Cremers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE CREMERS

Generatie I


I.1 NN CREMERS.
Waarschijnlijk zijn Petrus en Laurentius Cremers broers. Mogelijk dat Leonardus, vermeld in het losse eind, ook een broer is.
Kinderen:

 • 1. Petrus (zie II.1).
 • 2. Laurentius (zie II.3).Generatie II


II.1 Petrus CREMERS, overleden op 13 mei 1706 te Grijzegrubben-Nuth, zoon van NN CREMERS (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk op 15 januari 1679 te Nuth met Ida SMEETS, overleden op 7 maart 1718 te Nuth (weduwe Peter Rentgens!), dochter van Michael (Giel) SMEETS en Mechtildis BRANTS. RAL-LvO 1757, 15r: Op 3 februari 1710 verklaarde Itgen Smeets, weduwe Peter Cremers, bijgestaan door haar kinderen Giel en Catharina Cremers, 200 gulden schuldig te zijn aan Gerardt Hennen, gehuwd met Meiken Limpens. Als onderpand diende een morgen huis met hof en weide, gelegen te Grijzegrubben, grenzend aan Vaes Vroomen, Willem Hamers en de straat.
Op 30 maart 1733 loste Laurens Cremers 100 gulden af.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Renerus, gedoopt op 16 juni 1680 te Nuth (getuige(n): Joannes Demas, Cornelia Houbben).
 • 2. Michael (zie III.2).
 • 3. Catharina, gedoopt op 23 mei 1686 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Nicolaus Coenen, Elisabetha Smeets).
 • 4. Matthias, gedoopt op 20 november 1689 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Waelen, Maria Smiets).
 • 5. Laurentius (zie III.6).


II.3 Laurentius CREMERS, overleden op 1 december 1681 te Nuth, zoon van NN CREMERS (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk op 31 mei 1677 te Nuth met Cornelia HOUBEN, geboren ca. 1650, overleden op 11 juni 1701 te Nuth, zus van Elisabeth, gehuwd met Franciscus Crijns, dochter van Godefridus HOUBEN en Anna ESSERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Reinerus, gedoopt op 23 augustus 1677 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Petrus Cremers, Maria Houbben), overleden op 2 november 1719 te Hoensbroek op 42-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd te Hoensbroek met Cornelia STIJPERS.
RAL-LvO 2136, 166.

 • 2. Catharina, gedoopt op 5 oktober 1678 te Nuth (getuige(n): Franciscus Crijns, Maria Habets namens Maria Essers), overleden op 26 februari 1711 te Grijzegrubben-Nuth op 32-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd te Nuth (getuige(n): Joannes Meijers, Wilhelmus Wahlen) met Petrus MEIJS, 22 jaar oud, gedoopt op 1 november 1678 te Nuth (getuige(n): Hermanus Odekercken, Maria Hermans), zoon van Arnoldus MEIJS en Maria BOUTS.

 • 3. Anna, gedoopt op 26 mei 1680 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Coenen, Mechtildis Hermens), overleden op 4 februari 1750 te Nuth op 69-jarige leeftijd.

