Curfs

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE CURFS

Generatie I


I.1 Leonardus CURFS.
Gehuwd voor de kerk mei 1646 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Lijmpens) met Johanna LIMPENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus (zie II.1).
 • 2. Godefridus (zie II.3).
 • 3. Agnes, gedoopt op 14 november 1653 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Maria, echtgenote van Joannes Jongen), overleden op 1 augustus 1730 te Nuth op 76-jarige leeftijd, uxor Theod. Drimmen van Brandt.

Gehuwd voor de kerk voor 1682 met Theodorus DRUMMEN, geboren 1657/1660, overleden op 13 september 1746 te Nuth, viduus Agnes Corffs van Brandt, zoon van Melchior DRUMMEN en Elisabeth MUIJTERS.
RAL-LvO 1756, 189v: Op 29 december 1703 verkocht Matthis Roex, in huwelijk met Elisabeth Brants, aan Dirck Drummen, gehuwd met Nees Kurfs, 66 1/2 kleine roeden akkerland in het Horenveld, grenzend aan Lendert Hendrix, Coen Roex, de Bergerhof en Vaes Spijckers, alsmede een halve morgen akkerland, grenzend aan Lens Heuts, Geurt Limpens en de Bergerhof, voor 29 pattacons.
RAL-LvO 1757, 93v: Op 30 maart 1716 verkocht Claes Ramaeckers, gehuwd met Gertruijd Heuts, aan Dirck Drummen, gehuwd met Nees Kurffs, 60 kleine roeden akkerland uit een perceel van 158 kleine roeden, gelegen in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Willem Hautvast, de koper en Ercken Bemelmans, voor 25 stuivers per kleine roede.
Van de koopsom werd 50 gulden aan Lens Heuts, schoonvader van de verkoper, betaald.
RAL-LvO 1757, 204v: Op 26 november 1727 verklaarde Dirck Drummen, gehuwd met Nees Ceurfs, dat zijn kleinkind Agnes Drummen, dochter van zoon Joannes uit diens eerste huwelijk met Melken Crijns, gelijke erfrechten zou hebben als de eventuele kinderen uit het tweede huwelijk van Joannes met Anna Mees. Uit dit huwelijk was inmiddels een zoon Dirck geboren.
Kleinzoon Dirck zou echter wel vooraf ca. een halve bunder akkerland verkrijgen, te weten 94 kleine roeden "aen den Biesen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Wolter Limpens en de weg, en 92 kleine roeden akkerland "aen den quinkert", grenzend aan Jacob Helgers en Lijsbeth Pappers. Ook zou hij nog een koe mogen uitzoeken.

 • 4. Mechtildis, gedoopt op 11 april 1656 te Nuth (getuige(n): Jacobus Maes, Joanna Cortten).
 • 5. Gertrudis CURFFS, geboren ca. 1660, overleden op 17 mei 1731 te Hellebroek-Nuth, vidua, hypothetische familierelatie.

Gehuwd voor de kerk op 16 september 1687 te Nuth (getuige(n): Laurentius Curfs, Maximilianus Schepers) met Joannes SPECHTS, 35 jaar oud, gedoopt op 4 oktober 1651 te Nuth (getuige(n): Joannes Raven(?), Margaretha e.v. Servatius Corten), overleden op 26 april 1727 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Henricus SPECHTS en Maria NUCHELMANS.

 • 6. Joannes CORFS, gedoopt op 20 juni 1665 te Nuth (getuige(n): Laurentius Heuts, Elisabeth Schuttgens), overleden op 26 januari 1709 te Nuth op 43-jarige leeftijd, zoon van Leonardus.

Generatie II


II.1 Leonardus CURFS, gedoopt op 9 maart 1648 te Nuth (getuige(n): Eustachius Baggen, Helena Maes), overleden op 30 mei 1723 te Grijzegrubben-Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CURFS (zie I.1) en Johanna LIMPENS.
Gehuwd met Catharina BRULS, gedoopt op 29 maart 1648 te Nuth (getuige(n): Servatius Lijmpens, Maria e.v. Eusebius Bruls), overleden op 23 december 1712 te Grijzegrubben-Nuth op 64-jarige leeftijd. Trijnecken Bruls. Bouvrie, LTG 18 (1990), 120, dochter van Joannes BRULS en Catharina BOUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus CORFFS, gedoopt op 11 juni 1674 te Nuth (getuige(n): Segerus Loenis, Gertruid Limpens).
 • 2. Catharina CORFFS, gedoopt op 11 juni 1674 te Nuth (getuige(n): Jacobus Sijmons, Catharina Pesch, e.v. Petrus Jongen).
 • 3. Leonardus CORFFS (zie III.3).
 • 4. Joannes (zie III.5).
 • 5. Guilhelmus, gedoopt op 21 september 1681 te Nuth (getuige(n): Henricus Vroemen, Maria Pijls).
 • 6. Laurentius, gedoopt op 26 februari 1684 te Nuth (getuige(n): Theodorus Dremmen, Gertruid Curfs).
 • 7. Joanna CORFFS, gedoopt op 25 februari 1688 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermans, Ida Limpens), overleden op 21 september 1758 te Grijzegrubben-Nuth op 70-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1758, 82r: In het testament van haar nicht Catharina Curffs, gedateerd 2 juni 1752, werd zij bedacht met de helft in een schuur te Grijzegrubben. Zij had steeds goed voor deze nicht gezorgd en beloofde dat tot aan haar dood te blijven doen.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 27 augustus 1713 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Catharina Cremers) met Joannes FRISSEN, overleden op 17 april 1750 te Grijzegrubben-Nuth, had een broer Hubertus
RAL-LvO 1760, 99v: 24 mei 1748 leenden Jan Frissen en zijn echtgenote Jen Corfs 50 gulden van pastoor Henr. Wolters van Nuth. Het geld kwam uit een jaargetijde van Mathias Kerckraij en stond uit tegen 5% rente. Tot onderpand diende een weiland te Tervoorst, grenzend aan Paulus Lonis, Hend. Eggen jr., de straat en de beemd van Joannes Corfs.


II.3 Godefridus CURFS, gedoopt op 27 april 1651 te Nuth (getuige(n): Joannes Jongen, Christina Vreulix), overleden op 28 september 1715 te Terstraten-Nuth op 64-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CURFS (zie I.1) en Johanna LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21 juni 1677 te Wijnandsrade met Gertrudis SCHOUTETEN, had een broer Wilhelmus, waarschijnlijk een broer Stephanus en een zus Catharina.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna, gedoopt op 30 juli 1677 te Wijnandsrade (getuige(n): Judith Walen), overleden 1740/1745.

RAL-AHW 170, 176: Op 27 juni 1735 werd met Gerard Keuten een overeenkomst gesloten mbt. een huis met moestuin aan de linde te Wijnandsrade. Dit goed had Gerard en zijn vader veel geld gekost, dat zij tbv. Catharina Schouteten hadden uitgegeven. Haar erfgenamen, waaronder Joanna Korfs, weduwe Giel Heuts (mede voor haar broer Leonard en zuster Elisabeth), kregen elk nog een gulden van Gerard Keutten.
RAL-AHW 170, 247: Op 17 juli 1740 deed Joanna Corfs, weduwe Giel Heuts, afstand van het vruchtgebruik op een weiland van 60 kleine roeden, gelegen aan de Dorpstraat te Wijnandsrade, oostwaarts grenzend aan Jan Grootjans. Vervolgens verkochten haar kinderen, de ongehuwde Giel Heuts, Anna Heuts, gehuwd met Dirck Muijters, en Gertruijd Heuts, gehuwd met Jan Moenen, de weide aan Philip Coenen, gehuwd met Catharina Borvelts. De koopsom bedroeg 63 1/2 gulden. Het hout van het vervallen huisje dat in de wei had gestaan was ook voor de koper. De weide was belast met een kop rogge aan huis Wijnandsrade en een kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26 juli 1708 te Wijnandsrade met Michael HEUTS, 30 jaar oud, gedoopt op 8 juni 1678 te Wijnandsrade (getuige(n): Nicolaus Wahlen, Gertrud Gerits), overleden op 14 oktober 1720 te Meerssen op 42-jarige leeftijd, informatie over afstamming van Jorma Huijts (Breda), zoon van Egidius HEUTS en Anna WIJNANTS.
RAL-AHW 171, 40: Op 9 december 1735 maakte Elisabeth Heuts, gehuwd met Geurd Sijstermans en woonachtig te Klimmen, haar testament. Elisabeth, verzwakt door waterzucht, noemt in haar testament ook de kinderen van wijlen Giel Heuts en Jen Korfs. Zij zouden 24 kleine roeden beemd onder Wijnandsrade, grenzend aan de lange weide van de heer van Wijnandsrade en Willem Waelen, erven.
RAL-AHW 170, realisatie op 16 november 1745: Op 24 januari 1745 verkochten de erven Giel Heuts en Joanna Keurfs, te weten Giel Heuts, Dirk Muijters, gehuwd met Anna Heuts, en Joannes Moenen, gehuwd met Gertruid Heuts, aan Simon Ruijsop, gehuwd met Catharina Palmen, de volgende drie stukken land:
a) 81 kleine roeden in het Hellebroekerveld tussen de weduwe Crijns en Willem Schutgens
b) 38 kleine roeden aldaar tussen Willem Schutgens en Arnold Oortmans
c) 53 kleine roeden aldaar "in den hoeck" naast Simon Ruijsop zelf
Hij betaalde hiervoor 60 pattacons.

