Crijns

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE CRIJNS

Generatie II.1 Christiaan CRIJNS, overleden op 9 juni 1639 te Nuth, grafsteen bij de kerk van Nuth: Ao 1639 den 9 juny starf Korstgen Kreins und sein Hausfraw Katrein starf 1649 den 15 may.
RAL-LvO 7078, 185r: Op 4 maart 1595 verkocht Jan Partuijns, burger van Maastricht en gehuwd met Heijlke, dochter van wijlen Wolter Kruijtsloeters, aan Kersten Crijns, gehuwd met Catharina, de dochter van wijlen Herman Tummers, een halve bunder en elf kleine roeden akkerland "op de camp" te Hellebroek, grenzend aan Peter Retersbach en Lijntgen Roijcx, alsmede ca. een halve morgen weiland aldaar gelegen, grenzend aan de pastorie van Nuth en het voornoemde stuk land, welke weide was belast met een half vat rogge aan de pastoor van Nuth.
RAL-LvO 7082, 158v: Op 12 mei 1622 vond een goederenruil plaats tussen Corstgen Crijns, gehuwd met Catharina Timmers, en Jan Nuchelmans. Corstgen Crijns gaf een morgen weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Corstgen Wijngardts en de erfgenamen Geurt Ubachs. In ruil gaf Jan Nuchelmans een morgen weiland te Hellebroek, in welke weide het huis van Corstgen Crijns gelegen was. De lasten op deze weide, zijnde een kwart smout en een kop haver aan de kerk van Wijnandsrade, alsmede twee oort cijns en twee keuren bij overlijden, bleven bij Jan Nuchelmans.
Gehuwd met Catharina TIMMERS (Simons), overleden op 15 mei 1649 te Nuth, dochter van Herman TUMMERS en Anna THOMAES.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Quirinus KRIJNS, gedoopt op 2 mei 1595 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Spronck en Petronella, e. v. Henricus Weustenraed), bij zijn doopinschrijving staan als ouders vermeld Christianus Krijns uit Hellebroek en Catharina, dochter van Hermen Sijmens; ook staat hierbij vermeld dat hij op 4 mei aansluitend overleden is.
 • 2. Hermanus (zie II.1).
 • 3. Anna QUIRINIUS, gedoopt op 23 september 1599 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt, Maria Weustenraedt en Joanna Tijmmers).
 • 4. Quirinus (zie II.4).
 • 5. Maria QUIRINIUS, gedoopt op 16 april 1609 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Arnoldus Bemelmans en Ida Snijders).
 • 6. Catharina QUIRINIUS, gedoopt op 24 april 1611 te Nuth (getuige(n): Franciscus Canisius, Leonardus Jongen, Margaretha e.v. Wernerus Vleugels, Johanna e.v. Joannes Knoren, Anna e.v. Godefridus Wustenraedt).

Gehuwd voor de kerk op 28 januari 1644 te Nuth op 32-jarige leeftijd met de 31-jarige Henricus BOSCH, gedoopt op 19 augustus 1612 te Nuth (getuige(n): Andreas a Wolfshaegh, Leonardus Timmers van de Pingh, Cornelia Butter e.v. Henricus Finiers), overleden op 11 mei 1693 te Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelius BOSCH en Mettela GORIS.
RAL-LvO 1755, 158v: Op 21 november 1654 leende Henrick Bosch, gehuwd met Trijneken Crijns, 200 gulden tegen 6 1/4% van Catharina Drijveners, weduwe Antonius van der Steijn, en stelde daartoe tot onderpand:
a) halve bunder beemd te Kathagen onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Marten Snijders, Lemmen Brants, Mees van Waltneel en de straat;
b) 72 kleine roeden beemd te Hellebroek onder Nuth, grenzen aan Jan Jongen van de Reuken, Jenne Corten, Jaspar Pijls en Herman Crijns;
c) een halve bunder weiland "aen de droupnaes" onder Vaesrade, grenzend aan Baltus Ceulen, Aret Vruschen, Lambricht Ruijters en de straat.

 • 7. Thomas (zie II.8).


Generatie IIII.1 Hermanus CRIJNS, gedoopt op 30 mei 1596 te Nuth (getuijge(n): Stephanus Timmers de Schwijer ...), overleden op 1 september 1672 te Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Christiaan CRIJNS (zie I.1) en Catharina TIMMERS (Simons).
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 19 oktober 1628 te Nuth met Mechtild BRULS (Bosch), geboren ca. 1598, overleden op 2 april 1654 te Nuth, dochter van Petrus BRULS en Elisabeth BOESTEN (Bosch).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt op 20 februari 1629 te Nuth (getuige(n): Renerus Cueten?, Catharina uxor Guilhelmi ...), hypothese ouders op basis van aantekeningen in Hervormd huwelijksregister van Heerlen (afkomstig van Vorschraet=Vaesrade met broer Corst als getuige).

Ondertrouwd op 9 september 1657 te Heerlen (getuige(n): Hendrick van den Eschen, zijn broer, Corst Crijns, haar broer), brudegom van Hoensbroek, bruid van Vaesrade, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 23 september 1657 te Heerlen met Joannes van den ESSCHEN, geboren ca. 1630, overleden op 26 augustus 1694 te Hoensbroek, volgens kwartierstaat Meijs door J. Heijnders, zoon van Joannes van den ESSCHEN en Maria MEIJERS.

 • 2. Catharina, gedoopt op 21 augustus 1631 te Nuth (getuige(n): Joannes Corten senior, Catharina Segraets), overleden op 2 april 1684 te Nuth op 52-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16 oktober 1655 te Nuth (getuige(n): Joannes Gruels, Henricus Schepers) met Hermanus GRUELS, overleden op 17 januari 1683 te Nuth, broer van Joannes, gehuwd met Barbara Beumers en Ida, gehuwd met Godefridus Maes?.

 • 3. Petrus (zie III.5).
 • 4. Thomas (zie III.7).
 • 5. Christianus (zie III.9).


II.4 Quirinus CRIJNS, gedoopt op 7 januari 1603 te Nuth (getuige(n): ...).
RAL-LvO 1755, 30r: Op 5 februari 1644 verkocht Peter Tessers aan Crijn Crijns, gehuwd met Trijn Cockelkorens, een morgen land achter Hunnecum, grenzend aan Peter Frissen, Cornelia Habets en de Trichter- of Ludderweg. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers.
RAL-AHW 168, 57: Op 19 april 1680 deed Crijn Crijns, inwoner van Hnnecum onder Nuth, afstand van het vruchtgebruik op een morgen land, gelegen op de Vink onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Paludanus, Jan Houben, Lens(?) Limpens en Lijsken Vincken, ten behoeve van zijn kinderen Corst, Geurt en Anna Crijns, weduwe Peter Meijs, thans gehuwd met Corst Tesschers.
Zij verkochten het aan Joannes Houben, gehuwd met Maria Habets, voor 50 pattacons.
Zoon van Christiaan CRIJNS (zie I.1) en Catharina TIMMERS (Simons).
Gehuwd met Catharina COCKELKOREN, geboren ca. 1615, dochter van Godefridus COCKELKOREN en Cornelia WIJNEN alias HABETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Godefridus (zie III.7).
 • 2. Hermanus (zie III.9).
 • 3. Anna, gedoopt op 6 februari 1642 te Nuth, niet zeker, aangezien er geen voornaam ingevuld is.

RAL-AHW 168, 57 vermeldt haar twee huwelijken en haar vader, Crijn Crijns uit Hunnecum, alsmede broers Corst en Geurt Crijns.
Gehuwd voor de kerk (1) ca. 1665 met Petrus MEIJS, overleden op 15 februari 1674 te Nuth, had een broer Joannes.
Gehuwd voor de kerk (2) 1674/1675 met Christianus TESSERS, gedoopt op 5 november 1651 te Nuth (getuige(n): Eusebius Keijsers, Maria Ritzervelt), zoon van Petrus TESSERS en Cornelia EIJMAEL.

 • 4. Christianus (zie III.14).
 • 5. Joannes, gedoopt op 1 juli 1651 te Nuth.


II.8 Thomas CRIJNS, overleden op 10 januari 1690 te Nuth.
RAL-LvO 1755, 40v: Op 16 maart 1645 verstrekte Thomas Crijns, gehuwd met Maria Schetters, een lening van 225 gulden aan Jan en Griet Wustenraedt. Zij borgden met hun huis, hof en land onder Hellebroek gelegen.
RAL-LvO 1755, 83r: Op 28 februari 1650 kocht Thomas Crijns, gehuwd met Meijken Schetters, van Johannes Voorst, gehuwd met Anna Nuchelmans, de vechtersweide, grenzend aan hemzelf, de gats bij de erven Pitsweggen, de straat en de meent van Hellebroek. Verder kocht hij het "koppehoeske" achter de erven Pitsweggen gelegen. Hij betaalde hiervoor 390 gulden. Buiten de koop kreeg hij van Voorst nog 15 roeden weide "boven aen de straete" in de voornoemde weide.
RAL-LvO 1755, 113r: Op 12 april 1651 kocht Thomas Crijns, gehuwd met Meijken Schetters, van Johannes Voorst, gehuwd met Jenne Nuchelmans, een morgen weiland "de Bongart", gelegen in Hellebroek, grenzend aan Jenne Cortten, Crijn Crijns, de meent en Herman Crijns, belast met vijf koppen rogge aan de Armen van Wijnandsrade, hetgeen niet gekort werd op de koopsom. Hij betaalde 58 stuivers per roede.
RAL-LvO 1755, 237v: Op 15 juni 1665 leende Thomas Crijns, inwoner van Hellebroek en gehuwd met Meijken Schetters, 400 gulden tegen 6 1/4% van Hendrik Munix, koopman te Maastricht en gehuwd met Maria Stassen. Tot borg stelde hij 134 a 135 roeden weiland te Hellebroek naast Severen Cortten en de meent, alsmede 130 roeden beemd te Hellebroek tussen Jan Schillincx en Severen Cortten.
Zoon van Christiaan CRIJNS (zie I.1) en Catharina TIMMERS (Simons).
Gehuwd voor de kerk op 24 april 1644 te Nuth (getuige(n): de heer van Nuth) met Maria SCHETGENS, overleden op 29 oktober 1708 te Heerlen, begraven te Nuth. Eijssen-Oosterbaan, 77 geeft haar ouders met de kanttekening "vermoedelijk", dochter van Reinerus SCHETGENS en Elisabeth NN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus, gedoopt op 10 februari 1647 te Nuth.
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 1 september 1649 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers, Maria Beckers), overleden op 14 augustus 1733 te Reuken-Nuth op 83-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1757, 243v: Op 16 november 1728 deed Lijsken Crijns, weduwe Willem Schutgens, afstand te doen van haar rechten op 153 1/2 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, zoals haar was toebedeeld uit de nalatenschap van Thomas Crijns, grenzend aan het wederdeel, thans erfgenamen de la Haij, Nelis Oortmans, de weg en de gemeente. Verder traden op haar zonen Willem en Christiaen Schutgens, mede voor hun afwezige zuster en zwager Vaes Roex en tevens voor Thomas Vleugels en diens zus Jen Vleugels, weduwe Marten Goesens. Vervolgens werd genoemde weide voor 35 stuivers en twee oort per kleine roede verkocht aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs. De weide was belast met 2 1/2 malder haver in de cijnskaart Berg en een pint olie te Valkenburg.
Het geld werd gebruikt om een lening van ruim 100 gulden aan juffrouw Munix en 150 gulden aan Maria Hamers af te lossen.
Vaes Roex, gehuwd met Maria Schutgens, verklaarde op 22 november 1728 in te stemmen met de gang van zaken.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 24 september 1675 te Nuth met Gerardus VLEUGELS, overleden op 22 juli 1686 te Nuth, volgens de grafsteen overleed hij op 22 juni 1686: Ao 1686 den 22 junij is afflieffegh geworden de ersaemen Gerardus Fleugels Gott Drost D S.
RAL-AHW 168, 39: Op 6 februari 1680 liet Trijneken Ceulen, weduwe Frans Pelsers, als huwelijksgoed aan haar schoonzoon Jacob Silbernagel, gehuwd met Margaret Pelsers, 65 kleine roeden akkerland "omtrent den papebroeck" onder Wijnandsrade, grenzend aan Henrick Munix en Gelis Heuts.
Vervolgens verkocht hij het geheel aan Geraerd Vleugels, gehuwd met Lijsbeth Crijns voor 20 gulden.
Gehuwd voor de kerk (2) op 37-jarige leeftijd op 1 januari 1687 te Nuth (getuige(n): E.H. Hilgerus Fabritius, Jacobus Roebroeck) met Wilhelmus SCHUTJENS, overleden op 1 februari 1708 te Schinnen, niet zeker of het dezelfde Willem is: inschrijving in kerkboek Nuth vermeldt: Wilhelmus Schuttjens inventus est infoeliciter suffocatus prope 't hoogh fonderen onder Schinnen ibidemq. sepultus est.
RAL-LvO 1756, 106r: Op 30 april 1700 ruilde Willem Schutjens, gehuwd met Elisabet Crijns, weduwe Gerardt Vleugels, bijgestaan door voogd Frans Crijns, onroerende goederen met Jan Corten, gehuwd met Aleidis Praets. Jan Corten kreeg ca. een morgen akkerland "aen het esscher broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Vaes Corten, weduwe Henderick Munnix, weduwe Limpens en het voetpad naar Wijnandsrade. Jan Corten gaf in ruil ca. 85 kleine roeden akkerland "op den ondersten reuckender kamp", grenzend aan de weduwe Thomas Crijns, Willem Schutjens zelf, Lambert Horsmans en de weduwe Peter Raemeckers. De extra roeden die Schutjens had overgedragen werden vergoed tegen 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1756, 182v: Op 14 juli 1707 werd vastgelegd dat Willem Schuttiens, gehuwd met Elisabeth Crijns, weduwe van Gerardt Vleugels, samen met Marten Goossens, gehuwd met Jenne Vleugels, dochter van Gerardt en Elisabeth Crijns, 100 gulden geleend had uit de fundatie Pesch tegen 5%. De rente moest betaald worden aan Maria Hamers. Tot onderpand diende de helft van drie morgen huis met hof en weide te Reuken onder Nuth, grenzend aan Jacob Jongen en de pastoriebeemden. Het geheel was belast met negen koppen rogge in de cijnskaart Amstenrade.

 • 3. Franciscus (zie III.21).
 • 4. Reinerus (zie III.23).
 • 5. Hermanus, geboren ca. 1660, overleden op 12 januari 1715 te Rothem.

RAL-LvO 1757, 57v: wordt vermeld als broer van Renier en Frans.
Gehuwd voor de kerk op 20 september 1685 te Amby met Maria BODEN, overleden 1725.
RAL-LvO 1757, 130r: Op 25 juli 1720 verkochten Maria Boden, weduwe Herman Crijns, inwoonster van Rothem, Michiel Snitseleers, inwoner van Rotem en gehuwd met Maria Crijns, en Mathijs Sleijpen, inwoner van Amby en gehuwd met Maria Crijns [de twee mannen mede voor hun minderjarige zwagers Adam en Christian Crijns], aan Jacob Ramaeckers, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Maria Crijns, ca. 75 kleine roeden beemd te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Christiaen Crijns, de gemeente, en de weduwe Anna Crijns, voor 120 gulden.

 • 6. Catharina, gedoopt op 31 maart 1661 te Nuth (getuige(n): Cecilia, e.v. Joannes van den Eschen, Maria, e.v. Joannes Jongen)

RHCL-huwelijksdispensaties 1775, 16 noemt haar als zus van Franciscus Crijns, vader van Anna Crijns die huwde met Nicolaas Frijns.
Ondertrouwd op 2 oktober 1687 te Heerlen (getuige(n): Henrick Hoenen, haar nicht Maria Peters), Leonardus Busch jongman van Ubachsberg en Catrina Crijns jongedochter van Nutt, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19 oktober 1687 te Heerlen met Leonardus BOSCH.
Hun kinderen werden gedoopt te Voerendaal.

 • 7. Anna, geboren ca. 1662 te Nuth, overleden op 10 oktober 1727 te Hoensbroek.

Gehuwd met Joannes de la HAYE, gedoopt op 11 april 1658 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Meessen, Elisabeth Soons), overleden op 2 mei 1716 te Heerlen op 58-jarige leeftijd. Journal de la Haye 1988, 198-199; Herten in het Woud VI, 9-14, zoon van Leonard de la HAYE en Anna van BEECK (Meessen).
RAL-LvO 1757, 244v: Op 4 april 1728 verkochten de erfgenamen van Johan Lahaij en Anna Crijns aan Reijner Crijns en Willem Schutgens al hun goederen, te weten een huis met hof te Hellebroek onder Nuth, alsmede akkerland, weiden en moestuin, zowel onder Nuth als Wijnandsrade gelegen. Het geheel werd verkocht voor 925 gulden. De schulden die op de goederen stonden zouden in mindering gebracht worden op de koopsom.

 • 8. Thomas, gedoopt op 29 april 1667 te Nuth (getuige(n): NN, Elisabeth Lijmpens namens Maria, e.v. Henricus Jongen).


Generatie III


III.5 Petrus CRIJNS, gedoopt op 16 maart 1634 te Nuth (getuige(n): Ulrich van IJseren, Gertrudis e.v. Martinus Snijders), zoon van Hermanus CRIJNS (zie II.2) en Mechtild BRULS (Bosch).
Gehuwd met Maria HARTMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Herman (zie IV.1).
 • 2. Dionisius, gedoopt op 20 maart 1673 te Nuth (getuige(n): Joannes van den Esschen, Mechtild Cremers).
 • 3. Dionisius, gedoopt op 27 april 1678 te Nuth (getuige(n): Hermanus Gruels, Judith Cremers), naam moeder Penris.

Gehuwd met Josina TROGH, vermeld in RAL-LvO 2136, 274.

 • 4. Mechtildis, overleden op 7 mei 1745 te Vaesrade, zus van Herman, dochter van Petrus.

Gehuwd voor de kerk op 27 juni 1723 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Thomas Manens) met Nicolaus LEUFKENS, overleden op 5 augustus 1777 te Vaesrade, begraven op 7 augustus 1777 te Nuth.
RAL-LvO 2135, 95: Op 12 september 1719 kocht de nog ongehuwde Claes Leuffkens van Rijck Wederkints, gehuwd met Gertruijt Ruijters, alsmede de andere erfgenamen van Simon Ruijters, drie morgen akkerland te Vaesrade "achter steijnberger busschken", grenzend aan het voetpad, het bos van Klockers en Nijs Aelffers. Ieder kleine roede kostte 13 1/2 stuiver.
RAL-LvO 2135, 17: Op 30 mei 1720 kocht de nog ongehuwde Claes Leuffkens van van schout Tosses van Vaesrade een bunder en twee kleine roeden weiland te Vaesrade, grenzend aan schepen Mannens, erfgenamen Paulus Hermens, de straat en het veld, voor 100 pattacons. Het geheel was belast met het tweederde deel in een vat rogge aan de kosterij van Nuth. 30 pattacons werden ter plekke betaald, 45 pattacons zouden betaald worden tegen St.-Jan de Doper en de rest tegen St.-Remigius.
RAL-LvO 2135, 268: Op 18 november 1743 verkocht Frans Coenen, gehuwd met Catharina Meutiens, aan Claes Leuffkens, gehuwd met Metjen Crijns, een zil en 15 kleine roeden akkerland "op den santbergh" onder Vaesrade, grenzend aan Marie Crijns, Thomas Cordeweners, de weg van Vaesrade naar Hommert en Claes Leuffkens zelf. Tevens verkocht hij aan Claes Leuffkens 96 kleine roeden akkerland "aen den Bick" onder Vaesrade, grenzend aan Claes Leuffkens, de weduwe Jan Schuttiens, en het paadje. Iedere roede kostte 23 stuivers, hetgeen met de bijkomende kosten een totaalbedrag van 242 gulden en 13 stuivers opleverde.