RAL-LvO 1757, 301v: Op 12 mei 1731 verklaarde Anna Cremers, weduwe Jan Boesten, bijgestaan door de voogden Peter Meijs en Gerard Boesten, dat op haar kinderen bij overlijden van Anna Goessens verschillende goederen waren overgegaan. Met de voogden had zij afgesproken om uit deze goederen zoveel te verkopen als nodig was om een koopafspraak met haar halfbroer Willem Waelen, gedaan op 17 maart 1731 na te komen. Derhalve verkochten zij aan Jacob Brouns, gehuwd met Elisabeth Martens, 170 kleine roeden in het Bergerland onder Nuth, grenzend aan heer Polvas en Jan Timmers; 85 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan de erfgenamen Jan Goessens en Claes Jans, voor welke 255 kleine roeden 22 stuivers per kleine roede betaald moesten worden. De helft van de gewassen, alsmede kaf en stro was voor de koper.
RAL-LvO 1758, 156v: Op 28 september 1741 leende Anna Cremers, weduwe Jan Boesten, 150 gulden tegen 5% van Henricus Wolters, pastoor van Nuth, beheerder van de fundatie van Peter Frissen. Tot onderpand dienden 130 kleine roeden weiland te Tervoorst, eertijds door haar man ingekocht maar niet vastgelegd voor het gerecht, grenzend aan de weduwe Canisius, Anna Cremers zelf, de weg en de beek; alsmede 69 kleine roeden akkerland "op het stuckxken" onder Wijnandsrade, grenzend aan Reiner Crijns, erfgenamen Joannes Spijckers.
Haar schoonzoon Christophel Nilboch, gehuwd met Maria Boesten, trad als medeborg op.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 8 januari 1703 te Nuth (getuige(n): Guil. Schepers, Goedefridus Maessen) met Joannes BOESTEN, smid, overleden op 10 oktober 1731 te Nuth, faber ferrarii.
RAL-LvO 1756, 190v: Op 26 mei 1705 leende Jan Boesten, gehuwd met Encken Cremers, 300 gulden tegen 5% van Judith Frissen, weduwe van Paulus Meijs. Hij borgde daartoe met:
a) 80 kleine roeden huis met weide, gelegen binnen het dorp Nuth, grenzend aan Frans Crijns en Anna Odekercken;
b) 150 kleine roeden weiland, grenzend aan Peter Meijs en Jan Frissen;
c) 140 kleine roeden land, grenzend aan Willem Schepers en Giel Gruijls,
d) 40 kleine roeden land, grenzend aan Geurt Horstmans en de erven van de Nieuwenhof;
e) 102 kleine roeden land, grenzend aan Servaes Canisius en Mathijs Meex.
Op 24 april 1726 werd 100 gulden afgelost, terwijl het restant op 20 februari 1796 werd betaald (zie RAL-LvO 1756, 244r)
RAL-LvO 1757, 18r: Op 17 maart 1710 verkochten Frans Zijben, gehuwd met Heijlgen Houben, en Giet Houben, weduwe Peter van Houthem, aan Jan Boisten, gehuwd met Anna Cremers, 130 kleine roeden akkerland in de Sijpen, grenzend aan de weduwe Max Schepers en de Nieuwenhof. Iedere kleine roede kostte drie schillingen. Verder moest de koper nog twee vaten bonen, een half vat erwten, twintig schoven zomerstro en een nieuw "scheupken" voor de vrouw van Frans Zijben leveren. Het land was belast met een vat rogge aan de pastorie van Nuth, te korten op de prijs. De koper had het land in belening en verklaarde dat hij 12 karren mest, gewaardeerd aan drie schillingen per kar, en een kar mergel, gewaardeerd aan twee gulden, had uitgereden. In geval van naasting van het land zouden die kosten vergoed worden.
RAL-LvO 1758, 39r: Op 14 maart 1712 verkocht Maria Leunissen, weduwe Lambert Horstmans en nu gehuwd met Joannes Nicolaes Bour, mede met toestemming van de voogden Steven Leunissen en Matthijs Brants, aan Jan Boisten, gehuwd met Anna Cremers, 82 kleine roeden akkerland in het Meulenveld, grenzend aan het kapittel van Aken, de weduwe Willem Canisius, de Meulenweide en de straat, voor 14 stuivers en een oort per kleine roede.
RAL-LvO 1758, 129v: Op 21 oktober 1720 verkocht Jan Boisten, gehuwd met Anna Cremers, aan de nog ongehuwde Claes Jans 57 1/2 kleine roeden akkerland in het Schimmerterveld op het Bergerland onder Nuth,grenzend aan Marten Voncken, weduwe Jan Janssen en de heer a Blisia, voor 25 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1759, 288r: Op 9 april 1750 verklaarden de erfgenamen van Johan Boesten en Anna Cremers (te weten Anna Gertruijd Boesten, gehuwd met Francis Pettin; Joanna Boesten, gehuwd met Geraerd Goessens; de kinderen van Joannes Craen en Elisabeth Boesten, vertegenwoordigd door de voogden Willem Ackermans en Joannes Meijs; en de weeskinderen van Christophel Nilboch en Maria Boesten, vertegenwoordigd door de voogden Goris Gorissen en Geurt Nilboch) dat zij een taxatie hadden laten maken van hun erfgoed, zijnde een huis met schuur, stallen en smidse, gelegen aan de Dorpstraat te Nuth, met bijbehorende moestuin en huisweide. Het geheel werd nu voor 500 gulden verkocht aan Joannes Jongen, gehuwd met Maria Boesten. Als deel van de betaling werd een schuld van 200 gulden aan de erfgenamen Paulus Meijs overgenomen, terwijl de rest uitbetaald werd.