 • 2. Elisabeth, gedoopt op 14 maart 1679 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Huntgens, Anna Corfs).
 • 3. Maria, gedoopt op 1 december 1680 te Nuth (getuige(n): Reinerus Routen, Catharina Reijners).
 • 4. Gertrudis, gedoopt op 18 maart 1684 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Joannes Driesens, Catharina Schouteten).
 • 5. (zoon), gedoopt op 16 mei 1687 te Nuth (getuige(n): Joannes Celissen namens Theodorus Drummen, Elisabeth Bramants), geen naam gegeven, overleden op 16 mei 1687 te Nuth, obijt in doopaantekening.
 • 6. Leonardus (zie III.17).
 • 7. Maria CURFFS, gedoopt op 28 maart 1691 te Nuth (getuige(n): Leonardus Kurffs, Maria Hermens).

Generatie III


III.3 Leonardus CORFFS, gedoopt op 22 juli 1677 te Nuth (getuige(n): Joannes Celissen, Anna Leunis), overleden op 10 augustus 1726 te Grijzegrubben-Nuth op 49-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CURFS (zie II.1) en Catharina BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 4 oktober 1705 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Joanna Corfs, Gertrude Loenis), naam echtgenote Maria Reijnouts met Maria NOUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes CURFFS (zie IV.1).
 • 2. Anna Maria Catharina, gedoopt op 16 september 1708 te Nuth (getuige(n): Leonardus Corffs (grootvader), diens dochter Joanna Corffs), overleden op 24 juni 1752 te Nuth op 43-jarige leeftijd, ongehuwd (caelebs).

RAL-LvO 1759, 82r: Op 2 juni 1752 maakte Catharina Curffs, wonend te Grijzegrubben-Nuth, haar testament t.b.v. de kinderen van haar broer Joannes Curfs, te weten Lenaerd, Willem, Joannes, Maria en Jenne Maria. Speciaal genoemd werd nog haar tante Joanna Corffs, die wegens goede bijstand de helft van haar schuur bij het woonhuis zou erven, op voorwaarde dat zij tot aan Catharina's dood voor haar zou zorgen. Verder zou broer Joannes nog twee gulden uit de erfenis krijgen.

 • 3. Maria, gedoopt op 11 februari 1714 te Nuth (getuige(n): Thomas Bruils, Elisabetha Braments, e.v. Hermannus Celis).


III.5 Joannes CURFS, gedoopt op 16 oktober 1679 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Jacobus Meijs, Catharina Muilkens), overleden op 29 oktober 1708 te Nuth op 29-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CURFS (zie II.1) en Catharina BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 21 oktober 1698 te Nuth (getuige(n): Joannes Bouts, Balthasar Zelissen) met Catharina BRULS, 18 jaar oud, gedoopt op 24 februari 1680 te Nuth (getuige(n): Jacobus Hautvast, Mel Wijngarts), overleden op 2 februari 1725 te Grijzegrubben-Nuth op 44-jarige leeftijd.
RAL-1757, 37r; huwelijkse voorwaarden aangaande tweede huwelijk, bijgestaan door voogden Leonard Curfs en Joannes Muijlkens, dochter van Wilhelmus BRULS en Catharina MEULKENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes CURFFS (zie IV.6).
 • 2. Leonardus CURFFS (zie IV.8).
 • 3. Wilhelmus CURFFS, gedoopt op 2 september 1706 te Nuth (getuige(n): Thomas Bruls, Catharina Hagens, e.v. Petrus Meulkens).


III.17 Leonardus CURFS, gedoopt op 20 oktober 1688 te Nuth (getuige(n): Joannes Celissen, Joanna Limpens), begraven op 3 oktober 1766 te Bunde op 77-jarig leeftijd, zie A.M.A. Maassen, Kwartierstaat Sjef Thijssen, in LTG 28 (2000), 84 (kwartier 40) en Kwartierstaat Jeu Kurvers op de website van Heemkunde Geulle, zoon van Godefridus CURFS (zie II.3) en Gertrudis SCHOUTETEN.
Gehuwd voor de kerk te Bunde op 2 juli 1713 met Anna GOOSSENS, gedoopt op 7 november 1690 te Bunde, overleden op 71-jarige leeftijd en begraven op 31 oktober 1762 te Bunde.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gertrudis, gedoopt op 19 oktober 1713 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Michael Heuts, Judith Cloots namens Gertrudis Goosens).
 • 2. Arnoldus KEURVERS, gedoopt 22 april 1716 te Bunde.
 • 3. Elisabetha KEURVERS, gedoopt op 10 april 1717 te Bunde.
 • 4. Elisabetha KEURVERS, gedoopt op 23 november 1718 te Bunde.
 • 5. Catharina KEURVERS, gedoopt op 20 februari 1722 te Bunde.
 • 6. Gerardus KEURVERS, gedoopt op 6 november 1724 te Bunde.
 • 7. Arnoldus KEURVERS, gedoopt op 30 januari 1728 te Bunde.
 • 8. Rebecca KEURVERS, gedoopt op 19 juni 1731 te Bunde.
 • 9. Leonardus CURVERS, gedoopt op 9 september 1732 te Bunde. Maassen, Kwartierstaat Thijssen in LtG 28 (2000).

Generatie IV


IV.1 Joannes CURFFS, gedoopt op 31 augustus 1706 te Nuth (getuige(n): Joannes Curffs, Catharina Meulckens, weduwe Wilhelmus Bruils), had een zus Catharina, zoon van Leonardus CORFFS (zie III.3) en Maria NOUTS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 1 maart 1729 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Lambertus Raven). NB de pastoor noteert ten onrechte 29 februari! Echtgenote is Anna BECKERS, 26 jaar oud, gedoopt op 25 april 1702 te Wijnandsrade, overleden op 25 maart 1747 te Grijzegrubben-Nuth op 44-jarige leeftijd, dochter van Joannes BECKERS en Joanna HEUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria CÖRFFS, gedoopt op 30 mei 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Frissen, Irmgardis Quaetackers namens Elisabeth Beckers).
 • 2. Joanna CÖRFFS, gedoopt op 6 april 1732 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Cörffs (oom), Maria Beckers (tante)), jong overleden.
 • 3. Leonardus CÖRFFS (zie V.3).
 • 4. Wilhelmus CÖRFFS, gedoopt op 10 december 1736 te Nuth (getuige(n): Joanna Brandts namens Maria Beckers).
 • 5. Joanna Maria CÖRFFS, gedoopt op 26 december 1739 te Nuth (getuige(n): Aegidius Beckers, Anna Cörffs).
 • 6. Joannes CÖRFFS, gedoopt op 14 februari 1743 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers, Maria Frissen).


