN, 19 jaar oud, gedoopt op 6 november 1724 te Merkelbeek (getuige(n): Conrardus Schoor, Elisabetha Douven), overleden op 12 juni 1780 te Merkelbeek op 55-jarige leeftijd, echtgenote Herman Drummen, dochter van Joannes SCHOONHOVEN en Helena SCHRIJEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Helena, gedoopt op 18 maart 1745 te Merkelbeek.
2.  Joannes Petrus, gedoopt op 13 december 1746 te Merkelbeek.
3.  Petrus, gedoopt op 25 oktober 1748 te Merkelbeek.
4.  Helena, gedoopt op 1 december 1751 te Merkelbeek.
5.  Joanna Maria, gedoopt op 15 maart 1758 te Merkelbeek, overleden op 11 mei 1816 te Merkelbeek op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 24 april 1775 te Merkelbeek met Petrus LATTEN, 24 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 20 december 1750 te Merkelbeek, overleden op 18 oktober 1839 te Merkelbeek op 88-jarige leeftijd, zoon van Franciscus LATTEN en Maria Agnes ROOTKRANS.


IV.38 Petrus DRUMMEN, gedoopt op 24 oktober 1723 te Schinnen (getuige(n): Hermanus Borvels, Joanna Bijssch), overleden op 29 augustus 1757 te Hegge-Schinnen op 33-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1758, 180r: Op 11 april 1742 kocht Leonaert Smeets, gehuwd met Catharina Bemelmans, 60 kleine roeden akkerland " aen het witgen" in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Mevis Crans, Encken Drummen, Paulus Leunis en Paulus Meis, voor 30 stuivers per kleine roede. Verkoper was Peter Drummen uit Hegge onder Schinnen, die dit land genaast had van Mevis Crans. Dit land was afkomstig uit de nalatenschap van oom Hendrick Drummen. Zoon van Petrus DRUMMEN (zie III.25) en Gisela BORVELTS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 25 mei 1754 te Schinnen met Margaretha HORSTMANS, 30 jaar oud, gedoopt op 18 maart 1724 te Schinnen, overleden op 5 november 1779 te Hegge-Schinnen op 55-jarige leeftijd, dysenterie, begraven op 6 november 1779 te Schinnen, dochter van Laurentius HORSTMANS en Maria BEMELMANS. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 23 september 1769 te Schinnen (getuige(n): Petrus Cals, Joanna Maria notten, Maria Catharina Knubben) met Christianus SWINNEN, zoon van Henricus en Joanna Biessen, weduwnaar Catharina Haertmans.}
Uit dit huwelijk:

1.  Maria Gisela, gedoopt op 8 augustus 1754 te Schinnen, overleden op 3 februari 1828 te Op de Bies-Schimmert op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20 oktober 1776 te Schimmert met Lambertus DORMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 23 oktober 1751 te Schimmert, overleden op 16 november 1816 te Op de Bies-Schimmert op 65-jarige leeftijd, zoon van Petrus DORMANS en Maria Catharina BROUWERS.
2.  Laurentius, gedoopt op 26 oktober 1756 te Schinnen, overleden op 28 december 1832 te Schimmert op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 21 november 1779 te Schimmert met Maria Catharina TOORENS, 21 jaar oud, gedoopt op 21 maart 1758 te Schimmert, overleden op 14 juli 1838 te Schimmert op 80-jarige leeftijd, dochter van Bartholomeus TOORENS en Catharina WILLEMS.


Generatie VV.14 Theodorus DREMMEN, gedoopt op 3 december 1725 te Wijnandsrade (getuige(n): Theod. Drummen, Eliz. Janssen), overleden op 10 april 1800 te Wijnandsrade op 74-jarige leeftijd, 20 Germinal VIII; in het huis van zijn zoon Joannes.
RHCL-AHW 170, 158: Op 15 september 1733 verkocht Jan Drummen, gehuwd met Maria Vossen, aan Dirck Drummen, zoon van Joannes Drummen en Anna Mees, welke ouders namens hun kind optraden, 48 kleine roeden akkerland "achter den ouden coolhoff" onder Wijnandsrade, grenzend aan de Laarderweg, het Hoensbroekervoetpad lopend naar de Mellestraat, de vader van de koper en de erfgenamen Jan Papperts, voor 15 pattacons en een hemd. Zoon van Joannes DRUMMEN (zie IV.14) en Anna MEES.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 11 februari 1747 te Wijnandsrade met Maria PAUWEN, overleden op 15 september 1781 te Laar-Wijnandsrade, dysenterie.
Uit dit huwelijk:

1.  Anna Maria, gedoopt op 15 januari 1748 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Dremmen (grootvader), Maria Vaesen namens Maria Heijnen (grootmoeder van moederskant)), overleden 1748/1749.
2.  Anna Maria DRUMMEN, gedoopt op 13 maart 1749 te Wijnandsrade (getuige(n): Jacobus Heijnen namens H. Heijnen, pastoor van Wijnandsrade, Christina Wimus namen Joanna Dremmen), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 2 oktober 1781 te Nuth op 32-jarige leeftijd, dysenterie, begraven op 3 oktober 1781 te Nuth.
Zij overleed aan buikloop en vlak voor en na haar overlijden stierven ook drie van haar kinderen aan buikloop.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 8 november 1772 te Wijnandsrade met Thomas Anthonius La HEIJE, 28 jaar oud, gedoopt op 12 maart 1744 te Nuth (getuige(n): Joannes la Heije, Joanna Gielen).
RHCL-LvO 1762, 266v: Op 21 oktober 1784 verklaarde Joannes Adamus de Lahaije, weduwnaar Joanna Maria Vreuls, thans in tweede huwelijk met Anna Elisabetha Heuts, dat hij op 23 augustus 1784 wederom het collecteurschap van Nuth verworven had. Hij stelde daartoe al zijn goederen tot onderpand. Zijn broer Thomas Anthoen de Lahaije, trad als medeborg op en stelde daartoe tot onderpand de goederen waarvan een kwart door zijn vrouw bij erfenis verkregen was en waarvan twee delen via ruil verworven waren van zijn zwagers Joannes Brouns en Hubertus Vreuls. Het betrof:
a) 389,5 kleine roeden huis met moestuin en weide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Wijnand Habets en de gats;
b) 113 kleine roeden akkerland achter de moestuin, grenzend aan Dirck Meulenbergh, Willem Coumans en het voetpad;
c) 216 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Peter Grootjans, Leonaerd Smeets en de Ludderweg;
d) 132 kleine roeden akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Slangen, de erfgenamen Martinus Cobben en de weg, belast met zeven koppen rogge aan het huis Wijnandsrade;
e) 104 kleine roeden akkerland "op den langen reijn" onder Wijnandsrade, grenzend aan de kinderen bvan Wilhelmus Habets, de rein en Jacobus Raemeckers;
f) 100 kleine roeden akkerland op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Jacobus Raemeckers en Nicolaes van Can, belast met zeven malder rogge aan de armen van Nuth.
RHCL-LvO 1763, 127r: Op 9 maart 1787 leende Thomas Anthonius de La Haije, inwoner van Hellebroek onder Nuth en gehuwd met Maria Helena Vreuls, 400 gulden tegen 5% van Elisabeth la Meure, burgeres van Maastricht. Hij borgde daartoe met de goederen die deels via erfenis van zijn echtgenote (deling van 19 maart 1782), deels via ruil met zijn zwagers (31 augustus 1784) verkregen waren:
a) 303 kleine roeden huis met moestuin en huiswei, grenzend aan Joannes Adamus de Lahaije, de gats, de hof Berg en de straat;
b) 75 kleine roeden akkerland achter de huiswei, grenzend aan Joannes Adamus de Lahaije, Dirck Meulenberg, het voetpad en de Putweide;
c) 103 kleine roeden akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Adamus de Lahaije, Servaes Spijckers, hof Berg en de lange rein;
d) 160 kleine roeden akkerland "op den wegh", grenzend aan Joannes Adamus de Lahaije, Leonardus Smeets en de weg;
e) 40 kleine roeden beemd, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, Joannes Adamus de Lahaije, de weg en Servaes Bemelmans.
De lening werd op 23 augustus 1788 afgelost.
RHCL-LvO 1763, 217r: Op 31 juli 1788 verkocht Thomas Anthonius de Lahaije, wonend te Hellebroek onder Nuth gehuwd met Maria Helena Vreuls, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 37 1/2 kleine roeden beemd "den haeversolder" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Adamus de Lahaije, de weduwe Joannes Frissen, de erfgenamen Jacobus Bemelmans en de weg, voor vier gulden per kleine roede.
RHCL-LvO 1763, 231r: Op 14 november 1788 leende Thomas Anthonius de Lahaije, wonend te Hellebroek-Nuth en gehuwd met Helena Vreuls, 1600 gulden tegen 5% van juffrouw Maria Catharina Boesten, burgeres van Maastricht. Van dit bedrag was 707 gulden bestemd om het vierde deel te kopen in de nagelaten schoonouderlijke goederen, te weten 404 kleine roeden huis met weide en toebehoor, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de gats, Hendrick Drummen, de hof Berg en de dorpstraat. Een vierde deel had hij reeds via zijn vrouw verworden en twee delen reeds gekocht van zijn zwagers Jan Brouns en Hubert Vreuls. Het laatste deel zou hij van zijn broer Joannes Adamus de Lahaije, gehuwd met Joanna Maria Vreuls, kopen.
Tot onderpand dienden voornoemde goederen alsmede:
a) 84 kleine roeden akkerland achter de huiswei, grenzend aan zijn broer J.A. de Lahaije, Dirck Meulenbergh en het voetpad;
b) 103,5 kleine roeden akkerland "op het stuckxken", grenzend aan J.A. de Lahaije, de erfgenamen Servaes Spijckers en de Bergerhof;
c) 78 kleine roeden akkerland "op den reijn", grenzend aan J.A. de Lahaije, en het voetpad;
d) 73,5 kleine roeden akkerland op de Ludderweg, grenzend aan J.A. de Lahaije, Jacob Raemeckers en de weg van Hunnecum naar Aalbeek;
e) 164,5 kleine roeden akkerland op de Ludderweg, grenzend aan J.A. de Lahaije, Leonaerd Smeets en de weg.
RHCL-LvO 1764, 114: Op 14 januari 1791 verkocht Thomas Anthoen Lahaije, gehuwd met Maria Helena Vreuls, aan Joanes Spijckers, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Helena Slangen, 84 3/4 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Dirck Meulenbergh, Joannes Adamus Lahaije, Leonard Coumans en de Bergerhof, voor vier gulden en vijf stuivers per kleine roede. Het land was verpacht aan Joannes Adamus Lahaije, aan wie de helft van de oogst zou toevallen.
RHCL-LvO 1764, 160: Op 31 maart 1791 verkocht Thomas Anthonius de Laheije, gehuwd met Helena Vreuls, aan Wilhelmus Houben, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Catharina Paes, twee percelen akkerland op de Ludderweg te Hunnecum onder Nuth, te weten 54 kleine roeden en 161 1/4 kleine roeden, grenzend aan Joannes Adamus de Laheije, Wilhelmus Houben zelf en de Ludderweg. Kaf, stro en de helft van de staande gewassen waren voor de koper. Verder verkocht hij nog 89 1/4 kleine roeden weiland binnen Hunnecum gelegen, grenzend aan de gats, Joannes Adamus de Laheije en de Bergerhof. Het akkerland kostte vier gulden en vijftien stuivers, de weide vijf gulden per kleine roede.
RHCL-LvO 1764, 171: Op 21 september 1791 verkocht Thomas Anthoen de Lahaije, inwoner van Hellebroek-Nuth en gehuwd met Maria Helena Vreuls, aan Cornelia Douven, weduwe van Joannes Slangen, inwoonster van Hunnecum-Nuth, 198 kleine roeden weiland met plaats, bebouwing en mestvaalt, grenzend aan Adamus de Lahaije, Henricus Drummen, de gats en het voetpad; en verder 103,5 kleine roeden akkerland "het stuckxken" in het Hunnecummerveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Adamus de Lahaije, de weduwe Slangen zelf, Joannes Gorissen en de weg, belast met drie koppen en drie malder rogge aan het huis Wijnandsrade. Voor iedere kleine roede werd een Franse kroon betaald.
De verkoper diende het huis, waarin nu zijn broer woonde, leeg op te leveren of de koopster schadeloos te stellen. Zoon van Thomas Anton La HAYE en Sibilla GIELEN. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 25 mei 1784 te Nuth met Maria Helena VREULS, 27 jaar oud, gedoopt op 15 november 1756 te Voerendaal, overleden op 12 april 1817 te Schinnen op 60-jarige leeftijd, dochter van Leonardus VREULS en Anna La HAIJE.}
3.  Maria Catharina, gedoopt op 8 februari 1751 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Dremmen, Maria Vaessen namens Catharina Heijnen).
4.  Joannes, gedoopt op 30 september 1752 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Dremmen, Maria Catharina Ruschopp), overleden op 30 september 1752 te Wijnandsrade, 0 dagen oud, doopinschrijving vermeldt obiit.
5.  Maria Ida, gedoopt op 17 februari 1754 te Wijnandsrade (getuige(n): Ida Froemen, Melchior Dremmen).
6.  Joannes Petrus (zie VI.7).
7.  Joanna Elisabeth DRUMMEN, gedoopt op 22 juni 1758 te Wijnandsrade (getuige(n): Jenon Wenée, Philip Conen namens Reinerus Quaedvlieg), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 9 januari 1797 te Nuth op 38-jarige leeftijd, 20 Nivose V.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 18 februari 1787 te Wijnandsrade met Joannes BEMELMANS, 26 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 3 december 1760 te Nuth (getuige(n): Joannes Bemelmans (oom), Anna Maria Coenen namens Christina Bruls), overleden op 30 maart 1831 te Nuth op 70-jarige leeftijd, in de overlijdensakte wordt als achternaam van zijn moeder Dormans gegeven (maar dat is de moeder van zijn moeder!), zoon van Matthias BEMELMANS en Helena BRULS. {Hij is later gehuwd op 45-jarige leeftijd op 13 november 1806 te Nuth met Catharina Gertrudis DOEMEN, 26 jaar oud, geboren op 26 september 1780 te Veijl-Bingelrade, gedoopt op 26 september 1780 te Bingelrade (getuige(n): Jacobus Mathias Doemen (Roeth-Bingelrade), Catharina Offermans (Veijl-Bingelrade)), dochter van Petrus DOEMEN en Anna Elisabeth MEVISSEN.}
8.  Joanna Maria, gedoopt op 30 mei 1761 te Wijnandsrade (getuige(n): Anna Linden, Joannes Dremmen, grootvader, namens Petrus Cremers).
9.  Joannes Henricus, gedoopt op 3 februari 1766 te Wijnandsrade (getuige(n): J. Henricus Kemling, pastoor van Wijnandsrade, Maria Hensen), overleden op 11 september 1781 te Wijnandsrade op 15-jarige leeftijd, dysenterie.