III.7 Thomas CRIJNS, gedoopt op 1 september 1636 te Nuth (getuige(n): Crijn Crijns, Mechtildis ...), overleden op 28 juli 1723 te Schinnen op 86-jarige leeftijd, kwartierstaat Wil Brassé
RAL-LvO 2135, 19: Op 10 juli 1720 verklaarde Thomas Crijns, gehuwd met Jen Exters, dat Giel van der Straeten van hem acht stukken land genaast had, welke goederen in 1671 door Giel Limpens, grootvader van Giel van der Straeten, aan Thomas Crijns in belening waren gegeven voor 300 gulden. De goederen waren gelegen onder Vaesrade en werden als volgt gespecificeerd:
a) ca. 50 kleine roeden akkerland "op het wolfsheull", grenzend aan Andries Rietraet, Thomas Eijschen en Joannes Smets;
b) ca. 32 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Palmen, Arnold Frissen en het voorgaande perceel;
c) ca. 35 kleine roeden akkerland eveneens aldaar gelegen, grenzend aan Jan Schettjens en de moestuin van Leonaert Ritzen;
d) ca. 50 kleine roeden akkerland "op de vijffbounder", grenzend aan Jan Schettjens, Jan Knooren en Willem Moberts, belast met drie koppen rogge aan Aldenbiessen;
e) ca. 115 kleine roeden akkerland "op den santberghswegh", grenzend aan Gelis Bemelmans en Keris Cordeweners;
f) ca. 150 1/2 kleine roeden akkerland "aen de heijne koel", grenzend aan de erfgenamen Camps en de erfgenamen Simon Cremers;
g) ca. 47 kleine roeden akkerland "in den abbenaers", grenzend aan de erfgenamen Gossen Palmen en Jan Ivens;
h) 150 kleine roeden weiland "op den steijnbergh", grenzend aan Geurt Roex en Jan Schettjens.
Zoon van Hermanus CRIJNS (zie II.1) en Mechtild BRULS (Bosch).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 6 november 1671 te Schinnen met Joanna EXTERS, overleden op 3 januari 1726 te Schinnen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mechtildis, gedoopt op 8 mei 1672 te Schinnen, overleden op 4 december 1758 te Vaesrade op 86-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 6 oktober 1706 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Mechtildis Crijns) met Hermanus MANNENS, 27 jaar oud, schepen, gedoopt op 6 september 1679 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Caspar Maes, Mechtildis Keulen namens Johanna Bemelmans), overleden op 10 september 1751 te Vaesrade op 72-jarige leeftijd, zoon van Hermanus MANNENS en Catharina BEMELMANS.
RAL-LvO 2135, 9: Op 17 mei 1718 verkocht Joannes, zoon van Peter Peters (overleden) en Anna Crijns (die toestemming verleende) aan Hermen Mannens, gehuwd met Mettel Crijns, een halve bunder akkerland te Vaesrade aan de weg naar Hommert, oostwaarts de erfgenamen Camps, westwaarts Aret Coenen. Hermen Mannens betaalde 18 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2135, 21: Op 7 december 1719 verkocht Jan Berghems, gehuwd met Elisabeth Crijns, aan Herman Mannens, gehuwd met Mechel Crijns, ongeveer een halve bunder akkerland in twee percelen onder Vaesrade gelegen. Het ene stuk lag op het voetpad, oostwaarts Gelis Bemelmans, en verder grenzend aan de erfgenamen Cluckers en Joannes Weustenraedt. Het tweede stuk lag "op den Haen", oostwaarts de Wittiensweg, en verder grenzend aan Joannes Weustenraedt en Joannes Driessen. Elke kleine roede kostte 18 stuivers.
RAL-LvO 2135, 55: Op 14 juli 1722 verkochten Paulus en Wijnand Lijstraten, samen met hun halfzus Elisabeth Multers, en mede voor hun absente halfbroer Mathias Multers, aan Hermen Mannens en Leonaerd Creuwen een aantal onroerende goederen:
a) drie zillen akkerland "op de vijff bounders", grenzend aan Gelis Bemelmans en de wijenweg;
b) een halve bunder akkerland "op het wolffsheuk", grenzend aan Jan Gruls, heer Klinckers en de witgensweg;
c) een stuk land [geen maten gegeven] "op de trouwgrebbe", grenzend aan Thomas Eijsschen, de erfgenamen Geret Frisschen en de witgensweg;
d) ongeveer drie zillen akkerland "achter de heijde", grenzend aan Thijs Gossens en Merten Pitsweggen;
e) ongeveer drie zillen akkerland "int reutien", grenzend aan de erfgenamen Gossen Palmen en de heide, en net als voornoemde goederen gelegen onder Vaesrade;
f) 4 1/2 zillen broekland nabij Kathagen onder Hoensbroek, grenzend aan Keris Cordeweners, de beemd van Crijns, de beek en Jan Gruls;
g) een have bunder weiland onder Hoensbroek, grenzend aan heer Klinckers, Derick Bemelmans en de straat naar Kathagen;
h) een zille beemd onder Nuth gelegen, grenzend aan de Geleenbeek, pastorijland en de straat van Kathagen naar Nuth.
De totale koopsom bedroeg 1000 gulden, waarvan 200 gulden prompt betaald werd en de rest binnen drie maanden betaald moest worden.
RAL-LvO 2135, 89: Op 14 februari 1724 verkochten Hermen Mannens, gehuwd met Mechel Crijns, en Lenaert Creuwen, gehuwd met Severijna Coenen, aan Gijsbertus Canisius, in tweede huwelijk met Catharina Notermans, 190 kleine roeden akkerland onder Vaesrade, grenzend aan Mathijs Goosen van Thull, Marten Pitsweggen, Leonart Creuwen en Jan Schetjens. De koopprijs was 23 pattacons. Verder zouden de verkopers elk een paar schoenen en vier vaten haver krijgen.
RAL-LvO 2135, 85: Op 24 februari 1724 verklaarden Leonardus Creuwen en Herman Mannens dat zij ruim een jaar eerder twee stukken akkerland aan Joannes Weustenraedt verkocht hadden. De twee, in een geheel gelegen, stukken land "in het ruittjen", groot 366 kleine roeden, grensden aan Jan Palmen, de koper zelf en de heide. De koopsom bedroeg 27 pattacons.
RAL-LvO 2135, 124: Op 27 februari 1728 leende Hermen Mannens, schepen van Vaesraede en gehuwd met Mechel Crijns, 50 pattacons van Steven Haen. Hij borgde met drie zillen en 42 kleine roeden akkerland "op den Haen" onder Vaesrade, grenzend aan de weduwe Limpens , Hermen Pitsweggen en de witgensweg.
RAL-LvO 2135, 139: Op 24 juli 1729 leende Hermen Mannens 100 gulden van Godefridus van Leijen, voorheen pastoor te Nuth. Met het geld moest nog een deel van de gekochte goederen van de erfgenamen Luijstraten betaald worden.
Hermen Mannens liet deze lening en betaling op 13 maart 1730 registreren en stelde tot onderpand een have bunder en 19 kleine roeden akkerland "op den santbergh", grenzend aan schepen Leonaerd Creuwen en de zandbergweg.
RAL-LvO 2135, 149: Op 28 januari 1731 leende Hermen Mannens, schepen en gehuwd met Mechel Crijns, 100 gulden uit de fundatie van Adriaan Weustenraedt, waarvan pastoor Servatius Corten te Hoensbroek de collecteur was. Hij borgde met drie zillen en 33 kleine roeden akkerland "op de vijff bunder" aan de wijenweg onder Vaesrade, oostwaarts de weduwe van Baltis Waltneel, westwaarts Gelis Bemelmans, en verder Hermen Crijns.
RAL-LvO 2135, 262: Op 5 december 1742 lieten Hermen Mannens en zijn echtgenote Mechel Crijns, bijgestaan door schoonzoon Gerard Meijers, gehuwd met Maria Catharina Mannens, vanwege hun hoge leeftijd een aantal afspraken vastleggen. Omdat hun zoon Herman Mannens "bevangen met eene lamicheijt" moeilijk zijn kost kon verdienen, wilden ze hem een handje helpen. Met goedkeuring van de andere kinderen gaven zij hem hun kamer aan de straatzijde gelegen, met de zolder en de opgang. Verder schonken zij nog een zil akkerland "den camp, gelegen boven de huisweide, belast met drie koppen rogge aan Aldenbiesen. De overige bebouwing, de huiswei en nog een zil land, zouden de broers Hermen en Thomas na hun dood gelijk mogen verdelen, mits zij aan hun zwager Gerard Meijers 200 gulden zouden uitkeren. De roerende goederen mochten de broers eveneens verdelen. De overige onroerende goederen mochten zij gedurende het leven van hun ouders gebruiken en zouden vervolgens tussen de drie kinderen verdeeld worden. Wel moesten de twee zonen voor hun ouders zorgen. Verder werd bepaald dat de afspraak met zoon Herman zou vervallen indien hij zou trouwen. En omdat schoonzoon Gerard Meijers maar 200 gulden zou ontvangen, zouden de schulden die op de goederen stonden door de twee broers overgenomen moeten worden.
RAL-LvO 2136, 76: Op 25 juni 1749 leende Hermen Mannens, gehuwd met Mechtildis Crijns, bijgestaan door zijn zonen Thomas Mannens, gehuwd met Joanna Maria Cremers, en Hermen Mannens, gehuwd met Clara Cremers, 1000 gulden tegen 5% van de eerwaarde heer Theodrus Penris. Met het geld zou het erfdeel van schoonzoon Gerard Meijers afgekocht worden. Tot onderpand dienden huis, hof, weiland en een halve bunder akkerland onder Vaesrade, grenzend aan de erfgenamen Klockers, Jan Weustenraedt, Clae Leuffkens en Jan Schetjens; voorts een halve bunder akkerland "op de vijff bounder" onder Vaesrade, grenzend aan Houb Palmen en het voetpad naar Hoensbroek; verder 350 kleine roeden akkerland op de witgensweg, grenzend aan heer Limpens en Jan Schetjens; voorts 150 kleine roeden akkerland op de witgensweg, grenzend aan de erfgenamen Arnoldus Stijpers en Nicolaes Eijssen; en ongeveer drie zillen weiland "op den sandtbergh", grenzend aan de weg, de erfgenamen Klockers en Cornelius Peschmans.
Deze lening werd op 9 december 1750 afgelost.

 • 2. Elisabeth, geboren te Schinnen, overleden op 29 maart 1763 te Schinnen.

Gehuwd voor de kerk op 12 oktober 1698 te Schinnen met Carsilius CORDEWENERS.


III.9 Christianus CRIJNS, gedoopt jan. 1639 te Nuth (getuige(n): Thomas Crins, Maria Smiets), overleden op 17 december 1712 te Wijnandsrade, zoon van Hermanus CRIJNS (zie II.1) en Mechtild BRULS (Bosch).
Gehuwd met Maria EIJSSEN, overleden dec. 1681 te Wijnandsrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 4 november 1670 te Wijnandsrade, overleden op 2 februari 1739 te Klimmen op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 15 april 1698 te Wijnandsrade met Joannes DRIESSEN, 25 jaar oud, gedoopt op 19 maart 1673 te Wijnandsrade, overleden op 17 mei 1762 te Hunnecum-Nuth op 89-jarige leeftijd, senex, erfgenaam Paulus Driessen (1730), zoon van Paulus DRIESSEN, schepen, en Catharina HOUTBECKERS.

 • 2. Mechtildis, gedoopt op 25 augustus 1677 te Wijnandsrade, hypothetisch.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 12 februari 1708 te Wijnandsrade met Joannes QUIX, 21 jaar oud, gedoopt op 11 februari 1687 te Klimmen, zoon van Rutgerus QUIX en Catharina WAELEN.

 • 3. Petrus (zie IV.9).


III.7 Godefridus CRIJNS, geboren ca. 1635, waarschijnlijk zoon van Quirinus (zie RAL-AHW 168, 57)
RAL-AHW 168, 66: Op 19 juli 1681 verklaarde Geurt Crijns, gehuwd met Beelken Tesschers, thans wonend te Nieuwstadt, dat hij door smid Vaes Spickers aangeklaagd was vanwege een schuld van 22 pattacons voor een geleverd paard en het loon van het beslaan.
Om verdere problemen te vermijden beleende hij nu Vaes Spijckers met 165 kleine roeden akkerland "achter korfsweijde" onder Wijnandsrade, grenzend aan Crijn Crijns, erfgenamen Jan Voorst, Vaes Roex en Paum Coex, voor de tijd van zes jaar.
Verder stelde hij tot onderpand anderhalve morgen "op de streeck" onder Wijnandsrade, in vruchtgebruik bij zijn vader.
RAL-AHW 168, 76: Op 12 februari 1682 verkocht Geurd Crijns, gehuwd met Sibilla Tesschers, aan Caspar Maes, koopman te Maastricht en gehuwd met Johanna Bemelmans, de volgende onroerende goederen:
a) een halve morgen huis met weide en plaats te Hunnecum, grenzend aan Coen Odekercken en Adam Jekermans, belast met anderhalf vat rogge aan de pastorie van Nuth en drie koppen rogge aan de kerk van Nuth, voor 400 gulden;
b) anderhalve morgen weiland "in het kempken", grenzend aan Maximiliaen Schepers en het voetpad, voor 25 stuivers per kleine roede;
c) 40 kleine roeden weiland in de gats te Hunnecum, grenzend aan Jan Geraerts en Gerard Maes, voor 25 stuivers per kleine roede;
d) 165 kleine roeden akkerland "achter Cobben weijde", grenzend aan de erfgenamen Joannes Vorst, Crijn Crijns, belast met een kop rogge aan de armen van Wijnandsrade en drie schillingen aan het huis van der Heijden;
e) 35 1/2 kleine roeden akkerland "aen den kamp", grenzend aan Crijn Crijns en Hermen Odekercken;
f) 63 kleine roeden akkerland nabij Aalbeek, grenzend aan Coen Odekercken en Henrick Brouns;
g) 105 kleine roeden akkerland "op de Cappouns kuijll", grenzend aan Jan Maes en de rein;
h) 75 kleine roeden akkerland op de Ludderweg, grenzend aan de koper en de erfgenamen Thonis Keijsers;
75 kleine roeden akkerland "int achterveltjen", grenzend aan Michel Wusen en Geurd Maes.
Alle akkerland werd verkocht voor achttien stuivers per kleine roede.
De totale koopsom bedroeg 1101 gulden en een stuiver. De verkoper kreeg korting voor de lasten en nam verder een groot aantal rekeningen van de verkoper over, oplopend tot een bedrag van 983 gulden negentien stuivers en drie oort.
Zoon van Quirinus CRIJNS (zie II.4) en Catharina COCKELKOREN.
Gehuwd voor de kerk op 17 februari 1660 te Valkenburg. Guert Crijns, jongman van Nuth, Beeltje Tesschers, jongedochter van Nuth met Isabella TESSERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 27 november 1661 te Nuth.
 • 2. Agnes, gedoopt op 24 juli 1664 te Nuth (getuige(n): Hermanus Bosch, Maria, e.v. Joannes Bosch).
 • 3. Petrus, gedoopt op 11 augustus 1667 te Nuth (getuige(n): Gerardus Tessers, Catharina, e.v. Quirinus Crijns).
 • 4. Cornelia, gedoopt op 4 december 1669 te Nuth (getuige(n): Petrus Meijs, Cornelia Sloorts, e.v. Jacobus Maes).
 • 5. Petrus, gedoopt op 21 december 1671 te Nuth (getuige(n): Hermanus Boesten, Catharina Kleenbiers).
 • 6. Eustachius, gedoopt op 17 oktober 1675 te Nuth (getuige(n): Christianus Crijns, Ida Gruels).


III.9 Hermanus CRIJNS, gedoopt op 8 mei 1639 te Nuth, overleden op 9 november 1676 te Nuth op 37-jarige leeftijd, zoon van Quirinus CRIJNS (zie II.4) en Catharina COCKELKOREN.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 3 november 1673 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt, Maria Ritserveldt) met Cornelia HOUBEN, gedoopt tussen 4 juni en 24 augustus 1645 (getuige(n): Renerus Jongen en Catharina e.v. Hubertus Houben), overleden op 11 juni 1701 te Nuth, zus van Elisabeth, gehuwd met Franciscus Crijns, dochter van Godefridus HOUBEN en Anna ESSERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 3 juni 1675 te Nuth (getuige(n): Quirinus Kreins, Maria Schetjans), achternaam bij doop Kreins.
 • 2. Anna, gedoopt op 16 augustus 1676 te Nuth (getuige(n): Joannes Crijns, Elisabeth Essers).


III.14 Christianus CRIJNS, gedoopt op 29 september 1645 te Nuth, overleden op 12 december 1707 te Hunnecum-Nuth op 62-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 58v: Op 10 december 1695 liet Corst Crijns, gehuwd met Catharina Peters, vastleggen dat hij in totaal 100 pattacond geleend had tegen 6 1/4% van Jan Janssen, gehuwd met Elisabeth Tevissen. Daarvoor was op 29 februari 1680 een akte opgesteld. Tot onderpand stelde hij zijn huis met hof te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan This Moberts, Geurt Brants, de gats en Jan Jongen; voorts een morgen akkerland, grenzend aan Reiner Ceulen, Ercken Meijs, de Ludderweg en de rein; en tenslotte 133 kleine roeden weiland te Hunnecum, grenzend aan Jan Jongen, de weg, het voetpad en Trijneken Ruijters.
RAL-AHW 169, 7: Op 7 januari 1696 overlegde Corst Crijns, gehuwd met Catrijn Peters, voor de schepenbank Wijnandsrade een akte van aflossing van 400 gulden aan de Predikheren te Maastricht, gedateerd 17 april 1695, welke schuld afkomstig was van zijn voorvader Geurd Cockelkoren.
Aangezien hij dat geld niet tot zijn beschikking had, was dit geld als lening verstrekt door Lemmen Loijen, gehuwd met Meijken Driessen. Tot onderpand dienden:
a) 214 kleine roeden akkerland aan "lambrichtswijen", grenzend aan Ves Spijckers;
b) 164 kleine roeden akkerland "achter kurffsweijde", grenzend aan Jan Meijs en Paum Cocx;
c) ca. 110 kleine roeden akkerland, grenzend aan Giel Greuls en Ernen Meijs;
d) een morgen akkerland "op de knippert", grenzend aan Claes Cordewners en Hermen Odekircken;
e) anderhalve morgen akkerland, grenzend aan Jan Jongen en Trijn Keijsers.
Zoon van Quirinus CRIJNS (zie II.4) en Catharina COCKELKOREN.
Gehuwd voor de kerk 1676/1677 met Catharina PETERS, overleden op 13 april 1714 te Hunnecum-Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, gedoopt op 11 november 1677 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Petrus Branten, Maria Schetgens).

Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 4 augustus 1712 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houben, Joannes Drimmen). Petrus Maes viduus Margaretha Drimmen met Petrus MAES, 39 jaar oud, gedoopt op 13 maart 1673 te Nuth (getuige(n): Cornelis Ortmans), overleden op 4 november 1741 te Hunnecum-Nuth op 68-jarige leeftijd, zoon van Godefridus MAES en Ida GRUELS.

 • 2. Christianus, gedoopt op 24 augustus 1680 te Nuth (getuige(n): Servatius Roex, Catharina Houbben), woonde 1714 in Aken (RAL-LvO 1757, 68v)

RAL-LvO 1757, 131r: Op 9 augustus 1720 verkocht Christiaen Crijns, burger van Aken en gehuwd met Catharina Croner, aan Jacob Ramaeckers, gehuwd met Maria Crijns, 75 kleine roeden beemd te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jacob Ramaeckerszelf, Jan Spechts en de "gemeijnen pleije", voor 28 pattacons en een koppel hanen.
Gehuwd met Catharina CRÖNER.

 • 3. Petrus (zie IV.23).
 • 4. Catharina, gedoopt op 4 maart 1688 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Henricus Bosch, Helena Smiets namens Maria, e.v. Petrus Crins), achternaam bij doop Crins.
 • 5. Godefridus, gedoopt op 9 oktober 1689 te Nuth (getuige(n): Michael Gruijls, Maria Crijns), jong overleden.
 • 6. Catharina, gedoopt op 12 november 1690 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox, Maria Bemelmans).