IV.6 Joannes CURFFS, gedoopt op 7 januari 1700 te Nuth (getuige(n): Joannes Bosch, Catharina Bruils), overleden op 3 december 1756 te Nuth op 56-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1758, 27r: Op 23 maart 1734 kocht Joannes Ceurffs, gehuwd met Anna Lindens, van Dionisius Aloffs, in deze vertegenwoordigd door schepen Leonaerd Limpens, 65 kleine roeden weiland aan de Drieschen onder Nuth, grenzend aan oostwaarts Henderick Drummen, westwaarts de Bergerdries, en verder aan Dionijs Aloffs en de weg naar de Nieuwweide. Hij betaalde per kleine roede 33 stuivers. Het goed droeg voor een vierde deel bij aan het onderhoud van de Bergerbrug.
RAL-LvO 1758, 104v: Op 15 april 1738 werd vastgelegd dat Joannes Ceurffs, gehuwd met Anna Linden, van zijn broer Leonardus, gehuwd met Catharina Meijers, diens kindsdeel onder Grijzegrubben voor 600 gulden gekocht had.
Zoon van Joannes CURFS (zie III.5) en Catharina BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 23 februari 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Reinerus Crins) met Anna LINDEN, overleden op 27 juli 1788 te Nuth, begraven aldaar op 29 juli 1788.
RAL-LvO 1759, 193v: Op 8 maart 1758 kocht de weduwe van Joannes Curffs van Cornelis Schettjens, weduwnaar, bijgestaan door zijn drie zonen, 40 kleine roeden huis met moestuin of weide op de Nieuwweide, grenzend aan Joannes Hermens, de koopster, de weg en de erfgenamen Cornelis Cremers, voor vijf schillingen per kleine roede. Er werd afgesproken dat Cornelis Schettjens het huis kosteloos mocht blijven gebruiken, alsmede de moestuin, gemeten vanaf de weg tot de hazelnotenhaag, gedurende zijn verdere leven. Na zijn dood zou het huis terstond ter beschikking van de koopster gesteld worden.
SAH-Archief Nuth inv. 2, 371: In het schatboek van Nuth werden in tabel 201 de goederen van Anna Linden, weduwe Joannes Curffs, inwoonster van Grijzegrubben, geregistreerd, te weten:
a) 71 kleine roeden akkerland, noord- en westwaarts Jacobus Drummen, zuidwaarts erfgenamen Lendert Vroemen, oostwaarts Mathijs Heuts, belast met oude tienden aan de pastoor van Nuth en het kapittel van Aken, en belast in de elfde schoof; gewaardeerd vijf gulden en zes stuivers;
b) 73 kleine roeden akkerland op de Bastaert, noordwaarts Nicolaes Campo, zuidwaarts Gabriel Limpens, oostwaarts weduwe Laurens Cremers, westwaarts Servaes Bemelmans, belast als voornoemd; gewaardeerd vijf gulden elf stuivers;
c) 55 kleine roeden akkerland op de Bastaert, noord- en oostwaarts Joannes Meijs, zuidwaarts Hend. Bemelmans, westwaars de weduwe Laurens Cremers, belast als voornoemd; gewaardeerd vier gulden twee stuivers;
d) 47 kleine roeden akkerland op de Bastaert, noordwaarts weduwe Laurens Cremers, zuidwaarts Jacob Bemelmans, westwaarts Nicolaes a Campo en de weduwe Joannes Frissen, oostwaarts Hend. Bemelmans, belast als voornoemd; gewaardeerd drie gulden elf stuivers;
e) 48 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe, noordwaarts de weduwe Paulus Leunissen, zuidwaarts de vloedgraaf, oostwaarts Mathijs Schetters, westwaarts de erfgenamen Jacob Hautvast, belast als voornoemd; gewaardeerd drie gulden twaalf stuivers;
f) 67 kleine roeden akkerland [zonder plaatsaanduiding], noordwaarts Willem Biesjans, zuidwaarts Dirck Meulenbergh, oostwaarts Servaes Bemelmans, westwaarts Wijnandus Habets, belast als voornoemd; gewaardeerd vijf gulden een stuiver;
g) 76 kleine roeden akkerland aan de Vaert, noord- en westwaarts Hermen Meijs, zuidwaarts de Maestrichterweg, oostwaarts Willem Kleijntjens en NIcolaes a Campo, belast als voornoemd; gewaardeerd vijf gulden tien stuivers
h) 40 kleine roeden akerland op de Geijsberg, noordwaarts Joannes Slangen, zuid-, oost- en westwaarts de erfgenamen Lendert Vroemen, belast als voornoemd; gewaardeerd drie gulden;
i) 56 kleine roeden akkerland boven het Witgen, noordwaarts Joannes Slangen, zuidwaars de weduwe Paulus Leunissen, oostwaarts Joannes Hermens, westwaarts heer a Blisia, belast als voornoemd; gewaardeerd vier gulden vier stuivers;
j) 47 kleine roeden akkerland [zonder plaatsbepaling], noordwaarts Paulus Corvers, zuidwaarts Dirck Meulenbergh, oostwaarts de Wijenweg, westwaarts Thevis Bemelmans, belast als voornoemd; gewaardeerd drie gulden elf stuivers;
k) 24 kleine roeden akkerland [zonder plaatsbepaling], noordwaarts Christiaen Jaegs en de weduwe Mathijs Bouts, zuid- en westwaarts Christiaen Jaegs, oostwaarts Joannes Frisschen, belast als voornoemd; gewaardeerd een gulden zestien stuivers;
l) twee morgen en 14 kleine roeden akkerland op de Tegger, noordwaarts Christiaen Jaegs, zuidwaarts W. Habets en Mathijs Schetters, oostwaarts weduwe Joannes Frisschen, westwaarts weduwe Joannes Leunissen, belast als voornoemd; gewaardeerd zestien gulden een stuiver;
m) vijf kleine roeden hof, nordwaarts haar weiland, zuidwaarts de Holleweg, oostwaarts Jacob Bemelmans, westwaarts Jacobus Hautvast, tiendevrij; gewaardeerd negen stuivers;
n) 15 kleine roeden hof, noordwaarts Joannes Bemelmans, zuidwaarts Joannes Slanghen, oostwaarts Wijnandus Habets, westwaarts Lendert Smeets, tiendevrij; gewaardeerd een gulden zeven stuivers;
o) 71 kleine roeden weiland, noordwaarts de Neijerweg, zuidwaarts Wijnandus Habets, oostwaarts Cobus Drummen, westwaarts de Bekerweg, tiendevrij; gewaardeerd vijf gulden zeven stuivers;
p) 74 kleine roeden weiland, noordwaarts de Neijerweg, zuidwaarts Hend. Bemelmans, oostwaarts Joannes Hermens, westwaarts Cobus Drummen, tiendevrij; gewaardeerd vijf gulden elf stuivers;
q) 85 kleine roeden weiland, noordwaarts haar huis, zuidwaarts haar hof onder m) beschreven, oostwaarts Joannes Bemelmans, westwaarts de erfgenamen Jacobus Hautvast, tiendevrij; gewaardeerd zes gulden vijf stuivers;
r) 16 kleine roeden huis, noordwaarts de dorpstraat van Grijzegrubben, zuidwaarts haar weiland onder q) beschreven, oostwaarts Jacobus Bemelmans, westwaarts erfgenamen Jacobus Hautvast, tiendevrij; gewaardeerd vijftien gulden;
s) vijf kleine roeden huis op de Nieuwweijde, noordwaarts de Neijerweg, zuid- en westwaarts haar weiland onder p) beschreven, oostwaarts Joannes Hermens, tiendevrij; gewaardeerd vijftien gulden.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes KÖRFFS (zie V.8).
 • 2. Maria Catharina CÖRFFS, gedoopt op 19 oktober 1736 te Nuth (getuige(n): Leonardus Cörffs, Maria Meijs namens Sophia Linden), overleden op 15 februari 1815 te Nuth op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 24 oktober 1762 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Bemelmans, Petrus Curfs) met Bartholomeus DRUMMEN, 21 jaar oud, gedoopt op 21 mei 1741 te Nuth (getuige(n): Henricus Drimmen, Gertrudis Eggen), gedoopt als Bartholomeus Drimmen, overleden op 22 november 1816 te Nuth op 75-jarige leeftijd, zoon van Joannes DRUMMEN en Maria Catharina CRANS.
RAL-LvO 1758, 226r: Op 23 november 1745 werd een akkoord bereikt tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans. Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden. Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen.
RAL-LvO 1759, 259v: Op 19 december 1760 verkochten de voogden Jacobus Drummen en Willem Ackermans namens Bartel Drummen aan Willem Kleintjens, gehuwd met Elisabeth Hermens, 50 kleine roeden kamer, weiland en moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Christiaen Hautvast en Anna Maria Drummen. Kleintjens kocht het geheel voor zijn stiefdochter Anna Maria Drummen, afkomstig uit het eerste huwelijk van zijn echtgenote met Joannes Drummen. Het geheel kostte 33 pattacons en twee schillingen en was belast met het zesde deel in 100 gulden tot laste van Leonard Smeets.