V.16 Joannes DRUMMEN, smid, gedoopt op 4 juli 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen (grootvader), Joanna Hermens namens Helena Bruls), overleden op 16 april 1804 te Nuth op 74-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1759, 246r: Op 15 mei 1761 verkocht Geurt Hermens, gehuwd met Anna Elisabeth Smeets, aan zijn zwager Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, zijn kindsdeel, zoals toebedeeld op 3 april 1761, bestaande uit:
a) 120 kleine roeden weide "de keurensweijde" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de straat en het lot van Willem Kleintjens, belast met een half vat koren aan de kerk van Nuth, elke kleine roede voor twee gulden;
b) 70 kleine roeden akkerland "aen de vaert", grenzend aan Joannes Meijs, juffrouw Keuten, Nicolaes a Campo en Leonaerd Vroemen, voor 30 stuivers per kleine roede;
c) 63 kleine roeden akkerland "op de acht bounder", grenzend aan Arnoldus Bemelmans en Joannes Franciscus Kerckhoffs, voor 30 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 39r: Op 16 mei 1761 verkocht Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, aan zijn zwager Willem Cleijntjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, de 20 kleine roeden akkerland "aen de vaert" en de 63 kleine roeden akkerland "op de acht bounder" die hij de voorafgaande dag gekocht had. Iedere kleine roede kostte 30 stuivers.
RHCL-LvO 1759, 247r: Op 16 juni 1761 leende Joannes Drummen, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Catharina Hermens, 250 gulden tegen 5% van de heer Werden, rentmeester van het huis Hoensbroek, en stelde tot onderpand:
a) 130,5 kleine roeden akkerland "op den houwenast" onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens en heer Kerckhoffs;
b) 120 kleine roeden weiland, welke hij op 15 mei 1761 gekocht had
Het geld was bestemd om de aankoop van deze weide te betalen.
RHCL-LvO 1760, 164v: Op 1 december 1766 verkocht de nog ongehuwde Jacobus Drummen zijn derde deel in huis, weide en moestuin, uitgezonderd de bouwlanden, welke hem zouden toevallen uit de nalatenschap van wijlen zijn vader Hendrick Drummen, aan zijn broer Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens. Moeder Catharina Bruls gaf toestemming maar behield wel het recht op vrije in- en uitgang van het huis. Bovendien zou zij jaarlijks zes gulden ontvangen van Joannes, die aan zijn broer Jacobus voor dit erfdeel 50 pattacons of 200 gulden betaalde.
RHCL-LvO 1760, 139r: Op 1 december 1766 verkocht Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, aan Hermanus Meijs, gehuwd met Anna Maria Drummen, 120 kleine roeden weiland "keurensweijde" nabij Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Willem Kleijntjens, de Neijerweg, de koper en de Holleweg, voor 50 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met twee koppen rogge aan de kerk van Nuth.
RHCL-LvO 1760, 211v: Op 8 april 1771 verkocht Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, aan zijn zwager Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 50 kleine roeden akkerland "in de Eertgrubbe" onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens, de koper en de weduwe Joannes Frissen, voor twee gulden per kleine roede.
RHCL-LvO 1727: Op 12 februari 1772 verklaarde Joannes Drummen, smid te Grijzegrubben, dat hij verleden jaar in de oogsttijd naar Joannes Slangen, halfwin op Nierhoven, gegaan was om de rekening voor verrichte arbeid te innen. Slangen had niet alleen geweigerd te betalen, maar was hem zelfs met een vuurtang te lijf gegaan. Hij had de slagen op zijn hoofd kunnen afwenden, maar daardoor wel een paar klappen op zijn arm gekregen. Ten gevolge van deze slagen had hij enige dagen niet kunnen werken.
De gerechtsbode Peter Ruijters had dit alles gezien, want hij was door Joannes Drummen gevraagd om mee te gaan, aangezien Slangen erom bekend stond te slaan in plaats van te betalen.
Deze verklaring werd vervolgens door Peter Ruijters bevestigd.
Bovendien verklaarde bode Gereth Bisschops dat hij, toen hij in opdracht van Drummen om betaling ging vragen, door Slangen met een hooivork weggejaagd was.
RHCL-LvO 1763, 180r: Op 21 augustus 1781 verkochten Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, en Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Henricus Drummen, zoon van Joannes en gehuwd met Anna Maria Paes, 44 kleine roeden akkerland "achter de coolhoven" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Bemelmans, Jacobus Bemelmans, Joseph Helders en het voetpad, voor 84 gulden.
De akte werd geraliseerd op 3 novembr 1787.
RHCL-LvO 1763, 57v: Op 27 oktober 1785 verklaarde Joannes Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Catharina Hermans, dat hij de eigenaar was van een weide genaamd "de schans", waarvan oostwaarts een kreek ter grootte van drie kleine roeden uitsprong in de weide van Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, wonend te Terstraten onder Nuth.
Hij verkocht deze weide nu aan voornoemde Limpens voor 30 gulden. Zoon van Henricus DRUMMEN (zie IV.20) en Margaretha BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20 mei 1752 te Nuth (getuige(n): Petrus Drimmen, Joannes Hermens) met Catharina Clara HERMENS, 33 jaar oud, gedoopt op 19 januari 1719 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Clara Celis), overleden op 6 november 1796 te Grijzegrubben-Nuth op 77-jarige leeftijd, 16 Brumaire V, dochter van Nicolaus HERMANS en Maria Agnes CELISSEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Maria Margaretha, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 22 juli 1752 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens (grootvader), Margaretha Bruls (grootmoeder)).
2.  Henricus (zie VI.14).
3.  Maria Margaretha, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 1 oktober 1756 te Nuth (getuige(n): Petrus Drimmen, Maria Hermens), achternaam bij doop Drimmen, overleden op 2 juni 1795 te Grijzegrubben-Nuth op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 18 juli 1784 te Sittard met Joannes Matthias COBBEN, 22 jaar oud, geboren te Dael-Nuth, gedoopt op 1 september 1761 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Cobben (oom), Maria Catharina Consten), zoon van Joannes COBBEN en Elisabeth GORISSEN. {Hij is later gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20 november 1796 te Nuth, 30 Brumaire V, gehuwd voor de kerk op 22 november 1796 te Nuth met Maria Helena PETERS, geboren ca. 1770 te Susterseel (D), was ten tijde van haar huwelijk dienstmeid bij Peter Matthijs Hautvast, dochter van Paulus PETERS en Elisabeth GEELEN.}
4.  Nicolaus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 29 mei 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Barbara Dormans).
5.  Joannes Bartholomeus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 23 december 1761 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Drummen, Maria Hermens namens Maria Zelissen).