Generatie III


III.2 Michael CREMERS, gedoopt op 27 april 1683 te Nuth (getuige(n): Jacobus Meijs, Anna Stassen), achternaam moeder Gossens, overleden op 7 maart 1738 te Grijzegrubben-Nuth op 54-jarige leeftijd, echtgenoot van Caecilia Horstmans, zoon van Petrus CREMERS (zie II.1) en Ida SMEETS.
Gehuwd met Lucia HORSTMANS, geboren ca. 1690, overleden op 23 maart 1743 te Grijzegrubben-Nuth, hypothetische relatie. haar vader heet in ieder geval Laurentius, dochter van Laurentius HORSTMANS en Mechtildis van CAN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Ida, gedoopt op 29 februari 1720 te Nuth (getuige(n): Laurentius Horstmans (grootvader), Judith Limpens namens Elisabetha Cremers), overleden op 1 maart 1792 te Grijzegrubben-Nuth op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk 1744/1745 met Henricus van LOE, gedoopt op 14 maart 1717 te Nuth (getuige(n): Christianus Mergelis, Elisabeth Coijmans), overleden op 12 november 1781 te Grijzegrubben-Nuth op 64-jarige leeftijd, begraven op 14 november 1781 te Nuth, zoon van Joannes van LOO en Maria ACKERMANS.
RAL-LvO 1760, 54v: Op 28 december 1765 leende Henderick van Loo, gehuwd met Ida Cremers, van pastoor Habets van Nuth, handelend als proviseur van de Armenkas, 200 gulden tegen 5% en stelde daartoe tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) huis met hof en weide te Grijzegrubben, grenzend aan Joannes Hermens en Christiaen Hautvast;
b) 36 kleine roeden akkerland in het Nierhovenerveld, grenzend aan de goederen van hof Reijmersbeek en Christiaen Frijns;
c) 14 kleine roeden moestuin "op de houwenas", grenzend aan de erfgenamen Leonaert Vroemen;
d) de helft in 175 kleine roeden akkerland "op den sijpenberg" nabij Helle, grenzend aan Joseph Meijs en de erfgenamen Thevis Hermens;
e) de helft in 126 kleine roeden weiland te Helle, welke laatste twee goederen hij bij nalatenschap van zijn vader Joannes van Loo verworven had.
Het geld was bedoeld om een perceel land aan de Beckerweg onder Nuth te kunnen naasten dat zijn zwager Peter Cremers verkocht had.

 • 2. Maria Mechtildis, gedoopt op 8 september 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Leonardus Cremers, Barbara Horstmans).

RAL-LvO 1764, 235: 27 maart 1792 schenking.

 • 3. Petrus (zie IV.4).
 • 4. Elisabeth, gedoopt op 29 april 1728 te Nuth (getuige(n): Joannes Boesten, Elisabeth Drimmen), voornaam vader Egidius!
 • 5. Maria, gedoopt op 13 mei 1731 te Nuth (getuige(n): Petrus Meijs, Judith Limpens).