III.21 Franciscus CRIJNS, pachter Nieuwenhof, schepen, gedoopt op 3 september 1652 te Nuth (getuige(n): Andreas Bruls, Mechtildis, e.v. Hermanus Crijns), overleden op 23 september 1719 te Nuth op 67-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 50v: Op 11 januari 1688 verklaarde Frans Crijns, gehuwd met Elisabet Houben, dat hij aan de weduwe van Houb Houben op 18 februari 1684 beloofd had om 50 gulden te betalen aan Henricus Munix, welke dan op haar schuld in mindering werd gebracht. Aangezien hij dat geld niet bij de hand had, leende hij 100 gulden van Maria Stassen, weduwe van Henricus Munix. Hiervan betaalde hij de 50 gulden en nog twaalf gulden aan rente, terwijl het restant in mindering werd gebracht op een schuld die de vader van Frans Crijns bij Munix had uitstaan. Tot onderpand van deze lening dienden:
a) een morgen akkerland te Nuth, grenzend aan Jan Frissen, Maes Maessen en Theunis Rameeckers;
b) een morgen land "aen Duijvelsweije", grenzend aan Maes Maessen, de weg van NUth naar Hunnecum en de heer van Nuth;
c) een halve bunder akkerland "aen het heiligen huijsken", grenzend aan Geurt Horsmans, Vaes Pinckaers en de weg van Nuth naar Valkenburg;
d) huis en hof, gelegen binnen het dorp Nuth.
RAL-AHW 168, 230 (tevens RAL-LvO 1756, 11v): Op 27 juni 1692 ruilden Claes Cnooren, gehuwd met Alet Roex, en Frans Crijns, gehuwd met Elisabeth Houben, onroerende goederen. Cnooren gaf 138 kleine roeden akkerland te Wijnandsrade, grenzend aan de heer van Wijnandsrade en de erfgenamen Debets; voorts anderhalve morgen onder Nuth in twee percelen, waarvan het een grensde aan de weduwe Henrick Munix en Paulus Baggen, en het ander grensde aan de erfgenamen Vleugels en de Reukender kamp. Crijns gaf in ruil huis, hof, stallen en moestuin te Vaesrade gelegen, uitgezonderd de schuur die hij zelf bleef gebruiken. Dit goed was oorspronkelijk van Claes Limpens geweest en door Frans Crijns verworven van zijn broer Corst. Het geheel grensde aan Gilis Bemelmans en de erfgenamen Giel Meuren. Het was belast met een half vat rogge aan de kerk van Nuth. Tevens gaf Crijns nog drie morgen land aldaar gelegen en eveneens van zijn broer Corst ingekocht, grenzend aan de Markies van Hoensbroek, de Wijenweg en het Naanhover bos.
RAL-LvO 1756, 137v: Op 2 juni 1697 verkocht GErard Leunis, gehuwd met Neleken Slangen, aan Frans Crijns, schepen en burgemeester van Nuth, een morgen weiland "den briemer", voor 15 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1756, 179v: Op 21 juli 1703 verklaarde Johan Leufkens, burger en koopman te Maastricht, dat wijlen zijn zwager Martin Haegmans aan Frans Crijns anderhalve morgen land verkocht had, maar dat die verkoop nog niet wettelijk vastgelegd was. Het land, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grensde aan de weduwe Jan Schorens, Lens Cobben en Frans Crijns, en was verkocht voor achttien stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1756, 191v: Op 4 juni 1705 verkocht schepen Frans Crijns aan zijn schoonzoon Jacob Ramaeckers, gehuwd met Maria Crijns, een halve bunder weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Houb Laheij en Jacob Ramaeckers zelf. De koopsom bedroeg 200 gulden.
RAL-LvO 1757, 41r: Op 29 december 1711 ruilde de ongehuwde Crijn Meijs goederen met Frans Crijns, weduwnaar. Crijn Meijs gaf drie morgen akkerland "aende lamberechtswijden", waarvan een morgen onder Wijnandsrade lag. Het Nuthse deel grensde aan Jan Moberts en de rein naar Aalbeek, het andere deel grensde aan Geurt Vleeshouwers, voornoemde rein en de Kurffsweide, het geheel belast met een kop rogge aan de armen van Wijnandsrade en met 24 stuivers aan vrouwe Vanderheijden. Frans Crijns gaf in ruil een paard en 200 gulden.
RAL-LvO 1757, 41v: Op 14 maart 1712 verkocht schepen Frans Crijns aan Hermen Meijs, gehuwd met Heleem Hautvast, een morgen en 83 1/2 kleine roeden akkerland "omtrent Lambrichts wijen" in het Horenveld, grenzend aan Jan Moberts, Ercken Bemelmans, Lins Heuts en de rein naar Aalbeek, voor een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1757, 66v: Op 3 februari 1714 verkochten Peter Jongen, gehuwd met Anthonia Banen, en Orbon Dodemont, gehuwd met Maria Jongen, aan Frans Crijns, weduwnaar en halfwin op de Nieuwenhof, een morgen land "op den opperste Camp" te Reuken nabij Hellebroek, grenzend aan de weduwe Lambert Horsmans en Willem Schutgens, voor 80 gulden. Het geheel was belast met drie koppen rogge aan het huis Wijnandsrade.
Zoon van Thomas CRIJNS (zie II.8) en Maria SCHETGENS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 27 juli 1674 te Nuth met Elisabeth HOUBEN, geboren ca. 1650, overleden op 4 augustus 1709 te Nuth, grafsteen bij de kerk van Nuth: Ao 1709 den 1 augustus starb die ehrsame Elisabeth Houben ende haeren eheman Frants Kreins starb Ao 17.. den ... Requiescat in Pace, kwartierstaat Pascal Servais; zij is in ieder geval een zus van Cornelia, gehuwd met Nicolaus Walen, dochter van Godefridus HOUBEN en Anna ESSERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 26 januari 1676 te Nuth (getuige(n): Quirinus Crijns, Elisabetha Essers), overleden op 7 november 1745 te Hunnecum-Nuth op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14 februari 1700 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crijns, Guilhelmus Daal) met Jacobus RAMECKERS, overleden op 11 februari 1758 te Hunnecum-Nuth, zoon van Jacobus en Helena Raven?
LvO 1756, 191v: Op 4 juni 1705 kocht Jacob Rameckers, gehuwd met Maria Crijns van zijn schoonvader schepen Franciscus Crijns voor 200 gulden anderhalve morgen weiland te Hunnecum, grenzend aan Houb Laheij en Jacob Rameckers.
RAL-LvO 1756, 206v: Op 7 januari 1707 verkochten Catharina Roebroeck, weduwe Corstgen Diebets, en haar neef Arnold Hermans, aan Jacob Rameckers, gehuwd met Maria Crijns, 64 kleine roeden akkerland op de Ludderweh bij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Houb Laheij, Hermen Odekercken, de Ludderweg en Servaes Spijckers, voor 21 stuivers per kleine roede en een halve ton bier.
RAL-LvO 1757, 130r: Op 25 juli 1720 verkochten Maria Boden, weduwe Herman Crijns, inwoonster van Rothem, Michiel Snitseleers, inwoner van Rotem en gehuwd met Maria Crijns, en Mathijs Sleijpen, inwoner van Amby en gehuwd met Maria Crijns [de twee mannen mede voor hun minderjarige zwagers Adam en Christian Crijns], aan Jacob Ramaeckers, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Maria Crijns, ca. 75 kleine roeden beemd te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Christiaen Crijns, de gemeente, en de weduwe Anna Crijns, voor 120 gulden.
RAL-LvO 1757, 131r: Op 9 augustus 1720 verkocht Christiaen Crijns, burger van Aken en gehuwd met Catharina Croner, aan Jacob Ramaeckers, gehuwd met Maria Crijns, 75 kleine roeden beemd te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jacob Ramaeckerszelf, Jan Spechts en de "gemeijnen pleije", voor 28 pattacons en een koppel hanen.
RAL-AHW 170, 59: Op 21 december 1720 verkocht Hermen Crijns, gehuwd met Elisabeth Spijckers, aan Jacobus Raemeckers, gehuwd met Maria Crijns, drie percelen akkerland, gelegen onder Wijnandsrade, te weten:
a) 136 kleine roeden, grenzend oostwaarts aan de weduwe Paulus Meijs, westwaarts Joannes Keuten en aan de weg langs het bos naar Aalbeek, voor twee schillingen per kleine roede;
b) 68 kleine roeden, oostwaarts Geurt Eeckermmans, westwaarts de koperp, hoofdzijde Hermen Daemen, voor 25 stuivers per kleine roede "besaeijt met floor";
c) 147 kleine roeden, oostwaarts Goris Gorissen, westwaarts Houb la Haije, hoofdzijde de koper, voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-AHW 170, 74: Op 4 juni 1723 verkochten de kinderen van wijlen Jan Renckens, nadat hun moeder Catharina Snackers afstand had gedaan van het vruchtgebruik, aan Jacob Raemeckers, gehuwd met Maria Crijns, 372 kleine roeden akkerland op de Raederweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Ackermans, Henrick Willems, de weduwe Lenard Frissen en de weg, voor 23 stuivers per kleine roede, belast met twee vaten rogge in de cijnskaart Nuinhof.
RAL-AHW 170, 90: Op 26 maart 1726 verkocht Laurens Vliex, gehuwd met Margaretha Habets, aan Jacob Raemeckers, gehuwd met Maria Crijns, 150 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, oostwaarts Claes Hermans, noordwaarts weduwe Lenaerd Frissen, westwaarts Peter Snackers en Thijs Gijsen, noordwaarts Lijs Daemenvoetpad, voor 21 1/2 stuiver per kleine roede.
RAL-LvO 1757, 131r: Op 30 mei 1727 verkocht Peter Paumbroeck, gehuwd met Kathrijn Crijns, aan Jacob Ramaeckers, gehuwd met Maria Crijns de volgende, omder Nuth en Wijnandsrade gelegen goederen:
a) 158 kleine roeden weiland op de Ludderweg, grenzend aan Jan Moberts en Adam Eckermans;
b) 158 kleine roeden akkerland akkerland op het voetpad van Hunnecum naar Helle, grenzend aan Houb Laheij;
c) 55 kleine roeden akkerland op de Ludderweg, grenzend aan Jacob Ramaeckers en Niclaes Hermens.
De koopsom bedroeg 498 gulden en twee stuivers.
RAL-AHW 170, 259: Op 28 februari 1741 werd een goederenruil gesloten tussen Jacob Ramaeckers, gehuwd met Maria Crijns, en Joannes Cobben, gehuwd met Ida Drummen. Ramaeckers gaf 62 kleine roeden "op het stuckxken onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Frissen, de weduwe Boesten, Joannes Douven en de weg. In ruil gaf Cobben 50 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jacob Ramaeckers zelf, Lens Cobben en de weg.

 • 2. Anna, gedoopt op 19 december 1677 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cremers, Elisabetha Lijmpens), overleden op 6 november 1745 te Nierhoven-Nuth op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 23 oktober 1707 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crijns, Thomas Bruils) met Nicolaus FRIJNS, overleden op 22 mei 1740 te Nierhoven-Nuth, broer van Catharina, gehuwd met Joannes Houben; had ook nog een broer Lambertus, die meerdere keren als peetoom optrad.
RAL-LvO 1757, 60r: Op 5 april 1713 ruilde Reiner Crijns, gehuwd met Heijliken Raemaeckers, met Claes Frijns, gehuwd met Encken Crijns. Reiner Crijns droeg de volgende goederen over:
a) ca. een halve bunder huis, hof, weide en moestuin, grenzend aan de erfgenamen Houtbeckers en de weg;
b) een morgen weiland "de latteweijde", grenzend aan Cleas Vranck, Paulus Horsmans en de weg;
c) anderhalve morgen beemd, grenzend aan Paulus Horsmans, Jacob, de zoon van wijlen Jan Rameckers, en de beek;
d) een halve morgen land "in de haelcoul", grenzend aan Michael Canisius, Claes Franck, Willem Scheurkens en de Wijenweg;
e) halve morgen land "op den schaevernach", grenzend aan Paulus Horsmans, Giel Pitsweggen en Willem Schoorens;
f) een morgen land "op den hoogen graeff", grenzend aan Matthijs Roockx;
g) ca. 130 kleine roeden land "op den grooten bosch", grenzend aan Dries van Kan, de heer van Nuth en heer Canisius;
h) een morgen land "in den clapperdael", grenzend aan hof Leeuw, Claes Vranck en de vloedgraaf.
Alle goederen lagen onder Nuth. Aan lasten waren er twee vaten rogge aan de pastorie van Nuth, elke drie jaar een kop haver en een halve kapoen in de cijnskaart Berg, anderhalve kapoen tot Geleen, alsmede een aandeel in het "hergeweij".
Op zijn beurt gaf Claes Frijns in ruil de volgende goederen:
a) halve bunder minus 26 kleine roeden, grenzend aan Hermen Crijns, voornoemde Reiner Crijns, Thomas Crijns en de Brommelderweg;
b) een morgen land "aen tesschen breuckxken", grenzend aan de weduwe Schuttiens, Vaes Corten en goederen van de heer van Wijnandsrade;
c) anderhalve morgen land onder Wijnandsrade, grenzend aan Mathijs Hilgers, voornoemde Reiner Crijns, de weg naar Wijnandsrade en de Trichterweg.
Deze percelen waren belast met een vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade.
Claes Frijns zou bovendien nog 1050 gulden betalen, waarvan 500 ter plekke overhandigd werden.
RAL-LvO 1757, 123v: Op 21 februari 1720 verkocht Goris Gorissen, gehuwd met Lijsbet Crijns, zijn deel uit de erfenis van schoonvader Frans Crijns, onder Wijnandsrade en Nuth gelegen, aan zijn zwagers Jacob Ramaekers, Claes Frijns, Reijner Crijns en Peter Nuchelmans. Uitgezonderd werd zijn deel in het huis, het brouwgerei, huisweide en de moestuin tegenover het "hemelrijck". De koopsom bedroeg 944 gulden. De kopers werd opgedragen om uit dit bedrag 600 gulden te betalen aan ene Leonard "kapitein" Becker te Aken, waarvan Peter Nuchelmans 400 en Reijner Crijns 200 voor zijn rekening zou nemen.
RAL-LvO 1757, 136r: Op 16 december 1720 verklaarde Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns dat hij "bij uijtgaen der brandende keersen" huis, hof en erven van Andries van Kan (en diens kinderen Peter, Frans, Jan en Willem) verworven had. Het ging om:
a) ca. drie zillen (morgen) huis, hof en weide tot Nierhoven;
b) ca. een morgen land bij "haelcuijl" grenzend aan Judith Frissen en Matthijs Meex;
c) ca. 25 kleine roeden land "aen de wenaerts" bij de Wijenweg;
d) ongeveer een zil land aldaar, grenzend aan de erfgenamen Paulus Horstmans;
e) 125 kleine roeden land nabij "den groote Bosch", grenzend aan de heer van Nuth;
f) 75 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan land van Claes Frijns zelf;
g) halve bunder land aldaar gelegen, eveneens aan zijn land grenzend;
h) ongeveer een zil land "aen den gheijstbergh", grenzend aan de erfgenamen Paulus Horstmans;
i) ca. 60 kleine roeden land langs de Wijenweg, grenzend aan Willem Schoorens.
Voor het bedrag van 1050 gulden had hij het geheel op 7 november verworven. Aan lasten stonden op de goederen nog een half vat rogge aan het St-Nicolaasaltaar in de kerk van Nuth, vijf malder rogge aan de Armen een kop haver en enige penningen in de cijnskaart Berg en een kop haver en 2 1/2 oort penninggeld in de cijnskaart Nieuwenhof.
RAL-LvO 1757, 150v: Op 2 november 1722 werd vastgelegd dat een bedrag van 100 gulden uit de Armenkas, zo'n twee jaar eerder door Claes Frijns opgenomen, nu aan Peter Nuchelmans werd overgedragen.
RAL-LvO 1757, 200r: Op 9 juli 1727 verkocht Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, anderhalve morgen minus een halve kleine roede akkerland nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Lens Cobben, Peter Nuchelmans en de weg naar Aalbeek. De koop werd aangegaan door Maria Pitsweggen, met toestemming van haar echtgenoot Joannes Stassen. Zij betaalde 23 stuivers per kleine roede. Het land werd op 17 juli 1727 genaast door Reiner Crijns. Herman Pitsweggen nam namens zijn dochter het geld in ontvangst.
RAL-LvO 1758, 147v: Op 3 maart 1731 verkocht Jan Weustenraedt, gehuwd met Ida Bemelmans, aan Claes Frijns, gehuwd met Anna Crijns, 89 kleine roeden akkerland "op den geisberch" te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Mathijs
Brants, Joannes Horsmans en Claes Frijns zelf, voor 20 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 44v: Op 22 augustus 1735 verklaarde Claes Frijns dat hij van procureur Joannes Weustenraedt 300 gulden te vorderen had wegens geleverd bier. Aangezien Weustenraedt niet kon betalen, droeg hij zijn huis en moestuin, gelegen te Nierhoven onder Nuth en grenzend aan de Molenweg, over. De verkoopsom bedroeg 370 gulden, zodat Frijns nog 70 gulden aan Weustenraedt moest betalen.
RAL-LvO 1758, 146v: Op 31 juli 1737 verkocht Joannes Weustenraedt, gehuwd met Catharina Sleijpen, 127 kleine roeden akkerland "op den cloot" onder Nuth, oostwaarts Lambert Ackermans, westwaarts Caspar Hermens, en verder grenzend aan de weg en Mevis Crans, voor een gulden per kleine roede aan Claes Frijns. Twaalf pattacons werden in mindering gebracht zijnde het bedrag van twee jaar huur voor het huis van Weustenraedt dat nu al twee jaar eigendom was van Frijns.

 • 3. Elisabeth, gedoopt op 23 november 1679 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Corduweners, Maria Habets, e.v. Joannes Houben).
 • 4. Renerus (zie IV.33).
 • 5. Godefridus, gedoopt op 16 juli 1684 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Casparus Brants, Anna Crijns), overleden op 13 mei 1705 te Nuth op 20-jarige leeftijd, adolescens.
 • 6. Elisabeth, gedoopt op 10 april 1687 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Schuttiens, Anna Cordeweeners), achternaam bij doop Crins, overleden op 27 februari 1764 te Nuth op 76-jarige leeftijd, begraven op 29 februari 1764 te Nuth.

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 15 mei 1712 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Gorissen, Wilhelmus Schutgens) met Georgius GORISSEN, 34 jaar oud, schepen, gedoopt op 6 augustus 1677 te Merkelbeek, overleden op 5 april 1764 te Nuth op 86-jarige leeftijd, begraven op 7 april 1764 te Nuth, zoon van Henricus GORISSEN en Godefrida MAES.
RAL-LvO 1746, processtukken: Op 24 oktober 1704 werd een verklaring opgemaakt voor Joanna Deschamps, die als dienstmaagd bij de ouders van Goris Gorissen had gewerkt. Zij had in mei 1704 te Epen een zoon gebaard waarvan Goris Gorissen "van de Drinck onder Nuth" volgens haar de vader was.
RAL-LvO 1757, 105r: Op 20 mei 1717 verkocht Petronella Maes, koopvrouw te Maastricht en weduwe van Damianus van Walsden, aan Goris Gorissen, gehuwd met Elisabeth Crijns, de helft van de Drink, bestaande in huis, hof, weide en landerijen onder Nuth en Wijnandsrade, groot ca. vier bunders, zoals haar bij erfenis van haar vader was toegevallen. Het geheel werd verkocht voor 1860 gulden.
RAL-LvO 1757, 105v: Op 24 mei 1717 verklaarde Goris Gorissen, gehuwd met Elisabeth Crijns, dat hij 314 1/2 Akense Rijksdaalders (250 pattacons) had geleend van de Karmelieten te Aken. Met het geld zou de aankoop van de halve Drink betaald worden. Deze goederen, alsmede 62 kleine roeden akkerland op de Nutherweg boven het Voorstercleef, grenzend aan Augustijn Hooghsteden en de weduwe Leonaert Frissen, alsmede 40 kleine roeden land aldaar, grenzend aan Frans Crijns en de weduwe Matthijs Limpens, dienden tot onderpand.
Deze lening werd op 14 december 1757 afgelost.
RAL-LvO 1757, 123v: Op 21 februari 1720 verkocht Goris Gorissen, gehuwd met Lijsbet Crijns, aan zijn zwagers Jacob Ramaekers, Claes Frijns, Reijner Crijns en Peter Nuchelmans, zijn deel in de onroerende goederen, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, zoals toegevallen via zijn schoonvader Frans Crijns, uitgezonderd zijn deel in het huis, brouwgerei, huisweide en moestuin tegenover het Hemelrijk. De totale verkoopsom bedroeg 944 gulden. Hiervan zou 600 gulden gaan naar kapitein Becker te Aken.
RAL-LvO 1757, 135v: Op 18 november 1720 verkochten Simon Aeldenhoven, gehuwd met Joanna Maria Christiaens en Leonaerd Kitsen, gehuwd met Helena Christiaens, aan Goris Gorissen, gehuwd met Elisabeth Criens, 158 kleine roeden weide "in den Camp", grenzend aan wijlen Roch Bemelmans, Gelis Bemelmans, de weg en het Daeldergoed, zijnde het deel dat hen via Severen Bemelmans was toegevallen; voorts 18 kleine roeden moestuin, grenzend aan weduwe Maessen, wijlen Severen Bemelmans, de straat en het goed van Plemeker. Elke roede kostte 29 stuivers.
RAL-LvO 1757, 203v: Op 5 november 1727 verkocht Frans Schepers, inwoner van Diepenbeek in het land van Luik en gehuwd met Maria Gruijls, de onroerende goederen die hem waren toebedeeld uit de erfenis van Giel Gruijls en Agnes Maes. Het betrof 82 kleine roeden land nabij Hunnecum, grenzend aan Matthijs Roex, Agnes Eckermans en de weg naar Hunnecum, welk land hij voorheen in belening had; en voorts 70 kleine roeden land in de Sijpen, grenzend aan Reijner Crijns en het wederdeel. De kopers waren Reiner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, en Goris Gorissen, gehuwd met Elisabeth Crijns. Zijn betaalden voor iedere kleine roede 24 stuivers.
RAL-LvO 1757, 266v: Op 2 oktober 1730 verkocht Joannes Horsmans, gehuwd met Maria Ackermans, 50 kleine roeden akkerland in de Sijpen, grenzend aan Nijst Boormans, Cales Nicolai en de vloedgraaf; en verder 25 kleine roeden beemd in de Schatsbeemd, waarvan de deling nog openstond. Koper was Gores Goressen, gehuwd met Elisabeth Crijns, die voor iedere kleine roede 29 stuivers betaalde.
RAL-LvO 1758, 134r: Op 11 maart 1740 verklaarde Peter Maes, gehuwd met Helena Crijns, dat hij bij opbod voor 180 gulden een huis met 50 kleine roeden weide te Hunnecum had gekocht. Daarnaast had hij bij recht van naasting nog 50 kleine roeden weiland naast voornoemde weide verworven, grenzend aan Jacob Raemeckers, Laurens Cobben en de dorpstraat. Omdat hij niet staat was de koopsom te betalen, verkocht hij het geheel voor 273 gulden aan schepen Goris Gorissen, gehuwd met Elisabeth Crijns.
RAL-LvO 1759, 1v: Op 17 mei 1746 verkocht Joannes Leunissen, gehuwd met Catharina Limpens, een halve bunder huis met wei en moestuin te Hunnecum, grenzend aan Lens Cobben, de gats, de dorpstraat en de weduwe Ercken Bemelmans; en voorts 50 kleine roeden akkerland in de lat, grenzend aan Joannes Slangen, Vaes Coumans, het Bergerland en de Meulenerven, voor 725 gulden aan Gores Goressen. Een lening van 500 gulden, staande op de goederen, werd in mindering gebracht op de koopsom.
RAL-LvO 1759, 36v: Op 29 oktober 1749 verkocht schepen Gores Goressen, gehuwd met Elisabeth Crijns, aan Baltus a Campo, gehuwd met Catharina Rameckers, een halve bunder huis met weide en moestuin, zoals door hem op 17 mei 1746 gekocht van Joannes Leunissen. De koopsom bedroeg 850 gulden, te minderen met de 500 gulden staande ten behoeve van kanunnik Kerckhoffs.