V.18 Petrus DRUMMEN, gedoopt op 5 januari 1732 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Bruls, Elisabeth Hautvast), overleden op 11 november 1796 te Grijzegrubben-Nuth op 64-jarige leeftijd, 21 Brumaire V.
RHCL-LvO 1760, 205v: Op 3 mei 1771 verkocht Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Timmers, 57 kleine roeden akkerland "op het beijtelken" achter Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast, weduwe van der Meer en de Wijenweg, voor twee gulden per kleine roede. Peter Drummen had dit land op 15 april 1771 genaast van Willem Kleintjens.
RHCL-LvO 1761, 18r: Op 18 december 1775 verkocht Peter Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Maria Catharina Helders, aan de ongehuwde Servaes Bemelmans 64 kleine roeden akkerland "aen het peulken" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Christiaen Hautvast, Jacobus Drummen en de kinderen van Mevis Deumens. Iedere kleine roede kostte 45 stuivers. De verkoper behield de helft van de oogst.
RHCL-LvO 1763, 180r: Op 21 augustus 1781 verkochten Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, en Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Henricus Drummen, zoon van Joannes en gehuwd met Anna Maria Paes, 44 kleine roeden akkerland "achter de coolhoven" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Bemelmans, Jacobus Bemelmans, Joseph Helders en het voetpad, voor 84 gulden.
RHCL-LvO 1762, 161r: Op 27 januari 1783 leenden Joseph Helders, gehuwd met Catharina Ritterbeckx, en zijn zwager Petrus Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, inwoners van Grijzegrubben-Nuth, 100 gulden tegen 5% van J.C. Toebaert, premissarius te Nuth. Tot onderpand dienden de volgende onroerende goederen, waarvan hun (schoon)vader Joseph Helders, weduwnaar Maria Keulen, het vruchtgebruik had afgestaan:
a) 87 kleine roeden weiland "Bronsbergh" te Grijzegrubben, grenzend aan Joannes Spijckers, Nicolaes Cordeweners, de weg en de erfgenamen Wijnand Habets;
b) 50 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg, grenzend aan de erfgenamen Joannes Meijs, de weduwe Henric van Loij, Hermen Meijs en de weg;
c) 50 kleine roeden akkerland op de Karrestraat, grenzend aan Joannes Spijckers, Peter Schetters, de weg en Dirck Cloots.
RHCL-LvO 1762, 208r: Op 9 december 1783 verklaarde Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, 50 gulden schuldig te zijn aan Peter Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhofs, vanwege een gekochte koe. Omdat hij dat geld niet had, werd dit bedrag omgezet in een lening tegen 5%. Tot onderpand stelde hij 60 kleine roeden weiland nabij de "nieuwe weijde" onder Nuth, grenzend aan Jacob Drummen, weduwe Joannes Curfs en de Neijerweg.
RHCL-LvO 1763, 28v: Op 7 november 1788 verkocht Peter Drummen, gehuwd met Catharina Helders, aan Matthijs Schetters, gehuwd met Anna Maria Eggen, 50,5 kleine roeden weiland "aen de nieuwe weijde" onder Nuth, grenzend aan Barbara Drummen, Joannes Curfs, Henricus Bemelmans en de weg, voor 71 stuivers per kleine roede, zijnde belast 50 gulden aan de weduwe Spijckers, te korten op de koopsom.
Afgesproken werd dat de koper het land binnen een half jaar na de dood van de schoonvader van Petrus Drummen met hem moest ruilen tegen een vergelijkbaar stuk weide, zoals dat uit de erfenis zou toevallen.
RHCL-LvO 1764, 116: Op 19 januari 1791 leende Petrus Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Maria Catharina Helders, 130 gulden tegen 5% van pastoor Joannes Scherpenseel van Nuth. Tot onderpand diende:
a) 14 kleine roeden huis met moestuin te Grijzegrubben, grenzend aan Joseph Helders, Christiaen Jaeqs, Petrus Schetters en de weg;
b) 43 kleine roeden weiland "op de Bronsbergh" onder Grijzegrubben, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Joseph Helders, de erfgenamen Maria Alofs en de weg;
c) 50 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg, grenzend aan heer Kerckhoffs, Henric van Loo en Hermen Meijs;
d) 50 kleine roeden akkerland op de Karrestraat, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Joannes Petrus Schetters, Dirck Cloots en de weg;
e) 22 kleine roeden akkerland "op den Geijsbergh", grenzend aan Joannes Petrus Schetters, Leonardus Smeets en het voetpad.
RHCL-LvO 1764, 305: Op 17 juni 1793 verkocht Petrus Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, aan Laurens Schetters, gehuwd met Anna Elisabeth Hautvast, 22 kleine roeden akkerland "op de Geijsbergh", grenzend aan Joannes Petrus Schetters, Leonardus Smeets en Nicolaas Cordeweners, voor vier gulden per kleine roede. Zoon van Henricus DRUMMEN (zie IV.20) en Margaretha BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 5 maart 1764 te Sittard met Maria Catharina HELDERS, geboren ca. 1741, overleden op 9 april 1808 te Nuth, dochter van Joseph HELDERS en Maria KEULEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Maria Margaretha, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 11 juni 1764 te Nuth (getuige(n): Josephus Helders, Margaretha Bruls).
2.  Maria Sijbilla, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 10 augustus 1766 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen, Maria Keulen).
3.  Anna Elisabeth, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 11 november 1769 te Nuth (getuige(n): Jacobus Drummen, Joanna Maria Ritzen namens Aleida Aelfers).
4.  Maria Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 9 maart 1772 te Nuth (getuige(n): Josephus Helders, Catharina Hermens).
5.  Maria Elisabeth, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 20 mei 1774 te Nuth (getuige(n): Egidius Helders, Barbara Dormans).
6.  Anna Elisabeth, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 30 augustus 1778 te Nuth (getuige(n): Bartholomaeus Drummen, Anna Gertrudis Retersbeeck namens Anna Catharina Widdershoven).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18 april 1803 te Nuth met Jan Matthias CALS, 36 jaar oud, gedoopt op 30 mei 1766 te Schinnen, overleden op 2 april 1809 te Nuth op 42-jarige leeftijd, zoon van Joannes CALS en Sophia SLIJPERS.
7.  Maria Aloijsia, geboren op 28 januari 1785 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 28 januari 1785 te Nuth (getuige(n): Adamus Gielen (Schinnen) namens Jacobus Drummen (Nuth), Anna Maria Drummen (Nuth)).


V.22 Jacobus DRUMMEN, gedoopt op 3 oktober 1740 te Nuth (getuige(n): Jacobus Drimmen, Anna Hautvast).
RHCL-LvO 1760, 164v: Op 1 december 1766 verkocht de nog ongehuwde Jacobus Drummen zijn derde deel in huis, weide en moestuin, uitgezonderd de bouwlanden, welke hem zouden toevallen uit de nalatenschap van wijlen zijn vader Hendrick Drummen, aan zijn broer Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens. Moeder Catharina Bruls gaf toestemming maar behield wel het recht op vrije in- en uitgang van het huis. Bovendien zou zij jaarlijks zes gulden ontvangen van Joannes, die aan zijn broer Jacobus voor dit erfdeel 50 pattacons of 200 gulden betaalde.
RHCL-LvO 1760, 242v: Op 3 april 1769 sloten Mathijs Ruijters, ongehuwd, en zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, een overeenkomst met de timmerman Nicolaes Ruijschop, gehuwd met Mechtild Limpens. Daarin werd bepaald dat timmerman Ruijschop, voorzover het houtwerk betrof, een huis zou bouwen nabij de Tibert tot Nierhoven aan de Wijenweg. Er was sprake van "vier gebonden van achthien voeten overbalck binnen werck ende twelf voeten in het gerech tuschen de stijlen". Verder zou hij ook voor het binnenwerk als zolder, vensters, deuren en een zoldertrap zorgen. Echter het dak, de wanden, metsel- en ijzerwerk bleef voor rekening van Ruijters en Drummen. De aanneemsom bedroeg 300 gulden, welk bedrag geleend werd van het Wittevrouwenklooster te Maastricht tegen 5%. Gertrud Meex, hun nicht, trad op als medeborg en stelde tot onderpand de volgende goederen:
a) 70 kleine roeden akkerland aan het Stepken onder Nuth,grenzend aan Joannes Bruls, de weduwe van der Meer en de heer van Nuth;
b) 50 kleine roeden akkerland op den grooten bosch onder Nuth, grenzend aan de weduwe van der Meer en Hendrick van Loo;
c) 50 kleine roeden akkerland op den distelen driesch, grenzend aan Vaes Bemelmans, Willem Biesjans en Joannes Hautvast.
Beide zwagers borgden daarnaast met het land waar het huis op gebouwd zou worden, 66 kleine roeden, grenzend aan Peter Houben, Franciscus Hulskens en de wijenweg.
De lening werd op 20 maart 1783 afgelost.
RHCL-LvO 1761, 194r: Op 28 juni 1770 verkocht Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, aan Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtildis Limpens, 41,5 kleine roeden akkerlanden opde Maastrichterweg onder Nuth, grenzend aan de koper en Gertruijd Eggen, voor twee gulden per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 204v: Op 12 november 1770 verkocht Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 57 kleine roeden akkerland, gelegen op het bijselken onder Nuth, grenzend aan Joannes Hautvast, de weduwe van der Meer, de wijenweg en Joannes Hautvast. Iedere kleine roede kostte twee gulden. Dit land werd, volgens verklaring van 15 april 1771 genaast door Peter Drummen.
RHCL-LvO 1760, 202r: Op 13 maart 1771 verklaarde Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, dat hij op 27 februari 1771 van zijn oom Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, een weide, gelegen nabij de nieuwe weide, grenzend aan Jacobus Drummen, de weduwe van Joannes Corfs, de straat en de beemd, genaast had. Hij betaalde 125 gulden.
RHCL-LvO 1760, 219r: Op 4 december 1771 leende Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, inwoner van Nuth, 50 gulden tegen 5% van W.G. van der Meer, heer van Manshoven en Sassenbroek, gehuwd met M.C. de Kinder. Hij borgde met 64 kleine roeden weiland, gelegen op de wijenweg onder Nuth, grenzend aan de kamp waar zijn huis op staat, Peter Houben, Francis Hulskens en de weg. En voorts borgde hij met 66 kleine roeden akkerland in de clappersdael onder Nuth, grenzend aan vrouwe van der Meer, Peter Houben en Joannes Bruls. Op 28 februari 1788 werd deze schuld afgelost.
RHCL-LvO 1763, 180r: Op 21 augustus 1781 verkochten Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, en Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Henricus Drummen, zoon van Joannes en gehuwd met Anna Maria Paes, 44 kleine roeden akkerland "achter de coolhoven" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Bemelmans, Jacobus Bemelmans, Joseph Helders en het voetpad, voor 84 gulden.
RHCL-LvO 1762, 16r: Op 22 september 1781 maakte Gertruijd Meex, ongehuwd en bejaard, woonachtig te Nierhoven, haar testament. Zij bedacht haar aangetrouwde neef Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtild Ruijters, met een halve morgen akkerland op de distelendriesch, grenzend aan Bartel Drummen, Willem Biesjans en Joannes Hautvast. Mechtild Ruijters schonk zij 55 kleine roeden akkerland, via naasting verkregen van de weduwe Caspar Brants en oorspronkelijk van Matthijs Meex, grenzend aan Paulus Horstmans, Anna Meex en Paulus Nicolaij. Op deze, en andere goederen stond een last van 300 gulden, eertijds door Peter Ruijters, schoonvader van Drummen, opgenomen
RHCL-LvO 1762, 131r: Op 8 april 1782 verkochten Mathijs Ruijters en zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, een perceel akkerland in het Nierhovenerveld "op den bergh" onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen juffrouw Canisius en de erfgenamen Simon Meex. Het deel van Mathijs Ruijters was 41,5 kleine roeden, het deel van Jacobus Drummen 33 1/3 kleine roeden. Iedere kleine roede kostte twee gulden en tien stuivers.
RHCL-LvO 1762, 181r: Op 19 maart 1783 leenden Petrus Ruijters, weduwnaar Elisabeth Meex, wonend op de Tibert te Nierhoven-Nuth, zijn zoon Mathias en zijn schoonzoon Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, 500 gulden tegen 5% van Hubertus Weustenraedt, armenmeester van Nuth. Tot onderpand van de lening dienden:
a) 60 kleine roeden huis met hof en weide "op den Tijbert", grenzend aan Franciscus Hulskens, Petrus Houben, Mathijs Meex, en de Wijenweg;
b) 69 kleine roeden akkerland "in den clapersdael", grenzend aan schepen Ackermans, Mathijs Meex, Petrus Houben en de vloedgraaf;
c) 66 kleine roeden akkerland "in den clapersdael", grenzend aan de erfgenamen van der Meer, schepen Ackermans, de weeskinderen van Reijner Crijns en Anna Catharina Bruls;
d) 71 kleine roeden akkerland "op den Geijsbergh", grenzend aan schepen Ackermans, Nicolaus Cordeweners, Joannes Bruls en de Wijenweg;
e) 50 kleine roeden akkerland "op den Distelen Driesch" grenzend aan Bartel Drummen, Willem Biesjans, Servaes of Joannes Bemelmans.
RHCL-LvO 1763, 186r: Op 24 maart 1783 verkocht Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters aan Franciscus Meex, ongehuwd, 74 5/6 kleine roeden akkerland "op den Bergh" in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen van der Meer, erfgenamen Simon Meex, Bartel Drummen, Francis en Maria Catharina Meex, voor twee gulden en vijftien stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1763, 265r: Op 25 mei 1789 leenden Jacobus Drummen, gehuwd met Maria Mechtild Ruijters, en zijn zwager Matthias Ruijters, ongehuwd, beiden wonend te Nierhoven onder Nuth, 150 gulden tegen 5% van Bartholomeus Drummen, burgemeester van Nuth en gehuwd met Catharina Curfs.
Tot onderpand dienden 52 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Matthijs Meex en Reinerus Frissen, hoofdzijden Paulus Horstmans en Joannes Petrus van Loo. Zoon van Henricus DRUMMEN (zie IV.20) en Margaretha BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 6 februari 1769 te Nuth met Maria Mechtildis RUIJTERS, 29 jaar oud, gedoopt op 9 april 1739 te Nuth (getuige(n): NN Ruijters, Maria Meex), overleden op 9 mei 1805 te Nuth op 66-jarige leeftijd, dochter van Petrus RUIJTERS, gerechtsbode (RHCL-LvO 1759, 211v), en Elisabeth MEEX.
Uit dit huwelijk:

1.  Maria Margaretha, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 22 augustus 1769 te Nuth (getuige(n): Petrus Ruijters, Margaretha Bruls).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 8 april 1799 te Valkenburg met Petrus Laurentius DORMANS, 20 jaar oud, gedoopt op 8 december 1778 te Spaubeek, zoon van Lambertus DORMANS en Maria Gisela DRUMMEN.
2.  Petrus Matthias, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 27 mei 1771 te Nuth (getuige(n): Matthias Ruijters, Catharina Hermens), overleden op 8 september 1781 te Op den Tiber-Nuth op 10-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 8 september 1781 te Nuth.
3.  Anna Elisabeth, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 8 december 1773 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen, Maria Margaretha Mameldier namens Anna Meex), overleden op 13 september 1781 te Op den Tiber-Nuth op 7-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 13 september 1781 te Nuth.
4.  Henricus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 2 april 1777 te Nuth (getuige(n): Petrus Drummen, Barbara Dormans), overleden op 18 september 1781 te Op den Tiber-Nuth op 4-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 19 september 1781 te Nuth.
5.  Joannes (zie VI.33).
6.  Anna Elisabeth, geboren op 5 december 1783 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 5 december 1783 te Nuth (getuige(n): Henricus Drummen (Nuth), Elisabeth van Geul (Wijnandsrade)), overleden op 29 mei 1807 te Nuth op 23-jarige leeftijd.


V.25 Joannes Servatius DRUMMEN, gedoopt op 5 maart 1739 te Nuth (getuige(n): Servatius Dormans (grootvader), Anna Hautvast), overleden op 26 november 1811 te Nuth op 72-jarige leeftijd, werd bij verstek verbannen op 26 oktober 1777, zoon van Jacobus DRUMMEN (zie IV.22) en Barbara DORMANS.
Ondertrouwd op 14 januari 1769 te Klimmen, jongeman geboren en wonend te Nuth, jongedochter geboren en wonend "op gen heeck" onder Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 29 januari 1769 te Klimmen met Anna Maria EMONTS, 25 jaar oud, gedoopt op 23 augustus 1743 te Hulsberg, overleden op 3 december 1808 te Hulsberg op 65-jarige leeftijd, dochter van Antonius EMONTS en Mechtildis VIJGEN.
RHCL-LvO 7113: Op 1 april 1791 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Ruijters te Maastricht op 29 maart 1791.
Anna Maria Emants, huisvrouw van Joannes Drummen, woonachtig te Heek onder Hulsberg, gemachtigd door haar broer Jacobus Emants, ruiter in het regiment van luitenant-generaal Tuijl van Serooskerken in garnizoen te Zwolle, verkocht namens hem aan haar inwonende schoonzoon Andreas Smeets, gehuwd met Anna Barbara Drummen twee percelen weide en akkerland.
Deze goederen waren aan haar broer toebedeeld uit de nalatenschap van hun ouders.
Het ging om 52 kleine roeden weide uit een perceel van 128,5 kleine roede binnen Heek gelegen, voor het geheel belast met 7/8 van een kan olie aan de staatsdomeinen, grenzend aan de weduwe Vaassen en Joannes Drummen met het wederdeel, hoofdzijden de dorpstraat en goederen van klooster Sint Gerlach.
Verder betrof het 36,5 kleine roede uit 75,5 kleine roede akkerland achter Heek gelgeb "op den Bosch", grenzend aan Corn. Boshouwers en de weduwe Matthijs Emants met het wederdeeel, hoofdzijden goederen van klooster van Sint Gerlach en genoemde Boshouwers.
Het geheel werd verkocht, inclusief de gewassen en de last van 7/16 kan olie, voor 230 gulden en drie stuivers

Uit dit huwelijk:

1.  Anna Barbara, gedoopt op 30 april 1770 te Hulsberg (getuige(n): Antonius Emonts, Anna Barbara Dormans), tr. Andreas SMEETS.
2.  Joannes Jacobus, gedoopt op 10 april 1772 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Drummen, Mechtildis Vijgen)
3.  Matthias, gedoopt op 5 juli 1773 te Hulsberg (getuige(n): Matthias Drummen, Maria Agnes Meuvissen), overleden op 29 april 1818 te Hulsberg op 44-jarige leeftijd, tr. Anna Barbara SCHILLINGS, geb. Keutenberg-Wijlre, gedoopt op 11 april 1770 te Wijlre (get.: Laurentius Hoppermans, Catharina Wouters namens [niet ingevuld]), overleden op5 augustus 1826 te Hulsberg op 56-jarige leeftijd, dr. van Joannes SCHILLINGS en Maria Anna ROCHS.
4.  Jacobus, gedoopt op 29 augustus 1779 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Emons, Anna Drummen).


V.30 Matthias DRUMMEN, gedoopt op 16 september 1745 te Nuth (getuige(n): Mathias Dormans (oom), Margaretha Bruls), overleden op 4 december 1826 te Houthem op 81-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 6584, 250, zoon van Jacobus DRUMMEN (zie IV.22) en Barbara DORMANS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 2 november 1777 te Houthem met Elisabeth COLLEIJ, 38 jaar oud, gedoopt op 1 oktober 1739 te Houthem, overleden op 19 mei 1818 te Houthem op 78-jarige leeftijd, dochter van Joannes COLLEIJ en Catharina ACKERMANS.
Uit dit huwelijk:

1.  Catharina, gedoopt op 24 februari 1778 te Houthem, overleden op 8 november 1786 te Houthem op 8-jarige leeftijd.
2.  Maria Barbara, gedoopt op 26 augustus 1780 te Houthem, overleden op 16 maart 1836 te Houthem op 55-jarige leeftijd.