RAL-LvO 1760, 5v: Op 10 juni 1763 werd door Bartel Drummen een halve morgen akkerland in de Eertgrubbe in het Grijzegrubberveld onder Nuth genaast. Dit perceel, grenzend aan de weduwe Joannes Curfs, Joannes Frissen en Peter Herts, was op 2 maart 1762 door Maria Catharina Herts verkocht aan Peter Vaessen, gehuwd met Jenne Marie Ritzen, voor twee schillingen per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 141v: Op 31 december 1768 leende Bartholomaeus Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Chatarina Curfs, 1000 gulden tegen 5% van juffrouw Maria Gertrudis Wolfs uit Maastricht.
Het geld was bestemd voor het financieren van een goederenruil met Bartholomaeus Willems op 4 januari 1768, waarbij hij 2000 gulden moest toeleggen op het verworven huis met weiden en akkerlanden.
Tot onderpand van de lening dienden:
a) huis met stallen en alle toebehoor te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Gerard Janssen en Christiaen Frijns;
b) 171 kleine roeden huisweide achter het huis, zijnde Merkelbeker leen;
c) 55 kleine roeden weiland te Nierhoven, grenzend aan Christiaen Frijns en Claes Nicolaij;
d) 150 3/4 kleine roeden akkerland "aen de camp", grenzend aan de weduwe van der Meer;
e) 160 1/2 kleine roeden akkerland "in de hael coul", grenzend aan secretaris Meijs, Mathijs Meex en de Maastrichterweg;
f) 52 kleine roeden akkerland "aen de Houtbecker", grenzend aan de erfgenamen Mathijs Meex, Nicolaus a Campo en de weduwe van der Meer;
g) 89 kleine roeden akkerland "op den geitsberg", grenzend aan de erfgenamen Joannes Horsmans en de erfgenamen Lortije;
h) 63 1/3 kleine roeden akkerland "op den schabernach",grenzend aan de erfgenamen Joannes Hermans en Joannes Maes;
i) 120 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de erfgenamen Frans Frijns en de baron van Nuth;
j) 101 kleine roeden akkerland "op den geitsberg", grenzend aan de erfgenamen Lendert Vroemen en Frans Frijns;
k) 102 kleine roeden akkerland "den distelen driesch", grenzend aan Joannes Meijs en de erfgenamen Cornelis Cremers;
l) 49 kleine roeden akkerland "onder den camp", grenzend aan secretaris Meijs en Frans Frijns;
m) 60 kleine roeden beemd, grenzend aan de erfgenamen Frans Frijns en Caspar Brants.
De goederen waren belast met jaarlijks negen malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade en een half vat rogge aan het St.-Nicolaasaltaar te Nuth.
Daarnaast borgde hij ook nog speciaal met een aantal goederen die reeds voor de ruil zijn eigendom waren, te weten:
n) 152 kleine roeden bouwplaats "de vroegop" te Nierhoven, grenzend aan Thevis Bemelmans en Matthijs Frijns;
o) 39 1/2 kleine roeden weiland "de vroegop" te Nierhoven, grenzend aan Paulus Leunissen en heer Keutten;
p) 92 kleine roeden akkerland "aen het poelken", grenzend aan Nicolaes Hermans en Matthijs Schetters;
q) 40 1/2 kleine roeden beemd "omtrent den vroegop", grenzend aan de Domeinen en Thevis Bemelmans.
RAL-LvO 1762, 178v: Op 11 februari 1769 verkocht Christiaen Frijns, gehuwd met Catharina Meijers, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, 60 1/2 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Peter Houben, de heer van NUth en de weduwe van der Meer; en verder nog 84 kleine roeden akkerland "op den geijtsbergh" onder Nuth, grenzend aan Matthijs Frijns, Peter Houben, Nicolaes a Campo en het voetpad. Elke kleine roede kostte 50 stuivers. Als deel van betaling nam de koper 100 gulden over uit een lening van 500 gulden aan het klooster "Commel" te Maastricht. De last van een kop rogge jaarlijks aan de kerk van Nuth zou ook in mindering gebracht worden.
RAL-LvO 1760, 206v: Op 11 december 1769 verkocht Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curffs, aan Jacobus Drummen, gehuwd met Barbara Dormans, 40 kleine roeden weiland "op de Neije" onder Nuth, grenzend aan Joannes Drummen, Jacobus Drummen zelf en de Neijerweg, voor 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1761, 33r: Op 27 mei 1776 verkocht Peter Meulenberg, gehuwd met Catharina Zelissen, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 90 kleine roeden akkerland "op den geijtsbergh", grenzend aan de koper, Peter Houben en het voetpad;
b) ca. een morgen akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan de erfgenamen van der Meer, Matthevis Bemelmans en de Wijenweg;
c) 60 kleine roeden akkerland "in de claepersdael", grenzend aan GEurt Meulenberg, Matthijs Frijns en de erfgenamen van der Meer.
Iedere kleine roede kostte twee gulden en tien stuivers.
RAL-LvO 1761, 34r: Op 28 mei 1776 verkocht Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, aan Joannes Bemelmans, gehuwd met Maria Gertrudis Brants, 100 kleine roeden akkerland "aen den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Mathevis Bemelmans, de erfgenamen van der Meer en de Wijenweg, voor 46 1/2 stuiver per kleine roede. Het wassende tarwe met kaf en stro was voor de verkoper.
RAL-LvO 1761, 116r: Op 28 december 1778 werd namens vrouwe van der Meer aan Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, en aan Claes Cordeweners, gehuwd met Joanna Catharina Bemelmans, een beemd te Nuth verkocht, groot met de vaart een bunder en twee kleine roeden, grenzend aan de beek en Peter Moenen. Bij opbod had Bartel Drummen het geheel verworven voor 28 stuivers per kleine roede. Hij deelde de kosten en het land met Claes Cordeweners.
RAL-LvO 1762, 131r: Op 8 april 1782 verkochten Mathijs Ruijters en zijn zwager Jacobus Drummen, gehuwd met Mechtildis Ruijters, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, een perceel akkerland in het Nierhovenerveld onder Nuth, hetgeen zij bij erfenis verkregen hadden. Matthijs Ruijters droeg persoonlijk 41 1/2 kleine roeden over en samen met zijn zwager nog 33 1/3 kleine roeden akkerland, grenzend aan de erfgenamen juffrouw Canisius en de erfgenamen Sijmon Meex, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 180r: Op 8 januari 1783 verkocht Joannes Jacobus Mulkens, gehuwd met Catharina Slangen, aan Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, 152 1/2 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de heer Trips, Willem Frijns en Henricus Ackermans, voor 46 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 7643, 242v: Op 22 september 1788 verkocht Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maes, samen met zijn zwager Bartholomeus Drummen, gehuwd met Maria Catharina Curfs, aan hun broer resp. zwager Peter Curfs, gehuwd met Helena Hermens, 111 kleine roeden weiland met bouwplaats en bebouwing, gelegen te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Nicolaes Cordeweners, westwaarts Jacobus Drummen, zuidwaarts de Holleweg, noordwaarts de Dorpstraat, voor 1100 gulden. Het geheel was belast met 1/10 van een kop rogge aan de kerk van Nuth. Omdat de weide onverdeeld verkocht werd betaalde de koper slechts het 2/3 deel van de koopsom.
RAL-LvO 1763, 211v en 227r: Op 2 mei 1788 en 16 oktober 1788 trad Bartholomeus Drummen op als armenmeester van Nuth.
RAL-LvO 1763, 265r: Op 25 mei 1789 leende Bartholomeus Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, 150 gulden tegen 5% aan Jacobus Drummen, gehuwd met Maria Mechtildis Ruijters, en diens zwager Matthias Ruijters, allen inwoners van Nierhoven onder Nuth.
RAL-LvO 1764, 64: Op 16 juni 1790 verkocht Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, aan Nicolaes a Campo, gehuwd met Anna Maria Beckers, 50 kleine roeden akkerland "aen het Nieuwhuijs" onder Nuth, grenzend aan de koper, Joannes Limpens, Joannes en Servaes Bemelmans, voor vier gulden per kleine roede. De verkoper behield de staande gewassen.