III.6 Laurentius CREMERS, gedoopt op 4 januari 1695 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs, Agnes Meijs), overleden op 5 december 1747 te Nuth op 52-jarige leeftijd. Brandt.
RAL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen. Er werd afgesproken dat na de dood van een van beiden de erfenis in drie gelijke delen gesplitst zou worden en de langstlevende een waarde van 50 gulden zou verkrijgen voor begrafeniskosten e.d. De ingebrachte goederen zouden bij de eigen erfgenamen blijven. Staande gewassen zouden bij overlijden half aan de langstlevende, half aan de erfgenamen blijven.
RAL-LvO 1759, 21r: Op 5 november 1746 verkocht de ongehuwde Anna Drummen aan Lorens Cremers, gehuwd met Gertruij Eggen, 56 kleine roeden akkerland "het beiselken in het Nierhovenerveld, grenzend aan Coen Houtvast, Melser Grootjans, de Wijenweg en de erfgenamen Claes Frens. Iedere kleine roede kostte 25 stuivers. Zoon van Petrus CREMERS (zie II.1) en Ida SMEETS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 33-jarige leeftijd op 5 februari 1728 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Henricus Drimmen), ex Grijsegrubben met Elisabeth DRUMMEN, 39 jaar oud, gedoopt op 21 juni 1688 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Canisius namens Joannes Kurfs, Gertrudis Schouteten, e.v. Godefridus Kurfs), overleden op 16 april 1744 te Nuth op 55-jarige leeftijd, dochter van Theodorus DRUMMEN en Agnes CURFS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 50-jarige leeftijd op 2 juni 1745 te Nuth (getuige(n): Petrus Cremers, Petrus Spijkers), weduwnaar en weduwe met Gertruid EGGEN, 48 jaar oud, gedoopt op 3 maart 1697 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Loijens, Maria Smits), overleden op 27 november 1774 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 29 november 1774 te Nuth, dochter van Matthias EGGEN en Cornelia RAVEN.
RAL-LvO 1758, 25r: Op 27 februari 1734 verkocht Servaes Coumans, ongehuwd en soldaat in Staatse dienst, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, 117 kleine roeden akkerland nabij de jofferweide onder Nuth, grenzend aan Jan Drummen, Geraerd Schils en het voetpad; en verder nog 87 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Cremers en Geraerd Schils. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers. Het land zou pas per 1 oktober 1736 beschikbaar komen.
RAL-LvO 1758, 58r: Op 21 april 1736 verkocht Joannes Muijlkens, gehuwd met Ida Eggen, het erfdeel, zoals toegevallen van zijn schoonvader Matthijs Eggen, 51 1/2 kleine roeden huis, bestaande uit keuken, neere en kamer, met huisweide, gelegen Terstraten onder Nuth, met inbegrip van de timmerplaats; voorts 110 kleine roeden weiland ook te Terstraten gelegen, grenzend aan Frans Ackermans en Peter Eggen, aan zijn schoonzus Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, voor 480 gulden. Gertruijd Eggen betaalde door het overnemen van een schuld van 100 gulden die Joannes Muijlkens bij zijn zwager Hendrick Eggen had, door het overnemen van diens vierde deel in een schuld van 200 gulden aan de armen van Nuth, en het overdragen van 100 kleine roeden akkerland aan het Stepken onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Johan Timmers en de Trichterweg.
RAL-LvO 1758, 223v: Op 3 juni 1745 werden de huwelijkse voorwaarden opgesteld voor het huwelijk tussen Laurens Cremers en Gertruijd Eggen.
RAL-LvO 1758, 226r: Op 23 november 1745 werd een akkoord bereikt tussen Matthevis Bemelmans, gehuwd met Gertruijd Crans, en Laurens Cremers, gehuwd met Gertruijd Eggen, stiefmoeder van Gertruijd Crans, aangaande de nalatenschap van Mevis Crans. Gertruijd Eggen moest, conform de huwelijkse voorwaarden die zij was aangegaan met wijlen Mevis Crans, aan diens erfgenamen 150 gulden uitkeren, waarvoor zij dan alle roerende goederen mocht behouden. Matthevis Bemelmans verklaarde reeds 50 gulden, mede namens het weeskind van wijlen zijn zwager Joannes Drummen ontvangen te hebben. 50 gulden zou betaald worden uit een lening die Mevis Crans eertijds met de weduwe Canisius had afgesloten. En de resterende 50 gulden zou binnen zes weken betaald worden, na aftrek van de helft van acht pattacons wegens genaaste goederen.
RAL-LvO 1759, 268v: Op 20 april 1752 verkocht Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruisop, aan Gertruid Cremers [weduwe Laurens Cremers] 37 kleine roeden akkerland op de Trichterweg onder Nuth, grenzend aan de weduwe van Hendrick Drummen en de erfgenamen van Claes Snackers. Verder verkocht hij haar 60 kleine roeden akkerland "op den bastert", grenzend aan Reinder Crins, Joannes Meijs en Joannes Kurfs. Iedere kleine roede kostte 30 stuivers. Tevens verkocht hij zijn deel in 105 kleine roeden akkerland, samen met Laurens Cremers gekocht, waarvan hij de helft na haar dood zou erven, bestaande in een perceel op de Achtbounder, grenzend aan Caspar Brans, de weduwe van Hendrick Drummen, de erfgenamen van Mattijs Hautfast, en Arnoldus Bemelmans; en een perceel aan de Wijenweg op het Beitelken, grenzend aan Melser Grootjans, Coen Hautfast en Joannes Meijs. Elke kleine roede kostte 25 stuivers.
RAL-LvO 1759, 270r: Op 23 januari 1762 verkocht Elisabeth Hamers, weduwe Arnold Raven, wonende te Bekergenhout, ten behoeve van haar kinderen en met toestemming van hun voogd Claes Hamers, aan haar zwager Joseph Meijs, gehuwd met Ida Raven, en aan Gertruijd Eggen, weduwe Laurens Cremers, 638 kleine roeden akkerland en weide onder Nuth, waarvan de gegevens bij de kopers bekend waren. Deze goederen, belast met anderhalve kop koren aan de Armen van Nuth en een halve malder zaad aan de kerk van Nuth, werden verkocht voor 30 gulden per grote roede. De verkoopster gebruikte het geld om de goederen die ze op 9 november 1761 van haar zwager Jacob Erckens gekocht had te betalen.
RAL-LvO 1760, 6r: Op 16 juli 1763 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruid Eggen, weduwe, 109 kleine roeden akkerland in de Withegge onder Nuth, oostwaarts Winandus Habets, westwaarts de graaf, hoofdzijde Niclaes Campo voo 45 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 24v: Op 5 juni 1764 verkocht Peter Muijlkens, gehuwd met Johanna Roebroeckx, aan Gertruid Eggen ca. 80 kleine roeden akkerland "in den Hellbosch" onder Nuth, grenzend aan Niclaes a Campo, Sijmon Habets, de weduwe Steven Eggen en Hendrick Roebroeckx, voor 33 stuivers per kleine roede.
Bij meting op 7 maart 1765 bleek het stuk slecht 74 1/2 kleine roeden groot te zijn.
RAL-LvO 1760, 22r: Op 22 augustus 1764 verkocht Sijmonis Habets, gehuwd met Maria Johanna Jacobs, aan Gertruijd Eggen, weduwe, 77 kleine roeden akkerland op het Helleveld of "Hellbosch" onder Nuth, oostwaarts de weduwe Steven Eggen, westwaarts Claes Coenen, hoofdzijde Johannes Beckers, voor twee gulden per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 37r: Op 15 maart 1765 verkocht Hermen Snackers, gehuwd met Catharina Voncken, aan Gertruid Eggen, weduwe Laurens Cremers, 92 1/2 kleine roeden akkerland op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Joannes Hermens en de erfgenamen Claes Snackers, voor 43 stuivers per kleine roede.
Dit stuk land werd op 21 mei 1765 genaast door Godefridus Snackers.
RAL-LvO 1760, 158r: Op 4 december 1769 verkocht Stas Heuten, gehuwd met Anna Coenen, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, en haar kinderen Peter Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs, en Barbara Spijckers, gehuwd met Joannes Limpens, 50 kleine roeden huis met schuur en plaats, stallen en huiswei te Terstraten onder Nuth, grenzend aan Gertruijd Eggen zelf, Hermen Snackers en de dorpstraat, belast met een vat rogge en een kapoen aan advocaat Limpens. Verder werd nog 50 kleine roeden akkerland aan de Beckerweg verkocht, die echter zo ongunstig lag dat besloten werd om via ruil nog 100 kleine roeden toe te voegen. Het geheel grensde aan de erven Nicolaes a Campo, Joaanes Meijs, de Trichterweg en de Beckerweg, waarvoor in ruil 83 kleine roeden op het Helleveld, grenzend aan Joannes Beckers, Claes Ruijsop en Hermen Snackers, alsmede 17 kleine roeden aan de Beckerweg, af te meten langs goederen van Stas Heuten, werden overgedragen. De koopsom bedroeg 1012 gulden en tien stuivers, alsmede een "meerenveulen" ter waarde van 50 pattacons.
RAL-LvO 1760, 235r: Op 13 april 1770 verkocht Francis Lemmens, gehuwd met Maria Heijnen, aan Gertruijdt Eggen, weduwe Spijckers, een halve morgen weiland te Terstraten onder Nuth, grenzend aan de koopster en Henrick Bemelmans, voor 52 stuivers per kleine roede.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Petrus (zie IV.8).Generatie IV


