Caris

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

GENEALOGIE CARIS

Generatie I


I.1 Leonardus CARIS, overleden op 13 oktober 1663 te Nuth, kan ook overlijden van een naamgenoot zijn. Maar hij was in ieder geval begin 1661 nog in leven.
RAL-LvO 1755, 53v: Op 7 februari 1646 verkocht Jan Meijs van Tervoorst, gehuwd met Trijn Erckens, aan Leonaert Caris de oude de volgende drie, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) een perceel akkerland "aen de peut" bij Grijzegrubben, grenzend aan Jan Slangen en Thoenis Crousen;
b) een perceel akkerland "op den oversten wech", grenzend aan Dirck van Dremmen en de weg;
c) een perceel akerland op de Wijenweg, grenzend aan Vaes Haemers en de weg.
In totaal bedroeg het oppervlak 2 1/2 morgen en 20 kleine roeden (of zoveel als bij meting zou blijken) en iedere kleine roede werd verkocht voor 21 stuivers.
RAL-LvO 1743 (processtukken): Op 14 februari 1661 werd een akte opgesteld tussen Arnold Hermans, gehuwd met Joanna Caris, en diens broer Herman, in aanwezigheid van zijn vader Geurt Hermens en zijn schoonvader Leonaert Caris.
Gehuwd met Agatha NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 13 augustus 1589 te Nuth (getuige(n): Dionisius Holtbeckers, Arnoldus Pessens, Maria Sloertzen, Metella e.v. Frans ..., Sylla zus van Johannes Carijs).
 • 2. Macarius (zie II.2).
 • 3. Leonardus (zie II.4).
 • 4. Gijssel, gedoopt op 9 januari 1596 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Stralen "van den Brinck", Christianus Wijngars, Johanna e.v. Matthijs Beltgens van Nagelbeek, Catharina Nuchelmans).

Gehuwd met Joannes DEDEREN.

 • 5. Joanna, gedoopt op 28 december 1603 te Nuth (getuige(n): [niet leesbaar]), overleden op 17 oktober 1654 te Nuth op 50-jarige leeftijd.

Gehuwd met Arnoldus HERMENS, gedoopt op 2 mei 1599 te Nuth, overleden op 20 september 1669 te Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Godefridus HERMENS en Mettel SMEETS.
RAL-LvO 1755, 41v: Op 27 maart 1645 deed Ercken Hermans, gehuwd met Johanna Caris, een borgstelling voor Anna Nijpels. Anna Nijpels en haar zoon Nijs stelden hun goederen garant voor Ercken Hermans.
RAL-LvO 1755, 91r: Op 2 juni 1650 deed Anna Jongen, echtgenote van Caris Caris, ten behoeve van haar dochter Eitgen Caris afstand van het vruchtgebruik op een halve morgen akkerland "aen de heuvel" onder Nuth, grenzend aan Anna Jongen zelf, Ercken Hermans, goederen van de heer van Nuth en de Wijenweg. Vervolgens verkocht haar dochter het stuk land aan Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, voor 23 stuivers per kleine roede. De helft van het koren was voor Anna Jongen.
RAL-LvO 1755, 144r: Op 3 oktober 1653 verkocht Frederick Gibels, in staatse dienst en gelegerd te Maastricht, gehuwd met Agatha Caris, aan oom Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, 75 kleine roeden weiland "de nije" te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Lenaert Caris, heer Amazaga en de Neijerweg, voor twee gulden en vijf stuivers per kleine roede.
RAL-LvO 1755, 156v: Op 22 september 1654 ruilde Ercken Hermans, gehuwd met Jenne Caris, onroerende goederen met Frederick Giebels, gehuwd met Agatha Caris. Ercken Hermens kreeg 83 1/2 kleine roeden weiland met het huisje dat daar op stond, grenzend aan Willem Bruls, Ercken Hermans zelf en de straat door Grijzegrubben, belast met een keur van enige haver. Hiervoor gaf Ercken Hermans 128 gulden.
RAL-LvO 1743, processtukken: conflict met broer Hermanus omtrent geleend geld. Op 14 februari 1661 had hij 50 gulden van zijn broer geleend en daartoe een halve morgen land beschikbaar gesteld, gelegen in de "swartcoul" en grenzend aan Jan Nuchelmans en Lentgen Caris. Verder had zoon Lentgen nog drie Luiker daalders ontvangen op dit stuk land. De afspraak werd gemaakt ten huize van Geurt Hermens, vader van Hermen en Arnold. Ook Lentgen Caris, schoonvader van Arnold, was aanwezig.
RAL-LvO 1755, 241v: Op 17 oktober 1665 verklaarden Lintgen Hermans, Geurt Hermans, Jan Hermans, Leonaerdt Sutendael, mede voor Meijcken Hermens, dat hun (schoon)vader Ercken Hermens op 28 augustus 1655 van Johan Buchems, burger te Maastricht, 125 gulden geleend had. een tijdje later was daar nog 25 gulden bijgekomen, het geheel tegen een rente van 6 1/4%.
Deze lening werd nu vastgelegd met als onderpand drie morgen akkerland "aen severens cruijs", grenzend aan Gabriel Limpens, Ercken Hermans zelf, hof Grijzegrubben en de Maastrichterweg van Grijzegrubben naar Schimmert.

