Beslaglegging

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In het geval schulden niet tijdig werden voldaan of iemand anderszins rechten meende te hebben op iemands goederen, kon onder bepaalde voorwaarden worden overgegaan tot beslaglegging. In oude akten wordt dit vaak kommer leggen of kommer verwecken genoemd, het opheffen van een beslag kommer ontzetten. Waar het vroeger kommer en kwel was, zat men dus diep in de schulden. In de eerste helft van de 17e eeuw verdwijnt het woord kommer en men heeft het voortaan over een arrest. Beslaglegger en de persoon op wiens goederen de beslaglegging rust, worden dan wel arrestant en gearresteerde genoemd.

Voordat deze rechtsgeldig was, moest de beslaglegging met tussenpozen van twee weken drie maal worden aangezegd. Men treft dit soort aanzeggingen wel aan in de registers van transport of overdracht van het schepenbankarchief, waar ze op verzoek van de schuldeiser werden geprotocolleerd.

Beslagleggingen vertellen de genealoog natuurlijk veel over de financiële situatie en kunnen een verklaring geven voor bepaalde verdere gebeurtenissen in het leven van onze voorouders.