IV.4 Petrus CREMERS, gedoopt op 19 juli 1725 te Nuth (getuige(n): Catharina Cremers (tante)), overleden op 6 april 1777 te Schinveld op 51-jarige leeftijd, zoon van Michael CREMERS (zie III.2) en Lucia HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 3 oktober 1748 te Nuth (getuige(n): Petrus Hautvast, Petrus Cremers). De bruid wordt ingeschreven als Agnes Maes! Echtgenote is Agnes MOLS, 32 jaar oud, gedoopt op 21 juni 1716 te Schinveld, overleden op 28 mei 1792 te Schinveld op 75-jarige leeftijd, dochter van Joannes MOLS en Agnes JACOBS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Lucia, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 12 augustus 1749 te Nuth (getuige(n): Henricus van Loeij, Agnes Jacobs).
 • 2. Joannes Petrus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 6 september 1750 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Mols, Mechtildis Cremers).
 • 3. Maria Agnes, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 20 mei 1753 te Nuth (getuige(n): Joannes Meijs, Ida Cremers).
 • 4. Joanna Maria, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 19 januari 1756 te Nuth (getuige(n): Henricus van Loeij, Joanna Mols (tante)).
 • 5. Maria Elisabeth, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 26 augustus 1761 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Petrus Cremers, Maria Elisabeth Mols (tante)).