Generatie II


II.2 Macarius CARIS, gedoopt op 12 februari 1591 te Nuth (getuige(n): Mathias Beltgens, Bissen Joannes, Godefridus Weels, Irmgardis Holtbeckers, Anna Schillings), overleden voor 1663.
RAL-LvO 1755, 20v: Op 6 februari 1641 verkocht Caris Caris, gehuwd met Anna Jongen, aan Henrick Tessers, gehuwd met Cornelia Jongen, 25 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth "aen Lambrichtswijen", grenzend naar Aalbeek toe aan de Bergerhof, naar het Horen toe aan Lemmen Brants, naar Helle toe aan Reijner Beumers, en verder het voetpad. Iedere kleine roede kostte een gulden.
Zoon van Leonardus CARIS (zie I.1) en Agatha NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 31 januari 1629 te Nuth met Anna JONGEN, geboren ca. 1605, (geschat), dochter van Joannes JONGEN en Ida FINIERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agatha, gedoopt op 25 februari 1630 te Nuth (getuige(n): Joannes Dederen, ...).

Gehuwd met Fredericus GIBELS, in Hollandse dienst (RAL-LvO 1755, 144r).

 • 2. Leonardus, geboren ca. 1635, (geschat).

RAL-LvO 1771, losse akten: vermeld als zoon van Caris en Anna Jonghen in akte van 10 mei 1662.
Gehuwd met Elisabeth PULLEN.

 • 3. Henricus, geboren ca. 1635.

RAL-LvO 1771, akte van 10 mei 1662: Caria Caris en Anna Jongen als ouders genoemd.

 • 4. Petrus, gedoopt op 30 april 1641 te Nuth (getuige(n): ... Keijsers, Aleidis e.v. Joannes Roex).


II.4 Leonardus CARIS, gedoopt op 24 juli 1594 te Nuth (getuige(n): Mathias Holtbeckers, Sijlken in den (beesen?), Gertrudis e.v. Dionisius Holtbeckers, Petrus Nuchelmans, Leonardus Jongen), achternaam vader Macarius, overleden op 22 augustus 1648 te Nuth op 54-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CARIS (zie I.1) en Agatha NUCHELMANS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 36-jarige leeftijd op 6 januari 1631 te Nuth met Sophia SNIJDERS.
Gehuwd (2) met Helena HERMENS, gedoopt op 3 september 1608 te Nuth. Piet Coumans, na 17 oktober 1667, dochter van Godefridus HERMENS en Mettel SMEETS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Agatha, gedoopt op 18 mei 1635 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Sophia Tessers).

Inschrijving in protestants huwelijksregister te Valkenburg op 18 januari 1660, Teunis Coenen jongeman van Climmen met Aechtgen Carels jongedochter van Nut, met Antonius COENEN, zoon van Matthias COENEN en Aleida OFFERMANS.

Uit het tweede huwelijk:

 • 2. Mechtildis, gedoopt op 4 december 1638 te Valkenburg (getuige(n): Theodorus Tripels, Catharina Rentgens). informatie Wil Brassé
 • 3. Joanna, gedoopt op 3 maart 1643 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris sr., Maria Ritselvelt), overleden op 23 augustus 1704 te Nuth op 61-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 3 juli 1660 te Heerlen. Hervormde gemeente: Gabriel Limpens van Oirsbeek en Joanna Caris van Nuth, gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 1 augustus 1660 te Heerlen. Hervormde Gemeente met Gabriel LIJMPENS, geboren te Oirsbeek? Overleden op 27 augustus 1679 te Paderborn (D), obiit Padelbonae; overlijden ingeschreven in begraafboek Nuth.
RAL-LvO 1755, 262v: Op 4 oktober 1667 verkocht Peter Willems, gehuwd met Melken Nuchelmans, aan Gabriel Limpens, gehuwd met Jenne Caris, ca. 150 kleine roeden akkerland op de Bastert achter Terstraten, grenzend aan Jan Bruls, Ficken Crousen en Vaes Limpens, belast met een half vat rogge aan de pastoor van Wijnandsrade. Limpens gaf hiervoor een paard en achttien pattacons.

Medewerkers

eerste versie op 30 april 2008