V.38 Jacobus DRUMMEN, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 29 september 1756 te Nuth (getuige(n): Joannes Drimmen, Maria Catharina Brouwers), achternaam bij doop Drimmen.
RHCL-LvO 1762, 176v: Op 24 februari 1783 verkocht Godefridus Hautvast van Grijzegrubben, gehuwd met Cornelia Zenden, aan zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Joanna Hautvast, twee percelen akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, te weten 42 kleine roeden "op den nagel", grenzend aan Henric Heunen en Matthijs Bruls,hoofdzijden de erfgenamen Jacobus Drummen en Lambert Ackermans; het ander, groot 43 kleine roeden "op den geijsberg", grenzend aan Dirck Clootz en Jacobus Frijns, hoofdzijden Arnoldus Bemelman en het voetpad. Ieder klein roede gold twee gulden en tien stuivers.
RHCL-LvO 1762, 234v: Op 5 april 1784 verklaarde Jacobus Drummen, gehuwd met Joanna Hautvast, dat hij 50 gulden tegen 5% geleend had van Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhofs. Tot onderpand stelde de twee percelen land die hij op 24 februari 1783 van zijn zwager Godefridus Hautvast gekocht had.
De lening werd op 11 januari 1786 afgelost.
RHCL-LvO 1763, 53v: Op 11 januari 1786 deed Barbara Dormans, weduwe Jacobus Drummen, inwoonster van Grijzegrubben-Nuth, afstand van het vruchtgebruik op het kindsdeel van haar minderjarige zoon Hendrick Drummen. Vervolgens kon dit deel, zijnde het achtste deel in huis, hof, moestuin, weiden, akkerlanden en beemden, gelegen onder Nuth, verkocht worden aan zijn broer Jacobus Drummen, gehuwd met Joanna Hautvast, voor 400 gulden.
RHCL-LvO 1763, 54v: Eveneens op 11 januari 1786 leende Jacobus Drummen, gehuwd met Joanna Hautvast, 200 gulden tegen 5% van Geurt Houben, gehuwd met Anna Timmers. Tot onderpand dienden:
a) 10 kleine roeden huis te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Curfs, Wilhelmus Kleijntjens, Jacobus Drummen zelf en de straat;
b) 42 kleine roeden akkerland "op den Nagel, grenzend aan Henric Heunen, Matthijs Bruls, erfgenamen Jacobus Drummen en Lambert Ackermans;
c) 43 kleine roeden akkerland "op den geijsbergh", grenzend aan Leonardus Smeets, Jacobus Frijns, erfgenamen Arnold Bemelmans en het voetpad
d) het kindsdeel van zijn broer Henricus Drummen, zijnde het achtste deel in drie bunder huis en landerijen te Grijzegrubben, zoals heden door hem verworven.
De lening werd op 16 mei 1787 afgelost.
RHCL-LvO 1763, 158v: Op 16 mei 1787 verkocht Jacobus Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Joanna Hautvast, aan Servaes Bemelmans, gehuwd met Margaretha Hautvast, twee percelen akkerland in het Grijzegrubberveld onder Nuth, te weten 43 kleine roeden "op den Nagel", grenzend aan Henric Heunen, Matthijs Bruls, erfgenamen Jacobus Drummen en Lambert Ackermans, alsmede 42,5 kleine roeden "op den Geijsbergh", grenzend aan Joannes Houben, Jacobus Frijns, Arnold Weustenraet en het voetpad. Iedere kleine roede kostte drie gulden en elf stuivers. De koper behield de oogst en zou de percelen pas per St.-Remigius (1 oktober) hoeven te leveren.
RHCL-LvO 1763, 207r: Op 29 januari 1788 verkocht Simonis Hautvast, gehuwd met Barbara Cordie, aan zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Joanna Hautvast, 90 kleine roeden weiland te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de weduwe Jacobus Curfs, Willem Kleijntjens, de Holleweg en de weduwe Jacobus Drummen, voor 400 gulden, welk bedrag als lening tegen 4% bleef uitstaan. Naast de gekochte weide stelde de koper tot onderpand zijn woonhuis te Grijzegrubben, grenzend aan de weduwe Joannes Curfs, Wilhelmus Kleijntjens en de straat. De weide was belast met vijf malder rogge aan de Armen van Nuth. Zoon van Jacobus DRUMMEN (zie IV.22) en Barbara DORMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 24 mei 1781 te Nuth met Maria Elisabeth HAUTVAST, 25 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 11 januari 1756 te Nuth (getuige(n): Jacobus Houben, Maria Elisabeth Horstmans), overleden op 23 augustus 1781 te Nuth op 25-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 24 augustus 1781 te Nuth, dochter van Joannes Servatius HAUTVAST, schoenmaker, en Maria Catharina La HEIJ.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-jarige leeftijd op 24 april 1782 te Nuth, derde graad bloedverwantschap met Joanna HAUTVAST, gedoopt ca. 1747, overleden op 16 november 1804 te Nuth, dochter van Jacobus HAUTVAST en Agnes LENSSEN.
Gehuwd (3) op 49-jarige leeftijd op 8 juli 1806 te Hulsberg met Anna Barbara TIMMERS, 49 jaar oud, gedoopt op 24 augustus 1756 te Hulsberg, dochter van Mathias Michael TIMMERS en Maria Catharina ACKERMANS.
Uit het eerste huwelijk:

1.  Maria Catharina, geboren op 3 juli 1781 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 juli 1781 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Wilhelmus van den Broek (Wijnandsrade), Anna Barbara Dormans (Nuth)).

Uit het tweede huwelijk:

2.  Maria Catharina, geboren op 23 februari 1783 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 23 februari 1783 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hautvast (Grijzegrubben-Nuth), Maria Catharina Drummen (Grijzegrubben-Nuth)).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10 augustus 1808 te Wijnandsrade met Herman Joseph COENEN, 36 jaar oud, gedoopt op 4 december 1771 te Wijnandsrade, zoon van Hubertus COENEN en Maria Elisabeth DULLENS.
3.  Maria Agnes, geboren op 5 april 1786 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 5 april 1786 te Nuth (getuige(n): Severinus Hautvast (Nuth), Joanna Maria Gijsen (Aalbeek) namens Anna Catharina Drummen).
4.  Joannes Jacobus, geboren op 31 maart 1789 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 31 maart 1789 te Nuth (getuige(n): Laurentius Crijns (Hunnecum), Maria Barbara Cordier (Brunssum)).


V.44 Bartholomeus DRUMMEN, burgemeester, gedoopt op 21 mei 1741 te Nuth (getuige(n): Henricus Drimmen, Gertrudis Eggen), gedoopt als Bartholomeus Drimmen, overleden op 22 november 1816 te Nuth op 75-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1758, 226r: Op 23 november 1745 werd een akkoord bereikt tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans. Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden. Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen.
RHCL-LvO 1759, 259v: Op 19 december 1760 verkochten de voogden Jacobus Drummen en Willem Ackermans namens Bartel Drummen aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 50 kleine roeden kamer, weiland en moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Christiaen Hautvast en Anna Maria Drummen. Kleintjens kocht het geheel voor zijn stiefdochter Anna Maria Drummen, afkomstig uit het eerste huwelijk van zijn echtgenote met Joannes Drummen. Het geheel kostte 33 pattacons en twee schillingen en was belast met het zesde deel in 100 gulden tot laste van Leonard Smeets.
RHCL-LvO 1760, 5v: Op 10 juni 1763 werd door Bartel Drummen een halve morgen akkerland in de Eertgrubbe in het Grijzegrubberveld onder Nuth genaast. Dit perceel, grenzend aan de weduwe Joannes Curfs, Joannes Frissen en Peter Herts, was op 2 maart 1762 door Maria Catharina Herts verkocht aan Peter Vaessen, gehuwd met Jenne Marie Ritzen, voor twee schillingen per kleine roede.
RHCL-LvO 1760, 141v: Op 31 december 1768 leende Bartholomaeus Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Chatarina Curfs, 1000 gulden tegen 5% van juffrouw Maria Gertrudis Wolfs uit Maastricht.
Het geld was bestemd voor het financieren van een goederenruil met Bartholomaeus Willems op 4 januari 1768, waarbij hij 2000 gulden moest toeleggen op het verworven huis met weiden en akkerlanden.
Tot onderpand van de lening dienden:
a) huis met stallen en alle toebehoor te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Gerard Janssen en Christiaen Frijns;
b) 171 kleine roeden huisweide achter het huis, zijnde Merkelbeker leen;
c) 55 kleine roeden weiland te Nierhoven, grenzend aan Christiaen Frijns en Claes Nicolaij;
d) 150 3/4 kleine roeden akkerland "aen de camp", grenzend aan de weduwe van der Meer;
e) 160,5 kleine roeden akkerland "in de hael coul", grenzend aan secretaris Meijs, Mathijs Meex en de Maastrichterweg;
f) 52 kleine roeden akkerland "aen de Houtbecker", grenzend aan de erfgenamen Mathijs Meex, Nicolaus a Campo en de weduwe van der Meer;
g) 89 kleine roeden akkerland "op den geitsberg", grenzend aan de erfgenamen Joannes Horsmans en de erfgenamen Lortije;
h) 63 1/3 kleine roeden akkerland "op den schabernach",grenzend aan de erfgenamen Joannes Hermans en Joannes Maes;
i) 120 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de erfgenamen Frans Frijns en de baron van Nuth;
j) 101 kleine roeden akkerland "op den geitsberg", grenzend aan de erfgenamen Lendert Vroemen en Frans Frijns;
k) 102 kleine roeden akkerland "den distelen driesch", grenzend aan Joannes Meijs en de erfgenamen Cornelis Cremers;
l) 49 kleine roeden akkerland "onder den camp", grenzend aan secretaris Meijs en Frans Frijns;
m) 60 kleine roeden beemd, grenzend aan de erfgenamen Frans Frijns en Caspar Brants.
De goederen waren belast met jaarlijks negen malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade en een half vat rogge aan het St.-Nicolaasaltaar te Nuth.
Daarnaast borgde hij ook nog speciaal met een aantal goederen die reeds voor de ruil zijn eigendom waren, te weten:
n) 152 kleine roeden bouwplaats "de vroegop" te Nierhoven, grenzend aan Thevis Bemelmans en Matthijs Frijns;
o) 39,5 kleine roeden weiland "de vroegop" te Nierhoven, grenzend aan Paulus Leunissen en heer Keutten;
p) 92 kleine roeden akkerland "aen het poelken", grenzend aan Nicolaes Hermans en Matthijs Schetters;
q) 40,5 kleine roeden beemd "omtrent den vroegop", grenzend aan de Domeinen en Thevis Bemelmans.
RHCL-LvO 1762, 178v: Op 11 februari 1769 verkocht Christiaen Frijns, gehuwd met Catharina Meijers, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, 60,5 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Peter Houben, de heer van Nuth en de weduwe van der Meer; en verder nog 84 kleine roeden akkerland "op den geijtsbergh" onder Nuth, grenzend aan Matthijs Frijns, Peter Houben, Nicolaes a Campo en het voetpad. Elke kleine roede kostte 50 stuivers. Als deel van betaling nam de koper 100 gulden over uit een lening van 500 gulden aan het klooster "Commel" te Maastricht. De last van een kop rogge jaarlijks aan de kerk van Nuth zou ook in mindering gebracht worden.
RHCL-LvO 1760, 206v: Op 11 december 1769 verkocht Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curffs, aan Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, 40 kleine roeden weiland "op de Neije" onder Nuth, grenzend aan Joannes Drummen, Jacobus Drummen zelf en de Neijerweg, voor 45 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1761, 33r: Op 27 mei 1776 verkocht Peter Meulenberg, gehuwd met Catharina Zelissen, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 90 kleine roeden akkerland "op den geijtsbergh", grenzend aan de koper, Peter Houben en het voetpad;
b) ca. een morgen akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de erfgenamen van der Meer, Matthevis Bemelmans en de Wijenweg;
c) 60 kleine roeden akkerland "in de claepersdael", grenzend aan GEurt Meulenberg, Matthijs Frijns en de erfgenamen van der Meer.
Iedere kleine roede kostte twee gulden en tien stuivers.
RHCL-LvO 1761, 34r: Op 28 mei 1776 verkocht Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, 100 kleine roeden akkerland "aen den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Mathevis Bemelmans, de erfgenamen van der Meer en de Wijenweg, voor 46,5 stuiver per kleine roede. Het wassende tarwe met kaf en stro was voor de verkoper.
RHCL-LvO 1761, 116r: Op 28 december 1778 werd namens vrouwe van der Meer aan Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, en aan Claes Cordeweners, gehuwd met Joanna Catharina Bemelmans, een beemd te Nuth verkocht, groot met de vaart een bunder en twee kleine roeden, grenzend aan de beek en Peter Moenen. Bij opbod had Bartel Drummen het geheel verworven voor 28 stuivers per kleine roede. Hij deelde de kosten en het land met Claes Cordeweners.
RHCL-LvO 1762, 131r: Op 8 april 1782 verkochten Mathijs Ruijters en zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, een perceel akkerland in het Nierhovenerveld onder Nuth, hetgeen zij bij erfenis verkregen hadden. Matthijs Ruijters droeg persoonlijk 41,5 kleine roeden over en samen met zijn zwager nog 33 1/3 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen juffrouw Canisius en de erfgenamen Sijmon Meex, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1762, 180r: Op 8 januari 1783 verkocht Joannes Jacobus Mulkens, gehuwd met Catharina Slangen, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, 152,5 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de heer Trips, Willem Frijns en Henricus Ackermans, voor 46 stuivers per kleine roede.
RHCL-LvO 1763, 242v: Op 22 september 1788 verkocht Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maes, samen met zijn zwager Bartholomeus Drummen, gehuwd met Maria Catharina Curfs, aan hun broer resp. zwager Peter Curfs, gehuwd met Helena Hermens, 111 kleine roeden weiland met bouwplaats en bebouwing, gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Nicolaes Cordeweners, westwaarts Jacobus Drummen, zuidwaarts de Holleweg, noordwaarts de Dorpstraat, voor 1100 gulden. Het geheel was belast met 1/10 van een kop rogge aan de kerk van Nuth. Omdat de weide onverdeeld verkocht werd betaalde de koper slechts het tweederde deel van de koopsom.
RHCL-LvO 1763, 211v en 227r: Op 2 mei 1788 en 16 oktober 1788 trad Bartholomeus Drummen op als armenmeester van Nuth.
RHCL-LvO 1763, 265r: Op 25 mei 1789 leende Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, 150 gulden tegen 5% aan Jacobus Drummen, gehuwd met Maria Mechtildis Ruijters, en diens zwager Matthias Ruijters, allen inwoners van Nierhoven onder Nuth.
RHCL-LvO 1764, 64: Op 16 juni 1790 verkocht Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, 50 kleine roeden akkerland "aen het Nieuwhuijs" onder Nuth, grenzend aan de koper, Joannes Limpens, Joannes en Servaes Bemelmans, voor vier gulden per kleine roede. De verkoper behield de staande gewassen. Zoon van Joannes DRUMMEN (zie IV.26) en Maria Catharina CRANS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 24 oktober 1762 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Bemelmans, Petrus Curfs) met Maria Catharina CÖRFFS, 26 jaar oud, gedoopt op 19 oktober 1736 te Nuth (getuige(n): Leonardus Cörffs, Maria Meijs namens Sophia Linden), overleden op 15 februari 1815 te Nuth op 78-jarige leeftijd, dochter van Joannes CURFFS en Anna LINDEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes, geboren te Grijsegrubben-Nuth, gedoopt op 27 januari 1764 te Nuth (getuige(n): Joannes Curfs, Elisabeth Hermens).
2.  Anna Maria, geboren te Grijsegrubben-Nuth, gedoopt op 26 januari 1766 te Nuth (getuige(n): Jacobus Drummen, Anna Linden).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26 juni 1791 te Nuth met Joannes Wilhelmus CLOOTS, 31 jaar oud, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1759 te Nuth (getuige(n): Franciscus Cloots, Elisabeth Schutgens), zoon van Casparus CLOOTS en Maria SCHUTTIENS.
3.  Anna Elisabetha, geboren te Grijsegrubben-Nuth, gedoopt op 6 november 1768 te Nuth (getuige(n): Mathias Bemelmans, Elisabetha Maessen), overleden op 23 december 1829 te Nuth op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 4 oktober 1795 te Nuth met Joannes Petrus HAUTVAST, 32 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 31 oktober 1762 te Nuth (getuige(n): Matthias Habets namens Petrus Meijs, Anna Maria Stassen), overleden op 23 februari 1834 te Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Christianus HAUTVAST en Elisabeth WOUTERS.
4.  Maria Helena, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 26 maart 1771 te Nuth (getuige(n): Hermanus Meijs, Maria Helena Hermens), overleden op 9 oktober 1781 te Nierhoven-Nuth op 10-jarige leeftijd, begraven op 10 oktober 1781 te Nuth.
5.  Joannes Petrus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 21 januari 1773 te Nuth (getuige(n): Petrus Curfs, Anna Maria Drummen).
6.  Maria Catharina, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 15 maart 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Drummen, Maria Catharina Rouzop).
7.  Joannes Petrus (zie VI.55).
8.  Maria Anna, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 15 oktober 1778 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Joannes Bemelmans, Maria Pouwen).
9.  Joannes Bartholomaeus, geboren op 18 november 1779 te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 18 november 1779 te Nuth (getuige(n): Joannes Cremers (Schinnen), Maria Gertrudis Brants (Nuth)), overleden op 22 februari 1780 te Nierhoven-Nuth, 96 dagen oud, begraven op 24 februari 1780 te Nuth.Generatie VI