IV.8 Petrus CREMERS, schepen, gedoopt op 5 juni 1729 te Nuth (getuige(n): Aegidius Cremers, Cornelia Bousch namens Agnes Cörffs), overleden op 13 september 1793 te Hunnecum-Nuth op 64-jarige leeftijd, begraven op 15 september 1793 te Nuth.
RAL-LvO 1759, 77v: Op 11 januari 1752 verkocht Peter Cremers, gehuwd met Maria Cathrijna Ruijsop, 92 kleine roeden akkerland op de Beckerweg onder Nuth, grenzend aan Nijcolaes a Campo, Peter Cremers en de weduwe Matthijs Hautvast, aan de ongehuwde Gertruijd Peters. Hetl and, belast met een kop koren aan het klooster St.-Gerlach, werd verkocht voor 30 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1760, 266r: Op 6 oktober 1766 liet Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, een akte van borgstelling opmaken. Hij had onlangs het collecteurschap van Nuth verworven en stelde daartoe tot onderpand:
a) 450 kleine roeden huisplaats met moestuin en weide, gelegen op de Brandt, grenzend aan Joannes Limpens, de weduwe Laurens Cremers, de straat en de beek, gewaardeerd drie gulden per kleine roede, in totaal 1350 gulden;
b) de bebouwing op de huisplaats, in totaal waard 800 gulden;
c) 123 kleine roeden weiland in het Horen, gewaardeerd 70 stuivers per kleine roede, in totaal 430 gulden;
d) 227 kleine roeden land in het Horenveld, gewaardeerd 50 stuivers kleine roede, in totaal 567 gulden;
e) 65 kleine roeden land aldaar gelegen, gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 130 gulden;
f) een morgen land "op het petjen" gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 200 gulden;
g) 130 kleine roeden land nabij zijn huis op de Brand gelegen, gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 260 gulden;
Vervolgens nog zijn onder Wijnandsrade gelegen goederen:
h) 142 kleine roeden land "op het Houben", gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 284 gulden;
i) 105 kleine roeden land op de Knuppert, gewaardeerd twee gulden per kleine roed, in totaal 210 gulden;
j) 89 kleine roeden in de Eggersdael, gewaardeerd twee gulden per kleine roede, in totaal 178 gulden;
k) 123 kleine roeden land aan het "helgelsken", gewaardeerd 50 stuivers per kleine roede, in totaal 307 gulden tien stuivers;
l) 100 kleine roeden land op Hagensbos, gewaardeerd 45 stuivers per kleine roede, in totaal 225 gulden.
De totale waarde bedroeg 4942 gulden en 10 stuivers.
Zwager Nicolaes Ruijsop, gehuwd met Mechtild Limpens, trad als medeborg op met onroerende goederen ter waarde van 1453 gulden.
Alle goederen waren gewaardeerd door landmeter Klinckenbergh op 30 augustus 1766.
RAL-LvO 1761, 73r: Op 28 oktober 1767 verklaarde de ongehuwde Houb Houben dat hij op 28 juni 1767 aan Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, 43 kleine roeden akkerland verkocht had. Het land lag te Nuth op de Knippert, grenzend aan Peter Grootjans, Peter Paes, de Bergerhof en Peter Cremers. Iedere kleine roede kostte 38 stuivers. De verkoper behield de helft van de gewassen.
RAL-LvO 1761, 156v: Op 26 september 1777 verkocht schepen Peter Cremers, gehuwd met Maria Catharina Ruijsop, aan schepen Joannes Gorissen, gehuwd met Maria Catharina Consten, 81 kleine roeden akkerland nabij de St.-Bavokapel onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Eckermans, het Hellebroekerpaadje en de Bergerhof. Iedere kleine roede kostte 55 stuivers.
Zoon van Laurentius CREMERS (zie III.6) en Elisabeth DRUMMEN.
Gehuwd met Maria Catharina ROUSCHOP, gedoopt op 4 december 1724 te Nuth (getuige(n): Hermanus La Heij, Anna Vrancken), overleden op 16 april 1780 te Nuth op 55-jarige leeftijd, op den Brandt, begraven op 18 april 1780 te Nuth, dochter van Simon RUIJSCHOP en Anna FRANCKEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabeth, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 31 maart 1752 te Nuth (getuige(n): Simon Ruijsop, Gertrudis Eggen).
 • 2. Laurentius (zie V.7).
 • 3. Anna Elisabeth, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 20 september 1757 te Nuth (getuige(n): Jacobus goddelen, Catharina Vrancken).
 • 4. Joannes Leonardus, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 23 maart 1760 te Nuth (getuige(n): Joannes Ruijsop, Maria Pouwen).
 • 5. Maria Anna, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 12 december 1762 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Rousop, Maria Boesten).

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd te Wijnandsrade met Franciscus SCHREURS, 26 jaar oud, gedoopt op 10 maart 1762 te Hulsberg, zoon van Gerardus SCHREURS en Anna Maria LIEDEKERKEN.

 • 6. Joannes Simon, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 28 augustus 1765 te Nuth (getuige(n): Simon Rousop, Ida Daelmans).
 • 7. Joanna Maria, geboren te Brand-Nuth, gedoopt op 16 oktober 1768 te Nuth (getuige(n): Theodorus Drummen, Mechtild Limpens namens Joanna Maria Zijen).Generatie V