 • 7. Catharina, gedoopt op 25 november 1691 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius, Catharina Peters), "festo S. Catharina", overleden op 15 februari 1770 te Schinveld op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12 februari 1716 te Nuth (getuige(n): Petrus Cortten, Leonardus Limpens) met Petrus NUCHELMANS, 28 jaar oud, gedoopt op 19 oktober 1687 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Jacobus Meijs, Margaretha Haemers), overleden op 12 april 1751 te Schinveld op 63-jarige leeftijd, zoon van Christianus NUCHELMANS en Elisabeth HENNEN.
RAL-LvO 1757, 123v: Op 21 februari 1720 verkocht Goris Gorissen, gehuwd met Lijsbet Crijns, aan zijn zwagers Jacob Ramaekers, Claes Frijns, Reijner Crijns en Peter Nuchelmans, zijn deel in de onroerende goederen, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, zoals toegevallen via zijn schoonvader Frans Crijns, uitgezonderd zijn deel in het huis, brouwgerei, huisweide en moestuin tegenover het Hemelrijk. De totale verkoopsom bedroeg 944 gulden. Hiervan zou 600 gulden gaan naar kapitein Becker te Aken.
RAL-LvO 1757, 131v: Op 4 november 1720 leende Peter Nuchelmans, gehuwd met Elisabeth Crijns, 150 gulden tegen 5%, staande op het jaargetijde van Peter Frissen, van pastoor Godefridus van Leijen. Tot onderpand diende zijn huis en hof met weide, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Boisten en de weduwe Geurt Horsmans.
RAL-LvO 1758, 91r: Op 19 juli 1735 sloot Peter Nuchelmans, gehuwd met Elisabeth Crijns, een pachtverdrag met de weduwe van Gerard Duijckers, in leven drossaard van Geleen en Amstenrade. Met ingang van 1 oktober 1735 pachtte hij voor de duur van twaalf jaar het Huis te Schinveld, met alle landerijen en bomen, alsmede driekwart van de tiende, van welke landerijen ca. zeventien bunder tiendevrij was. Uitgezonderd werden de cijnskaart van het huis Schinveld, "het vriendenbroeck", de beemd in de Merkelbeker straat, de beemd in de "gemene beemden", verder de "wijeren", waaruit de pachter alleen de "moer" mocht halen om zijn land te bemesten, en verder nog de dam achter de schuur, waarop eiken of olmen geplant zouden worden.
De pachter zou jaarlijks in vier gelijke termijnen in totaal 700 gulden pacht betalen.
Verder moest de pachter met nieuwjaar "twee broot canarie kuijcken" en vijftig pond boter leveren.
De pachter betaalde ook alle schatgelden, te weten:
a) 20 bunders 19 kleine roeden in het Laat;
b) 18 bunders 380 kleine roeden in het Heijenhovenleen;
c) negen bunders in het Bergerhofleen;
d) twee bunders 129 kleine roeden in het Henderick Daemenleen;
e) een bunder in het Cleutersleen;
f) een bunder en 171 kleine roeden in het Jacobsleen.
Daarnaast betaalde de pachter negen bunders in het laat voor het drievierde deel van de tienden.
De zomer- en wintergewassen van 1735 waren voor de verpachtster; het kaf en stro voor de pachter.
De verpachtster zou het land laten bezaaien met harde vruchten. Er zou een overzicht gemaakt worden van de ingezaaide landerijen, opdat duidelijk zou zijn wat de pachter bij vertrek moest achterlaten.
De verpachtster zou de helft van de harde vruchten over 1736 ontvangen.
De pachter was verantwooordelijk voor het onderhoud van de gebouwen, de dijken, de hagen en bomen.
De pachter moest verder een veulen van de verpachtster verzorgen en zou, indien een tweede veulen toegevoegd zou worden, die kosten vergoed krijgen.
De pachter zou jaarlijks drie vrachten van vier of vijf uur gaans uitvoeren ten behoeve van de verpachtster.
RAL-LvO 1758, 118v: Op 8 juni 1739 verkocht Peter Nuchelmans, gehuwd met Catharina Crijns, aan zijn zwager Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, drie percelen akkerland in het Hellebroekerveld onder Nuth en Wijnandsrade gelegen. Het eerste perceel, een halve bunder en 36 kleine roeden, lag op de weg naar Brommelen, oostwaarts Mathijs van de Haegen, westwaarts Coen Ceulen; het tweede perceel, 130 kleine roeden, lag op het Swierder voetpad, grenzend aan Joannes Pricken en Wolter Limpens; en het derde perceel, nog op te meten, lag aan de Uitlegger, grenzend aan Nelis Oortmans en Joannes Pricken. De totale koopsom bedroeg 570 gulden.


III.23 Reinerus CRIJNS, gedoopt op 28 januari 1656 te Nuth (getuige(n): Hermanus Crijns, NN), overleden op 6 oktober 1733 te Hellebroek-Nuth op 77-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 57r: Op 2 maart 1695 verkochten Korstgen Diebets, Jan Rameckers en Neleken Rameckers, aan Reijner Crijns, gehuwd met de zus van Jan en Neleken, twee morgen en 20 kleine roeden weiland in Hellebroek, grenzend aan Vaes Corten, Jan Corten, de uitlegger en de weg. De koopsom bedroeg 100 dukaten. Het land was belast met een vat haver in de cijnskaart Berg. Verder was de weide als onderpand gebruikt voor een lening van 300 gulden, staande op Hendrick Munix, en stond ook nog een lening van 150
gulden aan luitenant-kolonel Reiner Limpens open. De koper nam de schulden over en moest als voorwaarde de lening van 300 gulden binnen een jaar aflossen. Indien hij dat niet zou doen, zou de koop ongedaan gemaakt worden.
RAL-LvO 1756, 210r: Op 25 februari 1707 verklaarde Reijner Crijns, gehuwd met Heijleken Rameckers, bijgestaan door zoon Jacob Crijns, dat zijn kinderen voor 2/3 deel erfgenaam waren van de nalatenschap van hun oom Corstgen Diebets. Op die nalatenschap stond een schuld van 100 gulden aan Sebastiaen Hensen, welke schuld hij niet kon voldoen. Daarom werd besloten om 50 kleine roeden akkerland "boven de kaele Cuijl" achter Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Paulus Horstmans, Jan Houtbeckers en de goederen van de verkoper, van de han te doen. De koper was Willem Schorens, gehuwd met Geet Maes, die zeventien stuiver per kleine roede betaalde.
RAL-LvO 1757, 60r: Op 5 april 1713 ruilde Reiner Crijns, gehuwd met Heijleken Raemaeckers, bijgestaan door zoon Jacob Crijns, goederen met Claes Frijns, gehuwd met Encken Crijns. Reiner Crijns gaf de volgende goederen:
a) ca. een halve bunder huis met weide en moestuin, grenzend aan de erfgenamen Houtbeckers en de straat;
b) een morgen weiland "de latteweijde", grenzend aan Cales Vranck, Paulus Horsmans en de weg;
c) anderhalve morgen beemd, grenzend aan Paulus Horsmans, Jacob Ramaekers (zoon van Jan Ramaekers) en de beek;
d) een halve morgen land in de "haelcoul", grenzend aan Michael Canisius, Claes Vranck, Willem Scheurkens en de Wijenweg;
e) een halve morgen " op den schavernach", grenzend aan Paulus Horsmans, Giel Pitsweggen en Willem Schorens;
f) een morgen land "op den hoogengraeff", grenzend aan Matthijs Roex;
g) ca. 130 kleine roeden land "op den grooten bosch", grenzend aan Dries van Can, de heer van Nuth en heer Canisius;
h) een morgen land "in den clappersdael", grenzend aan hof Leeuw, Vlaes Vranck en de vloedgraaf.
Al deze goederen lagen onder Nuth. Zij waren belast met twee vaten rogge aan de pastorie van Nuth, elke drie jaar een kop haver in de cijnskaart Berg, alsmede een halve kapoen, en voorts anderhalve kapoen tot Geleen.
Claes Frijns gaf hiervoor:
a) een halve bunder minus 26 kleine roeden land, grenzend aan Hermen Crijns, Reiner Crijns, Thomas Crijns en de Brommelerweg;
b) ca. een morgen land "aen tesschenbreuckxken", grenzend aan de weduwe Schuttiens, Vaes Corten en de heer van Wijnandsrade;
c) ca. anderhalve morgen land onder Wijnandsrade, grenzend aan Matthijs Hilgers, Reiner Crijns en de Trichterweg.
Deze goederen waren belast met een vat rogge aan de kerk van Wijnandsrade.
Verder zou Claes Frijns nog 1050 gulden betalen en twee tonnen bier.
RAL-LvO 1758, 5r: Op 9 januari 1733 deed de weduwnaar Reijner Crijns afstand van het vruchtgebruik in ca. een halve bunder huisweide te Hellebroek, oostwaarts de Uitleggersweg, westwaarts Catharina Peters. Vervolgens kon zijn zoon Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Nijsten, een lening van 150 gulden aangaan met Peter Horsmans, gehuwd met Ida Limpens.
Daags ervoor, 8 januari 1733, hadden Jacob en Christiaan Crijns, broers van Reijner Crijns jr., en Willem Grootjans, zijn zwager, eveneens hun goedkeuring gegeven.
Zoon van Thomas CRIJNS (zie II.8) en Maria SCHETGENS.
Gehuwd met Helena RAMECKERS, gedoopt op 1 januari 1663 te Klimmen, overleden op 2 juni 1723 te Hellebroek-Nuth op 70-jarige leeftijd, dochter van Jacobus RAMECKERS en Mechtild DEBETS(informatie Koen In de Braekt), zus van Joannes Ramaekers, gehuwd met Ida Brants. Had ook een zus Cornelia (RAL-LvO 1756, 57r)
Mathias Meex noemt zich haar "subgermain" (achterneef).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt dec. 1684 te Klimmen.
 • 2. Jacobus (zie IV.41).
 • 3. Thomas, gedoopt op 8 oktober 1688 te Klimmen.
 • 4. Mechtildis, gedoopt op 17 april 1690 te Klimmen, overleden op 19 januari 1724 te Nuth op 33-jarige leeftijd. Melken Crins uxor Joannis Drimmen van Brandt, bij huwelijk Petronella, bij overlijden Melken geheten.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 12 november 1722 te Nuth (getuige(n): Jacobus Crins, Matthias Crins) met Joannes DRUMMEN, 29 jaar oud, gedoopt op 1 april 1693 te Nuth (getuige(n): Joannes Dremmen, Gertrudis Limpens), zoon van Theodorus DRUMMEN en Agnes CURFS.
RAL-AHW 170, 104: Op 20 januari 1727 verkocht Peter Corten, gehuwd met Cornelia Kerckhofs, aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees, ca. 92 kleine roeden akkerland "achter den quinquart" onder Wijnandsrade, grenzend aan Elisabeth Papperts, de straat en Jacob Helgers, voor 25 stuiver per kleine roede.
RAL-AHW 170, 108: Op 26 juni 1727 verkochten de kinderen van Thomas Weustenraedt en Anna Maria Heuts, 48 kleine roeden akkerland "onder den quinqart" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Jan Drummen, de weduwe Dirck Cogelen en de Laarderweg, voor tien pattacons aan Jan Drummen, gehuwd met Anna Mees. Het land was eerst zes jaar in belening geweest bij Dirck Cogelen, eerste echtgenoot van Anna Mees.
RAL-AHW 170, 131: Op 27 februari 1730 verkocht Nicolaes Heuten, gehuwd met Heijleken Coenen, aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees (en na hun dood aan hun zoon Theodorus) 50 kleine roeden akkerland "aen de Biessen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Coen Keulen, Nelis Ortmans en de verkoper voor drie schillingen per kleine roede. Verder diende de koper nog een "vaselvercken" t.w.v. 14 gukden en een "bagge" t.w.v. drie gulden te leveren.
RAL-AHW 170, 150: Op 18 september 1730 verkocht Cornelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe, aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees, 48 kleine roeden akkerland "aen de Biessen" onder Wijnandsrade, grenzend aan de koper, Willem Onnouw, Elisabeth Papperts en de gats, voor drie schillingen per kleine roede, alsmed 25 "schansen".
RAL-AHW 170, 157: Op 27 augustus 1733 verkocht de ongehuwde Leonardus Limpens aan Joannes Drummen, gehuwd met Anna Mees, en diens zoon Dirck en dochter Agnes, geboren uit het eerste huwlijk van Joannes Drummen met Melie Crijns, 95 kleine roeden akkerland "aen den quinkert" onder Wijnandsrade, grenzend aan Leonardus Creuwen, het wederdeel en het voetpad naar de Mellestraat, voor drie schillingen per kleine roede.

 • 5. Thomas, gedoopt op 27 december 1692 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schuttiens, Helena Raemekers), achternaam bij doop Crins, overleden op 22 oktober 1718 te Nuth op 25-jarige leeftijd, caelebs.
 • 6. Maria, gedoopt op 10 april 1696 te Nuth (getuige(n): Laurentius Jongen, Ida Brants), overleden op 13 januari 1757 te Hellebroek-Nuth op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 11 november 1728 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Joannes Creuwen) met Wilhelmus GROOTJANS, overleden op 19 juni 1742 te Hellebroek-Nuth, faber lign. (timmerman).
RAL-LvO 1758, 40v: Op 4 december 1734 leende Willem Grootjans, gehuwd met Maria Crijns, 200 gulden tegen 5% van de heer Joppen, heer van Daelbroeck. Het geld werd namens Joppen overhandigd door diens halfwin Willem Cobben. Tot onderpand dienden:
a) 93 kleine roeden akkerland op het Laar onder Wijnandsrade, oostwaarts Matthijs Crijns, westwaarts Wolter Limpens;
b) 94 kleine roeden akkerland aan het Eschenbroek onder Wijnandsrade, grenzend aan Willem Schutjens en Nicolaes Loijens;
c) 97 kleine roeden weiland in de Mellestraat onder Wijnandsrade, grenzend aan Matthijs Crijns, Christiaen Nuchelmans en de straat;
d) 50 kleine roeden aan de Eikenweg te Hellebroek onder Nuth, oostwaarts Christiaen Crijns, westwaarts Jan Corten;
e) 134 kleine roeden akkerland nabij Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jan Corten en Hubert Coumans.
RAL-LvO 1758, 6r: genoemd als schoonzoon van Renier Crijns.
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 25 september 1743 te Maastricht (getuige(n): Joannes Botti, Theodorus Dirix) met Melchior DRUMMEN, 32 jaar oud, gedoopt op 12 februari 1711 te Schinnen, overleden op 1 maart 1779 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, begraven op 3 maart 1779 te Nuth, zoon van Petrus DRUMMEN en Gisela BORVELTS.
RAL-LvO 1759, 127v: Op 22 februari 1748 lieten Melser Drummen en zijn echtgenote Maria Crijns een schenkingsakte opmaken ten gunste van hun zwager resp. broer Reiner Crijns, gehuwd met Catharina Nijsten, wonend op Strijthagen te Hegge onder Schinnen. Zij schonken hem hun huis met bijgebouwen, moestuin en huisweide aan de Eijckenweg te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Noel Coenen, Christiaen Crijns, Vaes Canisius en de Eijckerweg; en voorts 22 kleine roeden akkerland aldaar, grenzend aan Noel Coenen, Joannes Pricken, erfgenamen Hubertus Coemans en de Eijckerweg.
Als voorwaarden gold dat de schenkers hun leven lang de goederen in vruchtgebruik mochten houden en dat de langstlevende van de schenkers bij ziekte of hoge ouderdom verzorgd zou worden. Bij vooroverlijden van Reijner Crijns of diens echtgenote, zou bij hertrouwen de schenking overgaan op de kinderen.

 • 7. Christianus (zie IV.50).
 • 8. Matthias (zie IV.52).
 • 9. Reinerus (zie IV.55).


Generatie IV


IV.1 Herman CRIJNS, molenaar, gedoopt op 28 augustus 1671 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Thomas Crijns, Catharina, e.v. Hermanus Gruels namens Catharina Hartmans), overleden op 21 april 1751 te Vaesrade op 79-jarige leeftijd.
RAL-AHW 170, 59: Op 21 december 1720 verkocht Hermen Crijns, gehuwd met Elisabeth Spijckers, aan Jacobus Raemeckers, gehuwd met Maria Crijns, drie percelen akkerland, gelegen onder Wijnandsrade, te weten:
a) 136 kleine roeden, grenzend oostwaarts aan de weduwe Paulus Meijs, westwaarts Joannes Keuten en aan de weg langs het bos naar Aalbeek, voor twee schillingen per kleine roede;
b) 68 kleine roeden, oostwaarts Geurt Eeckermmans, westwaarts de koperp, hoofdzijde Hermen Daemen, voor 25 stuivers per kleine roede "besaeijt met floor";
c) 147 kleine roeden, oostwaarts Goris Gorissen, westwaarts Houb la Haije, hoofdzijde de koper, voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 274: Op 10 december 1738 kocht Hermen Crijns van zijn vroer Dionysius, gehuwd met Josina Trogh, diens kindsdeel, gelegen onder Vaesrade, bestaande in huis, hof, moestuin en landerijen, voor 169 gulden,
belast met 3 1/2 kop rogge aan Aldenbiessen.
Afgesproken werd dat 100 gulden tegen mei betaald zou worden en het restant binnen vijf jaar. De koper moest wel het zaaigoed en akkerloon voor maar betalen of anders de helft van de "knop" aan de verkoper laten.
Op 13 december 1738 werden 30 pattacons aan Dionysius Crijns uitbetaald door Joannes Weustenraedt junior, gehuwd met Margaretha Crijns.
RAL-LvO 2136, 276: Op 19 september 1742 deed Hermen Crijns afstand van het ingekochte kindsdeel van zijn broer ten behoeve van zijn schoonzoon Joannes Wuestenraedt, inmiddels weduwnaar van Margaretha Crijns, tegen betaling van het bedrag waarvoor het geheel gekocht was. Zoon van Petrus CRIJNS (zie III.5) en Maria HARTMANS.
Gehuwd met Elisabeth SPIJCKERS, gedoopt op 4 januari 1671 te Nuth (getuige(n): Paulus Hermans, Joanna Houben, e.v. Henricus Frissen), overleden op 2 september 1730 te Nuth op 59-jarige leeftijd, dochter van Servatius SPIJCKERS, smid, en Barbara HERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Petrus, gedoopt op 29 april 1696 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Dormans, Francisca de Nobelen), overleden op 8 augustus 1768 te Vaesrade op 72-jarige leeftijd, beroerte, begraven op 10 augustus 1768 te Nuth.

RAL-LvO 2135, 243: [akte aan rechterzijde beschadigd] Op 20 mei 1739 verkocht Oudart de Sayvelle, gehuwd met Maria Elisabeth Ritzen, bijgestaan door schoonmoeder Maria Mertens, weduwe Petrus Ritzen, in leven chirurgijn te Luik, aan zijn aangetrouwde oom Peter Crijns, gehuwd met Maria Ritzen, alle bij deling toegevallen goederen onder Vaesrade, Amstenrade en Hoensbroek gelegen, te weten:
a) 100 gulden, zijn de het derde deel gewaardeerd op het brouwgerei;
b) 92 kleine roeden weiland onder Hoensbroek, grenzend aan de Flatterstraat en Jurgen N., belast met twee koppen drie malder en een kwart rogge aan de kapelanie van Hoensbroek;
c) 102 kleine roeden akkerland "op den gras[wegh]", grenzend aan Joannes Vleugels, Elisabeth Fr[issen] en de weg;
d) 120 kleine roeden moestuin, grenzend aan het voetpad, Arnold Frissen en de koper;
e) 36 1/2 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan het voetpad en Arnold Frissen;
f) een perceel akkkerland "uijt het bounder aen de gats", grenzend aan de koper en Mathis R[itzen];
g) 120 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de koper en Mathis Ritzen.
De koopsom bedroeg 750 gulden.
RAL-LvO 2135, 247: Op 28 juli 1739 leende Peter Crijns, gehuwd met Maria Ritzen, 300 gulden tegen 5% van J.G. van der Meer, gehuwd met juffrouw Canisius.
RAL-LvO 2136, 185, 356
RAL-LvO 2136, 511: Op 30 mei 1766 werd het testament opgesteld van Peter Crijns en diens echtgenote Maria Ritzen. Tot universeel erfgenaam werd Joannes Matthias Ritzen, zoon van Leonardus Ritzen en Catharina Reumers, benoemd. Hij zou per direct ("met de warme hand") al hun roerende en onroerende goederen verwerven, bestaande uit huis en hof te Vaesrade en zes tot zeven bunders onder Vaesrade, Amstenrade, Hoensbroek en Heerlen gelegen.
Uitgezonderd werden een zwarte hengstveulen een een koe voor Peter Crijns en alle kleding van Maria Ritzen.
Er werd afgesproken dat Joannes Matthias Ritzen hen hun leven lang zou voorzien van kost, inwoning, kleding en alles wat verder nodig was, alsmede na hun dood voor de begrafenis en missen zou zorgen.
Indien dit alles niet naar behoren van de schenkers zou geschieden of wanneer anderszins de schenkers elders voor hulp moesten aankloppen, zou Joannes Mathias Ritzen (of zijn nakomelingen) gehouden zijn hen jaarlijks veertig pattacons uit te keren.
Verder mochten er geen goederen verkocht worden zonder toestemming van de schenkers.
De akte werd door alle aanwezigen ondertekend.
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 30 januari 1739 te Nuth (getuige(n): Servatius Crins, Joannes Pricken), volgens Gendalim ook gehuwd te Amstenrade op 29 januari 1739 met Maria RITZEN, 41 jaar oud, gedoopt op 11 oktober 1697 te Amstenrade, overleden op 25 december 1779 te Vaesrade op 82-jarige leeftijd, begraven op 27 december 1779 te Nuth, dochter van Leonardus RITZEN en Judith ALOFFS
RAL LvO 2136, 470: zus van Dionisius Ritzen, gehuwd met Anna Gertrudis Rombach RAL-LvO 2136, 509: Op 10 december 1779 verklaarde Maria Ritzen, weduwe Peter Crijns, dat zij uit de nalatenschap van Maria Aloffs, weduwe Habets, enige onroerende goederen verkregen had. Over die nalatenschap was grote onenigheid uitgebroken die had geleid tot een proces tussen haar, haar metgezellen en Joannes Horstmans en Joannes Limpens uit Hoensbroek.
Joannes Matthias Ritzen, gehuwd met Elisabeth Crijns, had namens haar heel wat kosten gemaakt. Daarom droeg zij nu aan hem alles over wat zij uit deze erfenis te verwachten had. .