VI.7 Joannes Petrus DREMMEN, gedoopt op 29 juni 1755 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Dremmen, Maria Vaessen), overleden op 29 maart 1824 te Wijnandsrade op 68-jarige leeftijd, zoon van Theodorus DREMMEN (zie V.14) en Maria PAUWEN.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17 januari 1782 te Schinnen met Petronella van den BERG (van de Lijnen), 26 jaar oud, gedoopt op 4 januari 1756 te Schinnen, overleden op 5 oktober 1816 te Wijnandsrade op 60-jarige leeftijd, dochter van Joannes Theodorus van den BERG en Catharina SMEETS.
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes Theodorus, gedoopt op 28 november 1783 te Wijnandsrade (getuige(n): Theodorus Dremmen, grootvader, Catharina Smeets, grootmoeder uit Schinnen).
2.  Joanna Elisabeth DRUMMEN, geboren op 8 januari 1786 te Laar-Wijnandsrade, gedoopt op 8 januari 1786 te Wijnandsrade (getuige(n): Joanna Elijsabeth Dremmen, Joannes van den Bergh).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26 februari 1810 te Nuth met Joannes Wilhelmus BECKERS, 38 jaar oud, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 24 maart 1771 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Wilhelmus Canisius, Anna Maria Beckers namens Caecilia Juliana Doemen), zoon van Leonardus BECKERS en Maria Elisabeth FRISSEN.
3.  Joannes Antonius, geboren op 17 januari 1788 te Laar-Wijnandsrade, gedoopt op 17 januari 1788 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Antonius Delaheye, Joanna Maria Vandenbergh), overleden op 24 augustus 1809 te Wijnandsrade op 21-jarige leeftijd.
4.  Jan Hendrik DRUMMEN (zie VII.5).
5.  Joannes Petrus, geboren op 17 januari 1793 te Laar-Wijnandsrade, gedoopt op 17 januari 1793 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Bemelmans, Joanna Catharina van den Bergh).
6.  Joannes Joseph DRUMMEN, geboren op 24 april 1797 te Wijnandsrade, overleden op 7 oktober 1799 te Wijnandsrade op 2-jarige leeftijd, 6 Vendemaire VIII.


VI.14 Henricus DRUMMEN, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 17 juni 1754 te Nuth (getuige(n): Jacobus Drimmen (oom), Anna Hermens (tante)), achternaam bij doop Drimmen, overleden op 2 juni 1826 te Hunnecum-Nuth op 71-jarige leeftijd.
RHCL-LvO 1763, 180r: Op 21 augustus 1781 verkochten Joannes Drummen, gehuwd met Catharina Hermens, Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, en Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Henricus Drummen, zoon van Joannes en gehuwd met Anna Maria Paes, 44 kleine roeden akkerland "achter de coolhoven" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Bemelmans, Jacobus Bemelmans, Joseph Helders en het voetpad, voor 84 gulden.
RHCL 1763, 181v: Op 3 november 1787 verschenen voor de secretaris van de swchepebank Hoensbroek Catharina Reumers, weduwe Leonardus Ritzen, en haar zoon Joannes Matthijs Ritzen, gehuwd met Elisabeth Crijns; voorts Peter Joseph Alofs, ongehuwd, Andries Alofd, gehuwd met A.G. Deumens, Elisabeth Alofs, weduwe Lambertus Schiffelers, en Joannes Jongen, gehuwd met Anna Elisabeth Bours, weduwe Joannes Hubertus Alofs, mede voor de kinderen van deze Joannes Hubertus Alofs. Zij verklaarden aan Henricus Drummen, gehuwd met Anna Maria Paes, 197 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan Lahaije en Joannes Slangen, hoofdzijde de gats en het voetpad. Deze weide hadden Ritzen en Alofs elk voor de helft op 17 augustus 1786 bij erfenis verkregen uit de nalatenschap van Judith Alofs.
Deze weide was tijdens een openbare verkoop op 27 september 1787 voor zes gulden en zestien stuivers verbleven aan Henricus Drummen. In totaal diende Drummen 1407 gulden zestien stuivers en twee oort te betalen.
RHCL-LvO 1764, 273: Op 2 maart 1793 sloot Sibilla Ortmans, weduwe Laurens Cobben, een overeenkomst met Henricus Drummen, gehuwd met Anna Maria Paes.
Sibilla Ortmans droeg 139 kleine roeden huis met moestuin en weide, gelegen te Hunnecum onder Nuth, over aan Henricus Drummen. Het geheel grensde aan Martinus a Campo, Nicolaes Kleintjens en de straat en was belast met een vat rogge aan de kerk van Nuth, een kop rogge aan de schutterij van Wijnandsrade en 200 gulden aan juffrouw La Mere te Maastricht. Verder droeg Sibilla ook nog al haar roerende goederen over.
In ruil beloofde Henricus Drummen haar kost en inwoning te verschaffen, inclusief drank, kleding en verder onderhoud en na haar dood een passende begrafenis te regelen. Zoon van Joannes DRUMMEN (zie V.16) en Catharina Clara HERMENS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 15 mei 1781 te Nuth met Anna Maria PAES, 23 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 10 oktober 1757 te Nuth (getuige(n): Petrus Grootjans (grootvader), Anna Vleeschheuwers (grootmoeder)), overleden op 26 november 1817 te Nuth op 60-jarige leeftijd, dochter van Petrus PAES en Maria Catharina GROOTJANS.
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes Petrus, geboren op 29 januari 1782 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 29 januari 1782 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben (Nuth) namens Joannes Drummen (Grijzegrubben-Nuth), Joanna Tewissen (Hellebroek-Nuth)), overleden op 12 september 1782 te Nuth, 226 dagen oud.
2.  Carolus Josephus, geboren op 29 april 1783 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 29 april 1783 te Nuth (getuige(n): Josephus Carolus Toebaert (vroegmisheer te Nuth), Maria Catharina Paes (Nuth)).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 9 oktober 1812 te Breust met Anna Catharina GEORGE, 31 jaar oud, gedoopt op 16 november 1780 te Gulpen, dochter van Servatius GEORGE en Maria Catharina VLIEX.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 22 januari 1818 te Eijsden met Joanna Catharina THEUNISSEN, geboren te Eijsden, dochter van Joannes THEUNISSEN en Maria Gertrudis PITTI.
3.  Joannes Petrus, geboren op 1 januari 1785 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 1 januari 1785 te Nuth (getuige(n): Petrus Paes (Nuth), Catharina Hermens (Nuth)).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17 augustus 1811 te Nuth met Margaretha BOESTEN, 31 jaar oud, geboren te Schin op Geul, gedoopt op 24 december 1779 te Wijlre, dochter van Leonardus BOESTEN en Maria Anna ODEKERCKEN.
4.  Maria Catharina, geboren op 20 oktober 1786 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 20 oktober 1786 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Wilhelmus Houben (Nuth), Catharina Hermens (Nuth) namens Maria Gertrudis Drummen (Nuth)).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17 juni 1813 te Nuth met Petrus Casparus BEMELMANS, 34 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 31 augustus 1778 te Nuth (getuige(n): Petrus Claessens, Ida Vroemen), zoon van Joannes BEMELMANS en Maria Gertrudis BRANTS.
5.  Joannes Matthias, geboren op 2 november 1788 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 3 november 1788 te Nuth (getuige(n): Joannes Mathias Cobben (Nuth), Catharina Elisabeth Paes (Nuth)).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16 juli 1814 te Hulsberg met Maria Helena SCHEPERS, 31 jaar oud, gedoopt op 14 oktober 1782 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Steijns, Anna Maria Frissen), dochter van Joannes SCHEPERS, landbouwer, en Anna Catharina FRISSEN.
6.  Joannes Nicolaus, geboren op 30 november 1792 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 30 november 1792 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Kleinjans, Maria Elisabetha Paes), overleden op 9 december 1792 te Hunnecum-Nuth, 9 dagen oud.
7.  Hermanus, geboren op 10 juni 1794 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 10 juni 1794 te Nuth (getuige(n): Hermanus Josephus Coenen (koster te Wijnandsrade), Maria Elisabetha Hermens).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20 december 1827 te Houthem met Maria Elisabeth VOLDERS, geboren te Sibbe, dochter van Christianus VOLDERS en Maria Clara OTTEN.
8.  Anna Maria, gedoopt op 26 mei 1798 te Nuth.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11 augustus 1823 te Nuth met Joannes ONNOUW, 39 jaar oud, gedoopt op 9 november 1783 te Strucht, zoon van Franciscus Wilhelmus ONNOUW en Maria Helena BOUWENS.