V.7 Laurentius CREMERS, timmerman, geboren te Brandt-Nuth, gedoopt op 16 januari 1755 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Renckens, Catharina Peijmen), overleden op 24 januari 1842 te Hunnecum-Nuth op 87-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1763, 21v: Op 7 maart 1785 verklaarde Laurentius Cremers, zoon van Petrus Cremers en wijlen Maria Catharina Rouschop, dat hij op 18 oktober 1784 van zijn vader het huis met bijgebouwen, plaats en weide, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Ruijsop, de erfgenamen Nicolaes Curvers, de erfgenamen Wijnand Habets en de weg, gekocht had voor 84 gulden en een stuiver, waarvan nog 50 gulden betaald moest worden. Dit bedrag leende hij nu tegen 5% rente van J.C. Toebaert, vroegmisheer te Nuth, handelend als rector van de kapel van Vaesrade. Het huis diende tot onderpand. Zoon van Petrus CREMERS (zie IV.8) en Maria Catharina ROUSCHOP.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd te Nuth met Maria Catharina HERMENS, 24 jaar oud, gedoopt op 22 maart 1768 te Beek, dochter van Petrus HERMENS en Anna HAEN(en).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabeth, geboren op 16 september 1793 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 16 september 1793 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]), overleden op 12 februari 1852 te Horen-Nuth op 58-jarige leeftijd.

Gehuwd met Joannes Leonardus RIETRAEDT, geboren op 23 oktober 1788 te Horen-Nuth, gedoopt op 23 oktober 1788 te Nuth (getuige(n): Leonardus Rouschop (Nuth), Catharina Reitraet (Klimmen)), overleden op 28 juni 1865 te Horen-Nuth op 76-jarige leeftijd, zoon van Bartholomeus RIETRAEDT en Anna Mechtildis RUIJSOP.

 • 2. Anna Catharina, geboren op 21 februari 1796 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 22 februari 1796 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Slangen namens Simon Cremers, Anna Haenen).

Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Nuth met Henricus EIJMAEL, 39 jaar oud, geboren op 29 juli 1786 te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 29 juli 1786 te Nuth (getuige(n): Henricus Pessers (Hoensbroek), Maria Barbara Spijkers (Nuth)), zoon van Gerardus EIJMAEL en Maria Barbara SPIJCKERS.

 • 3. Joannes Petrus, geboren op 28 oktober 1799 te Nuth, overleden op 8 mei 1872 te Hunnecum-Nuth op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd met Maria Catharina WILLEMS, geboren ca. 1805 te Houthem, overleden op 16 februari 1881 te Nuth, dochter van Gerardus WILLEMS en Maria Helena MUNNIX.

 • 4. Joannes Jacobus, geboren op 17 augustus 1802 te Nuth, overleden op 24 mei 1803 te Hunnecum-Nuth, 280 dagen oud.
 • 5. Maria Helena, geboren op 19 augustus 1804 te Nuth, overleden op 28 mei 1807 te Hunnecum-Nuth op 2-jarige leeftijd.
 • 6. Maria Agnes, geboren op 9 december 1810 te Nuth.Los Eindje

I.1 Leonardus CREMERS.
Hij is mogelijk een broer van Petrus en Laurentius Cremers (zie boven)
Gehuwd met Cornelia JASPERS, overleden op 20 oktober 1676 te Nuth, zus van Elisabeth, gehuwd met Leonardus Frissen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias, gedoopt op 19 december 1668 te Nuth (getuige(n): Henricus Vromen, Elisabetha Jaspers).
 • 2. Joannes (zie II.2).