 • 2. Barbara, gedoopt op 23 maart 1698 te Nuth (getuige(n): Dionysius Crijns, Maria Spijckers), overleden op 13 mei 1760 te Vaesrade op 62-jarige leeftijd.

RAL-LvO 2136, 272: afspraken met zwager Joannes Weustenreadt

 • 3. Maria, gedoopt op 14 februari 1700 te Nuth (getuige(n): Leonardus Hendricks, Maria Penders namens Catharina Penders), overleden op 7 december 1758 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25 november 1728 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Henricus Jongen) met Joannes JONGEN, 26 jaar oud, gedoopt op 11 september 1702 te Nuth (getuige(n): Herman Corduweners, Catharina Maes), overleden op 30 juli 1737 te Vaesrade op 34-jarige leeftijd, zoon van Matthias JONGEN en Anna MAES(SEN).

 • 4. Mechtildis, gedoopt op 20 september 1701 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Mechtildis Crijns), overleden op 3 september 1719 te Kathagen-Nuth op 17-jarige leeftijd. Mechel Crijns caelebs filia Hermanni Crijns molitoris in Cath.
 • 5. Elisabeth, gedoopt op 19 juli 1703 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckers, Elisabetha Spijckers), overleden op 6 maart 1748 te Hoensbroek op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 22 oktober 1732 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Hubertus van Herck), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd door pater Joannes Driessens, minderbroeder met Thomas SLANGEN, 26 jaar oud, gedoopt op 6 april 1706 te Hoensbroek, zoon van Balthasar SLANGEN en Maria QUAETACKERS.

 • 6. Margaretha, gedoopt op 24 juli 1705 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckers namens Woltherus Spickarts, Sevet Coenen), overleden op 3 februari 1741 te Vaesrade op 35-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 9 februari 1737 te Maastricht (getuige(n): Petrus Crins, Michael Wustenraedt), met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Minderbroeders met Joannes WUSTENRAEDT, 25 jaar oud, schepen van Vaesrade, gedoopt op 12 augustus 1711 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers namens Petrus Geurten, Anna Maria Heuts, e.v. Thomas Wuestenraet), overleden op 25 september 1769 te Vaesrade op 58-jarige leeftijd, begraven op 26 september 1769 te Nuth, zoon van Joannes WUSTENRAEDT, schepen van Vaesrade, en Catharina SLEIJPEN.
RAL-LvO 2136, 272: Op 23 januari 1741 maakte de ongehuwde Barbara Crijns, afspraken met haar zwager Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Margaretha Crijns. Barbara Crijns was al lange tijd vanwege een verlamming niet in staat om in haar eigen kost te voorzien en was van plan haar verdere leven bij haar zwager en zus te slijten. Zij droeg vervolgens haar roerende en onroerende goederen over, ook die zij nog zou erven van haar zus Maria Crijns. In ruil beloofden Joannes Weustenraedt en diens echtgenote haar huisvesting, kost, drank en kleding te verschaffen, en na haar dood te zorgen voor een goede begrafenis.
RAL-LvO 2136, 276: Op 19 september 1742 droeg Hermen Crijns aan zijn schoonzoon Joannes Wuestenraedt, weduwnaar Margaretha Crijns, alle goederen over die hij op 10 december 1738 van zijn broer Dionysius Crijns gekocht had, bestaande uit diens kindsdeel in huis, hof, moestuin, weide en landerijen te Vaesrade. De koopsom bedroeg 469 gulden, die binnen vier tot vijf jaar betaald moesten worden.
RAL-LvO 2136, 1: Op 20 augustus 1745 verkocht Jan Hennen, gehuwd met Sibilla Hoen, samrn met haar kinderen, aan Joannes Weustenraedt, gehuwd met Maria Severens, 112 kleine roeden weiland te Vaesrade gelegen, grenzend aan Giel Rosenboom, de "bottele gatz", Jean de Troz en de "olie gatz", voor 38 1/2 pattacon en twee vaten tarwe. Het geheel was belast met 50 gulden aan de pastorie van Hoensbroek en twee rookhoenders aan het kapittel van St.-Servatius.
RAL-LvO 2136, 221: Op 1 mei 1755 verkocht Joannes Wuestenraedt, in tweede huwelijk met Maria Severens, aan Thomas Mannens, gehuwd met Joanna Maria Cremers, 137 1/2 kleine roeden akkerland te Vaesrade, genaamd "achter geret daemen", grenzend aan Thomas Mannens, Matthias Dormans en Claes Leufkens, voor 60 pattacons.
RAL-LvO 2136, 265: Op 2 april 1757 verkocht Joannes Wuestenraedt, in tweede huwelijk met Maria Severens, aan Steven Offermans 71 kleine roeden akkerland "op het wolfheul" te Vaesrade, grenzend aan Joannes Weustenraedt zelf, Peter Smeets en Peter Vleugels, voor 38 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 317: Op 19 februari 1760 verkocht Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Maria Severens, aan Joannes Bours, gehuwd met Judith Daniels, 70 kleine roeden land "op het wolfsheul" te Vaesrade, grenzend aan Jaspar Latten, erfgenamen Joannes Smeets, Peter Crijns en Steven Offermans, voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 311: Op 11 maart 1760 verkocht Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Maria Severens, aan Peter Vleugels, gehuwd met Maria Biesjans, 83 kleine roeden land "op het wolfsheul" te Vaesrade, grenzend aan Peter Vleugels, Steven Offermans en Caspar Latten, voor drie schillingen per kleine roede. De verkoper zou de staande gewassen met kaf en stro behouden.
RAL-LvO 2136, 372: Op 17 maart 1760 verkocht Joannes de Trou, gehuwd met Ida Wuestenraedt, aan zijn zwager Joannes Wuestenraedt, gehuwd met Maria Severens, 70 kleine roeden land "op de heijne coul" onder Vaesrade, grenzend aan Joannes de Trou, Caspar Latten en Matthijs Dormans, voor 32 1/2 stuiver per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 329: Op 19 juli 1761 verkochten Joannes Wuestenraedt en diens broer Michael, voogden van Elisabeth Wuestenraedt [dochter uit het eerste huwelijk van Joannes], 66 1/2 kleine roeden akkerland "op die vijff buijnder" onder Vaesrade, grenzend aan wijlen Barbara Crijns, Klaes Leuffkens en Thomas Slangen. Het land, afkomstig van wijlen Barbara Crijns, werd verkocht aan Servaes Jansen, gehuwd met Barbara Jongen, voor twee gulden per kleine roede. De helft van de boekweit was voor de verkoper, de andere helft met kaf en stro voor de koper.
RAL-LvO 2136, 359: Op 1 augustus 1763 leende Joannes Wuestenraedt, schepen van Vaesrade en gehuwd met Maria Severens, van pastoor Habets van Nuth 100 gulden tegen 5% met als onderpand 112 kleine roeden land "in de abenaers" onder Vaesrade, grenzend aan Michael Gruijls, Nelis Schetjens, Andries Sangen en Michael Hartmans.
RAL-LvO 2136, 373: Op 12 november 1764 verkocht Joannes Wuestenraedt, schepen van Vaesrade en gehuwd met Maria Severens, aan Jaspar Latten, gehuwd met Gertruijdt Keulaerts, 70 kleine roeden akkerland onder Vaesrade "op de heijne Cuijl", grenzend aan Joannes Detruij, Jaspar Latten en Mathijs Dormans. Iedere roede kostte 37 stuivers.
RAL-LvO 2136, 399: Op 27 juni 1766 verkocht Joannes Wuestenraedt, in tweede huwelijk met Maria Severens, aan de nog ongehuwde Joannes Matthias Ritsen een kamer te Vaesrade, afkomstig van Barbara Crijns, grenzend aan Henrick Smiedts, Joannes Matthias Ritzen zelf en de straat, voor 100 gulden.

 • 7. Servatius, gedoopt op 11 november 1707 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijckers namens Christianus Crijns (pachter ten Veldt), Maria van den Esschen, weduwe Wilhelmus Peters (uit Vaesrade)), overleden 1707/1711.
 • 8. Anna, gedoopt op 16 juni 1709 te Nuth (getuige(n): Wolterus Spijckers, Joanna Limpens, e.v. Martinus Pitsweggen (uit Vaesrade)).
 • 9. Servatius, gedoopt op 30 december 1711 te Nuth (getuige(n): Caris Cordeweners (uit Thull), Catharina, dochter van Martinus Pitsweggen (uit Vaesrade)), overleden 1711/1715.
 • 10. Henricus, gedoopt op 31 januari 1714 te Nuth (getuige(n): Alexander Celis, Gertrudis Corffs).
 • 11. Servatius (zie V.15).


IV.9 Petrus CRIJNS, gedoopt op 11 december 1681 te Wijnandsrade.
RAL-LvO 2135, 4: Op 4 april 1719 liet Peter Crijns, halfwin op de hof van Adam Daemen te Wolfhagen, vastleggen dat hij enige maanden eerder van Thomas Eijsschen 35 pattacons had ontvangen. Dit geld had hij gebruikt om pacht en schatgelden te betalen. In aanwezigheid van Christiaen Heuschen en Jan Driessen, voogden van zijn kinderen verwekt met wijlen Catharina Pleumeckers, werd Thomas Eijsschen nu beleend met 152 kleine roeden weiland met moestuin onder Vaesrade, grenzend aan de weduwe Simon Schettjens, de erfgenamen Kleuckers, de bottelegats en de straat. De belening werd voor zes jaar aangegaan. Verder werd bepaald dat Eijsschen alle snoeihout en te kappen bomen mocht gebruiken en eventueel door hem te planten bomen vergoed zou krijgen bij inlossing van het beleende bedrag.
Zoon van Christianus CRIJNS (zie III.5) en Maria EIJSSEN.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 3 februari 1706 te Wijnandsrade met Catharina PLOEGMAEKERS, 21 jaar oud, gedoopt op 12 november 1684 te Klimmen, overleden op 13 april 1710 te Schinnen op 25-jarige leeftijd, dochter van Wernerus PLUCHMECKERS en Margaretha DEUS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus, gedoopt op 21 november 1706 te Klimmen.

RAL-LvO 2135, 175.

 • 2. Wernerus (zie V.2).


IV.23 Petrus CRIJNS, gedoopt op 15 maart 1684 te Nuth (getuige(n): Franciscus Diederen).
RAL-AHW 169, 216: Op 24 november 1707 verkocht Peter Crijns, zoon van Corst Crijns, met volmacht van zijn oudste broer Christiaan, en mede voor zijn zusters Helena en Catharina, aan Marten Cobben, gehuwd met Maria Coemans, 95 kleine roeden akkerland op de Raderweg onder Wijnandsrade, oostwaarts Jacob Raemaeckers, westwaarts weduwe Jan Houben, zuidwaarts de Ophemer hof, noordwaarts Augustijn Housteder, voor 21 1/2 stuiver per kleine roede.
Zoon van Christianus CRIJNS (zie III.14) en Catharina PETERS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 4 oktober 1711 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Catharina Crijns) met de 23-jarige Maria WAUBEN, gedoopt op 14 december 1687 te Schimmert, overleden op 31 juli 1731 te Hunnecum-Nuth op 43-jarige leeftijd, dochter van Renerus WAUBEN en Maria CRUIJSBOOM.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus (zie V.4).
 • 2. Maria Catharina, gedoopt op 4 oktober 1715 te Nuth (getuige(n): Egidius Roumans (uit Schimmert), Helena Crijns).


IV.33 Renerus CRIJNS, pachter van de Nieuwenhof, gedoopt op 18 december 1681 te Nuth (getuige(n): Petrus Brouns (schout te Nuth), Maria Habets namens Agnes Crans), overleden op 6 mei 1753 te Nieuwenhof-Nuth op 71-jarige leeftijd, proces tegens hem wegens doodslag van Jan Goddal op 29 augustus 1705.
RAL-AHW 169, 183: Op 31 augustus 1706 werd een schikking getroffen aangaande de doodslag van Jan Goddal, halfwin van hof Brommelen. De vader van Reinerus betaalde aan Helena Vreden, weduwe van Jan Goddal, bijgestaan door zwager Remy Goddal, 315 pattacons smartegeld. Ook de ouders van Jan Goddal, Remy Goddal en Marij Comblijne, gingen akkoord. Het geld zou in drie termijnen, namelijk binnen zes weken, juni/juli 1707 en kerst 1707, betaald worden. Frans Crijns, vader van Reinerus, borgde hiertoe met al zijn goederen.
RAL-LvO 1757, 72v: Op 12 juli 1714 verkocht Jan Limpens, weduwnaar Maria Pijls, aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechel Meijs, 230 kleine roeden akkerland op de Bastaard in de Withegge bij Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Jan Goessens, de weduwe Peter Cremers en de weduwe Jan Coumans. De koopsom bedroeg 203 gulden 17 stuivers twee oort.
RAL-LvO 1757, 108r: Op 19 mei 1715 verkocht Paulus Meijs, burger van Masstricht en gehuwd met Windel Vroomen, voor 225 gulden zijn zesde deel uit de erfenis van zijn ouders Laurens Meijs en Mechtel Hermens, gelegen in de Berger Driessen te Nuth, aan zijn zwager Reiner Crijns, gehuwd met Mechel Meijs.
RAL-LvO 1757, 107r: Op 4 oktober 1717 verkocht Reijner Crijns, gehuwd met Mechtildis Meijs, aan de weduwe van Gilis Aloffs 159 kleine roeden akkerland "op het thiende vrij" onder Nuth, grenzend aan Geurt Snackers, Lambert Heijnen en de Wijenweg. Iedere kleine roede kostte 24 1/2 stuiver.
RAL-LvO 1757, 115v: Op 26 februari 1720 werd vastgelegd dat Reijner Crijns, gehuwd met Mechtildis Meijs, na het overlijden van zijn vader, schepen Frans Crijns, door het kapittel van OLV te Aken als halfwin van de Nieuwenhof te Nuth aanvaard was. Tot zekerheid werden de volgende goederen tot borg gesteld:
a) zijn deel in huis, hof en weide op de Driesschen, gewaardeerd 1100 gulden;
b) 114 en 46 kleine roeden weiland aldaar gelegen, gewaardeerd twee gulden per kleine roede;
c) 180 kleine roeden land op het Bergerveld, gewaardeerd 180 gulden;
d) 260 kleine roeden land, gewaardeerd 320 gulden;
e) 224 kleine roeden land op de Bastaard, gewaardeerd 275 gulden;
f) 56 kleine roeden land op het Helleveld, gewaardeerd 56 gulden;
g) 250 kleine roeden weiland op de Ping onder Hellebroek, gewaardeerd 430 gulden;
h) 207 kleine roeden land op de Kamp, gewaardeerd 250 gulden;
i) ca. 140 kleine roeden land in de Sijpen, gewaardeerd 190 gulden;
j) ca. een halve bunder "den Roijck" achter Hunnecum, gewaardeerd 200 gulden;
k) een morgen land achter de Kurffsweide, gewaardeerd 100 gulden;
l) 87 kleine roeden land in het veldje onder Wijnandsrade, gewaardeerd 87 gulden.
De totale waarde bedroeg 3508 gulden.
RAL-LvO 1757, 203v: Op 5 november 1727 verkocht Frans Schepers, inwoner van Diepenbeek in het land van Luik en gehuwd met Maria Gruijls, goederen die hem uit de nalatenschap van zijn schoonouders Giel Gruijls en Agnes Maes waren toebedeeld. Het betrof 82 kleine roeden land nabij Hunnecum, grenzend aan Mathijs Roex en Agnes Eckermans, alsmede 70 kleine roeden land in de sijpen, grenzend aan Reiner Crijns. Hij verkocht deze goederen aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechteld Meijs, en Goris Gorissen, gehuwd met Elisabeth Crijns. Zij betaalden voor elke kleine roede 24 stuivers.
RAL-LvO 1757, 217v: Op 18 maart 1728 verkocht Barbara Gruijls, met toestemming van haar echtgenoot Reiner Moors, aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechteld Meijs, ca. 70 kleine roeden akkerland in de sijpen onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf, de weg en de Nuinhof. Dit land had zij bij erfenis van haar ouders verworven en werd nu voor 25 stuivers en twee oort per kleine roede verkocht.
RAL-LvO 1757, 244v: Op 4 april 1728 verkochten de erfgenamen van Johan Lahaij en Anna Crijns aan Reijner Crijns en Willem Schutgens al hun goederen, te weten een huis met hof te Hellebroek onder Nuth, alsmede akkerland, weiden en moestuin, zowel onder Nuth als Wijnandsrade gelegen. Het geheel werd verkocht voor 925 gulden. De schulden die op de goederen stonden zouden in mindering gebracht worden op de koopsom.
RAL-LvO 1757, 229r: Op 13 augustus 1728 werd vastgelegd dat Jacob Crijns, gehuwd met Maria Roex, in 1726 goederen genaast had van Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs. Het ging om een huis met hof en weide te Hellebroek onder Nuth. Er werd nu vastgelegd dat Jacob Crijns 46 kleine roeden huis met bouwplaats, mesthof en moestuin, grenzend aan Reiner Crijns, de weduwe Thijs Roex en de meent, zou houden. Het restant zou bij Reijner Crijns blijven. Jacob Crijns zou een schuld van 300 gulden aan juffrouw Munix, staande op deze goederen, overnemen.
RAL-LvO 1757, 245r: Op 24 september 1728 verkocht Henderijck Weustenraedt, gehuwd met Mechteld Gruijls, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtildis Meijs, 108 kleine roeden akkerland op de Nutherweg, oostwaarts Matthijs Roex, westwaarts Goris Gorissen, voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1757, 243v: Op 16 november 1728 deed Lijseken Crijns, weduwe Willem Schutgens, afstand van het vruchtgebruik op 153 1/2 kleine roeden weide te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Lahaij, Nelis Oortmans en de weg, haar toebedeeld uit de nalatenschap van Thomas Crijns. Haar zonen Willem en Christiaen Schutgens, mede voor zwager Vaes Roex, alsmede Thomas Vleugels, voogd der kinderen van Marten Goessens en Jen Vleugels, verkochten het geheel aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechteld Meijs, voor 35 stuivers en twee oort per kleine roede. De weide was belast met 2 1/2 malder haver in de cijnskaart Bergh en een pint olie te Valkenburg.
RAL-LvO 1757, 257r: Op 2 juni 1730 verkochten Peter Dionisius de Gaverelle en diens echtgenote Anna Maria Rosa van Schaesbergh aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, 200 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, grenzend aan Jan Cremers, Jan Slangen en Gerard Leunissen, voor 19 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 34r: Op 23 augustus 1734 verkochten Joannes Wolterus van Schaesbergh en Anna Maria Rosa van Schaesbergh, weduwe Geraerd van Bronsvelt met volmacht van haar tweede echtgenoot P.D. de Gaverelle, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechteld Meijs, 245 kleine roeden akkerland op de Kamp nabij Grijzegrubben onder Nuth, westwaarts Merte a Canpo, oostwaarts Joannes Wolterus van Schaesbergh, zuidwaarts de Kempkensweg, noordwaarts de Backhuijsweg. voor 17 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 53r: Op 24 februari 1736 verkocht Herman Meijs, gehuwd met Helena Hautvast, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, in totaal 381 kleine roeden land voor twee schillingen per kleine roede, te weten 75 kleine roeden tussen Peter Bouts en Servaes Vroemen, 131 kleine roeden tussen weduwe Canisius en Joannes Hautvast, genaamd Disteldries, 100 kleine roeden naast de weduwe Hautvast en erven Jacob Hautvast, en 75 kleine roeden aan de Sittarderweg naast de erven Lintgen Hermans.
RAL-LvO 1758, 61r: Op 2 mei 1736 verkocht Joannes Wolterus van Schaesbergh aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, 199 kleine roeden akkerland op de Kamp achter Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de Kempkensweg en de Backhuijsweg. Iedere kleine roede kostte 16 stuivers.
RAL-LvO 1758, 75v: Op 12 maart 1737 verkocht Gerard Schills, gehuwd met Catharina Coumans, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, 111 kleine roeden akkerland op de Bastaard nabij Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Joannes Curffs en de erfgenamen Thijs Eggen, westwaartsJoannes Ceurffs, noordwaarts Servaes Limpens, zuidwaarts Reijner Crijns. De koopsom bedroeg 22 pattacons of 88 gulden.
RAL-LvO 1758, 81v: Op 7 juni 1737 verkocht Frans Willem van Bronsvelt aan Reiner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, de Backhuijsweide te Grijzegrubben, grenzend aan de Backhuijsweg, de Trichterweg en Reijner Crijns, alsmede een bunder en 74 kleine roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Nijsten, de Heuffkensweide en secretaris Meijs. De koopsom bedroeg 1150 gulden en twee gouden pistolen.
RAL-LvO 1758, 118v: Op 8 juni 1739 verkocht Peter Nuchelmans, gehuwd met Catharina Crijns, aan zijn zwager Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs. drie percelen akkerland, te weten:
a) een halve bunder en 36 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld aan de weg naar Brommelen, oostwaarts Matthijs van der Haegen, westwaarts Coen Ceulen;
b) ca. 130 kleine roeden akkerland op het voetpad naar Swier, grenzend aan Joannes Pricken en Wolter Limpens;
c) een stuk, nog te meten, land aan de Uitlegger, grenzend aan Nelis Ortmans en Joannes Pricken.
De totale koopsom bedroeg 570 gulden.
RAL-LvO 1758, 137v: Op 6 april 1740 verkochten Jan Meulenbergh en zijn zoon Geurt aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, om schulden af te lossen, 200 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Leonaert Keulen, Jacob Rameckers en Matthijs Frissen. Iedere kleine roede kostte 35 stuivers.
RAL-LvO 1758, 169r: Op 5 maart 1742 verkocht Joannes Wolterus van Schaesbergh, gehuwd met Johanna Teresia Schattelin, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, een stuk akkerland in het Grijzegrubberveld, grenzend aan Reijner Crijns, Joannes Wolterus van Schaesbergh en Ercken Hermens, voor 151 gulden.
RAL-LvO 1758, 203r: Op 11 februari 1744 verkocht Anthoen Mertens, gehuwd met Catharina Hennen, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, 90 kleine roeden akkerland aan de Heuvel in het Grijzegrubberveld, oostwaarts Joannes Hautvast, westwaarts de Wijenweg, voor 29 stuivers per kleine roede. Het land was verpacht voor een half vat rogge jaarlijks. De pacht verliep op St.-Remigius 1745.
RAL-LvO 1758, 211v: Op 18 juli 1744 verkocht Herman Meijs, gehuwd met Helena Hautvast, aan zijn zwager Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, de volgende vijf goederen:
a) 142 kleine roeden aan de Witheggergraaf, grenzend aan de erfgenamen Leonaert Limpens, Claes Hermens en Nijst Alofs;
b) 226 kleine roeden in de Withegge, grenzend aan Gerard Keutten
c) 108 kleine roeden aan de Beckerweg en Maastrichterweg, grenzend aan de erfgenamen Leonaert Limpens en Paulus Meijs;
d) 106 kleine roeden beemd "lattenbempt", grenzend aan Leonaerd Slangen, de erfgenamen Leonaerd Limpens en Reijner Crijns;
e) 70 kleine roeden beemd op de Pesch, grenzend aan Paulus Meis en Jacob Bavo Meijs, belast met twee molster haver in de cijnskaart van Amstenrade.
Reijner Crijns betaalde voor de 106 kleine roeden beemd 30 stuivers per kleine roede en voor de overige kleine roeden elk 36 stuivers.
RAL-LvO 1759, 35v: Op 10 september 1749 verkochten Cornelis Schetjens, Michael Dederen, gehuwd met Ida Schettjens, Joannes Janssen, gehuwd met Jasperina Schettjens, allen mede voor het kind van Sophia Schettjens, aan Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs, 47 1/2 kleine roeden huis met moestuin en land te Hellebroek onder Nuth, 54 kleine roeden weiland te Laar onder Wijnandsrade, 88 kleine roeden dries in de Menstraat, 32 kleine roeden beemd naast voornoemde dries, 94 kleine roeden land te Laar onder Wijnandsrade, 71 kleine roeden land aan papenbroek, 53 kleine roeden land aan de Vleugel, een halve morgen beemd "aen den breul" onder Hoensbroek, ca. een halve morgen bos in de Helle, alles voor een totaalbedrag van 1100 gulden. Een schuld van 50 gulden op deze goederen werd zonder korting overgenomen.
Zoon van Franciscus CRIJNS (zie III.21) en Elisabeth HOUBEN.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 14 april 1711 te Nuth (getuige(n): Joannes van Leijen, Wilhelmus Schutjens) met Mechtildis MEIJS, 30 jaar oud, gedoopt op 13 april 1681 te Nuth (getuige(n): Theodorus Dremmen, Catharina Daemen), overleden op 1 juni 1760 te Nuth op 79-jarige leeftijd, op de Nieuwenhof, dochter van Laurentius MEIJS en Mechtildis HERMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 10 januari 1712 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Jacobus Meijs, Elisabetha Crijns, weduwe Wilhelmus Schuttjens), overleden op 19 juni 1790 te Driessen-Nuth op 78-jarige leeftijd, weduwe Petrus Frissen.