 • 3. Petrus Sebastianus CURFS (zie V.12).


IV.8 Leonardus CURFFS, gedoopt op 24 augustus 1702 te Nuth (getuige(n): Joannes Spechs, Gertrudis Curffs).
RAL-LvO 2135, 218: Op 16 juni 1735 verkocht Geurt Philippens aan Lenaert Corffs, gehuwd met Catharina Meijers, een halve morgen land te Vaesraede "int Reulien", grenzend aan Metjen Schettiens, Hermen Pitswegh, Catharina Roux en de huiswei van de erfgenamen Klinckers. Lenaert Corffs gaf voor dit land twee koeien en "een kaelvaert"
RAL-LvO 1758, 104v: Op 15 april 1738 liet Leonaerd Ceurffs, gehuwd met Catharina Meijers, vastleggen dat hij zijn kindsdeel, gelegen te Grijzegrubben, voor 600 gulden verkocht had aan zijn broer Joannes Ceurffs, gehuwd met Anna Linden.
Zoon van Joannes CURFS (zie III.5) en Catharina BRULS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25 juni 1728 te Nuth (getuige(n): Henricus Speghts, Dionisius Nijsten) met Catharina MEIJERS, 28 jaar oud, gedoopt op 10 december 1699 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Nicolaus Hamers, Maria Ubags), dochter van Godefridus MEIJERS en Ida UBACHS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 21 april 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Curffs, Maria Meijers namens Ida [Meijers]), pachter te Chevremont, overleden op 12 april 1793 te Chevremont-Kerkrade.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13 september 1753 te Kerkrade met Anna Barbara ROTHKRANTZ, 26 jaar oud, gedoopt op 16 maart 1727 te Kerkrade, overleden op 30 oktober 1802 te Kerkrade op 75-jarige leeftijd, dochter van Joannes ROTHKRANTZ en Catharina CUSTERS.

 • 2. Ida CÖRFFS, geboren te Vaesrade, gedoopt op 4 augustus 1730 te Nuth (getuige(n): Mechtild Crins namens Joanna Speghts), vermoedelijk november 1747 overleden te Kerkrade.
 • 3. Franciscus Josephus CURVERS (zie V.16).
 • 4. Wilhelmus CÖRFFS, gedoopt op 3 mei 1735 te Nuth (getuige(n): Matthias Meijers, Anna Linden).
 • 5. Martinus CÖRFFS, gedoopt op 26 oktober 1737 te Nuth (getuige(n): Martinus Meijers, Petronilla Schetjens), overleden op 14 april 1763 te Lückerheide-Kerkrade op 25-jarige leeftijd.
 • 6. Catharina CÖRFFS, geboren te Vaesrade, gedoopt op 29 januari 1740 te Nuth (getuige(n): Joannes Wustenraedt, Maria Schrijen), overleden op op 16 januari 1783 te Chevremont-Kerkrade op 42-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 30 september 1766 te Kerkrade met Joannes Leonardus ZENTIS, 24 jaar oud, gedoopt op 18 augustus 1742 te Kerkrade, overleden op 1 juli 1800 te Kerkrade op 57-jarige leeftijd, zoon van Joannes ZENTIS en Maria Catharina HASEN.
Catharina had voor haar huwelijk een dochter gekregen, waarvan de vader niet bekend is. Haar dochter Catharina (ingeschreven met achternaam Corver) is geboren te Chevremont en gedoopt op 13 februari 1765 (getuige(n): Joannes Korver, Petronella Knorren) en aldaar twee dagen later, op 15 februari 1765, overleden.

Generatie V


V.3 Leonardus CÖRFFS, gedoopt op 8 juni 1734 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drimmen, Catharina Cörffs), overleden op 1 mei 1803 te Nuth op 68-jarige leeftijd.
SAH-Archief Nuth inv. 2, 417: Schatboek Nuth vermeldt onder nr. 222 Lendert Curfs van Grijzegrubben met de volgende goederen:
1) acht kleine roeden hof, noordwaarts Joannes Slangen, zuidwaarts zijn weide, oostwaarts Joannes Meijs en westwaarts de weide van Paulus Leunissen, gewaardeerd 14 stuivers
2) 48 kleine roeden weiland, noordwaarts zijn hof, zuidwaarts zijn huis, oostwaarts Joannes Meijs, westwaarts de erfgenamen Paulus Leunissen, gewaardeerd drie gulden negen stuivers
3) vier kleine roeden huis met stal , noordwaarts zijn weide, zuidwaarts de dorpstraat, oostwaarts Joannes Meijs, westwaarts de erfgenamen Paulus Meijs, gewaardeerd 15 gulden.
Zoon van Joannes CURFFS (zie IV.1) en Anna BECKERS.
Gehuwd met Joanna KASTOORS, geboren te Sluis, geboorteplaats vermeld in overlijdensakte, ouders niet vermeld, overleden op 6 januari 1813 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Theresia KEURFS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 21 november 1758 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Keurfs, Maria Frissen namens vrouwe Maria Theresia van Esschenbroeck).
 • 2. Abraham CURFS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 6 februari 1761 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Abraham Lindeloffs (kloosterling St.-Gerlach), Maria Curfs).
 • 3. Joanna Maria CURFS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 20 februari 1763 te Nuth (getuige(n): Philippus Hofmans, Anna Hermens namens Joanna Maria Curfs).
 • 4. Anna Margaretha CURVERS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 maart 1766 te Nuth (getuige(n): Nicolaus a Campo, Anna Margaretha Smits).
 • 5. Joannes Leonardus CURFS (zie VI.5).
 • 6. Maria Agnes CURVERS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 6 november 1772 te Nuth (getuige(n): Petrus Curfs, Maria Agnes Eijssen).
 • 7. Joannes Wilhelmus CURVERS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 8 april 1774 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Stephanus Gelders, Joanna Bisschops).
 • 8. Joannes, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 17 juli 1778 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Wilhelmus Sporck, Ida Cremers namens Maria Catharina Pleumeckers), achternaam bij doop Ceurfs.