II.2 Joannes CREMERS, gedoopt op 19 juni 1672 te Nuth (getuige(n): Renerus Houtermans, Gertruidt Corfs), voornaam moeder Petronilla, overleden op 7 maart 1731 te Grijzegrubben-Nuth op 58-jarige leeftijd.
RAL-LvO 1756, 175r: Op 5 april 1700 leende Jan Cremers, ongehuwd, 100 gulden tegen 6 1/4% van Michael Dieteren, pastoor te Schinnen, en stelde daartoe tot onderpand een halve bunder huis met hof en weiland te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Henrick Drummen, Ercken Meijs, de moestuin van Peter Coumans en de straat.
RAL-LvO 1756, 121r: Op 9 juni 1701 droeg Corst Crousen, gehuwd met Anna van den Bendt, aan Joannes Creemers, ongehuwd, zijn helft in een huis (te weten de kamer), moestuin en weide te Grijzegrubben onder Nuth, over tot betaling van 25 jaar achterstallige huurschuld, staande op de andere helft van het huis, op te eisen door Jan Cremers en zijn voorouders. Jan Cremers nam het in ontvangst als zijnde toegevallen bij overlijden van zijn "ouden oom" Lintgen Cremers. Indien Jan Cremers zou besluiten om het huis te verkopen, hadden de kinderen van Corst Crousen het eerste kooprecht.
RAL-LvO 1756, 176v: Op 28 september 1701 ging de ongehuwde Jan Cremers een goederenruil aan met Corst Crousen, gehuwd met Anna van den Bannent. Crousen gaf 118 kleine roeden weiland onder Nuth, grenzend aan de Nijerhof, Matthijs Rentgens en de straat, belast met kop haver en acht oort penninggeld in de Nieuwenhof; en verder nog ca. een morgen akkerland "op den bastart", grenzend aan Lenert Limpens, erfgenamen Lens Meijs, Jen Caris en de erfgenamen Jan Coumans. In ruil gaf Cremers zijn huis met hof en moestuin alsmede 50 kleine roeden weiland, grenzend aan Jan Lonis, heer Canisius, de straat en Jan Cremers zelf.
RAL-LvO 1756, 164v: Op 11 maart 1702 verkocht Jan Cremers, ongehuwd, aan Geurt Hermens, gehuwd met Trijn Craegs, een halve morgen weiland onder Nuth, grenzend aan Jan Curfs, Lens Meijs, de verkoper en de Neijerweg, vor 29 stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1756, 235v: Op 18 januari 1707 leende Jan Cremers, ongehuwd, van Gerard Cappouns, kanunnik van OLV-kapittel te Maastricht, 120 gulden tegen 5% en stelde daartoe tot onderpand zijn huis met hof en weide te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de straat naar Maastricht, Ercken Meijs en Hendrick Drumme; en voorts 2 1/2 morgen akkerland te Nuth, oostwaarts Willem Canisius, westwaarts kanunnik Canisius, zuidwaarts Lenert Curfs, noordwaarts Willem Hamers.
RAL-LvO 1757, 121r: Op 26 maart 1715 verkocht Willem Haemers, gehuwd met Joanna Tripels, aan Jan Cremers, gehuwd met Elisabeth Oortmans, 79 kleine roeden beemd "aen gen Erck" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Laurens Meijs, Claes Vranck, de weduwe Willem Bruls en de beek, voor een gulden per kleine roede en een vat rogge.
RAL-AHW 170, 81: Op 23 april 1724 verkochten Willem Onnouw, gehuwd met Catharina Oortmans, alsmede de andere erfgenamen van Jan Onnouw, te weten Arnoldus Ortmans, gehuwd met Cornelia Eggen, Nelis Ortmans, gehuwd met Anna Maria van Dorpe, Jan Cremers, gehuwd met Elisabeth Ortmans, Arnoldus Bemelmans, gehuwd met Catharina Ortmans, en Jan Coenen aan Matthijs Bruls, gehuwd met Christina Frens:
a) 50 kleine roeden akkerland "op het thienvrij" te Swier onder Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Steven Eggen, Jan Beckers;
b) 53 1/2 kleine roeden akkerland "op de Coije" onder Wijnandsrade, grenzend aan Nelen Bisschops en de erfgenamen Steven Eggen;
c) 100 kleine roeden akkerland in het Meulenveld onder Wijnandsrade, grenzend aan Everaerd Onnouw en de weduwe Kerckherderen.
Iedere kleine roede kostte 28 stuivers.
RAL-LvO 1757, 121r; 164r; 175r; RAL-AHW 170, 43
Zoon van Leonardus CREMERS (zie I.1) en Cornelia JASPERS.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 10 februari 1707 te Nuth met Elisabeth ORTMANS, 24 jaar oud, gedoopt op 10 januari 1683 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houbben, Helena Smeets), overleden op 9 oktober 1747 te Grijzegrubben-Nuth op 64-jarige leeftijd, buikloop, dochter van Cornelius ORTMANS en Catharina ONNOUW.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Leonardus, gedoopt op 4 november 1707 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Ortmans, Catharina Ortmans), overleden op 8 december 1797 te Nuth op 90-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 50-jarige leeftijd op 29 januari 1758 te Nuth met Judith DRUMMEN, 38 jaar oud, gedoopt op 25 oktober 1719 te Wijnandsrade, overleden op 10 februari 1803 te Nuth op 83-jarige leeftijd, dochter van Stephanus DRUMMEN en Gertrudis van EEL.

 • 2. Cornelius (zie III.3).III.3 Cornelius CREMERS, gedoopt op 5 september 1718 te Nuth (getuige(n): Cornelius Ortmans, Cornelia Eggen), overleden op 8 oktober 1747 te Grijzegrubben-Nuth op 29-jarige leeftijd, buikloop, zoon van Joannes CREMERS (zie II.2) en Elisabeth ORTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd te Sittard (getuige(n): Hubertus Weustenraedt, Catharina Bemelmans), met dispensatie en met toestemming van de pastoor van Nuth gehuwd bij de Predikheren te Sittard met Maria Mechtildis GORIS, 27 jaar oud, gedoopt op 20 oktober 1718 te Nuth (getuige(n): Matthias Hautvast namens Joannes Hautvast, Mechtild Meijs), dochter van Georgius GORISSEN, schepen, en Elisabeth CRINS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Elisabeth, gedoopt op 1 september 1746 te Nuth (getuige(n): Georgius Goressen (grootvader), Elisabeth Ortmans (grootmoeder)).


Medewerkers


Harry Luijten, eerste versie op 25 augustus 2007