RAL-LvO 1760, 78v: Op 22 december 1764 verkocht Claes Coenen, gehuwd met Anna Mechtild Meijs, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 108 kleine roeden akkerland voor 37 stuivers per kleine roede. [Er werd geen nadere beschrijving van het stuk land gegeven!]
RAL-LvO 1760, 224r: Op 19 maart 1772 verkocht Joannes Meijs, gehuwd met Joanna Limpens, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, een beemd die hij op 23 februari 1760 gekocht had van Christiaen Lahaije, gehuwd met Helena Eckermans. Het ging om een halve morgen beemd aan de Nierhovenerweg onder Nuth, grenzend aan Matthijs Schetters, Joannes Meijs zelf en de beemd van jonker Schaesbergh. De koopsom bedroeg twee gulden en acht stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 82v: Op 18 maart 1772 ruilde Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, bijgestaan door haar (schoon)kinderen Joannes Wilhelmus Canisius, gehuwd met Anna Mechtild Frissen, Leonardus Beckers, gehuwd met Maria Elisabeth Frissen, Franciscus en Reinerus Frissen, meerderjarig doch ongehuwd (allen mede voor de minderjarige Joannes Wilhelmus, Leonardus, Ludovicus en Joanna Maria Frissen), met Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen. Zij gaven 151 3/4 kleine roeden weiland te Nierhoven onder Nuth, noordwaarts de gats, zuidwaarts het "broekxken", oostwaarts Leonard Onnou, westwaarts de Meulenweg, belast met een half vat rogge aan de jerk en een half vat rogge aan de Armen van Nuth. In ruil gaf Paulus Nicolai 100 kleine roeden weiland "boven de nieuwe weijde", oostwaarts de weduwe Caspar Brants, westwaarts hof Berg, hoofdzijde de weg naar de Drieschen;en voorts 80 kleine roeden akkerland op de Wijenweg, oostwaarts Jacobus Bemelmans, westwaarts Jacobus Souren. Omdat Paulus Nicolai meer land gaf werd de meermaat vergoed aan 45 stuivers per kleine roede, ofwel een bedrag van 63 gulden.
RAL-LvO 1762, 41r: Op 28 november 1782 verkochten Conraerdt Wijnckens, gehuwd met Anna Barbara Keuvers, en zijn broer Peter Wijnckens, gehuwd met Clara Aelfers, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 135 kleine roeden beemd te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Campo, Joannes Hermens, de straat en de gemeente, voor een gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1762, 152v: Op 4 december 1782 verkocht Joanna Limpens, weduwe Joannes Meijs, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 100 kleine roeden akkerland op het Bergerveld onder Nuth, oostwaarts en zuidwaarts de Bergerhof, westwaarts de weduwe Joannes Frissen en noordwaarts de weg, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 119v: Op 19 februari 1787 verkochten Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, en Wilhelmus Helgers, gehuwd met Maria Helena Limpens, aan Joannes Diederen, gehuwd met Helena Meijs, en Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 33 3/4 kleine roeden akkerland "aen de vaert" achter Terstraten onder Nuth, waarvan 27 3/4 kleine roeden voor Joannes Diederem, grenzend aan de weduwe Frissen, Nicolaes Rousop, weduwe Joannes Leunissen en Joannes Diederen zelf, en zes kleine roeden voor de weduwe Frissen, grenzend aan haarzelf, Joannes Diederen en de weduwe Joannes Limpens, voor 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 141r: Op 24 februari 1787 verkocht Barbara Hennen, weduwe Nicolaas Snackers, samen met haar (schoon)kinderen, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 93 kleine roeden akkerland "aen de vaert" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Joannes Frissen zelf, Wilhelmus Biesjans en de Maastrichterweg, voor drie gulden en vijf stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1763, 217r: Op 31 juli 1788 verkocht Thomas Anthonius de Lahaije, gehuwd met Maria Helena Vreuls, aan Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 37 1/2 kleine roeden beemd "den haeversolder" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Joannes Adamus de Lahaije, de weduwe Joannes Frissen zelf, de erfgenamen Jacobus Bemelmans en de weg, voor vier gulden per kleine roede.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 30 november 1730 te Maastricht (getuige(n): Joannes Cronen, Lambertus Brokels), gehuwd bij de Minderbroeders met toestemming van de pastoor van Nuth met Joannes FRISSEN, 45 jaar oud, gedoopt op 19 augustus 1685 te Nuth (getuige(n): Servatius Roex, Maria e.v. Cornelius Lenssen), overleden op 28 juli 1763 te Driessen-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 30 juli 1763 te Nuth, in zijn familiegraf in de parochiekerk nabij de biechtstoel, zoon van Joannes FRISSEN en Barbara PLUCHMECKERS.
De familierelatie is afgeleid op basis van doopgetuigen, het uitsluiten van naamgenoten in Nuth en directe omgeving en vooral het feit dat zoon Joannes Wilhelmus de neef van Bavo Jacob Meijs genoemd wordt.
RAL-LvO 1758, 98v: Op 12 februari 1738 verkocht Frans Willem van Bronsveldt, gehuwd met Odilia Goessens, aan Joannes Frissen, gehuwd met Elisabeth Crijns, 312 (bij meting 309) kleine roeden akkerland op de Achtbunder in het Grijzegrubberveld onder Nuth, oostwaarts Joannes Wolterus van Schaesbergh, westwaarts Arnold Bemelmans en Houb Biesjans, voor 16 stuivers per kleine roede; en voorts 170 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe, oostwaarts Merten a Campo, westwaarts Jan Herman, hoofdzijde erfgenamen Jan Cremers, voor 15 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 7100, 80: Op 16 januari 1747 verkocht Simon Habets aan Joannes Frisschen, inwoner van Nuth en gehuwd met Elisabeth Crijns, een huis met schuur, moestuin en huisweide, laatgoed, gelegen aan de Dorpstraat te Hulsberg, oostwaarts Reijner Gieskens, westwaarts Willem Scholtissen. Het geheel werd verkocht voor 1250 gulden en was belast met anderhalve kop rogge aan de weduwe Wouter Limpens.
RAL-LvO 1759, 78v: Op 25 februari 1752 verkochten de erfgenamen van Joannes Bocken en Heriberta Meijs aan Joannes Frissen, gehuwd met Elisabeth Crijns, de goederen die hun grootvader Machiel Meijs op 21 juni 1714 bij erfenis verkregen had. Het ging om huis, hof, moestuin, weiland en akkerland op de Drieschen onder Nuth, grenzend aan Reiner Crijns, de dorpstraat en peter Cremers; voorts de "Neijweijde", grenzend aan Reijner Crijns, de erfgenamen Matthijs Hautvast en de straat; verder 92 kleine roeden akkerland "achter den bergh", grenzend aan Reijner Crijns, Hermen Snackers en de Bergerhof; en tenslotte een stuk akkerland "op de Bastaert", grenzend aan de weduwe Nelis Cremers en belast met een kop rogge. De totale koopsom bedroeg 2000 gulden, tweehonderd schoven rogge met stro en een koe ter waarde van 50 gulden. Een deel werd betaald door het overnemen van een schuld van 400 gulden, welke schuld op 28 oktober 1754 werd afgelost.

 • 2. Laurentius Hubertus, gedoopt op 3 november 1713 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs (grootvader), Anna Francken).
 • 3. Elisabeth, gedoopt op 13 november 1715 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Thomas Crijns (uit Thull), Maria Habets).
 • 4. Franciscus, gedoopt op 25 juni 1718 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns (grootvader), Helena Hautvast).
 • 5. Franciscus (zie V.12).
 • 6. Maria Mechtildis, gedoopt op 25 maart 1725 te Nuth (getuige(n): Jacobus Ramaeckers (oom), Catharina Crins (tante)), achternaam bij doop Crins.


IV.41 Jacobus CRIJNS, gedoopt op 15 januari 1686 te Klimmen, overleden op 24 december 1735 te Hellebroek-Nuth op 49-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1757, 229r: Op 13 augustus 1728 werd vastgelegd dat Jacob Crijns, gehuwd met Maria Roex, in 1726 goederen genaast had van Reijner Crijns, gehuwd met Mechtild Meijs. Het ging om een huis met hof en weide te Hellebroek onder Nuth. Er werd nu vastgelegd dat Jacob Crijns 46 kleine roeden huis met bouwplaats, mesthof en moestuin, grenzend aan Reiner Crijns, de weduwe Thijs Roex en de meent, zou houden. Het restant zou bij Reijner Crijns blijven. Jacob Crijns zou een schuld van 300 gulden aan juffrouw Munix, staande op deze goederen, overnemen.
RAL-LvO 1757, 284r: Op 15 oktober 1731 verkocht de ongehuwde Henderick Spegs 92 kleine roeden weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Jacob Rameckers, de gats, de gemeente en de kapellaansweide, aan Jacob Crijns, gehuwd met Maria Roex. De koopsom bedroeg 33 pattacons.
Zoon van Reinerus CRIJNS (zie III.23) en Helena RAMECKERS.
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 29 juli 1724 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Maria Crins) met Maria ROEX, 30 jaar oud, gedoopt op 5 juni 1694 te Nuth (getuige(n): Ambrosius Peters namens Theodorus Peters, Elisabetha Roex namens Anna Bex), overleden op 4 december 1773 te Hellebroek-Nuth op 79-jarige leeftijd, begraven op 6 december 1773 te Nuth, dochter van Matthias ROECKX en Maria BEMELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Reinerus (zie V.19).
 • 2. Matthias, gedoopt op 11 april 1727 te Nuth (getuige(n): Henricus Houtermans, Maria Crijns).
 • 3. Helena, gedoopt op 19 oktober 1728 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Elisabeth Crins).
 • 4. Wilhelmus (zie V.20).
 • 5. Matthias, gedoopt op 25 oktober 1734 te Nuth (getuige(n): Margaretha Corten namens Barbara Roox).


IV.50 Christianus CRIJNS, gedoopt op 17 maart 1699 te Nuth (getuige(n): Joannes Lahaije, Elisabeth Crijns namens Maria Schettgens), overleden op 31 juli 1740 te Hellebroek-Nuth op 41-jarige leeftijd, zoon van Reinerus CRIJNS (zie III.23) en Helena RAMECKERS.
Gehuwd met Anna ROEX, gedoopt op 19 september 1702 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermens, Anna Hautvast), overleden op 16 november 1786 te Molenveld-Nuth op 84-jarige leeftijd, begraven op 18 november 1786 te Nuth, dochter van Mattheus ROECX en Elisabeth BRANTS.
RAL-LvO 1760, 28r: Op 30 september 1763 verkocht Peter Crijns, inwoner van Hoensbroek en gehuwd met Anna Maria Vaessen, aan Anna Roex, weduwe van Christiaen Crijns, 21 1/4 kleine roeden huis met stallen en moestuin, genaamd de Pommer en gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de koopster, de weg en Jacobus Wolters, welk pand de verkoper voorheen van zijn moeder, de weduwe Peter Crijns, verworven had. De vraagprijs bedroeg 12 pattacons, inbegrepen een erfpacht van negen koppen rogge aan de Armen van Wijnandsrade.
RAL-LvO 1760, 61r: Op 20 december 1765 kocht Willem Slangen, gehuwd met Anna Maria Houben, van Anna Roex, weduwe van Christiaan Crijns, en haar vier kinderen (te weten Matheus, Reinerus en Casparus, allen ongehuwd, en Elisabeth, gehuwd met Petrus Heijnen), het huis aan het Klein Meulenveld te Nuth met alle toebehoren en de huiswei, groot 178 kleine roeden, grenzend aan oostwaarts het Groot Molenveld, westwaarts Leonard Slangen. Verder kocht hij nog 50 kleine roeden akkerland aldaar, oostwaarts Leonard Slangen, westwaarts Gerardus Goossens. Het huis kostte 160 gulden, de weide 80 stuivers per kleine roede, het land 50 stuivers per kleine roede, totaal dus 997 gulden.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 9 april 1729 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins (grootvader), Maria Limpens namens Elisabeth Brants), achternaam bij doop Crins, overleden op 25 augustus 1753 te Hellebroek-Nuth op 24-jarige leeftijd, mogelijk ook overl. Hellebroek-Nuth 25 september 1754.
 • 2. Matthias, gedoopt op 3 oktober 1730 te Nuth (getuige(n): Matthias Roox, Maria Slangen), achternaam bij doop Crins, overleden op 29 juli 1803 te Nuth op 72-jarige leeftijd.
 • 3. Elisabeth, gedoopt op 10 maart 1732 te Nuth (getuige(n): Stephanus Roox (oom), Elisabeth Crins), achternaam bij doop Crins.

RAL-LvO 1760, 61r: 20 december 1765 vermeld met echtgenoot.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30 oktober 1756 te Schinnen met Petrus HEIJNEN, 29 jaar oud, gedoopt op 30 november 1726 te Schinnen. Parenteel Johannes Casparus Heijnen, zoon van Johannes HEIJNEN en Elisabeth GIELEN.

 • 4. Reinerus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 4 december 1733 te Nuth (getuige(n): Jacobus Crins (oom), Maria Limpens namens Catharina Roox), achternaam bij doop Crins, overleden op 20 november 1824 te Nuth op 90-jarige leeftijd.
 • 5. Casparus (zie V.28).


IV.52 Matthias CRIJNS, gedoopt op 29 april 1702 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Linovranck, Judith Wingaerdts), zoon van Reinerus CRIJNS (zie III.23) en Helena RAMECKERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 22-jarige leeftijd op 3 september 1724 te Hulsberg met Elisabeth SNACKERS, overleden op 25 maart 1731 te Wijnandsrade.
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 25 januari 1741 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Petrus Vleeschheuwers) met Maria HEUTS, 51 jaar oud, gedoopt op 21 juni 1689 te Nuth (getuige(n): Reinerus Heuts, Anna Haen), overleden op 27 januari 1758 te Hellebroek-Nuth op 68-jarige leeftijd, wordt soms met de achternaam Coenen aangeduid!, dochter van Joannes HEUTS en Maria COENEN.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Reinerus, gedoopt op 15 juli 1725 te Hulsberg.
 • 2. Petrus (zie V.31).


IV.55 Reinerus CRIJNS, gedoopt op 12 juni 1705 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns namens Reinerus Crijns, Catharina Crijns), overleden op 10 december 1762 te Schinnen op 57-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1758, 5r: Op 9 januari 1733 deed Reijner Crijns, weduwnaar, afstand van het vruchtgebruik op ca. een halve bunder huisweide te Hellebroek onder Nuth, oostwaarts de uitleggersweg, westwaarts Catharina Peters, ten behoeve van zijn zoon Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Nijsten. Vervolgens kon Reijner Crijns jr. een lening van 150 gulden afsluiten met Peter Horsmans, gehuwd met Ida Limpens, met voornoemde weide als onderpand.
Ook zijn broers Jacob en Christiaan en zwager Joannes Grootjans gaven toestemming.
RAL-LvO 1759, 127v: Op 22 februari 1748 schonken Melser Drummen en zijn echtgenote Maria Crijns aan hun zwager resp. broer Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Nijsten, wonend op het hof Strijthagen in Hegge onder Schinnen, hun huis met bijgebouwen, weide en moestuin, gelegen aan de Eijckerweg in Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Noel Coenen, Christiaan Crijns, Vaes Canisius, en de Eijckerweg; voorts 22 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Noel Coenen, Joannes Pricken, de erfgenamen Hubertus Coumans en de Eijckerweg. De schenkers behielden het recht om hun verdere leven van de goederen gebruik te maken. Verder werd bepaald dat in geval van ziekte of onvermogen Reijner Crijns voor hen zou zorgen. Indien Reijner Crijns of zijn echtgenote voortijdig zouden overlijden en de ander zou hertrouwen, zouden alle rechten overgaan op de kinderen uit het eerste huwelijk.
RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten de (schoon)kinderen van wijlen Reiner Crijns en Catharina Nijssen (te weten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, de ongehuwde Reijner Crijns, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans , Peter van Diest, gehuwd met Elijsabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Sibilla Crijns en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns), verkochten aan de ongehuwde Joannes Matthijs Crijns de volgende onroerende goederen:
a) ca. 56 kleine roeden huis met bebouwing, huiswei en moestuin, "in den eijcken" te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacobus Kempeners, de eijkenweg en Hans Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Bergh;
b) 19 kleine roeden land aldaar op de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Alet Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden land "aen het Essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade.
Aan verdere lasten stonden nog 50 gulden aan de Armen van Nuth, alsmede 108 gulden en 17 1/2 stuiver aan de heer Joppen van Maastricht, welk laatste bedrag gekort werd op de koopsom van 1700 gulden, te voldoen binnen veertien dagen.
Zoon van Reinerus CRIJNS (zie III.23) en Helena RAMECKERS.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 8 juli 1727 te Beek, bruid van Krawinkel, bruidegom uit Hellebroek doch wonend te Beek en ziek te bed liggend met Catharina NIJSTEN, 21 jaar oud, gedoopt op 6 mei 1706 te Geleen, overleden op 15 oktober 1752 te Spaubeek op 46-jarige leeftijd, informatie Wil Brassé, dochter van Joannes NIJSTEN en Elisabeth RAMAECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Helena, geboren ca. 1728, overleden op 27 februari 1780 te Schinnen.

