Wolffs

Uit Genealogie Limburg Wiki

Genealogie WOLFFS (Nuth)

Generatie I

I.1 Leonardus WOLFFS, overleden op 9 november 1669 te Nuth.
Op 6 mei 1645 verklaarde Lenaert Wolfs, gehuwd met Neesken Tessers, 100 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Laurens Barwasser, burger van Maastricht.
Tot onderpand stelde hij een bunder land op het Helleveld onder Nuth, grenzend aan Ercken Bemelmans en Lemmen Lijmpens, hoofdzijde Hendrick Meessen.[1]
Op de genachting van 13 oktober 1653 wordt Lenaert Wolfs als vader van Geurt Wolfs gedaagd maar uit de aantekening blijkt niet waarom.[2]
Gehuwd met Agnes TESSERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 30 november 1628 te Nuth (getuige(n): Petrus Moenen, Anna e.v. Godefridus Limpens).

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 22 februari 1661 te Sittard met Joannes ALBERTS.

 • 2. Joannes, gedoopt op 9 september 1631 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Catharina Smeets) (zie II.1).
 • 3. Godefridus, gedoopt op 22 augustus 1634 te Nuth (getuige(n): Petrus Pelsers) (zie II.2).
 • 4. Catharina, gedoopt nov. 1640 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Mettela e.v. Hermanus Hermans), overleden op 16 september 1688 te Nuth.

Op 29 oktober 1671 verklaarde Michell Dael, vroedvrouw van Nuth, dat zij aan Catharina Wolffs, dochter van Leonardt, die zij had geholpen bij de bevalling, gevraagd had wie de vader van haar kind was. Zij had daarop gezworen dat Jacob Meijs de vader was.[3]
Op 20 januari 1687 verscheen Lenaert Bellen, gehuwd met Catharina Wolfs, voor de schepenbank Nuth. Hij verklaarde dat hij en zijn vrouw een bedrag van 150 gulden op zich namen t.b.v. haar dochter Nelen Meijs, welk bedrag haar broer Geurt Wolfs op zijn kindsdeel te Terstraten had opgenomen bij Jacob Meijs. Ook werd nog een bedrag van 250 gesteld op de goederen van Catharina Wolfs, welk na haar dood zou toevallen op haar dochter vanwege vervulde en nog te vervullen trouwe diensten.
Tot onderpand diende huis en hof te Terstraten, grenzend aan Claes Hermans en Hendrick Houben.
Mocht Cornelia Meijs trouwen dan zou de 150 gulden als huwelijksgift geschonken worden.[4]
Gehuwd voor de kerk op 25 augustus 1683 te Hulsberg met Leonardus BELLEN, geboren ca. 1650, overleden op 7 september 1740 te Nuth, viduus, senex, zoon van Egidius BELLEN en Meijken MULLENS.
{Hij is later gehuwd voor de kerk 1689, incomplete inschrijving: achternaam echtgenote niet ingevuld, datum is evenmin vermeld. Inschrijving genoteerd tussen huwelijk op 2 mei en 28 september met Judith CLOOTS, gedoopt op 14 juni 1642 te Simpelveld, overleden op 13 december 1729 te Terstraten-Nuth op 87-jarige leeftijd, dochter van Henricus CLOOT en Helena LINDENLOOFF.}

 • 5. Thomas, gedoopt op 23 januari 1643 te Nuth (getuige(n): Thomas Boonen, Agnes e.v. Joannes van Renckeborch), overleden op 8 juni 1671 te Nuth op 28-jarige leeftijd.
 • 6. Anna, gedoopt op 10 januari 1647 te Nuth (getuige(n): Godefridus Houben, Mechtild e.v. Godefridus Hermans), overleden op 15 december 1735 te Nuth op 88-jarige leeftijd.