V.8 Joannes KÖRFFS, gedoopt op 26 april 1734 te Nuth (getuige(n): Joannes Bruls namens Antonius Linden, Catharina Meijers), overleden op 2 maart 1808 te Nuth op 73-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1727: Begin zomer 1769 werd Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maes, aangeklaagd, omdat hij "soo godtvergeeten is geweest adulterium te bedrijven aen ende met met seeckeren Catharina Bouts, uijt welckers wercken deselve een kindt gebaert heeft", aldus de officier op 23 augustus 1769.
Lambert Ackermans, 35 a 36 jaar oud, verklaarde op 21 juni 1769 dat hij knecht was bij de heer Habets te Grijzegrubben, waar voornoemde Joannes Curfs eveneens als knecht en genoemde Catharina Bouts als dienstmaagd werkzaam was.
Hij had op zeker moment gemerkt dat Catharina zwanger was en had tegen afgelopen Pasen aan haar gevraagd wie de vader was. Zij had toen tegen hem gezegd dat Joannes Curfs de vader was.
Op de vraag van de officier of hem iets bijzonders was opgevallen zei Ackermans dat hij had bespeurd "meerdere gemeijnschap oft familiariteijt onder hun beijde als aen hem Joannes Curfs was toestaende en betaemde".
Catharina Sijstermans, circa 40 jaar oud en gehuwd met Paulus Hautvast, vertelde dat zij op verzoek van Elisabeth Bisschop, gehuwd met Houb Bouts, haar dochter Catharina Bouts had bijgestaan bij de geboorte van haar kind.
De vroedvrouw Catharina Weusten had toen aan Catharina Bouts gevraagd wie de vader was waarop het antwoord luidde: Hans Curfs.
Maria Catharina Laheij, circa 40 jaar en gehuwd met Joannes Hautvast, had eveneens geholpen bij de geboorte en zij gaf dezelfde verklaring af als Catharina Sijstermans.
Op 21 september 1769 werd het vonnis uitgesproken: Joannes Curfs werd veroordeeld tot een "amende" van 228 gulden en tien stuivers waarvan honderd gulden voor de eerstkomende dinsdag en de rest na uiterlijk zes weken aan de officier overhandigd diende te worden.
Het buitenechtelijke kind heette Anna Elisabeth BOUTS en werd op 25 mei 1769 te Nuth gedoopt. Zij wordt verderop in deze genealogie vermeld met haar echtgenoot Joannes Leonardus Curfs (VI.5)
RAL-LvO 1760, 268r: Op 16 oktober 1769 leende Joannes Curfs, gehuwd met Elisabeth Maes, 100 gulden tegen 5% van pastoor Habets van Nuth, handelend als proviseur van de fundatie van pastoor Schuls. Hij borgde daartoe met 36 1/2 kleine roeden akkerland achter Jongenbosch onder Wijnandsrade, oostwaarts de schout, westwaarts Christiaen Lahaije, belast met 3 1/2 malder rogge aan het huis Wijnandsrade; en verder met 29 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Joannes Jongen, belast met anderhalve malder rogge in de cijnskaart Berg.
Verder borgde zijn moeder Anna Linden, weduwe Joannes Curfs, met toestemming van haar zoon Peter Curfs en schoonzoon Bartel Drummen, gehuwd met Catharina Curfs, met 58 kleine roeden akkerland op de Bastaert, grenzend aan Nicolas Campo, de erfgenamen Limpens en de weduwe Laurens Cremers.
De lening werd op 20 april 1784 afgelost.
RAL-LvO 1760, 203v: Op 2 mei 1771 leende Joannes Curffs, gehuwd met Elisabeth Maes, 100 gulden tegen 4% van pastoor Habets van Nuth. Tot onderpand diende 77 1/2 kleine roeden weiland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan de weduwe Caspar Brants, de weduwe Gerit Janssen, de gats en Godefridus Maes.
Godefridus Maes trad als medeborg op en borgde met eveneens 77 1/2 kleine roeden weiland te Nierhoven, met dezelfde rijgenoten als hierboven vermeld.
De lening werd op 20 april 1784 afgelost.
RAL-LvO 1762, 242v: Op 3 mei 1784 leende Joannes Curfs, wonend binnen het dorp Nuth en gehuwd met Elisabeth Maes, 600 gulden tegen 5% van Wilhelmus Slangen, inwoner van Molenveld-Nuth en gehuwd met Anna Maria Houben. Hij stelde tot onderpand:
a) 72 kleine roeden huis met stallen en huisweide te Nuth, grenzend aan Wilhelmus Biesjans, Hubertus Houben, Petrus Houben en de straat;
b) 40 kleine roeden moestuin achter het Hemelrijck, grenzend aan Petrus Meulenbergh, de pastorie van Nuth, hof Nuinhof en de weg, vallend onder de laathof Nuinhof;
c) 142 kleine roeden weiland te Nierhoven-Nuth, grenzend aan de weduwe Caspar Brants, Joannes Donners, de gats en de Wijenweg, vallend onder de leenhof Merkelbeek;
d) 155 kleine roeden akkerland op de Kruisweg, grenzend aan Hubertus Houben, Godefridus Reiners, Joannes Gorissen, Hubertus Weustenraedt en de heer van Nuth, vallend onder de laathof Berg;
e) 104 kleine roeden akkerland onder de Drinck, grenzend aan de hof Nuinhof, Joannes Gorissen, Petrus Houben, en de weg;
f) 60 kleine roeden akkerland in de Sijpen, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen, Petrus Houben, de Nuinhof en de vloedgraaf, vallendonder de laathof Nuinhof.
Zoon van Joannes CURFFS (zie IV.6) en Anna LINDEN.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 6 februari 1759 te Nuth met Elisabeth MAESSEN, 25 jaar oud, gedoopt op 28 september 1733 te Nuth (getuige(n): Leonardus Bellen namens Wilhelmus du Jean, Elisabeth Boeckholt), overleden op 8 februari 1814 te Nuth op 80-jarige leeftijd, dochter van Joannes MAES en Maria SCHORENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria CURFS, gedoopt op 27 april 1759 te Nuth (getuige(n): Godefridus Maes, Anna Linden).

Gehuwd met Cornelius DRITTY, gedoopt op 20 mei 1759 te Voerendaal, zoon van Joannes DRITTY en Ida HERBERIGHS.

 • 2. Joannes Petrus CURFS, gedoopt op 16 april 1761 te Nuth (getuige(n): Petrus Curfs, Maria Schoorens).
 • 3. Wilhelmus CURFS (zie VI.13).
 • 4. Anna Maria CURFS, geboren te Nuth, gedoopt op 7 november 1765 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Drummen, Maria Maessen).

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16 oktober 1792 te Nuth met Henricus CREMERS, 34 jaar oud, smid, gedoopt op 6 oktober 1758 te Merkelbeek, zoon van Petrus CREMERS en Catharina BELLEN.

 • 5. Godefridus CORFFS, geboren te Nuth, gedoopt op 13 november 1769 te Nuth (getuige(n): Godefridus Maessen, Helena Hermens).

RAL-LvO 1760, 254r: Op 13 november 1770 werd Godefridus Curffs door zijn peetoom Godefridus Maessen begiftigd met al diens goederen.

 • 6. Gerardus Josephus CURFS, geboren te Nuth, gedoopt op 19 maart 1773 te Nuth (getuige(n): Gerardus Cremers, Maria Frischen).
 • 7. Henricus CURFS, geboren te Nuth, gedoopt op 19 november 1776 te Nuth (getuige(n): Henricus Senden, Maria Kessels).

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 3 oktober 1811 te Nuth met Joanna Catharina HOUBEN, 23 jaar oud, geboren op 4 augustus 1788 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 4 augustus 1788 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houben (Munstergeleen), Joanna Maria Thewissen (Nuth)), dochter van Wilhelmus HOUBEN en Maria Catharina PAES.

 • 8. Maria Agnes CURFS, geboren op 26 maart 1780 te Nuth, gedoopt op 26 maart 1780 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houben (Nuth), Maria Agnes Gorissen).

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13 februari 1807 te Nuth met Joannes Andreas DORMANS, 22 jaar oud, gedoopt op 24 december 1784 te Schinnen, zoon van Joannes DORMANS en Anna Elisabeth SANGEN.


V.12 Petrus Sebastianus CURFS, gedoopt op 20 januari 1744 te Nuth (getuige(n): Reinerus Goressen namens Petrus Linden, Elisabeth Drimmen), achternaam bij doop Cörffs, overleden op 24 februari 1793 te Grijzegrubben-Nuth op 49-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1764, 18, zoon van Joannes CURFFS (zie IV.6) en Anna LINDEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 23 april 1769 te Nuth met Helena HERMENS, 23 jaar oud, gedoopt op 30 oktober 1745 te Heerlen, overleden op 6 maart 1819 te Nuth op 73-jarige leeftijd, dochter van Joannes HERMENS en Catharina MEENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 9 april 1770 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens, Anna Linden), achternaam bij doop Curffs.
 • 2. Anna Catharina, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 1 december 1772 te Nuth (getuige(n): Joannes Curfs, Catharina Barbara Fraetschen).
 • 3. Bartholomeus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 4 maart 1776 te Nuth (getuige(n): Bartholomeus Drummen, Joanna Hermens).
 • 4. Joannes Henricus, geboren op 21 juli 1780 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 21 juli 1780 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens (Nuth), Catharina Curfs (Nuth)).
 • 5. Joannes Petrus, geboren op 13 april 1783 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 april 1783 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Olevorst (Breberen) namens Petrus Mens (Schinnen), Anna Elisabetha Maes (Nuth)).
 • 6. Henricus, geboren op 1 maart 1787 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 2 maart 1787 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermens, Joanna Elisabetha Drummen).


V.16 Franciscus Josephus CURVERS, gedoopt op 20 december 1733 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Franciscus Klöckers, Maria Meijers), achternaam bij doop Cörffs, RAL-LvO 2136, 378, zoon van Leonardus CURFFS (zie IV.8) en Catharina MEIJERS.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 12 oktober 1751 te Kerkrade met Petronella KNOREN, gedoopt maart 1725 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Onnouw, Petronella Cnoren), overleden op 11 januari 1793 te Nuth, dochter van Wilhelmus KNOREN en Christina BISSCHOPS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonard (zie VI.29).
 • 2. Wilhelmus CURVERS, gedoopt op 8 maart 1755 te Hoensbroek, overleden op 10 mei 1835 te Kerkrade op 80-jarige leeftijd.

gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 26 november 1785 te Kerkrade met Clara Agnes CRUTZEN (Krutzer, Kreutzer), 31 jaar oud, gedoopt op 30 april 1754 te Kerkrade, overleden op 10 februari 1835 te Kerkrade op 80-jarige leeftijd, dochter van Joannes CRUTZEN en Joanna PENNINGS.