Gehuwd voor de kerk op 30 november 1748 te Schinnen met Joannes Wilhelmus SCHOONBROODT, 27 jaar oud, gedoopt op 17 augustus 1721 te Schinnen, overleden op 9 oktober 1819 te Schinnen op 98-jarige leeftijd. Kwartierstaat Rouland, zoon van Joannes Martinus SCHOONBROODT en Joanna CLAESSEN.
RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.

 • 2. Reinerus, gedoopt op 22 januari 1730 te Geleen.

RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.

 • 3. Elisabeth, gedoopt op 20 september 1731 te Spaubeek.

Gehuwd met Petrus van DIEST.
RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.

 • 4. Sibilla, gedoopt op 15 september 1733 te Schinnen.

RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.
Gehuwd met NN BOURS.
RAL-LvO 1762, 95r.

 • 5. Joannes, gedoopt op 24 april 1735 te Schinnen.

RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15 februari 1759 te Schinnen met Catharina OFFERMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 25 juli 1734 te Nuth (getuige(n): Stephanus Offermans (grootvader), Catharina Sleijpen (grootmoeder)), dochter van Dionisius OFFERMANS en Sibilla WUSTENRAEDT.

 • 6. Catharina, gedoopt op 15 september 1737 te Schinnen.

Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd op 15 februari 1759 te Schinnen met Stephanus OFFERMANS, 19 jaar oud, gedoopt op 21 september 1739 te Hoensbroek, overleden op 19 oktober 1781 te Hellebroek-Nuth op 42-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 20 oktober 1781 te Nuth, zoon van Stephanus OFFERMANS en Elisabeth MENNENS.
RAL-LvO 2136, 388: Op 18 november 1765 verkocht Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, aan Matthijs Dormans, gehuwd met Johanna Vleugels, 50 kleine roeden akkerland "in de heijne cuijll' onder Vaesrade, grenzend aan de weduwe Dirck Vleugels, de koper en Joannes Creuwen, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 2136, 478: Op 10 november 1767 verkocht Stephanus Offermans, gehuwd Catharina Crijns, aan Leonardus Bemelmans, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) ca. een halve bunder huis met hof, weide en moestuin, gelegen te Vaesrade onder Hoensbroek, grenzend aan Marten Weustenraedt, Matthijs Claessen en de straat;
b) 108 1/2 kleine roeden akkerland "aen den struijck" onder Vaesrade, grenzend aan Thomas Mannens, erfgenamen Claes Leufkens en de "wijtgenswegh";
c) 78 1/2 kleine roeden akkerland "aen den wolfsheul" onder Vaesrade, grenzend aan de weduwe Lenard Curfs en de erfgenamen Claes Leufkens.
De koopsom bedroeg 1500 gulden.
RAL-LvO 2136, 412: Op 10 oktober 1768 verkocht Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, aan Maria Huijsmans, weduwe van Servaes Crijns, 74 kleine roeden akkerland "aen den wolfsheul" onder Vaesrade, grenzend aan Joannes Vleugels en Peter Smiets, belast met 50 gulden aan de kapel te Vaesrade. Iedere kleine roede kostte 40 stuivers. De schuld van 50 gulden werd in mindering gebracht op de koopsom.
RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.
Gehuwd voor de kerk (2) op 44-jarige leeftijd op 3 februari 1782 te Nuth (getuige(n): Joannes Reijnerus Offermans, Mechtildis Ceulen) met Lambertus COENEN, 46 jaar oud, gedoopt op 4 oktober 1735 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Elisabeth Jongen), zoon van Nicolaas COENEN en Anna Mechtildis MEIJS.

 • 7. Mathias, gedoopt op 30 april 1739 te Schinnen.
 • 8. Maria, gedoopt op 8 augustus 1741 te Schinnen.

Gehuwd met Christianus FRANSSEN.
RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.

 • 9. Mathias, gedoopt op 17 september 1743 te Schinnen.
 • 10. Petrus, gedoopt op 5 januari 1746 te Schinnen.


Generatie VV.2 Wernerus CRIJNS, gedoopt op 24 december 1709 te Schinnen, overleden op 18 december 1777 te Klimmen op 67-jarige leeftijd.
RAL-LvO 2135, 175, zoon van Petrus CRIJNS (zie IV.9) en Catharina PLOEGMAEKERS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 2 juli 1741 te Sittard (getuige(n): Petrus Hilgers, Margaretha Hilgers), met toestemming gehuwd bij de Predikheren met Elisabeth HELGERS, 36 jaar oud, gedoopt op 19 oktober 1704 te Nuth (getuige(n): Joannes Baggen namens Joannes Cuijpers, Elisabeth Jans), dochter van Matheus HELGERS en Joanna SIMONS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Catharina, gedoopt op 5 april 1742 te Nuth (getuige(n): Petrus Hilgers, Mechtildis Crins), achternaam bij doop Crins.
 • 2. Joanna Catharina, gedoopt op 9 mei 1743 te Klimmen, overleden op 8 januari 1783 te Klimmen op 39-jarige leeftijd.
 • 3. Alexandrina, gedoopt op 20 oktober 1746 te Klimmen, overleden op 24 juli 1795 te Klimmen op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 13 februari 1774 te Klimmen met Wilhelmus MEURS, 25 jaar oud, gedoopt op 3 oktober 1748 te Klimmen, overleden op 2 januari 1833 te Klimmen op 84-jarige leeftijd, zoon van Joannes MEURS en Catharina GIELEN.

 • 4. Elisabeth, gedoopt op 12 november 1750 te Klimmen.


V.4 Christianus CRIJNS, gedoopt op 30 december 1712 te Schimmert (getuige(n): Nicolaes Wauben, Catharina Peters).
RAL-LvO 1760, 72r; Op 10 juni 1761 verklaarde Christiaen Crijns, gehuwd met Maria Cobben, dat hij op 6 oktober 1753 aan Anthoen Timmers, gehuwd met Sophia Weustenraedt, 58 kleine roeden akkelrand in het Achterveld onder Nuth in belening had gedaan. Het perceel grensde aan Anthoen Timmers zelf, de weduwe Peter Nuchelmans en de weduwe Willem Cobben. Het land werd nu aan Anthoen Timmers verkocht voor 27 pattacons, waarbij het beleende bedrag [niet nader genoemd] in mindering werd gebracht.
RAL-LvO 1760, 40r: Op 3 april 1765 verkocht Christiaen Crijns, gehuwd met Maria Cobben, aan Joannes Slangen, gehuwd met Cornelia Douven, 80 kleine roeden akkerland "aen den camp" onder Nuth, grenzend aan Willem Hautvast, Baltus a Campo en de Ludderweg, voor 41 stuivers per kleine roede. Het land was belast met een kop rogge aan de Armen van Wijnandsrade.
Zoon van Petrus CRIJNS (zie IV.23) en Maria WAUBEN.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 6 december 1731 te Nuth (getuige(n): Petrus Cobben, Theodorus Grootjans) met Maria COBBEN, 23 jaar oud, gedoopt op 28 februari 1708 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Joannes Trijbels, Aleth Coenen namens Agnes Crijns (uit Craubeek)), overleden op 9 september 1781 te Hunnecum-Nuth op 73-jarige leeftijd, begraven op 9 september 1781 te Nuth, dochter van Laurentius COBBEN en Elisabeth DRIESSENS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth, gedoopt op 24 april 1733 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Helena Crins namens Elisabeth Driessens), achternaam bij doop Crins, overleden op 13 juli 1809 te Nuth op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 18 juli 1763 te Nuth met Wijnand WILLERJANS, slager, geboren ca. 1739 te 's-Gravenvoeren (B), overleden op 20 april 1809 te Nuth.
RAL-LvO 1762, 76v: Op 22 april 1782 verkochten Reiner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, en zijn zwager Wijnand Wilderjans, gehuwd met Maria Elisabeth Crijns, aan hun zwager Laurens Crijns gehuwd met Anna Barbara Drummen, hun erfdelen. Hiervoor had hun schoonvader Christiaan Crijns op 26 januari 1782 afstand gedaan van het vruchtgebruik. Het ging om 2/3 deel in 136 kleine roeden huis met bijgebouwen, mestplaats en huisweide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Peter Grootjans, de gats en Mechtild Vleeshouwers. Iedere kleine roede, met inbegrip van de bebouwing kostte drie gulden en tien stuivers.

 • 2. Elisabeth, gedoopt op 26 september 1738 te Nuth (getuige(n): Paulus Cobben, Helena Crins), achternaam bij doop Crins, overleden op 2 november 1808 te Nuth op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 6 oktober 1765 te Nuth met Reinerus CEULEN, 41 jaar oud, gedoopt op 17 april 1724 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Helena Eckermans namens Catharina Ceulen), overleden op 30 januari 1796 te Hunnecum-Nuth op 71-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CEULEN en Elisabeth DOUVEN.
RAL-LvO 1760, 199v: Op 18 november 1768 verkocht Leonaerd Keulen, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Elisabeth Douven, aan zijn zoon Reijner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, zeven kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Peter Urlings, de verkoper en de straat, op welke weide de koper een huisje had laten bouwen, iedere kleine roede voor twee gulden;
b) 12 kleine roeden akkerland un het Hunnecummerveld onder Nuth, grenzend Jacobus Rameckers, Nicolaas Hermens, Peter Cobben en de verkoper, iedere kleine roede voor 30 stuivers.
RAL-LvO 1760, 208v: Op 14 mei 1771 verkocht Mathijs Ceulen, gehuwd met Maria van Geul, aan zijn broer Reijner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, de volgende onroerende goederen:
a) 51 kleine roeden weiland "op den bergh" te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Vrancken, de koper en de weg;
b) 17 kleine roeden akkerland op de Brand onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof, de koper en Peter Cremers;
c) 56 kleine roeden akkerland op de Raerweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Geurt Habets en de koper.
Iedere kleine roede weiland kostte drie gulden, iedere kleine roede akkerland twee gulden. Het vijfde deel van een schuld van honderd gulden werd in mindering gebracht op de koopsom.
RAL-LvO 1760, 209v: Op 21 mei 1771 kocht Reiner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, van zijn zwager Christiaen van der Hagen, gehuwd met Maria Ceulen, diens vierde deel, zijnde 51 kleine roeden, in een weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Peter Urlings, Reiner Ceulen en de Ludderweg, voor drie gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 239v: Op 14 oktober 1772 verkocht Peter Urlings, gehuwd met Maria Waltmans, aan Reijner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, 44 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Claes Curvers, Reijner Cobben en de weg, onder voorwaarde dat de koper het huis van Peter Urlings, dat dringend hersteld moest worden, zou repareren en 25 gulden zou geven aan de verkoper.
RAL-LvO 1760, 241r: Op 5 januari 1773 trad Reijner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, als borg op voor zijn broer Hendrick Ceulen, die 400 gulden geleend had van de loco-pastoor van Nuth.
Reijner borgde met 212 kleine roeden huis met weide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Claes Curvers, Thevis Bemelmans en de straat.
RAL-LvO 1762, 76v: Op 22 april 1782 verkochten Reiner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, en zijn zwager Wijnand Wilderjans, gehuwd met Maria Elisabeth Crijns, aan hun zwager Laurens Crijns gehuwd met Anna Barbara Drummen, hun erfdelen. Hiervoor had hun schoonvader Christiaan Crijns op 26 januari 1782 afstand gedaan van het vruchtgebruik. Het ging om 2/3 deel in 136 kleine roeden huis met bijgebouwen, mestplaats en huisweide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Peter Grootjans, de gats en Mechtild Vleeshouwers. Iedere kleine roede, met inbegrip van de bebouwing kostte drie gulden en tien stuivers.

 • 3. Laurentius (zie VI.10).
 • 4. Joannes Petrus, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 20 april 1747 te Nuth (getuige(n): Joannes Cobben (oom), Margaretha Keulen), achternaam bij doop Crins.


V.12 Franciscus CRIJNS, gedoopt op 31 maart 1722 te Nuth (getuige(n): Petrus Nuchelmans namens Nicolaus Frins, Anna Crins (van Te Wijer)), overleden op 21 augustus 1807 te Heerlen op 85-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1760, 222r: Op 24 december 1771 verkocht Franciscus Crijns, pachter op de hof den Wijer onder Heerlen en gehuwd met Maria Catharina Albrechts, aan Joannes Ceulen, gehuwd met Maria Coenen:
a) een huis met moestuin en akkerland, 76 kleine roeden, grenzend aan de erfgenamen Peter Corten, Matthijs Bemelmans, de weg en de koper;
b) 112 kleine roeden in de Menstraat, grenzend aan Peter Ruijters, Peter Bruls en de straat;
c) 170 1/2 kleine orden weiland tegenover het huis gelegen, grenzend aan Joannes Matthijs Crijns, Matthijs Bemelmans en de straat, belast met vier vaten haver in de cijnskaart Berg.
De koopsom bedroeg 1400 gulden waarvan 800 gulden terstond betaald werd. Het restant bleef alslening tegen 5% open staan.
Zoon van Renerus CRIJNS (zie IV.33) en Mechtildis MEIJS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21 november 1746 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Albrechts, Joannes Petrus Frissen) met Maria Anna Catharina ALBRECHTS, 22 jaar oud, gedoopt op 1 augustus 1724 te Simpelveld, overleden op 26 mei 1807 te Heerlen op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes ALBRECHTS en Maria Sophia SCHEELEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Mechtildis, gedoopt op 20 oktober 1747 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins (grootvader), Helena Meijs namens Maria Sophia Schillen), achternaam bij doop Crijns.
 • 2. Joannes Reinerus, geboren te Nieuwhof-Nuth, gedoopt op 27 november 1748 te Nuth (getuige(n): Joannes Frissen, Catharina Albrechts), achternaam bij doop Crins.
 • 3. Sophia Mechtildis, geboren te Nieuwenhof-Nuth, gedoopt op 18 december 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Winandus Albrechts (oom), Mechtild Meijs (grootmoeder)), achternaam bij doop Crins.
 • 4. Joannes Arnoldus, geboren te Nieuwhof-Nuth, gedoopt op 22 april 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Nicolaus Albrechts (oom), Elisabeth Crins (tante)), achternaam bij doop Crins.
 • 5. Franciscus Casparus, geboren te Nieuwhof-Nuth, gedoopt op 25 februari 1755 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen namens Franciscus Casparus Albrechts (oom), Elisabeth Meijs).
 • 6. Joannes Theodorus, gedoopt op 22 juni 1759 te Heerlen.
 • 7. Laurentius, gedoopt op 30 april 1761 te Heerlen.
 • 8. Petrus Leonardus (zie VI.21).
 • 9. Franciscus Nicolaus, gedoopt op 4 juli 1767 te Heerlen.
 • 10. Lotharius Octavus Carolus, gedoopt op 6 april 1771 te Heerlen.

V.15 Servatius CRIJNS, gedoopt op 17 december 1715 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Hermanus Hermens, Barbara van Elderen namens Margaretha Spickers), overleden op 15 mei 1765 te Vaesrade op 49-jarige leeftijd, begraven op 17 mei 1765 te Nuth. RAL-LvO 2136, 219, zoon van Herman CRIJNS (zie IV.1) en Elisabeth SPIJCKERS.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 4 oktober 1744 te Hoensbroek met Maria HUIJSMANS, overleden op 17 december 1793 te Vaesrade, begraven op 18 december 1793 te Nuth.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, gedoopt op 22 juli 1749 te Hoensbroek, overleden op 31 mei 1788 te Vaesrade op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30 september 1770 te Nuth met Joannes Matthias RITZEN, 26 jaar oud, gedoopt op 28 augustus 1744 te Amstenrade. RAL-LvO 2136, 509, zoon van Leonardus RITZEN en Catharina REUMERS

V.19 Reinerus CRIJNS, gedoopt op 12 juni 1725 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins (grootvader), Maria Bemelmans (grootmoeder)), overleden op 17 januari 1779 te Hellebroek-Nuth op 53-jarige leeftijd, begraven op 19 januari 1779 te Nuth, zoon van Jacobus CRIJNS (zie IV.41) en Maria ROEX.
RAL-LvO 1760, 102v: Op 2 juni 1767 verkocht Matthijs Timmers, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Maria Ackermans, aan Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Palmen, en diens broer Willem Crijns, gehuwd met Anna Maria Heunen de volgende onroerende goederen:
a) huis, bestaande uit keuken en kamer, te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Roex, de weduwe Jacob Crijns, en de neere van de kopers, waarvoor de kopers 160 gulden betaalden;
b) 24 kleine roeden huisweide met plaats aldaar gelegen, grenzend aan Frans Crijns, de weg en Leonaerd Roex, voor 32 stuivers per kleine roede;
c) 228 kleine roeden weiland "aen de beijlen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Wilhelmus Canisius, Dirck Drummen en de beek, voor 32 stuivers per kleine roede;
d) 10 kleine roeden beemd "in de heel" onder Nuth, grenzend aan Jacobus Wolters, de sijper beemd en Leonaert Roex, voor 32 stuivers per kleine roede.
Als betaling werd een lening van 320 gulden aan de rector van de kapel van Vaesrade overgenomen. Het restant werd aan de verkoper uitbetaald.
RAL-LvO 1760, 180v: Op 17 juli 1770 deden Henricus Spechs en zijn echtgenote Maria Roex, omdat zij vanwege hun hoge ouderdom niet meer in staat waren om hun goederen naar behoren te beheren, aan hun (stief)zonen Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Palmen, en Willem Crijns, gehuwd met Anna Maria Heunen het vruchtgebruik over onder de volgende voorwaarden:
a) zij zouden jaarlijks 44 gulden uitkeren
b) zij zouden jaarlijks zes pond boter leveren
c) zij zouden alle lasten op de goederen overnemen
d) de huisweide en de pingerweide zouden buiten de overdracht blijven
e) de pacht van een weide op de meent te Hellebroek was voor de twee (stief)zonen
f) 47 kleine roeden akkerland aan het Hunnecummerpaadje werden eveneens uitgezonderd en zouden pas na hun dood aan de twee (stief)zonen toevallen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 14 oktober 1753 te Hoensbroek met Catharina PALMEN, 28 jaar oud, gedoopt op 26 mei 1725 te Hoensbroek, overleden op 15 december 1773 te Hellebroek-Nuth op 48-jarige leeftijd, begraven op 17 december 1773 te Nuth, dochter van Wilhelmus PALMEN en Cornelia AELMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 27 september 1774 te Nuth met Anna Catharina BRULS, 31 jaar oud, gedoopt op 6 september 1743 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schutjens, Anna Roox), overleden op 17 januari 1779 te Hellebroek-Nuth op 35-jarige leeftijd, begraven op 19 januari 1779 te Nuth, dochter van Joannes BRULS en Ida ROECX.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Jacobus (zie VI.25).
 • 2. Wilhelmus, geboren te Hommert, gedoopt op 9 oktober 1757 te Nuth (getuige(n): Petrus Krins (oom), Joanna Maria Krins namens Maria Palmen), achternaam bij doop Krins.
 • 3. Maria Cornelia, geboren te Hommert, gedoopt op 30 juni 1761 te Nuth (getuige(n): Henricus Speghts, Cornelia Palmen (tante)).
 • 4. Anna Maria, geboren te Hommert, gedoopt op 7 november 1763 te Nuth (getuige(n): Mathias Koninx, Anna Maria Heunen).

Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 29 april 1794 te Nuth met Joannes Petrus MERCKEN, 33 jaar oud, gedoopt op 4 juli 1760 te Stokkem (B), zoon van Henricus MERCKEN en Anna COLLA.

Uit het tweede huwelijk:

 • 5. Joannes, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 28 juli 1775 te Nuth (getuige(n): Joannes Bruls, Anna Roox).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 2 oktober 1799 te Oirsbeek, gehuwd voor de kerk op 8 oktober 1799 te Nuth met Odilia KNOOREN, 25 jaar oud, gedoopt op 22 februari 1774 te Brunssum, dochter van Thomas KNOOREN en Maria Elisabeth SIJSTERMANS.

 • 6. Maria Ida, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 23 mei 1777 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Crijns, Helena Wouters), overleden op 26 april 1821 te Hellebroek-Nuth op 43-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 4 oktober 1796 te Nuth met Joannes Wilhelmus ROOX, 32 jaar oud, geboren te Vaesrade, gedoopt op 19 augustus 1764 te Nuth (getuige(n): Christianus Roox, Anna Knubben), zoon van Godefridus ROOX en Maria WIJNEN.