Op 7 juni 1727, ten overstaan van notaris Thielen, werd een overeenkomst gesloten tussen Anna Wolffs, weduwe Maes Maessen van Nuth, en Guil. du Champ, geneesheer wonend te Mons.
Partijen hadden een conflict waarover proces was ontstaan voor het Brabants Hooggerecht, in welk proces Augustinus van Roije, gehuwd met Elisabet Maes, dochter van Anna Wolfs, namens haar en zijn consorten was opgetreden.
Het ging daarbij om gerealiseerde renten of kapitalen van wijlen Gertruijd Wolfs, weduwe Engel Maes en echtgenote van Guill. du Champs, waarvan Anna Wolffs c.s. als erfgenamen de helft claimden.
Er werd nu afgesproken dat du Champs, naast het reeds testamentair toegekende legaat van 800 gulden, nog 63 rijksdaalders zou uitbetalen.
Daarmee zou de zaak afgedaan zijn.[5]
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 14 mei 1669 te Nuth met Masius MAES, 26 jaar oud, burgemeester (1705), gedoopt op 14 april 1643 te Nuth (getuige(n): Servatius Muschen, Helena e.v. Leonardus Caris), overleden op 28 oktober 1713 te Nuth op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacobus MAES, gerechtsbode (1641/1656), en Cornelia SLOORTS.

 • 7. Gertrudis, gedoopt op 25 juli 1650 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans namens zijn echtgenote), overleden op 29 maart 1720 te Sint Jacob-Maastricht op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 23 augustus 1682 te Sint Jacob-Maastricht met Engelbertus MAES, koopman, overleden sept. 1708 te Sint Jacob-Maastricht.
Gehuwd voor de kerk (2) op 60-jarige leeftijd op 14 september 1710 te Sint Jacob-Maastricht met Gulielmus DESCAMPS.

Generatie II

II.1 Joannes WOLFFS, gedoopt op 9 september 1631 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans, Catharina Smeets), zoon van Leonardus WOLFFS (zie I.1) en Agnes TESSERS.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 29 januari 1662 te Valkenburg, jongeman uit Nuth, jongedochter uit Nuth met Barbara HAUTVAST, geboren ca. 1630 (geschat), overleden op 13 februari 1663 te Nuth, hypothetische afstamming, dochter van Mathias HAUTVAST en Anna OFFERGELTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 7 december 1662 te Nuth (getuige(n): Henr. Schepers namens NN, Anna Hermans).


II.2 Godefridus WOLFFS, gedoopt op 22 augustus 1634 te Nuth (getuige(n): Petrus Pelsers), overleden op 2 november 1706 te Hoensbroek op 72-jarige leeftijd, zoon van Leonardus WOLFFS (zie I.1) en Agnes TESSERS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 7 februari 1661 te Valkenburg. Geurt Wols jongman van Nut met Mettje van der Nes jongedochter van Honsbroeck met Mechtild van den ESSCHEN, 19 jaar oud, gedoopt op 24 april 1641 te Heerlen (getuige(n): Joannes Sijstermans, Sybilla Jongen), achternaam moeder niet vermeld, dochter van Mathias van den ESSCHEN en Margaretha BOSCH.
Er is sprake van Geurt Wolfs en zijn onlangs overleden schoonmoeder Griet Bosch die gehuwd was met Baltasar Ceulen, zijnde haar tweede echtgenoot. Haar kinderen bij Ceulen worden halfbroers en halfzussen genoemd van Geurt Wolfs (april/mei 1682).[6]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias, gedoopt op 1 augustus 1662 te Hoensbroek (getuige(n): Balthasar Ceulen, Cecilia Jongen) (zie III.1).
 • 2. Margaretha, gedoopt op 28 augustus 1665 te Hoensbroek (getuige(n): Anna Busschers), vader vermeld als Godefridus Lomans.
 • 3. Elisabeth, gedoopt op 19 maart 1668 te Hoensbroek (getuige(n): Simon Sceltens, Maria Stifs).
 • 4. Anna, gedoopt op 8 mei 1672 te Hoensbroek (getuige(n): [niet leesbaar]), overleden op 9 januari 1741 te Hoensbroek op 68-jarige leeftijd.