VI.33 Joannes DRUMMEN, geboren op 6 februari 1781 te Op de Tiber-Nuth, gedoopt op 6 februari 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens (Nuth), Catharina Curfs (Nuth)), zoon van Jacobus DRUMMEN (zie V.22) en Maria Mechtildis RUIJTERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24 oktober 1809 te Schinnen met Maria Anna MENGELERS, 24 jaar oud, gedoopt op 5 april 1785 te Schinnen, dochter van Leonardus MENGELERS en Maria Catharina LENERTS.
Uit dit huwelijk:

1.  Maria Margaretha, gedoopt op 27 maart 1815 te Schinnen.


VI.55 Joannes Petrus DRUMMEN, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 20 september 1776 te Nuth (getuige(n): Petrus Curfs, Barbara Dormans), overleden op 1 maart 1844 te Nuth op 67-jarige leeftijd, zoon van Bartholomeus DRUMMEN (zie V.44) en Maria Catharina CÖRFFS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 7 april 1799 te Nuth met Anna Elisabeth BEUGELS, 25 jaar oud, gedoopt op 11 januari 1774 te Oirsbeek, overleden op 12 december 1834 te Nuth op 60-jarige leeftijd, dochter van Gerard BEUGELS en Catharina MEUTGENS.
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes Mathias, gedoopt op 1 januari 1800 te Nuth.
2.  Maria Catharina, gedoopt op 1 januari 1800 te Nuth.
3.  Elisabeth, geboren te Berg en Terblijt.
Gehuwd op 22 februari 1838 te Nuth met Petrus Franciscus DIEDEREN, 39 jaar oud, gedoopt op 25 mei 1798 te Nuth, zoon van Arnoldus DIEDEREN en Maria Josephina HULSGENS.


Generatie VIIVII.5 Jan Hendrik DRUMMEN, geboren op 1 november 1790 te Laar-Wijnandsrade, gedoopt op 1 november 1790 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Theodorus van den Berg uit Schinnen, Maria Sybilla Laheije uit Nuth), zoon van Joannes Petrus DREMMEN (zie VI.7) en Petronella van den BERG (van de Lijnen).
Gehuwd met Anna Maria HABETS.
Uit dit huwelijk:

1.  Anna Catharina, geboren op 17 december 1815 te Voerendaal.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20 november 1843 te Wijnandsrade met Joannes Matthias SLANGEN, 43 jaar oud, gedoopt op 12 februari 1800 te Nuth, zoon van Joannes Wilhelmus SLANGEN, landbouwer, en Maria Elisabeth PAES.


Los Eindje

De verwantschap met voornoemde familie Drummen kon nog niet aangetoond worden..

Generatie I


 
I.1 Joannes DREMMEN, geboren ca. 1635, broer van Maria, gehuwd met Joannes Papperts, en waarschijnlijk ook van Catharina, gehuwd met Egidius Alofs.
Gehuwd voor de kerk op 1 oktober 1664 te Wijnandsrade met Maria CREMERS.
Uit dit huwelijk:

1.  Melchior, gedoopt op 23 februari 1667 te Nuth (getuige(n): Petrus Houtbeckers, Catharina Keijsers, e.v. Servatius Roecx).
2.  Joannes (zie II.2).
3.  Paulus (zie II.4).
4.  Melchior, gedoopt op 12 februari 1673 te Nuth (getuige(n): Paulus Dressen, Maria Cremers), achternaam moeder Dremmen!
5.  Maria, gedoopt op 20 februari 1675 te Nuth (getuige(n): Egidius Olefs), achternaam moeder Dremmen.
6.  Catharina, gedoopt op 12 mei 1677 te Nuth (getuige(n): Petrus Slangen, Maria Meijs).

Generatie II


II.2 Joannes DREMMEN, gedoopt op 11 juni 1669 te Nuth (getuige(n): Godefridus Maes), overleden op 11 juli 1707 te Nuth op 38-jarige leeftijd. Jan Drummen senior uytte Menstraet.
RHCL-LVO 7091, 507: Op 28 februari 1696 kocht Jan Ackermans van de gezamenlijke kinderen van Peter Cnols en wijlen Judith Houben (te weten Jan Cnols, Peter Habets, gehuwd met Trijn Cnols, Jan Dremmen, gehuwd met Judith Cnols, en Peter Cnols) een perceel akkerland achter Aalbeek, grenzend aan Frans Boshouwers en Mathijs Habets, voor 562 gulden en tien stuivers.
RHCL-LvO 7092, 85: Op 19 april 1698 verkocht Jan van Drummen, gehuwd met Judich Cnols, aan Nelis Habets, gehuwd met Judich Boshouwers, 48 kleine roeden akkerland onder Hulsberg, grenzend aan Daniel Prevoost en Thomas Roebroex, hoofdzijde de Houterweg, voor 32,5 stuiver per kleine roede.
RHCL-LvO 7092, 102: Op 5 juni 1698 leende Jan van Dremmen, gehuwd met Judich Cnols, 100 gulden tegen 5% van zijn zwager Peter Habets. Tot onderpand diende het kindsdeel dat zijn echtgenote bij het overlijden van haar vader Peter Cnols zou toebedeeld worden. Peter Habets mocht de 100 gulden op dit erfdeel opeisen, tenzij Drummen in staat was om het bedrag vooraf te betalen.
Zoon van Joannes DREMMEN (zie I.1) en Maria CREMERS.
Ondertrouwd op 3 februari 1691 te Klimmen, jongeman uit Nuth, jongedochter uit Aalbeek onder Hulsberg, gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 22 februari 1691 te Nuth (getuige(n): Melchior Drummen, Elisabeth Pappers), de bruid met toestemming van de pastoor van Hulsberg met Judith KNOLS, 21 jaar oud, gedoopt op 24 november 1669 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Kerckherderen, Cat. la Hayx).
RHCL-AHW 169, 235: Op 7 maart 1708 verkocht Judith Knols, weduwe Jan Drummen, bijgestaan door vader Peter Knols, schoonvader(![bedoeld is zwager!]) Paulus Drummen en broer Peter Knols, aan Jan Limpens, gehuwd met Maria Peters, 144 1/4 kleine roeden akkerland "aen den woonenbergh" onder Wijnandsrade, oostwaarts Lenerd Peters, westwaarts Paulus Drummen, zuidwaarts "den boendersack", noordwaarts Peter Lemmens, voor 25 stuivers per kleine roede. De koopsom zou betaald worden aan Christiaen Nuchelmans, schoonzoon van Gerken Hennen, die nog 200 gulden te vorderen had vanwege een lening.
Dochter van Petrus KNOLS en Judith HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Joannes DRUMMEN, gedoopt op 9 september 1691 te Nuth (getuige(n): Paulus Drummen, Gertrudis Houben namens Catharina Knols), overleden op 23 juli 1707 te Nuth op 15-jarige leeftijd, filius Jan Drummen uytte Menstraet.
2.  Petrus, gedoopt op 7 december 1692 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Knols, Maria Brouns).
3.  Maria, gedoopt op 23 mei 1695 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Rentgens, Maria Custers).
4.  Catharina, gedoopt op 8 juni 1696 te Hulsberg (getuige(n): Cornelius Habets namens Franciscus Boschouwers).
5.  Stephanus DRUMMEN (Bracken Steeven) (zie III.5).
6.  Alphonsus, gedoopt op 17 maart 1702 te Hulsberg (getuige(n): Simon Habets, Elisabetha Houben).
7.  Petrus DRUMMEN, gedoopt op 28 oktober 1703 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Wilhelmus Knols, Maria Oortmans).
8.  Maria Catharina DRUMMEN, gedoopt op 10 januari 1705 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Overtzee namens Joannes Geuskens, Anna van Neel namens haar dochter Maria Helgers), overleden op 2 november 1731 te Nuth op 26-jarige leeftijd, uyt de Meenstraet.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 5 februari 1730 te Nuth (getuige(n): Petrus Houben, Joannes Pricken) met Petrus CREMERS.
9.  Petrus DRUMMEN, gedoopt op 27 februari 1706 te Nuth (getuige(n): Joannes Drimmen namens Petrus Drimmen, Anna Cremers namens Catharina Hilgers), achternaam bij doop Drimmen.