 • 3. Joannes Lambertus CURVERS, geboren te Kaffeberg-Kerkrade, gedoopt op 10 februari 1758 te Kerkrade (getuige(n): Joannes Körvers, Maria Sybilla Savelsberg).
 • 4. Joannes Christianus CURVERS, geboren te Kaffeberg-Kerkrade, gedoopt op 9 februari 1760 te Kerkrade (getuige(n): Joannes Christianus Vroomen, Catharina Körvers), werkman, overleden op 23 maart 1840 te Kerkrade op 80-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 20 februari 1792 te Kerkrade met Maria Agnes RINCKENS, 34 jaar oud, gedoopt op 6 maart 1755 te Kerkrade, overleden op 9 december 1819 te Kerkrade op 64-jarige leeftijd, dochter van Nicolaus RINCKENS en Anna Gertrudis HANSSEN.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 22 februari 1821 te Kerkrade met Maria Agnes BAUMANS, 33 jaar oud, gedoopt op 26 mei 1787 te Kerkrade, overleden op 27 augustus 1843 te Kerkrade op 56-jarige leeftijd, dochter van Cornelius BAUMANS en Maria Catharina SENDEN.

 • 5. Martinus CURVERS, geboren te Kaffeberg-Kerkrade, gedoopt op 18 juli 1762 te Kerkrade (getuige(n): Martinus Körvers, Anna Catharina Spiertz).
 • 6. Cornelius (zie VI.31).
 • 7. Clara Catharina, geboren te Kaffeberg-Kerkrade, gedoopt op 23 augustus 1767 te Kerkrade (getuige(n): Wilhelmus Vincken en Clara Elisabeth Delahaye), overleden op 31 oktober 1843 te Hoensbroek op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23 juni 1796 te Nuth met Nicolaus MERCKEN, 29 jaar oud, gedoopt op 8 oktober 1766 te Stokkem (B), zoon van Henricus MERCKEN en Anna COLLA.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 24 februari 1808 te Hoensbroek met Franciscus Wilhelmus de BIJE, dagloner, 27 jaar oud, gedoopt op 1 april 1780 te Hoensbroek, overleden op 18 februari 1851 te Hoensbroek op 70-jarige leeftijd, zoon van Joannes de BIJE en Maria Anna EIJMAEL.

Generatie VI


VI.5 Joannes Leonardus CURFS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 12 mei 1768 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Michael Stevens, Maria Frissen), overleden op 5 juli 1853 te Nuth op 85-jarige leeftijd, kwartierstaat Mikkenie, zoon van Leonardus CÖRFFS (zie V.3) en Joanna KASTOORS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 4 november 1791 te Nuth met Anna Elisabeth BOUTS (Curfs), 22 jaar oud, gedoopt op 25 mei 1769 te Nuth (getuige(n): Leonardus Bouts, Elisabeth Bisschops), overleden op 18 september 1815 te Nuth op 46-jarige leeftijd, bij haar huwelijk en kinderen wordt als achternaam Curfs gegeven, dochter van Joannes CURFFS en Catharina BOUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina, geboren op 8 februari 1792 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 8 februari 1792 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben namens Leonardus Curfs, Maria Catharina Boudts).
 • 2. Joannes Leonardus, geboren op 24 juli 1793 te Reuken-Nuth, gedoopt op 24 juli 1793 te Nuth (getuige(n): Joannes Leonardus Curfs, Helena Curfs namens Joanna Castoors).
 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren op 26 maart 1796 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 27 maart 1796 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Curfs, Maria Catharina Boudts), overleden op 5 maart 1801 te Nuth op 4-jarige leeftijd.
 • 4. Maria Helena, geboren op 19 februari 1798 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 19 februari 1798 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben, Helena Curfs), overleden op 14 maart 1879 te Maastricht op 81-jarige leeftijd, kwartierstaat Remko Mikkenie.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 9 november 1820 te Maastricht met Petrus MIKKENIE, 26 jaar oud, geboren op 11 september 1794 te Maastricht, gedoopt op 11 september 1794 te Maastricht (getuige(n): Petrus Kemp, Marie Rollaert), overleden op 23 juli 1860 te Maastricht op 65-jarige leeftijd, zoon van Wilhelm Joseph MICKIENIE en Anna Catharina KEMP.

 • 5. Hubertus, gedoopt op 31 augustus 1799 te Nuth.
 • 6. Joanna Elisabeth, gedoopt op 6 november 1801 te Nuth.


VI.13 Wilhelmus CURFS, gedoopt op 3 april 1763 te Nuth (getuige(n): Joannes Maessen, Catharina Curfs), zoon van Joannes KÖRFFS (zie V.8) en Elisabeth MAESSEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 5 februari 1791 te Nuth met Maria Anna HENNUS, geboren te Meerssen, dochter van Walterus HENNUS en Catharina BEMELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Waltherus, geboren op 24 januari 1791 te Nieuwhuis-Nuth, gedoopt op 24 januari 1791 te Nuth (getuige(n): Joannes Curfs (grootvader, Nuth), Helena Hermens namens Catharina Bemelmans (Ravenshof-Amby)), pastoor vermeldt dat ouders dezelfde dag bij de predikant gehuwd waren, overleden op 24 januari 1791 te Nieuwhuis-Nuth.
 • 2. Maria Ida, geboren op 31 augustus 1794 te Nuth, gedoopt op 31 augustus 1794 te Nuth (getuige(n): Gerardus Josephus Curfs, Maria Anna Curfs namens Maria Ida Hupkens), overleden op 26 juli 1796 te Driessen-Nuth op 1-jarige leeftijd.
 • 3. Christianus, gedoopt op 11 februari 1797 te Nuth.
 • 4. Maria Cornelia, gedoopt op 1 mei 1799 te Nuth.


VI.29 Leonard CURVERS, geboren te Chevremont, gedoopt op 22 september 1751 te Kerkrade, zoon van Franciscus Josephus CURVERS (zie V.16) en Petronella KNOREN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 23 oktober 1774 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Korvers, Catharina Janssen), bruidegom uit Chevremont, bruid uit Hoensbroek met Maria JANSSEN, geboren te Hoensbroek.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus, gedoopt op 29 juni 1775 te Hoensbroek.
 • 2. Joannes Nicolaus, gedoopt op 5 maart 1777 te Hoensbroek.
 • 3. Maria Catharina, gedoopt op 2 november 1779 te Hoensbroek.
 • 4. Clara Catharina, geboren op 1 februari 1783 te Vaesrade, gedoopt op 1 februari 1783 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben (Nuth) namens Reinerus Meulenbergh (Nuth), Clara Catharina Corvers (Kerkrade)).
 • 5. Maria Elisabetha CURFS, geboren op 24 april 1784 te Vaesrade, gedoopt op 24 april 1784 te Nuth (getuige(n): Christianus Quaedtackers (Hoensbroek), Barbara Philippens (Schinnen) namens Maria Elisabetha Kikken (Hoensbroek)).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 4 februari 1812 te Nuth met Joannes Petrus EIJMAEL, 28 jaar oud, geboren op 27 september 1783 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 27 september 1783 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijkers (Nuth), Anna Maria Janssen (Nuth)), overleden op 25 juli 1850 te Nuth op 66-jarige leeftijd, zoon van Gerardus EIJMAEL en Maria Barbara SPIJCKERS.


VI.31 Cornelius CURVERS, geboren te Kaffeberg-Kerkrade, gedoopt op 14 januari 1765 te Kerkrade (getuige(n): Cornelius Schetgens en Anna Rothkrantz), dagloner, overleden op 13 september 1845 te Hoensbroek op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Franciscus Josephus CURVERS (zie V.16) en Petronella KNOREN.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 8 januari 1785 te Hoensbroek met Anna Gertrudis GERETS, 20 jaar oud, gedoopt op 2 maart 1764 te Hoensbroek, overleden op 3 oktober 1840 te Hoensbroek op 76-jarige leeftijd, dochter van Conradus GERAERTS en Anna NIJSTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Wilhelmus, gedoopt te Hoensbroek op 1 mei 1785 (getuige(n): Joannes Wilhelmus Gerets uit Hoensbroek en Petronella Knoren uit Nuth).
 • 2. Maria Anna, gedoopt op 7 april 1788 (getuige(n): Franciscus Corvers uit Nuth en Anna Nijsten uit Wijnandsrade), dienstmeisje (1812), ovl. op 15 mei 1861 te Heerlen op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 8 oktober 1812 te Heerlen met Joannes Joseph HAMERS, dagloner, 28 jaar oud, gedoopt op 18 mei 1784 te Heerlen, overleden op 19 augustus 1850 te Heerlen op 66-jarige leeftijd, zoon van Hermanus HAMERS en Anna Catharina van der MULLEN.