Op 16 juni 1727, ten overstaan van notaris Thielen, verschenen Anna Wolfs, dochter van Geurt Wolfs en weduwe van Michael Pitzener, voor haarzelf en namens haar kinderen, samen met Adam Eussen, gehuwd met Agnes, dochter van Geurt Wolfs, als oom en voogd van de kinderen van Anna Wolfs, inwoner van Hoensbroek.
Verder verschenen nog Mechel Wolfs, meerderjarige jonge dochter uit Oirsbeek, dochter van Mathijs Wolfs, en Leonard Alberts, burger en bakker van Sittard, gehuwd met Maria Clemens, zoon van Elisabeth Wolfs.
Aan de andere kant verscheen Gulliaum du Champ, arts te Mons, weduwnaar Gertruij Wolfs, weduwe Engel Maes.
Er was sprake van een proces voor het Brabants Hooggerecht dat Augustinus van Roeij, gehuwd met Elisabeth Maes, dochter van Elisabeth Wolfs, weduwe Maes Maes, met de zijnen voerde tegen voornoemde Guilliaum du Champ.
De vier eerste comparanten hadden Augustinus van Roeij gekozen om ook hun belangen in deze zaak te behartigen.
Het betrof de kapitalen en renten uit de nalatenschap van Gertruij Wolfs waarvan zij op basis van de huwelijkse voorwaarden, afgesproken tussen Guillaum du Champs en Gertruij Wolfs, de helft opeisten.
Du Champs was het daar niet mee eens maar om verdere kostbare processen te besparen werden de volgende afspraken gemaakt:
De vier comparanten ter ene zouden afzien van alle verdere vorderingen t.o.v. heer Du Champs en zouden de gezworen raad Johan de Mallieux, die bij afspraak van 6 december 1720, als "borge principael" voor du Champs optrad, vrijwaren.
Du Champs betaalde, naast het reeds uitgekeerde legaat van 800 gulden, door Gertruijd Wolfs bij testament toegekend, ten overstaan van de notaris, aan elk van de vier comparanten twintig rijksdaalders.[7]
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 9 februari 1698 te Hoensbroek met Michael PITZENER, overleden op 4 oktober 1725 te Hoensbroek.

 • 5. Agnes, geboren ca. 1680 (geschat), overleden op 1 oktober 1734 te Hoensbroek.

Gehuwd ca. 1716 met Adam EUSSEN, gedoopt op 19 november 1687 te Voerendaal, overleden op 6 december 1762 te Hoensbroek op 75-jarige leeftijd, begraven op 8 december 1762 te Hoensbroek, zoon van Petrus EUSSEN en Ida BOUMANS.
{Hij huwde op 47-jarige leeftijd op 18 april 1735 te Hoensbroek met Ida PETERS, 34 jaar oud, gedoopt op 8 april 1701 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Leonardus Ritzerveldt, Cornelia Aerts), overleden op 4 maart 1774 te Helle-Nuth op 72-jarige leeftijd, weduwe Adam Eijssen, begraven op 6 maart 1774 te Nuth, dochter van Joannes PETERS en Gertrudis ACKERMANS.}

Generatie III

III.1 Matthias WOLFFS, gedoopt op 1 augustus 1662 te Hoensbroek (getuige(n): Balthasar Ceulen, Cecilia Jongen), overleden op 29 mei 1722 te Oirsbeek op 59-jarige leeftijd, zoon van Godefridus WOLFFS (zie II.2) en Mechtild van den ESSCHEN.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 2 november 1692 te Oirsbeek. Matthis Wolfs filius ex Voersen [Vaesrade] et Elisabetha Frommen filia ex Oorsbeck met Elisabeth VROMEN, overleden op 28 augustus 1725 te Oirsbeek.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Mechtild, gedoopt op 7 oktober 1693 te Oirsbeek (getuige(n): Jan van den Eschen, Mechtild van den Eschen), overleden op 23 maart 1754 te Oirsbeek op 60-jarige leeftijd, obijt ex maligna febri Mechtildis Wolfs ex Oirsbeck mater Matthiae Schmetz.

Op 11 september 1728 werd haar buitenechtelijke zoon Mathias gedoopt. Zij noemde Mathias Smeets als vader.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1746
 2. HCL-01.075 LvO 1730, 201v
 3. HCL-01.075 LvO 1725, 49
 4. HCL-01.075 LvO 1756, 31r
 5. HCL-Notarieel Archief 1911 Thielen Maastricht
 6. Rijckheyt-002 LvO 1657, 68
 7. HCL-Notarieel Archief 1911 Thielen Maastricht

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 18 juni 2024