II.4 Paulus DREMMEN, veldbode, gedoopt op 12 april 1671 te Nuth (getuige(n): Hermanus Boesten, Maria Houtbeckers, e.v. Henricus Spechs), zoon van Joannes DREMMEN (zie I.1) en Maria CREMERS.
Ondertrouwd op 4 februari 1696 te Klimmen, jongeman en jongedochter van Hulsberg, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19 februari 1696 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 19 februari 1696 te Hulsberg met Gertrudis CONEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Maria, gedoopt op 28 oktober 1696 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Rentgens, Cornelia Conen).
2.  Lambertus, gedoopt op 6 maart 1698 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Rameckers).
3.  Catharina, gedoopt op 9 mei 1700 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Huntgens, Catharina Habets).
4.  Joannes, gedoopt op 26 februari 1702 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Muijlkens, Anna Hermans).
5.  Cornelia, gedoopt op 25 maart 1704 te Hulsberg (getuige(n): Anna Franssen).
Gehuwd met Michael HEUNEN.
6.  Joannes DRUMMEN (zie III.18).
7.  Wilhelmus, gedoopt op 25 juli 1708 te Hulsberg (getuige(n): Franciscus Reintgens, Elisabetha Houben).
8.  Stephanus DRUMMEN (zie III.21).
9.  Wilhelmus, gedoopt op 5 februari 1713 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Gelders, ... Houben).
10.  Maria Anna, gedoopt op 11 januari 1715 te Hulsberg (getuige(n): Willem Coenen, Elisabeth Kerckherderen).
11.  Paulus, gedoopt op 2 mei 1717 te Hulsberg (getuige(n): Catharina Snackers).

Generatie III


III.5 Stephanus DRUMMEN (Bracken Steeven), schoenmaker, gedoopt op 9 maart 1699 te Meerssen (getuige(n): Houb Meijs namens Joannes Willems, Maria op den Kamp), overleden op 16 juni 1744 te Nuth op 45-jarige leeftijd, terechtgesteld aan de galg.
RHCL-LvO 1726, no 79: Steven Drummen, gedetineerd, werd op 28 oktober 1743 ondervraagd door de schepenen van Nuth.
Hij verklaarde Steven Drummen te heten, geboren te Meerssen en van beroep schoenlapper. Zijn vrouw was geboortig van Wijnandsrade en heette Maria Gertruijd van Eel. Zij waren nu zo´n 24 tot 25 jaar getrouwd en hadden twee zonen en twee dochters, waarvan de oudste 24 jaar oud. Een zoon was in Hollandse dienst en een dochter woonde nu in Aubel; een zoon woonde nog thuis en de andere dochter op de pastorie van Nuth.
Hij ontkende alle ten laste gelegde feiten en ondertekende de verklaring met zijn eigen naam.
RHCL-LvO 1726, 80: Aan Steven Drummen werd gevraagd of hij bij de volgende misdrijven betrokken was geweest:
a) overval op de pastoor van Scheijdt;
b) overval op Hendrik Dautzenberg te Lichtenberg;
c) overval op de pastorie van Marienberg;
d) overval op Anna Sijpekotten te Twembruggen;
e) inbraak in de kapellanie te Hoensbroek;
f) inbraak in de pastorie van Nuth
g) inbraak bij Pijpers aan de Geer te Heerlen;
h) overval op Jan Essers bij Merkstein;
i) inbraak bij schepen Horstmans te Hoensbroek;
j) inbraak bij Matthijs Hautvast te Grijzegrubben;
k) inbraak en diefstal van boter te Voerendaal;
l) overval bij Jan Keulers "bij de drij vogels"
m) inbraak in de kerken van Amstenrade, Brunssum, Hioensbroek en Wijnandsrade;
n) inbraak in de winkel van heer Clemens op de Steenweg bij Sittard;
o) inbraak te Einighausen onder Limbricht
RHCL-LvO 1726, 85: Op 21 november 1743 werd Steven Drummen geconfronteerd met de folterwerktuigen. Dit was was voldoende om een volledige bekentenis bij hem af te dwingen.
Hij verklaarde schuldig te zijn aan alle genoemde misdaden en noemde als medeplichtigen de reeds gedetineerde Nol Coenen, Willen Vaessen de wever, Bavo de haammaker van Tervoorst [Bavo Hausteder], Matthijs Ponts, diens zoon en dochter Peter en Gertruijd Ponts, Joannes Klinckers uit Hoensbroek, Joannes Crans, thans wonend "aen den bosch", diens broer Lens Knooren, wolspinner, gehuwd met de dochter uit de Heeck tot Vaesrade, "den langen Houb" [Houb Palmen], Melser Bemelmans, "Rode Jan" uit Nagelbeek en diens zoon Joannes, alsmede Christiaen Rumkens van Overbroek.
Zoon van Joannes DREMMEN (zie II.2) en Judith KNOLS.
Ondertrouwd op 17 september 1719 te Klimmen, jongeman van Hulsberg, jongedochter van Wijnandsrade, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14 oktober 1719 te Wijnandsrade met Gertrudis van EEL, 31 jaar oud, gedoopt op 20 augustus 1688 te Wijnandsrade (getuige(n): Henricus Cox, Catharina Schouteten), overleden op 11 maart 1759 te Nuth op 70-jarige leeftijd, dochter van Theodorus van EEL en Mechtild DRIESSEN.
Uit dit huwelijk:

1.  Judith, gedoopt op 25 oktober 1719 te Wijnandsrade (getuige(n): Theodorus van Eel, Judith Knols), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 10 februari 1803 te Nuth op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 29 januari 1758 te Nuth met Leonardus CREMERS, 50 jaar oud, gedoopt op 4 november 1707 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Ortmans, Catharina Ortmans), overleden op 8 december 1797 te Nuth op 90-jarige leeftijd, zoon van Joannes CREMERS en Elisabeth ORTMANS.
2.  Theodorus, gedoopt op 3 juli 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes van Eel, Maria Drummen).
3.  Joannes, gedoopt op 12 november 1725 te Nuth (getuige(n): Maria Kerckhoffs namens Maria Drummen).
4.  Maria Mechtildis, gedoopt op 30 augustus 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Eerwaarde Heer Stephanus Wilms, pastoor te Schimmert, Maria Everdinckx), overleden op 28 mei 1805 te Nuth op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 23 september 1758 te Wijnandsrade (getuige(n): Philippus Coenen, Leonardus Daemen e.a.), bruidegom uit Hoensbroek, bruid werkte als meid op hoeve Laar met Joannes CREMERS, overleden op 24 juli 1793 te Nuth.


III.18 Joannes DRUMMEN, gedoopt op 13 januari 1706 te Hulsberg (getuige(n): Henricus Wijnen, Catharina Cnols), vader wordt veldbode genoemd, overleden op 3 januari 1774 te Klimmen op 67-jarige leeftijd, zoon van Paulus DREMMEN (zie II.4) en Gertrudis CONEN.
Ondertrouwd op 22 juli 1730 te Klimmen, jongeman van Aalbeek, jongedochter van Retersbeek, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 6 augustus 1730 te Klimmen met Elisabeth ODEKERCKEN, 28 jaar oud, gedoopt op 29 juni 1702 te Klimmen (getuige(n): Agnes Brandt), overleden op 14 april 1772 te Klimmen op 69-jarige leeftijd, begraven op 17 april 1772 te Klimmen, dochter van Joannes ODEKERCKEN en Helena DUIJS.
Uit dit huwelijk:

1.  Paulus, gedoopt op 29 september 1730 te Klimmen.
2.  Joannes, gedoopt op 29 juli 1732 te Klimmen.
3.  Gertrudis, gedoopt op 3 oktober 1734 te Klimmen.
4.  Matthias, gedoopt op 2 december 1736 te Klimmen. LvO 8152: werd op 8 augustus 1777 verbannen.
5.  Petrus, gedoopt op 26 december 1738 te Klimmen.
6.  Michael, gedoopt op 2 juni 1741 te Klimmen.
7.  Wilhelmus, gedoopt op 15 maart 1744 te Klimmen.


III.21 Stephanus DRUMMEN, gedoopt op 3 oktober 1710 te Hulsberg (getuige(n): Mechtildis Wijnen namens Anna Conen), achternaam bij doop Dremmen, overleden op 27 juli 1768 te Aalbeek-Hulsberg op 57-jarige leeftijd, circa. 60 jaar oud, zoon van Paulus DREMMEN (zie II.4) en Gertrudis CONEN.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 30 april 1741 te Hulsberg (getuige(n): niet vermeld) met Maria Catharina GOIJENS.

RHCL-LvO 7100. 222: Op 19 april 1749 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Philippens te Houthem op 16 april 1749.
Melchior Habets, inwoner van Amby en gehuwd met Catharina Aerts, verkocht aan Steven Drummen, gehuwd met Maria Catharina Goijen, en Hendrick Jongen, gehuwd met Maria Ackermans, inwoners van Aalbeek onder de bank Klimmen, negen grote minus vijf kleine roeden in de Scherpenbeck, grenzend aan Matthias en Willem Habets, hoofdzijden Joannes Frissen en de vloedgraaf.
De staande gewassen met kaf en stro zouden voor de helft toevallen aan de pachter Jan Jongen, wiens gebruik van het land bij deze werd beëindigd.
Iedere grote roede werd verkocht voor 26 gulden en tien stuivers.
Hendrick Jongen kreeg vier grote roeden en 3,5 voet, afgemeten langs Willem Habets, en Steven Drummen vier grote en veertien kleine roeden, afgemeten langs Matthias Habets.
RHCL-LvO 7100, 309: Op 11 april 1750 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, dezelfde dag opgesteld door notaris Thelen te Maastricht.
Joannes Collaris, inwoner van Houthem en gehuwd met Gertruijt van der Schuren, verklaarde "al over eenigen tijd" aan Steven Drummen van Aalbeek, gehuwd met Maria Catharina Goijen, land verkocht te hebben, te weten:
a) een morgen in de Scherpenbeck, oostwaarts Joannes Reijntiens, westwaarts Willem Rietraat;
b) 50 kleine roeden op de Aalbeek (Aalbekerweg), oostwaarts Joannes Erckens, westwaarts Reijnder Geuskens;
c) 43 kleine roeden op de Aalbekerweg, oostwaarts Hendrick Collaers, westwaarts de weduwe Arnold Schreurs.
Het geheel werd verkocht voor 61 rijksdaalders.

Uit dit huwelijk:

1.  Henricus, gedoopt op 22 januari 1742 te Hulsberg.
2.  Anna Gertrudis, gedoopt op 27 september 1743 te Hulsberg.
3.  Paulus, gedoopt op 29 november 1745 te Hulsberg.
4.  Anna Gertrudis, gedoopt op 17 maart 1748 te Hulsberg.
5.  Maria Catharina, gedoopt op 19 oktober 1749 te Hulsberg.
6.  Cornelia, gedoopt op 24 augustus 1751 te Hulsberg, overleden op 5 augustus 1839 te Hulsberg op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joannes van OPPEN.