V.20 Wilhelmus CRIJNS, gedoopt op 30 december 1730 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Grootjans, Elisabeth Crins namens Maria Slangen), overleden op 10 maart 1804 te Nuth op 73-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1760, 102v: Op 2 juni 1767 verkocht Matthijs Timmers, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Maria Ackermans, aan Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Palmen, en diens broer Willem Crijns, gehuwd met Anna Maria Heunen de volgende onroerende goederen:
a) huis, bestaande uit keuken en kamer, te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Roex, de weduwe Jacob Crijns, en de neere van de kopers, waarvoor de kopers 160 gulden betaalden;
b) 24 kleine roeden huisweide met plaats aldaar gelegen, grenzend aan Frans Crijns, de weg en Leonaerd Roex, voor 32 stuivers per kleine roede;
c) 228 kleine roeden weiland "aen de beijlen" onder Wijnandsrade, grenzend aan Joannes Wilhelmus Canisius, Dirck Drummen en de beek, voor 32 stuivers per kleine roede;
d) 10 kleine roeden beemd "in de heel" onder Nuth, grenzend aan Jacobus Wolters, de sijper beemd en Leonaert Roex, voor 32 stuivers per kleine roede.
Als betaling werd een lening van 320 gulden aan de rector van de kapel van Vaesrade overgenomen. Het restant werd aan de verkoper uitbetaald.
RAL-LvO 1760, 180v: Op 17 juli 1770 deden Henricus Spechs en zijn echtgenote Maria Roex, omdat zij vanwege hun hoge ouderdom niet meer in staat waren om hun goederen naar behoren te beheren, aan hun (stief)zonen Reijner Crijns, gehuwd met Catharina Palmen, en Willem Crijns, gehuwd met Anna Maria Heunen het vruchtgebruik over onder de volgende voorwaarden:
a) zij zouden jaarlijks 44 gulden uitkeren
b) zij zouden jaarlijks zes pond boter leveren
c) zij zouden alle lasten op de goederen overnemen
d) de huisweide en de pingerweide zouden buiten de overdracht blijven
e) de pacht van een weide op de meent te Hellebroek was voor de twee (stief)zonen
f) 47 kleine roeden akkerland aan het Hunnecummerpaadje werden eveneens uitgezonderd en zouden pas na hun dood aan de twee (stief)zonen toevallen.
RAL-LvO 1764, 247: Op 3 december 1772 ruilde Wilhelmus Crijns, gehuwd met Anna Maria Hoen, goederen met Joannes Gorissen, gehuwd met Maria Catharina Consten. Crijns gaf 149 1/2 kleine roeden akkerland op de Wijenweg, grenzend aan secretaris Meijs, Anna Roox, de wijenweg en de hof Dael, belast met drievierde deel van drie vaten rogge aan de armen van Nuth en 60 stuivers rente aan een jaargetijde in de kerk van Nuth. Gorissen gaf in ruil 34 1/2 kleine roeden akkerland in het Hellebroekerveld in een perceel van 138 kleine roeden, grenzend aan de vaart en Matthijs Bemelmans, welk land hij dezelfde dag van Nicolaas Frijns gekocht had. Daarnaast gaf hij nog 164 gulden. Crijns hield nog 100 kleine roeden van het geruilde land twee jaar in gebruik en beloofde daarvoor jaarlijks twee pattacons te betalen.
Zoon van Jacobus CRIJNS (zie IV.41) en Maria ROEX.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 1 oktober 1757 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Houben, Petrus Nicolaus Rutten) met Anna Maria HEUNEN, overleden op 20 augustus 1800 te Nuth, vermoedelijk dochter van Joannes en Maria Gorissen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Henricus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 9 februari 1759 te Nuth (getuige(n): Henricus Spetgens, Anna Maria van Dorpe namens Maria Gorissen), achternaam bij doop Crins.
 • 2. Maria, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 9 februari 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Heunen (grootvader), Maria Roox (grootmoeder)), achternaam bij doop Crins.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 23 november 1783 te Nuth met Joannes Gerardus SPIJCKERS, 22 jaar oud, gedoopt op 28 oktober 1761 te Nuth, overleden op 15 april 1829 te Heerlen op 67-jarige leeftijd, zoon van Mathias SPIJCKERS en Ida MAUS(en).

 • 3. Joanna Maria, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 6 maart 1761 te Nuth (getuige(n): Reinerus Crins, Joanna Heunen), achternaam bij doop Crins.
 • 4. Joannes Wilhelmus, geboren te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 22 juni 1763 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Joannes Huenen, Catharina Palmen).


V.28 Casparus CRIJNS, geboren 1735/1738, is in 1763 meerderjarig, overleden op 21 januari 1795 te Molenveld-Nuth, zoon van Christianus CRIJNS (zie IV.50) en Anna ROEX (vermeld als hun zoon in RAL-LvO 1760, 61r).
Gehuwd voor de kerk op 8 oktober 1775 te Nuth (getuige(n): Mathias Crijns, Petrus Antonius Reijn), bruid uit Schinveld, dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad met Mechtild SCHERPENSEEL, 23 jaar oud, gedoopt op 5 maart 1752 te Schinveld, dochter van Wilhelmus SCHERPENSEEL en Maria NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Christianus, geboren te Molenveld-Nuth, gedoopt op 22 juni 1777 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Wilhelmus Scherpenseel, Anna Roekx), overleden op 11 juni 1848 te Nuth op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23 april 1807 te Nuth met Joanna Maria SLANGEN, 37 jaar oud, geboren te Nuth, gedoopt op 30 augustus 1769 te Nuth (getuige(n): Petrus Casparus Goossens namens Petrus Orbons, Joanna Maria Biesjans), overleden op 18 maart 1825 te Nuth op 55-jarige leeftijd, dochter van (Joannes) Wilhelmus SLANGEN en Anna Maria HOUBEN.


V.31 Petrus CRIJNS, gedoopt op 18 januari 1728 te Wijnandsrade, overleden op 16 november 1747 te Hellebroek-Nuth op 19-jarige leeftijd, afstamming blijkt uit RAL-LvO 1738 (mei 1758): Mathias Crijns, grootvader van Joannes Matthijs, zoon van wijlen Petrus Crijns en Helena Bruls, treedt op als voogd.
Zoon van Matthias CRIJNS (zie IV.52) en Elisabeth SNACKERS.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 24 augustus 1746 te Nuth met Helena BRULS, 24 jaar oud, gedoopt op 15 maart 1722 te Nuth (getuige(n): Mathias Bruls (grootvader), Helena Coenen namens Barbara Frens (uit Kunrade)), overleden op 27 februari 1787 te Hellebroek-Nuth op 64-jarige leeftijd, dochter van Joannes BRULS en Maria HEUTS.
RAL-LvO 1758, 154v: Op 19 juni 1741 verkocht Maria Everdina, weduwe Thiel Kaelmans, aan de ongehuwde Helena Bruls een weiland te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Bruls (haar moeder), Frans Coenen, de weg en Barbara Hermens, voor 32 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een vat haver aan het huis Amstenrade.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Matthias, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 15 augustus 1747 te Nuth (getuige(n): Matthias Crins, Christina Bruls), gedoopt als Mathias Crins, overleden op 8 maart 1824 te Hellebroek-Nuth op 76-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1762, 95r: Op 17 november 1779 verkochten Joannes Schoonbroodt, gehuwd met Helena Crijns, Steven Offermans, gehuwd met Catharina Crijns, mede voor Reijner Crijns, ongehuwd, Joannes Crijns, gehuwd met Catharina Offermans, Peter van Diest, gehuwd met Elisabeth Crijns, N. Bours, gehuwd met Cibilla Crijns, en Christiaen Franssen, gehuwd met Maria Crijns, allen (schoon)kinderen van wijlen Reijnier Crijns en Catharina Nijssen, aan Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd, de volgende onroerende goederen:
a) 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Crijns, Jacob Kempeners, de Eijkenweg en Willem Canisius, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en een kop haver in de cijnskaart Berg;
b) 19 kleine roeden akkerland aldaar gelegen aan de Eijkenweg, grenzend aan de weduwe Christiaen Nuchelmans, Aleth Coenen en de weg;
c) 96 kleine roeden akkerland "aen het essche broexken" onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Ruijters en de weduwe Snackers, belast met twee koppen en twee malder rogge aan de pastorie van Wijnandsrade
De huiswei en moestuin waren nog belast met 50 gulden aan de Armen van Nuth. Verder was er nog een last van 158 gulden 17 1/2 stuiver uit een lening van 200 gulden aan juffrouw Graven nu heer Joppen te Maastricht, welk bedrag op de koopsom in mindering gebracht zou worden.
De koopsom bedroeg 1700 gulden.
Nadat de toestemming van de niet-aanwezige verkopers was verkregen, werd op 22 november 1779 de definitieve akte van verkoop opgesteld.
RAL-LvO 1764, 9: Op 27 oktober 1769 verkocht Joannes Matthijs Crijns, ongehuwd inwoner van Hellebroek-Nuth, aan Andreas Kessels, weduwnaar Maria Elisabeth Helgers, 166 kleine roeden huis "in den Eijken" met bijgebouwen, weide en tuin, gelegen te Hellebroek onder Nuth, grenzend aan de weduwe Peter Heijnen, Jacob Kempeners, schepen Nuchelmans en de Eijkenweg, belast met een kop rogge aan de kapellanie van Hoensbroek en zijn deel in een heergewijde in de leenhof Merkelbeek.
De koopsom bedroeg 1538 gulden waarvan de koper ter plekke 289 gulden betaalde. De rest zou de koper binnen een jaar besteden aan het aflossen van twee schulden, te weten 1200 gulden aan mevrouw Cruts, geboren Kerens te Maastricht en 50 gulden aan de Armen van Nuth, met verlopen interest.

Generatie VIVI.10 Laurentius CRIJNS, gedoopt op 7 februari 1743 te Nuth (getuige(n): Laurentius Cobben, Maria Crins namens Catharina Crins), achternaam bij doop Crins.
RAL-LvO 1762, 75v: Op 22 april 1782 verkochten Reiner Ceulen, gehuwd met Elisabeth Crijns, en zijn zwager Wijnand Wilderjans, gehuwd met Maria Elisabeth Crijns, aan hun zwager Laurens Crijns gehuwd met Anna Barbara Drummen, hun erfdelen. Hiervoor had hun schoonvader Christiaan Crijns op 26 januari 1782 afstand gedaan van het vruchtgebruik. Het ging om 2/3 deel in 136 kleine roeden huis met bijgebouwen, mestplaats en huisweide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Peter Grootjans, de gats en Mechtild Vleeshouwers. Iedere kleine roede, met inbegrip van de bebouwing kostte drie gulden en tien stuivers.
RAL-LvO 1762, 77r: Eveneens op 22 april 1782 leende Laurens Crijns, gehuwd met Anna Barbara Drummen, 300 gulden tegen 5% van Hubertus Weustenraedt, armenmeester van Nuth, en stelde daartoe tot onderpand:
a) 136 kleine roeden huis met bijgebouwen, mestplaats en huisweide te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Joannes Slangen, Peter Grootjans, de gats en Mechtild Vleeshouwers;
b) 22 2/3 kleine roeden akkerland in het Achterveldje achter Hunnecum, grenzend aan Wijnand Wilderjans, Reiner Ceulen, Anthoen Timmers en de erfgenamen Balthazar a Campo;
c) het kindsdeel van zijn echtgenote, bestaande in het achtste deel van ongeveer vier bunder akkerland, weide en beemden, gelegen in en nabij Grijzegrubben onder Nuth, zolas toegevallen bij de dood van zin schoonvader Jacobus Drummen.
RAL-LvO 1763, 172v: Op 25 juni 1787 deed Barbara Dormans, weduwe Jacobus Drummen, afstand van haar rechten op het erfdeel van haar dochter Anna Barbara Drummen, gehuwd met Laurens Crijns. Vervolgens werd dit erfdeel door Laurens Crijns verkocht aan zijn zwager Joannes Wilhelmus Cobben, gehuwd met Maria Catharina Drummen. Het erfdeel betrof het achtste deel in huis en landerijen onder Nuth en werd op twee gulden en tien stuivers per roede gewaardeerd.
Zoon van Christianus CRIJNS (zie V.4) en Maria COBBEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 29-jarige leeftijd op 5 november 1772 te Nuth met Anna Barbara DRUMMEN, 30 jaar oud, gedoopt op 13 november 1741 te Schimmert (getuige(n): Henricus Drummen, Agatha Dormans), overleden op 9 februari 1795 te Nuth op 53-jarige leeftijd, dochter van Jacobus DRUMMEN en Barbara DORMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 54-jarige leeftijd op 22 augustus 1797 te Nuth met Gertrudis GROOTJANS, 64 jaar oud, gedoopt op 11 juli 1733 te Oirsbeek (getuige(n): Joannes Loenens namens Petrus Groetjans, Gertrude Fuijs), overleden op 3 april 1814 te Nuth op 80-jarige leeftijd, dochter van Theodorus GROOTJANS en Agnes HEUTS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Christianus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 april 1773 te Nuth (getuige(n): Christianus Krijns, Barbara Dormans), achternaam bij doop Krijns.
 • 2. Maria Barbara, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 16 januari 1777 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Jacobus Drummen, Maria Cobben), overleden op 7 oktober 1842 te Hunnecum-Nuth op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15 november 1804 te Nuth met Joannes Arnoldus HARREN, 31 jaar oud, geboren te Molenveld-Nuth, gedoopt op 20 september 1773 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Arnoldus Nauts, Catharina Elisabeth Keurvers), zoon van Hermanus HAEREN en Maria Catharina HAUSTEDER, weefster.

 • 3. Reinerus, geboren op 22 juli 1779 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 23 juli 1779 te Nuth (getuige(n): Reinerus Ceulen (Nuth), Maria Catharina Drummen (Nuth)).

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12 augustus 1813 te Nuth met Anna Maria PETERS, gedoopt te Spaubeek, dochter van Joannes PETERS en Anna PITSWEGGEN.

 • 4. Maria Agnes, geboren op 13 september 1781 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 13 september 1781 te Nuth (getuige(n): Winandus Wilderjans (Nuth), Anna Maria Paes (Nuth) namens Maria Agnes Drummen (Nuth)).
 • 5. Catharina Elisabetha, geboren op 13 juni 1783 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 14 juni 1783 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Cobben (Nuth), Maria Elisabetha Crijns (Nuth)), overleden op 7 juli 1859 te Nuth op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21 november 1811 te Nuth met Leonardus BERENS, 22 jaar oud, geboren op 17 december 1788 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 17 december 1788 te Nuth (getuige(n): Leonardus Dirckx (Voerendaal), Anna Maria Micheels (Schimmert)), overleden op 25 april 1863 te Nuth op 74-jarige leeftijd, zoon van Henricus BERENS en Mechtildis BOUTS.

 • 6. Joannes Jacobus, geboren op 11 januari 1785 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 11 januari 1785 te Nuth (getuige(n): Joannes Jacobus Drummen (Nuth), Maria Elisabetha Crijns (Nuth)).

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16 oktober 1809 te Nuth met Maria Ida TUMMERS, gedoopt te Munstergeleen, dochter van Joannes TUMMERS en Maria Barbara CARDUC.


VI.21 Petrus Leonardus CRIJNS, gedoopt op 3 april 1763 te Heerlen, overleden op 18 november 1798 te Nuth op 35-jarige leeftijd, zoon van Franciscus CRIJNS (zie V.12) en Maria Anna Catharina ALBRECHTS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 10 juni 1792 te Heerlen met Maria Ludovica VONCKEN, 19 jaar oud, gedoopt op 17 september 1772 te Heerlen, dochter van Claudius Ernestus VONCKEN en Maria Catharina HAUTVAST.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Nicolaus, geboren op 20 juli 1795 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 20 juli 1795 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Quaedvlieg (Heerlen), Anna elisabetha Voncken namens Anna Elisabetha Tewissen (Voerendaal)).
 • 2. Maria Anna Catharina, gedoopt op 16 juni 1797 te Nuth.


VI.25 Jacobus CRIJNS, geboren te Hommert, gedoopt op 10 januari 1755 te Nuth (getuige(n): Matthias Palmen, Maria Roox), overleden op 10 maart 1835 te Hellebroek-Nuth op 80-jarige leeftijd, zoon van Reinerus CRIJNS (zie V.15) en Catharina PALMEN.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 3 oktober 1782 te Wijnandsrade met Anna Elisabeth HOUBEN, 33 jaar oud, gedoopt op 17 februari 1749 te Heerlen, overleden op 4 maart 1831 te Nuth op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes HOUBEN en Petronella WATZEN.
Uit dit huwelijk:
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 8 november 1809 te Nuth met Gerardus EIJMAEL, 63 jaar oud, gedoopt op 2 augustus 1746 te Hoensbroek (getuige(n): Gerard Janssen, Catharina Haenen), overleden op 1 mei 1811 te Nuth op 64-jarige leeftijd, zoon van Leonardus EIJMAEL en Aldegonda JANSSEN.
RAL-1763, 50r: Op 30 december 1785 verkocht Leonardus Smeets, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Elisabeth Frissen, aan Gerardus Eijmael, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, twee stukken akkerland, onder Nuth gelegen. Het eerste stuk was 108 kleine roeden "op den knippert", grenzend aan Reiner Cobben, Joannes Petrus Frissen, de hof Bergh en Joannes Schepers. Het tweede stuk, 65 kleine roeden, lag aan de Ludderweg en grensde aan Willem Coumans, de erfgenamen Christiaen Lajaije, de erfgenamen Servaes Spijckers en de Ludderweg. Iedere kleine roede kostte vier gulden.

 • 2. Maria Catharina, geboren op 4 november 1785 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 5 november 1785 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben (Nuth) namens Leonardus Houben (Heerlen), Anna Maria Crijns (Nuth)).

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 7 oktober 1813 te Maastricht met Wilhelmus NUNENS, gedoopt te Canne, zoon van Arnoldus NUNENS en Barbara RUTTEN.

 • 3. Anna Maria, geboren op 11 november 1788 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 11 november 1788 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Maessen (Voerendaal), Anna Maria Heunen (Merkelbeek)).

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24 oktober 1814 te Nuth met Joannes Petrus ONNOUW, 26 jaar oud, geboren op 31 augustus 1788 te Nuth, gedoopt op 31 augustus 1788 te Nuth (getuige(n): Petrus Cobben (Wijnandsrade) namens Joannes Petrus Cobben (Wijnandsrade), Joanna Bruns (Klimmen)), overleden op 4 oktober 1853 te Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Joannes ONNOUW en Maria Barbara COBBEN.

 • 4. Casparus, geboren op 20 januari 1791 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 20 januari 1791 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Caspar Crijns (Nuth), Helena Roox namens Elisabetha Houben (Heerlen)).
 • 5. Maria Ida, geboren op 2 juli 1794 te Hellebroek-Nuth, gedoopt op 2 juli 1794 te Nuth (getuige(n): Petrus Mercken (geboren te Stokkem), Maria Ida Crijns (Nuth)).Los Eindje

Mogelijk is de stamvader van de familie Crijns Quirinus Quirini alias Krijn Krijns uit Amby. Hij was gehuwd met Catharina Swarten, dochter van Matthias.
De volgende akten zijn bekend:
RAL LvO 7306, 66: 15 juni 1577: Lenten in de Smijs verkoopt aan Krijn Krijns 28 klein roeden weide gelegen tot Amby, grenzend aan Hencken Pijnxten en Krijn in de Smijs.
RAL LvO 7307, 11: 24 april 1581: Krijn Krijns van Ambij verkoopt aan Baetsen Inde Hage de helft van 4 groot roeden en de helft van 7 1/2 groot roeden en een hof.
RAL LvO 9279, 6: 18 mei 1581: Giet en Berta Zamen, gesusters, Krijn van Ambij, Jurgen Bruijens getrouwd met Catharina en Reijner Gylens als erfgenamen van Giel Bielkens getrouwd met Lijsken verkopen hun ontvangen goederen aan Mathis Moulen in naam van Dilien Backhuzen, bestaande uit 19 1/2 groot roeden land gelegen in de gerensdal bij Ambij in 3 stukken. Het eerste van 8 groot min 3 klein roeden, grenzend aan jonker Strijthagen en Reijntgen Doelen. Het tweede 5 groot en 4 klein roeden, grenzend aan de hof van Hartelt en Gys Bolkens. Het derde 6 groot roeden, grenzend aan Ercken Bosheuwers.
[Bovenstaande informatie van Koen In de Braekt]
RAL-LvO 7077, 82r: Op 15 april 1584 verkocht Geilis Schatten aan Krijns Krijns van Limij, gehuwd met Catharina, dochter van Matthijs Swarten, anderhalve bunder akkerland "in den weienberch" onder Schin op Geul, grenzend aan "gerlix lant van Schin" en Herman Corten, voor 99 daalders.
RAL-LvO 7077, 82v: Eveneens op 15 april 1584 verkocht Herman Cacken, gehuwd met Meijcken van Gangelt aan Krijn Krijns een halve morgen akkerland "op het weienberch", grenzend aan de verkoper en de koper, voor acht daalders.
RAL-LvO 7077, 79r: Op 25 april 1584 verkocht Jan Korffs aan Crijn Crijns van Ammije een morgen akkerland te Schin op Geul, grenzend aan de pastoriegoederen de erfgenamen Claes Smijtgens, voor 22 daalders per morgen.
RAL-LvO 7077, 79v: Op 26 april 1584 verkocht Jan Huetz de jonge aan Crijn Crijns van Ammij een halve bunder akkerland "onder den krekelbosch", grenzend aan Jan Peter en Geilis Schatten, voor 16 daalders per morgen.
RAL-LvO 7077, 80r: Eveneens op 26 april 1584 ruilde Crijn Crijns van Aimy land met Jan Habets. Hij gaf drie groete roeden moestuin "in die Lipp", grenzend aan Jan Habets en de "gerlix erven". Jan Habets gaf in ruil drie grote roeden land onder Wijlre "op die Tube(?)".
RAL-LvO 7087, 117v: Op 5 november 1585 verkocht Walbart Spitzkens uit Kerkrade aan Quirinis Quirini van Ammij een morgen land "die graiven" onder Schin op Geul gelegen, grenzend aan Jan Hoeffs en de pastorie van Schin op Geul, voor 22 daalders per morgen, de daalder gerekend aan 30 stuivers.

Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 11 november 2007
Harry Luijten (met dank aan Willi Pelz), aanvullingen eerste generatie op 5 januari 2008
Harry Luijten, aanvullingen derde, vierde, vijfde generatie op 24 september 2008
Harry Luijten, los eindje op 15 oktober 2008