 • 3. Joanna Maria, gedoopt op 14 september 1789 (getuige(n): Leonardus Corvers uit Nuth en Joanna Maria Nijsten uit Hoensbroek).
 • 4. Joannes Mathias (zie VII.17).
 • 5. Wilhelmus, gedoopt op 5 november 1792 te Hoensbroek (getuige(n): Wilhelmus Cörvers uit Vaesrade en Maria Anna Kicken uit Hoensbroek), dagloner, overleden op 9 oktober 1851 te Hoensbroek op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14 juni 1822 te Hoensbroek met Maria Agnes HABETS, 32 jaar oud, gedoopt op 19 april 1790 te Hoensbroek, overleden op 26 december 1868 te Hoensbroek op 78-jarige leeftijd, dochter van Lambertus HABETS en Cornelia SIJSTERMANS.
6. Maria Gertrudis, gedoopt op 14 december 1794 te Hoensbroek (getuige(n): Conrardus Nijsten uit Hoensbroek en Maria Janssen uit Hoensbroek).
7. Maria Elisabeth, geboren ca. 1796 te Hoensbroek, overleden op 15 december 1857 te Hoensbroek.
Gehuwd op 23 augustus 1822 te Hoensbroek met Lambertus de BIJE, wever, 30 jaar oud, gedoopt op 6 april 1792 te Hoensbroek, overleden op 6 april 1850 te Hoensbroek op 58-jarige leeftijd, zoon van Joannes de BIJE en Maria Anna EIJMAEL.

Generatie VII


VII.17 Joannes Mathias CURFS, gedoopt op 8 februari 1792 te Hoensbroek, overleden op 19 december 1852 te Hoensbroek op 61-jarige leeftijd, zoon van Cornelius CURVERS (zie VI.31) en Anna Gertrudis GERETS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14 november 1813 te Vaesrade met Maria Catharina KRAPELS, 21 jaar oud, geboren op 28 januari 1792 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 28 januari 1792 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Laurentius Krapels, Maria Catharina Douven), overleden op 16 maart 1858 te Hoensbroek op 66-jarige leeftijd, dochter van Thomas KRAPELS en Catharina DOUVEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina Elisabeth, geboren op 28 oktober 1813 te Vaesrade, overleden op 11 oktober 1900 te Hoensbroek op 86-jarige leeftijd.

Gehuwd op 3 oktober 1844 te Nuth op 30-jarige leeftijd met Jan Kasper van LOO, 23 jaar oud, dienstknecht, geboren op 6 januari 1821 te Schinnen, overleden op 20 juni 1892 te Hoensbroek op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Arnold van LOO en Maria Elisabeth ESSERS.

 • 2. Jan Mathijs geboren op 10 maart 1816 te Vaesrade, overleden op 2 augustus 1895 te Nuth op 79-jarige leeftijd, dienstknecht, dagloner.

Gehuwd (1) op 4 januari 1841 te Nuth op 24-jarige leeftijd met Anna Elisabeth SIJPERS, 32 jaar oud, geboren op 28 november 1808 te Schinnen, overleden op 12 januari 1855 te Nuth op 46-jarige leeftijd, dochter van Hendrik SIJPERS en Maria Helena WINKENS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 1 juli 1856 te Nuth met Maria Catharina DORMANS, 39 jaar oud, geboren op 27 december 1816 te Schinnen, weduwe van Mathijs CREUWEN, dochter van Joannes Andreas DORMANS en Maria Agnes CURFS.

 • 3. Johanna Catharina, geboren op 2 februari 1823 te Vaesrade-Nuth, overleden op 23 augustus 1852 te Hoensbroek op 29-jarige leeftijd, dienstmeid.

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 23 april 1846 te Wijnandsrade met Jan Nicolaas LATTEN, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 14 januari 1822 te Wijnandsrade, gedoopt op 14 januari 1822 te Wijnandsrade (getuigen: Joannes Nicolaus Ortmans en Maria Anna Nijsten), overleden op 29 mei 1849 te Hellebroek-Nuth op 27-jarige leeftijd, zoon van Petrus Josephus LATTEN, landbouwer, en Maria Gertrudis ORTMANS.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 2 juni 1852 te Hoensbroek met Sebastiaan FERDS, 41 jaar oud, dagloner, slager, geboren op 28 januari 1811 te Dülken (D), overleden op 4 juli 1864 te Heerlen op 53-jarige leeftijd.
Hij werd geboren in het huis van de molenaar Gerard Klingen. De moeder van Sebastiaan overlijdt een jaar na zijn geboorte, 22 jaar jong. Hoewel hij in Duitsland was geboren, had Sebastiaan de Nederlandse nationaliteit en werd in 1830 opgeroepen voor militaire keuring als Sebastiaan Ferds. Op zijn keuringstaat lezen we zijn signalement: 1,73 m lang, ovaal gezicht en blauwe ogen, blond haar en een kleine mond, een recht en smal voorhoofd, ronde kin en een pokdalig uiterlijk. Maar ook staat er genoteerd dat zijn vader en moeder aan hem onbekend zijn. Sebastiaan werd goedgekeurd, maar niet opgeroepen en op 26 februari 1837 trouwde hij te Hoensbroek met Maria Sophia Jongen. Twee jaar later bij de geboorteaangifte van hun eerste kind, Maria Hubertina, blijkt Sebastiaan Ferds de naam Carel Joseph Krapels te dragen, niet alleen de achternaam, maar ook de voornamen blijken radicaal gewijzigd. Over het hoe en waarom van deze naamswisseling, is geen enkele aanwijziging gevonden. Toch moet er iemand geweest zijn, die cruciale informatie had. Was er contact geweest met de vroedvrouw of had de biologische vader zijn kind ontmoet? Uit het huwelijk worden nog twee kinderen geboren, zoon Petrus Josephus en dochter Maria Wilhelmina, die beiden ook de naam Krapels krijgen. Op 18 november 1843, twee maanden na de geboorte van de jongste, sterft zijn vrouw te Hoensbroek. Carel Joseph blijft achter met drie kinderen, waarvan de oudste nog geen vijf jaar oud is. We horen bijna tien jaar later pas weer van Carel Joseph, wanneer op 7 mei 1852 door de arrondissements rechtbank te Maastricht zijn naam opnieuw gewijzigd wordt in ....... Sebastiaan FERDS!!! Is het al bijzonder dat iemand tweemaal in zijn leven compleet van naam wisselt, nog vreemder wordt het als hij vier weken later in het huwelijk treedt met de twaalf jaar jongere Joanna Catharina Curvers, wier moeder een Krapels is. Was misschien een Krapels de vader van Sebastiaan? Dit blijft het geheim van Sebastiaan, de slager uit Hoensbroek. (bron: Genealogie Krapels)

 • 4. Jan Willem,geboren op 2 februari 1823 te Vaesrade-Nuth, overleden op 21 januari 1893 te Hoensbroek op 69-jarige leeftijd, dagloner.

Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 6 oktober 1858 te Nuth met Maria Anna SMOLDERS, 30 jaar oud, geboren op 23 mei 1828 te Hulsberg, overleden op 20 januari 1880 te Hoensbroek op 61-jarige leeftijd, dochter van Clemens SMOLDERS en Maria Helena MULKENS.

 • 5. Gerardus Josephus, geboren op 28 januari 1828 te Vaesrade-Nuth, overleden op 18 maart 1907 te Heerlen op 79-jarige leeftijd, dienstknecht.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 3 oktober 1860 te Heerlen met Maria Elisabeth KEULERTZ, 28 jaar oud, geboren op 28 mei 1832 te Heerlen, overleden op 26 augustus 1908 te Heerlen op 76-jarige leeftijd, dochter van Jan Mathijs KEULERTZ en Johanna Margaretha DONIS.

 • 6. Jan Jozef, geboren op 12 mei 1833 te Vaesrade-Nuth, overleden op 15 januari 1912 te Nuth op 78-jarige leeftijd, dienstknecht.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 2 oktober 1856 te Hoensbroek met Maria Elisabeth HAERTMANS, 24 jaar oud, geboren op 14 september 1832 te Nuth, overleden op 7 december 1911 te Hoensbroek op 79-jarige leeftijd, dochter van Michiel HAERTMANS en Maria Sibilla PAETERS.

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 4 april 2007
Remko Mikkenie, enkele aanvullingen op 6 april 2007
Willi Pelz (via Harry Luijten), generatie VII op 25 april 2007
Willi Pelz (via Harry Luijten), aanvullingen generatie IV, V en VI op 19 mei 2007